Vínne trhy

Marec 2008 / Prečítané 2511 krát
Mesiac apríl už tradične patrí najprestížnejšiemu súťažnému vinárskemu podujatiu na Slovensku – Vínnym trhom v Pezinku.

Prijímanie jubilantov

Marec 2008 / Prečítané 2341 krát
Súčasťou sociálneho programu mesta je slávnostné prijímanie jubilantov predstaviteľmi mesta.

Týždeň slovenských knižníc

Marec 2008 / Prečítané 2254 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku sa už po deviatykrát zapojila do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc.

Inaugurácia biskupa metropolitu

Marec 2008 / Prečítané 2345 krát
V sobotu 8. marca sa v katedrále Dómu sv. Martina v Bratislave uskutočnila inaugurácia nového bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

Skládka v Pezinku – pre koho?

Marec 2008 / Prečítané 2773 krát
Sme radi, že 6. marca v médiách z úst primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského zaznelo rozhodné konštatovanie o tom, že Bratislava nepotrebuje skládku odpadov v Pezinku...

Únia miest proti skládke

Marec 2008 / Prečítané 2230 krát
Prezídium Únie miest Slovenska na svojom riadnom zasadaní 29. februára v Nitre prijalo na podnet člena prezídia a primátora mesta Pezinok ...

Výmery a platby miestnych daní

Marec 2008 / Prečítané 2251 krát
V prvom aprílovom týždni, t.j. od 31. marca do 7. apríla, budú pracovníčky referátu miestnych daní a pokladne k dispozícii občanom počas celého týždňa.

Plagát k výročiu mesta

Marec 2008 / Prečítané 2321 krát
Na pripomenutie 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku vydalo Mesto Pezinok farebné plagáty s pohľadom na centrum mesta v noci.

Schválili predaj pozemku na parkovisko

Marec 2008 / Prečítané 2577 krát
Poslanci MsZ prerokovali aj podnikateľský zámer spoločnosti Vista real a Real Businnes v lokalite Moyzesova ulica (pred tzv. novou Slimáčkou).

V školách je zapísaných 230 prváčikov

Marec 2008 / Prečítané 2244 krát
Pri nedávnom zápise detí do prvých ročníkov pezinských základných škôl bolo zapísaných 233 žiakov (133 chlapcov, 100 dievčat).

Nezabudnite na deratizáciu

Marec 2008 / Prečítané 2274 krát
V zmysle VZN č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území mesta Pezinka povinnosť vykonať každoročne od posledného marcového týždňa do 30. apríla celoplošnú deratizáciu.

Aké stavebné akcie pripravuje mesto?

Marec 2008 / Prečítané 2282 krát
V minulom čísle sme písali o rekonštrukcii Kollárovej ulice, ktorá bude prebiehať v máji a júni.

Najlepšia predajňa roka

Marec 2008 / Prečítané 2244 krát
Na pôde Mestského úradu sa 20. februára uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celomestskej ankety Najlepšia predajňa roka 2007.

Príspevky Mesta na šport, kultúru a soc. starostlivosť

Marec 2008 / Prečítané 2535 krát
MsZ 15. februára 2008 schválilo príspevky z mestského rozpočtu na rok 2008 na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť.

Mesto sa pripravuje na zavedenie eura

Marec 2008 / Prečítané 2285 krát
Pred vstupom do eurozóny čaká aj Mesto Pezinok niekoľko zložitých krokov.

Ocenené propagačné materiály

Marec 2008 / Prečítané 2168 krát
Na 16. ročníku súťaže o Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008 mesto Pezinok bodovalo hneď dva razy.

Informácie o cintorínskych službách

Marec 2008 / Prečítané 2144 krát
Chceli by sme vás informovať o aktuálnych skutočnostiach na cintoríne v Pezinku.

Ako je to s cintorínom v centre

Marec 2008 / Prečítané 2172 krát
Problém akútneho nedostatku hrobových miest na cintoríne v centre mesta rieši vedenie mesta už niekoľko rokov.

