Jubilejné 10. Vínne trhy

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2364 krát
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s Mestom Pezinkom a ďalšími partnermi usporiadalo v dňoch 15. – 16. apríla v Dome kultúry jubilejný 10. ročník Vínnych trhov Pezinok. Na tohtoročnej výstave prezentovalo svoje vína 92 producentov zo Slovenska a Čiech.

Dni slovinskej kultúry v Pezinku

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2092 krát
Slovinské mesto Izola nie je v Pezinku neznáme. Mnohí ho poznáme ako príjemné letovisko z letných dovoleniek pri mori, iní o ňom počuli ako o sídle družobnej školy Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici, ďalší možno zaregistrovali toto mesto v našom spoločnom stánku na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v januári tohto roku.

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Apríl 2005 / Prečítané 2106 krát
V piatok 6. mája o 16.00 hod. sa uskutočnia oslavy 60. výročia oslobodenia našej vlasti Červenou armádou a Dňa víťazstva nad fašizmom. Oslavy organizuje Mesto Pezinok a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Pozvánka na Deň rodín

Apríl 2005 / Prečítané 2088 krát
Centrum pre rodinu MamaTataJa v spolupráci s Mestom Pezinok pozývajú na DEŃ RODÍN, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. mája. Témou podujatia je Rodina – budúcnosť národa a je organizované rámci Medzinárodného dňa rodín, ktorý vyhlásila OSN.

Skvelá prezentácia mládežníckej hádzanej

mm / Apríl 2005 / Prečítané 2297 krát
V dňoch 24. – 28. marca 2005 sa v Prahe konal 14. ročník najväčšieho mládežníckeho halového turnaja hádzanej na svete Prague Handball Cup 2005, na ktorom sa v tomto roku zúčastnilo 474 tímov. Po úspešných vystúpeniach na doterajších ročníkoch tohto turnaja sa pezinská hádzaná dočkala vytúženého úspechu. Skvelé 1. miesto si v kategórii starších dorastencov vybojovali hráči ŠKH Agrokarpaty Pezinok.

Pripomenuli sme si výročie oslobodenia

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2200 krát
V piatok 1. apríla sme si pripomenuli 60. výročie oslobodenia mesta Sovietskou armádou. Na spomienke na túto významnú historickú udalosť dejín mesta Pezinka sa zúčastnili vzácni hostia – Sergej Veselov, prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, Sergej Kargajev, vojenský pridelenec na ruskom konzuláte a Jurij Radkovec, vojenský letecký pridelenec Veľvyslanectva Ukrajiny v SR.

Deň otvorených dverí na MsÚ

Apríl 2005 / Prečítané 1975 krát
Tohtoročný Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku sa uskutoční v stredu 18. mája. Organizátori opäť pripravili zaujímavé prezentácie a besedy, na ktoré pozývajú občanov jednotlivo i v kolektívoch.

Urobili ste už deratizáciu?

ku / Apríl 2005 / Prečítané 1811 krát
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území mesta Pezinka vykonať každoročne od posledného marcového týždňa do 30. apríla celoplošnú deratizáciu.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2023 krát
Piaty poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční v stredu 4. mája od 16. – 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť so svojimi podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí samosprávy.

Bicyklom na Moravu

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2459 krát
Jún sa blíži a s ním i plánovaný 3. ročník cyklomaratónu, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich dvoch povedie novou trasou: Pezinok – južná Morava (Lednicko-valtický areál, CHKO Pálava) – Niederösterreich – Nord – Pezinok.

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2005 / Prečítané 2057 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytového priestoru vo dvore objektu na Radničnom námestí č.9, súpisné číslo 41, parc. č. 4662/1 podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezinok, a to priestor so vstupom z dvora objektu o celkovej výmere 43,88 m2

Začína sa ďalší ročník celomestskej súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2071 krát
Aj tohto roku pokračuje Mesto Pezinok v dlhoročnej tradícii a vyhlasuje nový ročník súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu okna, balkóna, predzáhradky a verejnej budovy.

Ako hospodárilo mesto

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2069 krát
V minulom roku malo Mesto Pezinok plánované príjmy 347 630 tis. Sk. Skutočné plnenie bolo 329 496 tis. Sk, t.j. 95 percent. Z toho boli bežné príjmy s dotáciami a grantami 224 773 tis. Sk (plnenie 102 percent), kapitálové príjmy 47 236 (89 percent), finančné operácie 57 487 tis. Sk.

Rakúšania budú degustovať najkvalitnejšie pezinské vína

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2092 krát
Zaujímavú prezentáciu absolvujú vinári z Pezinka a okolia v sobotu 30. apríla. Na pozvanie vinárskeho spolku z rakúskeho partnerského mesta Neusiedl am See sa predstaví 10 vybraných producentov spod Malých Karpát na spoločnej degustácii s domácimi vinármi spestrenej ochutnávkou gastronomických špecialít z ďalšieho partnerského mesta Mosonmagyaróvár z Maďarska. Delegáciu Pezinka povedie primátor mesta Oliver Solga.

