Jeseň na sídlisku Za hradbami

November 2005 / Prečítané 2302 krát
Rok 2005

Vážení spoluobčania,

Mgr. Oliver Solga / November 2005 / Prečítané 2230 krát
Vážení spoluobčania, v sobotu 26. novembra sa uskutočnia voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Keďže sa predpokladá nízka účasť voličov, dovoľujeme si vás vyzvať, aby ste sa zúčastnili vo voľbách, pretože len zvolením pezinských poslancov dokážeme presadiť záujmy nášho mesta a našich občanov. Ide o veľa a len osobná účasť poslancov – Pezinčanov je zárukou, že sa podarí riešiť obchvat mesta, problémy škôl, zdravotníctva, dôchodcov a mnohé ďalšie v prospech Pezinka. Uvedomme si, že každý hlas rozhoduje a príďme voliť. Každý z nás, v prospech seba, svojej rodiny, v prospech nášho mesta.

O týždeň župné voľby

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2183 krát
V sobotu 26. novembra sa uskutočnia voľby do krajskej samosprávy. O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádza desať kandidátov a do 50-členného zastupiteľstva kandiduje 399 kandidátov.

Priaznivé ratingové hodnotenie

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2581 krát
Ako sme uviedli v minulom čísle Mesto Pezinok požiadalo Slovenskú ratingovú agentúru TM o vypracovanie ratingového hodnotenia. Podľa agentúry má Pezinok stabilné hospodárenie a priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania s cieľom rozvoja mesta. Mestu Pezinok bolo priradené ratingové hodnotenie: dlhodobý korunový rating – BBB-(stabilný výhľad), dlhodobý devízový rating – BB+ (stabilný výhľad), krátkodobý rating – S2.

Pezinok má nové logo

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2763 krát
Mesto Pezinok má nové logo, ktoré sa bude využívať na prezentáciu doma i v zahraničí. Budú ním označené propagačné a spomienkové predmety. Logo tvorí erb mesta umiestnený v srdci, okolo je nápis: Pezinok – srdce malokarpatského regiónu. Autorkou loga je Jela Pálešová.

Na veľtrhu nehnuteľností sme ponúkali Rozálku

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2326 krát
V dňoch 28. – 30. septembra sa uskutočnil v bratislavskom Národnom tenisovom centre Veľtrh nehnuteľností SlovReal Invest 2005. Je to jediné podujatie tohto druhu na Slovensku so zameraním na investičné príležitosti do nehnuteľností.

Miesto pošty budú kancelárie

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2262 krát
Mesto Pezinok sa po odchode pošty z budovy mestského úradu (k čomu sa jednostranne rozhodlo vedenie pošty) snažilo nájsť nájomníka, ktorý by si prenajal celú uvoľnenú plochu. Opakovane sa hľadal bankový alebo poisťovací subjekt, a aj keď podmienky prenájmu boli vcelku výhodné, vrátane stráženia objektu, záujemca sa nenašiel.

PREZENÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2208 krát
Mesto Pezinok pripravuje zmenu Územného plánu mesta. Návrh zatiaľ tvorí 24 zmien a doplnkov. Keďže nejde o dokument, v ktorom by sa zmeny robili v krátkych obdobiach, jeho príprave venujú náležitú pozornosť.

Mestské zastupiteľstvo v decembri

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2198 krát
Posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku sa uskutoční 16. decembra o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu na Radničnom námestí č. 7. Poslanci budú prerokúvať schválenie rozpočtu na rok 2006, informácie o majetku mesta, vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky, plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na r. 2006, prevody majetku a iné. Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva odvysiela TV Pezinok v 51. týždni.

NOVÁ ULICA

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2373 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 11. novembra schválilo pomenovanie v novozastavenej lokalite Za záhumenicami v Cajlanskej časti mesta, medzi sídliskom Muškát I. a Bokesovou ulicou. Nová ulica ponesie názov Ulica Dr. Štohla, po významnom rodákovi (vedecký pracovník, astronóm, vedúci pracovník Slovenskej akadémie vied, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti, člen Medzinárodnej astronomickej únie), ktorý žil v rokoch 1932 – 1993. Oficiálny názov celej novozastavenej lokality je Záhumenice.

Odhalili pamätnú tabuľu

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2338 krát
Na hrobe slávneho rodáka gen. Karola Pekníka (1900 – 1944) na pezinskom cintoríne 7. novembra odhalili pamätnú tabuľu. Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom, členovia Miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší občania.

