Vítajte na pezinskom Vinobraní

September 2004 / Prečítané 2421 krát
Najväčším magnetom nedeľňajšieho programu je už tradične alegorický sprievod. Aj v tomto roku organizátori venovali jeho príprave veľa času, aby si návštevníci prišli na svoje. Dominantnou postavou bude i tentoraz Bakchus - boh vína.

Začal sa nový školský rok

September 2004 / Prečítané 2181 krát
Druhého septembra sa otvorili brány našich škôl, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl po letných dvojmesačných prázdninách znovu zasadli do lavíc. Po dňoch voľna, sladkého ničnerobenia sú tu opäť chvíle každodenných povinností, ktoré škola prináša.

Festivalové mesto

September 2004 / Prečítané 2196 krát
Pezinok možno vskutku nazvať festivalovým mestom. Len uvážte, v tomto roku boli u nás štyri festivaly - a nie hocijaké. V máji to bol medzinárodný festival chrámových zborov AD UNA CORDA, v júni sa uskutočnil medzinárodný divadelný festival CIBULÁK, v auguste multimediálny festival HODOKVAS a taktiež medzinárodný festival dychových hudieb DYCHOVKY V PREŠI.

Maťo majstrom Európy!

September 2004 / Prečítané 2122 krát
V krátkom časovom slede dosiahol opäť obrovský úspech vodný lyžiar Matej Kunert. Po druhom mieste na nedávnom európskom šampionáte v lyžovaní za člnom v Neratoviciach získal kompletnú zbierku medailí na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom lyžovaní za vlekom v Lubline v Poľsku. Zlato si vybojoval v skokoch, striebro v kombinácii a bronz v trikoch.

Oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania

September 2004 / Prečítané 2135 krát
V piatok 27. augusta sa uskutočnili celomestské oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania. Začali sa prijatím priamych účastníkov a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na radnici u primátora Olivera Solgu.

VYHLÁŠKA Zákaz vstupu do vinohradov

Mgr. Oliver Solga / September 2004 / Prečítané 2132 krát
Primátor mesta Pezinok ako správny orgán podľa ust. § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna, vyhlasujem:

Dražba stavebných pozemkov

September 2004 / Prečítané 2324 krát
Mesto Pezinok na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. septembra 2004 vyhlásilo dražbu na predaj stavebných pozemkov v lokalite Bielenisko. Dražba 11 pozemkov sa uskutoční v sobotu 6. novembra 2004 od 8.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.

Triedenie plastov sa rozšírilo

September 2004 / Prečítané 2592 krát
Ako sme už informovali vo februárovom čísle v Pezinku sa začalo od 1. marca 2004 po papieri a skle s triedením ďalšej zložky odpadu - plastov.

Vyznamenanie O. Solgovi

September 2004 / Prečítané 2187 krát
Pred tohtoročnými oslavami 60. výročia SNP Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelil vyznamenanie - medailu M.R. Štefánika I.stupňa, Ľubovi Romanovi, predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja, Branislavovi Longauerovi, predsedovi Krajského úradu v Bratislave a Oliverovi Solgovi, primátorovi Pezinka. Ocenenie im udelili za vynikajúcu spoluprácu so SZPB a pripomínanie si výročí oslobodenia a SNP v rámci svojej pôsobnosti.

O pohár mesta Pezinok

em / September 2004 / Prečítané 2138 krát
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku vás pozývajú na 1. ročník súťaže o Putovný pohár mesta Pezinka. Podujatie sa uskutoční v piatok 24. septembra na hasičskom štadióne na Rozárke. Súťažiť budú družstvá v požiarnom útoku podľa pravidiel hasičského športu.

Nový riaditeľ PBS

September 2004 / Prečítané 2102 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku vymenovalo na základe výberového konania do funkcie riaditeľa Podniku bytových služieb s.r.o. Pezinok Petra Slezáka na čas určitý 1 rok.

