Komunálne voľby

Október 2014 / Prečítané 1382 krát
V sobotu 15. novembra sú komunálne voľby- otvorené od 7.00 do 20.00 hod.

Nezabúdame...

Október 2014 / Prečítané 1128 krát
Každoročne sa všetci v rovnakom čase stretávame na miestach posledného odpočinku našich blízkych – na cintorínoch.

Postrehy v októbri

Október 2014 / Prečítané 1205 krát
Jablkové hodovanie, brigáda...

Mesto Pezinok obstálo v prieskumoch dobre

Október 2014 / Prečítané 1474 krát
INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy uverejnil rebríček slovenských miest, obcí a VÚC v oblasti hospodárenia s verejnými financiami.

Sloboda alebo ilúzia

Október 2014 / Prečítané 1195 krát
Je neuveriteľné, ako čas letí.

Kontrola dopadla na výbornú

Október 2014 / Prečítané 1189 krát
Správa finančnej kontroly Bratislava vykonala na Mestskom úrade v Pezinku v mesiacoch júl - október vládny audit,...

Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2015

Október 2014 / Prečítané 1388 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti ...

TERMMING končí rekoštrukciu rozvodov tepla v Pezinku

Október 2014 / Prečítané 1262 krát
Prvá etapa naplánovanej rekonštrukcie tepelného hospodárstva ako celku v Pezinku sa blíži ku koncu.

Stanovisko Mesta Pezinok

Október 2014 / Prečítané 1211 krát
Vedenie mesta si považuje za povinnosť vyjadriť sa k prebiehajúcej rekonštrukcii tepelného hospodárstva...

Pezinok urobil výrazný krok bližšie k obchvatu

Október 2014 / Prečítané 1533 krát
Niekto si možno povie: idú voľby a s nimi aj téma obchvatu mesta Pezinok.

Nezabudnite na deratizáciu

Október 2014 / Prečítané 1072 krát
Oznamujeme vlastníkom pozemkov a stavieb na území mesta Pezinok povinnosť vykonať ...

Vinobranie 2015

Október 2014 / Prečítané 4258 krát
18-20.9. 2014

ďakujeme sponzorom

Október 2014 / Prečítané 1077 krát
Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa spolupodieľali finančne alebo materiálne na tohtoročnom Vinobraní v Pezinku.

Pamiatka zosnulých

Október 2014 / Prečítané 1103 krát
Mesto Pezinok, predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Pezinku pozývajú ...

Pozvánka

Október 2014 / Prečítané 1191 krát
Primátor mesta Oliver Solga a členovia iniciatívy Spoločne pre Pezinok pozývajú občanov ...

Žiadosti o dotácie BSK

Október 2014 / Prečítané 1156 krát
Žiadosti o dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja treba zasielať na BSK do 15. novembra ...

Vypočujte si...

Október 2014 / Prečítané 1271 krát
Diskusia troch kandidátov na primátorov nášho mesta.

Slávnostné prijatie

Október 2014 / Prečítané 1042 krát
V historických priestoroch starej radnice sa 8. októbra uskutočnilo slávnostné prijatie jubilanta Ing. Vojtecha Szemesa, CSc.

VENUŠA jubilovala

Október 2014 / Prečítané 1132 krát
Pezinský klub VENUŠA si 22. októbra slávnostným zhromaždením v PKC pripomenul ...

Akadémia tretieho veku

Október 2014 / Prečítané 1423 krát
Nový semester Akadémie tretieho veku sa slávnostne začal 6. októbra zhromaždením študentov,...

Deň padlých

Október 2014 / Prečítané 1081 krát
Medzinárodný deň veteránov si už niekoľko rokov pripomíname vždy 11.11. o 11. hodine aj v našom meste, ...

Menovanie riaditeľa – ospravedlnenie

Október 2014 / Prečítané 1197 krát
V minulom čísle Pezinčana sme nesprávne uviedli krstné meno pána riaditeľa ...

Komunálne voľby 2014 – zoznam kandidátov – informácia

Október 2014 / Prečítané 1817 krát
Kandidáti na post primátora, poslancov do Mestského zastupiteľstva.

Mesto Pezinok

Október 2014 / Prečítané 1409 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zo dňa 11. 9. 2014 podľa zákona SNR č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa §9 odst.3

Poďakovanie darcom krvi

Október 2014 / Prečítané 1085 krát
Na odbere krvi v Dome kultúry, ktorý organizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža ...

