Na úvod

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2127 krát
Milí čitatelia, dostávate do rúk Pezinčana v novej úprave, na novinovom papieri. Niektorí z vás, ktorí ste si už zvykli na mestské noviny na hrubšom bielom papieri, budete možno trošku sklamaní, ale predpokladáme, že časom si zvyknete aj na ich novú podobu.

SlovakiaTour 2005

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2214 krát
V bratislavskej Inchebe sa uskutočnil v dňoch 20. - 23. januára 11. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR. Zúčastnilo sa na ňom aj naše mesto, v expozícii Malokarpatského regiónu i vo vlastnej spolu s partnerskými mestami Mosonmagyaróvár (Maďarsko), Neusiedl am See (Rakúsko) a Mladá Boleslav (Česká republika). V našom stánku mala zastúpenie aj slovinská Izola, s ktorou máme záujem nadviazať oficiálne kontakty už v najbližšom čase.

Pezinok medzi najlepšími na Slovensku

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2158 krát
Niekoľko denníkov prinieslo v januári informácie o výsledkoch hodnotenia slovenských miest pod názvom Typológia regiónov Slovenska. V hodnotení od 1. - najlepšie až po kategóriu 8 - najhoršie sa posudzovali silné a slabé stránky miest, napr. v oblasti ekonomickej výkonnosti, populačného a vzdelanostného indexu, zamestnanosti ale i urbanizácie, kvality života atď.

Najlepší športovci roka 2004

pr / Január 2005 / Prečítané 2759 krát
Komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve a časopis Pezinčan zorganizovali podobne ako v minulom roku anketu o najlepšieho športovca Pezinka. Opäť sa do hlasovania zapojili aj čitatelia Pezinčana, ktorí mohli svoje tipy poslať na hlasovacom lístku, uverejnenom v decembrovom Pezinčanovi.

Od 1. januára nový systém daní a poplatkov

Mgr. Oliver Solga / Január 2005 / Prečítané 2198 krát
Vážení spoluobčania, sú chvíle v živote mesta a jeho občanov, ktoré nemožno nazvať ani jednoduché a ani ľahké. Sú to chvíle veľkých zmien, zavedenia nových systémov alebo nepopulárnych opatrení. Takto by sme mohli charakterizovať aj fiškálnu decentralizáciu, ktorá na mestá a obce "doľahla" od 1. januára tohto roka. Aby sme však boli spravodliví, musíme konštatovať, že má pre Pezinok viac výhod ako nevýhod, aj keď, ako to už býva, každý začiatok je ťažký...

Nájomné byty bude stavať BATEA

Január 2005 / Prečítané 2357 krát
Vedenie mesta už v minulom roku informovalo, že intenzíne pripravuje výstavbu bytového domu (41 bytov) v areáli pod Pinelovou nemocnicou na Zumbergskej ulici. Po vyhotovení statických posudkov a projektovej dokumentácii sa tento mesiac prikročilo k výberu stavebnej firmy.

Debata o cestovnom ruchu

Ing. Eva Lupová / Január 2005 / Prečítané 2235 krát
Symbolickou bodkou za uplynulým rokom z hľadiska cestovného ruchu v ostatných rokoch v Pezinku býva stretnutie subjektov cestovného ruchu. Vlaňajšie sa uskutočnilo 15. decembra v Mestskej vinotéke. Jeho cieľom bolo zhodnotiť turistický rok a načrtnúť predstavy v tejto oblasti v roku 2005.

Mesto si zriadilo šesť fondov

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2161 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. decembra 2004 schválilo návrh plánu tvorby a použitia fondov na rok 2005. Podľa schváleného návrhu bude mať mesto šesť fondov:

Tlačivá na priznanie dane

Mestský úrad / Január 2005 / Prečítané 2292 krát
Mestský úrad v Pezinku vychádza v ústrety najmä starším občanom v Grinave a na Cajle tým, že zriadil v týchto častiach mesta vysunuté pracoviská na vydávanie a preberanie tlačív pre priznanie dane z nehnuteľnosti. Tlačivá dostanete na týchto miestach:

MIMORIADNE MsZ

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2048 krát
Vo štvrtok 20. januára sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania bolo schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Rozálke, kde sa budú stavať rodinné domy.

