Šťastné a veselé...

December 2015 / Prečítané 1307 krát
Milí spoluobčania, uplynul ďalší rok v našom živote i v histórii mesta a mne sa zdá, že uplynul akosi príliš rýchlo.

Kontrola dopadla na jednotku

December 2015 / Prečítané 1538 krát
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil 8.12. hĺbkovú kontrolu hospodárenia mesta

Privítanie Nového roka

December 2015 / Prečítané 1337 krát
V piatok 1. januára 2016 o 1.00 hod. sa ako zvyčajne uskutoční tradičné novoročné stretnutie ...

Pezinok má schválený vyrovnaný rozpočet

December 2015 / Prečítané 1425 krát
Na svojom riadnom zasadaní 26. novembra schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku ...

Zimný štadión nedostal šancu ani na druhý pokus

December 2015 / Prečítané 1333 krát
V utorok 1. decembra sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Zber drobného stavebného odpadu a dreveného

December 2015 / Prečítané 1194 krát
Areál na Fajgalskej ceste bude počas zimného obdobia od 1. decembra 2015 do 31. marca 2016 zatvorený.

Coop Jednota dokončila peknú stavbu

December 2015 / Prečítané 1430 krát
V centre mesta, na rohu Štefánikovej a Farskej ulice, pribudla pekná, nová budova.

Mesto Pezinok - voľné pracovné miesta

December 2015 / Prečítané 1575 krát
Mesto Pezinok obsadzuje voľné pracovné miesta na oddelení školstva a sociálnej starostlivosti.

Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

December 2015 / Prečítané 1181 krát
Rodinný dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta Pezinok

Hľadáme

December 2015 / Prečítané 1238 krát
spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent alebo dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v lokalite GRINAVA.

Poslanecký deň a stretnutia s primátorom

December 2015 / Prečítané 1326 krát
Doterajšie poslanecké dni, ktoré sa konali vždy prvú stredu v mesiaci v čase od 16.00 do 18.00 h...

Vyhlásenie

December 2015 / Prečítané 1230 krát
V Dennom centre na Cajle, v priestoroch, ktoré patria mestu, sa uskutočnil 5. decembra Mikulášsky

Kino Zora sa už búra

December 2015 / Prečítané 1492 krát
Pezinčania, ktorí bývajú na križovatke ulíc Trnavská, Záhradná a Sládkovičova zaznamenali v...

IOMO nefunguje, ale bude

December 2015 / Prečítané 1326 krát
Projekt IOMO (Integrované obslužné miesto občana) mal začať fungovať aj podľa zákona 1. decembra...

Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

December 2015 / Prečítané 1815 krát
Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ je spolufinancovaný Európskou úniou z...

Účet Pro Bozen

December 2015 / Prečítané 1195 krát
Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody.

Stanovisko k rozpočtu mesta Pezinok na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 za poslanecký klub Srdce Pezinka

December 2015 / Prečítané 1341 krát
Rozpočet mesta je pre život mesta jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý je predkladaný na ...

Keď chýbajú vecné argumenty...

December 2015 / Prečítané 1484 krát
Tam, kde chýbajú vecné argumenty, začína demagógia a vymýšľanie problémov, ktoré neexistujú.

Kto porušil etický kódex?

December 2015 / Prečítané 1494 krát
V novembrovom čísle Pezinčana vyšiel článok poslanca Adama Solgu, v ktorom vyvrátil obvinenia ...

Zimný štadión v Pezinku

December 2015 / Prečítané 1557 krát
Dôrazne sa ohradzujeme voči vyjadreniam primátora mesta Pezinok Olivera Solgu k téme výstavby ...

O „zimáku“ s primátorom

December 2015 / Prečítané 1550 krát
Zastupiteľstvo ani na druhý pokus neschválilo termín predĺženia dostavby zimného...

Sociálna poradňa

December 2015 / Prečítané 1271 krát
Mám 34 ročného brata, ktorý onedlho ukončí dlhšiu nemocničnú liečbu.

Poďakovanie za spoluprácu v roku 2015

December 2015 / Prečítané 1266 krát
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje kolektívu ...

