Hviezdna chvíľa Pezinčanov

Január 2013 / Prečítané 1732 krát
Európsky súdny dvor v Luxemburgu rozhodol v kauze pezinskej skládky a dal za pravdu občanom Pezinka

Nestáva sa často...

Január 2013 / Prečítané 1553 krát
Nestáva sa často, aby o veciach lokálneho, mestského významu rozhodovala popredná európska inštitúcia.

Nové priestory v MŠ Bystrická

Január 2013 / Prečítané 1982 krát
Už začiatkom roka mohli nové priestory v MŠ Bystrická...

Župan PAVOL FREŠO: Vítam rozhodnutie súdneho dvora vo veci pezinskej skládky

Január 2013 / Prečítané 1351 krát
Rozhodnutie súdneho dvora vnímam ako potvrdenie postoja, že verejnosť má právo pri tak zásadných veciach,...

K rozsudku Súdneho dvora EÚ

Január 2013 / Prečítané 1336 krát
Minulotýždenné rozhodnutie Súdneho dvora EU (SD EÚ) považujem za veľmi priaznivé pre Pezinčanov.

Vyjadrenie spoločnosti Ekologická skládka a. s.

Január 2013 / Prečítané 1407 krát
Spoločnosť Ekologická skládka, a. s. víta dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EU, nakoľko v dvoch podstatných otázkach...

Tri otázky primátorovi

Január 2013 / Prečítané 1485 krát
k rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu...

Aktuality z TV Pezinok

Január 2013 / Prečítané 2387 krát
Digitálne terestriálne vysielanie bude realizované v Pezinku a okolí na kanáli 41.

Začiatok rekonštrukcie Pezinskej Baby už v tomto roku

Január 2013 / Prečítané 1440 krát
Aj v roku 2013 opraví Bratislavská župa viaceré cesty a mosty, ktoré má vo svojej správe.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013

Január 2013 / Prečítané 1389 krát
Nakoľko sa blíži koniec termínu podania daňového priznania, t. j. do 31. Januára 2013,...

Ďalší krok k terminálu

Január 2013 / Prečítané 1429 krát
Rokovanie so zástupcami Bratislavskej integrovanej dopravy a spoločnosťou Swietelsky,...

Rozšírenie kapacity MŠ

Január 2013 / Prečítané 1737 krát
Napriek tomu, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo vyriešilo k 1. januáru tohto roka dostavbami a rozšírením kapacít ...

Upozornenie

Január 2013 / Prečítané 1361 krát
Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov.

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Január 2013 / Prečítané 1233 krát
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) sú povinní každoročne do 15. februára...

Pýtame sa poslancov MsZ

Január 2013 / Prečítané 1333 krát
MUDr. Marián Pátek, MPH poslanec za volebný obvod č. 1

Zber šatstva pokračuje

Január 2013 / Prečítané 1490 krát
Od mája minulého roku realizuje v meste Pezinok zber textilu do špeciálnych kontajnerov firma REVENGE, a.s. Bratislava.

Zjednosmernenie Vajanského ulice

Január 2013 / Prečítané 1340 krát
Súčasťou projektu na zmenu organizácie dopravy – zjednosmernenie ulíc SNP a Vajanského ...

Dopravné obmedzenie v Slnečnom údolí

Január 2013 / Prečítané 1368 krát
Lesná správa Pezinok ako vykonávateľ prác spojených s obhospodarovaním lesných pozemkov, prenajatých ...

Rok 2012 v pezinských vinohradoch

Január 2013 / Prečítané 1577 krát
Aký bol práve skončený rok z pohľadu vinohradníkov a vinárov?

Mojim na ZUŠ Eugena Suchoňa

Január 2013 / Prečítané 1252 krát
Pred pár minútami som dopozerala Pianistu Romana Polanského...

Pozvánka na odber krvi

Január 2013 / Prečítané 1340 krát
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Pezinku pozýva dobrovoľných darcov krvi

Vianoce v ZŠ Na Bielenisku

Január 2013 / Prečítané 1514 krát
Žiaci a zamestnanci ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku dostali od svojho zriaďovateľa Mesta Pezinok nádherný vianočný darček v podobe vynovenia školy.

Od ľudí bez domova...

Január 2013 / Prečítané 1394 krát
Ľudia bez domova, Jano, Jozef, Magda, Veronika a Štefan ma požiadali,...

Žiadosti o dotácie z BSK

Január 2013 / Prečítané 1381 krát
V tomto roku rozdelí Bratislavská župa na dotáciách 270 000 €.

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014

Január 2013 / Prečítané 1288 krát
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014 sa bude konat' na základných školách v Pezinku...