Počet žiakov v základných školách v Pezinku

November 2005 / Prečítané 2210 krát
Počet tried Počet žiakov Priemer žiakov v triede ZŠ Fándlyho 27 718 26,59 ZŠ Holubyho 14 280 20

Nové byty mladým ľuďom

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2370 krát
V dome kultúry v Pezinku sa 3. novembra uskutočnilo rozdelenie nových nájomných mestských bytov na Zumberskej ulici. Komisia sociálnej starostlivosti pri Mestskom zastupiteľstve vybrala z došlých žiadostí 72 rodín, ktoré spĺňali stanovené podmienky na získanie bytu. Keďže bytov na rozdelenie bolo len 37, výber sa uskutočnil žrebovaním.

Druhá novela rozpočtu

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2843 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom novembrovom zasadnutí schválili II. novelu rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2005. Navýšenie príjmov a výdavkov vyrovnaného rozpočtu po I. novele (320 177 tis. Sk) predstavuje 57 371 tis. Sk.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / November 2005 / Prečítané 2152 krát
Dovolte abych sa hnet na začátku tehoto stĺpka podzekoval pany Šmahofskej za komplymenty, keré mi napísala v minulém čísle Pezinčana. Kedže sa snažím byt aspon trocha džentlmen, vým, že dáme sa patrý nečo podobné vrácit, napíšem totok: Milá Ruženka, len človek múdry, vzdelaný skromný a rozhledzený to chápe, tak jako vy a neurazý sa, aj ket je mu nečo neprýjemné.

Nový šat bytoviek

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2338 krát
Obrázok súčasnosti – na našich sídliskách sa bytovky odievajú do nového šatu. Niekde sa zatepľuje, inde sa robia aj nadstavby. V jednom i druhom prípade je to významný prínos pre užívateľov, ale aj pre mesto, ktoré získava pekný vzhľad a krajšie farby.

Otvor srdce, daruj knihu...

November 2005 / Prečítané 2252 krát
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia pripravuje v predvianočnom období v partnerstve so sociálnym oddelením Mesta Pezinka a Knihkupectvom Modul v Pezinku nový projekt s názvom Otvor srdce, daruj knihu.

Vyznačte priechod pre chodcov

ľs / November 2005 / Prečítané 2166 krát
Som telesne postihnutý dôchodca, bývam Za hradbami. Často chodím do mesta, k lekárovi, na poštu či za inými povinnosťami, prechádzam cez rušnú komunikáciu na Holubyho ulici pred Domom kultúry. Možno povedať, že tadeto prechádzajú denne stovky ľudí, niektorí idú do veľkého nákupného strediska, kde je aj pošta, mnohí však idú cez Potočnú ulicu smerom na námestie.

Tradičná oslava jesene

Žiaci 1. stupňa / November 2005 / Prečítané 2192 krát
Od rána bolo v škole rušno. Žiaci sa náhlili do školy spolu s rodičmi a niesli svoje krásne vyrezané tekvice. Niektorí mali aj starosti, ako takú obrovskú tekvicu do školy priniesť. Tekvičiek pribúdalo, akoby sa pretekali, ktoré budú väčšie a krajšie. Zrazu na nás pozerali najrôznejšie strašidielka: ježibaba, kačka, slimák, bábätko, čarodejnica.

Aj v Kanade čítajú "Stĺpek"

Jindro Jirka / November 2005 / Prečítané 2188 krát
Strýco Lajo, nedá mi, aby som neutrúsil malú poznámku na Tvoje príspevky v Pezinčanovi. Vždy si najskôr prečítam Stĺpek po našem. Starý rebel Lajo sa jednoducho nezaprie, naďalej je aktívnejší ako väčšina jeho mobilných spoluobčanov.

Po stopách II. svetovej vojny

Alena Golianová / November 2005 / Prečítané 2862 krát
V dňoch 24. – 26. októbra sa žiaci zo Základnej školy v Pezinku, Fándlyho ul. zúčastnili na I. ročníku trojdňového kurzu Po stopách II. svetovej vojny. Kurz učitelia pripravili pre žiakov 9. ročníka.

Mali by sa zaujímať o krádeže bicyklov

eh / November 2005 / Prečítané 2452 krát
Dňa 27. októbra som išla na Polikliniku v Pezinku na lekárske ošetrenie. O 13.30 som si pred budovou uzamkla bicykel. Aké bolo moje prekvapenie, keď som o pol hodiny vyšla z polikliniky a môj bicykel tam nebol.

Súpis hydiny v drobnochovoch

November 2005 / Prečítané 2305 krát
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala „Mimoriadne núdzové opatrenia „ č. 4292/2005 a 4373/2005 – Opatrenia na ochranu územia SR pred zavlečením aviárnej influenz (vtáčia chrípka).

Výberové konanie

November 2005 / Prečítané 2320 krát
Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-175/2005 zo dňa 22. 9. 2005 vyhlasuje Mesto Pezinok výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti.

