Na Vínnych trhoch rekordný počet vín

Apríl 2007 / Prečítané 3232 krát
Na tohtoročnom 12. ročníku Vínnych trhov Pezinok sa predstavilo 588 vzoriek vín, čo je najviac v doterajšej histórii tohto podujatia.

Oslavy oslobodenia

Apríl 2007 / Prečítané 1961 krát
Mesto Pezinok, Obvodný úrad v Pezinku a Mestská organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov srdečne pozývajú všetkých spoluobčanov na okresné oslavy oslobodenia našej vlasti.

Spomienka na nespravodlivo stíhaných

Apríl 2007 / Prečítané 1917 krát
Konfederácia politických väzňov, tak ako každoročne, organizovala Deň nespravodlivo stíhaných, ktorý bol tento rok venovaný najmä dvom Pezinčanom a ich rodinám.

Základná škola na Holubyho ulici bude zrušená

Apríl 2007 / Prečítané 3619 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 5. apríla rozhodlo o podaní návrhu na vyňatie Základnej školy, Pezinok, Holubyho 14 zo siete škôl a školských zariadení k 31. 8. 2007.

Stanovisko primátora k zrušeniu Základnej školy Holubyho

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2007 / Prečítané 1887 krát
Tento nevyhnutný krok sa pripravoval už niekoľko rokov a bol podložený odbornou analýzou a rokovalo sa o ňom v komisii školstva a mládeže, obecnej školskej rade, mestskej rade a naostatok v mestskom zastupiteľstve.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Apríl 2007 / Prečítané 1864 krát
Piaty tohtoročný poslanecký deň sa uskutoční v stredu 2. mája od 16.00 hod. do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Nové názvy ulíc v Grinave

Apríl 2007 / Prečítané 1942 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2007 o názvoch štyroch nových ulíc v lokalite Orešné.

Komisie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Apríl 2007 / Prečítané 2056 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zriadilo 9 komisií MsZ

Otvorená odpoveď na otvorený list

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2007 / Prečítané 1923 krát
V minulom čísle Pezinčana ma vyzvali obyvatelia Muškátovej ul. 2 – 8, aby som sa vyjadril k výstavbe bytového domu na mieste dnešného padajúceho betónového múru a trávnatej plochy, ako i časti pozemkov susediacej priemyselnej zóny.

Výročie oslobodenia

Apríl 2007 / Prečítané 1963 krát
Druhého apríla sme si pripomenuli 62. výročie oslobodenia Pezinka. Hold obetiam vojny položením vencov a kvetov pri pamätníkoch vzdali zástupcovia mesta.

Deň otvorených dverí na MsÚ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2007 / Prečítané 1852 krát
V stredu 16. mája sa uskutoční Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku. Tento rok organizátori pripravili tento program:

Pezinské vinohradníctvo a vinárstvo v kocke

Ing. Eva Lupová / Apríl 2007 / Prečítané 1900 krát
Pri príležitosti 12. ročníka Vínnych trhov Pezinok vydala samospráva mesta špeciálny prospekt Sprievodca milovníka vína po meste Pezinok.

Realizovali sme prvé investičné akcie

Apríl 2007 / Prečítané 1880 krát
Skoré jarné počasie umožnilo realizovať prvé investičné akcie Mesta Pezinka už vo februári a marci.

Vymeň papier za papier

Apríl 2007 / Prečítané 1945 krát
Prvé kolo podujatia pod týmto názvom sa uskutočnilo 24. marca a napriek nepriaznivému počasiu prinieslo pozitívne výsledky.

Rokovanie pôdohospodárov

Apríl 2007 / Prečítané 1844 krát
Po trojdňovom rokovaní parlamentných poslancov – pôdohospodárov z krajín V 4, Bulharska a Rumunska sa 3. apríla uskutočnilo záverečné stretnutie v Pezinku aj za účasti ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu.

Stĺpek po našem

Lajo Slimák / Apríl 2007 / Prečítané 1982 krát
Nevým prečo sa aprílu hovorý, že je bláznyvý mesýc. Nekerý ludé vyprávajú, že to je gvúlyva temu počasú, ale jaké počasý majú na mysly, to uš nygdo nepový.

Ad: Stĺpček o ,,stĺpku

Vladimír Mizerák / Apríl 2007 / Prečítané 1952 krát
Ako pravidelný čitateľ a občasny prispievateľ, dovoľujem si vás upozorniť na prinajmenšom nevhodnosť zverejnenia anonymného článku uverejneného v minulom čísle.