Spoločný zápis detí do materských škôl na šk. rok 2013/2014

Január 2013 / Prečítané 1703 krát
Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

Plán preskúšania sirén na rok 2013

Január 2013 / Prečítané 1352 krát
Akustické preskúšanie sirén bude vykonávané dvojminútovým tónom po predchádzajúcom ...

Nové telefónne čísla na Mestskom úrade

Január 2013 / Prečítané 1968 krát
Mestský úrad od 2. 1. 2013 prešiel na novú IP digitálnu ústredňu. Pri tejto príležitosti sa menila väčšina telefónnych klapiek.

Banícka minulosť môže byť zlatou baňou Pezinka

Január 2013 / Prečítané 1932 krát
Vinárska tradícia sa nerozlučne spája s Pezinkom a celou malokarpatskou oblasťou.

Uganda očami lekárky Barbory Šilhárovej

Január 2013 / Prečítané 1765 krát
Ďaleko od hraníc Slovenska a tiež od hraníc Európy leží Uganda – africká krajina...

Ďakujeme vám, že môžeme pomáhať

Január 2013 / Prečítané 1918 krát
V minulom roku časopis Pezinčan priniesol článok o Neziskovej organizácii Lepšia cesta...

Nová ambulancia v Mestskej poliklinike

Január 2013 / Prečítané 1765 krát
Od 1. januára 2013 je v Mestskej poliklinike na Hollého ulici č.2 v Pezinku k dispozícii nová ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie.

Úspešný rok pre preventívnu činnosť v Pezinku

Január 2013 / Prečítané 1321 krát
Mestská polícia v súčasnosti vyhodnocuje výsledky veľkého množstva preventívnych aktivít, ktoré realizovala v uplynulom roku.

Stretnutie poslucháčov ATV

Január 2013 / Prečítané 1381 krát
Prvé pracovné stretnutie všetkých poslucháčov všetkých odborov ATV v Pezinku ...

Fero Guldan – Malé Karpaty sú fascinujúce

Január 2013 / Prečítané 1790 krát
Fero Guldan – známy výtvarník, umelec a občiansky aktivista, ktorý v čase protestov proti skládke aktívne podporoval Pezinčanov.

Pezinské vínne pivnice 2013

Január 2013 / Prečítané 1765 krát
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a mesto Pezinok všetkých srdečne pozývajú na neopakovateľný zážitok zo spojenia vínnej turistiky ...

Rok 2012 na OR HaZZ v Pezinku

Január 2013 / Prečítané 1471 krát
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku má vo svojej územnej pôsobnosti okresy Pezinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí a miest.

Dobrovoľní hasiči bilancovali

Január 2013 / Prečítané 1607 krát
V nedeľu 13. jan. poobede sa zišli v Kultúrnom centre na svojej výročnej členskej schôdzi hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru.

K národnému týždňu manželstva

Január 2013 / Prečítané 1583 krát
Národný týždeň manželstva sa v roku 2013 uskutoční 11.-17.februára.

Filfriends - mladí Filantropi

Január 2013 / Prečítané 1434 krát
Si vo veku 12 až 25 rokov? Chceš sa cítiť užitočný;...

Darovali ste srdcia, aby si deti mohli otvoriť knihu...

Január 2013 / Prečítané 1297 krát
Už ôsmy rok zorganizovala nadácia REVIA v predvianočný čas projekt Otvor srdce – daruj knihu.

Vianočné akcie s REVIOU

Január 2013 / Prečítané 1425 krát
Malokarpatská komunitná nadácia usporiadala 14. decembra 2012 na Radničnom námestí v Pezinku tradičný živý vianočný orloj ...

Prvý pezinský letec

Január 2013 / Prečítané 1906 krát
Túžba lietať sprevádzala ľudstvo už od pradávna.

Koniec roka v pezinskej knižnici

Január 2013 / Prečítané 1700 krát
Už niekoľkokrát sme sa zmieňovali o zaujímavých podujatiach pre deti i dospelých, ktoré sa pravidelne konajú v Malokarpatskej knižnici...

Novoročná návšteva Pezinčanov v Neusiedl am See

Január 2013 / Prečítané 1303 krát
Podobne ako v minulých rokoch pripravil Klub sprievodcov mesta Pezinok spoločne s Jednotou dôchodcov Slovenska,...

Stretnutia po rokoch

Január 2013 / Prečítané 1528 krát
Základná škola Orešie...

Meštianska škola - Senecká ul.

Január 2013 / Prečítané 1528 krát
Dňa 7. 12. 2012 sa uskutočnilo stretnutie bývalých spolužiakov z Meštianskej školy na Seneckej ulici ...

