Pred voľbami

November 2006 / Prečítané 2350 krát
V prvú decembrovú sobotu sa uskutočnia v Slovenskej republike komunálne voľby na funkčné obdobie 2006 – 2010. V Pezinku budeme voliť poslancov mestského zastupiteľstva a primátora.

Pozývame vás na Vianočné trhy

Ing. Eva Lupová / November 2006 / Prečítané 2305 krát
V dňoch 14. – 16. decembra sa uskutočnia v Pezinku tradičné Vianočné trhy. Podujatie sa aj tentoraz uskutoční v centre mesta na Radničnom námestí.

Premiéra hry divadla Radosť

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2680 krát
Divadlo folklóru Radosť sa predstavilo s nacvičenou prvotinou, spevohrou Vínko, vínko, tvrdý chlebík. Hru režijne upravil a nacvičil Kamil Baxa.

PRÍDE MIKULÁŠ

November 2006 / Prečítané 2448 krát
V utorok 5. decembra o 17.00 hodine, tak ako každoročne, v predvečer jeho sviatku, privítame v našom meste Mikuláša, ktorý spolu s deťmi rozsvieti veľký vianočný stromček na Radničnom námestí.

Pezinčan najsledovanejším médiom

November 2006 / Prečítané 2308 krát
Za najvhodnejší zdroj informácií o práci samosprávy v Pezinku považujú občania časopis PEZINČAN. Vyplynulo to z prieskumu verejnej mienky, na ktorom sa dotazníkovou formou zúčastnilo 200 respondentov z celého mesta podľa kvótneho výberu.

Mestský rozpočet ráta so 470 miliónmi

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2152 krát
Netradične v pondelok (13. novembra) sa uskutočnilo posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto funkčnom období. V bohatom programe prevažovali ekonomické záležitosti.

Obchvat zase o krok bližšie

November 2006 / Prečítané 3334 krát
Primátor mesta Oliver Solga a vedúca oddelenia výstavby Valéria Jančovičová sa 8. novembra v Bratislave zúčastnili na záverečnom rokovaní o vytýčení trasy budúceho cestného obchvatu nášho mesta.

Ako je to s predajom majetku mesta

Mgr. Oliver Solga / November 2006 / Prečítané 2250 krát
Na viaceré redakcie i na mestské zastupiteľstvo sa so svojou sťažnosťou na predaj majetku mesta obrátila obyvateľka Grinavy Viera Parasková. Žiada, aby sme predložili občanom serióznu analýzu o podľa nej ,,bezbrehom rozpredaji mestského majetku".

Povodňový plán mesta

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2315 krát
Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. schválilo Povodňový plán mesta, ktorý rieši zabezpečenie osôb, zvierat a majetku v prípade povodňových udalostí v meste.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / November 2006 / Prečítané 2297 krát
Dvanásty poslanecký deň v roku 2006 sa uskutoční v stredu 6. decembra 2006 od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Cesty – necesty

Mgr. Oliver Solga / November 2006 / Prečítané 2200 krát
Samospráva mesta je tu, okrem iného, aj na to, aby požiadavky občanov prenášala do praxe a realizovala ich na všeobecnú spokojnosť. Práve o tú všeobecnú spokojnosť však ide. Jeden príklad za všetky. Všetci veľmi dobre vieme, že dopravná situácia v Grinave je neudržateľná a to je povedané veľmi diplomaticky.

Ako vidia občania samosprávu

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2218 krát
Mesto Pezinok uskutočnilo prostredníctvom anketárov prieskum verejnej mienky zameraný na názory občanov na samosprávu v Pezinku v rokoch 2002 – 2006. Z prieskumu vyplýva, že 79,6 percent opýtaných považuje podmienky v meste za lepšie, 18 % si myslí, že sa nezmenili, len 2,4 % ich označuje za horšie.

Ocenenie Alžbete Strapákovej

November 2006 / Prečítané 2357 krát
Na ostatnom slávnostnom zasadnutí Bratislavského samosprávneho kraja udeľovali aj výročné ocenenia významným osobnostiam nášho kraja.

Stretnutie subjektov cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / November 2006 / Prečítané 2121 krát
Aj tohtoročnou symbolickou bodkou za uplynulou turistickou sezónou bude už tradičné stretnutie subjektov cestovného ruchu.

