Hypermarket TESCO otvorený

Milan Oravec / Júl 2004 / Prečítané 4760 krát
Hypermarket TESCO v Pezinku má za sebou prvú zaťažkávaciu skúšku. Verejnosti slúži od soboty 10. júla, záujem o služby tohto najväčšieho obchodu v meste a blízkom okolí je pochopiteľne veľký. Zákazníci si môžu vybrať z 15 tisíc druhov výrobkov. K dispozícii je trinásť pokladníc, 300 nákupných košíkov, vyše 250 vozíkov. Je tu automat na výkup fliaš, dva bankomaty, verejný telefónny automat.

Cibulák tradične programovo pestrý

Monika Čárska / Júl 2004 / Prečítané 2320 krát
V dňoch 25. a 26. júna sa v exteriéroch a interiéroch Pezinka konal už 16. ročník medzinárodného divadelného festivalu CIBULÁK. Po vlaňajšej prestávke sme teda v našom meste opäť videli skvelé slovenské i zahraničné divadelné súbory, ktoré prilákali veľa divákov z Pezinka a okolia ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska.

Jubilejné oslavy SNP

Júl 2004 / Prečítané 2225 krát
Mesto Pezinok a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku usporiadajú v piatok 27. augusta celomestské oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania. O 15. hodine prijme na radnici priamych účastníkov a členov SZPB primátor mesta Oliver Solga. O hodinu neskôr sa uskutoční kladenie vencov pri pamätníku SNP. Večer o 19. hod. bude na lúke pri areáli hasičov na Rozálke Partizánska vatra s kultúrnym programom.

ÚSPECH PEZINSKÝCH VÍN

Júl 2004 / Prečítané 2276 krát
Vína pezinskej firmy Vinohradníctvo Pavelka - Sobolič bodovali aj na tohtoročnom Agrovíne v Nitre. Šampiónom vín so zvyškovým cukrom sa stal ich Rizling rýnsky, ľadový zber, r. 2003, ktorý získal i Cenu rektora SPU Nitra za najlepšie víno ročníka 2003. V kategórii červených tichých suchých vín zvíťazil Neronet, r. 2003. Naši vinári si z prestížnej výstavy odniesli aj Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja za najlepšiu kolekciu vín.

Pezinčanka misskou Slovácka

Júl 2004 / Prečítané 2164 krát
Sedemnásťročná Pezinčanka Katarína Mannová sa stala Miss Slovácka 2004. V májovom finále v Kyjove bolo dvanásť dievčat, desať Češiek a dve Slovenky. Víťazka ako hlavnú cenu získala osobný automobil Škoda Fabia.

Ulička Fortna zmení svoju tvár

Júl 2004 / Prečítané 2263 krát
Spojovacia ulička medzi Holubyho a Hrnčiarskou ulicou - zvaná Fortna, sa stala veľkým staveniskom. Zaujíma to mnohých Pezinčanov, nielen zo zvedavosti, čo tam bude, ale hlavne dokedy bude ulička uzatvorená. Chodci, ktorých tu prechádza denne stovky, po večernom uzatvorení susedného priechodu v Malej pasáži a vedľa reštaurácie Astra, musia totiž chodiť až po ulici Štefana Polkorába.

Pomenovali desať nových ulíc

redakcia / Júl 2004 / Prečítané 2216 krát
Na návrh názvoslovnej komisie Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004, ktoré určuje názvy desiatich ulíc v lokalitách začínajúcej alebo prebiehajúcej výstavby v našom meste.

Nebezpečné odpady sa musia vytrieďovať!

Ing. Oľga Moťovská / Júl 2004 / Prečítané 2362 krát
Upozorňujeme občanov, že na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o., je v prevádzke zariadenie na zber odpadov, tzv. Zberné miesto nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov. Zberné miesto slúži na zber jednotlivých zložiek odpadu s obsahom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia povinní vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné uloženie.

Aj takíto návštevníci k nám prichádzajú

Milan Oravec / Júl 2004 / Prečítané 2201 krát
V utorok 29. júna privolali hliadku mestskej polície do Empiru na Jesenského ulici, kde sa jeden z hostí agresívne správal voči personálu a ostatným návštevníkom, pričom rozbil poháre a fľašu. Keďže sa hrubo a urážlivo správal aj voči členom hliadky MsP, predviedli ho na Obvodné oddelenie PZ v Pezinku.