Poslanecký deň

Marec 2008 / Prečítané 2090 krát
Štvrtý (aprílový) poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční 2. apríla od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Nemala by sa zmeniť prednosť v jazde?

Marec 2008 / Prečítané 2223 krát
Už dlhší čas ma kvári a znepokojuje označenie prednosti na uliciach Št. Polkorába – Hrnčiarska.

Druhý pohľad na problém

Marec 2008 / Prečítané 2395 krát
Reagujem na posledný odstavec článku Jany Zelenákovej Doma nie je nikto prorokom v minulom čísle Pezinčana.

Reakcia vydavateľa

Marec 2008 / Prečítané 2190 krát
Nikdy sme netvrdili, že nebudeme uverejňovať kritické články aj keď budú dlhšie, musia byť však vecné

Výstava vín v Grinave

Marec 2008 / Prečítané 2157 krát
V priestoroch Základnej školy Pezinok, Orešie sa v sobotu 29. marca (14.00 – 20.00 hod.) uskutoční výstava vín ...

Nezaslúži si zvýšenie platu?

Marec 2008 / Prečítané 2470 krát
Prečítala som si v Pezinčanovi článok Z rokovania februárového mestského zastupiteľstva, medziiným aj tému zvyšovania platu primátorovi a viceprimátorovi.

Deň narcisov

Marec 2008 / Prečítané 2350 krát
Aj v tomto roku organizuje Liga proti rakovine na území Slovenska v poradí už 12. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov ...

Pálenica končí

Marec 2008 / Prečítané 3079 krát
Na oddelenie výstavby mesta Pezinok sa obrátila spoločnosť Vitis Pezinok, ktorá je majiteľom objektu pálenice na Šancovej ulici.

Vinea odchádza z Pezinka

Marec 2008 / Prečítané 2507 krát
Koncern Kofola 20. februára oznámil, že kúpil od Vitisu Pezinok (majiteľ Zoroslav Kollár) značku Vinea.

Poradenský deň

Marec 2008 / Prečítané 2311 krát
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje v Pezinku každý prvý pondelok v mesiaci od 8.00 do 12.00 hod. PORADENSKÝ DEŇ.

Stĺpek po našem

Marec 2008 / Prečítané 2373 krát
Pretčasné velkonočné svátky máme ščastlyvo za sebú, tri dny obžerstva (u nekeho aj štyri) a opilstva zme zdánlyvo bes újmy prežily a prečkaly.

Suchoňova storočnica

Marec 2008 / Prečítané 2656 krát
Popri 800. výročí prvej písomnej zmienky o Pezinku si naše mesto tento rok pripomína i 100. výročie narodenia pezinského rodáka, hudobného skladateľa Eugena Suchoňa.

Nebezpečné odpady treba odviezť na zberné miesto!

Marec 2008 / Prečítané 2305 krát
Na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o., je v prevádzke zariadenie na zber odpadov, tzv. Zberné miesto nebezpečných odpadov a komunálnych odpadov.

Nemožno sa hrať na vlastných piesočkoch

Marec 2008 / Prečítané 2264 krát
Vážení občania mesta Pezinok, s úprimnou sympatiou sledujeme váš boj o zdravšie životné prostredie, ktoré je vlastne bojom za právo nás všetkých ...

List primátora Bratislavy primátorovi Pezinka

Marec 2008 / Prečítané 2217 krát
Vážený pán primátor, v nadväznosti na Váš list, ktorý ste mi zaslali dňa 7. marca 2008, si Vás dovoľujem ubezpečiť, že Hlavné mesto SR Bratislava...

Dvaja noví ordinári pre Pezinok

Marec 2008 / Prečítané 2346 krát
Svätý Otec Benedikt XVI. v dňoch 30. januára a 14. februára zreorganizoval katolícke biskupstvá na Slovensku.