POMOC MESTU

Mestský úrad / September 2004 / Prečítané 2236 krát
Mesto Pezinok ďakuje spoločnosti Villa Pharm s.r.o. za poskytnutie finančných prostriedkov do Fondu pomoci mesta Pezinok v sume desať tisíc korún.

Zastavia rýchliky

September 2004 / Prečítané 2193 krát
Mestský úrad nás informoval, že počas Vinobrania 2004 v Pezinku v sobotu 25.9. a v nedeľu 26.9. mimoriadne zastavia rýchliky R 725 o 20.00 hod. (smer Žilina) a R 601 o 23.10 hod. (smer Žilina).

Úcta k starším

Mestský úrad / September 2004 / Prečítané 2399 krát
Mesto Pezinok pozýva pezinských dôchodcov na celomestskú akciu Úcta k starším, ktorá sa uskutoční 20. októbra o 15.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / September 2004 / Prečítané 2083 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na nájom nebytového priestoru v k.ú. Pezinok, v objekte na ul. M.R.Štefánika č.10 - zasadačka nachádzajúca sa na I. poschodí

Čo vy na to?

Milan Oravec, pr / September 2004 / Prečítané 2541 krát
V našom meste bol 10. júla daný do užívania prvý hypermarket Tesco. Aký názor na príchod Tesca do Pezinka majú občania?

Stĺpek po našem

strýco Lajo / September 2004 / Prečítané 2380 krát
Dovolte mi, abych hnet na začátku podzekoval šeckým, kerý si ten predešlý stĺpek dokázali prečítat a dokonca sa aj ozvaly. Zatát len samé pozitývne ohlasy, aj ket je pravda, že sem vlastne ešče nyšt vážne nenapísal. Podzekováný patrý aj tým, kerý sa neozvali a ostatných vyzývam: ket nebudete nečemu rozumet, klydne sa ozvyte. A klydne nech sa ozvú aj tý, kerý si myslá, že to je úplne ináč, jako čítajú.

Kto bude naj?

Ing. Eva Lupová / September 2004 / Prečítané 2234 krát
Výsledky už tradičnej súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu v Pezinku v roku 2004 budú vyhlásené v stredu 6. októbra 2004 o 16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku. Z rúk primátora mesta Olivera Solgu prevezmú ceny víťazi v troch kategóriách - 1. Najkrajšia predzáhradka, 2. okno, balkón, 3. verejná budova.

Hospodárske fórum

Ing. Eva Lupová / September 2004 / Prečítané 2252 krát
V Divadle West v Bratislave sa uskutočnilo Regionálne hospodárske fórum - možnosti rozvoja spoločnosti v podmienkach Európskej únie. Na tomto významnom podujatí mal zastúpenie aj Pezinok. Našu delegáciu tvorili zástupcovia samosprávy na čele s primátorom, miestni podnikatelia, zástupcovia nadácie Revia a časopisu Pezinský podnikateľ. V bohatom programe vystúpil aj predseda Klubu podnikateľov Pezinka Vojtech Gottschall, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej živnostenskej komory.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / September 2004 / Prečítané 2150 krát
Októbrový Poslanecký deň sa uskutoční už tradične v prvú stredu v mesiaci, t.j. 6.10. 2004 od 16. - 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach a radostiach s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.

Znečistená voda

September 2004 / Prečítané 5042 krát
Občan Pezinka Marek Slamka nám priniesol do redakcie fotografie silne znečistenej vody a uhynutých rýb v potoku Saulak v úseku od Malokarpatskej ulice po sídlisko Juh. S týmto javom sa stretol viackrát, naposledy v polovici augusta.

Zrušením röntgenového pracoviska so štítkovačom na poliklinike sa sleduje ochrana pacientov pred žiarením

Doc. MUDr. Marianna Príkazská, PhD. / September 2004 / Prečítané 3689 krát
Mnohí z nás si od školských čias pamätajú radostné chvíle, keď nám učitelia oznámili „neučí sa, ideme na štítkovanie“. Netušili sme, mnohí až dodnes, že štítkovanie, správne snímkovanie zo štítu alebo rádiofotografia, má aj svoje nepriaznivé stránky.

