Vinobranie 2015 – na jednotku!

Október 2015 / Prečítané 1560 krát
Tohoročné Vinobranie možno, podľa slov domácich obyvateľov i návštevníkov zo Slovenska i ...

Pezinok patrí opäť medzi úspešné mestá

Október 2015 / Prečítané 1254 krát
Významná mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ...

Nezabúdame

Október 2015 / Prečítané 1343 krát
Každoročne sa v rovnakom čase stretávame na miestach posledného odpočinku našich blízkych – na cintorínoch.

Pamiatka zosnulých

Október 2015 / Prečítané 1435 krát
Mesto Pezinok, predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania ...

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja

Október 2015 / Prečítané 1338 krát
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6 / 2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu ...

Neprehliadnite!

Október 2015 / Prečítané 1312 krát
Ako poslanci BSK sme viackrát a opakovane upozorňovali fyzické i právnické osoby v Pezinku a v celom...

Odpovedáme...

Október 2015 / Prečítané 1304 krát
Na Mestský úrad sme dostali otázku, či a ako sa bude mesto Pezinok podieľať na programe MAS ...

Hokejový štadión – stanovisko mesta

Október 2015 / Prečítané 1426 krát
Pezinčania boli v ostatnom čase už viackrát informovaní o problémoch so začatím výstavby ...

Spomienka na „Nežnú“...

Október 2015 / Prečítané 1294 krát
Spomienky na November 1989 a étos tejto významnej a prelomovej udalosti sa pomaly vytráca z ...

Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

Október 2015 / Prečítané 1293 krát
na prevod vlastníctva majetku

Namiesto „Kritického okienka“

Október 2015 / Prečítané 1326 krát
Na tomto mieste obvykle uverejňujeme kritické postrehy, ktoré upozorňujú na vandalizmus a ...

Zmena prevádzkových hodín v Parku

Október 2015 / Prečítané 1245 krát
Od 1. novembra 2015 začne platiť zmena prevádzkového poriadku v Zámockom parku...

Navštívili nás

Október 2015 / Prečítané 1292 krát
Vo štvrtok 17. septembra prijali zástupcovia primátora Ján Čech a Miloš Andel delegáciu...

Dvaja statoční...

Október 2015 / Prečítané 1434 krát
Mesto Pezinok a mnohí jeho obyvatelia patria k tým, ktorí sa dlhodobo a systematicky venujú...

Účet Pro Bozen

Október 2015 / Prečítané 1208 krát
Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu ...

Predstavujeme poslancov MsZ

Október 2015 / Prečítané 1431 krát
PhDr. Milan Grell, poslanec za volebný obvod č. 2

Výberové konanie

Október 2015 / Prečítané 1285 krát
Mestský podnik služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Strediska správy športových zariadení

Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2016

Október 2015 / Prečítané 1349 krát
Žiadatelia o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a...

Zúčtovanie dotácií za rok 2015

Október 2015 / Prečítané 1256 krát
Mesto Pezinok každoročne rozdeľuje z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 4/2013 účelové finančné ...

Pamiatka na obete vojen

Október 2015 / Prečítané 1249 krát
V našom meste sa už tradične uskutoční 11. novembra o 11 hodine a 11 minúte pietna ...

Ponuka na prenájom

Október 2015 / Prečítané 1235 krát
Mestský podnik služieb, p.o. ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory: ...

Poďakovanie sponzorom Vinobrania

Október 2015 / Prečítané 1322 krát
Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa spolupodieľali finančne alebo materiálne na...

Výzva

Október 2015 / Prečítané 1225 krát
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR ...

Žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ZŤP

Október 2015 / Prečítané 1304 krát
Žiadateľ musí vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu, na oddelení ...

Vďaka za rekonštrukciu

Október 2015 / Prečítané 1259 krát
Dovoľte, aby som sa vám, ako i pracovníkom MsÚ, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na ...

Poďakovanie kolektívu matrikárok v Pezinku

Október 2015 / Prečítané 1339 krát
Na pozvanie priateľov z Baníckeho spolku zo severočeského mesta Stráž pod Ralskem sa skupina ...

