Pezinok na 24. mieste

Január 2018 / Prečítané 1083 krát
Obecné noviny vo vianočnom dvojčísle uverejnili rozsiahli článok Analýza finančnej stability ...

Výstava Petra Hargaša

Január 2018 / Prečítané 1037 krát
Výstavu maliarskeho diela Petra Hargaša otvorili v Pezinskom kultúrnom centre 15. januára ...

Monitorovanie ovzdušia už aj v Pezinku

Január 2018 / Prečítané 1029 krát
Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo vedeniu mesta Pezinok, že na území Pezinka ...

Oznam poslanca NR SR

Január 2018 / Prečítané 1076 krát
Redakciu nášho časopisu oslovil pán poslanec Martin Fecko so žiadosťou o uverejnenie oznamu,...

Slovenský červený kríž informuje

Január 2018 / Prečítané 1033 krát
Milí vytrvalí i nádejní darcovia krvi , veríme, že i v roku 2018 budete zdraví a ochotní darovať ...

Zmena zákona o správnych poplatkoch

Január 2018 / Prečítané 977 krát
V súvislosti so zákonom č. 238/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o e-Governmente, ...

Výrub stromov na starom cintoríne – II. etapa

Január 2018 / Prečítané 1054 krát
V predjarí tohto roka Mesto Pezinok zrealizuje na cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku už v roku ...

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Január 2018 / Prečítané 999 krát
Nakoľko sa blíži koniec termínu podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za ...

Oznam

Január 2018 / Prečítané 1067 krát
Vážení občania, oznamujeme vám, že v čase od 15. januára 2018 do 15. februára 2018 ...

Zber šatstva

Január 2018 / Prečítané 1161 krát
V meste Pezinok sa od roku 2012 robí nepovinný zber šatstva do kontajnerov firmy TextilEco, a.s. ...

Zber oleja

Január 2018 / Prečítané 1245 krát
Obyvatelia mesta sa môžu zapojiť do zberu použitého oleja a tuku z domácností.

Primátor u prezidenta SR

Január 2018 / Prečítané 1104 krát
Na pozvanie prezidenta republiky Andreja Kisku sa primátor nášho mesta Oliver Solga zúčastnil ...

Dotácie pre Pezinok

Január 2018 / Prečítané 1031 krát
Koncom roka 2017 mesto Pezinok získalo dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ...

Príspevok na cyklochodník

Január 2018 / Prečítané 1058 krát


Mesto Pezinok

Január 2018 / Prečítané 1066 krát
bude obsadzovať voľné pracovné miesta v zariadeniach sociálnych služieb:

Mesto Pezinok

Január 2018 / Prečítané 1089 krát
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti Holubyho 23

Účet Pro Bozen

Január 2018 / Prečítané 1054 krát
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mešká

Január 2018 / Prečítané 1201 krát
Už dva predchádzajúce roky pracovalo vedenie mesta Pezinok a odborní pracovníci na verejnom ...

Kompletná rekonštrukcia v tepelnom hospodárstve prináša ovocie

Január 2018 / Prečítané 1061 krát
Na sklonku predchádzajúceho roku sa uskutočnilo riadne rokovanie členov Stálej komisie pre ...

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Január 2018 / Prečítané 1029 krát
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické ...

Hlasovanie za detské ihrisko ŽIHADIELKO

Január 2018 / Prečítané 1240 krát
Spoločnosť LIDL sa rozhodla poskytnúť vlastné finančné prostriedky na vybudovanie...

Mesto postaví nový školský pavilón

Január 2018 / Prečítané 1024 krát
Vedenie mesta spolu s komisiou školstva pri Msz a riaditeľkami ZŠ Kupeckého a Na Bielenisku ...

V Glejovke sa stavať nebude

Január 2018 / Prečítané 1054 krát
Vo štvrtok 18. 1. sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta, pána farára Miku, poslancov a zástupcu ..

Rekordné Vianočné trhy

Január 2018 / Prečítané 1002 krát
Minuloročné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnili v dňoch 15.- 17. decembra, boli podľa mnohých ...

Hodiny pred BILLOU sú späť

Január 2018 / Prečítané 1066 krát
K radosti mnohých Pezinčanov mesto pred Vianocami nainštalovalo nové hodiny pred predajňou ...

Hasiči a rok 2017

Január 2018 / Prečítané 1011 krát
Štatistika výjazdov k udalostiam, pri ktorých zasahovali hasiči, je dôležitým ukazovateľom ...