Nové bytové domy

Apríl 2007 / Prečítané 2105 krát
V centre mesta medzi Holubyho a Hrnčiarskou ulicou vyrástli nové bytové domy.

Oslávia 5. výročie rozhľadne

Apríl 2007 / Prečítané 1935 krát
Modranský turistický spolok pozýva budovateľov, sponzorov, brigádnikov, organizátorov, turistov a priateľov rozhľadne na Veľkej homoli na stretnutie.

Prevencia kriminality po novom

Apríl 2007 / Prečítané 2121 krát
Po trojmesačnom odbornom školení otvoril nový koordinátor prevencie kriminality prednáškovú činnosť pre materské a základné školy.

Zaujíma vás...

Apríl 2007 / Prečítané 1985 krát
Viacerí naši čitatelia sa zaujímali, čo sa bude stavať v priestoroch bývalého OSAN-u na ulici SNP...

Nezabudnite na deratizáciu

Apríl 2007 / Prečítané 1928 krát
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území mesta Pezinka vykonať každoročne od posledného marcového týždňa do 30. apríla celoplošnú deratizáciu.

Stratili ste kľúče?

Ing. Eva Lupová / Apríl 2007 / Prečítané 1975 krát
Ak sa vám to stalo a nikde ste ich nenašli, skúste sa zastaviť v Mestskom informačnom centre na Radničnom námestí č. 9.

Úspešná zbierka v rámci Dňa narcisov

Apríl 2007 / Prečítané 2781 krát
Organizátori dobrovoľnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV 2007 v Pezinku – Liga proti rakovine a Klub VENUŠA Pezinok – vyhodnotili tohtoročnú akciu, ktorá sa uskutočnila 13. apríla.

Rozálka sa predávať nebude

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2007 / Prečítané 2173 krát
Dôležitým bodom rokovania mestského zastupiteľstva bolo aj rozhodnutie zastaviť všetky rokovania a prípravné práce na odpredaji areálu Rozálka (pezinská pažiť).

Oficiálne otvorili Vinohradnícky náučný chodník

Apríl 2007 / Prečítané 3015 krát
Bol vybudovaný z prostriedkov Európskej únie, nášho štátu a Mesta Pezinka. Celkové náklady predstavujú 816 tisíc Sk. Výstavba trvala sedem mesiacov.

Darček v podobe muzikálu

Viera Tóthová / Apríl 2007 / Prečítané 1999 krát
V pondelok 26. marca pozval primátor mesta Oliver Solga pedagogických zamestnancov pezinských škôl a školských zariadení všetkých stupňov do Domu kultúry, aby spoločne oslávili Deň učiteľov.

Ocenenia učiteľom

Apríl 2007 / Prečítané 1993 krát
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení Bratislavského kraja.

Poďakovanie za hudobný darček i ocenenie

Lýdia Babalová / Apríl 2007 / Prečítané 2871 krát
Chcem poďakovať vedeniu Mesta Pezinka za pekný darček, ktorý pripravili pre všetkých učiteľov v našom meste v podobe hudobného muzikálu.

Ako sa menil vzhľad mestských novín

Apríl 2007 / Prečítané 1967 krát
Spomienky na vzhľad titulnej strany Pezinčana v 70-tych rokoch minulého storočia.

Na námestí rozvoniavala kapustnica

Apríl 2007 / Prečítané 2103 krát
Jedinečná vôňa kapustnice, šíriaca sa z desiatok kotlov, v sobotu 31. marca prilákala do centra mesta stovky zvedavcov a gurmánov.

Hnevám sa na výčiny vandalov

Peter Wittgrúber / Apríl 2007 / Prečítané 1855 krát
Pezinok sa hrdí tým, že je centrom Malokarpatského regiónu. V rámci podpory cestovného ruchu sa tu skvalitňujú služby, infraštruktúra, budujú sa naučné chodníky, lavičky.

Monitor 9: Nedosiahli slovenský priemer

Mgr. Ivanka Chytrá / Apríl 2007 / Prečítané 3134 krát


Študenti realizujú projekt Otvorený región

Apríl 2007 / Prečítané 1886 krát
Stredné odborné učilište, Komenského ul. v Pezinku a Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre koncom roku 2004 požiadali o poskytnutie nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na projekt Otvorený región.