OCENILI SPOLUPRÁCU

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 2062 krát
Pred oslavami oslobodenia mesta 1. apríla odovzdal predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Dr. Ján Škorec Mestu Pezinku pamätnú medailu k 60. výročiu oslobodenia, ktorou ÚR SZPB ocenila dobrú spoluprácu Mesta Pezinka s ich organizáciou ako aj oslavy historických udalostí ako sú SNP, oslobodenia mesta a Slovenskej republiky.

Hasičské vyznamenania

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 2324 krát
Dolnorakúsky krajský hasičský zväz udelil vyznamenanie za vynikajúcu spoluprácu s Mestom Pezinok primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi. Bronzovú sochu svätého Floriána udelili rakúski priatelia za medzinárodné priateľstvo hasičov aj predsedovi Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku Gabrielovi Guštafíkovi a riaditeľovi Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Ing. Emilovi Moťovskému.

Migrácia obyvateľstva v uplynulých rokoch

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2996 krát
Počet obyvateľov výrazne ovplyvňuje aj migrácia obyvateľstva, teda počet prisťahovaných a odsťahovaných osôb. Je to veľavravný ukazovateľ, ovplyvňuje ho rozvoj mesta, hlavne však nová bytová výstavba a životné podmienky. Zaujímalo nás, ako sa v Pezinku vyvíjal tento ukazovateľ v priebehu posledných pätnástich rokov (1990 – 2004).

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Apríl 2005 / Prečítané 2069 krát
Ket sa tak ohlédnem spátek za celým aprílem, tak ten bol nabitý událoscama jaxa patrí. A pritem šeckém neny čaško vybrat událost, kerá prevyšuje šecky ty ostatné o hodný kus. Áno, tušíte dobre, mám na mysli smrt pápeža Jána Pavla II. Nevým jako vy, ale já sem mal dosci času sedzet pri televýzory a tak sem si celý ten jeho život prebehel nekolkokrát, ze šeckých strán a nebolo mi pritém lachko.

Cyklistická dráha pre mladých

Apríl 2005 / Prečítané 2814 krát
Sme skupina mladých ľudí, ktorých nebaví len tak doma sedieť, ale chce so sebou niečo robiť. Snažíme sa nájsť zábavu v cyklistickom športe MTB a BMX. Podmienky na jazdenie u nás nie sú najlepšie, dráhy si väčšinou staviame sami.

Odpoveď primátora Olivera Solgu:

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2073 krát
Nezabudli sme na prísľub mladým cyklistom, vyskytli sa len menšie problémy, ktoré riešenie časovo posunuli. Dráha sa začne už čoskoro stavať pri Strednej škole Policajného zboru, kde je už skejtpark a ihrisko hokejbalu. Práve pri vybavovaní fourcrossovej dráhy s novým riaditeľom SŠ PZ sme zistili, že máme prenajatý len priestor na skejtpark, na hokejbalové ihrisko, ktoré postavila Policajná škola, to tak nie je.

Navrhujem oplotiť detské ihriská

Mária Gajdošíková / Apríl 2005 / Prečítané 2065 krát
Chcela by som vyjadriť svoj názor k problematike detských ihrísk v Pezinku. Bývam na sídlisku Sever, detských ihrísk je tu dosť, len sú v žalostnom stave. Viem, že ich Mesto každý rok trochu zrenovuje (opraví hojdačky, znovu namaľuje), ale zdá sa, že to nestačí.

Počítače pre školy

jk / Apríl 2005 / Prečítané 2035 krát
Počas minulého roku dostali všetky základné a stredné školy novú počítačovú učebňu. Tento projekt je známy pod menom Počítače pre školy. Vo viacerých médiach odzneli informácie o tom, že tieto počítače dostali školy z projektu Infovek. Nie je to však pravda. Všetky počítače z projektu Počítače pre školy sú darom súkromnej spoločnosti Deutsche Telekom AG školám na Slovensku.

Gratulácia z Kanady

Viera Kabátová / Apríl 2005 / Prečítané 2125 krát
Píšem Vám z ďalekej Kanady a chcela by som vás poprosiť, či by ste uverejnili túto gratuláciu našim rodičom Blažene a Alojzovi Kabátovcom k ich sedemdesiatinám (otec 6. apríla, mama 11. mája): Milí naši rodičia, dovoľte, aby sme vám k vášmu významnému životnému jubileu zo srdca zaželali veľa zdravia, spokojnosti a radosti do ďalších dní.

ZNIČENÝ CYKLOCHODNÍK

Peter Wittgrúber / Apríl 2005 / Prečítané 2443 krát
Niektorí z vás možno už vyskúšali cyklochodník do Senca, odovzdaný do užívania vlani v septembri. Určite ste prišli domov sklamaní a znechutení. Pravdepodobne ste poblúdili alebo prišli do miest, kde sa chodník stratil v čerstvo zoranom poli. Váš hnev a sklamanie sú oprávnené.

