Zima ukázala svoju tvár

Január 2017 / Prečítané 1113 krát
Zima, aká tu už dlho nebola.

Päťdesiat na päťdesiat

Január 2017 / Prečítané 1079 krát
Jedna z vecí, s ktorou sa musí každý primátor vyrovnať, je ohováranie, dehonestácia jeho osoby ...

Pezinok je finančne stabilný

Január 2017 / Prečítané 1093 krát
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo začiatkom roka analýzu finančnej stability 50 ...

Nestránkové dni Mestského úradu sú zrušené

Január 2017 / Prečítané 1064 krát
Vedenie mesta Pezinok oznamuje občanom, že dňom 1. februára sa rušia nestránkové dni,...

Termín Vinobrania

Január 2017 / Prečítané 1100 krát
22. – 24. septembra 2017

Polčas máme úspešne za sebou

Január 2017 / Prečítané 1477 krát
Vážení spoluobčania, vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva si vám dovoľujú predložiť ...

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Január 2017 / Prečítané 1110 krát
Nakoľko sa blíži koniec termínu podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za ...

Výzva na správne nakladanie s odpadmi

Január 2017 / Prečítané 1132 krát
V našom meste si ľudia na sídliskách zvykli, že čo sa nezmestí do kontajnera, postavia ...

Výrub stromov na starom cintoríne

Január 2017 / Prečítané 1065 krát
Aj v priebehu roka 2017 bude pokračovať na cintoríne na Seneckej ulici výrub ...

Za Bohušom Bulom

Január 2017 / Prečítané 1087 krát
Správa o tom, že Bohuš Bula zomrel, ma zastihla uprostred voľného dňa, 17. novembra

Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

Január 2017 / Prečítané 1074 krát
Predaj nehnuteľnosti - rodinný dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19.

Mesto Pezinok - voľné pracovné miesto

Január 2017 / Prečítané 1101 krát
referent overovania podpisov a evidencie obyvateľstva

Mesto Pezinok obsadzuje pracovné miesto na zastupovanie počas PN

Január 2017 / Prečítané 1151 krát
Miesto prevádzky sociálnych služieb: Jedáleň a Práčovňa, Hrnčiarska 44

Mesto Pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto

Január 2017 / Prečítané 1017 krát
sociálny pracovník v Nocľahárni Mesta Pezinok

Srdečne pozývame na Pezinské vínne pivnice 2017

Január 2017 / Prečítané 1166 krát
V Pezinku sa už tradične v predvečer sviatku zaľúbených - sv. Valentína

Nadácia Révia: Všetci sa navzájom potrebujeme

Január 2017 / Prečítané 1223 krát
Aj koncom minulého roku sme sa stretli na vianočných trhoch v Pezinku, aby sme vám osladili ...

Nezabudnime na starostrlivosť o odev po plese

Január 2017 / Prečítané 1042 krát
Plesová sezóna je v plnom prúde, a preto by sme nemali opomenúť ani na starostlivosť ...

Obschvat "nezaspal"

Január 2017 / Prečítané 1403 krát
V decembri minulého roka sa uskutočnilo niekoľko rokovaní o obchvate Modra – Vinosady ...

Deti a kopec na sídlisku Sever

Január 2017 / Prečítané 1152 krát
Touto formou by sme sa chceli poďakovať primátorovi Oliverovi Solgovi a vedeniu mesta, ...

Prezentácia novej knihy o Jánovi Kupeckom

Január 2017 / Prečítané 1151 krát
V stredu 21. decembra sa v historickej budove Starej radnice v Pezinku uskutočnila ...

Festival plný bubnov

Január 2017 / Prečítané 1113 krát
20. mája 2017 zahrá v Pezinku jeden z najkreatívnejších bubeníkov sveta Benny Greb ...

ZuŠ E. Suchoňa pred odchodom na zimné prázdniny

Január 2017 / Prečítané 1228 krát
Žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa prispeli k navodeniu krásnej ...

Malokarpatská knižnica v roku 2016

Január 2017 / Prečítané 1149 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila v roku 2016 pre svojich detských a dospelých čitateľov ...

Pezinok na starých pohľadniciach

Január 2017 / Prečítané 1429 krát
Mesto Pezinok pripravuje vydanie ďalšej obrazovej publikácie.

Animatus ďakuje

Január 2017 / Prečítané 1255 krát
Spevácky zbor Animatus pod umeleckým vedením pani Gabriely Tichej ďakuje obyvateľom ...

Život na zámku: Zmena sa začína zdola

Január 2017 / Prečítané 1337 krát
Hoci na prvý a letmý pohľad zámok v Pezinku vyzerá rovnako ako dosiaľ, ...

XXIII. Ples Farnosti Pezinok

Január 2017 / Prečítané 1078 krát
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje na 10. februára ...

Vzácna cechová truhlica z Pezinka v SNM

Január 2017 / Prečítané 1155 krát
Slovenské národné múzeum na Bratislavskom hrade pripravilo mimoriadnu výstavu troch stoviek

Nadácia REVIA: „Daruj srdce, otvor knihu“

Január 2017 / Prečítané 1036 krát
Koncom roka 2016, v adventom čase ste mnohí opäť darovali svoje srdcia a pomohli ste otvoriť ...