Turnaj v street hockey

Alena Golianová / November 2005 / Prečítané 2213 krát
Už po tretí raz sa na ZŠ Fándlyho v Pezinku uskutočnil turnaj okresného kola školskej ligy v street hockey, v ktorom sa stretli družstvá pezinských základných škôl – Na bielenisku, Fándlyho, Holubyho, Kupeckého a ZŠ Štúrova z Modry.

Molekuly vesmíru

mk / November 2005 / Prečítané 2235 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku pozýva záujemcov o umeleckú fotografiu a poéziu na stretnutie s pani Evou Šiškovou – autorkou veršov a umeleckých fotografií. Vernisáž výstavy s názvom Molekuly vesmíru XII ako aj autorské čítanie poézie sa uskutoční v priestoroch Malokarpatskej knižnice na Holubyho ul. 5 8. decembra o 17.00 hod.

Spomíname

November 2005 / Prečítané 2175 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

November 2005 / Prečítané 2167 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

November 2005 / Prečítané 2227 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

November 2005 / Prečítané 3427 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Na Pezinskom strapci súťažili tanečníci zo siedmich krajín

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 4236 krát
Jedno z najväčších a najstarších tanečných podujatí v Bratislavskom kraji – Pezinský strapec, vstúpilo už do štvrtej desiatky svojej existencie. Jeho 31. podobu sme mohli vidieť v poslednú októbrovú nedeľu v pezinskom Dome kultúry.

Ivana Poláčková potvrdila svoj talent

pr / November 2005 / Prečítané 5519 krát
Mladá speváčka Ivana Poláčková už úspešne účinkovala na nejednej speváckej súťaži, taktiež Pezinčanom už mnohokrát dokázala svoj spevácky talent. Svoj ostatný úspech dosiahla v Jumbo centre v Košiciach na súťaži Košický zlatý poklad. Je to autorská pesničková súťaž a v sobotu 15. októbra sa konal už jej 21. ročník.

O skončenom a budúcom festivale humoru

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2124 krát
Na záver pezinského festivalu To najlepšie z humoru na českej scéne sme sa pozhovárali s jeho riaditeľkou Zuzanou Horovou (na snímke). l Festival je veľkým podujatím, jeho príprava si zrejme vyžaduje veľa času... – Príprava festivalu sa začína hneď po ukončení predchádzajúceho ročníka.

Dom na Holubyho ulici budú rekonštruovať

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2260 krát
Mesto Pezinok je majiteľom renesančného domu na Holubyho ulici č. 22. Tento objekt v centre mesta, v zadnom trakte susediaci s mestským úradom a s pasážou z Kollárovej ulice, je v značne dezolátnom stave. Jeho nepekný vzhľad sa stal už viackrát terčom kritiky občanov a návštevníkov mesta, ktorí poukazovali na to, že mesto sa nestará o svoj majetok a nie je ani dobrým príkladom pre ostatných majiteľov nehnuteľností.

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

November 2005 / Prečítané 2297 krát
Ing. Vladimír Bajan, (45), ekonóm, Bratislava, NEKA doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., (59), vysokoškolský pedagóg, Bratislava, ĽS – HZDS, PSNS, ZSNS Ing. David Dvořák, (30), podnikateľ, Bratislava, Občianski liberáli

Zoznam kandidátov na poslancov BSK

November 2005 / Prečítané 3259 krát
1. Ing. Alexander Achberger, (52), primátor mesta, Svätý Jur, Hnutie Vpred 2. Jozef Brtáň, (48), logistik, Modra, KSS 3. Ing. Ján Čech, (54), manažér, Pezinok, SMER-SD, HZD, SF 4. Peter Červenka, (51), technik, Šenkvice, ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS 5. MUDr. Richard Demovič, PhD., (45), riaditeľ, Pezinok, SMER-SD, HZD, SF

Doterajší poslanci BSK

November 2005 / Prečítané 2291 krát
V uplynulom funkčnom období okres Pezinok v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja zastupovali štyria poslanci: Peter Červenka Šenkvice MUDr. Richard Demovič PhD. Pezinok Ing. Pavol Pastucha (náhradník od júna 2005) Pezinok Ing. Ivan Pessel (do úmrtia) Pezinok Ing. Stanislav Sobota Pezinok

O čom rozhoduje samosprávny kraj?

November 2005 / Prečítané 2186 krát
Stredné školstvo l zriaďovanie a rušenie stredných škôl či učilíšť a niektorých školských zariadení;

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV

November 2005 / Prečítané 2349 krát
Mesto Pezinok rozhodnutie primátora mesta Pezinka zo dňa 22. septembra 2005 o určení volebných okrskov, volebných miestností, miesta a času konania volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 26. novembra 2005 na území mesta Pezinka.

