Máme novú kráľovnú vína

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2744 krát
Tohtoročná Kráľovnou vína, 18-ročná Pezinčanka Zuzana Čierna (v strede), študentka Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre. Vľavo je druhá vicemiss, 19-ročná Eva Jakušová z Pezinka a vpravo 18-ročná Lucia Slezáková z Limbachu, ktorá sa stala druhou vicemiss.

Navštívte Vínne trhy v našom meste

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2247 krát
V dňoch 21. – 22. apríla sa bude konať 11. ročník Vínnych trhov Pezinok. Podujatie je určené pre verejnosť – skutočných znalcov vín, ale aj bežných konzumentov. Verejnej degustácii predchádza odborné hodnotenie.

Budú variť kapustnicu a gúľať sudy

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2530 krát
Prvého apríla sa uskutoční v našom meste (na Radničnom námestí) ďalšie atraktívne podujatie – III. ročník festivalu Kapustnica 2006. O bližšie informácie sme požiadali hlavného organizátora Milana Bejdáka.

Cestovné poriadky MHD a vlakov

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 4084 krát
Mesto Pezinok v snahe vyjsť v ústrety občanom pripravilo na zverejnenie v Pezinčanovi nové cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy SAD a vlakov. Nájdete ich aj na konci čísla - príloha cestovných poriadkov

Sanitky v nových priestoroch

Marec 2006 / Prečítané 2845 krát
Snahou vedenia mesta bolo vždy, aby záchranná zdravotná služba pre náš okres či región mala svoje sídlo v Pezinku a tak pre dnešné LSE (Life Star Emergency) alebo inak aj rýchlu záchrannú zdravotnú službu sme vytvorili vyhovujúce a aj dôstojné priestory. Už od budúceho mesiaca bude LSE sídliť priamo v srdci mesta a to vo dvore mestského úradu na prízemí v adaptovanej časti priestorov bývalej pošty (tel. kontakt: 155).

Preplnené parkoviská

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2388 krát
Každodenný obrázok z okolia Obchodného centra Plus a Domu kultúry. Vládne tu neuveriteľný dopravný chaos, vodiči bojujú doslova o každé voľné parkovacie miesto, autá stoja už aj na chodníkoch, chodcov vytláčajú na zúženú cestu. Na problém sa bližšie pozrieme v budúcom čísle.

Granty na aktivity mesta

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 2238 krát
Samospráva Pezinka stále hľadá mimorozpočtové zdroje financovania na realizáciu svojich aktivít. V záujme ich získania bolo za prvé dva mesiace tohto roka spracovaných a odovzdaných šesť projektov k žiadostiam o granty:

V parku bude naučný chodník

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 2308 krát
Na území Pezinka je sedem náučných chodníkov: 1. Historický okruh, 2. Banský, 3. Prírodopisný – po modrej značke z Pezinka na Babu, 4. Svet farieb – po stopách pezinských maliarov, 5. Lesnícky, 6. Cesta J. Ľ. Holubyho, 7. (pripravovaný) Vinohradnícky.

Zariadenia sociálnej služby

Marec 2006 / Prečítané 2266 krát
Mesto Pezinok má po reorganizácii tieto zariadenia sociálnej služby: 1. Zariadenie opatrovateľskej služby so sídlom na Komenského ul. č. 23, s kapacitou 16 miest a 9 pracovníkov. Zariadenie poskytuje nevyhnutnú starostlivosť – stravovanie, bývanie a zaopatrenie.

Poloviční Pezinčania

Mgr. Oliver Solga / Marec 2006 / Prečítané 2239 krát
V minulom čísle Pezinčana sme si mohli prečítať aj jednu veľmi príjemnú štatistickú informáciu a tá sa nachádza v tabuľke Demografický vývoj v Pezinku, ktorá jasnou rečou hovorí, že konečne po mnohých rokoch sa počet obyvateľov nášho mesta výrazne zvýšil a prekročil hranicu dvadsaťdvatisíc.

Ako to bude s údržbou ciest?

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2236 krát
Po tuhej zime sú niektoré mestské komunikácie značne poškodené, objavili sa na nich početné výtlky, čo spomaľuje jazdu a môže spôsobiť i poškodenie vozidiel. Zaujímalo nás, ako je Mesto pripravené na odstránenie kazov.

