Vážení spoluobčania, milí Pezinčania

December 2011 / Prečítané 1420 krát
želám vám pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov...

Stretneme sa na námestí

December 2011 / Prečítané 1413 krát
Stalo sa už tradíciou, že 1. januára sa občania mesta spoločne stretávajú na Radničnom námestí...

Budúci rok bude patriť seniorom

December 2011 / Prečítané 1403 krát
Keď koncom roku 2010 Európska únia vyhlasovala rok 2011 Európskym rokom dobrovoľníctva ...

Poslanci schválili rozpočet mesta

December 2011 / Prečítané 1322 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom IX. riadnom zasadaní schválilo rozpočet mesta na rok 2012 v predloženom znení.

Zimná údržba na miestnych komunikáciách

December 2011 / Prečítané 1505 krát
Údržbu miestnych komunikácií – ciest a chodníkov vykoná v čase zimy mesto prostredníctvom firmy Petmas spol. s. r. o.

Mesto zdvojnásobilo svoj majetok

December 2011 / Prečítané 1451 krát
Hodnota majetku mesta Pezinok sa za ostatných desať rokov viac ako zdvojnásobila.

Už sú peniaze na terminál

December 2011 / Prečítané 1528 krát
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške...

Mesto prevzalo iniciatívu

December 2011 / Prečítané 1371 krát
Ako sme písali v minulom čísle Pezinčana, veci okolo pezinskej skládky v Novej jame sa opäť pohli dopredu.

Zmeny v BVS

December 2011 / Prečítané 1646 krát
Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti odvolalo 21. novembra člena dozornej rady Olivera Solgu...

Tri otázky primátorovi

December 2011 / Prečítané 1501 krát
MInulorčné voľby, rómska komunita, parlamentrné voľby

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

December 2011 / Prečítané 1409 krát
Podľa schváleného plánu práce na rok 2012 bude mať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v budúcom roku sedem...

Kalendár podujatí na rok 2012

December 2011 / Prečítané 1550 krát
V našom meste má už 13- ročnú tradíciu vydávanie tlačenej formy KALENDÁRA PODUJATÍ.

Primátor o poliklinike: Neverte JPP!

December 2011 / Prečítané 1563 krát
Agentúre JPP, teda Jedna Pani Povedala, sa v Pezinku celkom darí.

V januári tradične na Slovakiatour

December 2011 / Prečítané 1403 krát
V dňoch 19. - 22. januára sa bude konať v bratislavskej Inchebe už 18. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR.

Vyhodnotili súťaž Kultúrna pamiatka roka

December 2011 / Prečítané 1389 krát
Už šiesty ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka vyhlásili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s SPP a Nadáciou SPP.

„Mikulášku, dobrý strýčku“ neobišiel Pezinok

December 2011 / Prečítané 1450 krát
Ani tento rok Mikuláš neobišiel pezinské deti.

Náčelníkom generálneho štábu bude Pezinčan

December 2011 / Prečítané 1539 krát
Podľa informácií z dennej tlače bude novým náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR ...

Mesto Pezinok vyhlasuje

December 2011 / Prečítané 1419 krát
výberové konanie na miesto vedúcej ekonomiky a miestnych daní...

Mesto Pezinok vyhlasuje

December 2011 / Prečítané 1258 krát
voľné iesto na vedúcu Školskej jedálne...

Mesto Pezinok vyhlasuje

December 2011 / Prečítané 1377 krát
obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku...

Spomienka na obete vojny

December 2011 / Prečítané 1381 krát
Dňa 11. novembra Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia SZPB a Mesto Pezinok usporiadali...

Koncoročné bilancovanie DH Cajlané

December 2011 / Prečítané 1377 krát
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, sviatky vianočné.

Digitalizácia a TV PEZINOK

December 2011 / Prečítané 1379 krát
Analógové vysielanie na Slovensku definitívne končí.

Pomoc bezdomovcom prichádza od mladých

December 2011 / Prečítané 2029 krát
Predstavte si veľkú, dlhú ulicu preplnenú ľuďmi.

Nedajte šancu dlhoprstým

December 2011 / Prečítané 1547 krát
„Upozornite v novinách na jedného rómskeho spoluobčana, ktorý celé dni starostlivo„ kontroluje“

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2012

December 2011 / Prečítané 1516 krát
Dátumy uzáviekry a vydania časopisu Pezinčan

Červený kríž ocenil zaslúžilých darcov krvi

December 2011 / Prečítané 3495 krát
Aj v tomto roku Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava-okolie ocenil zaslúžilých darcov krvi.

Pozor na požiare cez najbližšie sviatky!