Trhať sa nebudeme

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2163 krát
Z médií i z pracovných stretnutí vedenia mesta sa mnohí z nás dozvedeli, že v minulom mesiaci sa objavila informácia o snahe vytvoriť z Bratislavy samostatný kraj, bez okresov Pezinok, Malacky a Senec, s tým, že by sa mohli pričleniť do Trnavského kraja.

Schválili rozpočet na rok 2005

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2143 krát
Poslanci MsZ v Pezinku na svojom decembrovom zasadnutí schválili návrh rozpočtu mesta na rok 2005. Spracovatelia po prvýkrát pri tvorbe rozpočtu uplatnili novú formu financovania samosprávy, ktorá vyplýva z fiškálnej decentralizácie.

Zápis žiakov do 1. ročníka

Mgr. Oliver Solga / Január 2005 / Prečítané 2029 krát
Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.

Prieskum názorov na spolužitie s Rómami

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2149 krát
V novembri minulého roku sa uskutočnil prieskum názorov občanov Pezinka na spolužitie s rómskou komunitou. Prostredníctvom anketárov sa na ňom zúčastnilo 126 občanov. Na otázku, aké majú respondenti skúsenosti s rómskou komunitou - 5 percent odpovedalo, že pozitívne, 47 percent negatívne a 58 percent nemá s Rómami skúsenosti.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Január 2005 / Prečítané 2203 krát
Any zme sa nenazdály a prvý mesýc nového roka je fuč. Zima je dosci býdna, ale hádam sa to ešče polepší, lebo jako hovorí moja mamka, žádnú zimu ešče vlci nezežraly. Tak by hádam bolo lepší, keby došla ftedy, ket je na nu ešče čas, jako keby mala dójst, ket uš bude šecko kvitnút. Hornáci sa asi trocha lepší modlyly jako my a majú šecko pekne zasnežené.

Nepremeškajte termín!

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2091 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu športu, kultúry a pomoci Mesta Pezinka na rok 2005, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2005. Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ, Radničné nám. 7 a na www.pezinok.sk

Odmeny venovali sociálne odkázaným

as / Január 2005 / Prečítané 2161 krát
Funkcionári mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa zriekli odmien za mesiac december 2004 v sume 39 tisíc Sk, ktoré venovali pezinským rodinám v hmotnej núdzi a neúplným rodinám s deťmi. Sociálne oddelenie rozdelilo túto sumu pre 39 rodín, každá dostala po dve 500 korunové poukážky na nákup potravín v Tescu.

POSLANECKÝ DEŇ

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2116 krát
Najbližší poslanecký deň sa uskutoční v stredu 2. februára na Mestskom úrade, v miestnosti č. 19, od 16.00 do 18.00 hodiny. Prítomní poslanci vám poskytnú vysvetlenia rozhodnutí Mestského zastupiteľstva a môžete sa na nich obrátiť tiež so svojimi pripomienkami a podnetmi.

Upozornenie pre majiteľov psov

RK / Január 2005 / Prečítané 2347 krát
Mesto Pezinok zakúpilo ekologické vrecká na zber psích exkrementov a ponúka ich majiteľom psov. Každý záujemca dostane dvadsať kusov na jedného psa.

Kedy vyjde Pezinčan?

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2215 krát
V tomto roku vyjde dvanásť čísel Pezinčana, desaťkrát obvykle na konci mesiaca a dva razy - v septembri pred Vinobraním a v decembri pred vianočnými sviatkami. Termíny vydania Pezinčana: piatok 25.2., štvrtok 31.3., piatok 29.4., piatok 27.5., piatok 24.6., piatok 29.7., piatok 26.8., utorok 20.9., piatok 28.10., piatok 25.11., štvrtok 22.12.