Kontakty s rakúskymi partnermi

Ing. Eva Lupová / November 2006 / Prečítané 2214 krát
November bol zvlášť bohatý na kontakty s našimi rakúskymi partnermi.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / November 2006 / Prečítané 2342 krát
Tak, a je to tu! Obyračky nadobro skončili, jasen tu je uš nélen podla kalendára, ale aj podla počasá, nepotrvá to dĺho, a jako hovorý naša bapka zachvýlu sa bude dat aj bes cigaretly fajčit.

Kandidáti na primátora Pezinka

November 2006 / Prečítané 3406 krát
Ing. Jozef CHYNORANSKÝ, Mgr. Oliver SOLGA, Ing. Marián ŠIPOŠ

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva

November 2006 / Prečítané 3146 krát
1. volebný obvod (z obvodu bude 7 poslancov) Volebné okrsky: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ulice: Bratislavská 1 – 87 a 2 – 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna,

Naučný chodník pod Malými Karpatmi

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2179 krát
Dvanásť informačných tabúľ s textami a obrázkami nájdete na sedemkilometrovej trase pezinského Vinohradníckeho naučného chodníka, ktorý dali do užívania koncom októbra.

Milé chvíle v Dome kultúry

R. Šmahovská / November 2006 / Prečítané 2256 krát
Prišla krásna jeseň. Prežívame ju rôzne. Niektorí sa kocháme jej krásou, iní spomíname na prežité chvíle z detstva i staroby. Sú to šťastné i menej šťastné zážitky. Dôležité je však mať pocit, že okamih, keď sa ráno prebúdzame, hoci sa aj cítime biedne, je najkrajší.

Pomôžte zdravotne postihnutým

November 2006 / Prečítané 2245 krát
Chcel by som upozorniť na jeden problém, ktorý trápi vozičkárov, ale hlavne ťažšie sa pohybujúcich starších ľudí a tých čo prichádzajú na pezinský cintorín z hornej časti od Seneckej ulice s káričkou či kočíkom.

Venujte pozornosť vykurovacím telesám

mjr. Ing. Eva Orlická / November 2006 / Prečítané 2208 krát
V zimnom vykurovacom období vzniká mnoho požiarov v dôsledku technických chýb i ľahostajnosti občanov.

Vianoce v Tureckom dome

Ing. Eva Lupová / November 2006 / Prečítané 2228 krát
Popri tradičných Vianočných trhoch (14. – 16. 12. 2006) obohatí tohtoročnú predsviatočnú atmosféru v meste nové podujatie – VIANOCE V TURECKOM DOME.

VĎAKA POSLANCOVI

November 2006 / Prečítané 2146 krát
Ďakujeme nášmu poslancovi Ing. Jurajovi Pátkovi za zabezpečenie úprav okolia domov a výsadbu zelene na Hroznovej ulici, sídlisko Muškát II, vrátane detského ihriska.

Láska k spevu

Rozália Šmahovská / November 2006 / Prečítané 2272 krát
Človek má iba jeden život, iba jeden domov. Iba na ňom záleží ako ho prežije. Jedno z najväčších takomstiev života je, že to, čo robíme pre druhých, naozaj za niečo stojí.

Výročie kostola

redakcia / November 2006 / Prečítané 2144 krát
V evanjelickom kostole v Grinave boli 5. novembra slávnostné Služby Božie pri príležitosti 80. výročia vysvätenia kostola.

Vyhodnotenie volebného programu 1. časť

November 2006 / Prečítané 2612 krát
Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám predložiť vyhodnotenie volebného programu za uplynulé volebné obdobie. Sú v ňom zosumarizované výsledky štvorročnej činnosti primátora a mestského zastupiteľstva, práce Mestského úradu, jednotlivých zariadení a spoločností riadených Mestom ako i občianskych aktivít.

Vyhodnotenie volebného programu 2. časť

November 2006 / Prečítané 2263 krát
– Vysadili sme viac ako tisíc stromov vo všetkých častiach mesta (cca 1200), rozšírili sme plochy trávnikov a detských ihrísk.

Vyhodnotenie volebného programu 3. časť

Mgr. Oliver Solga a Mestské zastupiteľstvo v Pezinku / November 2006 / Prečítané 2269 krát
– Zabezpečili sme v požadovanej miere rekonštrukciu škôl, ktoré prešli v roku 2002 do majetku a správy mesta, často v dezolátnom stave.