Poďakovanie

Oľga Csibová / Apríl 2005 / Prečítané 1968 krát
Prostredníctvom Pezinčana sa chcem poďakovať Mestu Pezinku a firme L.U.CH., ktorá nám cez "železnú" sobotu odviezla ťažkú železnú prekážku z nášho dvora. A navyše boli veľmi milí.

Uzávierka grantového kola

Revia / Apríl 2005 / Prečítané 2043 krát
Druhé tohtoročné zasadnutie grantovej komisie nadácie Revia sa uskutoční 7. júna 2005. Uzávierka prijímania projektov je 20. mája. Žiadosti o grant podané po tomto termíne už nebudú akceptované a presúvajú sa do ďalšieho kola. Nadácia Revia neinformuje žiadateľov o výsledkoch výberového procesu. Každý žiadateľ sa musí informovať individuálne. Posledné grantové kolo v tomto roku bude v septembri 2005.

Vínna cesta bilancovala

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2050 krát
MODRA – V stredu 20. apríla sa v Kultúrnom dome v Modre uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia Malokarpatská vínna cesta. Súčasťou jeho programu bolo nielen vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2004, ale aj plánovanie aktivít na tento rok.

Zo života rómskej komunity

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2214 krát
V rámci projektu Cesty k porozumeniu, ktorý podporila Nadácia otvorenej spoločnosti, sa uskutočnilo v apríli v Pezinku niekoľko podujatí s Rómami a pre Rómov. Najprv začiatkom mesiaca bola brigáda, počas ktorej pezinskí Rómovia vyčistili od odpadkov verejné priestory na sídlisku Juh, potom 8. apríla futbalový zápas na štadióne v Grinave medzi chlapcami z Glejovky a žiakmi ZŠ Na bielenisku, v ktorom opäť zvíťazil tím rómskych spoluobčanov.

PROBLÉMY SO PSAMI

Apríl 2005 / Prečítané 2161 krát
Bývam na Vajanského ulici a mám vážne výhrady voči občanom z bytoviek na Mierovej ulici a priľahlých bytoviek na ul. 1. mája, ktorí chodia so psami von na našu ulicu. Hnevá ma, že ich majitelia neodstraňujú zanechané exkrementy po psoch ako aj to, že psy neustále značkujú močom porasty v predzáhradke, následkom čoho niektoré stromčeky už vyhynuli.

Mestskí sprievodcovia

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 3122 krát
Po úspešnom absolvovaní sprievodcovského kurzu prevzali v minulých dňoch na pezinskej radnici z rúk primátora Olivera Solgu osvedčenia noví mestskí sprievodcovia. Kurz absolvovalo päť uchádzačov – Eva Slezáková, Martina Horváthová, Zuzana Balcová, Dominika Benkovská, Peter Ronec (na snímke zľava).

Úspešná zbierka ku Dňu narcisov

aš, Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2036 krát
V piatok 8. apríla sa uskutočnil Deň narcisov 2005, ktorého hlavným organizátorom na Slovensku bola Liga proti rakovine. Do akcie sa ako spoluorganizátor zapojil aj Klub Venuša Pezinok. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila dobrovoľná zbierka v Pezinku, v Limbachu, v Slovenskom Grobe a vo Viničnom za účasti 86 dobrovoľníkov.

ĎAKUJÚ ZA CHODNÍK

mč / Apríl 2005 / Prečítané 2216 krát
Obyvatelia domu na Záhradnej ulici č. 5, 7 a 9 ďakujú Mestu Pezinok, osobitne primátorovi Oliverovi Solgovi, za vybudovanie nového chodníka, cesty a osvetlenia pri bytovke.

Úradoval škriatok

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 2079 krát
Minulý mesiac pri prenose tlačových predlôh Pezinčana č. 3 mailom z redakcie do tlačiarne v Bratislave nepríjemne zaúradoval tlačiarenský škriatok, ktorý na viacerých stranách v textoch s kurzívou "povyberal" písmeno ž a nahradil ho štvorčekmi. Za chybu, ktorá sa stala mimo redakcie a spôsobila vám – čitateľom, problémy pri čítaní, sa ospravedlňujeme.

Návšteva Z. Martinákovej

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2014 krát
V rámci poslaneckého výjazdu navštívila Pezinok 11. apríla poslankyňa NR SR Zuzana Martináková. Najskôr ju spolu s doprovodom v obradnej sieni na radnici (za účasti primátorov a vedúcich pracovníkov MsÚ) prijal primátor Oliver Solga.

Firma ASO zmenila názov

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 2289 krát
Spoločnosť Alternatívne spracovanie odpadov – ASO, spol. s r.o. so sídlom v Pezinku – s účinnosťou od 1. apríla oficiálne zmenila obchodný názov na ecorec Slovensko, s.r.o. Nový názov súvisí so stratégiou vytvorenia jednotnej značky ecorec s pôsobnosťou v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy.