Doručovanie Pezinčana

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2199 krát
Dostávame dotazy, či redakcia zabezpečuje doručovanie Pezinčana v prípade záujmu aj do iných miest na Slovensku alebo v zahraničí. Odpoveď znie - robíme aj takúto službu, ale za poplatok, ktorý tvorí poštovné a obálka. Na Slovensku je to 10 Sk, do zahraničia sa cena určuje podľa cieľovej stanice.

Vyzbierali vyše 100 tisíc korún

Mgr. Elena Kašiarová / Január 2005 / Prečítané 2076 krát
Počas troch víkendov zbierky Pomôžte spolu s nami vyzbierali dobrovoľníci pre Špeciálnu školu v Pezinku 109 051 Sk. Celkový výťažok zbierky v pezinskom hypermarkete Tesco použijú na výchovu a vzdelávanie autistických detí.

Posedenie zdravotne postihnutých

Január 2005 / Prečítané 2076 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Pezinok 6. novembra 2004 usporiadala v Dome kultúry v Pezinku Posedenie pri hudbe pre zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov okresu Pezinok a Senec. Na posedení sa zúčastnilo 223 členov a rodinných príslušníkov zo základných organizácií Pezinok, Senec, Šenkvice a Modra.

ZMENY V NADÁCII REVIA

Zuzana Frnová / Január 2005 / Prečítané 2435 krát
Vzhľadom na ukončenie 3-ročného volebného obdobia správnej rady REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie, ku koncu roka 2004 nastali zmeny. Doterajší členovia Peter Bittner a Marián Šipoš ukončili svoje členstvo z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.

Cestovné doklady pre deti

ev / Január 2005 / Prečítané 2774 krát
Od 1. januára 2005 nadobudla platnosť novela zákona o cestovných dokladoch. Chceme pripomenúť občanom, najmä tým, ktorí sa chystajú cestovať do zahraničia s deťmi, že deti staršie ako 5 rokov musia mať svoj vlastný cestovný doklad.

Vymenovanie riaditeľov škôl

ri / Január 2005 / Prečítané 2174 krát
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman odovzdal 3. januára 2005 riaditeľom piatich škôl menovacie dekréty. Medzi vymenovanými riaditeľmi bola i Mgr. Elena Jurčíková zo Stredného odborného učilišťa, Komenského ulica, Pezinok.

BVS zvýšila ceny

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2286 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a.s. v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 16. decembra 2004 zvýšila ceny za dodávku pitnej vody a odvedenie odpadovej vody na rok 2005.

Po prípitku zažiaril ohňostroj

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2152 krát
Prvého januára, hodinu po polnoci, sa zišli mnohí Pezinčania na Radničnom námestí, aby spoločne oslávili príchod nového roku a 11. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Argumenty nezabrali - uložili pokutu

Január 2005 / Prečítané 2042 krát
Do redakcie sme dostali list Ing. Róberta Trubena, v ktorom sa sťažuje na postup mestskej polície v súvislosti s parkovaním na Moyzesovej ulici. Z listu vyberáme: - Dňa 26.11. 2004 o 8.00 hod. som zaparkoval vozidlo na Moyzesovej ulici pri poliklinike (pozn. red. - na ceste pred bývalým Weissovým domom).

Festival Kapustnica

mb / Január 2005 / Prečítané 2324 krát
V sobotu 5. februára sa uskutoční v Modre II. ročník festivalu Kapustnica. Podujatie sa bude konať na Nádvorí Starej radnice v Modre od 10.00 - 24.00 hod. Okrem varenia a ochutnávania kapustníc sprievodnými podujatiami budú: degustácia vín ročníka 2004, autogramiády kníh Jána Kamenistého a prof. Fedora Malíka, hudobný program (Silvia Josifovská a Blues Band Feelme), pravá modranská zabíjačka spojená s predajom zabíjačkových špecialít a fašiangová zábava v maskách.

