Zomrel Ing. Ivan Pessel

Máj 2005 / Prečítané 3252 krát
V sobotu 14. mája sme sa dozvedeli smutnú správu, že náhle skonal exprimátor Pezinka Ing. Ivan Pessel. Nečakane odišiel človek plný elánu, ktorý sa významnou mierou takmer tri desiatky rokov podieľal na budovaní a rozvoji mesta Pezinka, najskôr vo funkciách tajomníka, podpredsedu a predsedu Mestského národného výboru, neskoršie ako primátor Pezinka.

DEŇ DETÍ

in / Máj 2005 / Prečítané 2209 krát
Ako každoročne, aj v tomto roku, pripravilo Kultúrne centrum Pezinok v spolupráci s Centrom voľného času, firmou Grafit, Flaga Slovplyn spol. s r.o., Mestom Pezinkom, Dobrovoľným hasičským zborom a ďalšími spolupracujúcimi subjektmi program na 28. mája 2005 v Zámockom parku s názvom Deň detí v Pezinku.

Divadelná a keramická prezentácia

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2036 krát
Azda nenájdete na Slovensku mesto porovnateľné s Pezinkom, aby žilo takým spoločenským životom ako u nás. Toľko kultúrnych a športových podujatí na takej úrovni nájdete ozaj málokde. A tieto sa striedajú pravidelne, takmer každý mesiac. Výnimkou nebude ani jún.

Cena za odstraňovanie bariér

redakcia / Máj 2005 / Prečítané 2109 krát
BRATISLAVA – V Slovenskom národnom divadle sa v nedeľu 22. mája v rámci slávnostného galavečera udeľovali ceny mestám, ktoré sa najvýznamnejšou mierou podieľali na odstraňovaní bariér pre "vozíčkárov" a telesne hendikepovaných ľudí.

Polyfunkčný dom na Meislovej ulici

redakcia / Máj 2005 / Prečítané 1884 krát
Viacerí čitatelia sa nás pýtali na rozostavanú stavbu na Meislovej ulici pri lekárni, často aj v súvislosti so zrušeným parkom, ktorý tam bol predtým a tiež na čo bude budova slúžiť v budúcnosti. Otázku sme položili primátorovi Oliverovi Solgovi, tu je odpoveď:

Besedy na mestskom úrade

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2222 krát
V poradí už 7. Deň otvorených dverí zorganizoval Mestský úrad v Pezinku v stredu 18. mája. Na besedách s pracovníkmi úradu, poslancami, zástupcami firmy Petmas – Onyx a Regionálnej rozvojovej agentúry sa zúčastnilo vyše 250 Pezinčanov, najmä mladých ľudí.

Čo nové v cestovnom ruchu?

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 1977 krát
Býva dobrým zvykom, že vždy na začiatku letnej turistickej sezóny a potom na konci kalendárneho roka sa stretnú na pôde Mestského úradu miestne subjekty cestovného ruchu. Ani tento rok nebude výnimkou.

Prevádzka v materských školách v júli a auguste 2005

Máj 2005 / Prečítané 2043 krát
Materská škola Riaditeľ MŠ číslo tel. MŠ mimo prevádzky MŠ v prevádzke MŠ, Bystrická 1 Andrea Hájičková 642 3752 1.7. – 29.7. 1.8. – 31.8. MŠ, Holubyho 49 Anna Havranová 641 2579 25.7. – 26.8 1.7. – 22.7 30.8. – 31.8

FILM ZA ODMENU

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2076 krát
Už tradične býva symbolickou bodkou na konci školského roka pre úspešných žiakov pezinských škôl stretnutie s primátorom mesta. To tohtoročné sa uskutoční v stredu 29. júna o 8.00 hod. v Dome kultúry. Za odmenu za dobrú prácu v škole bude pozvaným školákom premietnutý film zo zvieracej ríše Veľký sen malej zebry.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2074 krát
Šiesty poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční v stredu 1. júna od 16. – 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť so svojimi podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Rozšírený zber plastov

om / Máj 2005 / Prečítané 2137 krát
Na žiadosť občanov Mesto Pezinok zvýšilo na sídliskách počty kontajnerov na plasty. Pribudlo ďalších desať žltých 1100 litrových kontajnerov, takže ich je 28.