Na koncert do Rakúska

Marec 2008 / Prečítané 2378 krát
V prvú aprílovú sobotu (5. 4.) vycestuje z Pezinka do Neusiedl am See druhý festivalový autobus, ...

Na turnaj prídu aj cezpoľní

Marec 2008 / Prečítané 2181 krát
Druhý ročník turnaja v stolnom futbale sa uskutoční v piatok 4. apríla 2008 v pezinskom Gymnáziu.

Dve percentá pre Reviu

Marec 2008 / Prečítané 2377 krát
Revia – Malokarpatská komunitná nadácia sa obracia na vás: venujte 2% dane.

Prezentácia cvičných firiem v Obchodnej akadémii

Marec 2008 / Prečítané 2266 krát
Druhý februárový týždeň sa uskutočnila prezentácia cvičných firiem, ktoré pôsobia v Obchodnej akadémii v Pezinku.

Nultý ročník v ZŠ Kupeckého

Marec 2008 / Prečítané 3129 krát
Vážení rodičia, máte doma budúceho prváčika a uvažujete o odklade školskej dochádzky?

Prihláste sa do športovej triedy

Marec 2008 / Prečítané 2242 krát
Vážení rodičia, Základná škola Na bielenisku 2 v Pezinku otvára v školskom roku 2008/2009 pre 5. ročník športovú triedu so zameraním na stolný tenis, volejbal (dievčatá) a karate-kickbox.

Stretnutie v novom klube

Marec 2008 / Prečítané 2213 krát
Pezinskí orienťáci si v minulom roku vybudovali nové klubové priestory v susedstve amfiteátra.

Spomíname

Marec 2008 / Prečítané 3177 krát
Na naších najbližších

Poďakovanie

Marec 2008 / Prečítané 2479 krát
za poslednú rozlúčku

Blahoželáme

Marec 2008 / Prečítané 2476 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

Marec 2008 / Prečítané 3620 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustil násd, naši jubilanti

800 rokov od prvej písomnej zmienky (1425)

Marec 2008 / Prečítané 2340 krát
Rok 1425 je ďalším významným dátumom v 800-ročných dejinách nášho mesta – predovšetkým z pohľadu stredoveku.

Mestské múzeum päťročné

Marec 2008 / Prečítané 2178 krát
Z pohľadu histórie je päť rokov okamih, z pohľadu ľudského veku je to významná životná etapa.

Uvedenie knihy Nezabudnúť...

Marec 2008 / Prečítané 2396 krát
Dňa 31. januára sa uskutočnil krst knihy Nezabudnúť... zborníka spomienok na II. svetovú vojnu, SNP a protifašistický odboj.

Pezinskí humanisti k Mesiacu knihy

Marec 2008 / Prečítané 2249 krát
V marci 2008 pri príležitosti Mesiaca knihy venovala Spoločnosť Prometheus – viazané tri ročníky časopisu Prometheus Malokarpatskej knižnici.

Mariášový turnaj

Marec 2008 / Prečítané 2301 krát
Mariášový Klub Pezinok pozýva všetkých priaznivcov mariášu na tretí ročník Otvorených majstrovstiev okresu Pezinok vo volenom mariáši...

Oslavy oslobodenia

Marec 2008 / Prečítané 2175 krát
Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vás pozývajú na oslavy 63. výročia oslobodenia Pezinka...

Kapustnica má pauzu

Marec 2008 / Prečítané 2329 krát
Hoci pezinský Kalendár podujatí na rok 2008 avizuje na 5. apríla festival Kapustnica, tohtoročný piaty ročník sa neuskutoční.

Na ochutnávku k rakúskym vinárom

Marec 2008 / Prečítané 2252 krát
Vinári z nášho partnerského mesta Neusiedl am See pozývajú pezinských nielen výrobcov, ale aj milovníkov vína na svoje jarné ,,otvorené pivnice"...

Pezinské rodiny v toku času

Marec 2008 / Prečítané 4214 krát
Kolorit a duch každého mesta je tvorený predovšetkým jeho obyvateľmi.