December 2011 / Prečítané 1373 krát
Vianoce sú najkrajšie a najmilšie sviatky v roku. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase milší, citlivejší, máme viac pozitívnych prejavov k ľuďom.

Vďaka hasičom a záchranárom

December 2011 / Prečítané 1847 krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Pezinku to nemajú jednoduché.

Nový vlakový cestovný poriadok

December 2011 / Prečítané 1435 krát
ŽSR, a. s., informuje cestujúcu verejnosť, že od 11. decembra 2011 ...

Ocenenie firmy Petmas

December 2011 / Prečítané 1415 krát
Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelili ...

Mesto ďakuje sponzorom Vinobrania

December 2011 / Prečítané 1492 krát
Mesto Pezinok, ako hlavný organizátor Vinobrania 2011, ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa svojou štedrosťou...

Darovali osobné motorové vozidlo

December 2011 / Prečítané 1625 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok daroval Domovu sociálnych služieb MEREMA Modra osobné auto.

Šafrani bilancujú celoročnú činnosť

December 2011 / Prečítané 1382 krát
Keď sme v januári s umeleckou vedúcou Šafranov Mgr. Art. Máriou Turňovou plánovali koncerty a vystúpenia na rok 2011,...

PezinOKnami

December 2011 / Prečítané 1348 krát
V uplynulých mesiacoch mali Pezinčania možnosť vidieť v Mestskom múzeu krásnu výstavu PezinOKnami.

Z návštevy Múzea Ľudovíta Štúra

December 2011 / Prečítané 1486 krát
Spolupráca medzi susednými mestami Pezinkom a Modrou má dlhoročnú tradíciu ...

Vyhlásenie literárnej súťaže

December 2011 / Prečítané 1377 krát
Mesto Pezinok spolu s Pezinským kultúrnym centrom a Mestskou organizáciou Slovenského zväzu ...

Výstava v Mladej Boleslavi

December 2011 / Prečítané 1295 krát
Cestovatelia Ľuboš Fellner, Milan Grell a manželia Hlobeňovci ...

Spolupráca školy s mestskou políciou

December 2011 / Prečítané 1475 krát
Základná škola s materskou školou Orešie Pezinok už niekoľko rokov veľmi úspešne spolupracuje ...

Deťom zaspievali a porozprávali o mladosti

December 2011 / Prečítané 1359 krát
V Základnej škole na Kupeckého ulici sa uskutočnilo 10. novembra milé podujatie.

Mladé malokarpatské vínka chutili

December 2011 / Prečítané 1519 krát
DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC – to je názov vinárskeho podujatia v Malokarpatskom regióne.

Mesto získalo dva pozemky

December 2011 / Prečítané 1444 krát
Mesto získalo do svojho majetku v ostatných dňoch dva zaujímavé pozemky.

Úspešný predaj

December 2011 / Prečítané 1483 krát
Mesto Pezinok si 2. decembra úspešne zopakovalo elektronickú aukciu, pri ktorej predávalo stavebný pozemok Na Bielenisku.

Výstava sôch, šperkov a plastík

December 2011 / Prečítané 1342 krát
Tvár v tvare s podtitulom ...vínna réva, tvorba z dreva..., taký je názov výstavy sôch,...

Anton Urban sa dožíva osemdesiatky

December 2011 / Prečítané 1596 krát
23. decembra 2011 sa dožíva významného životného jubilea – 80 rokov, Ing. Anton Urban.

Na oslavu sv. Barbory

December 2011 / Prečítané 1314 krát
Tak znela úvodná báseň v podvečer sviatku svätej Barbory, patrónky baníkov,...

Rokovanie ÚMS a KPM

December 2011 / Prečítané 1396 krát
Zasadanie prezídií Únie miest Slovenska a Klubu primátorov miest SR sa uskutočnilo 25. novembra v Turčianskych Tepliciach.

Pezinské gymnázium medzi úspešnými

December 2011 / Prečítané 1470 krát
Projekt PIMMS TRANSFER bol zameraný na zozbieranie dát o spôsobe dopravy do školy a zo školy.

Výmena skúseností

December 2011 / Prečítané 1447 krát
Krátkej študijnej cesty v rakúskom Petronell Carnuntum zameranej na destinačný manažment ...

Prečítali sme si

December 2011 / Prečítané 1454 krát
Medzi potenciálnymi kandidátmi na post verejného ochrancu práv – ombudsmana Slovenskej republiky sa objavili aj mená dvoch Pezinčanov.