Zber železa celoročne

om / Máj 2005 / Prečítané 2390 krát
Firma L.U.CH. ponúka občanom celoročnú službu – zber železného šrotu z domu. Stačí nahlásiť na MsÚ odd. životného prostredia (tel. 0901 150) svoju adresu a pracovníci firmy zabezpečia odvoz železného šrotu priamo z domu občana.

Výkup tonerových kartridží

om / Máj 2005 / Prečítané 2209 krát
Firma FaxCopy, pobočka Pezinok, Holubyho 28 ponúka občanom výkup vyprázdnených tomerových kartridží z kopírovacích strojov pre fyzické osoby. Je to ekologický spôsob naloženia s odpadom, pretože výkup sa realizuje za účelom recyklácie a spätného predaja.

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Máj 2005 / Prečítané 2042 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na ulici M.R.Štefánika č.10 v Pezinku, súpisné číslo 24, na parc. č. 4941/1 zastavané plochy a nádvoria, podľa LV č. 5167 v k.ú. Pezinok, a to konkrétne:

Mesto vyhralo súdny spor s TERROU

redakcia / Máj 2005 / Prečítané 2053 krát
Okresný súd Bratislava III, pracovisko Pezinok, vyhlásil 19. mája 2005 rozsudok v právnej veci na-vrhovateľa TERRA 2000, a.s. proti odporcovi Mestu Pezinku o náhradu škody vo výške 34 062 632 Sk + 18% ročný úrok z omeškania z dlžnej sumy od 11. 4. 2003 do zaplatenia. Súd žalobu zamietol v plnom rozsahu.

Tretí pezinský cyklomaratón

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2151 krát
V prvý štvrtok v júni (2.6.) odštartuje o 9.00 hod. na Radničnom námestí v Pezinku tretí ročník pezinského cyklomaratónu smerovaný na vinársku Moravu. Cieľom prvej, 80-kilometrovej etapy, bude Moravský Ján (Piesočná).

BANÍCKY JÚN

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2090 krát
Aj tohto roku sa uskutoční slávnostné prijatie pezinských baníkov u primátora pri príležitosti výročia, tentokrát 666., prvej zmienky o dolovaní drahých kovov v chotári Pezinka. Toto, v poradí už štvrté, stretnutie sa uskutoční 23. júna o 16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu. Predpoludním bude v Pezinku ešte jedno významné podujatie – zasadnutie Slovenskej banskej komory.

Detský tábor s mestskými policajtmi

Róbert Mikulovič / Máj 2005 / Prečítané 2279 krát
V dňoch 20. – 29. júna sa uskutoční 2. ročník preventívnový-chovného tábora pre deti pod názvom Kráčaj s otvorenými očami. Podujatie organizuje Mestská polícia v Pezinku v rekreačnom zariadení Chata Pohoda nad obcou Vrícko v Lúčanskej Malej Fatre.

Pezinok má dve majsterky Európy!

redakcia / Máj 2005 / Prečítané 2043 krát
Najúspešnejšími pezinskými účastníkmi Majstrovstiev Európy v kickboxe v Bratislave boli Svatava Špániková a Alexandra Horáková. Obe získali najcennejšie, zlaté medaily. Výsledky: S. Špániková – 1. light kontakt žien do 63 kg, 1. družstvá, A. Horáková – 1. semi kontakt, 3. light kontakt, juniorky, Andrea Šišková – 2. semikontakt do 54 kg, Marek Mistrík – 3. light kontakt, do 86 kg, Michal Peniak – 3. light kontakt, muži, + 91 kg, Andrej Palčík – 2. light kontakt do 75 kg.