Ekonomika mesta v rokoch 2002 – 2006

Ing. Juraj Pátek / November 2006 / Prečítané 2232 krát
V nedávnej relácii Televízie Pezinok Téma sme sa spolu s primátorom Oliverom Solgom a Doc. Reném Bílikom, členom Mestskej rady, zaoberali hodnotením Programového vyhlásenia MsZ v Pezinku za obdobie rokov 2002 – 2006.

Kandidát Gabriel Guštafík

November 2006 / Prečítané 2649 krát
Nezávislý kandidát, volebný obvod č. III, č. 9. Narodil sa 4. 4. 1956. Vzdelanie: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave.

Kandidát Doc. Ing. Pavel Alexy, PhD.

November 2006 / Prečítané 3107 krát
Volebný obvod III, č. 1. Narodil som sa 7. 11. 1961 v Partizánskom. Som absolvent Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

KRESŤANSKO – DEMOKRATICKÉ HNUTIE V PEZINKU

November 2006 / Prečítané 3035 krát
Naše priority: 1. Výstavba malometrážnych bytov pre mladé rodiny, dôchodcov a skupiny sociálne slabších občanov.

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva - SDKÚ

November 2006 / Prečítané 2509 krát


Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva - smer

November 2006 / Prečítané 2491 krát


OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA

November 2006 / Prečítané 3399 krát
Vážení spoluobčania, náš volebný program spred štyroch rokov bol postavený na predstave Pezinka ako prirodzeného centra Malokarpatskej vinohradníckej a vinárskej oblasti. Dnes môžeme konštatovať, že Pezinok túto pozíciu so cťou zvláda.

Vianočná zbierka

Mgr. Silvia Stanovská / November 2006 / Prečítané 2171 krát
Hypermarket Tesco Pezinok v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a Špeciálnou základnou školou v Pezinku organizuje vianočnú charitatívnu zbierku pod názvom: Modernizácia školy so špeciálnymi a kompenzačnými pomôckami.

Spomíname

November 2006 / Prečítané 2536 krát
Spomienky na naších najbližších...

Poďakovanie

November 2006 / Prečítané 2315 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

November 2006 / Prečítané 2359 krát
Blahoželanie pre naších najbližších...

Spoločeská kronika

November 2006 / Prečítané 4554 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Zvýši sa počet kontajnerov

Oddelenie životného prostredia Mestského úradu / November 2006 / Prečítané 2219 krát
Vážení občania, v minulom čísle Pezinčana ste sa dozvedeli, ako dopadol prieskum občanov, týkajúci sa triedenia komunálnych odpadov.

Lyžiari sú na zimu pripravení

Hana Schvarcová / November 2006 / Prečítané 2167 krát
Od jari do neskorej jesene sa každú nedeľu schádzajú členovia Lyžiarskeho klubu Baba na pracovných brigádach. Čaká ich údržba lyžiarskych tratí v celkovej dĺžke 2 910 m.

Ivan KLAMO, kandidát na poslanca

November 2006 / Prečítané 3483 krát
Ciele: – Bezpečnosť na cestách,urýchlenie výstavby obchvatu. – Zlepšenie dopravnej situácie v Grinave.

V Pezinku otvorili Národný salón vín

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 3590 krát
V pivničných priestoroch pezinského Zámku 26. októbra za účasti ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu a ďalších hostí slávnostne otvorili Národný salón vín Slovenskej republiky.

Dve novembrové vinárske podujatia

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2440 krát
Týždeň po sebe v novembri sa uskutočnili v našom meste tradičné vinárske podujatia. To prvé – Svätomartinské požehnanie mladého vína (10. novembra), bolo určené vinárom zoskupeným v Združení pezinských vinohradníkov a vinárov.

Pezinok–mesto priateľské k zdravotne postihnutým

November 2006 / Prečítané 2382 krát
Výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na zisťovanie názorov na podmienky života zdravotne postihnutých občanov v Pezinku.

Výťahy do mestských budov

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2229 krát
V budove Mestského úradu na Radničnom námestí a v Dome kultúry na Holubyho ulici sa budujú nové výťahy, aby boli vyššie položené priestory týchto verejných budov prístupné aj pre telesne postihnutých a starších občanov.