Grantový program EKOPOLISU

Ján Roháč / Január 2005 / Prečítané 2299 krát
Nadácia Ekopolis v spolupráci s ČSOB vyhlásila 12. januára 1. kolo grantového a asistenčného programu PrieStory. Program finančne aj nefinančne podporí úpravy a rozvoj verejných priestranstiev, poskytne metodickú a finančnú pomoc ľuďom, ktorí chcú spolu s komunitou v ktorej žijú, premeniť zanedbané a opustené verejné priestranstvá na príjemné miesta.

Pamiatke obetí

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2147 krát
Tak ako vo väčšine miest Európskej únie i v Pezinku sme si pripomenuli na pravé poludnie 5. januára pamiatku obetí prírodnej katastrofy v juhovýchodnej Ázii a to vyvesením smútočnej zástavy na Mestskom úrade, trojminútovým signálom sirén a vyzváňaním zvonov na pezinských kostoloch. Ak však môžeme, urobme i viac, prispejme finančne do organizovaných zbierok zriadených na tento účel.

Oznamovacia povinnosť

Ing. Oľga Moťovská / Január 2005 / Prečítané 2021 krát
Mestský úrad v Pezinku upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú tzv. malý zdroj znečisťovania ovzdušia (t. j. u kotolní príkon kotlov do 300 kW), aby si v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia splnili oznamovaciu povinnosť na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7, Pezinok, a to v termíne do 15. februára 2005.

Program TV Pezinok

Január 2005 / Prečítané 2358 krát
TELEnoviny - nonstop, okrem vysielania nasledujúcich relácií

90 rokov Základnej školy na Holubyho ulici

Január 2005 / Prečítané 2599 krát
Základná škola na Holubyho ulici v Pezinku oslávila svoje 90. výročie vzniku slávnostnou akadémiou 16. decembra v Dome kultúry. Medzi pozvanými hosťami boli primátor mesta Mgr. Oliver Solga, viceprimátori Ing. Juraj Pátek, Ing. Jozef Chynoranský, široká rodičovská verejnosť, riaditelia pezinských škôl a mestských organizácií, bývalí pracovníci školy pôsobiaci na našej škole. Za ministerstvo školstva bola prítomná PaedDr. Viera Rosinová.

Trhy navodili sviatočnú atmosféru

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 2207 krát
Vianočné trhy v Pezinku majú viacročnú tradíciu - a aj tie vlaňajšie priniesli do nášho mesta neopakovateľnú atmosféru najkrajších sviatkov roka.

Vianočné dobročinné akcie

Ing. Eva Lupová / Január 2005 / Prečítané 2377 krát
Vianočné sviatky bývajú príležitosťou, keď sú ľudia viac prístupní zamýšľať sa nad vecami duchovnými, sú si akosi bližší, ochotní pomôcť tým, čo sú na to odkázaní. Dôkazom toho, že dobrí ľudia ešte žijú sú i výnosy z viacerých dobročinných akcií, ktoré sa v Pezinku uskutočnili koncom roka.

Zahraničné kontakty pezinských hasičov

mjr. Peter Ronec / Január 2005 / Prečítané 2262 krát
Už bývalé slobodné kráľovské mesto Pezinok sa vyznačovalo čulými stykmi zo zahraničím, žili tu tiež občania viacerých národností. Úzku zahraničnú spoluprácu v minulosti i v súčasnosti majú aj pezinskí hasiči - dobrovoľníci i profesionáli. Dobré kolegiálne vzťahy majú s hasičmi z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka.

Lovci mamutov pri Pezinku?

