Vínne trhy 2006, Štyri ceny pre Pavelkovcov

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2782 krát
Ing. Milan Pavelka (VPS, s.r.o. Pezinok) preberá Cenu ministra pôdohospodárstva SR za červené víno Neronet, r. 2003, od generálnej riaditeľky sekcie poľnohospodárstva a onchodu Ing. Zuzany Kontrovej.

Majstrovstvá sveta orientačných bežcov

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2311 krát
V posledných dňoch naše mesto doslova žilo Školskými majstrovstvami sveta (ISF) v orientačnom behu. V pondelok 24. apríla sa zišlo v Zámockom parku päť stoviek chlapcov a dievčat zo 17 krajín, odkiaľ v sprievode cez mesto prešli do Domu kultúry, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie.

Odišiel priateľ Slovákov i Pezinčanov

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2006 / Prečítané 2267 krát
S veľkým zármutkom sme zaregistrovali správu o úmrtí Rudolfa Slánskeho, bývalého veľvyslanca Českej republiky na Slovensku. V zosnulom stráca česká diplomacia vynikajúceho reprezentanta svojej krajiny a Slovensko veľkého priateľa.

KU DŇU MATIEK

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2613 krát
Aj v tomto roku si v druhú májovú nedeľu pripomenieme Deň matiek. Vzdáme im hold za lásku a nesmiernu starostlivosť, ktorú venujú svojim deťom. Pri tejto príležitosti sa aj v našom meste uskutoční viacero podujatí venovaných ženám – matkám.

Zelená súťaž pokračuje

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2287 krát
Mesto Pezinok pokračuje v dlhoročnej tradícii a vyhlasuje, ako 10 predchádzajúcich jarí, ďalší ročník súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Aj tohto roku sa bude súťažiť v troch kategóriách: 1. okno, balkón, 2. predzáhradka, 3. verejná budova.

Návšteva podpredsedu NR SR

Apríl 2006 / Prečítané 2313 krát
V utorok 11. apríla sme v našom meste privítali na oficiálnej návšteve podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Viliama Vetešku. Stretnutie s vedením mesta, poslancami MsZ a podnikateľmi sa uskutočnilo v Historickej sále Starej radnice, kde vzácneho hosťa privítal primátor Oliver Solga, ktorý ho informoval o minulosti i prítomnosti Pezinka a o jeho súčasnom postavení medzi slovenskými mestami.

Pezinský tankodróm

Apríl 2006 / Prečítané 2210 krát
Asi každý, kto navštívi Pezinok alebo tu býva, si všimne, že he to dynamicky sa rozvíjajúce mesto so všetkým, čo k tomu patrí. Najnovšou atrakciou nášho mesta je "tankodróm".

Vďaka za priechod pre chodcov

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2006 / Prečítané 2234 krát
Je celkom prirodzené, že taká veľká stavba, akou je budovanie a rekonštrukcia železnižnej trate prináša so sebou aj množstvo komplikácií a obmedzení. Budovateľom, obyvateľom i firmám v okolí trate. Tak to je aj v Pezinku a podľa projektantov ešte nejaké mesiace aj bude.

Oslavy oslobodenia

Apríl 2006 / Prečítané 2269 krát
Tradičné pripomenutie si oslobodenia Slovenska Sovietskou armádou bude v našom meste v utorok 9. mája o 15.00 hod. Mestská organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mesto Pezinok srdečne pozývajú všetkých obyvateľov mesta i okresu na oslavy tohtoročného 61. výročia. Stretnutie účastníkov bude pred Pezinským zámkom.

Mestské zastupiteľstvo v máji

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2172 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku bude 12. mája 2006 o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. č. 7. Poslanci budú prerokúvať rozbor hospodárenia za rok 2005, I. novelu rozpočtu za rok 2006, vyhodnotenie sociálnych služieb za rok 2005, správu o delikvencii v Pezinku, činnosť mestskej polície a iné.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2188 krát
Piaty poslanecký deň v roku 2006 sa uskutoční v stredu 3. mája od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Veľká voda nás neobišla

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2006 / Prečítané 2257 krát
Ešte pred necelým desaťročím sme s prekvapením registrovali povodne na Slovensku, ale i v našom meste, ako niečo mimoriadne. Hovorili sme o storočnej a tisícročnej vode a lámaní rekordov. Odvtedy nás povodne, či záplavy navštevujú akosi častejšie, ba priam pravidelne. A to nielen v čase jarného oteplenia a topenia snehu, ale aj po prudkých letných či dlhotrvajúcich jesenných dažďoch. Tak to bolo aj tohto roku okolo 29. marca.