Stretnutie k Cyklomaratónu 2012

December 2011 / Prečítané 1388 krát
Organizátori Cyklomaratónu 2012 pozývajú potencionálnych záujemcov o toto podujatie na prvé stretnutie,...

Mestský vianočný strom

December 2011 / Prečítané 1494 krát
Po prvej tohtoročnej adventnej nedeli sa na Radničnom námestí objavil krásny vianočný strom,...

Súťaž vo vytápaní oškvarkov

December 2011 / Prečítané 1408 krát
Hostinec u Bendu organizuje v sobotu 21. januára 2012 súťaž vo vytápaní oškvarkov.

Mohli sme obdivovať žraloky

December 2011 / Prečítané 1628 krát
Po dva decembrové dni sme mohli obdivovať na námestí v mobilnom akváriu...

Kalendár podujatí na I. štvrťrok 2012

December 2011 / Prečítané 2532 krát
Január - marec 2012

Staré vianočné zvyky v Pezinku

December 2011 / Prečítané 2783 krát
Príprava na Vianoce sa v Pezinku začala domácimi zabíjačkami od polovice decembra,...

Kto spieva, dvakrát sa modlí

December 2011 / Prečítané 2166 krát
Tieto slová svätého Augustína by pokojne mohli byť mottom každého chrámového súboru...

Júlia Piačková vystavuje v Malokarpatskom múzeu

December 2011 / Prečítané 1717 krát
„Bez tiaže“ je názov výstavy Júlie Piačkovej v Malokarpatskom múzeu na Štefánikovej ulici v Pezinku.

Spoznajte nevšedné diela Kataríny Vavrovej

December 2011 / Prečítané 2444 krát
Aktuálnou (pred)vianočnou výstavou predstavuje Mestské múzeum v Pezinku opäť pezinského autora...

Podnikatelia sa chystajú plesať

December 2011 / Prečítané 1631 krát
V sobotu 4. februára 2012 sa uskutoční už 18. reprezentačný ples podnikateľov ...

Kniha Branislava Chovana

December 2011 / Prečítané 1444 krát
Branislav Chovan, absolvent Filozofickej fakulty UK, je autorom novej knihy ...

Pavel Dvořák medzi čitateľmi

December 2011 / Prečítané 1357 krát
Fanúšikovia historika, publicistu a vydavateľa Pavla Dvořáka z Pezinka a okolia sa stretli 15. novembra ...

Medzinárodný filmový festival Mórbido

December 2011 / Prečítané 1326 krát
V dňoch 10.-13. novembra sa v mexickej Méride uskutočnil 2. ročník medzinárodného žánrového ...

Výstava slovenskej keramiky vo Viedni

December 2011 / Prečítané 1780 krát
Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra Modra spoločne s Muzeálnou spoločnosťou ...

Vyšiel výkladový slovník pezinčiny

December 2011 / Prečítané 2263 krát
Po siedmich rokoch práce je na svete prvý výkladový slovník pezinčiny.

Spomíname

December 2011 / Prečítané 2524 krát
na naších najbližších...

Blahoželáme

December 2011 / Prečítané 1588 krát
k životnému jubileu...

Spoločenská kronika

December 2011 / Prečítané 3207 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, naši jubilanti, opustili nás...

VISTA real Cup 2011 - 2012 - školská basketbalová liga

December 2011 / Prečítané 2002 krát
V novembri začala Školská VISTA real CUP – basketbalová liga

Štefanský turnaj v stolnom tenise

December 2011 / Prečítané 1605 krát
OZ stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku v Pezinku v spolupráci s Mestom Pezinok usporiada v pondelok 26. decembra ...

Simona Mičudová pôjde na MS

December 2011 / Prečítané 1926 krát
V uplynulých dňoch sa plavci z pezinského plaveckého klubu zúčastnili viacerých pretekov a na všetkých zožali úspechy.

Vianočný turnaj o pohár primátora

December 2011 / Prečítané 1354 krát
PŠC Pezinok Junior, o.z., vás spoločne s Mestom Pezinok pozýva na Vianočný futbalový turnaj,...

Podporia amatérsky futbal

December 2011 / Prečítané 1269 krát
Bratislavský samosprávny kraj podporí na prelome rokov 2011/2012 mládežnícky futbal prostredníctvom...

Športový kalendár

December 2011 / Prečítané 1471 krát
Volejbal, hádzaná

Program KC

December 2011 / Prečítané 1478 krát
01/2012

Program kina v KC

December 2011 / Prečítané 1435 krát
01/2012

Program CVČ - Epicentra

December 2011 / Prečítané 1482 krát
01/2012

Program Galérie IM

December 2011 / Prečítané 1390 krát
01/2012