Zimné obdobie a domáca zabíjačka patrili k sebe

Január 2013 / Prečítané 4284 krát
Pri gazdovstve vždy musela byť slanina a údené mäso, lebo to vydržalo dlho po zabíjačke.

Grinavské svadobné zvyky

Január 2013 / Prečítané 1739 krát
Fašiangy sú obdobím, kedy sa v minulosti konali svadby, podobne ako na jeseň ...

Zdravá kvasená kapusta

Január 2013 / Prečítané 1462 krát
V zimnom období, kedy nám hrozí chrípka a prechladnutie, je dôležité zdravie si chrániť

Pozvánka na XIX. Ples Farnosti Pezinok

Január 2013 / Prečítané 1160 krát
Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku organizuje XIX. Ples Farnosti Pezinok...

Významné literárne ocenenie pre Júliusa Balca

Január 2013 / Prečítané 1314 krát
Literárne ocenenie Trojruža 2012 bolo v závere minulého roka udelené spisovateľovi Júliusovi Balcovi.

Divadlo Jany Šulcovej v Dome kultúry Pezinok

Január 2013 / Prečítané 1140 krát
Snáď každý už videl komédiu storočia S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT.

ZUŠ Eugena Suchoňa má talenty

Január 2013 / Prečítané 1215 krát
Spevácke a dychové oddelenie pezinskej ZUŠ si v decembri 2012 pripísalo k svojim úspechom nové víťazstvá.

FS OBSTRLÉZE bilancuje rok 2012

Január 2013 / Prečítané 1089 krát
Dobrý gazda si musí každý rok zrátať všetko dobré, čo za ten rok vykonal, ale aj to nie veľmi vydarené.

Nové knihy

Január 2013 / Prečítané 1200 krát
Vydavateľstvo Osveta a Univerzita Komenského v Bratislave vydali knihu,...

„Klauni v pekle“ – hra pre deti i dospelých

Január 2013 / Prečítané 1252 krát
Posledné dni dnes už starého roku 2012 spestrila Pezinčanom premiéra divadelného

Nová hra divadelného súboru Balaclava

Január 2013 / Prečítané 1262 krát
Pezinské ochotnícke divadlo Balaclava, ktoré pracuje s podporou Pezinského kultúrneho centra,...

Pochovávanie basy

Január 2013 / Prečítané 1266 krát
Folklórna skupina OBSTRLÉZE v Pezinku a Únia žien v Pezinku v súčinnosti s...

Spomíname

Január 2013 / Prečítané 1797 krát
na naších najbližších...

Blahoželáme

Január 2013 / Prečítané 1430 krát
k životnému jubileu

Poďakovanie

Január 2013 / Prečítané 1433 krát
na pozlednej rozlúčke...

Spoločenská kronika

Január 2013 / Prečítané 3184 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, naši jubilanti, opustili nás

Trojkráľové preteky v orientačnom behu

Január 2013 / Prečítané 1338 krát
Uplynulú nedeľu (6.1.) zorganizoval Klub orientačného behu Sokol Pezinok ďalší ročník tradičných Trojkráľových parkových pretekov v OB

Filip Polc: Od dvoch rokov sedím na bicykli

Január 2013 / Prečítané 1563 krát
Slovenský rekord v jazde na bicykli po snehu je 106,51 kilometrov za hodinu.

Pozvánka na Plavecký maratón 2013

Január 2013 / Prečítané 1545 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským podnikom služieb a Plaveckým klubom v Pezinku pozývajú všetkých ...

Záver plaveckej sezóny 2012

Január 2013 / Prečítané 1158 krát
Decembrovými Zimnými majstrovstvami SR vyvrcholila plavecká sezóna 2012

Vianočný a Štefanovský turnaj v stolnom tenise

Január 2013 / Prečítané 1276 krát
Tesne pred Vianocami si medzi sebou zmerali sily mladí stolní tenisti na Vianočnom turnaji školskej ligy v Pezinku.

Úspechy mladých karatistov

Január 2013 / Prečítané 1287 krát
V sobotu 15. decembra sa v Bratislave konalo 2. kolo pohára detí a mládeže v karate.

Na prírodnom ľade buďte opatrní

Január 2013 / Prečítané 1232 krát
Aj v Pezinku je už zima v plnej sile. K rozšíreným zimným športom v tomto ročnom období patrí korčuľovanie sa na ľade.

Program Kultúrneho centra (KC)

Január 2013 / Prečítané 1263 krát
na 02/2013

Program kina v KC

Január 2013 / Prečítané 1118 krát
na 02/2013

Program CVČ - Epicentrum

Január 2013 / Prečítané 1169 krát
na 02/2013

Galéria insitného umenia

Január 2013 / Prečítané 1176 krát
na 02/2013