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Január 2005 / Prečítané 6793 krát
Archeologické nálezy a objavy majú rôznu hodnotu. Niekedy nám jediný predmet prinesie dôležitejšie informácie ako desiatky kilogramov archeologického materiálu. A práve to sa podarilo v roku 1991. Nadšenec pezinskej a regionálnej histórie Luboš Voštinár počas jedného zo svojich „výletov“ našiel na poli medzi Pezinkom a Viničným nezvyčajný kus opracovaného kameňa.

Marián Ondrovič z Nemecka píše o slávnej herečke

M. Ondrovič / Január 2005 / Prečítané 2331 krát
Vážená redakcia Pezinčana, ako mladý pezinský ochotník som si uvedomoval, že z môjho rodiska pochádzajú významní divadelníci Jozef Hanúsek a Milan Mlsna. Nevedel som však, že Pezinok dal svetu herečku, ktorú oslavovali nielen v Európe, ale i v zámorí. V januári si pripomíname 112. výročie jej smrti. I keď sa na jej meno medzičasom zabudlo, predsa si len my-slím, že by si ho mali obyvatelia Pezinka uchovať v pamäti tak, ako mená iných veľkých Pezinčanov. A to je pre mňa dôvod, prečo píšem tento článok.

Lions club Pezinok Bozin praje šťastný nový rok

Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. / Január 2005 / Prečítané 2680 krát
„We serve...“ Slúžime - to je krédo, ktoré hádam najvýstižnejšie charakterizuje poslanie dobrovoľnej humanitnej organizácie Lions Club International. Táto organizácia združuje takmer poldruha milióna členov pôsobiacich v 193 krajinách na celom svete. Jej poslaním je šíriť myšlienky humanizmu a charity, rozvíjať ducha priateľstva a porozumenia medzi ľuďmi a národmi, prispievať k budovaniu občianskeho cítenia, kultúrneho, sociálneho a morálneho blaha spoločnosti a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Granty pre podnikateľov v roku 2005

Ing. L. Pavlovová / Január 2005 / Prečítané 2290 krát
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec - Pezinok oznamuje všetkým podnikateľom, že sa pripravuje nová grantová schéma SISME - Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov. Ide o podnikateľov v akejkoľvek oblasti výroby okrem potravinárskej a spracovania tabaku.

ŽIACI BUDÚ MAŤ PRÁZDNINY

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2144 krát
V školách v Bratislavskom kraji budú mať žiaci 1. februára polročné prázdniny a 21. - 25. februára jarné prázdniny.

Okresný súd zrušený

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2774 krát
Od 1. januára 2005 zaniklo na Slovensku desať okresných súdov. Zrušený bol tiež Okresný súd v Pezinku, ktorého agendu preberá Okresný súd Bratislava III so sídlom Bratislava, Sadová 2 (tel. 02/4437 1137, 02/4437 1628, fax: 02/4437 1219).

Spomíname

Január 2005 / Prečítané 2356 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Január 2005 / Prečítané 2228 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Január 2005 / Prečítané 2066 krát
Úprimne ďakujeme...

Nová lekáreň

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2294 krát
V priestoroch hypermarketu Hypernova v Pezinku bola otvorená lekáreň FARMAKON, ktorá je otvorená každý deň od 9.00 do 21.00 hodiny.

Spoločenská kronika

Január 2005 / Prečítané 3165 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

ETNOFESTIVAL predsa bude!

Monika Čárska / Január 2005 / Prečítané 2210 krát
Nedávno sa mi dostalo do uší, že sa v Pezinku opäť chystá etnofestival. Neváhala som preto a oslovila som prezidenta Občianskeho združenia P.R D. Rasťa Kuttnera. l Je to naozaj pravda, že etnofestival bude? - Áno, je to skutočne tak. V poslednej chvíli sa nám podarilo zohnať nejaké financie a zhodli sme sa, že by to na základ etnofestivalu mohlo stačiť. Takže v sobotu 26. februára sa dúfam uvidíme v kulturáku.

Nádherný týždeň v Tatrách

Ján Veselý / Január 2005 / Prečítané 2291 krát
Klub dôchodcov v Grinave pod vedením PhDr. Zity Joklovej zorganizoval v termíne 7. - 13. novembra rekreačný pobyt vo Vysokých Tatrách.