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2016

December 2015 / Prečítané 1592 krát
kalendárny rozvrh

Mesto Pezinok - rozhodnutie

December 2015 / Prečítané 1350 krát
o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností vo volebných okrskoch...

Upozornenie o zmene volebného okrsku č.16

December 2015 / Prečítané 1225 krát
Upozorňujeme voličov na zmenu volebného okrsku a volebnej miestnosti č.16.

Voľby do Národnej rady SR 2016

December 2015 / Prečítané 1169 krát
Zaregistrované politické subjekty, ktoré podali kandidátnu listinu, môžu delegovať jedného člena a...

Územný spolok Slovenského červeného kríža oceňoval darcov krvi

December 2015 / Prečítané 1262 krát
V piatok 13. novembra sa v Obradnej sieni mestského úradu konalo slávnostné oceňovanie darcov ...

Spoznajte predmety v Malokarpatskom múzeu

December 2015 / Prečítané 1328 krát
Rok 2015 sa blíži k svojmu záveru a s ním aj oslavy 55. výročia založenia Malokarpatského múzea v Pezinku.

BSK: Regionálne cesty sú pripravené na zimu

December 2015 / Prečítané 1367 krát
Zimnú údržbu ciest ll. a lll. triedy v Bratislavskom regióne zabezpečuje správca komunikácií ...

Vianočné a novoročné vinše pre čitateľov Pezinčana

December 2015 / Prečítané 1633 krát
Blížia sa vianočné sviatky a vstup do nového roka 2016. K týmto chvíľam už nerozlučne patria ...

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

December 2015 / Prečítané 1292 krát
Tradičné podujatie dvoch partnerských miest, Pezinka a Mladej Boleslavi, ktoré má už dlhoročnú ...

Poznáme dom Kupeckého rodičov

December 2015 / Prečítané 1254 krát
Počas návštevy Mladej Boleslavi sa uskutočnilo aj stretnutie primátora Pezinka s významným ...

Čo nové v ZUŠ Eugena Suchoňa

December 2015 / Prečítané 1346 krát
Po úspešnom XI. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku zahájila naša základná umelecká ...

Patrí im naša vďaka a uznanie

December 2015 / Prečítané 1548 krát
Príjemná atmosféra zavládla v piatok večer 27. novembra v Malej sále Domu kultúry v Pezinku na ...

XXII. Ples Farnosti Pezinok

December 2015 / Prečítané 1422 krát
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje na 29. januára ...

Zlaté nite Panónskej roviny

December 2015 / Prečítané 1256 krát
Srbská Vojvodina je známa oblasť bohatá na ľudové tradície a umenie. Insitní maliari z Kovačice sú ...

Prezentácia dvoch kníh v Pezinku

December 2015 / Prečítané 1331 krát
V Mestskej vinotéke 3. decembra boli prezentované dve nové knihy Ľuboša Juríka a Ľubomíra ...

Archív na okraji mesta

December 2015 / Prečítané 1332 krát
Už v minulom čísle nášho časopisu sme informovali o novej publikácii nazvanej „Archív na okraji ...

Kultúrne hodnoty sú trvalejšie než politika

December 2015 / Prečítané 1361 krát
Stredná či staršia generácia bola na ruštinu privyknutá.

Vtedy v Bratislave

December 2015 / Prečítané 1320 krát
V Martinskom divadle uviedli príbeh presvedčeného komunistu Oskara Langera a jeho rodiny.

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

December 2015 / Prečítané 1228 krát
Slávnostné otvorenie novej expozície o živote a diele Ľudovíta Štúra sa uskutočnilo 24. novembra ...

Zmena výpožičných hodín

December 2015 / Prečítané 1319 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku upozorňuje svojich čitateľov na zmenu ...

Nastal čas na nové (staré?) pravidlá?

December 2015 / Prečítané 1564 krát
V mesačníku Srdce Pezinka uverejnili páni Milan Vencel a Maroš Borza článok s...

Vážení páni Vencel a Borza!

December 2015 / Prečítané 1269 krát
V Srdci Pezinka v článku „Nastal čas na nové pravidlá“ vyzývate všetkých zainteresovaných na diskusiu.

