Deň matiek

Apríl 2009 / Prečítané 2566 krát
Aj v tomto roku pezinské kultúrne organizácie a školy nezabudli na Deň matiek. S deťmi pripravili milé programy...

Najvyšší súd pozastavil prevádzku pezinskej skládky

Apríl 2009 / Prečítané 1976 krát
Najvyšší súd Slovenskej republiky pozastavil prevádzku skládky odpadu v Pezinku. Informovali o tom televízie a správy tlačových agentúr...

V dňoch 8. – 10. mája celomestské jarné upratovanie

Apríl 2009 / Prečítané 1883 krát
Mesto Pezinok v rámci jarného upratovania zabezpečí v dňoch 8.– 10. mája rozmiestnenie 25 veľkokapacitných kontajnerov...

Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže

Apríl 2009 / Prečítané 2168 krát
Mesto Pezinok v snahe podporovať aktívne prežívanie voľného času detí a mládeže a rozvoj rekreačného športu má aj v tomto roku naplánované viaceré investičné aktivity...

Poslanecký deň

Apríl 2009 / Prečítané 1862 krát
Piaty poslanecký deň v roku 2009 sa uskutoční v stredu 6. mája od 16. do 18.00 hod. na Mestskom úrade...

Ocenená kniha

Apríl 2009 / Prečítané 2196 krát
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov vyhodnotil 2. ročník súťaže o Najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku za rok 2008

Spomienka na stíhaných

Apríl 2009 / Prečítané 1985 krát
Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala 18. apríla v Pezinku 10. ročník Dňa nespravodlivo stíhaných...

Nebezpečné odpady možno priniesť na dvor Petmasu

Apríl 2009 / Prečítané 2062 krát
Nebezpečné odpady na zberné miesto vo dvore firmy Petmas na Šenkvickej ulici možno bezplatne priniesť...

Investície do škôl

Apríl 2009 / Prečítané 1880 krát
Mesto Pezinok vynaložilo na investičné akcie v školských zariadeniach v minulom roku 5,9 milióna korún. Investície smerovali ...

Výberové konanie

Apríl 2009 / Prečítané 1824 krát
na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl

Ocenení učitelia

Apríl 2009 / Prečítané 4105 krát
Stalo sa už tradíciou, že záslužná a trpezlivá práca učiteľov s deťmi každoročne nachádza uznanie a ocenenie aj u predstaviteľov mesta...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Apríl 2009 / Prečítané 1769 krát
V Pezinku tesné víťazstvo Ivana Gašparoviča

Pripomenuli si výročie oslobodenia

Apríl 2009 / Prečítané 1981 krát
Občania Pezinka si 1. apríla pripomenuli 64. výročie oslobodenia mesta. Spomienky sa zúčastnili predstavitelia mesta...

Výberové konanie

Apríl 2009 / Prečítané 1847 krát
na prenájom nebytových priestorov a priľahlého pozemku na Bernolákovej ulici č. 23 v Pezinku

Obchodná verejná súťaž

Apríl 2009 / Prečítané 1868 krát
na predaj nehnuteľností – rodinného domu s pozemkami nachádzajúcich sa Za dráhou č.19 v k. ú. Pezinok

Opäť s ocenením

Apríl 2009 / Prečítané 1990 krát
Na 11. ročníku prehliadky tvorby slovenských lokálnych televízií WORKSHOP získala TV PEZINOK 1. miesto v kategórii reklama....

Fantastické leto!

Apríl 2009 / Prečítané 2074 krát
Ponuka táborov Centra voľného času Pezinok

Nazbierali päť kontajnerov odpadu

Apríl 2009 / Prečítané 2124 krát
Na výzvu primátora, aby sa občania 18. apríla zapojili do jarného upratovania v Kučišdorfskej doline, sa prihlásilo sto ľudí...

Klub podnikateľov pomáha slabším

Apríl 2009 / Prečítané 1977 krát
Pri príležitosti 15. výročia klubu sa predstavenstvo rozhodlo podporiť pätnásť rodín s ťažkými životnými podmienkami, odkázanými na pomoc...

Zahrajte si s Reviou

Apríl 2009 / Prečítané 2433 krát
Revia pre obyvateľov a návštevníkov Pezinka pripravila známu spoločenskú hru Človeče, nehnevaj sa! v životnej veľkosti...

Dotácie z rozpočtu mesta

Apríl 2009 / Prečítané 1818 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie pre sociálnu oblasť v roku 2009

Štatistické zisťovanie

Apríl 2009 / Prečítané 1811 krát


Rozvojové zámery v Areáli zdravia

Apríl 2009 / Prečítané 1935 krát
Firma IRI AGROFEST a. s. začína realizovať v Areáli zdravia Rozálka rozvojové zámery. Sú koncipované v najmodernejších architektonických a enviromentálnych trendoch...