Podujatie sa odkladá

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2057 krát
V aprílovom čísle Pezinčana sme avizovali na 20. apríla Deň slovinskej kultúry, v rámci ktorého sa mala uskutočniť návšteva primátorky Izoly. Toto známe letovisko zo Slovinska má záujem stať sa partnerským mestom Pezinka. Pre zaneprázdnenosť pani primátorky sa celé podujatie (vrátane výstavy výtvarníkov a degustácie prímorských špecialít) presúva na iný termín, o ktorom budeme čitateľov včas informovať.

Prezentácia Hubenákovej knihy

Máj 2005 / Prečítané 2064 krát
Klub spoločnosti Prométheus Pezinok zorganizoval 11. mája predstavenie knihy Nekorunovaný kráľ Európy. Autor Ladislav Hubenák hovoril veľmi zaujímavo o živote F. M. Voltaira, hlavnej postavy tejto knihy. Túto akciu navštívili aj pracovníčky Malokarpatskej knižnice, ktorým L. Hubenák jednu knihu daroval. Je teda možné si ju v knižnici zapožičať.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Máj 2005 / Prečítané 2088 krát
Taxem sa po dĺhém časy vybral na pezinský fodbal. Na jasen sem chodzíval pravidelne, ale hodne radosci sem nezažil. Vedla mna postupne f prvém polčase zachrýply obidvaja tréneri a v druhém aj vačina dzivákú.

Deti rozdávali jablká a citróny

ev / Máj 2005 / Prečítané 2097 krát
Poisťovňa Generali a. s. v spolupráci s dopravnou políciou zorganizovala celoslovenskú preventívno-výchovnú akciu Jablko – citrón, ktorá sa uskutočnila počas mesiaca bezpečnosti cestnej premávky. Akcia bola zameraná na prevenciu v doprave, na dodržiavanie rýchlosti jazdy a na ohľaduplné správanie sa vodičov v cestnej premávke.

Red Bull Letecký deň

mt / Máj 2005 / Prečítané 2674 krát
V poslednú júnovú nedeľu sa uskutoční na bratislavskej Kuchajde 1. Red Bull Letecký deň. Medzi vyše 40 štartujúcimi bude aj tím z Pezinka, ktorý sa prihlásil pod názvom Rotto Pizza. To, že bol z viac ako 170 prihlášok a konštrukčných plánov vybraný náš zástupca, je dôkazom originality nápadu a kvality nákresu lietajúceho stroja, s ktorým sa chcú súťažiaci pobiť o historicky prvé víťazstvo v týchto pretekoch na území Slovenska.

Ad: Zničený cyklochodník (Pezinčan č. 4/2005)

Ján Jurkovič / Máj 2005 / Prečítané 2012 krát
Skutočne nie je možné, aby taká rozsiahla stavba, akou je cyklochodník medzi dvoma mestami, bola v kompetencii niekoľkých nadšencov. Samozrejme im patrí vďaka a obdiv, že sa do niečoho takého vôbec pustili, ale vybudovanie kvalitného a samozrejme asfaltového chodníka a s kvalitným značením a zabezpečenou údržbou do budúcnosti je jednoznačne v kompetencii príslušných mestských samospráv.

GOV INFORMUJE

Ivan Klamo / Máj 2005 / Prečítané 2041 krát
Problém nešťastnej štvorprúdovej cesty cez Grinavu vyústil do petície za jej zúženie. Návštevníci zasadnutí organizovaných Grinavským občianskym výborom si iste pamätajú, že tento problém už má konkrétne riešenie. Aby som zistil, v akom štádiu sa toto riešenie nachádza, požiadal som o čerstvé informácie primátora Olivera Solgu a jeho zástupcu Jozefa Chynoranského.

