Mladí sa zapojili do Valentínskej kvapky krvi

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 3664 krát
Slovenský Červený kríž organizoval vo februári už 12. ročník Valentínskej kvapky krvi. Do tejto humánnej akcie sa zapojili aj viacerí študenti dvoch pezinských stredných škôl – gymnázia a obchodnej akadémie.

Nový zápis do knihy rekordov - Plavecká štafeta

Február 2007 / Prečítané 3351 krát
Na 2. ročníku 24-hodinovej non stop plaveckej štafety v 25 metrovom bazéne bol vytvorený nový rekord – 454 účastníkov preplávalo 66 650 m. Pozoruhodný výkon bude zapísaný do Slovenskej knihy rekordov.

Nový logotyp

Ing. Eva Lupová / Február 2007 / Prečítané 3501 krát
Mesto Pezinok má nový logotyp, ktorý sa bude používať v oblasti propagácie, kultúry, na prezentačných akciách.

Poslanci schválili Programové vyhlásenie MsZ

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2039 krát
V piatok 9. februára sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania zložil poslanecký sľub Ing. Emanuel Noga (kandidoval za SDKÚ-DS), ktorý sa stal poslancom MsZ namiesto MUDr. Richarda Demoviča, PhD. (nastúpil do funkcie, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca).

Blíži sa kanalizačné napojenie Pezinka

redakcia / Február 2007 / Prečítané 2182 krát
Vo štvrtok 15. februára sa uskutočnila v Ivanke pri Dunaji tlačová konferencia, na ktorej novinárov informovali o aktuálnom stave budovania podkarpatského kanalizačného zberača.

Mikroregión o najpálčivejších otázkach

redakcia / Február 2007 / Prečítané 2068 krát
Po prvýkrát od volieb, 14. februára, sa stretli predstavitelia miest a obcí Mikroregiónu Pezinok. Poďakovali doterajšiemu predsedovi Ing. Jozefovi Javorkovi za doterajšiu prácu a zvolili nového predsedu. Stal sa ním primátor Pezinka Oliver Solga.

Vlani bolo menej sťažností

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2176 krát
Na útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK) Mesta Pezinka bolo vlani zaevidovaných 55 sťažností, z nich štyri boli anonymné.

Nové názvy ulíc

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2477 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2007 o určení názvov nových ulíc v začínajúcej alebo prebiehajúcej výstavbe v meste.

Stĺpček o ,,stĺpku

Mgr. Oliver Solga / Február 2007 / Prečítané 2120 krát
Som presvedčený, že komunikácia medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa desaťročia poznajú by mohla prebiehať aj ,,klasickejším" spôsobom, ako je dopisovanie si na stránkach Pezinčana.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Február 2007 / Prečítané 2240 krát
Tretí tohtoročný, teda marcový, poslanecký deň sa uskutoční v prvú stredu 7. marca od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Hodnotili predajne roka

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2223 krát
21. februára, sa uskutočnilo v obradnej sieni MsÚ slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže o Najlepšiu predajňu roka v Pezinku.

Aktualizácia digitálnej mapy

Mestský úrad / Február 2007 / Prečítané 2168 krát
V týchto dňoch až do októbra 2007 bude v Pezinku prebiehať geodetické zameriavanie pre aktualizáciu digitálnej technickej mapy firmy Cora geo, s.r.o.

Zápis detí do materských škôl

Február 2007 / Prečítané 2172 krát
V marci sa uskutoční zápis detí do materských škôl na školský rok 2007/2008.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Február 2007 / Prečítané 2209 krát
Neny jednoduché nájst každý mesýc tému, kerá by zaujala, zvlášt v obdobý, ket je venku déždživo, šadze blato slis a špina, staré víno sa uš minulo, nové je ešče moc mladé a nápady sa zrovna nehrnú.

Ad: ,,Majstri sveta" (č. 1/2007)

Február 2007 / Prečítané 2564 krát
Nedá mi, aby som nereagoval na článok primátora mesta Olivera Solgu v januárovom Pezinčanovi pod názvom ,,Majstri sveta", v ktorom sa čuduje, kde sa v mladých ľuďoch berie agresivita, brutálnosť a túžba ničiť všetko naokolo.

Retardér odmontovali, opäť sa jazdí bezohľadne

Február 2007 / Prečítané 2754 krát
Dňa 10. 9. 1998 som ako občan Pezinka napísal na Mestský úrad Pezinok žiadosť o nainštalovanie dvoch spomaľovacích retardérov v úseku od ulice Muškátová 2 po križovatku ulíc Muškátová – Silvánová.

V záhradke všetko mizne

Február 2007 / Prečítané 2343 krát
Občianka Anna Marcišinová ohlásila na Mestskom úrade v Pezinku, že rómski obyvatelia Glejovky sústavne vnikajú do jej záhradky.