Severné Čechy očami pezinských baníkov

Október 2015 / Prečítané 1224 krát
Na pozvanie priateľov z Baníckeho spolku zo severočeského mesta Stráž pod Ralskem sa skupina ...

Poďakovanie redakcii

Október 2015 / Prečítané 1308 krát
Ako dlhoročný a pravidelný čitateľ mesačníka PEZINČAN, (vydáva mesto Pezinok už 48 rokov), ...

Sociálna poradňa

Október 2015 / Prečítané 1309 krát
Ako si poradiť s pribúdajúcimi rokmi?

Mestu záleží na bezpečnosti detí!

Október 2015 / Prečítané 1228 krát
Každé ráno prichádza viac ako 400 žiakov do ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku.

Pezinské viechy do konca októbra

Október 2015 / Prečítané 1386 krát
V Pezinku ako v jedinom meste na Slovensku máte možnosť zažiť posedenie pod viechou, ktoré ...

V Pezinku sa opäť hodovalo

Október 2015 / Prečítané 1362 krát
Druhá októbrová sobota patrila v Pezinku už tradične jablkám. Malokarpatské múzeum v Pezinku

Podujatie venované našim seniorom

Október 2015 / Prečítané 1344 krát
V piatok 30. októbra 2015 od 16.00 h. pripravuje Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským ...

Pohár vína o piatej v Carnunte

Október 2015 / Prečítané 1236 krát
Posledný tohtoročný Pohár vína o piatej nás prevedie rímskym Carnuntom, ktoré sa nachádza len ...

Pezinok spieva – spievajte s nami

Október 2015 / Prečítané 1583 krát
V nedeľu 11. októbra 2015 sa v Kultúrnom centre v Pezinku uskutočnil XVII. ročník speváckej ...

Pezinské Artfórum oslavovalo prvé narodeniny

Október 2015 / Prečítané 1694 krát
Po maturite som sa chcel stať kníhkupcom, vyučil som sa kníhkupcom – a som stále...

Obzrieme sa po soche?

Október 2015 / Prečítané 1373 krát
4. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok - Bratislava 2015

Ekotopfilm Envirofilm Tour 2015

Október 2015 / Prečítané 1289 krát
Medzinárodný filmový festival - Dom Kultúry 10.11.2015

Spisovateľovi niekedy svedčí samota a ticho

Október 2015 / Prečítané 2097 krát
Vincent Šikula sa stal klasikom slovenskej literatúry.

Nová kniha Ľuboša Juríka

Október 2015 / Prečítané 1314 krát
Kniha spisovateľa Ľuboša Juríka Rok dlhší ako storočie o Alexandrovi Dubčekovi vyšla v týchto ...

Anglické divadlo v Pezinku

Október 2015 / Prečítané 1294 krát
Počas dvoch dní (15. - 16. októbra) sme mali možnosť vidieť v našom meste naživo výborné ...

Rande s Jánom Kupeckým

Október 2015 / Prečítané 1277 krát
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú celoeurópskym podujatím, ktoré sa každoročne konajú v ...

Dcéry kresťanskej lásky odišli z Pezinka

Október 2015 / Prečítané 2036 krát
Po 75 rokoch z Pezinka 22. septembra 2015 odišli Dcéry kresťanskej lásky, nazývané aj sestry ...

V Pezinku sa vzdeláva 5-tisíc žiakov

Október 2015 / Prečítané 1184 krát
V školskom roku 2015/2016 zabezpečujú v Pezinku vzdelávanie detí a mládeže štyria...

Sprievodcovia besedovali

Október 2015 / Prečítané 1294 krát
Podobne, ako v mnohých mestách Slovenska a zahraničia, organizuje klub sprievodcov mesta ...

Nadácia REVIA: Pomohli sme spríjemniť atmosféru v komunite

Október 2015 / Prečítané 1230 krát
REVIA ako jediná mimovládna organizácia v malokarpatskom regióne finančne podporuje ...

Poďakovanie darcom krvi

Október 2015 / Prečítané 1150 krát
Na odbere krvi v Dome kultúry, ktorý organizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža sa ...

Otvorenie IX. ročníka Akadémie tretieho veku

Október 2015 / Prečítané 1430 krát
Získavanie nových vedomostí nie je len doménou mladých ľudí, ale učiť sa nové veci je možné v ...