Veselý deň detí

Apríl 2009 / Prečítané 2240 krát
Veselý deň plný atrakcií a zábavy sľubujú deťom k ich sviatku organizátori – Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času, GRAFIT – Milan Grell a Mesto Pezinok...

Začala recyklácia batérií a akumulátorov

Apríl 2009 / Prečítané 2393 krát
Mesto Pezinok sa zapojilo do veľkého environmentálneho projektu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý je zameraný na separáciu a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov...

ETHNO deň

Apríl 2009 / Prečítané 1936 krát
Pezinské kultúrne centrum usporiada 9. mája o 18. hodine v Dome kultúry pod záštitou festivalu Mediawave podujatie ETHNO DEŇ

Vystúpenie plné radosti

Apríl 2009 / Prečítané 1992 krát
Folklórne divadlo Radosť uviedlo v Dome kultúry reprízované predstavenie Svadby, svadby, svadbaté...

Jednota dôchodcov hodnotila činnosť

Apríl 2009 / Prečítané 2774 krát
utorok 31. marca sa uskutočnila v Dome kultúry výročná schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska...

Seniori budú mať promóciu

Apríl 2009 / Prečítané 1898 krát
V stredu 29. apríla o 15. hodine budú mať prví absolventi Akadémie tretieho veku slávnostnú promóciu

Na Deň narcisov sa vyzbieralo 5500 eur

Apríl 2009 / Prečítané 1849 krát
Deň narcisov je už tradične dňom boja proti rakovine. V tomto roku to bol už 13. ročník, konal sa 17. apríla na celom území Slovenska

Zachránime kúsok histórie

Apríl 2009 / Prečítané 1851 krát
Malokarpatský banícky spolok si v tomto roku pripomína 670 rokov od prvej písomnej zmienky o ťažbe drahých kovov v pezinskom chotári

Vitis Aurea v Modre

Apríl 2009 / Prečítané 1782 krát
V modranskej športovej hale sa 28. marca uskutočnil pod záštitou prezidenta republiky 9. ročník výstavy vín Vitis Aurea

Oprava

Apríl 2009 / Prečítané 1830 krát
Oprava tel. čísla

Vážená pani riaditeľka, Mgr. Elena Jurčíková

Apríl 2009 / Prečítané 2915 krát


Kapustové delikatesy šteklili nosy ochutnávačom

Apríl 2009 / Prečítané 1993 krát
Ten kto si nechal ujsť pezinský festival Kapustnica prišiel o veľa. Vynikajúca atmosféra už počas varenia, nos štekliace vône jedinečnej pochúťky...

Osobným prebraním platobných výmerov ušetrili obyvatelia mestu na poštovnom päťtisíc eur

Apríl 2009 / Prečítané 1852 krát
Mesto ďakuje občanom za trpezlivosť a za to, že využili spôsob osobného prevzatia platobného výmeru a úhrady dane

Oslavy 1. mája

Apríl 2009 / Prečítané 1980 krát
Dovoľujeme si vás pozvať na oslavy 1. mája v Zámockom parku v Pezinku

Výročná schôdza KDH

Apríl 2009 / Prečítané 1896 krát
Klub Kresťanskodemokratického hnutia v Pezinku usporiadal 2. apríla výročnú schôdzu

Uzávierka žiadostí o granty

Apríl 2009 / Prečítané 2030 krát
Nadácia REVIA oznamuje, že 15. mája 2009 sa uzatvára 2. grantové kolo

Pezinok sa bráni dezinformáciám riaditeľa IŽP Bratislava Ing. M. Helda

Apríl 2009 / Prečítané 2143 krát
Riaditeľ Inšpektorátu životného prostredia Bratislava Ing. Miroslav Held dňa 27. marca 2009 zverejnil v médiách informácie o nakladaní s odpadom v Pezinku a o zmluvách ...

Vyberáme z vyhlásenia spoločnosti Skládka Dubová, s. r. o.

Apríl 2009 / Prečítané 2368 krát
Spoločnosť Skládka Dubová, s.r.o. a Skládka odpadov Dubová, s.r.o. požiadala redakciu o zverejnenie svojho stanoviska...

Medziskládka v Dolnej tehelni sa likviduje

Apríl 2009 / Prečítané 1844 krát
Čitatelia nás upozornili na skládku odpadu v lokalite Dolná tehelňa a chcú vedieť, aký bude jej ďalší osud

Vysadili stromy

Apríl 2009 / Prečítané 1904 krát
V rámci projektu Zeleň pre Saharu 7. apríla vysadili 25 kusov drevín medzi hypermarketom Tesco a potokom Saulak

Prestížne ocenenia vínam na VTP 2009

Apríl 2009 / Prečítané 2864 krát
Organizátori Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a Mesto Pezinok prijali na tohtoročnú súťažnú výstavu 466 vzoriek vín...