Telesne postihnutí mali posedenie pri hudbe

Jozef Veverka / November 2006 / Prečítané 2268 krát
Dňa 4. novembra 2006 Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) Pezinok usporiadala na SOU Komenského v Pezinku Posedenie pri hudbe. Stretnúť sa a zabaviť prišli takmer dve stovky členov SZTP a ich rodinných príslušníkov z Pezinka, Modry, Šenkvíc, Malaciek, Lozorna a Tomášova. O dobrú náladu prítomných sa starala hudobná skupina Melody.

Pozvánka na NÁŠ DEŇ

Mestský úrad / November 2006 / Prečítané 2334 krát
Mesto Pezinok vás pozýva na slávnostnú akadémiu NÁŠ DEŇ, ktorá sa koná 9. decembra o 14.00 hod. v Dome kultúry pri príležitosti medzinárodného dňa zdravotne postihnutých a ukončenia kampane Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým.

Vyše dvesto tanečníkov na Pezinskom strapci

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 3908 krát
V sobotu 21. októbra sa pezinský Dom kultúry zaplnil tanečníkmi. Konala sa tu tradičná tanečná súťaž Pezinský strapec, v tomto roku už po 32. raz.

Nedožité 65. narodeniny V. Nosáľa

redakcia / November 2006 / Prečítané 2075 krát
Dňa 6. novembra sme si pripomenuli nedožité 65. narodeniny pezinského rodáka, rozhlasového redaktora, spisovateľa a humoristu Vladimíra Nosáľa (na kresbe J. Stana).

Ozdobíme Vianočné medovníky

Iveta Žáková / November 2006 / Prečítané 3504 krát
Milé deti a mládež, pozývame vás do Schaubmarovho mlyna na tvorivú dielňu. Pani Katarína Saridisová vás naučí ozdobovať pravé slovenské medovníky. Príďte 17. decembra o 16.00 hodine do Galérie insitného umenia.

VÝHERCOVIA TRIČIEK

Ing. Eva Lupová / November 2006 / Prečítané 1991 krát
Na Útvare vzťahov s verejnosťou MsÚ v Pezinku vyžrebovali výhercov tričiek s mestským emblémom spomedzi účastníkov dvoch uskutočnených prieskumov verejnej mienky.

Úspešná jeseň pezinského futbalu

November 2006 / Prečítané 2024 krát
Príjemný je pohľad na tabuľku nižších futbalových súťaží nášho regiónu po skončení jesennej časti. Všetky tri pezinské tímy, ktoré v nich pôsobia sa pohybujú v hornej časti tabuľky a to je čosi, čo už dávno nepamätáme.

Simonka triumfovala

November 2006 / Prečítané 2414 krát
Poslednú októbrovú sobotu boli v Malackách majstrovstvá Bratislavského kraja v plávaní mladších žiakov a Pezinčania opäť ukázali, že ich plavecké zábery sú čoraz rýchlejšie.

Opäť je tu anketa o najlepšieho športovca

November 2006 / Prečítané 2108 krát
S blížiacim sa koncom roka je tu opäť čas tradičných ankiet. Tú o Najlepšieho športovca aj tento rok vyhlasujú Komisia mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve spolu s mesačníkom Pezinčan.

Prekvapujúci postup MBK v pohári

November 2006 / Prečítané 2082 krát
O veľké prekvapenie sa v Slovenskom pohári basketbalistov postarali hráči MBK Pezinok, keď v 1. kole tejto druhej najvýznamnejšej súťaže vyradili extraligové družstvo Casta SPU Nitra.

ZAZNAMENALI SME

November 2006 / Prečítané 2044 krát
l V 5. kole 1. ligy mužov v džude sa pretekári 1. JC Sokol Pezinok predstavili v Žiline, na pôde Slávie ŽU.

Zlatý Alföldi

November 2006 / Prečítané 2184 krát
Na majstrovstvách Slovenska v džude, ktoré sa uskutočnili v posledný októbrový víkend v Trnave sa zo zisku medailí tešili aj pezinskí džudisti.