Zmena prevádzkových hodín v Parku

Október 2014 / Prečítané 1059 krát
Od 1. novembra 2014 začne platiť zmena prevádzkového poriadku v Zámockom parku,...

Záchrana pamiatky sa začala

Október 2014 / Prečítané 1079 krát
Oprava strechy jednej z najvýznamnejších historických pamiatok v našom meste – meštianskeho domu na Holubyho ulici č. 22 ...

Počet žiakov v pezinských základných školách

Október 2014 / Prečítané 1365 krát
K 15. septembru boli zverejnené informácie o počte žiakov a tried základných škôl v Pezinku.

Sociálna poradňa

Október 2014 / Prečítané 1112 krát
V tomto vydaní sociálnej poradne chcem pozdraviť hlavne všetkých seniorov, nakoľko mesiac október bol ...

K mesiacu úcty starším

Október 2014 / Prečítané 1083 krát
V piatok 24. októbra sa v podvečerných hodinách v Dome kultúry uskutočnilo tradičné kultúrno-spoločenské podujatie venované našim seniorom.

Brigáda na Panskom chodníku

Október 2014 / Prečítané 1081 krát
Ďalšia z veľkých brigád venovaných revitalizácii vinohradníckeho chotára a protipovodňovým opatreniam...

Vybavenie pre ZOS Komenského

Október 2014 / Prečítané 1050 krát
V mesiaci október získalo Zariadenie opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku,...

Pezinský candrbál v ZOS Komenského

Október 2014 / Prečítané 1315 krát
Vo štvrtok 11. septembra sa uskutočnilo priateľské posedenie pre klientov ZOS na Komenského 23 Pezinok a pozvaných hostí ...

Grell na grile

Október 2014 / Prečítané 1291 krát
Dňa 4. 10 2014 som sa na sídlisku Juh zúčastnil pohovoru zorganizovaného skupinou ...

Jablkové hodovanie je každým rokom atraktívnejšie

Október 2014 / Prečítané 1242 krát
Tradičné podujatie venované jablkám vo všetkých podobách i v tomto roku rozvoňalo priestory Malokarpatského múzea v Pezinku.

Kultúra a nekultúrnosť

Október 2014 / Prečítané 1325 krát
V nasledujúcich riadkoch by som rád napísal názor človeka, ktorý v meste Pezinok trvalo nebýva,...

TV PEZINOK – 16 rokov od prvého obrazového vysielania

Október 2014 / Prečítané 1101 krát
16. októbra 1998 odštartovala TV PEZINOK svoje obrazové vysielanie.

Predajca Nota Bene Miro: So životom som spokojný

Október 2014 / Prečítané 1518 krát
Ženy a muži v reflexných vestách nám na uliciach či pred obchodmi ponúkajú časopis NOTA BENE.

Bezdomovectvo v našom meste

Október 2014 / Prečítané 1380 krát
Bezdomovectvo je zložitý spoločenský problém.

Prof. Pavol Alexy prednášal žiakom zo ZŠ Fándlyho

Október 2014 / Prečítané 1459 krát
Dňa 9. 9. 2014 navštívil Základnú školu Fándlyho 11, Pezinok Prof. ing. Pavol Alexy Phd zo Slovenskej technickej univerzity.

Pán farár, vitajte v Pezinku

Október 2014 / Prečítané 1115 krát
Slávnostná inštalácia nového grinavského zborového farára Mgr. Róberta Mišových sa uskutočnila ...

K sviatku povýšenia sv. kríža

Október 2014 / Prečítané 1731 krát
V predvečer sviatku Povýšenia sv. Kríža 13. septembra 2014 pezinský farár vdp. Ján Ragula požehnal obnovený kríž na Hrnčiarskej ulici.

Skald Pomoci opäť otvorený

Október 2014 / Prečítané 1655 krát
Centrum pre rodinu – Pezinok, o. z. otvára v týchto dňoch „SKLAD POMOCI“ v nových ...

Dajme odpadu druhú šancu

Október 2014 / Prečítané 1133 krát
Ľudstvo prežilo poslednú dobu ľadovú či dobu kamennú.

Kauza psíkovia

Október 2014 / Prečítané 1427 krát
Hladinu, v tomto prípade skôr bahno, sociálnych sietí pred pár dňami rozvírila informácia o nehumánnom ...

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Október 2014 / Prečítané 1232 krát
Dovoľujem si vám oznámiť, že od 1. októbra 2014 je na 1. poschodí v Novej budove ...