Triedenie odpadov je dôležité

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 3546 krát
O význame triedenia odpadov je azda zbytočné písať, každý vie, že to má viacero plusov. Vďaka separovaniu papiera, skla, biologického odpadu, niekde už aj plastov, sa znižujú náklady na vývoz a likvidáciu odpadov. Vytriedené suroviny netreba vyvážať na smetisko, nevznikajú náklady na ich odvoz a uloženie, navyše niektoré sa dajú speňažiť. Náklady na likvidáciu odpadov ovplyvňujú výšku poplatkov, ktoré znáša občan.

Deň otvorených dverí na MsÚ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2174 krát
Samospráva Mesta Pezinka pokračuje v osvedčenej tradícii a i tohto roku v máji (17.) uskutoční v jej sídle – na Radničnom námestí 7 – Deň otvorených dverí. Jeho program je rozdelený do troch blokov:

Snem Únie miest

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2284 krát
Dňa 24. marca sa uskutočnil v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca 16. snem Únie miest Slovenska. Rokovalo sa najmä o decentralizácii a pokračujúcich reformách verejnej správy a stratégii ďalšieho postupu v nasledujúcom volebnom období. Členom prezídia je aj primátor mesta Pezinka Oliver Solga.

NÁVŠTEVA Z USA

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2295 krát
The German Marshall Found of US – je americká inštitúcia podporujúca spoluprácu a porozumenie medzi Američanmi a Európanmi. Jej zástupcovia navštívili 25. marca Pezinok. Prijal ich primátor mesta Oliver Solga, hovorili spolu o podnikaní a rozvoji cestovného ruchu.

Návšteva českých poslancov

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2251 krát
V stredu 29. marca navštívili Pezinok poslanci ČR z Výboru pre financie, rozpočet a menu a Rozpočtového výboru Poslaneckej snemovne. Na prijatí v historickej sále Starej radnice sa hovorilo najmä o ekonomike, ale aj spolupráci samospráv a našich vzťahoch s partnerským mestom Mladá Boleslav.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Apríl 2006 / Prečítané 2289 krát
Je apríl, ale já bych sa scel venovat celkem vážnej téme. Stručne bych to nazval myslený dopredu. Najprf sa budem venovat športu a potom aj obyčajným ludom. Ve šporce je to vec zdanlyvo jednoduchá, myslený dopredu v ném znamená výchovu mládeži, jakéhosik dorostu, aby sa hlavný mančaft móhel pravydelno a rozumne obmýnat, alebo dopĺnat novýma talentama.

Ad: Poloviční Pezinčania (Pezinčan č. 3/2006)

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2439 krát
Na článok Poloviční Pezinčania v minulom čísle sme dostali tri reakcie, ktoré uverejňujeme. Zároveň oznamujeme, že autorom článku je primátor Oliver Solga. Mrzí nás, že jeho meno z textu pri konečnej úprave sadzby vypadlo. Za nedostatok sa čitateľom, najmä však autorovi článku ospavedlňujeme.

Výročné schôdze

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2282 krát
Mesiac marec bol aj mesiacom výročných schôdzí rôznych inštitúcií a organizácií. V sobotu 18. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza Mestskej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, 21. marca bolo rokovanie Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a 23. marca sa konala výročná schôdza Klubu dôchodcov v Grinave. Na všetkých troch sa hodnotila najmä bohatá minuloročná činnosť, podpora mesta a vytyčovali si program na rok 2006.

Nemocnica po novom

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2241 krát
S účinnosťou od 1. marca Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo štátnu príspevkovú organizáciu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok. Týmto dňom bolo toto zariadenie odčlenené od Fakultnej nemocnice Bratislava a je opäť samostatným právnym subjektom.

