Prezident Rudolf Schuster navštívil Pezinok

Milan Oravec / Marec 2004 / Prečítané 2319 krát
Vo štvrtok 26. februára navštívil naše mesto prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Hlavu štátu v Obradnej sieni na radnici za prítomnosti vedúcich pracovníkov mesta, obvodného úradu, podnikateľov, starostov susedných obcí a členov Malokarpatského baníckeho spolku privítal primátor Oliver Solga. Hosťa podrobne informoval o histórii i súčasnosti Pezinka a o problémoch, ktoré rieši miestna samospráva. Po úvodnom príhovore odovzdal R. Schusterovi, ako prvému významnému hosťovi, nové mestské ocenenie - zlatú a striebornú známku Pezinka.

Oslavy oslobodenia

Marec 2004 / Prečítané 2200 krát
Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku srdečne pozývajú občanov na oslavy 59. výročia oslobodenia Pezinka, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 1. apríla 2004 o 16. hod. pri pomníku na Mladoboleslavskej ulici. Zraz účastníkov osláv bude v Zámockom parku. Účastníci osláv položia vence a kytice k pamätníkom a vypočujú si slávnostný príhovor k tejto významnej udalosti novodobých dejín mesta.

Vyhlásili sme výsledky ankety Najlepšia predajňa roka

Milan Oravec / Marec 2004 / Prečítané 4051 krát
V pondelok 15. marca vyhlásili na pezinskej radnici výsledky XI. ročníka ankety Najlepšia predajňa roka, ktorej tradičnými organizátormi sú redakcia Pezinčana a Mestský úrad v Pezinku. Víťazom ankety za rok 2003 sa stala predajňa Lahôdky u Katky na Kollárovej ulici.

Región má novú kráľovnú vína

Milan Oravec / Marec 2004 / Prečítané 4373 krát
V marci sa skončilo ročné "vládnutie" prvej kráľovnej vína v našom regióne, ktorou bola Klaudia Tretinová z Pezinka. Odchádzajúcu kráľovnú vystriedala nová, ktorá bude na tróne nasledujúcich dvanásť mesiacov.

Voľba prezidenta a referendum

Marec 2004 / Prečítané 2048 krát
V sobotu 3. apríla sa uskutoční voľba prezidenta Slovenskej republiky. V našom meste bude 15 volebných miestností, ktoré budú otvorené v čase od 7.00 do 22.00 hod. Ak nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, tak sa uskutoční druhé kolo voľby (17. apríla) medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi.

Nové byty pri Pinelovej nemocnici

Marec 2004 / Prečítané 2227 krát
V marci sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa projektovej dokumentácie na novú bytovku pri Pinelovej nemocnici. Bude v nej 33 malometrážnych bytov, ktoré by mali byť dostavané začiatkom budúceho roka. Ide o jednu z investícií mesta, ktorá sa bude realizovať spolu s predpokladanými rekonštrukciami starých bytov a nadstavbami objektov v areáli Materskej školy Za hradbami.

Mestské zastupiteľstvo v apríli

Marec 2004 / Prečítané 2097 krát
Vo štvrtok 8. apríla sa uskutoční v budove mestského úradu druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Poslanci budú prerokúvať novelu rozpočtu na rok 2004, koncepciu kultúry a sociálnu koncepciu, vyhodnotenie lesného a poľovného hospodárstva, správu o delikvencii na území mesta a iné. Zasadnutie začína o 8.30 hod.

Pred výstavbou nových garáží

Marec 2004 / Prečítané 2187 krát
V novembrovom čísle Pezinčana v minulom roku sme uverejnili oznam, že Mesto Pezinok prijíma žiadosti na garáže na území mesta. O možnostiach podania prihlášok boli informácie tiež v Pezinskej televízii a na verejných zhromaždeniach. Občania mohli svoj záujem prejaviť do konca februára 2004, keď sa prijímanie prihlášok skončilo.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA MESTSKOM ÚRADE

Marec 2004 / Prečítané 2256 krát
Tradičný Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku sa tento rok bude konať v stredu 12. mája od 8.00 do 17.00 hod. Okrem tradičných besied s vedúcimi pracovníkmi MsÚ zameranými na aktuálne problémy mesta ponúka tento rok aj novinku v podobe Hodiny otázok a odpovedí s primátorom mesta O. Solgom. Nebude tiež chýbať tradičná možnosť na individuálne konzultácie. Prvýkrát bude mať táto akcia aj sprievodné podujatie.