Zbierka pre mentálne postihnutých

ek / Máj 2005 / Prečítané 2130 krát
Spoločnosť Tesco v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, organizuje na Slovensku po druhý raz charitatívny projekt TESCO Charita roku 2005. Podľa oznámenia organizátorov verejnej zbierky dobrovoľníci v hypermarkete Tesco Pezinok zatiaľ vyzbierali 14 760 Sk. Zbierka pokračuje až do 15. októbra 2005. Vyzbierané prostriedky budú odovzdané Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Pezinok na nákup pomôcok na pracovnú a vzdelávaciu terapiu.

JEDLÁ Z MÚKY

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2313 krát
Uvariť a upiecť tradičné múčne jedlá sa budú môcť naučiť účastníci ďalšieho pokračovania už sedem rokov trvajúceho cyklu kurzov regionálnych špecialít, ktorý sa uskutoční 15. júna o 16.00 hod. v dielni Malokarpatského múzea. Lektorka podujatia a zároveň riaditeľka usporiadateľskej inštitúcie D. Kopálová pozýva všetkých, ktorí sa chcú nielen učiť, ale i podeliť o svoje kuchárske umenie. Vstup je voľný.

Podporili projekty pre mladých

zf / Máj 2005 / Prečítané 2081 krát
V rámci projektu Mladí filantropi, ktorý realizuje REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a nadácia SPP, boli mládežníckou grantovou komisiou 16. apríla podporené v Pezinku projekty v celkovej sume 30 100 Sk: MaSK Pezinok, softballový klub – 10 tis. Sk na výstavbu pálkarskeho tunela, Katarína Dzíbelová – 6 tis. Sk na letnú čajovňu, Barbora Jurinová – 4800 Sk na divadelné zoskupenie Dosky, Centrum voľného času – 9600 Sk na Atlantídu. Spolu bolo v Pezinku, Trnave, Modre a Šenkviciach podporených sedemnásť projektov v celkovej sume 133 000 Sk.

Záchranári zasahovali

Máj 2005 / Prečítané 1974 krát
Jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku zasahovala 3. mája pri dopravnej nehode osobného motorového vozidla Š 105, ktoré narazilo do skrine stredotlakového regulátora zemného plynu, následne do vozidla Š 120 a betónovej garáže na Malokarpatskej ulici v Pezinku. Príslušníci záchrannej jednotky poskytli zranenému vodičovi predlekársku pomoc a zabezpečili uzatvorenie unikajúceho plynu.

Chuligánstvo bez konca?

Dr. Jozef Aulitis, CSc. / Máj 2005 / Prečítané 2049 krát
Prednedávnom som zistil na troch garážach na ulici 1. mája (v susedstve futbalového ihriska) novinku: boli počmárané nevkusnými, odpornými výtvormi. Takéto znehodnotenie je nielen finančným, vecným i časovým zaťažením ich vlastníkov, ale na druhej strane poukazujú na ponižujúcu kultúru sprejerov, je svedectvom nižšej úrovne ich IQ.

Aký bude osud pezinskej nemocnice?

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 4242 krát
V poslednom čase prenikajú z bývalej Nemocnice Philippa Pinela v Pezinku zlé správy, že bude zrušená a odpredaná. Keďže ide o veľké zdravotnícke zariadenie, zaujímalo nás, čo je na týchto rečiach pravdy. O bližšie informácie sme požiadali Doc. MUDr. Pavla Černáka, I. námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Pezinok.

Kanalizácia na Suvorovovej ulici

Ľuboš Zajac, Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2209 krát
Chcel by som vás požiadať o informáciu, prečo nebola realizovaná rekonštrukcia kanalizácie na Suvorovovej ulici pred domom č. 22 a 24, ako ste to napísali v článku Nové rozvody a kanalizácia v Pezinčanovi č. 7/2004?

Tretia čerpacia stanica

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2028 krát
V týchto dňoch dali v Pezinku do užívania tretiu čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Vyrástla v obchodnom komplexe Sahara na Myslenickej ulici. Dve doterajšie patria Slovnaftu, túto novú prevádzkuje firma Avanti.