Prezentácia aktivít

Marec 2008 / Prečítané 2013 krát
Inklúzia je podľa Veľkého slovníka cudzích slov vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný tiež slovami podmnožina...

Výstava fotografií Pezinskí Rómovia

Marec 2008 / Prečítané 2483 krát
ZŠ s MŠ v Pezinku na Oreší sa stane v pondelok 14. apríla o 14.00 hod. miestom otvorenia nevšednej výstavy fotografií pod názvom Pezinskí Rómovia.

Informácie o náhradnej starostlivosti

Marec 2008 / Prečítané 2243 krát
Ste sami? Či nie ste sami? I tak môžem bývať s vami!

Športovcami roka Špániková a Mihály

Marec 2008 / Prečítané 2474 krát
V Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku vyhlásili vo štvrtok 6. marca najlepších športovcov a kolektívy nášho mesta za rok 2007.

Džudisti ohúrili svojou show

Marec 2008 / Prečítané 2193 krát
Pezinskí džudisti sa vynikajúco predviedli na Večere bojových umení začiatkom marca v bratislavskej hale na Pasienkoch.

Turnaj v halovom softbale

Marec 2008 / Prečítané 2393 krát
Softballový klub MaSK Pezinok usporiadal v sobotu 8. marca v Spoločenskom dome vo Viničnom halový turnaj pre žiacku kategóriu.

Pomôžu k záchrane hráči s ligovými skúsenosťami?

Marec 2008 / Prečítané 2076 krát
Z posledného 16. miesta vstúpili futbalisti PŠC Pezinok do jarnej časti sezóny 2. futbalovej ligy, skupina západ.

Tri víťazstvá kickboxerov

Marec 2008 / Prečítané 2155 krát
Štvrté kolo Slovenského pohára v kickboxe sa konalo v sobotu 16. 2. v Lučenci.

Karatisti úspešní v pohári

Marec 2008 / Prečítané 2022 krát
V treťom kole Slovenského pohára v karate 17. februára v Banskej Bystrici sa darilo aj pezinským zástupcom.

Športový kalendár

Marec 2008 / Prečítané 2228 krát
Basketbal, volejbal, futbal, hádzaná

Etnofestival na návšteve v Austrálii

Marec 2008 / Prečítané 2126 krát
K tradičným februárovým podujatiam v kultúrnom kalendári mesta patrí Etnofestival.

Z histórie časopisu Pezinčan

Marec 2008 / Prečítané 2455 krát
Do 2. apríla 2008 si môžete pozrieť v Dome kultúry výstavu Z histórie časopisu Pezinčan.

Premiéra klope na dvere

Marec 2008 / Prečítané 2201 krát
Nie je tomu tak dávno, čo sme mali možnosť pozrieť si vystúpenie folklórneho divadla Radosť, ktoré sa vtedy u obecenstva stretlo s veľkým ohlasom...

Ocenení Pezinčania

Marec 2008 / Prečítané 2198 krát
Akademická maliarka a grafička pani Katarína Vavrová získala významné ocenenie – Cenu ministra kultúry SR za svoju originálnu a pôsobivú umeleckú tvorbu...

Výtvarná súťaž

Marec 2008 / Prečítané 2251 krát
Slovenská národná galéria – Galéria insitného umenia, Pezinok – Schaubmarov mlyn, vypisuje výtvarnú súťaž pre deti od 5 do 15 rokov.

Program Kultúrneho centra

Marec 2008 / Prečítané 2299 krát
apríl 2008

Program kina v KC

Marec 2008 / Prečítané 2160 krát
apríl 2008

Program CVČ - epicentrum

Marec 2008 / Prečítané 2266 krát
apríl 2008

Program Mestského múzea

Marec 2008 / Prečítané 2198 krát
apríl 2008

Program Galérie insitného umenia

Marec 2008 / Prečítané 2195 krát
apríl 2008