DEŇ EURÓPY

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2277 krát
Grinavská Základná škola Orešie opäť zložila skúšku z "európstva", keďže už po tretíkrát úspešne zorganizovala celomestské podujatie Európa, vitaj.

Anketa k projektu Grinavská záhrada

Apríl 2006 / Prečítané 2249 krát
V týchto dňoch rozdali do schránok v Grinave anketové lístky pre projekt Grinavská záhrada. Organizátori projektu prosia občanov, aby sa zapojili v čo najväčšom počte svojimi návrhmi a nápadmi. Na zber anketových lískov sú k dispozícii do 25. mája schránky GOV na pošte, v materskej škole a v klube dôchodcov. Potom sa uskutoční v dňoch 26. a 27. mája plánovacie stretnutie pre všetkých Grinavčanov. Na stretnutie pri tvorbe nášho prostredia sa na vás tešia organizátori.

Z redakčnej pošty

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2153 krát
Čitateľ Jozef Aulitis vo svojom liste navrhuje, aby sme v rubrike Naši jubilanti uverejňovali údaje o narodení jubilantov dopredu, nie v minulom čase. Myslí si, že by to bolo lepšie pre zainteresovaných i širšiu verejnosť.

Zvláštna kombinácia, aká ešte nebola

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2221 krát
Na zaujímavú vec nás upozornil pracovník MsÚ v Pezinku Alexander Pravda. Vo štvrtok 4. 5. 2006 po polnoci o 1. hod., 2. minúte a 3. sekunde vznikla zvláštna kombinácia dátumu a času, ktorá ešte nikdy v histórii nenastala a ani už nikdy nenastane. Veď posúďte: 01:02:03 04/05/06.

Najmladší čitateľ

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2236 krát
Rodičia malého Andrejka Mikloša nám poslali túto fotografiu, ku ktorej napísali text: "Nášmu 16-mesačnému synovi sa podaril husársky kúsok. Prvýkrát sa dostal na kreslo a spomedzi novín vo vedľajšom koši vybral práve Pezinčana, ktorého začal podrobne študovať. Mal ho síce naopak, ale to mu vôbec neprekážalo. Bolo to veľmi milé, Andrejko začal čítať ako dospelák. Nedalo sa odolať a tak vznikla táto fotografia."

Pribudol nový partner

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2129 krát
Stará radnica v Pezinku bola v sobotu 22. apríla svedkom podpísania oficiálnej zmluvy o spolupráci nášho mesta so slovinskou Izolou. Primátorka nového partnerského mesta Breda Pečanová a primátor Pezinka Oliver Solga, ako signatári tohto dokumentu, oficiálne spečatili niekoľkoročné kontakty medzi študentmi, športovcami a podnikateľmi oboch miest a potvrdili obojstrannú vôľu v partnerstve pokračovať.

Výstava slovinských umelcov

Apríl 2006 / Prečítané 2235 krát
V dňoch 10. – 30. apríla 2006 sa na prvom poschodí Domu kultúry v Pezinku koná výstava diel dvoch slovinských maliarov Vojka Gašperuta Gašpera a Marijana Novaka Slunjskeho. Vojko Gašper je v umeleckých kruhoch uznávaným umelcom. Svedčí o tom množstvo jeho výstav, táto je v poradí 250. skupinová. Tento plodný autor tvorí už tridsať rokov. Pozoruhodná je technika jeho práce, obrazy maľuje ústami. V Pezinku sa prezentuje svojimi olejomaľbami. Výstava je predajná a prístupná verejnosti bez poplatku.

Okružná križovatka pred realizáciou

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2620 krát
Zložitú a frekventovanú bežnú križovatku je účelné prebudovať na okružnú, ktorá je bezpečnejšia a urýchľuje prejazd. Túto osvedčenú skúsenosť zo zahraničia sme začali praktikovať aj na Slovensku. Konkrétne u nás v Pezinku máme už dve neveľké okružné križovatky na štátnej ceste II/502, ktoré sú pre dopravu z hľadiska bezpečnosti určite prínosom.