Verejné súťaže

Máj 2005 / Prečítané 1969 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na výrobu 10 ks skladacích stánkov podľa zadania vyhlasovateľa. Uzávierka cenových ponúk: do 7.6. 2005 do 16.00 hod. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, Eva Lupová, ref. vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zruší výberové konanie.

Oslavy 60. výročia oslobodenia vrcholia

Máj 2005 / Prečítané 2635 krát
Medzi naše najdôležitejšie podujatia patria mestské oslavy 60. výročia SNP, 60. výročia oslobodenia Pezinka a 60. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny. Mesto Pezinok na čele s primátorom Oliverom Solgom venovalo oslavám veľkú pozornosť. Na oficiálnych oslavách sa zúčastnili vzácni hostia – Sergej Veselov a Sergej Kargajev z Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Jurij Radkovec z veľvyslanectva Ukrajiny a syn gen.

Odovzdali ceny v súťaži Pocta Kupeckému

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2102 krát
Pri príležitosti 365. výročia smrti významného barokového maliara portrétistu, pezinského rodáka Jána Kupeckého zorganizovalo mesto Pezinok IV. ročník medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže POCTA KUPECKÉMU. Podujatie vyvrcholilo 13. mája 2005.

Navštívte Keramické trhy Pezinok 2005

Máj 2005 / Prečítané 2942 krát
V dňoch 10. a 11. júna sa uskutočnia na Radničnom námestí Keramické trhy Pezinok 2005. Nadväzujú na úspešný 1. ročník, ktorý sa konal v minulom roku za účasti 75 keramikárov - výrobcov a predajcov z celého Slovenska a Českej republiky.

Ocenenia v literárnej súťaži

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2046 krát
Trinásty ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinka vyvrcholil slávnostným vyhlásením výsledkov v stredu 25. mája 2005 v obradnej sieni Mestského úradu. V štyroch kategóriach v tejto súťaži prezentovalo svoje spisovateľské schopnosti temer 50 nádejných poetov a prozaikov. Hodnotiaca porota v zložení R. Bílik (predseda), M. Steinerová a Ľ. Miháliková konštatovala mierny pokles počtu i úrovne prác tohto ročníka v porovnaní s predchádzajúcim. Výsledky prinesieme v budúcom čísle.

RADNICA pozýva na koncerty

redakcia / Máj 2005 / Prečítané 2165 krát
Café, bar, restaurant RADNICA začala koncom apríla štvrtkové live koncerty na nádvorí Starej radnice v Pezinku. V nasledujúcom mesiaci organizátori pripravili tieto koncerty:

Prvé eurodieťa na radnici

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2133 krát
Prvého mája sme si pripomenuli 1. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. V predvečer tohto historického dňa, ktorý znamenal nové smerovanie Slovenska v rámci spoločnej Európy, sa uskutočnila milá slávnosť.

Spomíname

Máj 2005 / Prečítané 2199 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Máj 2005 / Prečítané 4002 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Nástup železného veku

Peter Wittgrúber / Máj 2005 / Prečítané 4109 krát
Obdobie, keď sa vo svete masovo rozšírilo používanie železa sa nazýva železnou dobou. Na našom území k tomu došlo približne v 7. – 6.storočí p.n.l. V staršej dobe železnej sa v Európe rozšírila tzv. halštatská kultúra nazvaná podľa náleziska v rakúskom Hallstatte. Nástup doby železnej je spojený s početnejšími vojenskými zrážkami, všeobecným pohybom obyvateľstva a poklesom populácie v Európe.