Pozor na vlámačky do bytov

Mestská polícia / Apríl 2005 / Prečítané 2057 krát
Minulý mesiac došlo k vlámačkám v Častej a v Budmericiach. Zlodeji okradli majiteľov bytov o finančnú hotovosť a rôzne cenné veci. Pri krádeži vylomili zámky na dverách. Polícia odporúča občanom, aby si zabezpečili vchod do bytu či domu pevnými bezpečnostnými dverami s kvalitnými zámkami s protizlomovou vložkou alebo bezpečnostným kovaním. Rám zárubne vyplnený betónom zabráni zlodejovi ju roztiahnuť.

Nedajte sa okradnúť!

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 1880 krát
Stále viac sa množia prípady domových krádeží, keď zlodeji využijú dôverčivosť najmä starších ľudí. Tí ich pod rôznymi zámienkami vpustia do bytu a oni ich potom nemilosrdne okradnú o peniaze a iné cennosti. Polícia upozorňuje seniorov, aby dávali pozor na osoby, ktoré vpúšťajú do bytu. Zlodeji sú rafinovaní, predstavia sa ako zamestnanci firiem, organizácií alebo štátnych agentúr. V byte odpútajú pozornosť a potom majiteľov okradnú.

Noc s Andersenom v Malokarpatskej knižnici

Anna Gašparovičová / Apríl 2005 / Prečítané 3022 krát
Rok 2005 sa nesie v znamení dvojstého výročia narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Druhý apríl – deň jeho narodenia, vyhlásila medzinárodná organizácia UNESCO za medzinárodný deň detskej knihy. Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila k tomuto výročiu viaceré podujatia. Jedným z nich sa zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom, ako jedna zo 400 knižníc štyroch krajín – Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska.

Triedenie odpadov v číslach

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2093 krát
V roku 2004 občania a firmy v Pezinku vytriedili nasledovné množstvá odpadov: 171,40 t papiera, 24,64 t skla, 879,12 t biologického odpadu, 8,87 t plastov, 4,85 t nebezpečných odpadov a 5528,90 t netriedeného odpadu. Okrem toho základné školy počas organizovaného zberu vyzbierali 162,7 t papiera. Prepočítaním množstva netriedeného odpadu na jedného obyvateľa prichádzame k číslu 251,84 kg ročne, čo je najviac za posledných 6 rokov. Pri triedenom odpade je to 49,59 kg na obyvateľa, i tu vytriedené množstvo stúpa.

Zisťovanie príjmov a životných podmienok

Ján Firment / Apríl 2005 / Prečítané 1852 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na základe zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC).

HOLD MATKÁM

PhDr. Jozef Aulitis, CSc. / Apríl 2005 / Prečítané 1986 krát
Prišiel máj, ktorý v symbolike je mesiacom lásky, má však aj inú väzbu na ľudstvo, je v ňom DEŇ MATIEK, ktorý v súčasných spoločenských podmienkach bol rehabilitovaný ako špecifický útvar sociálneho vzťahu. Tento deň ponúka väčšie množstvo hodnôt, ktoré sú charakteristické tým, že obhajujú význam a dôstojnosť matiek. Nejde iba o kvetovú ústretovosť, ale aj šancu širokej verejnosti oceniť matku ako človeka – osobu dôvernej pozície s celospoločenským významom.

Jedna otázka

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2060 krát
l Pán primátor, počuli sme, že obyvatelia z okolia pezinského cintorína nesúhlasia s jeho rozširovaním... – Mesto Pezinok, ako sme už viackrát informovali, sa snaží rozšíriť plochu cintorína východným a južným smerom, na pozemok bývalého lesného závodu a do sadu za jestvujúcim Domom smútku. Jeden pozemok sme už odkúpili, druhý chceme. Prebehlo už rokovacie konanie s dotknutými. Na mieste jestvujúceho sadu by sme chceli vybudovať nový Dom smútku a v ďalšej časti pohrebisko s urnovým hájom.

Malokarpatským slávikom 2005 Pezinčanka Soňa Šajermanová

Milan Oravec, rb / Apríl 2005 / Prečítané 2586 krát
V Kultúrnom dome v Slovenskom Grobe sa 3. apríla uskutočnila amatérska spevácka súťaž Malokarpatský slávik 2005. Zúčastnilo sa na nej 46 spevákov, medzi ktorými boli aj Pezinčania. Najúspešnejšou reprezentantkou nášho mesta sa stala šestnásťročná Soňa Šajermanová, ktorá zvíťazila vo svojej kategórii (ročníky 1990 - 87) a stala sa aj absolútnou víťazkou – Malokarpatským slávikom 2005.

Na počesť významného rodáka

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 2016 krát
Mesto Pezinok organizuje IV. ročník Medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže Pocta Kupeckému. Podujatie bude pripomienkou 365. výročia smrti tohto významného barokového maliara portrétistu. Cieľom je prezentovať potenciál mladých talentov z Pezinka a zo zahraničia: Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Srbsko - Čierna Hora.

Prihláste sa do súťaže spevákov amatérov

kt / Apríl 2005 / Prečítané 2146 krát
Únia žien, miestna organizácia v Pezinku, usporiada aj v tomto roku celomestskú súťaž amatérov v speve pod názvom Pezinok spieva – spievajte s nami. V poradí už 7. ročník obľúbenej súťaže sa uskutoční v nedeľu 12. júna 2005. Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2005.

