Milí čitatelia,

Milan Oravec / Január 2004 / Prečítané 2299 krát
Dostávate do rúk prvé číslo Pezinčana v roku 2004, ktorým vstupujeme už do 38. ročníka vydávania mestských novín. Pred pár dňami sme uzatvorili ďalší rok, bilancovali sme čo priniesol, čím nás v živote obohatil, čo nám zobral.

Známka Pezinka

Január 2004 / Prečítané 3205 krát
Dňa 18. septembra 2003, pri príležitosti slávnostného otvorenia Mestského múzea v Pezinku, za prítomnosti ministra kultúry SR Rudolfa Chmela, sa uskutočnila aj inaugurácia poštovej známky Pezinka. Je to v histórii nášho mesta prvá známka a tiež prvá slovenská známka v hodnote 100 Sk. Autorom známky je výtvarník Oliver Solga, rytcom František Horniak.

Pezinok na výstavách cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová, Milan Oravec / Január 2004 / Prečítané 2232 krát
Hneď v prvých januárových dňoch sa už niekoľko rokov po sebe zúčastňuje Pezinok na hlavných medzinárodných výstavách cestovného ruchu v našom regióne - GO v Brne a na Slovakiatoure v Bratislave.

Údržba ciest a chodníkov v zimnom období

Adam Solga / Január 2004 / Prečítané 2552 krát
Mesto Pezinok každoročne vynaloží nemalé finančné prostriedky na zimnú údržbu komunikácií. A hoci prvý sneh napadol túto zimu pomerne neskoro, nebude to inak ani tento rok. Na podrobnosti sme sa spýtali pani Márie Kakalíkovej z Odboru výstavby a životného prostredia MsÚ Pezinok. l Ako prebieha zimná údržba a kto ju zabezpečuje?

Žiadosti o príspevky a granty do 27. februára

Január 2004 / Prečítané 2144 krát
Vyzývame všetkých žiadateľov o finančný príspevok (jednotlivcov, športové oddiely, občianske združenia, organizácie a pod. - pôsobiace v oblasti kultúrno-spoločenskej a športovej) na podanie svojich žiadostí v termíne najneskôr do 27.2. 2004. V žiadosti uveďte výšku príspevku a účel použitia. Žiadosti posúdi príslušná mestská komisia (Komisia pre šport a mládež alebo Komisia pre školstvo a kultúru) a potom sa rozhodne o výške príspevku a účelu jeho použitia.

Zasadnutie MsZ 13. februára

Január 2004 / Prečítané 2128 krát
Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční v piatok 13. februára (začiatok o 8.30 hod.) v zasadačke mestského úradu na Radničnom námestí. Poslanci budú prerokúvať vyhodnotenie vybavovania sťažností za rok 2003, hlavné úlohy CO na rok 2004, vyhodnotenie koncepcie cestovného ruchu, vyhodnotenie komunikačnej stratégie mesta za rok 2003 a iné.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / Január 2004 / Prečítané 2197 krát
Aj v roku 2004 budú mať občania príležitosť na pravidelné osobné kontakty s poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Každú prvú stredu v mesiaci bude na tento účel k dispozícii miestnosť č. 19 na Mestskom úrade. Po januárovom, ktorý sa uskutočnil 7.1., bude najbližší poslanecký deň 4. februára od 16. - 18. hod. Pripomíname, že cieľom tejto aktivity mestskej samosprávy je umožniť občanom mesta osobné stretnutia s ich volenými zástupcami na konzultovanie problémov každodenného života v meste, podávanie návrhov, či vysvetľovanie rozhodnutí samosprávnych orgánov.

Zápis žiakov do 1. ročníka

Január 2004 / Prečítané 2174 krát
V dňoch 5. a 6. februára 2004 od 15. do 18. hodiny sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2004/2005. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa zapísať do školy v zmysle § 36 zákona č. 29/1984 Z.z.

Vývoz separátov na sídliskách

OM / Január 2004 / Prečítané 2212 krát
V polovici minulého roku bolo zrušené triedenie biologického odpadu na sídliskách. Hlavným dôvodom bola nedisciplinovanosť a neochota občanov triediť. Stále však pokračuje triedenie papiera a skla. V celom meste pribudli kontajnery na sklo a vývoz papiera sa robí od minulého roka nie raz ale dvakrát mesačne. Všetky tieto opatrenia smerujú k tomu, aby občania triedili.