ZASADNUTIE MSZ

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2290 krát
V programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Pezinku 31. marca sú hodnotiace správy o separovanom zbere, kultúrnom živote v meste, vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch, rozdelenie účelových prostriedkov pre oblasť kultúry a sociálnej výpomoci a iné. Poslanci pezinskej samosprávy sa budú zaoberať tiež voľbami do NR SR, ktoré boli vyhlásené na 17. júna.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 2221 krát
Štvrtý poslanecký deňv roku 2006 sa uskutoční v stredu 5. apríla od 16. do 18. hodiny na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Pezinské Vinobranie

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2859 krát
V tomto roku sa Vinobranie v Pezinku uskutoční v dňoch 15. – 17. septembra. O týždeň neskôr budú oberačkové slávnosti v Modre. Vinobranie v našom meste sa od roku 2004 organizuje každý rok, predtým sa po roku striedali Pezinok a Modra. O príprave najväčšieho podujatia v roku vás budeme pravidelne informovať.

Oprava

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2257 krát
V minulom čísle v článku Dane sa nemenia na 1. strane sme nesprávne uviedli vek občanov, ktorí sú oslobodení od dane za psa. Správne má byť: nad 62 rokov. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Kamery v uliciach už v apríli

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2259 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v minulom roku rozhodlo, že v uliciach mesta budú kamery. Majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ochrane majetku a verejného poriadku. V rozpočte mesta na rok 2006 je na monitorovací kamerový systém vyčlenených 1,2 mil. Sk. Realizácia je rozdelená na viacero etáp. V tomto roku by to mala byť I. a II. etapa.

Vzniká klub mestských sprievodcov

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 2359 krát
Mesto Pezinok si už roky školí vlastných sprievodcov. Tieto kurzy absolvovalo už desiatky záujemcov. Keďže práca sprievodcu predpokladá stále na sebe pracovať, vznikla medzi pezinskými sprievodcami iniciatíva založiť si svoj klub, ktorý by im pomáhal neustále sa zdokonaľovať v sprievodcovskej činnosti a permanentne absorbovať nové poznatky o našom meste.

Návšteva zo Slovinska

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2195 krát
Na pozvanie dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave Doc. Antona Eliáša sme mali možnosť v piatok 17. marca aj v našom meste privítať delegáciu Filozofickej fakulty zo slovinskej Ľubľane na čele s jej dekanom Božidarom Jezernikom.

Zaujímal sa o dianie v meste

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2400 krát
V rámci Česko-slovenského pohára vo volejbale žien, ktorý sa uskutočnil v Pezinku v dňoch 11. – 12. marca, sa stretol primátor Oliver Solga s podpredsedom NR SR Viliamom Veteškom.

TURISTOV LÁKA VÍNO

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2296 krát
BRATISLAVA – Na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour sa uskutočnila anketa, ktorá mala za cieľ zistiť záujem o turistický Pezinok.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Marec 2006 / Prečítané 2222 krát
Tak ma napadlo, že uš by móhla dóndzit jar. A fčúl mám dojem, že vácerým z vás hovorým rovno z duši. Né že bych nevydržal ešče trocha zimy, ale nerát bych bol, keby to dopadlo jako minulý rok, že snech aš do mája a potom hnet leto.

Chodníky pri Hypernove stále chýbajú

Marec 2006 / Prečítané 2175 krát
Keď som pred rokom a pol kritizovala v Pezinčanovi skutočnosť, že do hypermarketu Hypernova je veľmi zlý prístup pre chodcov, myslela som si, že niekto sa s tým bude vážne zaoberať. Môžem povedať, že ani po takom dlhom čase sa v prospech chodcov nezmenilo nič.

Ústavný súd uznal práva občana

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2321 krát
Podľa agentúry TASR Ústavný súd rozhodol, že Najvyšší súd porušil právo obyvateľa Pezinka Miroslava Krála na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie, ktoré garantujú Ústava a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pri tvorbe cestovných poriadkov by bolo dobré vypočuť si aj ľudí

Dáša Vlasáková / Marec 2006 / Prečítané 2207 krát
Rada by som reagovala na články týkajúce sa Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Pezinku. Minuloročná zmena určite potešila len veľmi málo ľudí. Myšlienka vynechania sídliska Muškát z trasy linky a celkové zrušenie MHD nebolo najšťastnejšie riešenie.