Na margo petície proti rozširovaniu cintorína

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2258 krát
Na Mestskom úrade v Pezinku je zaevidovaná petícia asi 150 občanov mesta, ktorí nesúhlasia so zamýšľaným rozširovaním cintorína v Pezinku. Argumentujú viacerými dôvodmi, najpodstatnejší je, že majiteľom susedných obydlí to zhorší kvalitu bývania. Aké je stanovisko Mesta, sme sa spýtali primátora Olivera Solgu:

MESTO PEZINOK

Máj 2005 / Prečítané 1966 krát
vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie 1. Vedúceho stavebného úradu

Medzinárodný divadelný festival CIBULÁK, Pezinok 24. – 25. júna 2005

Veronika Hanuliaková / Máj 2005 / Prečítané 3071 krát
Milovníkov kvalitného divadla, dobrej hudby, zaujímavých filmov... jednoducho vás všetkých, ktorí sa radi a výborne zabávate, určite poteší niekoľko horúcich informácií z festivalovej kuchyne 17. ročníka Cibuláku.

Deti a ich práva v Pezinku

Máj 2005 / Prečítané 2230 krát
V januári tohto roku REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a Mesto Pezinok uskutočnili medzi mladými ľuďmi v Pezinku dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie ich názorov na podmienky života v našom meste. Na prieskume sa zúčastnilo 192 respondentov, žiakov 7. – 9. ročníka pezinských základných škôl a študentov všetkých stredných škôl.

Aby boli šťastné, zdravé a v bezpečí

Máj 2005 / Prečítané 2321 krát
Existuje medzinárodný zákon, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa, prijatý Valným zhromaždeným OSN 20.11.1989. Všetky krajiny na svete súhlasili, že tento zákon budú uplatňovať, okrem dvoch: USA a Somálska. Práva detí stanovujú, čo je im dovolené robiť a čo ľudia, ktorí sú za ne zodpovední, musia pre ne urobiť, aby boli šťastné, zdravé a v bezpečí. Samozrejme, aj deti majú určité povinnosti voči ostatným deťom a dospelým, pretože aj oni majú svoje práva (zdroj: www.unicef.sk ).

Linka Detskej istoty

Máj 2005 / Prečítané 2039 krát
Na číslo 0800112 112 môže zavolať každý, kto potrebuje pomoc alebo chce pomôcť. LDI je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Jej cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej či stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie. Telefonický kontakt poskytuje volajúcemu dieťaťu pocit istoty a citovej podpory, ubezpečiť ho, že je tu niekto výlučne pre neho.

Sociálno-právna poradňa

Máj 2005 / Prečítané 2340 krát
Svoje odborné služby poskytuje pravidelne každý štvrtok a sobotu od 14.00 do 20.00 hodiny bezplatne. Pracovníci poskytujú klientom relevantné informácie z oblasti práv dieťaťa, rodinného, pracovného ale i trestného práva a zákona o sociálnej pomoci. O sociálno-právne poradenstvo a následné intervencie môže požiadať nielen dieťa či mladý človek, ale i každý dospelý v mene dieťaťa. Kontaktovať sa môžete na telefónnom čísle 0800112 112. Všetky poskytované intervencie v prospech detí a mládeže sú bezplatné.

DODATOK aprílovej prílohe

Zuzana Frnová, Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 2084 krát
V minulom čísle sme na tejto strane priniesli prílohu o možnostiach športovania v Pezinku. Do adresára športových klubov si doplňte: – Plavecký klub Pezinok, kontakt: Naďa Urbančoková, Bratislavská ul. 130, tel. 0907 682 987, Eva Pätoprstá, tel. 0903 701082; – zmena predsedu PŠC Pezinok, Ing. František Moravčík, tel. 0905 604 792.