Grant na projekt na školenia o partnerských a rodinných vzťahoch

September 2004 / Prečítané 2198 krát
Občianske združenie Prevencia AD získalo v piatom ročníku kampane Hodina deťom z Nadácie pre deti Slovenska prostredníctvom napísaného projektu grant s názvom Hovorme spolu o priateľstve a láske. Jeho cieľom je vytvoriť vrstovnícku skupinu žiakov z celého pezinského okresu, ktorí budú školení na tému partnerské a rodinné vzťahy, sexuálna výchova.

BOCIANY V CENTRE MESTA

September 2004 / Prečítané 2148 krát
Na prelome mesiacov august a september prileteli do Pezinka bociany. Ako stanovište si prekvapivo vybrali rušný stred mesta, strechy na dolnom kostole a okolitých domoch. Išlo zrejme o jednu rodinku, a v našom meste si urobili zastávku pri sťahovaní do teplých krajín.

Nedodržujú rýchlosť

September 2004 / Prečítané 2207 krát
My, občania Pezinka, sme znepokojení rýchlo jazdiacimi vodičmi na našich uliciach. Títo nedisciplinovaní účastníci cestnej premávky nás terorizujú a sme proti tomu bezmocní.

"Služba" zákazníkom?

Dr. J.A., CSc. / September 2004 / Prečítané 2226 krát
Nedávno som v obchode Záhradkár na Holubyho ul. v Pezinku kúpil prípravok na ochranu rastlín proti škodcom. No už asi po pätnástich - dvadsiatich minútach som sa vrátil v dobrom úmysle vrátiť kúpený produkt, keďže som sa zišiel so zaťom, ktorý ten istý výrobok práve zakúpil a teda moja snaha pomôcť bola nulová.

Krádeže vozidiel

ev / September 2004 / Prečítané 2666 krát
Najčastejším spôsobom, akým páchatelia vnikajú do vozidiel, je rozlomenie zámku dverí a násilné rozbitie okna. Najjednoduchším opatrením, ako sa chrániť pred krádežou vecí z vozidla alebo odcudzením celého auta je: - parkovanie v garáži pokiaľ je to možné;

Letný detský tábor

ff / September 2004 / Prečítané 3329 krát
Letný detský tábor Pax Christi Slovakia sa uskutočnil v dňoch 27.7. - 4.8. 2004 v Belušských Slatinách. Zúčastnilo sa na ňom 42 detí z Pezinka a okolia. Spoločnosť im robili štyria inštruktori a zdravotná sestra. Deti strávili osem príjemných dní v prekrásnej prírode Strážovských vrchov.

Jediným kazom Hodokvasu bolo počasie

pr / September 2004 / Prečítané 2264 krát
Na Malackej ceste sa 19. - 21. augusta uskutočnil 5. ročník multimediálneho festivalu Hodokvas. Už v minulom čísle sme festival zhodnotili našimi očami, v tomto čísle sme dali priestor Milanovi Prekopovi, jednému z organizátorov.

Organizátori festivalu ďakujú

František Féder / September 2004 / Prečítané 2036 krát
Dovolím si povedať, že štvrtý ročník festivalu Dychovky v preši bol zatiaľ najlepší. Zúčastnilo sa na ňom desať dychových orchestrov, takmer 200 muzikantov, po obidva dni bola výborná nálada. Festival navštívilo denne 500 ľudí.

ORGANOVÝ KONCERT

Milan Oravec / September 2004 / Prečítané 2947 krát
Evanjelický cirkevný zbor v Pezinku-Grinave v spolupráci so Spolkom koncertných umelcov usporiadal 12. septembra organový kolaudačný koncert pri príležitosti ukončenia generálnej opravy historického organu Martina Šašku st. z roku 1875.