Zasadal klub primátorov

Marec 2004 / Prečítané 2176 krát
Zasadnutie valného zhromaždenia Klubu primátorov miest Slovenskej republiky sa uskutočnilo 17. marca v Martine. Okrem vyhodnotenia práce za uplynulé obdobie a reforiem verejnej správy sa zaoberalo prijatím nových členov do KPM SR. Novým prezidentom Klubu primátorov sa stal Stanislav Bernát, primátor Martina. V sedem-člennom prezídiu bude mať zastúpenie aj Pezinok, keď jeho členom sa stal náš primátor Oliver Solga.

Poslanecký deň v apríli

Ing. Eva Lupová / Marec 2004 / Prečítané 2103 krát
Aprílový Poslanecký deň sa uskutoční opäť v prvú stredu v mesiaci, tentokrát 7.4. 2004 od 16. - 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach i radostiach súvisiacich s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.

HOVORILI O OBCHVATE

os / Marec 2004 / Prečítané 2140 krát
Problematika riešenia obchvatu Pezinka a Modry bola začiatkom roka aj jedným z bodov rokovania Regionálneho zväzu SDKÚ v Bratislave. Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Milan Vaškor informoval, že na realizáciu obchvatu vznikne akciová spoločnosť, ktorá bude hľadať strategického investora.

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu

Marec 2004 / Prečítané 2179 krát
Predseda parlamentu Pavol Hrušovský vyhlásil 10. marca prvé historické voľby slovenských poslancov Európskeho parlamentu na nedeľu 13. júna 2004 od 7. do 22. hodiny. Vo voľbách bude zvolených 14 europoslancov na päťročné obdobie. Právo voliť europoslancov budú mať slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov.

Pracovné stretnutie

Marec 2004 / Prečítané 2092 krát
V priestoroch Divadla WEST v Bratislave sa uskutočnilo 4. marca pracovné stretnutie primátorov a starostov Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa venovalo hospodárskemu rozvoju regiónu (prílev investícií, priemyselné parky, podnikateľské prostredie), riešeniu problémov v školstve a samospráve a súčasnosti a vízii rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.

Vykonáva sa celoplošná deratizácia

Mestský úrad / Marec 2004 / Prečítané 2243 krát
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 a pokynov obvodného hygienika sa má v termíne 22.3. - 30.4. 2004 vykonať v našom meste celoplošná deratizácia.

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS

ap / Marec 2004 / Prečítané 2216 krát
V nedeľu 28.3. o 2.00 hod. v noci sa začína letný čas (LSEČ). Ručičky hodín sa posunú na 3.00 hod., t.j. o hodinu dopredu. Letný čas bude platiť do 31. októbra.

Súťažná degustácia vín prvýkrát vo Vinárskom dome

Milan Oravec / Marec 2004 / Prečítané 2290 krát
Po roku sú tu opäť pezinské Vínne trhy, ktoré napíšu už deviatu kapitolu. Ochutnávke súťažných vín, na ktorej sa zúčastňuje verejnosť, vždy predchádza degustácia vín, ktoré vystavovatelia poslali do súťaže.

Motoristická výstava

Marec 2004 / Prečítané 2205 krát
V Mestskom múzeu v Starej radnici si môžete ešte do 2. apríla pozrieť motoristickú výstavu pod názvom Na plný plyn. Na výstave je množstvo fotografií, plagátov, výstrižkov z novín, trofejí a iných exponátov, s ktorými sa prezentujú automotokluby, ktoré vyvíjajú činnosť na území mesta. Väčšia časť expozície je venovaná spomienke na majstra športu Františka Srnu.