Bez chýbajúcich smečiarok len na 8. miesto

pr / Máj 2005 / Prečítané 2102 krát
Už v minulom čísle sme informovali, že volejbalistky VTC Pezinok obsadili v tomto ročníku extraligy žien konečné 8. miesto, keď im nevyšlo naj-mä play off, v ktorom nevyhrali ani jeden zápas. O zhodnotenie uplynulej sezóny sme požiadali trénera Ľuba Stražaya:

NOVÝ ŽIVOT CUP 2005 - Memoriál Milana Bacigála

Ján Nagy / Máj 2005 / Prečítané 2271 krát
V sobotu 25. júna 2005 sa uskutoční jubilejný 10. ročník populárneho turnaja v minifutbale NOVÝ ŽIVOT CUP 2005 – Memoriál Milana Bacigála na ihrisku TJ Baník Pezinok na Cajlanskej ulici. Turnaj sa začína v tradičnom čase od 8.00 hod. s predpokladaným vyvrcholením okolo 17.00 hod. na turnaji sa zúčastní 20 mužstiev z Pezinka, Bratislavy, Topoľčian, Modry, Piešťan, Nitry a Šurian.

Príďte si pozrieť skvosty na kolesách

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2028 krát
V dňoch 18. a 19. júna sa uskutoční spoločné podujatie Veteran car clubu Pezinok a Veteran car clubu Bratislava pod názvom Bývalých 500 km slovenských a jazda pravidelnosti do vrchu Baba.

BASKETBALOVÁ EXHIBÍCIA

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 1929 krát
V sobotu 11. júna sa v športovej hale SOU na Komenského ulici uskutoční 2. ročník basketbalovej exhibície s názvom PEZINOK BASKET SHOW. Po minuloročnej úspešnej premiére si môžu aj tento rok basketbaloví priaznivci zaspomínať na najslávnejšie časy tohto športu v našom meste.

Triumfy karatistov

kt / Máj 2005 / Prečítané 1996 krát
V apríli absolvovali pezinskí karatisti a kickboxeri niekoľko podujatí, na ktorých potvrdili svoje kvality. Na Majstrovstvách Slovenska karatistov v Martine získali titul majstra: Alena Hupková (– 58 kg, kumite), Zuzana Gregušová (– 53 kg, kumite) a družstvo dorasteniek v kumite (A. Hupková, Z. Gregušová, M. Kohútová). Druhé miesta obsadili Michaela Kohútová a Martina Poizlová, bronzové medaily vybojovali Michal Greguš a družstvo dorastencov v kumite (M. Greguš, A. Palčík, P. Matúšek).

Džudisti po I. kole vedú

pr / Máj 2005 / Prečítané 1796 krát
Džudisti 1.JC Pezinok sa stali víťazom I. kola I. ligy mužských družstiev, ktoré sa konalo v sobotu 30. apríla v bratislavskej hale Mladosť. Obhajcovia bronzových medailí z minulého ročníka zdolali všetkých štyroch súperov, medzi nimi aj vlaňajšieho šampióna Sláviu STU Bratislava.

Športový kalendár

Máj 2005 / Prečítané 1861 krát
Džudo: 4.6. 2. kolo SNL mužov Judo hala Futbal: 5.6. GFC Grinava – Stupava hrá sa o 17.00 hod. 11.6. PŠC Pezinok – Petržalka 12.6. Slovan Viničné – Dubová

Oslavy Dňa matiek

jj / Máj 2005 / Prečítané 1965 krát
SLOVENSKÝ GROB – V nedeľu 8. mája sa konali v Slovenskom Grobe celoobecné oslavy Dňa matiek. V zaplnenej sále Domu kultúry sa prítomným matkám prihovoril starosta obce, ktorý im poďakoval za výchovu mladej generácie a za pomoc pri zabezpečovaní spoločenského života v obci.

Gróbsky majáles

jj / Máj 2005 / Prečítané 2163 krát
SLOVENSKÝ GROB – Dňa 14. mája organizoval Cech husacinárov Slovenského Grobu v Dome kultúry majáles. V reprezentačne vyzdobených priestoroch sa zabávalo 250 domácich návštevníkov, ale i obyvateľov Pezinka a okolitých obcí. Na úvod podujatia vystúpil folklórny súbor Husiarik z miestnej zéešky.