Na margo jedného anonymu

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2291 krát
Hoci sme už viackrát uviedli, že anonymné listy nebudeme uverejňovať, o jednom sa predsa len chceme zmieniť. Anonymná čitateľka sa v ňom sťažuje, že nedostala od mesta byt, pritom sa odovzdávali nové byty na Zumberskej ulici.

NEODKANALIZOVANÁ CESTA

Občianka Pezinka / Marec 2006 / Prečítané 2285 krát
Pozorne som si pozrela investičné akcie mesta na rok 2006 a som veľmi sklamaná, že v nich nie je zahrnuté odkanalizovanie cesty v úseku od križovatky Holubyho po Kollárovu ul. V čase dažďov a búrok tu stojí na ceste voda a prechádzajúce autá ju vyšplechujú na chodníky po oboch stranách.

Ochrana pred požiarmi

Marec 2006 / Prečítané 2260 krát
V jarných a letných mesiacoch, podľa dlhoročných štatistík požiarovosti, vzniká najviac požiarov. Na jar požiare vznikajú najmä pri spaľovaní suchej trávy, raždia a odpadkov.

Grant na detské štúdio

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2234 krát
V grantovom programe Nech sa nám netúlajú, ktorý podporujú spoločnosť Henkel a Jednota COOP Slovensko a Nadácia Jednota COOP bolo v troch kolách vybraných 13 projektov zameraných na aktivity vo voľnom čase, predovšetkým v oblasti kultúry a umenia. Spolu na Slovensku prerozdelili sumu takmer 1,5 mil. Sk.

Webová stránka MsP

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2305 krát
Od 1. marca tohto roku je spustená na internete webová stránka Mestskej polície (MsP) v Pezinku www.msppezinok.sk .

Cena za expozíciu

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2334 krát
Na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2006 v bratislavskej Inchebe sa Malokarpatský región predstavil mimoriadne zaujímavou expozíciou, ktorá pútala návštevníkov.

Pripravuje sa výstavba obchodného domu LIDL

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 3094 krát
Občania mesta ale i okolitých obcí sa dlhšie dožadovali, aby bol i v Pezinku obchodný dom LIDL, známy lacnejším tovarom. Táto obchodná spoločnosť, vlastniaca na Slovensku 59 obchodov v 49 mestách, mala záujem postaviť u nás obchodný dom, ale nedarilo sa jej nájsť vhodný pozemok.

Keramické trhy o deň dlhšie

Marec 2006 / Prečítané 2262 krát
Prípravy na tohtoročné Keramické trhy sú už v plnom prúde. Novinkou je, že podujatie bude trvať tri dni 9. – 11. júna. Organizátori predpokladajú hojnú účasť keramikárov z celého Slovenska a Česka, pozvaní sú aj hostia zo Slovinska, Maďarska a Poľska.

V júli bude Atlantída

Centrum voľného času / Marec 2006 / Prečítané 2251 krát
Šialenstvo zvané Atlantída sa dostáva do pohybu. Po veľkom úspechu minuloročného festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít Atlantída sa Centrum voľného času rozhodlo i v tomto roku festival zopakovať.

Pozvánka

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2252 krát
Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú občanov na oslavy 61. výročia oslobodenia mesta Pezinka, ktoré sa uskutočnia v piatok 31. marca o 15.00 hod. Zraz účastníkov osláv je pred Zámkom v parku.

TURNAJ BOWLINGU

Ing. Jozef Javorka / Marec 2006 / Prečítané 2338 krát
LIMBACH – V centre oddychu Gandium v Limbachu sa uskutočnil 4. marca 1. ročník spoločensko-zábavného turnaja v bowlingu o Cenu starostu Limbachu. Na turnaji sa zúčastnili štvorčlenné družstvá z miest a obcí Pezinského mikroregiónu – Pezinka, Svätého Jura, Šenkvíc, Limbachu, Vinosadov, Viničného a Slovenského Grobu.