BSK: Juraj Droba má troch vicežupanov

Január 2018 / Prečítané 1092 krát
Župní poslanci sa na svojom prvom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dohodli ...

Vianočné posedenie v DSS a ZPS na Hrnčiarskej

Január 2018 / Prečítané 1056 krát
Dňa 19. 12. 2017 sa uskutočnilo v našom zariadení vianočné stretnutie našich obyvateľov.

Poďakovanie za spoluprácu

Január 2018 / Prečítané 1023 krát
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc ...

Jubilejné X. Pezinské vínne pivnice v novom šate

Január 2018 / Prečítané 1012 krát
V Pezinku sa už tradične v predvečer sviatku sv. Valentína koná oslava výborného domáceho vína.

Dve podujatia v jednom mesiaci

Január 2018 / Prečítané 1055 krát
Dve ťažiskové podujatia plánu Lions clubu Pezinok Bozin roka 2017 sa uskutočnili v poslednom ...

Prípravy na Vinobranie 2018 sa už začali

Január 2018 / Prečítané 1051 krát
Prípravy na tohoročné vinobranie sa už začali dvoma stretnutiami prípravného výboru, vedenia ...

Malý stánok s veľkým srdcom

Január 2018 / Prečítané 1157 krát
Vianočné trhy sú už každoročne predzvesťou najkrajších sviatkov v roku.

Výstava betlehemov na Myjave

Január 2018 / Prečítané 1071 krát
V Kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave sa v čase od 28. 11. do 14. 12. 2017 uskutočnila ...

Drumfest Slovakia 2018 v Pezinku 7. apríla

Január 2018 / Prečítané 1141 krát
Po úspešnej minuloročnej premiére medzinárodného festivalu pre milovníkov bicích nástrojov ...

Herecká legenda Katarína Franklová

Január 2018 / Prečítané 1325 krát
Na území dnešného Slovenska sa v celom devätnástom storočí nenarodila žiadna herecká ...

BSK: Siedmy ročník čitateľskej súťaže

Január 2018 / Prečítané 1194 krát
Obľúbená čitateľská súťaž „Vráťme knihy do škôl“ odštartovala 15. januára 2018.

Potopené duše

Január 2018 / Prečítané 1064 krát
V utorok 16. januára členky spolku Živena v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou besedovali...

Zabudnutý umelec

Január 2018 / Prečítané 1052 krát
Dňa 10. januára 1911 sa narodil sochár Pavel Mucha, autor pomníka „padlých vojakov“, ...

Animatus po dvoch rokoch

Január 2018 / Prečítané 1179 krát
Vo februári 2018 budú dva roky od založenia speváckeho zboru Animatus.

Víno robí dobré meno Pezinku i Slovensku

Január 2018 / Prečítané 1129 krát
Peter Matyšák je dieťa šťasteny.

Nové knihy z Pezinka

Január 2018 / Prečítané 1026 krát
V pezinskej Mestskej vinotéke sa 12. decembra uskutočnila inaugurácia troch kníh, ktoré vyšli ...

ABECEDARIUM VINI

Január 2018 / Prečítané 1016 krát
Profesor Fedor Malík s kolektívom spolupracovníkov (Katarína Furdíková, Tibor Ruman, ...

Pezinsko a Senecko z neba

Január 2018 / Prečítané 1216 krát
Pezinský a senecký okres pripravili pre svojich obyvateľov ale aj pre návštevníkov a zahraničných ...

Zázrakom sa to nekončí

Január 2018 / Prečítané 1037 krát
Koncom minulého roka vyšla vlastným nákladom ďalšia kniha autora Cyrila Puteru nazvaná ...

Z ARCHÍVOV...

Január 2018 / Prečítané 1054 krát
V ostatnom čase sa najmä v zimných mesiacoch častejšie vedú na úrovni miest a obcí Slovenskej ...

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ bilancuje

Január 2018 / Prečítané 1075 krát
Folklórny spevácky súbor RADOSŤ má za sebou náročné obdobie spojené s dlhodobou absenciou ...

RADOSŤ smútok neopúšťa

Január 2018 / Prečítané 1042 krát
Len nedávno sme sa rozlúčili so svojím umeleckým vedúcim, priateľom a učiteľom Miroslavom ...

Súťaž v prednese povesti

Január 2018 / Prečítané 1156 krát
Dňa 17. 1. 2018 sa konalo v Centre voľného času v Pezinku okresné kolo celoslovenskej súťaže ...