Spomíname

Apríl 2009 / Prečítané 2817 krát


Spoločenská kronika

Apríl 2009 / Prečítané 3039 krát


Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Apríl 2009 / Prečítané 2288 krát
V dňoch 26. - 27. marca sa uskutočnili Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Primátor ďakuje

Apríl 2009 / Prečítané 1750 krát
Poďakovanie účastníkom Dní Pezinka v Mladej Boleslavi

Adela vo výklade v Pezinku

Apríl 2009 / Prečítané 13272 krát
Adela Banášová plní sľub zo stávky

Obhája titul?

Apríl 2009 / Prečítané 1898 krát
Basketbalisti AB Cosmetics Pezinok v semifinálovej sérii play-off v extralige majú za súpera BK 04 AC LB Spišská Nová Ves...

Oprava

Apríl 2009 / Prečítané 1744 krát
Oprava chyby z článku Ako som prežil prechod frontu v apríli 1945

Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

Apríl 2009 / Prečítané 2643 krát
História separovaného zberu v Pezinku

Súťaž o najkrajšiu zeleň

Apríl 2009 / Prečítané 1810 krát
Mesto Pezinok a redakcia Pezinčana vyhlasujú 14. ročník celomestskej súťaže o najkrajšiu zeleň

Informácie o skládke

Apríl 2009 / Prečítané 1755 krát
Už v minulých číslach Pezinčana sme pezinskú verejnosť informovali, že Mesto Pezinok sa odvolalo proti rozhodnutiu...

Vyhlásili najlepších športovcov minulého roka

Apríl 2009 / Prečítané 2623 krát
V piatok 3. apríla vyhlásili v Obradnej sieni Mestského úradu najlepších pezinských športovcov roka 2008 v kategóriách jednotlivcov a kolektívov...

Úspešne v Európskom pohári

Apríl 2009 / Prečítané 1881 krát
V rakúskom Walschsee sa v dňoch 27. – 29. marca uskutočnil Európsky pohár v kickboxe...

Schválené dotácie na športovú činnosť

Apríl 2009 / Prečítané 1703 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie z mestského rozpočtu na športovú činnosť v roku 2009

Mladí plavci na pretekoch v Rakúsku

Apríl 2009 / Prečítané 1757 krát
Cez posledný marcový víkend sa uskutočnil v rakúskom Schwechate 9. ročník Memoriálu Ottokara Havlika v plávaní...

Majster SR z Pezinka

Apríl 2009 / Prečítané 1843 krát
Vyhlásenie majstrov Slovenskej republiky v amatérskych pretekoch automobilov do vrchu

Veci čo spájajú ľudí

Apríl 2009 / Prečítané 1931 krát
Na Kvetnú nedeľu 5.apríla sa uskutočnila prvá a posledná premiéra divadelného predstavenia Pašiových hier u kapucínov v Pezinku...

Dotácie z mestského rozpočtu pre oblasť kultúry

Apríl 2009 / Prečítané 1699 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry v roku 2009

Noc s Andersenom v Malokarpatskej knižnici

Apríl 2009 / Prečítané 1857 krát
Večer a noc plná hier, prekvapení, súťaží a „nocovanie“ v knižnici. Všetko sa to rozbehlo večer 3. apríla o 18,00 hodine...

Literárna súťaž pre seniorov

Apríl 2009 / Prečítané 1858 krát
Seniori v partnerskom meste Mladá Boleslav aj v tomto roku vyhlásili literárnu súťaž pre seniorov...

Prihláste sa na spevácku súťaž

Apríl 2009 / Prečítané 1791 krát
11. ročník celomestskej speváckej súťaže PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI

Výstava I. Piačku

Apríl 2009 / Prečítané 1770 krát


Fašiang v uliciach

Apríl 2009 / Prečítané 1867 krát


Zlato do Pezinka

Apríl 2009 / Prečítané 1750 krát
9-ročný huslista Adam Bereník vybojoval zlaté pásmo

Program Pezinského kultúrneho centra

Apríl 2009 / Prečítané 1796 krát
Na mestiac máj 2009

Program kina PKC

Apríl 2009 / Prečítané 1940 krát
Na mesiac máj 2009

Program Mestského múzea

Apríl 2009 / Prečítané 1801 krát
Na mesiac máj 2009

Program Galérie insitného umenia

Apríl 2009 / Prečítané 1781 krát
Na mesiac máj 2009

Program EPIcentra (CVČ)

Apríl 2009 / Prečítané 1954 krát
Na mesiac máj 2009

Čerpali inšpiráciu

Apríl 2009 / Prečítané 1621 krát
CVČ na Divadelnom festivala Pána Pipa