Počet obyvateľov rastie, ale len nepatrne

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2309 krát
K 31. 12. 2006 mal Pezinok 22 185 obyvateľov, čo je o 42 viac ako v prechádzajúcom roku.

Z vďaky učiteľom

Ing. Eva Lupová / Február 2007 / Prečítané 2314 krát
Aj tohto roku, 26. marca, dostanú pezinskí učitelia k svojmu sviatku od miestnej samosprávy darček.

Z histórie Pezinčana

Február 2007 / Prečítané 2255 krát
1. mája 1966 vyšlo prvé číslo mesačníka Pezinčan...

Stretnutie s poslancom

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2062 krát
Medzi členov a sympatizantov SDKÚ-DS v Pezinku zavítal 20. februára poslanec Národnej rady SR Ivan Štefanec, známy z minulej vlády ako splnomocnenec pre zavedenie eura.

Pezinskí gymnazisti zvíťazili v súťaži Euroscola 2007

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2354 krát
V piatok 2. februára sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže Euroscola 2007.

Nová web stránka

Február 2007 / Prečítané 2292 krát
Od prvého tohtoročného čísla internetovej verzie mesačníka Pezinčan je v prevádzke nový dizajn web stránky.

Poďakovanie

Február 2007 / Prečítané 2284 krát
Chcel by som poďakovať za riešenie problémov, ktoré boli obsiahnuté v mojom príspevku Problémy na Severe (Pezinčan č. 12/2006).

Nie je to zdieranie?

Február 2007 / Prečítané 2360 krát
Pri nedávnom vybavovaní pohrebu môjho manžela som sa stretla s neuveriteľnou výškou poplatku za služby pohrebníctva.

Cesta nám stále chýba

Február 2007 / Prečítané 2223 krát
Píšem opäť (už po niekoľkýkrát), nakoľko ubehlo dosť času, aby sa zrealizovala cestná komunikácia na Kutuzovovej ulici.

Mesto Pezinok - Mestská polícia

Február 2007 / Prečítané 2225 krát
vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok

Bavili sa na tanečnej recesii

Február 2007 / Prečítané 2399 krát
Seniori zo ZO Jednoty dôchodcov v Grinave usporiadali si Let´s dance.

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Ing. Ingrid Noskovičová / Február 2007 / Prečítané 2395 krát
Kultúrne centrum v Pezinku pod záštitou Mesta Pezinka organizuje v dňoch 29. – 30. marca Dni Pezinka v Mladej Boleslavi.

Pocta Kupeckému

Ing. Eva Lupová / Február 2007 / Prečítané 2185 krát
Už po piatykrát, tentoraz pri príležitosti 340. výročia narodenia, chce mesto Pezinok vzdať hold svojmu slávnemu rodákovi, barokovému maliarovi Jánovi Kupeckému výtvarnou súťažou.

Šibačková zábava

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 2306 krát
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok-mesto pozýva na tradičnú Hasičskú šibačkovú zábavu, ktorá sa uskutoční na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla v Dome kultúry v Pezinku.

Week&weekend

Február 2007 / Prečítané 2301 krát
Čo priniesli prvé týždne nového roka v reštaurácii rýchlej obsluhy?

Rozvíjajú umelecké schopnosti detí

Február 2007 / Prečítané 2492 krát
Základná umelecká škola ponúka svojim žiakom nielen zmysluplne strávený voľný čas...

Príďte na stretnutie s pamiatkarmi

Február 2007 / Prečítané 2141 krát
V priebehu uplynulého roka a v úvode roka 2007 iniciovalo Mesto Pezinok v priestoroch historických objektov v centre resp. v historickej časti Grinava niekoľko stavebnohistorických a reštaurátorských výskumov.

Galéria Prokop

Február 2007 / Prečítané 2131 krát
V Galérii Prokop na Potočnej ulici je inštalovaná výstava ČARBY-FARBY žiakov výtvarného odboru ZUŠ Ľ. Rajtera z Bratislavy

Spomíname

Február 2007 / Prečítané 3393 krát
Spomienky na naších najbližších...

Poďakovanie

Február 2007 / Prečítané 2324 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Február 2007 / Prečítané 2422 krát
Blahoželania pre naších najbližších...

Spoločenská kronika

Február 2007 / Prečítané 3532 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Pamiatkový výskum kúrie v Grinave a jeho výsledky

Február 2007 / Prečítané 2438 krát
K istým zvláštnym prvkom patrí tzv. panelácia fasád. S jednoduchou paneláciou sa stretávame na kúriách už z obdobia okolo polovice 14. storočia a v ranom období renesancie.

Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIA na prenájom

Mgr. Oliver Solga / Február 2007 / Prečítané 2250 krát
nebytových priestorov (ako celku) nachádzajúcich sa:

Programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2006 – 2010

Február 2007 / Prečítané 2130 krát
Predkladaný materiál vychádza z volebného programu primátora mesta a volebných programov politických strán i nezávislých kandidátov.

Z polikliniky mestské zdravotnícke zariadenie

Ing. Juraj Pátek / Február 2007 / Prečítané 2788 krát
Mesto Pezinok, po veľkom úsilí primátora Mgr. Olivera Solgu a vedenia mesta, získalo budovy polikliniky výmenou za iný majetok s Bratislavským samosprávnym krajom.

Pezinok – mesto priateľské k seniorom

Február 2007 / Prečítané 4081 krát
Zariadenie opatrovateľskej služby

Z činnosti seniorov

Február 2007 / Prečítané 2258 krát
Ochutnávali nátierky...

Pomôže legenda vrátiť Pezinok do extraligy?

Peter Roman / Február 2007 / Prečítané 2185 krát
Do Pezinka prišiel v roku 1991. Počas dvanástich sezón odohral v pezinskom drese stovky zápasov, v ktorých nastrieľal tisíce bodov. Bol pri všetkých najväčších úspechoch basketbalovej histórie nášho mesta

Kickboxeri zažiarili v Košiciach

Február 2007 / Prečítané 2196 krát
V Košiciach sa v piatok 2. februára uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších kickboxerov za rok 2006.

Marek Šikula sa dostal až do finále

Február 2007 / Prečítané 2413 krát
Dňa 5. 1. 2007 sa v rakúskom Wiener Neudorfe konal otvorený Trojkráľový medzinárodný turnaj v stolnom tenise detí a mládeže.

Plavecké nádeje sa opäť presadili

Február 2007 / Prečítané 2143 krát
Po prvý raz v krátkej histórii Plaveckého klubu Pezinok reprezentovali naše mesto dve plavkyne na zimných majstrovstvách mladších žiakov Slovenska.

Druhé miesto z Modry

Február 2007 / Prečítané 2054 krát
Starší žiaci PŠC Pezinok obsadili 2. miesto na druhom ročníku futbalového turnaja v Modre.

Zimný trurnaj BFZ

Peter Roman / Február 2007 / Prečítané 2560 krát
V rámci Zimného turnaja BFZ, ktorý slúží ako príprava na jarnú časť sezóny 2006/2007 futbalistov, sa v nedeľu 18. februára odohral zaujímavý zápas.

Športový kalendár 3/2007

Február 2007 / Prečítané 2204 krát
Hádzaná

Poďakovanie za úspešnú prezentáciu na Slovakiatoure

Mgr. Oliver Solga / Február 2007 / Prečítané 1956 krát
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. – 21. januá-ra t.r. v Bratislave sa niesol v znamení posilnenia a skvalitnenia prezentácií jednotlivých slovenských miest a regiónov.

Naši ,,sudokáči" boli úspešní

Ing. Eva Lupová / Február 2007 / Prečítané 2122 krát
Na prvých majstrovstvách Slovenska v sudoku, ktoré sa konali 10. februára v Žiline, sa zúčastnili aj dvaja reprezentanti z mikroregiónu Pezinok.

Pivnice otvoria aj v máji

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 1881 krát
V tomto roku po prvýkrát sa uskutoční na Malokarpatskej vínnej ceste jarné podujatie Otvorené pivnice na sv. Urbana. Bude v sobotu 26. mája od 10.00 do 21.00 hod.

Ľadový hokej v Pezinku

Február 2007 / Prečítané 2644 krát
Často spomínam na tento šport v našom meste. Pred asi 50 rokmi bol pri vile pána Krisera, majiteľa tehelne, 5-6 árový rybník, na ktorom sa hrávali chlapci z tehelne a neskôr i z mesta.

Sprístupnia vinohradnícky chodník

Ing. Eva Lupová / Február 2007 / Prečítané 1971 krát
Hoci bol projekt vinohradníckeho naučného chodníka de facto dokončený už v decembri minulého roka, jeho oficiálne sprístupnenie verejnosti sa uskutoční 28. marca 2007.

Program Kultúrneho centra

Február 2007 / Prečítané 1847 krát
marec 2007

Program Kina v Dome Kultúry

Február 2007 / Prečítané 2086 krát
marec 2007

Galéria Insitného umenia

Február 2007 / Prečítané 1937 krát
marec 2007

Sen o krajine II

Február 2007 / Prečítané 2056 krát
V minigalérii Domu kultúry bola 12. februára otvorená výstava bratislavskej maliarky Jany Magulovej pod názvom Sen o krajine II.

Mestské múzeum

Február 2007 / Prečítané 1871 krát
marec 2007

Program Epicentra CVČ

Február 2007 / Prečítané 2118 krát
marec 2007