100. výročie vzniku prvej komunitnej nadácie na svete

Október 2014 / Prečítané 1066 krát
V roku 2014 oslavujeme 100. výročie vzniku prvej komunitnej nadácie na svete (The Cleveland Foundation), ...

Výsledky 3. grantového kola

Október 2014 / Prečítané 1046 krát
REVIA – posledný krát v tomto roku prostredníctvom grantovej komisie vybrala zaujímavé projekty, ktoré finančne podporí .

Úskalia vykurovacieho obdobia

Október 2014 / Prečítané 1079 krát
Vo vykurovacom období dochádza na Slovensku každý rok ku stovkám požiarov, spôsobených ...

Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody v Pezinku

Október 2014 / Prečítané 1228 krát
Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po svedkoch dopravnej nehody, ...

Je dôležité byť „viditeľní“

Október 2014 / Prečítané 1078 krát
Na jeseň sa vplyvom počasia situácia na ceste náhle zmení a to prináša so sebou veľké riziko pre účastníkov cestnej premávky.

Dopravno-preventívna akcia „Deň bielej palice“

Október 2014 / Prečítané 1061 krát
Polícia v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri príležitosti Svetového dňa bielej palice ...

Aj mestá majú svoj sviatok

Október 2014 / Prečítané 1051 krát
31. október - Svetový deň miest

O srdciach, developeroch, územnom pláne, skládke a všeličom inom...

Október 2014 / Prečítané 1802 krát
Naša nová samospráva bude musieť riešiť okrem iných zadaní aj problém skládky v Novej jame...

Flečnerka si pospala...

Október 2014 / Prečítané 1335 krát
Pýtate sa, kto to je Flečnerka?

Pezinské pesnyčky aj Malý spevnýček

Október 2014 / Prečítané 1078 krát
Spisovateľ a režisér Juraj Bindzár vydal CD album nazvaný Pezynské pesnyčky ...

Jesenný koncert FS Radosť

Október 2014 / Prečítané 1089 krát
V sobotu 11. októbra sa v pezinskom Dome kultúry konal Jesenný koncert ...

Poznanie vlastnej minulosti nás môžeochrániť pred zlou budúcnosťou

Október 2014 / Prečítané 1500 krát
Na komunistické obdobie niektorí spomínajú ako na časy, keď stálo mlieko dve koruny.

Svetový deň cestovného ruchu

Október 2014 / Prečítané 3321 krát
Podobne ako vo väčšine miest sa i u nás v Pezinku uskutočnili pri príležitosti svetového dňa cestovného ruchu podujatia zamerané na túto tému.

Nová kniha Hasičské hobby

Október 2014 / Prečítané 1117 krát
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok SOU spoločne s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku pripravili prezentáciu...

Dvaja jubilanti

Október 2014 / Prečítané 1075 krát
Prvým, tým mladším jubilantom je pán Peter Ronec,...druhým významným jubilantom je osemdesiat päť ročný pán Jozef Krivošík...

PEZINSKÝ STRAPEC 2014 – XL. ročník

Október 2014 / Prečítané 1167 krát
Súťaž v štandardných a v latinskoamerických tancoch patrí k tradičným podujatiam v našom meste.

Jubilujúca Pinelova nemocnica

Október 2014 / Prečítané 1774 krát
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, alebo ako ju ľudovo voláme „Pinelka“, oslávila 9. – 10. októbra svoje deväťdesiate narodeniny...

Bozin – skautská mestská hra

Október 2014 / Prečítané 1080 krát
Prvý októbrový víkend sa konala skautská akcia s názvom Bozin, ktorú tradične organizujú ju skauti zo 61. zboru Modrý oblak Pezinok.

Gaštany pre lesnú zver

Október 2014 / Prečítané 1172 krát
Na zimu sa pomaly pripravujú nielen ľudia, ale aj zvieratá.

Cyklovíkend s Mladou Boleslavou

Október 2014 / Prečítané 994 krát
6. ročník Cyklovíkendu s cyklistami z partnerského mesta Mladá Boleslav sa konal v dňoch 17.-21. 9. 2014.

Jurava

Október 2014 / Prečítané 1122 krát
Za týmto názvom sa skrýva prvá lastovička v podobe cyklistického chodníka v našom okrese.

Výlet vlakom do Košíc

Október 2014 / Prečítané 1065 krát
Pre veľký záujem zorganizovala pezinská Jednota dôchodcov znovu v septembri pre svojich členov 2-dňový poznávací zájazd vlakom do Košíc.