Kurz tvorby internetových stránok

Centrum voľného času / Marec 2006 / Prečítané 2269 krát
Patríte tiež k nadšencom internetu a k vašim každodenným radostiam patrí surfovanie po ňom? Stali sa internetové stránky súčasťou vášho života a chceli by ste sa ich naučiť robiť? Tak práve pre vás je určený náš kurz tvorby internetových stránok.

Sviatok Rómov

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 2288 krát
Tohtoročný Deň Rómov bude v Pezinku trvať dva dni. Vo štvrtok 6. apríla sa rómske deti z Pezinka zúčastnia v bratislavskej Bibiane na divadelnom predstavení Kde líšky dávajú dobrú noc.

LIONS CLUB pozýva

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2391 krát
V piatok 7. apríla o 19.00 hod. sa uskutoční v Dome kultúry druhý ročník benefičného koncertu, na ktorý srdečne pozývajú všetkých Pezinčanov členovia domáceho Lions clubu. Na koncerte sa predstaví spevácky zbor Ad Una Corda a ľudová hudba Petra Kuštára.

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad / Marec 2006 / Prečítané 2219 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje v dňoch 3. – 28. apríla 2006 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Prípravy na CIBULÁK 2006, Hviezdou bude klaun Elastic

Veronika Hanuliaková / Marec 2006 / Prečítané 2251 krát
Napriek tomu, že osemnásty ročník Medzinárodného divadelného festivalu CIBULÁK sa uskutoční až o tri mesiace, jeho hlavní organizátori z OZ P.R.D. majú už teraz plné ruky práce.

Odbojári hodnotili svoju činnosť

Mária Markeová / Marec 2006 / Prečítané 2220 krát
Vyvrcholením dvojročnej aktivity venovanej 60. výročiu SNP a ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom bola januárová výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Pezinku. Uskutočnila sa za bohatej účasti členov a hostí na čele s podpredsedom oblastného výboru SZPB Dr. Štefanom Kopčanom.

Pezinská školská liga

Centrum voľného času / Marec 2006 / Prečítané 2310 krát
Príďte i vy povzbudiť svojich favoritov v orientačnom behu. Pod záštitou primátora Olivera Solgu organizuje Centrum voľného času v spolupráci s Klubom orientačného behu Sokol 5. ročník školskej ligy. Jarná časť pozostáva z dvoch kôl: 6. apríla (ZŠ Fándlyho) a 21. apríla (ZŠ Kupeckého). Pretekári sa vydajú v týchto dňoch na 1000 až 2500 metrov dlhé trasy po mestských štvrtiach. Začiatok je o 13.00 hod.

Beh oslobodenia

Centrum voľného času / Marec 2006 / Prečítané 2242 krát
Centrum voľného času Pezinok, Klub orientačného behu Sokol a Mesto Pezinok organizujú už 27. ročník súťaže v cezpoľnom behu – Beh oslobodenia mesta Pezinka. Súťaž sa uskutoční 30. apríla v Zámockom parku od 15.00 hodiny. Behať sa bude podľa kategórií na tratiach od 500 do 2000 metrov.

EUROPA VITAJ!

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 2214 krát
V predvečer osláv 2. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie organizuje Základná škola Orešie v Pezinku 3. ročník súťažno-prezentačného podujatia Európa, vitaj!, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla na pôde školy.

ETNOFESTIVAL navštívilo vyše 500 návštevníkov

Veronika Hanuliaková / Marec 2006 / Prečítané 2377 krát
P.R.D. V poradí piaty ročník Etnofestivalu, ktorý sa uskutočnil aj tento raz v spolupráci s Mestom Pezinkom, Kultúrnym centrom a Občianskym združením Človek v ohrození, prilákal poslednú februárovú sobotu vyše päťsto návštevníkov.

Výročie narodenia Františka Bokesa

Martin Hrubala / Marec 2006 / Prečítané 2359 krát
Azda tak trochu v tieni niektorých iných slávnych rodákov a osobností ostáva občas meno a práca Pezinčana Františka Bokesa. Možno preto, že primárne pracoval ako historik, a teda bol známy skôr užšej historickej obci a záujemcom o slovenské dejiny, ako širokej verejnosti. Narodil sa 24. marca 1906 v našom meste, a v tomto čase si pripomíname okrúhle sté výročie jeho narodenia.