DOTÁCIA BASKETBALISTOM

Júl 2004 / Prečítané 2182 krát
Mestské zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí 2. júla schválilo príspevok 100 tisíc Sk z fondu športu pre Mládežnícky basketbalový klub Pezinok. Prostriedky budú použité na materiálno - technické vybavenie a výdavky spojené s činnosťou družstva mužov, ktoré postúpilo do 1. Slovenskej basketbalovej ligy.

Nové rozvody a kanalizácia

Júl 2004 / Prečítané 2171 krát
Ešte do konca roku sa uskutočnia v našom meste niektoré stavebné akcie súvisiace s vodou. Na Kutuzovovej ulici sa konečne robí nový rozvod pitnej vody, pretože starý bol už v dezolátnom stave a časté havárie občanom strpčovali život. Nový rozvod vody začnú budovať v septembri aj v grinavskej časti na tzv. starej Bratislavskej ceste.

Ušetrené peniaze rozdelili do fondov

Júl 2004 / Prečítané 2179 krát
Hospodárenie mesta Pezinok v roku 2003 skončilo prebytkom takmer 1,48 milióna Sk. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o prerozdelení tejto sumy do mestských fondov takto: rezervný fond 148 tisíc Sk, fond kultúry 100 tisíc, fond športu 400 tisíc, ekologický fond 400 tisíc, fond rozvoja vinohradníctva a vinárstva 50 tisíc, fond zvláštnych prostriedkov 181 tisíc.

MESTO PEZINOK

Júl 2004 / Prečítané 2100 krát
v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, s poukazom na zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsadzuje voľné pracovné miesto

Robia poriadok s pozemkami

Milan Oravec / Júl 2004 / Prečítané 2078 krát
Vedenie mesta sa zaoberalo vysporiadaním pozemkov na Muškáte I, pretože mnohé veci sa tu dlhšie neriešili, čo občanov zneisťovalo a znervózňovalo. Niektorí mali záujem robiť prístavby, nevedelo sa tiež čo bude s nezastavanými plochami.

Jubilejný Permoník

Júl 2004 / Prečítané 2459 krát
V dňoch 14. a 15. augusta sa uskutoční v Dome kultúry jubilejný 10. ročník Pezin- ského Permoníka.

Práca v členských štátoch Európskej únie

Júl 2004 / Prečítané 2384 krát
Od 1. mája 2004, keď Slovensko vstúpilo do EÚ, má každý občan právo sa zamestnať vo všetkých členských krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (členské krajiny EÚ, Nórsko, Island a Švajčiarsko).

Spoločný školský obvod

Júl 2004 / Prečítané 2263 krát
Poslanci MsZ schválili dohodu o zriadení spoločného školského obvodu medzi mestom Pezinok a obcou Limbach, na základe ktorej sa školský obvod Limbach začlení do školského obvodu Základnej školy s materskou školou Orešie, Pezinok. Iniciovala to obec Limbach, ktorá zriadenie spoločného školského obvodu požadovala pre žiakov 5. až 9. ročníka.

Pezinské čísla

Júl 2004 / Prečítané 2201 krát
1945 v tomto roku 1. apríla skončila v Pezinku 2. svetová vojna; 1991 rok v ktorom začala svoju činnosť Mestská polícia; 1993 v tomto roku začalo triedenie odpadov v našom meste; 2003 v tomto roku 11. septembra prechádzal cez Pezinok Svätý Otec Ján Pavol II.

Podujatia k výročiam

Júl 2004 / Prečítané 2377 krát
Mestská organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku sa starostlivo pripravuje na nastávajúce oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania a oslobodenia Pezinka. V spolupráci s Mestom Pezinok a ďalšími organizáciami usporiadajú pri týchto príležitostiach viacero podujatí, ktoré vyvrcholia v máji budúceho roka.