Využite možnosť získať finančnú podporu

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2295 krát
V Bratislave sa 21. apríla uskutočnil informačný seminár o možnosti čerpania finančných prostriedkov pre malých a stredných podnikateľov na rozvoj podnikania a podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie.

TESCO- TWIST

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 3432 krát
Zaujímavú informáciu sme dostali od Oľgy Hrnčiarovej, manažérky oddelenia vonkajších vzťahov TESCO STORES SR. V minulých dňoch realizovali v hypermarkete Tesco v Pezinku program TWIST, ktorý znamená návrat šéfov späť do obchodu.

Šampióni z Pezinka

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2264 krát
Vína pezinských vinárov bodovali aj na menších súťažiach v našom okrese. V Slovenskom Grobe sa stal šampiónom červených vín Cabernet Sauvignon, ročník 2004, od VITIS Pezinok. Degustačné komisie vyberali zo 173 vzoriek.

Údržba tepelného hospodárstva

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2212 krát
Podnik bytových služieb s.r.o. vynaloží v roku 2006 sumu takmer osem miliónov korún na údržbu tepelného hospodárstva. V nákladoch sú zahrnuté údržba, opravy, revízie, prehliadky a servis.

NÁVRATY v júli

Zuzana Frnová / Apríl 2006 / Prečítané 2380 krát
Hoci je len apríl a letná sezóna je ešte ďaleko, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a Malokarpatské múzeum Pezinok chystajú už 4. ročník Malokarpatského festivalu tradičnej kultúry – NÁVRATY 2006.

Písali sme pred 10 rokmi

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2309 krát
l Dňa 29. 2. 1996 bol rozhodnutím ministra hospodárstva zrušený štátny podnik Drevokombinát Pezinok.

GOV FÓRUM rieši grinavské problémy

Ivan Klamo / Apríl 2006 / Prečítané 2208 krát
Už tradičné stretnutie obyvateľov mestskej časti Grinava s predstaviteľmi mesta a pozvanými hosťami pod názvom GOV Fórum prebehlo 3. apríla v Integrovanom grinavskom klube. Vysoká účasť obyvateľov svedčí o skutočnom záujme o dianie v ich okolí a o možnosť ovplyvniť chod miestnych udalostí.

Ocenenie práce učiteľov

Edita Varechová / Apríl 2006 / Prečítané 2295 krát
Dvadsiaty ôsmy marec je Dňom učiteľov a Mestský úrad v Pezinku pravidelne obdarúva svojich učiteľov – oslávencov hodnotným divadelným predstavením. Aké bolo moje prekvapenie, keď mi prišla pozvánka, v ktorej ma zástupcovia nášho mesta pozývajú v deň divadelného predstavenia na čašu vína, kde ma ocenia za moju prácu ktorou, podľa textu v pozvánke, "prispievam k vysokej úrovni rozvoja školstva na území mesta Pezinok".

Napadnuté VZN Ústavným súdom bolo dané do súladu so zákonom

Apríl 2006 / Prečítané 2333 krát
Ústavný súd SR Nálezom č. 83/2006 Z.z. rozhodol, že VZN č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, prijaté Mestským zastupiteľstvom v Pezinku, nie je v súlade s Ústavou SR, zákonom o odpadoch a zákonom o obecnom zriadení.

KRAJINA - NEKRAJINA

Centrum voľného času / Apríl 2006 / Prečítané 2317 krát
Super novinka! Objavili sme krajinu – neKRAJINU, ktorá čaká na osídlenie obyvateľmi! Tento nezabudnuteľný kúsok zeme otvorí svoje brány 24. 7. 2006 všetkým deťom, ktoré majú odvahu vstúpiť do nepoznaného.

Výsledky ankiet

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2119 krát
Mesto Pezinok pripravilo viacero miniankiet formou hlasovania na internete. Tu sú výsledky: 1. Navštívili ste už niekedy veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour, na ktorom sa prezentuje aj Pezinok? – Zatiaľ nie: 43 percent, chystám sa: 18%, áno/viackrát: 22%, pravidelne: 16%. Hlasovalo 321 návštevníkov.