Blíži sa uzávierka literárnej súťaže

redakcia / Január 2005 / Prečítané 2246 krát
V novembrovom čísle Pezinčana sme uverejnili podrobné informácie o literárnej súťaži O cenu primátora mesta Pezinka. Tento ročník (13.) hlavný organizátor Mesto Pezinok v spolupráci so ZO Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov rozširuje o udelenie aj osobitných cien za najlepšie práce s mierovou tématikou pri príležitosti 60. výročia SNP a víťazstva nad fašizmom.

Prechádzka po Banskom chodníku

Ing. Eva Lupová / Január 2005 / Prečítané 1934 krát
V rámci kurzu mestských sprievodcov sa uskutoční 12. februára prechádzka po Banskom náučnom chodníku so sprievodcom Petrom Wittgrúberom. Je určená nielen pre frekventantov kurzu, ale aj pre širokú verejnosť. Zraz účastníkov je o 10.30 hod. pred vchodom do Pinelovej nemocnice. Tí, ktorí cestujú z mesta, môžu použiť autobus - odchádza z námestia o 10.10 hod.

Oprava

Ing. Eva Lupová / Január 2005 / Prečítané 2088 krát
V novembrovom čísle Pezinčana bolo uverejnené vyhlásenie medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže Pocta Kupeckému III. V podmienkach účasti bola uvedená veková hranica účastníkov 7 - 10 rokov, ale správne má byť 7 - 18 rokov. Za omyl sa ospravedlňujeme. Ešte raz pripomíname, že termín na odovzdanie súťažných prác je 10. apríl 2005 (na Mestskom úrade v Pezinku č.dv. 9).

Február v znamení histórie a spomienok

Ing. Eva Lupová / Január 2005 / Prečítané 2188 krát
Hoci február je najkratším mesiacom roka, ten pezinský bude čo do počtu najbohatším na podujatia orientované na minulosť mesta. Prvé podujatie sa uskutoční 10. februára o 17. hodine v priestoroch Mestského múzea, ktoré v rámci dlhoročného vyklu Vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka predstaví záujemcom výsledky archeologickej sezóny 2004.

MaSK hodnotil uplynulú sezónu

pr / Január 2005 / Prečítané 2116 krát
V sobotu 18. decembra sa v Dome kultúry uskutočnilo vyhodnotenie sezóny softballového klubu MaSK Pezinok. Tradičné koncoročné podujatie, na ktorom sa zúčastnili hráči a hráčky klubu spolu s rodičmi, tréneri i niekoľko pozvaných hostí, bolo plné zábavy i uvoľnenej atmosféry.

Veľká cena Pezinka stolných tenistov

ph / Január 2005 / Prečítané 1995 krát
Dňa 16.1. 2005 sa uskutočnil 3. ročník Veľkej ceny Pezinka v stolnom tenise v ZŠ Na bielenisku. Zúčastnilo sa na ňom 76 štartujúcich z 11 oddielov Bratislavského a Trnavského kraja. Turnaj sa hral v šiestich kategóriach - starší žiaci, staršie žiačky, mladší žiaci, mladšie žiačky, najmladší žiaci a najmladšie žiačky.

GALA CUP vyhrali Maďarky

pr / Január 2005 / Prečítané 2049 krát
Volejbalový klub VTC Pezinok zorganizoval cez víkend 8. - 9. januára medzinárodný volejbalový turnaj GALA CUP. Štartovali na ňom dve kvalitné zahraničné družstvá - maďarský NRK Nyiregyháza a slovinský OK Nova Maribor - a dvaja slovenskí extraligisti MŠK Žiar nad Hronom a domáci VTC.