Za svetlom... za Štefanom... za Natáliou...

Október 2014 / Prečítané 1162 krát
Na tomto mieste mal byť pôvodne článok k 10. výročiu činnosti Galérie Štefana Prokopa.

Dve úspešné podujatia už máme za sebou...

Október 2014 / Prečítané 1322 krát
OZ CRESCENDO v spolupráci s divadlom Balaclava a Klubom mladých pri CVČ pripravilo v piatok 24.10. ...

Tvorba Viliama Bojkovského v pezinskej Pralinkárni

Október 2014 / Prečítané 1227 krát
V nedeľu 12. 10. 2014 sa konala v Pralinkárni v Pezinku (pasáž Galaxia Centrum, M. R. Štefánika č.27), vernisáž ...

Po prvý raz v malokarpatskom priestore

Október 2014 / Prečítané 1559 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku sprístupnilo 18. 9. 2014 o 18. 00 výstavu pod názvom Marcela a Viliam Loviška ...

Kolokvium v Pezinku

Október 2014 / Prečítané 1129 krát
XVII. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov sa uskutočnil v našom ...

Nové kníhkupectvo

Október 2014 / Prečítané 1121 krát
S veľkou radosťou milovníci kvalitnej literatúry v našom meste privítali otvorenie kníhkupectva ...

Nové knihy

Október 2014 / Prečítané 1118 krát
Vydavateľstvo F.R.& G. vydalo zaujímavú knihu esejí o významných slovenských mestách, ktorú napísal ...

Jednu knihu ročne

Október 2014 / Prečítané 1173 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku sa spolu s inými knižnicami zapojila do projektu Jednu knihu ročne.

Výtvarný salón ZPMP 2014

Október 2014 / Prečítané 1060 krát
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v spolupráci s Domovom sociálnych služieb ...

Salón výtvarníkov 2014

Október 2014 / Prečítané 1137 krát
Na tohtoročnom už 18. Salóne výtvarníkov historické priestory Červeného Kameňa vystriedali ...

Spomíname

Október 2014 / Prečítané 1623 krát
na anších najbližších...

Spoločenská kronika

Október 2014 / Prečítané 2335 krát
Noví občiankovia, navždy nás opustili, naši jubilatni

Orientační bežci zo Sokola Pezinok opäť medailoví

Október 2014 / Prečítané 1095 krát
Cez víkend 18. a 19. 10. sa pezinskí orientační bežci zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v šprinte zmiešaných štafiet a na dlhej trati.

Štvrté miesto pre OLD BOYS SLOVAKIA

Október 2014 / Prečítané 1245 krát
Na Majstrovstvách sveta v hokejbale, v kategórii MASTERS (kategória nad 40r.) TEAM OLD BOYS SLOVAKIA...

Autoklub Pezinok oslavuje dve pódiové umiestnenia

Október 2014 / Prečítané 1194 krát
Sezóna 2014 v Majstrovstvách Slovenska v Pretekoch automobilov do vrchu i v Slovenskom kopcovom pohári je vo svojom závere.

Výsledky I. turnaja ŠBL VISTA real Cupu 2014-2015

Október 2014 / Prečítané 1068 krát
Štvrtý ročník VISTA real Cupu odštartoval prvými zápasmi v základných skupinách „A“ a „B“.

Mládež v pezinskom PŠC nastúpila na novú cestu

Október 2014 / Prečítané 1027 krát
Práca s najmenšími futbalistami sa dá poňať rôznymi spôsobmi.

Turnaj k 30. výročiu klubu

Október 2014 / Prečítané 1147 krát
V termíne 13.-14. septembra sa uskutočnil hokejbalový turnaj k 30. výročiu klubu Vitamíny Pezinok.

Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok

Október 2014 / Prečítané 1704 krát
Hokejbalová sezóna 2014/15 začala prvými zápasmi 1. kola počas Vinobrania.

Olympiáda žiakov v džude

Október 2014 / Prečítané 950 krát
V nedeľu 19. októbra sa konala olympiáda žiakov v džude.

Program Kultúrneho centra (KC)

Október 2014 / Prečítané 1128 krát
na 11/2014

Program kina v KC

Október 2014 / Prečítané 1039 krát
na 11/2014

Program CVČ

Október 2014 / Prečítané 1060 krát
na 11/2014

Program Malokarpatského múzea

Október 2014 / Prečítané 1096 krát
na 11/2014