Zasadnutie Rady predsedov Oblastných organizácií Konfederácie politických väzňov Slovenska

Január 2018 / Prečítané 1125 krát
V zasadačke Mestského úradu v Pezinku sa 14. decembra konalo zasadnutie Rady predsedov ...

„EVELYN“ so ženami z Ligy roti rakovine

Január 2018 / Prečítané 1072 krát
Evelyn Fraňová, ktorá je častým hosťom v Dámskom klube (RTVS), kde radí a pripravuje rôzne ...

Blahoželáme

Január 2018 / Prečítané 1014 krát
Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing.Eva Kováčová obdržala významenanie Pribinov kríž II.tr...

Termíny vydaní Pezinčana

Január 2018 / Prečítané 1081 krát
v roku 2018

37. Medzinárodná meteorická konferencia v Pezinku a Modre

Január 2018 / Prečítané 1045 krát
Malokarpatský región bude od 30. augusta do 2. septembra 2018 svedkom významnej vedeckej ...

Bilancovanie klubu Pezinok Zväzu vojakov SR

Január 2018 / Prečítané 1435 krát
Dňa 14. decembra 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu Pezinok Zväzu vojakov ...

Pomôžte nájsť majiteľa

Január 2018 / Prečítané 1097 krát
Odchytené psy sa nachádzajú v karanténnej a odchytovej stanici MsP Pezinok na Fajgalskej ceste ...

Veľká Cena Pezinka v mariáši

Január 2018 / Prečítané 1102 krát
Mariášový klub Pezinok (MKP) vstupuje v roku 2018 už do svojej jedenástej sezóny v Slovenskej ...

Pezinskí skauti priniesli Betlehemské svetlo

Január 2018 / Prečítané 1163 krát
Aj tieto Vianoce zažiarilo v Pezinku Betlehemské svetlo.

Koniec roka 2017 s Nadáciou REVIA

Január 2018 / Prečítané 1058 krát
Knižky pre deti ale aj Charitatívny bazár a Vianočný živý orloj v Modre a Pezinku.

Šachtág 2017

Január 2018 / Prečítané 1054 krát
Dňa 2. 12. 2017 sa v budove SOU Komenského v Pezinku uskutočnila banícka zábava zvaná ...

PEZINSKÝ KREATÍV ďakuje

Január 2018 / Prečítané 1143 krát
Občianske združenie PEZINSKÝ KREATÍV sa chce aj touto cestou poďakovať pánu Miškovskému ...

Spomíname

Január 2018 / Prečítané 1511 krát
na našich najbližších...

Poďakovanie

Január 2018 / Prečítané 1314 krát
na poslednej rozlúčke...

Spoločenská kronika

Január 2018 / Prečítané 1764 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Žiačky ŠVK Pezinok vyhrali turnaj

Január 2018 / Prečítané 1200 krát
Žiačky Športového volejbalového klubu Pezinok sa ako prvé zapojili v roku 2018 do súťaženia.

HALIGANDA CUP 2017

Január 2018 / Prečítané 896 krát
V druhý vianočný sviatok sa uskutočnil III. ročník HALIGANDA CUP 2017 v hokejbale.

Zápasy MHL Pezinok

Január 2018 / Prečítané 1058 krát
13-14 kolo

Finále Detského cezpoľného behu zmiešaných štafiet reprezentoval aj Pezinok

Január 2018 / Prečítané 1036 krát
V sobotu 9. 12. 2017 sa v rámci testovacieho podujatia k Majstrovstvám Európy v cezpoľnom behu ...

MATYŠAK CUP 2018

Január 2018 / Prečítané 1033 krát
Hádzanársky klub ŠKH Agrokarpaty Pezinok si vás dovoľuje pozvať na turnaj: MATYŠAK CUP 2018.

Silvestrovský kros v Dolných Orešanoch

Január 2018 / Prečítané 1065 krát
Medard Féder (r. nar. 2001), pokračovateľ bohatej športovej tradície známeho pezinského rodu, ...

5. ročník Mestskej minifutbalovej ligy Pezinok

Január 2018 / Prečítané 1074 krát
Dňa 25. 11. 2017 začal v poradí 5. ročník obnovenej Mestskej minifutbalovej ligy Pezinok.

Program Kultúrneho centra (KC)

Január 2018 / Prečítané 1054 krát
na 02-2018

Program kina v KC

Január 2018 / Prečítané 1119 krát
na 02-2018

Program CVČ

Január 2018 / Prečítané 1040 krát
na 02 - 2018

Program Malokarpatskej knižnice

Január 2018 / Prečítané 1031 krát
na 02-2018