Činnosť Miestneho spolku SČK Pezinok II

Matej Belan / Apríl 2007 / Prečítané 2138 krát
V Pezinku sa z iniciatívy mladých ľudí a Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) Bratislava-okolie podarilo oživiť činnosť Miestneho spolku SČK. Vo februári tohto roku vznikol nový Miestny spolok SČK Pezinok II.

Turnaj v stolnom futbale

Apríl 2007 / Prečítané 2118 krát
Študentský parlament a Centrum voľného času usporiadali koncom marca v EPIcentre turnaj v stolnom futbale. Štartovalo na ňom štrnásť dvojčlenných družstiev.

Poďakovanie

Apríl 2007 / Prečítané 2013 krát
Občianske združenie Radosť – Folklórne divadlo pri KC v Pezinku ďakuje za poskytnutie finančnej podpory...

Ochutnávka vín v Limbachu

Apríl 2007 / Prečítané 1929 krát
Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov usporiada v sobotu 28. apríla 6. Limbašskú ochutnávku hroznových vín.

1. máj v Pezinku

Vladislav Marušic / Apríl 2007 / Prečítané 3237 krát
Tak ako v minulosti, tak aj tento rok si v Pezinku pripomenieme Sviatok práce – 1. máj.

Spomíname

Apríl 2007 / Prečítané 2306 krát
na naších najbližších...

Poďakovanie

Apríl 2007 / Prečítané 2121 krát
Z úprimného srdca ďakujeme...

Blahoželáme

Apríl 2007 / Prečítané 2094 krát
k životnému jubileu...

Spoločenská kronika

Apríl 2007 / Prečítané 3306 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, Opustili nás, naši Jubilanti

Orbis Harmoniae (Svet harmónie)

Apríl 2007 / Prečítané 4111 krát
Kultúrne centrum v Pezinku, Mgr. Dária Fehérová a Jirko Vitáloš pozývajú na 8. ročník ORBIS HARMONIAE, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. a 20. mája 2007 v Dome kultúry.

Keramické trhy sa blížia

Apríl 2007 / Prečítané 1980 krát
V dňoch 15. – 17. júna sa uskutoční na Radničnom námestí v Pezinku 4. ročník Keramických trhov...

Teplé aprílové dni

Apríl 2007 / Prečítané 1885 krát
Slnečné a teplé aprílové dni podnietili prevádzkovateľov pohostinských zariadení v centre mesta...

Klub dôchodcov na Sládkovičovej ulici

Apríl 2007 / Prečítané 3109 krát
Pezinok – mesto priateľské k seniorom...

Ochutnávka grinavských vín

Apríl 2007 / Prečítané 2251 krát
Grinavský hrozen – spolok priateľov dobrého vína usporiadal 1. ročník Grinavskej ochutnávky vín spojenej so súťažou.

Zaslúžili sa o Grinavskú záhradu

Apríl 2007 / Prečítané 1802 krát
Obetavosť a chuť urobiť niečo pre naše ratolesti v škôlke v Grinave mali aj tri mamičky, ktoré sa na poslednú chvíľu z internetu dozvedeli o projekte NADÁCIA EKOPOLIS a rozhodli sa konať.

Vinári pozývajú

Apríl 2007 / Prečítané 1937 krát
Keďže nie každý mal možnosť zúčastniť sa na minuloročných jesenných otvorených pivniciach, členovia Malokarpatskej vínnej cesty ich v tomto roku po prvýkrát otvoria aj v máji.

Turistický pochod

Apríl 2007 / Prečítané 1931 krát
VINCÚR – Spolok vinohradníkov a vinárov Modra a Združenie Malokarpatská vínna cesta organizujú 1. mája turistický pochod Z pivnice do pivnice.

Budú leniví, dokiaľ im to mesto umožní...

Erika Figurová / Apríl 2007 / Prečítané 1739 krát
Za krajší Pezinok - nie je nám jedno, kde žijeme

Nezameriavajme sa len na počet atrakcií

Ing. Róbert Truben / Apríl 2007 / Prečítané 2250 krát
Rovnako ako vy, aj ja chcem, aby sa z Pezinka stalo atraktívne a príťažlivé malokarpatské okresné mesto, do ktorého sa budú návštevníci a turisti radi vracať a v ktorom sa budú jeho obyvatelia cítiť príjemne.