Banícka expozícia v Pezinku

December 2015 / Prečítané 2526 krát
Uplynulo takmer štvrťstoročie odvtedy, ako bol z podzemia vyvezený posledný vozík antimónovej ...

Otvárame srdcia ľuďom v regióne

December 2015 / Prečítané 1241 krát
Viem, možno je to odvážne tvrdenie, ale my v Nadácii REVIA vlastníme kľúčik,...

Požiare adventných vencov

December 2015 / Prečítané 1358 krát
Advent – čas blížiacich sa Vianoc, ktorý nám pripomínajú i horiace plamienky adventných sviec.

Ďakujeme za spoluprácu

December 2015 / Prečítané 1248 krát
Spojená škola Pezinok, Komenského 25, ďakuje členom zboru mestskej polície za atraktívne

Betlehemy a vianočná výzdoba v pezinských kostoloch

December 2015 / Prečítané 1766 krát
Neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia sú aj betlehemy a vianočná výzdoba v kostoloch...

Aj my ideme s dobou - Čo nového na Obchodnej akadémii v Pezinku?

December 2015 / Prečítané 1375 krát
História Obchodnej akadémie v Pezinku je úzko spätá s históriou mesta.

Posledná rozlúčka s Doc. Ing. Viktorom Wittlingerom

December 2015 / Prečítané 1490 krát
V novembri sme sa na Pezinskom cintoríne rozlúčili so zosnulým vysokoškolským pedagógom, ...

Vianočné dielne v ZŠ Jána Kupeckého

December 2015 / Prečítané 1280 krát
Opäť nastal čas, keď v našich domovoch začína rozvoniavať čečina, medovníčky a vianočné ...

Zóna bez peňazí bola úžasná vďaka vám, Pezinčania!

December 2015 / Prečítané 1080 krát
V sobotu 28. novembra prebiehala po celom Slovensku vo viac ako 60 mestách a obciach akcia s ...

Oznam o zmenách MIC-ky

December 2015 / Prečítané 1250 krát
Mestské informačné centrum prejde od 1. januára 2016 pod správu mesta a už nebude súčasťou ...

Spomíname

December 2015 / Prečítané 1627 krát
na našich najbližších...

Poďakovanie

December 2015 / Prečítané 1538 krát
na poslednej rozlúčke...

Spoločenská kronika

December 2015 / Prečítané 2574 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Skvelá sezóna mladého triatlonistu

December 2015 / Prečítané 1236 krát
Pre šestnásťročného Pezinčana Juraja Poláka je uplynulý rok po športovej stránke veľmi úspešný.

Na majstrovstvách sveta piate a šieste

December 2015 / Prečítané 1221 krát
Nemecká Riesa (Sasko) sa stala v tomto roku dejiskom Majstrovstiev sveta v show dance

II. ročník Mikulášskeho krosového behu

December 2015 / Prečítané 1076 krát
Mikuláši, čerti, anjeli, psíkovia i samotní bežci navodili výbornú atmosféru na vydarenom 2. ročníku

Pozvánka na Štefanský turnaj

December 2015 / Prečítané 1397 krát
X. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise o putovný pohár mesta PEZINOK pod ...

Filip Polc obhájil titul v mestských zjazdoch

December 2015 / Prečítané 1218 krát
Pezinčan FILIP POLC (33) potvrdil svoju dominanciu v pretekoch mestských zjazdov.

Turnaj v stolnom tenise

December 2015 / Prečítané 1303 krát
V sobotu, 5. 12. 2014 sa v squashovej hale na Tolstého ulici v Pezinku konal 3. ročník

Mikulášsky turnaj v bedmintone

December 2015 / Prečítané 1165 krát
V sobotu 05.12. sme odohrali 1.ročník Mikulášskeho turnaja Pezinskej bedmintonovej ligy ...

Program Kultúrneho centra (KC)

December 2015 / Prečítané 1307 krát
01/2016

Program kina v KC

December 2015 / Prečítané 1298 krát
01/2016

Program CVČ - Epicentrum

December 2015 / Prečítané 1239 krát
01/2016

Program Malokarpatskej knižnice

December 2015 / Prečítané 1345 krát
01/2016