Najmenší festival

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2399 krát
V stredu 15. marca sa konal vo veľkej sále Domu kultúry jubilejný 5. ročník podujatia Najmenší festival, venovaný deťom materských škôl.

Kontajnery na jarné upratovanie

Marec 2006 / Prečítané 2143 krát
Počas jarného upratovania a jarných prác dá Mesto Pezinok k dispozícii občanom 20 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavané po celom meste v čase od 31. marca do 10. apríla. Stanovištia budú vyznačené na mapke v úradných tabuliach a na internetovej stránke Mesta Pezinka alebo sa môžete informovať na mestskom úrade, odd. životného prostredia, č. tel. 6901 150.

Koncert 123 minút

Kultúrne centrum / Marec 2006 / Prečítané 2279 krát
V pezinskom Dome kultúry bude 11. apríla koncertovať česká hudobná skupina 123 minút. Triu mladých českých hudobníkov (Zdeněk Bína – gitara, Fredrik Janáček – basgitara, Martin Vajgl – bicie) vyšiel v roku 1999 debutový album Shooba, za ktorý ich Česká Grammy ohodnotila ako objav roka.

Mariášový turnaj

Jaroslav Chrapko, Michal Pitoňák / Marec 2006 / Prečítané 2236 krát
V sobotu 11. marca sa uskutočnil v Dome kultúry prvý ročník Otvorených majstrovstiev Pezinka vo volenom mariáši. Na turnaji sa zúčastnilo 96 súťažiacich z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Najsilnejšie zastúpenie mali Vinosady (18 hráčov) a Záhorácky región.

Výročná schôdza SZTP

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2235 krát
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých sa 18. marca zišli na svojej výročnej schôdzi, aby zhodnotili uplynulý rok a schválili plán činnosti na rok 2006. V správe o činnosti spomínali na množstvo vydarených podujatí pre svojich vyše dvesto členov i dobrú spoluprácu a podporu zo strany mesta.

Úrad práce podporuje podnikanie

Marec 2006 / Prečítané 2919 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku podporuje uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. V rámci podpory vytvárania nových pracovných miest je najväčší záujem práve o nástroj aktívnej politiky trhu práce príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Spomíname

Marec 2006 / Prečítané 2559 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Marec 2006 / Prečítané 2396 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Marec 2006 / Prečítané 2268 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Marec 2006 / Prečítané 3352 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Tanečné zábavy v Pezinku v minulosti

Peter Sandtner / Marec 2006 / Prečítané 4413 krát
Hoci sa už skončilo fašiangové obdobie, nezaškodí zaspomínať si na zábavy, ktoré sa konávali v Pezinku pred druhou svetovou vojnou. Zábavy sa konávali predovšetkým cez fašiangy. Druhou bola Veľkonočná zábava. Ďalším obdobím bolo leto, keď sa usporadúvali majálesy, juniálesy, Annabál.

Pátranie po predkoch

Marec 2006 / Prečítané 2349 krát
Pátranie po predkoch nie je len módna záležitosť, ktorej sa venujú najmä Američania, aby sa niečo dozvedeli o svojich európskych koreňoch a predkoch, ale z pohľadu filozofie je to aj súčasť jednej zo základných otázok vyjadrenej slovami Odkiaľ prichádzame...

Pezinky

Marec 2006 / Prečítané 2193 krát
V apríli pripravuje Mestské múzeum ďalšie posedenie rozprávačov o pezinskej histórii. Na februárovom, tak trochu skúšobnom, stretnutí ste sa s nami podelili o svoje najstaršie a najsilnejšie spomienky na Pezinok. Ak si chcete tentokrát zaspomínať na spolkový, divadelný, všeobecne kultúrny život, procesie a pod., tešíme sa na vás v stredu 19. apríla o 17.00 hod. v Mestskom múzeu.

Vydarený kalendár

Materská škola / Marec 2006 / Prečítané 2277 krát
Vo štvrtok 2. marca sa v jedálni Základnej školy na Fándlyho ulici uskutočnil karneval pre deti z Materskej školy Za hradbami. Táto škola vznikla spojením troch materských škôl a pre väčší počet detí bolo potrebné zabezpečiť vhodné priestory. V ústrety im vyšla ZŠ Fándlyho ul. Vďaka detí za mimoriadne vydarenú akciu patrí učiteľkám materskej školy i riaditeľstvu ZŠ.