Pomôžte skautom z Modrého oblaku

sh / Marec 2004 / Prečítané 2234 krát
Pezinskí skauti organizovaní v 61. zbore Modrý oblak vyvíjajú celoročnú činnosť so zameraním na deti, ktoré vedú k pozitívnemu vzťahu k prírode. Okrem krúžkovej činnosti sa v minulom roku podieľali na organizovaní Dňa narcisov, cyklistických pretekov, Vianočných trhov, priniesli Betlehemské svetlo a iné.

Ad: Problém, ktorý sa dotýka každého z nás (Pezinčan č.2/2004)

Marec 2004 / Prečítané 2111 krát
Určite každý z nás súhlasí s pripomienkami, ktoré súvisia s chýbajúcim zastrešením pred Domom smútku na pezinskom cintoríne. K tomu ale treba pripojiť ešte ďalší problém - a to je ozvučenie počas obradu pri samotnom hrobe.

Mali by si zobrať príklad

MUDr. Radomír Zálešák / Marec 2004 / Prečítané 2116 krát
Radní páni starodávneho kráľovského mesta Pezinka sa v minulom volebnom období rozhodli a povolili výstavbu rodinných domov v lokalite Turie brehy (pri Limbachu). Po vybudovaní inžinierskych sietí sa začala výstavba. Bola radosť pozerať, ako domy jeden za druhým rastú, ako sa mení zaburinená pôda na peknú vilovú štvrť Pezinka.

SPOLUPRÁCA S MÉDIAMI

Marec 2004 / Prečítané 2261 krát
Pracovné stretnutie na tému Práca samosprávy s médiami sa uskutočnilo 10. marca v Primaciálnom paláci v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom hovorcovia, manažéri a marketingoví pracovníci samosprávy z okolia Bratislavy a zástupcovia regionálnych médií.

Kuriér mesta

Mestský úrad / Marec 2004 / Prečítané 2163 krát
Mesto Pezinok má nového kuriéra, 45-ročného Jána Gálika (na snímke), ktorý roznáša v týchto dňoch občanom mesta platobné výmery na daň z nehnuteľnosti, rozhodnutia o vyrubení poplatku za odpady a rozhodnutia o poplatku za psa.

Burza starožitností

Marec 2004 / Prečítané 2660 krát
V sobotu 27. marca v čase od 7. do 12. hod. sa uskutoční na hrade Červený kameň burza starožitností a umelecko-remeselných výrobkov. Expozície hradného paláca, podzemie i obrazáreň sú verejnosti prístupné v čase od 9. do 17. hod.

Krhly na cintoríne

Marec 2004 / Prečítané 2247 krát
Na pezinskom cintoríne, ktorý je mimochodom veľmi pekný a hojne ho navštevujú nielen obyvatelia Pezinka, pribudli nové nádoby na polievanie - klasické krhly. Nahradili množstvo nevkusných plastových farebných nádob od aviváží a rôznych chemikálií.

Deň Rómov po tretíkrát

Ing. Eva Lupová / Marec 2004 / Prečítané 2306 krát
Už za tradičné podujatie možno považovať sviatok našich rómskych spoluobčanov, ktorý bude mať tohto roku novú podobu Dňa otvorených dverí v Glejovke. Uskutoční sa v sobotu 24. apríla.

Chráňme prírodu pred požiarmi

mjr. Ivan Jakubík / Marec 2004 / Prečítané 3134 krát
Vážení spoluobčania, je tu predjarie, čoskoro k nám zavíta jar. Jej vôňa nás vyláka von, do prírody a do lesa. Choďme a dýchajme lesný vzduch, obdivujme rastliny a zvieratá. Všetko vnímajme a chráňme aj pre ostatných.

O poliklinike rozhodne súd

Milan Oravec / Marec 2004 / Prečítané 2320 krát
Občanov Pezinka sme prostredníctvom našich novín už viackrát informovali o úsilí mesta získať do svojho majetku budovu miestnej polikliniky, ako o tom v roku 2002 rozhodol Fond národného majetku. Napriek tomu mesto polikliniku nezískalo, ale prešla do majetku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). S takýmto rozhodnutím Mesto Pezinok nie je spokojné, preto podalo určujúcu žalobu na súd proti trom inštitúciam, ktoré mali prevod polikliniky na mestskú samosprávu uskutočniť.