Ocenené učiteľky

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2295 krát
Primátor mesta Oliver Solga pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil finančnou odmenou tieto učiteľky: Janku Balážovú (ZŠ Fándlyho), Alžbetu Rajnerovú (ZŠ Kupeckého), Editu Varechovú (MŠ gen. Pekníka) a Máriu Vanekovú (riaditeľku ZUŠ). Blahoželáme.

Medzinárodný festival chrámových zborov AD UNA CORDA

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2245 krát
Počas posledného, predĺženého, aprílového víkendu sa uskutoční v Pezinku VI. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Nedožité 100. narodeniny prof. Ľudovíta Rajtera

Mgr. Miroslava Sandtnerová / Apríl 2006 / Prečítané 3230 krát
Osudy velikánov bývajú rôzne. Niektorí prežijú celý život v biede a zabudnutí a až po niekoľkých desaťročiach ľudstvo ocení ich talent, schopnosti a genialitu. Nie je veľa tých, ktorí vlastnou húževnatosťou, cieľavedomou a systematickou prácou dosiahnu špičkovú úroveň.

Zo situácie v Glejovke sú ľudia zhrození

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2260 krát
Na Mestskom úrade v Pezinku sa 12. apríla uskutočnilo pracovné stretnutie koordinačnej skupiny s cieľom riešiť problémy v Glejovke. V tejto časti mesta dochádza ku krádežiam a hrubej devastácii v susediacich záhradách, mizne úroda, železo, drevo, vykrádajú sa a demolujú chatky.

Casting pre modelky

Apríl 2006 / Prečítané 2893 krát
Reklamno-módna agentúra FLASH, Jeruzalemská 44, 917 01 Trnava (tel/fax: +421 (0)33-551 3075, infolinka: +421 (0) 911-135274) usporiada v dňoch 6. – 10. mája 2006 vo viacerých mestách na Slovensku výberové castingy pre modelky.

Podpora nezamestnaných invalidných občanov

Apríl 2006 / Prečítané 2382 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku poskytuje príspevok na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím.

PETÍCIA OBČANOV

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2091 krát
Dňa 28. marca 2006 dostalo Mesto Pezinok petíciu 22 občanov, v ktorej vyjadrujú nesúhlas s prepojením komunikácie Štúrova na budúce sídlisko Grinava – Orešné. Petíciu podpísali aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku za túto oblasť – Ing. Ján Satko, CSc. a PhDr. Zita Joklová.

Rozvoniavala kapustnica

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2361 krát
Vyše tisíc návštevníkov prišlo v sobotu 1. apríla na Festival KAPUSTNICA CUP 2006, ktorý sa konal prvýkrát na námestí. Bol to skvelý vstup ďalšieho atraktívneho podujatia do nášho mesta, ktorému sa zjavne potešili Pezinčania i návštevníci z okolia.

Urobili ste už deratizáciu?

Apríl 2006 / Prečítané 2266 krát
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území mesta Pezinka vykonať každoročne od posledného marcového týždňa do 30. apríla celoplošnú deratizáciu. Pokiaľ ste ju ešte neurobili, túto povinnosť vám pripomíname.

Klimatické údaje za rok 2005 namerané na Observatóriu UK v Modre – Piesok

Dušan Kalmančok / Apríl 2006 / Prečítané 2848 krát
Pomaly si začíname zvykať na to, že globálne otepľovanie atmosféry Zeme nie je len akési nezodpovedné strašenie vedcov, ale tento pre nás nanajvýš nepríjemný fakt začíname cítiť i na vlastnej koži.

Benefičný koncert

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2337 krát
Lions club Pezinok usporiadal 7. apríla v Dome kultúry Benefičný koncert. Účinkovali ľudová hudba Petra Kuštára a chrámový zbor AD UNA CORDA. Výťažok z koncertu (16 220 Sk) organizátori použijú na Letné lionské hry pre chovancov Meremy Modra-Harmónia a Hestie Pezinok a na ďalšie podujatia. Vďaka finančnému daru Dr. Anny Repákovej mohli sumou po 15 tis. Sk pomôcť vozíčkárom Helene Vencelovej, Bekimovi Azirimu a Zdenke Budajovej.