Spomienkové stretnutie

Ing. Eva Lupová / September 2004 / Prečítané 2115 krát
V započatej tradícii pripomínania si života a diela verejnosti menej známych osobností viažúcich sa na Pezinok pokračuje samospráva mesta ďalším spomienkovým stretnutím. Uskutoční sa pod názvom "Zahrám ti pred pohľadom anjelov" vo štvrtok 7. októbra 2004 o 17.00 hod. v historickej sieni Starej radnice. Bude venované už zosnulej Pezinčanke hudobnej skladateľke sestre Cecílii Magulovej. Program: 1. prednáška na tému život a dielo Cecílie Magulovej, 2. spomienky príbuzných a známych na skladateľku, 3. interpretácia jej vybraných skladieb. Lektoruje: Peter Sandtner, tel. 0904 427 201.

Pozvánka do galérie

redakcia / September 2004 / Prečítané 2174 krát
Galéria Štefana Prokopa na Potočnej ul. 5 v Pezinku pozýva na výstavu Štefan Prokop - Stopa. Galéria je otvorená denne okrem pondelka od 14. - 17. hodiny. Na telefonické požiadanie deň vopred aj v iných termínoch. Telefón: 033/ 641 1166, 0915 815 712.

Justičná akadémia má riaditeľku

September 2004 / Prečítané 2187 krát
Minister spravodlivosti Daniel Lipšic vymenoval do funkcie riaditeľky Justičnej akadémie sudkyňu Najvyššieho súdu Zuzanu Ďurišovú. Justičná akadémia pôsobí ako vzdelávacia inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry a súdnych úradníkov a tajomníkov. Sídlo Justičnej akadémie bude v Pezinku v bývalých kasárňach.

Pomoc postihnutým

September 2004 / Prečítané 2248 krát
Mesto Pezinok poskytlo finančnú pomoc v sume 5 tisíc korún z fondu pomoci mestu Gelnica, ktoré bolo nedávno postihnuté ničivými povodňami. Za pomoc vyjadrila poďakovanie primátorka Gelnice Anna Nemčíková.

Spomíname

September 2004 / Prečítané 2198 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

September 2004 / Prečítané 2300 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

September 2004 / Prečítané 3036 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Malokarpatský strapec

September 2004 / Prečítané 2476 krát
V Areáli zdravia Rozálka v Pezinku sa uskutočnil 19. ročník Malokarpatského strapca v parkúrovom skákaní. Počas troch septembrových dní sa konalo jedenásť skokanských súťaží. Mladí jazdci do 16 rokov absolvovali súťaže s výškou prekážok 90 - 100 cm, dospelí 120 - 140 cm.

Volejbalistky chcú po dobrej príprave v extralige vyššie

pr / September 2004 / Prečítané 2132 krát
Volejbalistky VTC Pezinok začali s prípravou na novú sezónu 2. augusta v domácom prostredí. Pod vedením trénera Ľuba Stražaya sa do nej zapojilo deväť hráčok, avšak hneď v druhý deň si zlomila nohu Marianna Ferancová. Aké zmeny nastali v klube medzi sezónami? O tom viac tréner Ľubo Stražay:

Mladý tím MBK Pezinok sa musí naučiť vyhrávať

pr / September 2004 / Prečítané 2261 krát
Po letnej prestávke sa na jeseň rozbiehajú basketbalové súťaže. Pezinský MBK po minulosezónnom postupe z 2. ligy bude v tejto sezóne nováčikom v 1. lige, čiže v našom meste opäť uvidíme súťaž, ktorá sa tu dlhé roky hrávala. Čo nové v kuchyni MBK Pezinok nám porozprával tréner a manažér Justín Sedlák.

Druhé na pražskom turnaji

ds / September 2004 / Prečítané 2209 krát
Pezinské softbalistky koncom augusta štartovali na tradičnom turnaji Veľká cena Prahy. Bola to súčasť prípravy na jesennú časť domácej súťaže, kde juniorky hra-júce v ženskej súťaži postupujú z druhého miesta a kadetky budú na domácom ihrisku obhajovať minuloročné prvenstvo.