Trojkráľové preteky v nečase

bm / Január 2005 / Prečítané 2088 krát
Vo štvrtok 6. januára sa konal už šiesty ročník Mestských trojkráľových orientačných pretekov. Aj napriek nepriazni počasia, keď po celý deň neustále pršalo, všetko prebiehalo podľa plánu. Žiadneho účastníka pretekov neodradil dážď ani silný vietor. Na tvárach pretekárov bolo možné vidieť odhodlanie podať čo najlepší výkon. Trasy pretekov viedli cez celý Pezinok. Štartovalo 80 pretekárov v kategóriach od detí po seniorov.

POSTUP BASKETBALISTOV

pr / Január 2005 / Prečítané 2128 krát
Mladý kolektív mužov MBK Pezinok postúpil ako nováčik 1. ligy basketbalistov do nadstavbovej skupiny A. O svojom postupe rozhodli Pezinčania v poslednom dvojkole keď zvíťazili na palubovkách Bánoviec nad Bebravou a Partizánskeho. V nadstavbovej skupine bude o postup do basketbalovej extraligy bojovať osem družstiev (po štyri zo západnej a východnej základnej skupiny) - okrem Pezinka aj Petržalka, ŠKP Bratislava, Trnava, Považská Bystrica, Michalovce, Prievidza a Banská Bystrica. Veríme, že naši basketbalisti získajú v náročnej konkurencii ďalšie skúsenosti a zabojujú o čo najlepšie umiestnenie.

Podpora športu

Január 2005 / Prečítané 2124 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo na návrh Komisie športu a mládeže Koncepciu finančnej podpory rozvoja športu v roku 2005. Pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov určených na šport z rozpočtu mesta a nakladania s nimi sa uplatňujú tri zásady: zásada transparentnosti, zásada zohľadnenia členskej základne, zásada zodpovednosti funkcionárov.

Športový kalendár

Január 2005 / Prečítané 2122 krát
Basketbal: 12.2. MBK Pezinok - Trnava 13.2. MBK Pezinok - ŠKP Bratislava Volejbal: 29.1. VTC Pezinok - Slávia UK 19.2. VTC Pezinok - Senica Zápasy sa odohrajú v športovej hale na Komenského ulici.

MESTO PRIATEĽSKÉ K DEŤOM

Január 2005 / Prečítané 2216 krát
Ako sa to začalo? V rámci Vianočnej slávnosti Centra voľného času, ktorá sa uskutočnila 10.12. 2004 v Dome kultúry, oficiálne uviedol primátor mesta Pezinok Oliver Solga projekt detského fondu UNICEF Mesto priateľské k deťom, do ktorého sa zapojil aj Pezinok a ktorý je orientovaný na práva a dôstojný život detí.

Ordinačné hodiny pezinských lekárov poskytujúcich služby pre deti

Január 2005 / Prečítané 5041 krát
Poliklinika Pezinok, Hollého ul., spojovateľka: tel. 033/641 2444, 641 2445, detská pohotovosť: tel. v pracovné dni od 15.30 - 7.30 hod., cez víkendy 24 hodín, tel. 033/641 3536.

Program Kultúrneho centra

Január 2005 / Prečítané 2142 krát
Február 2005

Program kina v Dome kultúry

Január 2005 / Prečítané 2063 krát
Február 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2005 / Prečítané 2030 krát
Február 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Január 2005 / Prečítané 1871 krát
Február 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Január 2005 / Prečítané 2067 krát
Február 2005

Astronomický krúžok začína činnosť

ľd / Január 2005 / Prečítané 2224 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v šk. r. 2005 Astronomický a SCI-FI krúžok. Popri teórii sa budú členovia venovať pozorovaniam oblohy. Najbližšie stretnutie členov astronomického krúžku sa uskutoční v utorok 1. februára 2005 o 17.30 hod. v Dome kultúry, miestnosť č. 109. Za dvadsať dvojhodiných stretnutí sa platí 500 Sk, poplatok treba uhradiť na otvorení krúžku. Bližšie informácie na t.č. 0915 063 849.