Spýtali sme sa primátora mesta Olivera Solgu

Milan Oravec / Marec 2004 / Prečítané 2109 krát
l V marci ste mali v Pezinku pracovné stretnutie s ministrom spravodlivosti Danielom Lipšicom. O čom ste hovorili? - Tak ako sme dopredu avizovali, reč bola o návrhu ministerstva spravodlivosti na zrušenie Okresného súdu v Pezinku a zriadení špeciálneho tzv. Protikorupčného súdu. Pánovi ministrovi som vysvetlil prečo s týmto návrhom nesúhlasíme.

Aktivity mesta Pezinka pri príležitosti vstupu

Ing. Eva Lupová / Marec 2004 / Prečítané 2085 krát
17.4. 2004 - účasť mládeže z Pezinka na - EUROPARTY v rakúskom Deutsch-Jahrndorfe. V sprievodnom koncerte bude mesto zastupovať kapela Feelme (Petter-bicie, Tomáš-gitara, Laco-basgitara). Začiatok o 19.00 hod. Mladí ľudia z Pezinka, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto Párty, na ktorej budú ich rovesníci z Maďarska a Rakúska, sa môžu prihlásiť do 10. apríla na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č.d. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk .

Podnet sme odstúpili

Marec 2004 / Prečítané 1992 krát
Naša čitateľka A. Kamanová nás upozornila na prepisovanie dátumu spotreby potravinárskych výrobkov v jednej pezinskej predajni. Jej podnet na prešetrenie sme zaslali inštitúcii, ktorá je kompetentná v predmetnej veci konať - Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, odd. kontroly, Botanická 17, 841 04 Bratislava (tel. 02/ 602 57 203). Upozorňujeme občanov, aby sa s podobnými problémami obracali priamo na túto inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať v obchodnej sieti kontroly kvality potravín.

Čo sa v meste pripravuje...

Ing. Eva Lupová / Marec 2004 / Prečítané 2195 krát
Dňa 4. - 6. júna 2004 sa uskutoční 2. ročník Cyklomaratónu Pezinok - Neusiedl am See - Mosonmagyaróvár - Pezinok. Temer 300 kilometrov dlhá trať je nielen symbolickým spojením 3 partnerských miest z troch štátov, ale je i výzvou na netradičný športový výkon.

2. apríl - Deň narcisov

Liga proti rakovine SR, Klub Venuša / Marec 2004 / Prečítané 2100 krát
Príchod jari je charakterizovaný v našej vlasti aj organizovaním dobrovoľnej finančnej zbierky pod názvom Deň narcisov. V tomto roku sa dobrovoľná zbierka uskutoční v piatok 2. apríla v čase od 9. do 18. hodiny.

Koncert žiakov

Marec 2004 / Prečítané 2078 krát
Základná umelecká škola v Pezinku vás srdečne pozýva na KONCERT ŽIAKOV, ktorý sa uskutoční 26. marca o 18. hod. v Dome kultúry.

Spominame

Marec 2004 / Prečítané 2267 krát
Spomienky pre našich najbližších...

Poďakovanie

Marec 2004 / Prečítané 2686 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Marec 2004 / Prečítané 3350 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Sakrálna plastika

Marec 2004 / Prečítané 2139 krát
V Mestskom múzeu v Starej radnici bola inštalovaná stála výstava sakrálnej plastiky keramikára Jozefa Franka. Vystavené práce, medzi ktorými sú Madona, Ukrižovaný Kristus, Svätá Katarína, Svätá Barbora a ďalšie, pochádzajú z obdobia rokov 1971 - 1996. Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj prezident SR Rudolf Schuster.

Prečo sa predávajú Kultúrne novinky?

Ing. Ingrid Noskovičová / Marec 2004 / Prečítané 2112 krát
Medzi návštevníkmi Kultúrneho centra sme zaregistrovali viacero dotazov týkajúcich sa dôvodu spoplatnenia mesačného programového bulletinu Kultúrne novinky od 1. januára 2004. Radi by sme vás, vážení občania, informovali čo nás viedlo k tomuto kroku.