Pozývame vás do divadla

Ing. Ingrid Noskovičová / Apríl 2005 / Prečítané 2084 krát
Chcete sa zasmiať na dobrej komédii a tie, ktoré sa hrajú v Bratislave ste už videli? Nechce sa vám za dobrou komédiou cestovať až do Nitry? Tak to v Kultúrnom centre zmeníme – komédia príde za vami. Dňa 16. mája o 19.00 hod. Divadlo Andreja Bagara z Nitry uvedie v Dome kultúry v Pezinku komédiu Sylvia.

Súťažíme s Marlenkou

Ing. Ingrid Noskovičová / Apríl 2005 / Prečítané 2426 krát
Je jedna taká krásna, sladká, voňavá Marlenka. Nie, nie je to dievčina, ale torta. Prišla ku nám cez Česko až z ďalekého, tajuplného Arménska. Je šťavnatá, dlho vydrží, je úplne prírodná, bez chemických prísad. Je nádherne medová, maslová, smotanová, karamelová, orechová. Je... Chcete vedieť aká? Ochutnajte. Kedy? Na váš najväčší sviatok – Deň detí.

BESEDA O KNIHE

mar / Apríl 2005 / Prečítané 2058 krát
Klub spoločnosti PROMÉTHEUS Pezinok, pozýva na besedu na tému Voltaire – humanista – obhajca ľudských práv. Ladislav Hubenák, autor knihy Voltaire Nekorunovaný Kráľ Európy, predstaví knihu i samotného Voltaire. Beseda sa uskutoční 11. mája o 18.00 hod. v zasadačke nad Bagetou na Štefánikovej 10.

Stručne

Apríl 2005 / Prečítané 2202 krát
l Koncom marca sa uskutočnili vo Vilniuse v Litve Majstrovstvá Európy v latinskoamerických tancoch. Medzi štartujúcimi 55 pármi boli aj tanečníci Klaus Kongsdal – Viktória Fraňová, ktorí reprezentovali Dánsko. Mnohým je známe, že Viktória Fraňová je odchovankyňou pezinského tanečného klubu Petan. l LIONS KLUB Pezinok Bozin a KC Pezinok usporiadali 1. apríla Benefičný koncert. Výťažok z koncertu v sume 13 333 Sk odovzdali Domovu sociálnych služieb Hestia v Pezinku.

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 2001 krát
Tradičné podujatie prezentácie partnerských miest sa tentokrát uskutočnilo 21. a 22. apríla v Mladej Boleslavi a bolo venované práve nášmu mestu. Z bohatého kultúrneho i spoločenského programu treba spomenúť úspešnú vernisáž výstavy Igora a Júlie Piačkovcov, ktorí v historickej budove Zboru českých bratov predstavili svoje obrazy a grafiku.

Prvá "železná" sobota

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2005 / Prečítané 1991 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s firmou L.U.CH. zorganizovali 23. apríla po prvýkrát zber starého železa v západnej časti mesta. Veľmi nás potešil záujem občanov, aj keď treba konštatovať, že nie všetko bolo tak, ako sme si predstavovali. Všetky poznatky sú však inšpiráciou na zlepšovanie do budúcnosti. Pokračovať v zbere v ďalších častiach mesta by sme chceli už túto jeseň a potom aj v okolitých obciach v rámci nášho mikroregiónu. A nemal by to byť len zber starého železa, ale aj iného odpadu.

BVS vyzýva čiernych odberateľov

ža / Apríl 2005 / Prečítané 1801 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) oznamuje, že v súčasnosti vykonáva práce na znižovaní strát vody vo verejnej vodovodnej sieti. Jedným z faktorov, ktoré majú podstatný vplyv na straty vody, sú aj neevidovaní, tzv. čierni odberatelia, ktorí za poskytnuté služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti neplatia.

OZNAM

Mgr. Milan Janoga / Apríl 2005 / Prečítané 1650 krát
Riaditeľstvo Základnej školy Fándlyho ul. 11 v Pezinku oznamuje, že v školskom roku 2005/2006 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktorá má na škole tradíciu a trvá nepretržite 18 rokov. Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť písomne na riaditeľstve ZŠ Fándlyho ul. 11, 902 01 Pezinok do 25. mája 2005.

Vyznamenania Červeného Kríža

Apríl 2005 / Prečítané 1959 krát
Na 3. sneme delegátov Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie 15. apríla v Senci ocenili 9 aktivistov vyznamenaním II. stupňa Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť. Medzi ocenenými boli aj Pezinčanky Helena Talandová a Anna Čechová.

Prípravy Cibuláku 2005 sú už v plnom prúde

Veronika Hanuliaková / Apríl 2005 / Prečítané 1746 krát
Napriek tomu, že divadelný festival Cibulák zaplaví ulice Pezinka až posledný júnový víkend, už sú prípravy tohto vychýreného podujatia v plnom prúde. Hlavný organizátor Občianske združenie P.R.D. avizuje aj tento rok pestrý program, ktorým bude počas dvoch dní žiť doslova celé mesto.