Nové prospekty a mapa

Ing. Eva Lupová / Júl 2004 / Prečítané 2288 krát
Na začiatku letnej turistickej sezóny vydalo Mesto Pezinok dva propagačné materiály - mapu mesta a prospekt Po pezinských uličkách. Oba vyšli v náklade tisíc výtlačkov v troch jazykových mutáciach (slovenčina, angličtina, nemčina). Záujemcovia ich môžu získať v Mestskom informačnom centre na Radničnom nám. 9.

O cestovnom ruchu

Júl 2004 / Prečítané 2157 krát
Mesto Pezinok na začiatku letnej turistickej sezóny pozvalo miestne cestovné kancelárie, kultúrne organizácie, majiteľov ubytovacích a stravovacích zariadení a zástupcov médií na poradu o cestovnom ruchu.

Za rozvoj kraja

Júl 2004 / Prečítané 2325 krát
Na júnovom zasadnutí zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v Bratislave udelili vybraným jednotlivcom a kolektívom ocenenia za rozvoj kraja. Medzi ocenenými bol aj Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku, ktorý oslavuje v tomto roku 130. výročie vzniku. Ocenenie - Pamätný list predsedu BSK, prevzal predseda mestskej organizácie DHZ Gabriel Guštafík (na snímke s kyticou).

Problémy s parkovaním na sídlisku Juh

Júl 2004 / Prečítané 2048 krát
V poslednom období sa rapídne zhoršila situácia s parkovaním na Bystrickej ulici, pričom už nestačia ani iné alternatívne miesta (napr. Bratislavská ul.), kde by mohli obyvatelia tohto sídliska zaparkovať svoje auto. Krízové sú najmä večerné, resp. nočné a víkendové hodiny, keď sa väčšina z nás zdržuje doma.

ROZÁLKA OPEN 2004

Júl 2004 / Prečítané 2179 krát
V sobotu 26. júna sa v Areáli zdravia Rozálka uskutočnil tenisový turnaj Rozálka open 2004. Turnaj bol vyhlásený pre dvojhry v kategóriach muži, ženy, veteráni a pre štvorhru.

Mladé gymnastky na celoslovenskej súťaži

DK / Júl 2004 / Prečítané 2483 krát
Mladé gymnastky zo Základnej školy na Fándlyho ul. reprezentovali Pezinok na celoslovenskej Kalokagatii a Majstrovstvách Slovenska v Trnave v dňoch 21. - 22. júna. V obidvoch kategóriach: A - žiačky 1. - 2. ročníkov a B-žiačky 3. - 4. ročníkov, si vybojovali postup na túto prestížnu medziškolskú akciu ako víťazky krajských kôl.

Otvorenie sezóny

Júl 2004 / Prečítané 2200 krát
Slávnostné otvorenie sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste sa uskutočnilo v piatok 11. júna v Zámockom parku pred vinárňou. Účastníkov privítal primátor mesta Oliver Solga a zástupcovia združenia MVC.

Nezvyčajná návšteva v gymnáziu

Barbora Nováková / Júl 2004 / Prečítané 2187 krát
V piatok 11. júna sa konala v priestoroch pezinského gymnázia beseda študentov školy s predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom. Hodinu otázok a odpovedí za účasti riaditeľky školy RNDr. Alžbety Vodovej, členov profesorského zboru, študentov vyšších ročníkov a moderátorky Oľgy Votavovej otvoril premiér.

Kto vie, ukáže ako sa fyzulnačka varí...

Ing. Eva Lupová / Júl 2004 / Prečítané 2275 krát
Po vydarenom prvom ročníku súťaže vo varení fazuľovej polievky sa rozhodli organizátori založiť novú tradíciu a vyhlásiť druhý ročník. Uskutoční sa pod názvom Fyzulnačka 2004, ako sprievodné podujatie tohtoročného Vinobrania v Pezinku.

FINANČNÝ DAR TESCA

Elena Kašiarová / Júl 2004 / Prečítané 2267 krát
Vážení čitatelia, nedávno sme prostredníctvom Pezinčana, týždenníka Pezinsko a voľne distribuovaných anketových lístkov organizovali anketu o tom, ktoré neziskové zariadenie v Pezinku získa finančný dar pri príležitosti otvorenia hypermarketu Tesco Pezinok.