Beniakove Chynorany

mh / Marec 2004 / Prečítané 2221 krát
V dňoch 21. a 22. februára sa uskutočnil celoslovenský festival poézie pod názvom I. Beniakove Chynorany. Medzi 27 recitátormi, recitujúcimi verše slovenských básnikov, hlavne Valentína Beniaka, súťažili aj Pezinčania - Melánia Hájiková a jej zverenec Igor Schlosser. Igor získal vo svojej kategórii tretie miesto a Melánia Hájiková okrem tretieho miesta vo svojej kategórii i cenu starostu obce Chynorany za najlepší prednes poézie Valentína Beniaka, s ktorým vystúpila aj na záverečnom galaprograme.

Mladí recitátori Hviezdoslavovi

Anna Šavarová / Marec 2004 / Prečítané 2138 krát
Ak by ste boli prišli 19. februára pred deviatou hodinou do Malokarpatskej knižnice v Pezinku - oddelenie pre deti, zažili by ste štebotanie detí, posledné memorovanie textov, posledné úpravy účesov a šiat u dievčat.

Nevšedné obrázky zo všedných dní

ah / Marec 2004 / Prečítané 2217 krát
Aj takto ktosi charakterizoval literárny debut Pezinčanky Sone Tomašových Obrázky z minulého života. Nie štetcom, lež perom vykreslila autorka celé priehrštie rozmanitých obrázkov zo života - príbehov, nápadov, pocitov, svojich snov a túžob. Kniha vyšla vďaka finančnému grantu Ministerstva kultúry SR.

FOTOSÚŤAŽ CEZ FOTOKLUB

Marec 2004 / Prečítané 2253 krát
V auguste 2003 Mesto Pezinok a primátor mesta vyhlásili fotografickú súťaž na tému PEZINOK - MÔJ DOMOV o ktorej sme informovali i v Pezinčanovi. Žiaľ, o súťaž bol malý záujem, do stanoveného termínu svoje práce zaslali len dvaja amtérski fotografisti.

Opäť bude CIBULÁK

Marec 2004 / Prečítané 2228 krát
V minulom roku sa neuskutočnil v Pezinku tradičný divadelný festival Cibulák, čo bolo pre mnohých jeho priaznivcov veľkým sklamaním. V minulých dňoch sme však zaznamenali radostnú správu pre stúpencov príťažlivého podujatia - v tomto roku Cibulák bude!

Umelecké popoludnie v Radnici

redakcia / Marec 2004 / Prečítané 2198 krát
V pezinskej Starej radnici sa v nedeľu 25. apríla od 16.00 hod. uskutoční podujatie nazvané Nedeľné popoludnie umeleckého slova a hudby. Vystúpia na ňom Diana Deáková (spev) a Zuzana Kakalíková (prednes) za klavírneho doprovodu Mgr. D. Šimonoviča.

Šibačková zábava

gg / Marec 2004 / Prečítané 2094 krát
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok-mesto vás pozýva na Hasičskú šibačkovú zábavu, ktorá sa uskutoční na Veľkonočnú nedeľu 11. apríla v Dome kultúry v Pezinku. Začiatok je o 19. hod. Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina Akord. Vstupné 200 Sk. O občerstvenie je postarané. Predpredaj vstupeniek: Ján Slaný, Kupeckého 71, tel. č. 640 1493, 0907 717 891. Zisk z podujatia bude použitý na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku.

Výťažok z plesu

ff / Marec 2004 / Prečítané 2119 krát
Rímskokatolícky farský úrad v Pezinku a hlavný organizátor plesu František Féder úprimne ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 10. Plesu farnosti Pezinok, ako aj tým, ktorí sa na ňom v rekordnom počte zúčastnili.