Ocenenie učiteľom

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1862 krát
Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal primátor mesta Oliver Solga piatich pezinských učiteľov základných škôl, ktorým poďakoval za záslužnú prácu a odovzdal im peňažnú odmenu. Ocenení boli: Mgr. Mária Miklášová (ZŠ Fándlyho), Mgr. Ľubomír Štiglic (ZŠ Na bielenisku), RNDr. Tatiana Sroková (ZŠ Kupeckého), Mgr. Soňa Krasňanská (ZŠ Orešie) a Eva Krupová (ZŠ Holubyho). Pre ostatných učiteľov Mesto zabezpečilo divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla.

Koniec "čiernym" reklamám

Mestský úrad / Apríl 2005 / Prečítané 1730 krát
Rôzne reklamy v meste vznikajú ako huby po daždi a často ich výrobcovia nerešpektujú ani základné pravidlá, ktoré Mesto určuje pri osadení a používaní reklám. Každá reklama pritom musí byť ohlásená a riadne zaevidovaná na Mestskom úrade, na oddelení výstavby. Posledný prieskum v niektorých častiach mesta ukázal, že to tak nie je.

Volejbalistky ôsme

pr / Apríl 2005 / Prečítané 1832 krát
Po 7. mieste v minulej sezóne chceli volejbalistky VTC Pezinok v tejto sezóne postúpiť o niečo vyššie. Napokon sa im to však nepodarilo keďže im nevyšlo play off, v ktorom nevyhrali ani jeden zápas.

Zomrel pápež Ján Pavol II.

Apríl 2005 / Prečítané 2819 krát
V sobotu 2. apríla vo večerných hodinách obletela svet smutná správa z Vatikánu o skone Svätého Otca Jána Pavla II. Odchod pápeža nepochybne hlboko zasiahol aj mnohých Pezinčanov. Viacerí z nich majú stále v živej pamäti jeho poslednú návštevu na Slovensku spred poldruha roka, keď prechádzal aj cez Pezinok, pozdravovaný stovkami občanov.

Rozlúčka s Jánom Milanom Dubovským

Apríl 2005 / Prečítané 1783 krát
Dňa 4. apríla sme sa rozlúčili so zomrelým historikom PhDr. Jánom Milanom Dubovským (71), dlhoročným riaditeľom Okresného archívu v Pezinku a v Modre a členom redakčnej rady mesačníka Pezinčan. J. Dubovský počas svojho plodného života napísal desiatky kníh, dejín miest a obcí malokarpatského regiónu, publikoval stovky odborných článkov. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti.

Pozvánky

Apríl 2005 / Prečítané 1859 krát
Pozývame vás na prednášku Jezuiti v Pezinku v rokoch 1753 – 1773, ktorá sa uskutoční 26. mája 2005 o 16.00 hod. v obradnej sieni MsÚ. Lektorom bude Peter Sandtner. l Výbor Mládežníckeho basketbalového klubu v Pezinku pozýva členov a fanúšikov basketbalu na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 17.5. 2005 o 19.30 hod. v jedálni SOU na Komenského ul.

Saunovanie škôlkárov

mm / Apríl 2005 / Prečítané 1842 krát
Základná škola Na bielenisku v Pezinku v dňoch 6. – 12. apríla umožnila saunovanie pezinským škôlkárom. Po zdravom pobyte v saune a šantení v bazéne deťom dobre padlo malé občerstvenie, ktoré pripravili pani kuchárky v školskej jedálni. Túto možnosť využila MŠ na Pekníkovej ul., Vajanského ul. a na Holubyho ul.

Spomíname

Apríl 2005 / Prečítané 1903 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Apríl 2005 / Prečítané 1975 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Apríl 2005 / Prečítané 2426 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Nájdené a stratené pohrebisko

Peter Wittgrúber / Apríl 2005 / Prečítané 2595 krát
Medzi najvýznamnejšie objavy ľudstva akiste patrí aj objav bronzu – zliatiny cínu a medi. Na rozdiel od medi, z ktorej sa vyrábali najmä predmety kultového a ozdobného charakteru, bronz v pomerne krátkom čase prenikol do všetkých odvetví vtedajšieho života a spôsobil rozkvet spoločnosti doby bronzovej, ktorá sa už výrazne diferencovala na spoločenské triedy.

Európa v Grinave

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 1797 krát
Základná škola s materskou školou Orešie bola 26. apríla už po druhýkrát dejiskom celomestského podujatia Európa, vitaj! Konalo sa pri príležitosti 1. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Zúčastnili sa na ňom žiaci piatich základných škôl v Pezinku s cieľom pripomenúť si význam nášho členstva v EÚ, poslanie a ciele tohto zoskupenia a predstaviť jeho jednotlivé členské štáty.