Nadácia REVIA: Príďte medzi nás

Október 2015 / Prečítané 1244 krát
Nadácia REVIA pripravuje v jesennom období neformálne stretnutia juniorov a seniorov, pri ...

Grinavské pohreby v minulosti

Október 2015 / Prečítané 1522 krát
Starý človek sa vyznačoval múdrosťou, ktorú odovzdával ďalším pokoleniam.

Zomrel dekan Karol Chvála

Október 2015 / Prečítané 5150 krát
Vo veku 63 rokov zomrel 16. septembra 2015 v Nitre bývalý dekan – farár v Pezinku vdp. Karol Chvála.

Ďakujema za podporu

Október 2015 / Prečítané 1088 krát
Malokarpatskej nadácii Revia a Nadácii SPP, ktorá nám finančne prispela na zakúpenie športových ...

Pezinský strapec 41. ročník

Október 2015 / Prečítané 1313 krát
V sobotu 17.10. sa v Dome kultúry uskutočnil tanečný maratón v štandardných a v ...

Organizátori Cyklopromenády neúnavne bojujú za dobrú vec

Október 2015 / Prečítané 1337 krát
Stačí, ak dokážete udržať rovnováhu, mierne šliapete do pedálov a zážitok z pohybu a ubiehajúcej

Bratislavský kraj je v sociálnych službách najsolidárnejší zo všetkých krajov

Október 2015 / Prečítané 1199 krát
V roku 2015 má Bratislavská župa pre oblasť sociálneho zabezpečenia vo svojom rozpočte ...

Vinobranie 2015 a folklórny súbor Obstrléze

Október 2015 / Prečítané 1437 krát
K septembru už neodmysliteľne patrí pezinské vinobranie: otvorené vinné pivnice spojené s ...

Bozin – Nejedzte hríbiky!

Október 2015 / Prečítané 1098 krát
Dvanásty ročník skautskej mestskej hry sa konal prvý októbrový víkend v Pezinku.

Zmena času

Október 2015 / Prečítané 1220 krát
Letný čas končí v nedeľu 25. 10., kedy si o 3.00 h ráno posunieme ručičky hodiniek späť na 2.00 h.

Pezinok oslavuje ďalší úspech, súperom nedal šancu

Október 2015 / Prečítané 1174 krát
V Pezinku sa darí basketbalu aspoň na amatérskej úrovni.

Z majstrovstiev Európy s tromi medailami

Október 2015 / Prečítané 1687 krát
V miništáte Gibraltár, ktorý je rozlohou desaťkrát menší ako Pezinok s necelými tridsiatimi tisícmi ...

Pezinskí SpiderS sú Majstri Slovenska

Október 2015 / Prečítané 1230 krát
Pezinok bol v sobotu 12. septembra dejiskom finále celoslovenskej petangovej ligy klubov.

Orientační bežci zo Sokola Pezinok Majstrami Slovenska

Október 2015 / Prečítané 1594 krát
O tituly Majstrov Slovenska na dlhých tratiach bojovali tento rok orientační bežci v čase pezinského ...

HC Orly Modra víťazmi turnaja v Pezinku

Október 2015 / Prečítané 1285 krát
V sobotu 12. septembra usporiadal hokejbalový klub Vitamíny Pezinok turnaj k svojmu 31. výročiu.

Spomíname

Október 2015 / Prečítané 1998 krát
na našich najbližších...

Poďakovanie

Október 2015 / Prečítané 1466 krát
na poslednej rozlúčke...

Blahoželáme

Október 2015 / Prečítané 1673 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

Október 2015 / Prečítané 2488 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Program - Kultúrne centrum (KC)

Október 2015 / Prečítané 1399 krát
na 11/2015

Program kina - Dom kultúry

Október 2015 / Prečítané 1932 krát
na 11 /2015

Probram CVČ

Október 2015 / Prečítané 1309 krát
na 11 /2015

Program Malokarpatského múzea

Október 2015 / Prečítané 1245 krát
na 11/2015

Program Malokarpatskej knižnice

Október 2015 / Prečítané 1232 krát
na 11/2015