Deň narcisov – prispejme všetci

Anna Štilhammerová / Marec 2006 / Prečítané 2218 krát
V tomto roku už desiatykrát organizuje Liga proti rakovine SR verejnú zbierku – Deň narcisov. Cieľom kampane je prehĺbiť vo verejnosti záujem o riešenie problematiky nádorových ochorení a získať peňažné prostriedky na poskytovanie psychosomatickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám, podporu klinických a výskumných projektov, publikačnú činnosť, informačné a výchovné kampane, hospicovú starostlivosť a programy určené onkologickým pacientom.

Schválené projekty nadácie Revia

Revia / Marec 2006 / Prečítané 2146 krát
V rámci otvoreného grantového programu nadácie Revia boli v prvom grantovom kole 14. marca schválené tieto pezinské projekty:

Takmer 250 prvákov do školských lavíc

Marec 2006 / Prečítané 2241 krát
V dňoch 9. a 10. februára prebehol v piatich základných školách v Pezinku zápis žiakov do prvých ročníkov. V jednotlivých školách sa prihlásili tieto počty školopovinných detí:

ZASADNUTIE VÚC BSK

Marec 2006 / Prečítané 2227 krát
Druhé pracovné zasadnutie poslaneckého zboru VÚC BSK 15. marca sa nieslo v znamení schválenia novej organizačnej štruktúry, rozšírenia počtu pracovníkov doteraz poddimenzovaného úradu v horizonte najbližších troch rokov a ďalších dôležitých bodov viažucich sa k rozbehnutiu štandardnej práce úradu.

Najlepšia na Slovensku

Marec 2006 / Prečítané 2213 krát
S prácou Regionálnej rozvojovej agentúry v Pezinku sa stretlo už mnoho podnikateľov a zástupcov samosprávy pri tvorbe projektov i získavaní peňazí z rôznych grantov. Preto je potešiteľná informácia, že RRA, ktorá sídli v priestoroch Starej radnice získala v rámci Slovenska to najvyššie ocenenie. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov, ktoré budú, tak ako doteraz, v prospech občanov nášho mesta i celého malokarpatského regiónu.

V Pezinku je EPICENTRUM

Centrum voľného času / Marec 2006 / Prečítané 2339 krát
A určite hrozí aj zemetrasenie. Obavy o vlastné zdravie či životy však nie sú potrebné. Či možno áno? Centrum voľného času so sídlom v Zámockom parku už dlho pociťovalo potrebu dať svojej činnosti tvár formou nového názvu a loga.

Najbližšie témy

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 2135 krát
Marcovou témou stránky Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým je Život s onkologickým ochorením. V apríli pripravujeme tému: Postihnuté dieťa v rodine. Ponúkame priestor na názory, skúsenosti či podnety všetkým, ktorí sa chcú vyjadriť k týmto témam. Svoje príspevky môžete doručiť na: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Marec 2006 / Prečítané 2789 krát
V roku 1994 hľadali niektoré ženy, ktoré prekonali operáciu prsníka, niekoho, kto by im poradil, čo sa to vlastne s nimi deje, prečo práve ony museli podstúpiť túto operáciu, prečo práve im lekári povedali tú hroznú diagnózu: rakovina prsníka.

Česko-slovenský pohár do Prahy

Marec 2006 / Prečítané 2176 krát
Športová hala SOU na Komenského ulici bola v dňoch 11. – 12. marca dejiskom 4. ročníka finálového turnaja Česko-slovenského pohára volejbalistiek. Štartovali na ňom finalisti národných pohárov – VK KP Brno a PVK Olymp Praha z Česka, Slovensko zastupovali Slávia UK Bratislava a domáci VTC Pezinok.

Zmeny vo výbore PŠC Pezinok

Marec 2006 / Prečítané 2240 krát
V utorok 14. marca sa konala výročná členská schôdza futbalového oddielu PŠC Pezinok, na ktorej si delegáti vypočuli správu o činnosti klubu od poslednej členskej schôdze, správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2006. V závere tréneri informovali o príprave seniorov a mládežníckych mužstiev na jarnú časť súťaže. Na rokovaní bol prítomný aj primátor mesta Mgr. Oliver Solga.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

redakcia / Marec 2006 / Prečítané 2282 krát
V priestoroch Mestského múzea v Pezinku sa 3. marca uskutočnila vernisáž výstavy 60 rokov pezinského basketbalu.