Pezinok potrebuje pešiu zónu

Miroslav Malecký / Apríl 2007 / Prečítané 1697 krát
V Pezinku okrem cestného obchvatu určite chýba pešia zóna...

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Ing. Ingrid Noskovičová / Apríl 2007 / Prečítané 1798 krát
Kultúrne centrum Pezinok pod záštitou Mesta Pezinka zorganizovalo opäť úspešnú prezentáciu činností a stretnutia všetkých generácií z Pezinka a Mladej Boleslavi.

Krásne dojmy z partnerského mesta

Ján Veselý / Apríl 2007 / Prečítané 1844 krát
Družobné kontakty medzi Mladou Boleslavou a Pezinkom trvajú od roku 1949. Podieľali sa na nich nielen predstavitelia ale aj občania oboch miest.

Šetrenie na nesprávnom mieste

Karel Votava / Apríl 2007 / Prečítané 1842 krát
Po dva dni som obchádzal vozidlom na Suvorovovej ulici pracovníkov Petmasu, ktorí na vozovke zametali krajnice...

Oznam

Mgr. Milan Janoga / Apríl 2007 / Prečítané 1918 krát
Riaditeľstvo Základnej školy, Fándlyho ul. č. 11 v Pezinku oznamuje, že v školskom roku 2007/2008 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov...

Pocta Kupeckému

Ing. Eva Lupová / Apríl 2007 / Prečítané 1927 krát
Piaty ročník medzinárodnej súťaže mladých výtvarníkov v portrétovej tvorbe pri príležitosti 340. výročia narodenia pezinského rodáka, barokového maliara Jána Kupeckého vyvrcholí 18. mája.

Nerez v Pezinku

Apríl 2007 / Prečítané 1979 krát
V štyroch slovenských mestách v prvej polovici apríla účinkovali dvaja zakladajúci členovia už neexistujúcej legendárnej českej kapely Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál.

Atlantída – oddych i kreatívna práca

Apríl 2007 / Prečítané 1969 krát
Daj oddýchnuť stereotypu, nechaj sa strhnúť kultúrou a umeleckými aktivitami, ktoré na teba čakajú v týždni od 1. do 7. júla. Príď do Epicentra – Centra voľného času ...

Duel v Dome kultúry

Apríl 2007 / Prečítané 1824 krát
Začiatkom mája sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry 6. HOT DANCE DUEL 2007

Ocenili najlepšie práce

Apríl 2007 / Prečítané 1821 krát
V marci boli v EPIcentre – Centre voľného času v Zámockom parku vystavené víťazné práce žiakov, ktorí sa zapojili do okresného kola medzinárodného projektu Európa v škole.

Súťaž malých mlynských kolies

Apríl 2007 / Prečítané 1682 krát
V nedeľu 29. apríla o 16.00 hod. sa uskutoční v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ul. 255 súťaž malých mlynských kolies.

Výstava A. Bána

Apríl 2007 / Prečítané 1738 krát
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatská knižnica v Pezinku a Galéria Prokop vás pozývajú na výstavu fotografií Andreja Bána pod názvom Krízové oblasti sveta.

Nová známka Igora Piačku

Apríl 2007 / Prečítané 1740 krát
Slovenská pošta 21. apríla pri príležitosti stretnutia Slovensko – Česko v 1. kole 2. svetovej skupiny Pohára federácie oficiálne uviedla do obehu známku s názvom Tenis.

Miss Pezinok

Apríl 2007 / Prečítané 2389 krát
V sobotu 28. apríla o 19.00 hodine bude vyhlásená MISS PEZINOK 2007.

Pozvánka na výstavu

Apríl 2007 / Prečítané 1804 krát
V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave otvorili výstavu popredného slovenského tvorcu keramiky Ignáca Bizmayera nazvanú Čarovný svet hliny.

Kto by nepoznal Imriška?

Ing. Eva Jamborová / Apríl 2007 / Prečítané 2025 krát
Naša folklórna skupina OBSTRLÉZE organizuje pravidelné stretnutia s Pezinčanmi, so všetkými tými, ktorí radi spievajú a spomínajú.

Majster sveta z Bajkonuru

Apríl 2007 / Prečítané 1790 krát
Najlepším športovcom Pezinka za uplynulý rok sa stal raketový modelár Štefan Turza.

Súboj o víťazstvo v 1. lige

Apríl 2007 / Prečítané 1623 krát
Počas prvého májového víkendu vyvrcholí 1. basketbalová liga mužov, v ktorej si veľmi dobre počínajú hráči MBK Pezinok.