Spomíname

Apríl 2006 / Prečítané 2534 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Apríl 2006 / Prečítané 2343 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Apríl 2006 / Prečítané 2264 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Apríl 2006 / Prečítané 3120 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Zbierky grófa Pálfiho v pezinskom Zámku

Peter Sandtner / Apríl 2006 / Prečítané 3717 krát
Majiteľ pezinského Zámku gróf Ján František Pálfi žijúci na prelome 19. a 20. storočia bol náruživým zberateľom umeleckých diel. Jeho sídla nimi priam oplývali. Stačí ich vymenovať: Bojnický zámok, kaštieľ v Kráľovej pri Senci či jeho palác v Bratislave, v ktorom je dnes Galéria Mesta Bratislavy.

Neposkytli nám zľavu na dani

Vladislav Ondrejovič, Mgr. Oliver Solga / Apríl 2006 / Prečítané 2328 krát
Ako zdravotne postihnutý občan som rád, že sa v Pezinku venuje pozornosť i tématike invalidných občanov a dokonca i primátor si našiel čas a zavítal medzi nás. Za to samozrejme ďakujeme.

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2006 / Prečítané 2143 krát
v k.ú. Pezinok ul. kpt. Jaroša, za účelom výstavby garáží, v zmysle Geometrického plánu č. 59/2004 zo dňa 17. 2. 2006, úradne overeného 3. 3. 2006, vyhotoveného Karolom Světlíkom (ďalej len „GP“), to konkrétne parc.č. :

Výstava J. Korkoša

Apríl 2006 / Prečítané 2319 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku, Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure pozýva na výstavu JÁN KORKOŠ – VÝBER Z TVORBY. Výstava sa koná vo výstavných priestoroch jurského múzea do 16. júna 2006. Otvorené: utorok-sobota od 8.00 do 16.00 hod.

Zdroj poznania a relaxu

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2366 krát
Spojiť príjemné s užitočným má ambíciu nový náučný chodník v Zámockom parku, ktorý sa podarilo vytvoriť Centru voľného času v spolupráci s Mestom Pezinkom a Malokarpatskou nadáciou Revia vďaka podpore nadácie Ekopolis a firmy Baumit. Na jeho tvorbe sa podieľali Zuzana Majerníková a Jana Gubániová.

Hospodárenie v mestských lesoch

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2453 krát
V minulom roku sa v pezinských lesoch vyťažilo 3 311 m3 dreva, čo je o tri percentá menej ako sa predpokladalo. Nájomca mestských lesov - Lesy SR, š.p. (zmluva o prenájme 1 182 ha lesa bola uzavretá v r. 1993), zaplatil Mestu Pezinku za vlaňajšok nájomné v sume takmer 1,3 milióna Sk.

Deti orientačný beh bavil

Beata Bodová / Apríl 2006 / Prečítané 2281 krát
Naše mesto Pezinok je ozaj pekné a určite aj dlho bude zásluhou jeho obyvateľov. Aby sa zachoval takýto obraz aj pre naše deti a súčasne ich motivoval ku zveľaďovaniu svojho mesta sa snažia členovia klubu Sokol - orientačný beh. Nešlo o akciu, akých je v poslednom čase neúrekom (rodič zaplať a o dieťa sa ti postaráme).

Matke

Jozef Aulitis / Apríl 2006 / Prečítané 2303 krát
Do hlbín ti duše – s úctou – vchádzam čerpať elán dennodenne, znova. Bez hraníc je priestor v tebe, mama. Ustálená vo mne tiež obnova

Štatistické zisťovanie

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2135 krát
V dňoch 20. 4. – 31. 5. 2006 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky zisťovanie o informačných a komunikačných technológiach v domácnostiach. Na zisťovanie bolo vybratých i 19 domácností z Pezinka. Funkciou opytovateľa bola poverená pracovníčka ŠÚ SR Jana Kimličková.

VÝBEROVÉ KONANIE

Apríl 2006 / Prečítané 2246 krát
Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

Dar knižnici

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 2288 krát
Mesiac marec sa v našom povedomí často spája s knihami a literatúrou. Možno i preto primátor Pezinka Oliver Solga pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľke Malokarpatskej knižnice dar Mesta, ktorý tvorilo päťdesiat kníh – celá edícia spisovateľov 20. storočia, ktorý v minulom roku vydalo SME. Kompletná edícia modernej svetovej literatúry poputuje podľa slov riaditeľky do pobočky Mestskej knižnice na Cajle.