Horáková piata na MS

November 2006 / Prečítané 2133 krát
V dňoch 26. 9. – 2. 10. 2006 sa v Zadare konali Majstrovstvá sveta juniorov v karate, na ktorých štartovalo 1050 pretekárov z 52 krajín. Slovensko na nich reprezentovala aj pretekárka Karate-Kickbox klubu Pezinok Alexandra Horáková, ktorá v light kontakte junioriek do 55 kg obsadila 5. miesto.

Športový kalendár

November 2006 / Prečítané 2068 krát
Volejbal: 2.12. VTC Pezinok – Košice

Katarína Manová - Miss Internetional

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 4423 krát
V piatok 27. októbra prijal primátor mesta Oliver Solga v Obradnej sieni MsÚ novopečenú Miss Intercontinental Katarínu Manovú. Na prijatí mladej Pezinčanky, ktorá sa stala víťazkou prestížnej svetovej súťaže krásy, sa zúčastnil jej otec, zástupcovia primátora Jozef Chynoranský, Juraj Pátek a ďalší pracovníci mesta.

V Pezinskom panstve je každý návštevník pánom

November 2006 / Prečítané 2173 krát
Staňte sa jeho súčasťou a získajte výhody, zľavy (na jedlo, nápoje, vstupné či ubytovanie...) a iné privilégiá. Zároveň získate komplexné informácie o ponuke cestovného ruchu v pezinskom mikroregióne a prehľad o kultúrnych podujatiach.

Prvý sneh zimy

redakcia / November 2006 / Prečítané 2271 krát
Prvý sneh tohtoročnej zimy v našom meste napadol v noci z 1. na 2. novembra.

Ťažká havária pod Babou

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2214 krát
V sobotu 28. októbra napoludnie sa stala vážna dopravná nehoda pod Babou. Kamión, ktorý riadil 26-ročný vodič, za ostrou zákrutou prešiel do protismeru a narazil do prechádzajúceho osobného auta Škoda 120.

Naučný chodník Klenoty Šúru

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2285 krát
Naučný chodník pod názvom Klenoty Šúru bol vybudovaný a sprístupnený v rámci projektu Revitalizácia národnej prírodnej rezervácie Šúru vo Svätom Jure, ktorý podporilo Európske spoločenstvo LIFE.

FESTIVAL VÍNA

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2187 krát
Spoločnosť Tesco už po jedenástykrát organizovala špeciálnu prezentačnú akciu Festival vína, na ktorej boli predstavené domáce i zahraničné vína.

Nové krúžky na škole

Mgr. I. Juráčková / November 2006 / Prečítané 2171 krát
V Špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) v Pezinku si budú môcť deti zdokonaľovať jemnú motoriku svojich rúk a šikovnosť prstov pri výrobe keramických hrnčekov, rozprávkových postavičiek a školských pomôcok.

Program Kultúrneho centra

November 2006 / Prečítané 2239 krát
December 2006

Program kina v Dome kultúry

November 2006 / Prečítané 2153 krát
December 2006

EPICENTRUM - Centrum voľného času

November 2006 / Prečítané 2030 krát
December 2006

Program Galéria Prokop

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 3831 krát
V Galérii PROKOP na Potočnej ulici 10. novembra otvorili výstavu obrazov pod názvom Malá Franková – NÁVRAT DO KRAJINY III. Práce vznikli na maliarskom sympóziu v malebnom kraji v Zamagurí v Malej Frankovej.

Obstréze pri víne

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2168 krát
Na novembrových vinárskych podujatiach v Pezinku sa predstavil spevácky súbor Obstrléze z Klubu dôchodcov na Hrnčiarskej ul. Súbor nacvičuje pod vedením Milady Krejčiovej a má za sebou už viacero vystúpení.

Výstava betlehemov

P. Šoula / November 2006 / Prečítané 2159 krát
Na 3. adventnú nedeľu 17. decembra o 16.00 hodine bude v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne otvorená výstava betlehemov a sakrálnych obrázkov na skle. Výklad k prezentovaným exponátom bude mať Katarína Čierna.

Bowlingový turnaj

November 2006 / Prečítané 1953 krát
V Nákupno-zábavnom centre MÓLO v Pezinku sa uskutoční v sobotu 25. novembra od 12.00 hod. bowlingový turnaj jednotlivcov BIG LEBOWSKI CUP. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 033/231 2333, 0902 311 886 alebo priamo v Cool Clube.