Poland Open v kickboxe

Apríl 2007 / Prečítané 1861 krát
V dňoch 14. až 15. apríla sa konalo v poľskom meste Wengrow ďalšie kolo európskeho pohára v kickboxe pod názvom Poland Open.

Vyvrcholila Liga základných škôl v basketbale

Apríl 2007 / Prečítané 2579 krát
V pondelok 2. apríla vyvrcholil v ŠH na Komenského ul. 2. ročník Ligy základných škôl v basketbale.

Baďura pomohol k postupu

Apríl 2007 / Prečítané 1991 krát
Odchovanec pezinskej hádzanej Dušan Baďura pomohol ako člen družstva juniorov Slovenska do 21 rokov k postupu na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v auguste v Macedónsku.

Vybojujú volejbalistky bronz?

Apríl 2007 / Prečítané 1857 krát
Extraligové volejbalistky VTC Pezinok bojujú, rovnako ako v minulej sezóne, o bronzové medaily.

Športový kalendár

Apríl 2007 / Prečítané 1914 krát
Volejbal, basketbal, futbal

Unikátny nález treťohorného slona

Július Vavák / Apríl 2007 / Prečítané 4165 krát
V zbierkach Malokarpatského múzea v Pezinku sa nachádza interesantný nález skameneného zuba, ktorý objavili robotníci Široký a Wolf pri odkrývaní tehelnej jamy v r. 1906.

Šampionát v orientačnej cyklistike

Apríl 2007 / Prečítané 1714 krát
V dňoch 28. a 29. apríla sa uskutočnia v Pezinku medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike.

Cibulák 2007 sa blíži

Apríl 2007 / Prečítané 1945 krát
Zasvätení vedia, že ,,cibulák" to nie je iba názov pre svojráznu špecialitu – omastený chlieb s cibuľou, či karlovarský porcelán s ,,modrejma cibulkama", ale aj meno divadelného festivalu.

Výročné rokovanie regiónu

Ľubor Škoda / Apríl 2007 / Prečítané 1768 krát
V nových priestoroch strediska odbornej praxe Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu.

Máte už pezinský pas?

Ing. Eva Lupová / Apríl 2007 / Prečítané 1998 krát
Aj keď vlastníctvo pasu Pezinského panstva nie je pre občanov mesta a okolia povinné, mať ho prináša veľa výhod.

Polstoročie organizovaného záhradkárstva

Apríl 2007 / Prečítané 2003 krát
V tomto roku si Slovenský zväz záhradkárov pripomína 50. výročie organizovaného záhradkárstva na Slovensku, aj keď základy spolčovania ovocinárov a záhradkárov zaznamenávame oveľa skôr.

Ukážky z činnosti hasičov

Ing. Eva Orlická / Apríl 2007 / Prečítané 1883 krát
Pri príležitosti osláv sv. Floriána sa 4. mája uskutoční Deň otvorených dverí na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Pezinku.

Zabráňme požiarom v prírode

Apríl 2007 / Prečítané 1855 krát
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzývajú občanov, aby nespaľovali horľavý odpad z viníc a záhrad na miestach...

Z histórie športu - Ľadový hokej v Pezinku

Ondrej Skovajsa / Apríl 2007 / Prečítané 1784 krát
Pokračovanie z č. 2/2007 - V treťom roku činnosti sme už hrali na hádzanárskom ihrisku, pre nás klzisku v miestnom parku.

Vyhlásenie najlepších športovcov roka 2006

Apríl 2007 / Prečítané 3007 krát
Začiatkom apríla sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ slávnostné vyhlásenie najlepších pezinských športovcov roka 2006, ktoré tradične pripravila Komisia športu Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Grinavský majáles

Apríl 2007 / Prečítané 1945 krát
Dychová hudba Grinavanka vás pozýva na 8. grinavský MAJÁLES...

Program Kultúrneho centra

Apríl 2007 / Prečítané 1987 krát
na máj 2007

Program kina v KC

Apríl 2007 / Prečítané 1791 krát
na máj 2007

Program CVČ - Epicentra

Apríl 2007 / Prečítané 1785 krát
na máj 2007

Program Mestského múzea

Apríl 2007 / Prečítané 1884 krát
na máj 2007

Program Galérie insitného umenia

Apríl 2007 / Prečítané 1762 krát
na máj 2007