Vychádzka po pamätihodnostiach

Apríl 2005 / Prečítané 1858 krát
Dňa 7. apríla 2005 pripravilo Mestské múzeum v pezinskom farskom kostole prezentáciu archeologických výskumov, ktoré v tejto sakrálnej stavbe prebiehajú od októbra 2004. Záujemcovia mali možnosť vidieť čo všetko sa nachádza pod podlahou dnešného kostola vrátane krýpt z prelomu 18. – 19. storočia v jeho podzemí.

Cvičné firmy v Obchodnej akadémii

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2432 krát
Nedávno nás pozvali do Obchodnej akadémie v Pezinku na prezentáciu cvičných firiem, ktoré majú na tejto škole už viacročnú tradíciu. Riaditeľ školy PaeDr.František Hotový na návšteve v cvičnej firme Volkswagen Do cvičných firiem v pezinskej obchodnej akadémii, ako nám povedala vedúca učiteľka tohto voliteľného predmetu Ing. Oľga Trstenská, je zapojená asi polovica študentov tretieho a štvrtého ročníka.

ORBIS HARMONIAE (Svet harmónie)

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 2088 krát
V sobotu 21. mája sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry 6. ročník zaujímavého kultúrno-spoločenského podujatia ORBIS HARMONIAE (Svet harmónie). V programe sú prednášky, diskusie, meditácie, terapie, rutály, hudba a ďalšie sprievodné podujatia. Spoločenská sála – salónik

Výstava žiakov: Z okna do okna

Vladimíra Büngerová / Apríl 2005 / Prečítané 1963 krát
Výstava Z okna do okna vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku prezentuje práce žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Pezinku, ktorý vedie výtvarníčka Danica Tyková. Spoločná téma výtvarných prác je jediná, ale ide o viacvýznamový námet v dejinách umenia i spoločnosti – okno... sústredený pohľad z okna alebo pohľad na okno samotné.

K výročiu Alberta Einsteina

rm / Apríl 2005 / Prečítané 1938 krát
Pri príležitosti 100. výročia zverejnenia významných prác Alberta Einsteina vyhlásila OSN rok 2005 za Svetový rok fyziky, organizujú sa rôzne akcie venované tomuto výročiu.

Športové krúžky na základných školách v Pezinku

Apríl 2005 / Prečítané 2040 krát
ZŠ Fándlyho: – turistický – softbalový – basketbalový – orientačný beh – gymnastický – 1. a 2. ročník – hokejbalový – 2. stupeň – futbalový – 2. stupeň

Športové kluby v Pezinku

Apríl 2005 / Prečítané 2142 krát
Názov, Kontaktná osoba, Adresa, Telefón

Traja pezinskí džudistickí králi

sš / Apríl 2005 / Prečítané 2113 krát
V sobotu 9. apríla sa v pezinskej Judo hale konali majstrovstvá Slovenska dospelých v džude. V konkurencii celej slovenskej špičky sa domáci pretekári z 1. JC Pezinok prezentovali v skvelej forme. So ziskom troch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily sa naši džudisti stali najúspešnejším muž-ským družstvom.

Stolnotenisový klub s veľkými plánmi do budúcnosti

Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. / Apríl 2005 / Prečítané 2367 krát
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku vznikol v lete roku 2004 ako nástupca stolnotenisového oddielu ŠKP. Korene stolného tenisu v Pezinku siahajú do obdobia 30-tych rokov 20. storočia, vtedajší oddiel niesol názov Lokomotíva Pezinok. Za dlhé roky prešiel oddiel mnohými premenami, súvisiacimi najmä s ko-čovaním po rôznych telocvičniach.

Školská súťaž v orientačnom behu

pr / Apríl 2005 / Prečítané 1798 krát
Počas apríla prebehol už 4. ročník školskej súťaže v prientačnom behu s názvom Pezinská liga 2005. Súťaž bola trojkolová, jednotlivé kolá prebehli 7. apríla v Grinave, 14. apríla na ZŠ Fándlyho a 21. apríla na ZŠ Kupeckého. V 4. ročníku Pezinskej ligy štartovalo v ôsmich kategóriach 761 detí zo všetkých pezinských základných škôl a osemročného Gymnázia, štartoval aj jeden žiak zo ZŠ v Rači. Organizátori si pochvaľovali, že za štyri existencie súťaže deti už vnikli do pravidiel a organizácie orientačného behu.

Športový kalendár

Apríl 2005 / Prečítané 1778 krát
Futbal: 1.5. GFC Grinava – Rohožník 1.5. Karp. Limbach – Slovan Viničné hrá sa o 16.30 hod. 8.5. PŠC Pezinok – SFM Senec

Na prvom zasadnutí Pezinského mikroregiónu hľadali možnosti konkrétnej spolupráce

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1890 krát
V utorok 12. apríla sa uskutočnilo v Slovenskom Grobe prvé pracovné zasadnutie Pezinského mikroregiónu za účasti primátora Pezinka a starostov obcí Slovenský Grob, Viničné, Limbach a Vinosady. Rokovanie viedol predseda mikroregiónu Jozef Javorka.