Po výbornom úvode návrat do priemeru

pr / November 2005 / Prečítané 2322 krát
V nedeľu 13. novembra sa 15. kolom skončila jesenná časť nižších futbalových súťaží v bratislavskom regióne. V III. bratislavskej Stein lige začali futbalisti PŠC Pezinok sezónu výborne. V úvodných piatich kolách štyrikrát vyhrali a raz remizovali a delili sa dokonca o čelo tabuľky so Slovanom B. Prišli však tri prehry, nasledovalo víťazstvo nad Svätým Jurom a ďalších päť prehier, medzi nimi aj debakel 9:1 v Dun. Lužnej. Jeseň Pezinčania zakončili domácim víťazstvom 2:1 nad Čunovom.

Kováčikovci zvíťazili v Slovenskom pohári

jk / November 2005 / Prečítané 2251 krát
V prvý novembrový víkend sa v Považskej Bystrici konali majstrovstvá Slovenska v športovom lezení seniorov. Zúčastnili sa na nich aj Pezinčania Dominika a Jakub Kováčikovci. Dominika skončila vo finále medzi ženami na 5. mieste a stala sa majsterkou Slovenska na rok 2005 v kategórii junioriek.

Anketa o Najlepšieho športovca Pezinka

pr / November 2005 / Prečítané 2343 krát
Komisia mládeže a športu v spolupráci s mesačníkom Pezinčan pripravuje aj tento rok anketu o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2005. V týchto dňoch už sa aj na základe návrhov jednotlivých klubov spracúva zoznam nominovaných športovcov a kolektívov, ktorý uverejníme v budúcom čísle Pezinčana. Z tohto zoznamu budete vyberať svojich kandidátov na víťazstvo v ankete. Svoje hlasy budete môcť rovnako ako v minulom roku dať jednotlivcom i kolektívom v kategóriách seniorov a juniorov. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční začiatkom budúceho roka na Mestskom úrade v Pezinku.

Pezinská školská liga v stolnom tenise sa stala realitou

Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. / November 2005 / Prečítané 2443 krát
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok v spolupráci s riaditeľom Mgr. Ľubomírom Štiglicom a primátorom mesta Mgr. Oliverom Solgom už niekoľko mesiacov trpezlivo pracuje na príprave športového projektu pre deti pezinských základných škôl – Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise, pričom v prípravných fázach projekt finančne podporila aj malokarpatská nadácia REVIA. Toto úsilie nadobudlo reálnu podobu 6. októbra 2005, keď sa v telocvični ZŠ Na bielenisku konal prvý bodovací turnaj prvého ročníka ligy.

Dva svetové bronzy Svatavy Špánikovej

pr / November 2005 / Prečítané 2229 krát
Ďalší veľký úspech dosiahla vo svojej športovej kariére pezinská karatistka a kickboxerka Svatava Špániková. Na majstrovstvách sveta organizácií WKA a IAKSA v Niagara Falls v Kanade, ktoré sa konali v dňoch 5. – 12. novembra, získala dve bronzové medaily v lightkontakte i semikontakte do 60 kg. Obhájila tak svoje umiestnenie z minuloročných MS v Bazileji. Na MS štartovali aj ďalší členovia Karate – kickbox klubu Pezinok Alexandra Horáková a Michal Peniak.

Úspešný vstup karatistov do sezóny

mh / November 2005 / Prečítané 2323 krát
Karate – kickbox klub Pezinok úspešne začal sezónu 2005/ 2006. Prvé kolo Slovenského pohára v kickboxe sa konalo 15. 10. 2005 v Hnúšti. Naši pretekári tu preukázali, že na vstup do novej sezóny sú dobre pripravení a obsadili tieto miesta:

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

November 2005 / Prečítané 2259 krát
Volejbal: 19.11. VTC Pezinok – Košice 3.12. VTC Pezinok – Žilina 17.12. VTC Pezinok – Senica hrá sa v hale VTC Basketbal: 10.12. MBK Pezinok – Trnava 11.12. MBK Pezinok – ŠKP Bratislava hrá sa v hale SOU

Program Kultúrneho centra

November 2005 / Prečítané 2073 krát
December 2005

Program kina v Dome kultúry

November 2005 / Prečítané 2236 krát
December 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

November 2005 / Prečítané 2187 krát
December 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

November 2005 / Prečítané 2190 krát
December 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

November 2005 / Prečítané 2193 krát
December 2005

Poznámky o prostredí, o ľuďoch, o živote

pp / November 2005 / Prečítané 2417 krát
Takto pomenoval výstavu svojich prác Ľubomír Rapoš, predstavujúci sa menej známou časťou svojej tvorby v priestoroch Mestského múzea. Autor, v súčasnosti sa venujúci hlavne maľbe a koláži, priniesol do Pezinka fotografiu. Táto prevažovala najmä v začiatkoch jeho tvorby.