Pezinok–mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Apríl 2006 / Prečítané 2422 krát
Poskytuje ju Špeciálna základná škola. Okrem 9-ročnej školskej dochádzky ponúka: – Prípravný ročník pri Špeciálnej základnej škole v Pezinku Cieľ prípravného ročníka: pripraviť deti s odloženou školskou dochádzkou na úspešný vstup do školy.

AKO TO VIDIA MAMY

Apríl 2006 / Prečítané 2387 krát
Asi nikto nepochybuje o tom, že život postihnutého dieťaťa nie je ľahký. A nemá to jednoduché ani jeho okolie. Často sa jedným i druhým dá pomôcť. Neraz stačí problémy a potreby pomenovať a zvyčajne sa riešenie nájde.

Najlepší mladí basketbalisti sú na ZŠ Na bielenisku

Apríl 2006 / Prečítané 5328 krát
Pezinská basketbalová liga je projekt Mládežníckeho basketbalového klubu Pezinok, ktorý má za cieľ objaviť mladé basketbalové talenty a dať im šancu trénovať a hrať zápasy v riadnej súťaži. V Pezinskej basketbalovej lige štartovalo päť pezinských škôl, hrali systémom každý s každým, doma a vonku. Všetky školy teda odohrali osem zápasov.

Volejbalistky na 4. mieste

Apríl 2006 / Prečítané 2283 krát
Volejbalistky VTC Pezinok vstupovali do play off zo 6. miesta, ich súperom vo štvrťfinále bol bratislavský Doprastav. Po dramatickej sérii pezinské hráčky zdolali súpera 3:1 na zápasy, keď sa ako veľmi dôle-žité ukázalo hneď prvé víťazstvo na palubovke súpera.

Pezinský slalom

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2246 krát
V pezinskom kameňolome sa v sobotu 20. mája uskutočnia automobilové preteky Pezinský slalom. Ide o majstrovstvá Slovenska, jazdiť môžu i amatéri s tuningovou úpravou. Jazdí sa na dráhe, podmienkou je, že pretekár musí mať prilbu.

Bojovali o postup na majstrovstvá

Apríl 2006 / Prečítané 2276 krát
V bratislavskej hale Mladosť sa v sobotu 18. marca konalo 3. kolo Pohára federácie mládeže a seniorov v karate. Pre účastníkov to bola posledná šanca prebojovať sa na majstrovstvá SR. Pretekári pezinského Karate-kickbox klubu dosiahli tieto výsledky

Striebro mladých mužov MBK Pezinok

Apríl 2006 / Prečítané 2237 krát
V Žiline sa od 7. do 9. apríla uskutočnil finálový turnaj o majstra Slovenskej republiky v basketbale mladých mužov (hráči do 20 rokov), na ktorom štartovali aj hráči MBK Pezinok. Družstvo si pod vedením Justína Sedláka počínalo úspešne a vybojovalo strieborné medaily, keď zdolalo CON Bratislava a Handlovú a podľahlo víťaznej Žiline. Individuálne ocenenia získali Marek Kozlík, ktorý sa dostal do najlepšej päťky turnaja ALL STARS a Lukáš Petráš, ktorý figuruje v ALL STARS "B".

Prihláste sa na Cyklomaratón 2006

Ing. Eva Lupová / Apríl 2006 / Prečítané 2131 krát
Organizátori 4. pezinského cyklomara- tónu predlžujú termín podávania prihlášok z 12. 4. na 5. 5. 2006.

Pilka majstrom SR

Apríl 2006 / Prečítané 2294 krát
Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v orientačnej cyklistike, ktoré sa konali počas predposledného aprílového víkendu vo Vlkanovej (okr. Banská Bystrica) sa darilo Matejovi Pilkovi. Pretekár Sokola Pezinok sa stal v sobotu majstrom SR v šprinte a v nedeľu na dlhej trati obsadil 2. miesto.