Medzinárodný festival AD UNA CORDA

Nikol Kanková / Marec 2004 / Prečítané 2157 krát
Každý druhý rok sa v Pezinku organizuje tradičný medzinárodný festival chrámových zborov AD UNA CORDA. Piaty ročník sa uskutoční v dňoch 6. - 9. mája 2004 pod záštitou predsedu Zahraničného výboru NR SR Jána Figeľa a predsedu VÚC Bratislavského samosprávneho kraja Ľuba Romana.

Niekoľko zaujímavostí o rode Františka Meissla

Martin Hrubala / Marec 2004 / Prečítané 2895 krát
Napriek skutočnosti, že významný Pezinčan, lekárnik, dlhoročný mešťanosta, mestský kapitán, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Pezinsko-modransko-svätojurskej sporiteľne, zakladateľ, veliteľ a neskôr čestný predseda Dobrovoľného hasičského spolku, príležitostný maliar, autor prvej sumarizačnej brožúrky o dejinách mesta, otec pezinského muzejníctva a sirotský predseda František von Meissl mal šľachtický pôvod, absentovala vedomosť o jeho erbe, i keď logika veci nasvedčovala, že ho musel mať.

Schválené projekty nadácie REVIA

Zuzana Frnová / Marec 2004 / Prečítané 2096 krát
V rámci otvoreného grantového programu nadácie REVIA boli v prvom kole 2. marca 2004 schválené projekty týchto uchádzačov: Okresný výbor Jednoty dôchodcov, obvod Pezinok, na športové hry seniorov - 2000 Sk, Základná škola Kupeckého ul., Informáčik, I. etapa - 8400 Sk. Najbližšie zasadnutie grantovej komisie bude 1. júna 2004. Uzávierka 2. grantového kola je 14. mája! Projekty, predložené po tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.

Staňte sa členmi Klubu darcov

Zuzana Frnová / Marec 2004 / Prečítané 2115 krát
Spoločnosť Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa ponúkli príležitosť pre Asociáciu komunitných nadácií Slovenska, ktorej členom je aj komunitná nadácia REVIA, založiť Kluby darcov v mieste ich pôsobenia a rozvinúť projekt, ktorý podporuje myšlienku darovania. Ide o klub fyzických osôb, ktoré sa rozhodnú darovať finančné prostriedky na neziskové dobrovoľnícke projekty obyvateľov prostredníctvom nadácie.

Výstava o mariánskych pútiach

Marec 2004 / Prečítané 1992 krát
V Mestskom múzeu v Starej radnici bude koncom apríla otvorená nová výstava - historický dokument Mariánske púte o mariánskych tradíciach. Výstava dokumentuje Mariánske púte nielen ako udalosť náboženskú, ale aj spoločenskú a kultúrnu.

Prezentácia BSK v Prahe

BSK / Marec 2004 / Prečítané 1968 krát
Minulý mesiac predstavil Bratislavský samosprávny kraj svoju ponuku v cestovnom ruchu na podujatí Holiday World v Prahe. Po januárových prezentáciách na veľtrhoch cestovného ruchu v Brne, Bratislave a Viedni to bola štvrtá účasť BSK na medzinárodných podujatiach.

Mladí hádzanári nám robia radosť

Milo Matonog / Marec 2004 / Prečítané 3873 krát
V minulom čísle sme informovali o veľkom úspechu našich mladých hádzanárov, starších žiakov ŠKH Agrokarpaty na medzinárodnom turnaji Winter Handball Cup v Bratislave, ktorý vyhrali bez jediného zaváhania.

Musia obstáť v boji o záchranu, Futbalisti PŠC Pezinok pred jarnou časťou III. ligy

Marec 2004 / Prečítané 5539 krát
Futbalisti PŠC Pezinok stoja na začiatku jarnej časti III. ligy pred náročnou úlohou - úspešne obstáť v boji o záchranu. Po jesennej časti sú totiž so ziskom 10 bodov (tri víťazstvá a jedna remíza) spomedzi šestnástich účastníkov poslední. Priaznivci PŠC ozaj nemali doteraz dôvod na radosť, ale všetko by sa malo na jar už zmeniť k lepšiemu.