Májové popoludnie v Grinave

R. Šmahovská / Máj 2005 / Prečítané 1979 krát
Vrátili sme sa do čias, keď celá naša dedina žila ako jedna rodina. Slávnostné bolo ovzdušie i atmosféra. Zišli sa tu ľudia všetkých vekových kategórií, aby si pripomenuli 60. výročie oslobodenia našej vlasti, pozdravili mamičky k ich sviatku a privítali jar pri tradičnom grinavskom máji.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

jj / Máj 2005 / Prečítané 1853 krát
SLOVENSKÝ GROB – Stolnotenisový oddiel OŠK v Slovenskom Grobe usporiada v dňoch 4. a 5. júna v miestnom Dome kultúry stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce. V sobotu 4. júna o 12.30 hod. bude turnaj pre neregistrovaných hráčov obce a v nedeľu 5. júna o 12.30 hod. pre registrovaných hráčov z obce a okolia. Prihlásiť sa možno v deň konania podujatia pred začiatkom turnaja priamo v Dome kultúry v Slovenskom Grobe.

Materská škola vo Viničnom

mš / Máj 2005 / Prečítané 2472 krát
Materská škola vo Viničnom oznamuje rodičom, že na školský rok 2005/2006 má voľné miesta pre deti. Je možné prijať aj 2-ročné deti so základnými hygienickými návykmi. Naša MŠ má celoročné aktivity, napr. výučba anglického jazyka, branná príprava – opekanie, plavecký výcvik, škola v prírode, divadelné predstavenie (kde sme získali 1. miesto Festival najmenších), výlety, účasť v projektoch Škola zdravia, základy s počítačom – staršie vekové skupiny.

Požiarna ochrana očami detí

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2203 krát
Preventívna komisia Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a Dobrovoľný hasičský zbor pri Strednom odbornom učilišti v Pezinku usporiadali výtvarnú súťaž na tému Požiarna ochrana očami detí. Do súťaže sa zapojili deti z viacerých základných škôl v okrese.

Výstava s vojnovou tématikou

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 2018 krát
V piatok 6. mája otvorili v Mestskom múzeu v Pezinku výstavu s vojnovou tématikou, pri príležitosti 60. výročia skončenia 2. svetovej vojny. Spoluorganizátormi sú Mesto Pezinok, Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Historické múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave.

Program Kultúrneho centra

Máj 2005 / Prečítané 1862 krát
Jún 2005

Amfiteáter

Máj 2005 / Prečítané 2328 krát
Jún 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2005 / Prečítané 1871 krát
Jún 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Máj 2005 / Prečítané 2032 krát
Jún 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Máj 2005 / Prečítané 2054 krát
Jún 2005

Program Galéria Prokop

Máj 2005 / Prečítané 2074 krát
Jún 2005

NÁVRATY k tradíciam

Zuzana Frnová / Máj 2005 / Prečítané 1952 krát
Kultúrne leto v Pezinku aj tento rok, už po tretíkrát, otvorí Malokarpatský festivalík tradičnej kultúry NÁVRATY. V priestoroch pred Zámkom sa 3. júla opäť predstavia folklórne súbory, ľudové hudby a sóloví speváci z Malokarpatského regiónu, opäť budú pripravené regionálne gastronomické špeciality a prezentácia ľudových umelcov.

Deň detí u hasičov

Peter Slaný / Máj 2005 / Prečítané 2015 krát
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok-mesto, Hasičský a záchranný zbor Pezinok, Občianske združenie Pre radosť a Kultúrne centrum Pezinok poriadajú 3. ročník podujatia pre deti. Organizátori naň pozývajú všetky deti a ich rodičov, pripravené je množstvo hier a súťaží, samozrejmosťou bude sladká odmena pre každé dieťa. Lákadlom bude aj možnosť vyskúšať si požiarny útok s vodou, prehliadka zbrojnice a profesionálne ukážky záchrany a vyprosťovania a hasenia hasiacim prístrojom.