Dychovky v preši

František Féder / Júl 2004 / Prečítané 2217 krát
Tak ako po minulé tri roky i tento rok Spolok Dychová hudba Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub Cajlané organizujú medzinárodný súťažný festival Dychovky v preši. Po dva augustové dni (v sobotu 21. a nedeľu 22.8.) sa v Pezinku rozozvučia nástroje desiatich dychových hudieb z Rakúska, Moravy a Slovenska.

Ocenenie úspešným žiakom

Ing. Eva Lupová / Júl 2004 / Prečítané 2181 krát
Na konci školského roku už tradične pozýva primátor mesta úspešných žiakov základných škôl do Domu kultúry, aby ocenil morálne ich celoročnú prácu. Súčasťou tohtoročného stretnutia bolo i ocenenie vybraných žiakov za mimoriadnu reprezentáciu školy a Pezinka. Na záver podujatia premietli účastníkom film.

Spomíname

Júl 2004 / Prečítané 2244 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Júl 2004 / Prečítané 2149 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Júl 2004 / Prečítané 2252 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Júl 2004 / Prečítané 3629 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Jubilejný 5. ročník multimediálneho festivalu Hodokvas

Alena Mikovičová / Júl 2004 / Prečítané 2495 krát
Po minuloročnom mimoriadne úspešnom ročníku sa na záver leta už piatykrát uskutoční multimediálny open-air festival HODOKVAS 2004. Festival sa stal s priemernou dennou účasťou dvanásťtisíc návštevníkov druhým najväčším festivalom tohto druhu na Slovensku. Tento rok sa uskutoční opäť na priestrannej lúke pod Malými Karpatmi, pri ceste na Pezinskú Babu od 19. do 21. augusta 2004.

Galéria PROKOP otvorená

Viera Moravčíková / Júl 2004 / Prečítané 3126 krát
Myšlienka urobiť pre akademického sochára Štefana Prokopa v Pezinku galériu vznikla v roku 1990. Dôvodov bolo dosť. Žil tu, stal sa Pezinčanom, tu vytvoril obsažné a cenné dielo. Priradil sa ním k menám , ako sú Eugen Suchoň, Ľudovít Rajter, Ján Kupecký, Jozef Ľudovít Holuby a ďalšie známe osobnosti späté s mestom Pezinkom.

Blahoželáme primátorovi

redakcia / Júl 2004 / Prečítané 2369 krát
Tretieho augusta sa dožíva primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga životného jubilea - päťdesiatky. Pri tejto príležitosti želáme oslávencovi veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. Redakcia Pezinčana

KULTÚRNE CENTRUM PEZINOK

Júl 2004 / Prečítané 2306 krát
Holubyho 42, 902 01 Pezinok tel. 033/641 2093, 641 3949 fax 033/641 3949

O CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

Júl 2004 / Prečítané 2261 krát
V tomto roku sa uskutočnil už 12. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinka. O výsledkoch sme podrobne informovali v minulom čísle. Tentoraz prinášame výber z najúspešnejších ocenených prác.

ŠKH Agrokarpaty Pezinok - druhý vicemajster Slovenska

Milo Matonog / Júl 2004 / Prečítané 5265 krát
V dňoch 11. - 13. júna 2004 sa na palubovke pezinského SOU odohrával finálový turnaj MS 2003/ 2004 v hádzanej starších žiakov. Vyžrebovanie turnaja prinieslo našim mladým hádzanárom dvoch najťažších súperov v úvodný hrací deň.

Futbalisti PŠC splnili cieľ

pr / Júl 2004 / Prečítané 2176 krát
V nedeľu 13. júna ukončili záverečným zápasom svoje účinkovanie v III. lige v sezóne 2003/2004 futbalisti PŠC Pezinok. Napokon obsadili v tabuľke 13. miesto a zachránili sa. Splnili tým cieľ, ktorý stanovilo počas zimnej prestávky nové vedenie klubu.

Traja odchovanci Sokola v bronzovej štafete

pr / Júl 2004 / Prečítané 2253 krát
Slovenská štafeta orientačných bežcov obsadila na akademických majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v uplynulých dňoch v Plzni, 3. miesto a získala bronzové medaily. Jej členmi boli aj odchovanci TJ Sokol Pezinok Martin Piják (20), Ondrej Piják (22) a Lukáš Barták (20) v súčasnosti už pretekajúci za Kobru Bratislava.