Barbora Micháliková - majsterkou Slovenska

pr / Marec 2004 / Prečítané 2272 krát
Počas posledného februárového víkendu sa v bratislavskej atletickej hale Elán konali medzinárodné majstrovstvá Slovenska v atletike. Na kvalitne zorganizovanom šampionáte, ktorý ozdobili aj niekoľkí kvalitní zahraniční atléti, sa predstavila aj Pezinčanka Barbora Micháliková.

SVETOVÝ POHÁR V KARATE

Karol Tahotný / Marec 2004 / Prečítané 1883 krát
Pezinskí karatisti si po úspechoch na slovenskom tatami išli svoje schopnosti skonfrontovať na svetový pohár do maďarského Egeru. Ich súpermi boli pretekári z desiatich krajín - Ruska, Ukrajiny, Arménska, Kuvajtu, Egypta, Rakúska, Srbska, Slovinska, Rumunska a Maďarska. Naši borci si aj tu počínali veľmi dobre, o čom hovoria aj ich výsledky:

Striebro pre Jána Valaštiaka

vá / Marec 2004 / Prečítané 2125 krát
V dňoch 28. - 29.2. 2004 sa konali v Nitre 10. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v športovej streľbe zo vzduchových zbraní. Zúčastnilo sa na nich 140 najlepších športovcov - strelcov z deviatich krajín. Slovensko reprezentoval aj Pezinčan Ján Valaštiak, ktorý po minuloročnej zlatej medaile opäť potvrdil svoje strelecké kvality a vybojoval krásnu striebornú medailu v disciplíne vzduchová puška (60 rán) v kategórii kadeti (do 18 rokov) s výsledkom 582 kruhov.

Vyjadrite sa k zastavovaniu rýchlikov

Marec 2004 / Prečítané 2250 krát
Regionálne pracovisko Divízie osobnej prepravy Železničnej spoločnosti, a.s. v Bratislave má záujem rozšíriť ponuku poskytovaných služieb pravidelnej železničnej osobnej prepravy. Ide o zastavovanie vybraných vlakov kategórie R v železničnej stanici Pezinok.

Š.JANÁK Naj moderátorom

VK / Marec 2004 / Prečítané 2662 krát
V rozhlasovej pyramíde opäť udeľovali kryštáľové mikrofóny za rok 2003. Titul Naj moderátorka Rádia Regina Bratislava udelili Hane Kuchtovej a Naj moderátorom sa už druhýkrát stal Štefan Janák, ktorý mnoho rokov spravodajsky mapuje Pezinok a jeho okolie.

Uchádzaju sa o pomoc

FF / Marec 2004 / Prečítané 2052 krát
Spolok Dychová hudba Cajlané sa obracia na vás s prosbou o podporu formou poukázania 2 percent dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. Váš finančný príspevok použijeme na činnosť, ktorej hlavným cieľom je prezentácia a rozvoj národnej hudobnej kultúry a šírenie piesní nášho regiónu. Bližšie informácie a tlačivá vám poskytneme na adrese: Spolok Dychová hudba Cajlané, František Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok, tel. č. 0905 342 261 alebo na vrátnici v Dome kultúry v Pezinku, Holubyho 42, fax: 033/640 1284.

Bibliografia o Pezinku

mo / Marec 2004 / Prečítané 1868 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku vydala výberovú bibliografiu od najstarších čias po súčasnosť pod názvom Dejiny mesta Pezinok. Bibliografiu zostavili Katarína Benciová a Magdaléna Hovorková. V stostránkovej brožúre, ktorá vyšla v náklade 100 výtlačkov, sú stručné dejiny Pezinka, historický kalendár, súčasné čriepky z Pezinka, historické názvy mesta, erb, pečate, listiny a autorský, názvový, predmetový a personálny register.

Program Kultúrneho centra

Marec 2004 / Prečítané 2043 krát
Apríl 2004

Program kina v Dome kultúry

Marec 2004 / Prečítané 2085 krát
Apríl 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Marec 2004 / Prečítané 2196 krát
Apríl 2004

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Marec 2004 / Prečítané 2073 krát
Apríl 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

Marec 2004 / Prečítané 2092 krát
Apríl 2004