PEZINSKÝ STRAPEC 2004

pr / September 2004 / Prečítané 2219 krát
Organizátori z VTC Pezinok poriadajú v dňoch 24. - 26. septembra už 18. ročník mimoriadne kvalitného volejbalového turnaja žien PEZINSKÝ STRAPEC. Je-ho účastníkmi tento rok budú: Dinamo Bukurešť (majster Rumunska), Croatia Záhreb (majster Chorvátska), Ľubľana (majster Slovinska), KP Brno (majster Česka), Slávia UK Bratislava (majster Slovenska), Rotraben Wilbisburg (vicemajster Nemecka), UP Olomouc (ČR) a VTC Pezinok. Zápasy sa hrajú v ŠH na Komenského ul. a vo volejbalovej hale na Komenského ul. Začiatky zápasov sú o 9.00 hod.

Športový kalendár

September 2004 / Prečítané 2096 krát
Basketbal: 2.10. MBK Pezinok - Trnava Futbal: 3.10. PŠC Pezinok - FC Lamač 15.30 hod. 17.10. PŠC Pezinok - ŠK Ružinov, 15.00 hod. 31.10. PŠC Pezinok - ŠK Vrakuňa, 14.00 hod.

Orientační bežci úspešní na Majstrovstvách Slovenska

pp, pr / September 2004 / Prečítané 2105 krát
V dňoch 3. - 5. septembra sa v Nitre a okolí konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu. Štartovalo na nich v rôznych vekových kategóriách 286 pretekárov zo Slovenska, Rakúska a Poľska. Boli medzi nimi aj pretekári z TJ Sokol Pezinok, ktorí si počínali vcelku úspešne.

Zvíťazil

September 2004 / Prečítané 2153 krát
l Filip Polc sa stal víťazom ďalšieho kola Slovenského pohára v horskej cyklistike v Podkoniciach. V zjazde na 1,8 km dlhej trati dosiahol čas 2:18 min.

Program Kultúrneho centra

September 2004 / Prečítané 2150 krát
Október 2004

Program kina v Dome kultúry

September 2004 / Prečítané 2162 krát
Október 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

September 2004 / Prečítané 2270 krát
Október 2004

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

September 2004 / Prečítané 2333 krát
Október 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

September 2004 / Prečítané 2025 krát
Október 2004

KULTÚRNE CENTRUM HOLUBYHO, PEZINOK

Ing. Ingrid Noskovičová / September 2004 / Prečítané 2481 krát
vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry: Kancelária s rozmerom 18 m2, na I. poschodí Domu kultúry v zadnom trakte budovy KC, s možnosťou prenájmu od 1.10. 2004.

Výstava v Schaubmarovom mlyne

September 2004 / Prečítané 1980 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici je otvorená výstava Elisabeth Gevaertovej (výber z diela). Výstavu si môžete pozrieť do 14. novembra denne, okrem pondelka, od 10.00 do 17.00 hod.

Astronomický krúžok

kc / September 2004 / Prečítané 2139 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2004/2005 astronomický krúžok a SCI-FI krúžok. Je určený všetkým záujemcom o vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii je v Ing. Ľ. Dobrovodaprograme pozorovanie Slnka, Mesiaca, Jupitera, Saturna a iných planét astronomickými ďalekohľadmi. Krúžok bude otvorený v utorok 5. októbra o 17.30 hod. v Dome kultúry, miestnosť č. 109. Poplatok za 11 dvojhodinových stretnutí je 275 Sk (1 stretnutie 25 Sk), ktorý treba zaplatiť vopred. Krúžok povedie Ing. Ľ. Dobrovoda, tel. č. 033/647 4800. Prihlášky: Kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel. 033/641 2093 (p. Debnárová).