Park pred zámkom

Január 2017 / Prečítané 1151 krát
V decembri schválilo Mestské zastupiteľstvo novému majiteľovi zámku prenájom plochy ...

Hasičský a záchranný zbor v roku 2016

Január 2017 / Prečítané 1079 krát
Za obdobie roka 2016 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného ...

DZH Pezinok mesto hodnotilo činnosť za minulý rok

Január 2017 / Prečítané 1125 krát
Začiatkom roka sa v Pezinku koná už tradične výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru ...

Výchova datí je vec srdca...

Január 2017 / Prečítané 1068 krát
...a ak sa na nej spoločne podieľa rodina i škola, podarí sa dobrá vec.

Nácvik záchrany osoby prepadnutej pod ľadom

Január 2017 / Prečítané 1046 krát
Hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku si 12. januára precvičili záchranu topiaceho ...

Aktivita žiakov zo ZŠ Fándlyho

Január 2017 / Prečítané 1025 krát
Žiaci zo 6.A triedy spolu s triednou pani učiteľkou Evou Fridrichovou sa zapojili od začiatku ...

Tí, ktorí zmizli – Šimon Lampl a jeho rodina

Január 2017 / Prečítané 1267 krát
Prvý významný zásah proti židovskej komunite na Slovensku sa odohral ešte v období...

Nová HISTORIKA

Január 2017 / Prečítané 1181 krát
Koncom roka 2016 vyšlo celkovo už 7. číslo Historiky – malokarpatského historického občasníka, ...

Deti v Zariadení opatrovateľskej služby

Január 2017 / Prečítané 1172 krát
V poslednom štvrťroku sa v našom zariadení uskutočnilo viacero akcií, ktoré sme pripravili ...

Vianočné posedenie v DSS Hrnčiarska

Január 2017 / Prečítané 1160 krát
Dňa 20. 12. 2016 sa uskutočnilo v našom zariadení vianočné posedenie pre našich obyvateľov.

December v cajlanskom Dennom centre

Január 2017 / Prečítané 1060 krát
V sobotu 10. decembra dopoludnia sa v dennom centre na Cajle konala každoročná zabíjačka ...

Klub sprievodcov pripravil výstavu SVIATOČNÉ OKNÁ

Január 2017 / Prečítané 1092 krát
Klub sprievodcov mesta Pezinok v rámci svojej už 10 ročnej činnosti zorganizoval výstavy ...

Valentínska kvapka krvi

Január 2017 / Prečítané 1061 krát
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Pezinku pozýva dobrovoľných darcov krvi

RADOSŤ v Domovoch sociálnych služieb

Január 2017 / Prečítané 1074 krát
20. december 2016 bol dňom radosti v Domovoch sociálnych služieb v Pezinku na Hrnčiarskej ...

Mikulášska zbierka potravín

Január 2017 / Prečítané 1165 krát
ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí sa zapojili do Mikulášskej zbierky trvanlivých potravín...

Poďakovanie za spoluprácu

Január 2017 / Prečítané 1137 krát
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje ...

Dia Bozin Pezinok

Január 2017 / Prečítané 1464 krát
Ctení priatelia! Občianske združenie diabetikov Dia Bozin Pezinok vám všetkým úprimne ďakuje za ...

Spomíname

Január 2017 / Prečítané 1594 krát
na našich najbližších...

Poďakovanie

Január 2017 / Prečítané 1192 krát
...na poslednej rozlúčke

Spoločenská kronika

Január 2017 / Prečítané 1674 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, jubilanti

Oprava

Január 2017 / Prečítané 1063 krát
V decembrovom čísle Pezinčana bola uverejnená spomienka na Ľudovíta Prandorfyho ...

Stolní tenisti ukončili rok 2016 štefanským turnajom

Január 2017 / Prečítané 1199 krát
Koniec roka 2016 sa u stolných tenistov niesol už tradične v športovo – priateľskom duchu.

BSK: Na športové dotácie prišlo takmer 500 žiadostí za 8 mil. eur

Január 2017 / Prečítané 1074 krát
Posledné dva programy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sú od stredy uzavreté.

Haliganda CUP 2016

Január 2017 / Prečítané 1285 krát
V druhý vianočný sviatok sa uskutočnil II. ročník HALIGANDA CUP 2016 v hokejbale.

Šachový Mikulášsky turnaj detí

Január 2017 / Prečítané 1200 krát
Šachový klub Pezinok v spolupráci s mestom Pezinok 10. 12. 2016 usporiadali...

Mamut Cup Masters 2016 v hokejbale

Január 2017 / Prečítané 1115 krát
Počas víkendu 17. a 18. decembra 2016 sa konalo v záhorskej Aréne 71 v Gajaroch ...

Mladí plavci v Spišskej Novej Vsi

Január 2017 / Prečítané 1080 krát
Pezinský Plavecký klubu MOKO sa 17. decembra 2016 zúčastnil detských plaveckých pretekov ...

Program Kultúrneho centra (KC)

Január 2017 / Prečítané 872 krát
na 02/2017

Program kina v KC

Január 2017 / Prečítané 1152 krát
na 02/2017

Program CVČ - Epicentrum

Január 2017 / Prečítané 1194 krát
02/2017

Program mestského múzea

Január 2017 / Prečítané 1085 krát
na 02 /2017

Program Malokarpatskej knižnice

Január 2017 / Prečítané 1191 krát
na 02/2017