Začala sa futbalová jar

Marec 2006 / Prečítané 2299 krát
Futbalisti PŠC Pezinok začali s prípravou na jarnú časť sezóny 10. januára pod vedením trénerskej dvojice Peter Kučerka, Dušan Maluniak. Striedali okolité terény, ihrisko a telocvičňu. Spestrením bolo od 1. do 4. februára sústredenie v hoteli Eva vo Svätom Jure.

Patria medzi špičku

Marec 2006 / Prečítané 2167 krát
Karate kickbox klub Pezinok zaznamenal ďalší úspech na slovenskej scéne. V 4. kole Slovenského pohára, ktoré sa konalo 11. marca v Nových Zámkoch a zúčastnila sa na ňom celá slovenská elita z 27 klubov, opäť potvrdili pretekári nášho klubu, že patria medzi slovenskú špičku.

Najlepší len z pezinských klubov?

Marec 2006 / Prečítané 2065 krát
Som športový fanúšik a pozorne sledujem športové dianie nielen v rámci Slovenska ale aj v Pezinku. V minulom čísle Pezinčana ma zaujali výsledky ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2005. Nechcem znižovať kvalitu ocenených športovcov, určite sa na svoje výsledky v minulom roku poriadne natrápili, ale medzi ocenenými športovcami mi predsa len niekto chýba.

Športový kalendár

Marec 2006 / Prečítané 2157 krát
Volejbal: 2.4. VTC Pezinok – Slávia UK 7.4. VTC Pezinok – Slávia UK (prípadný 4. zápas)

Z PEZINSKÉHO MIKROREGIÓNU, Úpravy obce z eurofondov

Štefan Lenghart / Marec 2006 / Prečítané 2525 krát
VINIČNÉ – Dva roky trvali prípravné práce na podanie žiadosti obce na získanie prostriedkov z eurofondov. V prvej výzve bol schválený projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií v centrálnej časti obce. V druhej výzve nám Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja schválilo projekt Rekreačno-oddychový areál.

Výstava šelakových gramofónových platní

Ľubomír Janečka / Marec 2006 / Prečítané 2625 krát
To, že Pezinok má už dve múzeá, vedia všetci. Ale fakt, že jedno z nich, Malokarpatské múzeum, má ešte dve prevádzky: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure a Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave, vie len málokto. A práve to prvé menované sa v týchto dňoch prezentuje príjemnou a hodnotnou výstavou z cyklu Moja záľuba. Pripravil a aranžoval ju z vlastnej zbierky gramofónov a platní, náš zamestnanec Peter Pavčo.

Školské majstrovstvá sveta v orientačnom behu

Marec 2006 / Prečítané 2343 krát
Naše mesto bude v dňoch 23. – 29. apríla dejiskom významného športového podujatia – Školských majstrovstiev sveta v orientačnom behu. Organizátori, Slovenská asociácia športu na školách, Mesto Pezinok, Ministerstvo školstva SR a Klub orientačného behu Sokol Pezinok, sa chystajú privítať približne 500 účastníkov z 18 krajín, medzi ktorými sú aj exotická Čína, Taiwan či Kongo.

Program Kultúrneho centra

Marec 2006 / Prečítané 2108 krát
Apríl 2006

Program kina v Dome kultúry

Marec 2006 / Prečítané 2148 krát
Apríl 2006

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Marec 2006 / Prečítané 2163 krát
Apríl 2006

MESTSKÉ MÚZEUM

Marec 2006 / Prečítané 2131 krát
Apríl 2006

Program Galéria Prokop

Marec 2006 / Prečítané 2129 krát
Apríl 2006

Stretnutie rytierov vína

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 2799 krát
V Pezinku sa v týchto dňoch uskutočnilo legátske stretnutie rádu Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu EVIRS, za účasti 80 odborníkov zo Slovenska, Rakúska a Maďarska. Na stretnutí prijali jedenásť nových členov, štyroch vinárov, ostatní sú podnikatelia z cestovných kancelárií, právnici, manažéri.