Mezeiová strieborná na ME

pr / Júl 2004 / Prečítané 2268 krát
Počas posledného júnového víkendu sa v cyperskej Nikózii konali majstrovstvá Európy v streľbe z brokových zbraní, na ktorých nás reprezentovala aj Pezinčanka Jana Mezeiová. A darilo sa jej výborne, získala striebornú medailu za druhé miesto v trape junioriek, keď boj o zlato prehrala až vo finálovom k.o. rozstrele s Ruskou Barsukovou.

KOLKÁRI

Júl 2004 / Prečítané 2406 krát
Dlhoročnú tradíciu v Limbachu má kolkársky šport. Po 40 rokoch sa miestni kolkári, jediní v okrese, prebojovali do druhej národnej ligy. O veľký úspech a postup sa zaslúžili: na snímke horný rad zľava - Michal Sadloň, Ľubomír Bušo, Ján Bičian, Anton Lačný, Pavol Ančic, dolný rad - Štefan Ležák, Peter Holenda (tréner), Štefan Horváth.

Úspešní pezinskí atléti

pr / Júl 2004 / Prečítané 2366 krát
Na prelome júna a júla sa uskutočnili slovenské šampionáty dospelých a juniorov v atletike. Štartovalo na nich päť Pezinčanov. Najúspešnejšia bola Barbora Micháliková, ktorá na juniorskom šampionáte v Banskej Bystrici zvíťazila na 100 aj 200 m a bola tiež členkou víťaznej štafety Vitalu Bratislava na 4x100 metrov.

Výstava grafík

Peter Šoula / Júl 2004 / Prečítané 2194 krát
V Dome kultúry sa 28. júna uskutočnila vernisáž výstavy grafických diel 88-ročného saleziánskeho kňaza Leopolda Sersena, ktorý sa grafickej tvorbe venoval vo voľných chvíľach a v dôchodku. Usporiadateľom výstavy bol Peter Sandtner. Na otvorení sa zúčastnili primátor Oliver Solga, Don Štefan Sandtner, d.p. Vendelín Kubíček a ďalší hostia.

Spomienkové stretnutie

Ing. Eva Lupová / Júl 2004 / Prečítané 2278 krát
Pri príležitosti sviatku sv. Anny sa dňa 26. júla uskutoční spomienkové stretnutie, ktoré začne o 17. hod. v Mestskom múzeu prednáškou na tému Pezinčania na bojisku 1.svetovej vojny. Po nej o 18.30 hod. budú pri Farskom kostole položené vence k pamätníku obetiam z tohto obdobia. Na záver o 19.00 hod. sa uskutoční vo Farskom kostole svätá omša s pobožnosťou k sv. Anne.

Rakúšania o regióne

Milan Oravec / Júl 2004 / Prečítané 2183 krát
V minulých dňoch rakúska televízia ORF natáčala reportáž o Malokarpatskom regióne pre pravidelný magazín zo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. Tvorcov relácie v Pezinku zaujali informácie o vinárstve a vinohradníctve, ktoré im poskytli známi vinárski odborníci Ing. František Slezák a Ing. Milan Pavelka.

Program Kultúrneho centra

Júl 2004 / Prečítané 2189 krát
August 2004

Program Amfiteáter

Júl 2004 / Prečítané 2270 krát
August 2004

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Júl 2004 / Prečítané 2423 krát
August 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

Júl 2004 / Prečítané 2242 krát
August 2004

Zvíťazil pezinský DEVILS

Milan Oravec / Júl 2004 / Prečítané 3465 krát
V sobotu 26. júna sa na ihrisku TJ Baník Pezinok uskutočnil 9. ročník turnaja v minifutbale NOVÝ ŽIVOT CUP - Memoriál Milana Bacigála.

Odysea mysle v Spojených štátoch

Júl 2004 / Prečítané 3981 krát
V dňoch 29.5. - 2.6. 2004 sa konalo v Colege Park University of Maryland v USA Svetové finále súťaže Odysey of the mind.