Petícia občanov o autobusovej doprave

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 1736 krát
VINOSADY - Tri desiatky Vinosadčanov sa podpísalo pod petíciu, v ktorej žiadajú zastavovanie väčšieho počtu autobusových liniek na zastávkach v ich obci. K obmedzeniu zastavovania autobusov došlo po zmenách cestovného poriadku na obdobie 2004/2005.

POLICAJNÉ SPRÁVY

ev / Apríl 2005 / Prečítané 1996 krát
Týral matku a sestru Radovan K. zo Slovenského Grobu od roku 2004 psychicky týral matku a sestru. Príbuzné na neho podali trestné oznámenie. Odovzdali ho do väzby Policajná hliadka predviedla na Obvodné oddelenie PZ Stanislava M. (18) z Pezinka na základe príkazu Okresného súdu Bratislava III na dodanie do výkonu trestu.

Koncert v kostole

oú / Apríl 2005 / Prečítané 1847 krát
LIMBACH - V Rímskokatolíckom kostole Svätého Teobalda v Limbachu sa uskutočnil 24. apríla Veľkonočný koncert pod vedením Mgr. Mareka Spustu.

Pozvánka na hody

oú / Apríl 2005 / Prečítané 1962 krát
LIMBACH - V dňoch 14. a 15. mája sa uskutočnia tradičné každoročné Limbašské hody, na ktoré vás srdečne pozývame.

Limbašská ochutnávka

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 1818 krát
LIMBACH - V dňoch 22. – 23. apríla sa uskutočnila IV. Limbašská ochutnávka hroznových vín. V odbornej degustácii boli ocenené tieto vína: Šampión – Pálava, roč. 2004, Mrva &Stanko, Trnava Najlepšie biele víno – Rizling vlašský, r. 2004, Víno Masaryk

Návšteva prezidentky

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 1779 krát
LIMBACH - Obec Limbach 20. apríla navštívila prezidentka Fínskej republiky Tarja Halonenová. Prezrela si vinársky závod Limbašského vinohradníckeho družstva a zúčastnila sa na obede v Hoteli Limbach v sprievode podpredsedu vlády SR Pála Csákyho.

DEGUSTOVALI VÍNA

oú / Apríl 2005 / Prečítané 1798 krát
VINIČNÉ - Spolok priateľov vína Viničné a Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Viničné, usporiadali už 23. ročník výstavy vín. Šesť degustačných komisií hodnotilo 330 vzoriek vín rôznych odrôd. Na výstave sa zúčastnili vystavovatelia z Viničného, Slovenského Grobu, Chorvátskeho Grobu, Pezinka, Senca, Bernolákova, Ivanky pri Dunaji, Svätého Jura, Zelenča, Bratislavy, Vinosadov, Veľkého Bielu, Modry, Šenkvíc, Golsu (Rakúsko), Rusoviec, Dubovej, Bratislavy-Rača, Blatného, Budmeríc a Častej.

Turistický pochod

J. Dudová / Apríl 2005 / Prečítané 1768 krát
MODRA - Vinársky spolok Vincúr Modra, Modranský turistický spolok a Združenie Malokarpatská vínna cesta vás pozývajú 1. mája 2005 na turistický pochod Z pivnice do pivnice, ktorý povedie modranskými vinohradmi a lesoparkom cez Veľkú homolu (asi 19,5 km). Počas trasy a v cieli vás čaká ochutnávka vín modranských odrôd a country skupina Modrí jazdci. Štart a cieľ: 8.00 – 9.45 hod. vo Vinotéke Vincúr (nám. – Štúrova ul. 84) v Modre.

Program Kultúrneho centra

Apríl 2005 / Prečítané 1872 krát
Máj 2005

Program kina v Dome kultúry

Apríl 2005 / Prečítané 1760 krát
Máj 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2005 / Prečítané 1761 krát
Máj 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Apríl 2005 / Prečítané 1707 krát
Máj 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Apríl 2005 / Prečítané 1891 krát
Máj 2005

Program Galéria Prokop

Apríl 2005 / Prečítané 1772 krát
Máj 2005

Výstava rómskej insitnej maliarky

Peter Šoula / Apríl 2005 / Prečítané 1799 krát
V sobotu 16. apríla bola v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici vernisáž výstavy rómskej insitnej maliarky Jolán Oláhovej. Narodila sa v roku 1932 v Salgótarjáne, kde žije a dodnes tvorí. Maľovať začala koncom sedemdesiatych rokov, keď pre chorobu odišla do invalidného dôchodku. V Maďarsku vystavovala v Panonhalme, Segedíne, Miškolci, Budapešti.

Tip na zaujímavý prázdninový pobyt

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 1784 krát
Sprostredkovateľská agentúra MM v spolupráci so sokoliarskym dvorom ASTUR na hrade Červený Kameň vám ponúkajú Detský tábor s výučbou sokoliarstva, ornitológie a kynológie. Uskutoční sa v krásnom prostredí Malých Karpát neďaleko hradu Červený Kameň.