Dorastenecké majstrovstvá Slovenska v džude

Apríl 2006 / Prečítané 2305 krát
V sobotu 8. apríla sa v pezinskej Judo hale konali majstrovstvá Slovenskej republiky dorastencov a dorasteniek v džude, na ktorých si Pezinčania počínali vynikajúco. Vo váhovej kategórii do 66 kg získal zlatú medailu Emil Cino, ktorý všetky svoje zápasy, vrátane finále, v ktorom porazil Nagya z Bratislavy, vyhral na ipon.

V SKRATKE

Apríl 2006 / Prečítané 2303 krát
V 1. kole nového ročníka 1. SNL družstiev v džude, sa džudisti 1. JC Pezinok predstavili na tatami Dukly Banská Bystrica. Súťaž sa začala hrať novým systémom, turnaje u jednotlivých účastníkov nahradili dvojzápasy, striedavo doma-vonku. Pezinčania podľahli B. Bystrici 2:4 a 2:5, v oboch súbojoch bodoval Alföldi, v prvom zápase pridal bod Valovič, v druhom Vinohradský.

Športový kalendár

Apríl 2006 / Prečítané 2174 krát
Futbal: 30.4. GFC Grinava – Limbach hrá sa o 16.00 hod.

O pohár Richarda Rétiho

Martin Hrubala / Apríl 2006 / Prečítané 2289 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Šachovým klubom Pezinok usporiadajú 24. mája 2006 v Dome kultúry v Pezinku už tretí ročník mládežníckeho šachového turnaja O pohár Richarda Rétiho.

Príspevky na kultúru a sociálnu pomoc

Mestský úrad / Apríl 2006 / Prečítané 2677 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 31. marca schválilo návrh na rozdelenie účelových prostriedkov na kultúru a sociálnu pomoc v roku 2006. Finančné príspevky z rozpočtu mesta dostanú:

LETNÝ TÁBOR

Apríl 2006 / Prečítané 2295 krát
Skauti zo 61. zboru Modrý oblak usporiadajú v dňoch 6. – 16. júla na lúke pri Bošanoch skautský letný tábor pre deti vo veku 9 – 13 rokov. Počas 11-denného pobytu so skautmi zažijete množstvo neopakovateľných zážitkov a získate veľa nových priateľov. Cena za pobyt v tábore je 1400 Sk. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie, doprava, 5-krát denne strava a výdavky spojené s programom. Kontakt: tel. 0910 516 509 alebo osobne v utorok, štvrtok a piatok v klubovni na Cajlanskej 88 v čase od 17.00 do 18.00 hod.

Prihláste sa do speváckej súťaže

Apríl 2006 / Prečítané 2270 krát
Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok organizuje 8. ročník celomestskej speváckej súťaže PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 28. mája 2006 o 14.30 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0910 517 856 alebo osobne v Eurosande, Dom kultúry v Pezinku, u pani Kamily Rajnicovej.

Čosi o Rétim

Martin Hrubala / Apríl 2006 / Prečítané 2464 krát
Narodil sa 28. mája 1889 v Pezinku. Od mladosti prejavoval nadanie na matematiku a šach. Jeho prvým šachovým učiteľom bol pezinský obchodník Ján Šmogrovič. V roku 1904 sa odsťahoval s matkou a bratom Rudolfom do Viedne.

Program Kultúrneho centra

Apríl 2006 / Prečítané 2219 krát
Máj 2006

Program kina v Dome kultúry

Apríl 2006 / Prečítané 2341 krát
Máj 2006

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2006 / Prečítané 2289 krát
Máj 2006

MESTSKÉ MÚZEUM

Apríl 2006 / Prečítané 2260 krát
Máj 2006

Program Galéria Prokop

Apríl 2006 / Prečítané 2201 krát
Máj 2006

DOBRODRUŽNÉ LETO

Centrum voľného času / Apríl 2006 / Prečítané 2205 krát
To tu ešte nebolo! Dva mesiace plné prekvapení, dobrodružstiev a zábavy. Epicentrum – Centrum voľného času v Zámockom parku pozýva všetky deti, aby spolu s ním prežili nezabudnuteľné prázdniny.