MESTO PEZINOK

Január 2004 / Prečítané 2281 krát
v zmysle zák. č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov obsadzuje voľné pracovné miesto: ZÁSTUPCA VEDÚCEHO ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU. Požiadavky: vysoká škola technického zamerania (nie je podmienkou), práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti, vodičský preukaz sk. B, bezúhonnosť.

OZNAM

redakcia / Január 2004 / Prečítané 2213 krát
Oznamujeme občanom, že Vojenská správa sa presťahovala do Bratislavy. Nájdete ju na adrese: Územná vojenská správa, Mariánska 1, 832 31 Bratislava, tel.č. 0960 328741.

Novoročné stretnutie na námestí

Január 2004 / Prečítané 2296 krát
Hodinu po polnoci na prelome starého a nového roka sa uskutočnilo na Radničnom námestí tradičné novoročné stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta. Na účastníkov čakal tradičný program - príhovor primátora, slávnostný prípitok, ohňostroj a samozrejme bola to tiež príležitosť pozdraviť sa s príbuznými a priateľmi a zavinšovať im do nového roka.

Prieskum záujmu turistov o Pezinok

Milan Oravec / Január 2004 / Prečítané 2162 krát
Na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2004 sa uskutočnil prieskum záujmu turistov o Pezinok. Oslovených bolo 53 respondentov, ktorí pochádzali zo západoslovenského regiónu (78 percent), východoslovenského regiónu (3 percentá) a zo zahraničia (4 percentá). Najviac respondentov bolo vo veku 19 - 40 rokov (54 percent) a 41 - 60 rokov (33 percent).

POZOR na podvodníkov

Mgr. Adela Štrpková / Január 2004 / Prečítané 2239 krát
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje občanov, aby si v prípade, že od nich niekto v mene SP písomne vyžaduje úhradu nedoplatkov na poistnom, overili pravosť žiadosti skôr než zaplatia požadovanú sumu. Dôvodom k obozretnosti je nedávno zaznamenaný pokus vylákať od občanov peniaze pod zámienkou úhrady nedoplatku na príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

Výťažok z predaja fyzolnačky pre deti

Ing. Eva Lupová / Január 2004 / Prečítané 2338 krát
V rámci Vianočných trhov, ktoré sa uskutočnili v Pezinku v dňoch 18. - 20. decembra 2003 zľava: A. soldán, M. Bačák, J. Markusponúkol svoj produkt aj jeden zo zúčastnených tímov 1. ročníka Fyzolnačky - súťaže vo varení tradičnej fazuľovej polievky.

Prázdniny na školách

Január 2004 / Prečítané 2749 krát
Na základných a stredných školách v Bratislavskom kraji budú prázdniny v týchto termínoch: polročné prázdniny - 2. februára 2004, jarné prázdniny 8. - 12. marca 2004.

Odchody vlakov z Pezinka

Január 2004 / Prečítané 4359 krát
Poznámky: 1 - ide v pracovné dni 2 - ide v piatok do 25.6. a od 3.9. a 23., 31.12., 8.4., nejde 26.12., 2.1., 9.4. 3 - ide v nedeľu do 27.6. a od 5.9. a 6.1., 12.4., 1.11., nejde 4.1., 11.4., 31.10. 21 - v úseku Trenčín - Považská Bystrica ide len v pracovné dni 22 - v úseku Trnava - Nové Mesto n./V. ide len v sobotu, nedeľu a štát. sviatok l 23 - v úseku Trnava - Trenčín ide len v sobotu, nedeľu a štát. sviatok 24 - v úseku Bratislava Petržalka - Trenčín ide len v pracovné dni 31 - príchod o 23.10 hod. Tučne vysádzané vlaky sú rýchliky a zrýchlené vlaky.

Obnovíme tradíciu otvárania viechy?

aha / Január 2004 / Prečítané 2769 krát
Zväzok čečiny na palici upevnenej nad bránou vinohradníckeho domu bol symbolom vyloženia viechy. V tomto dome by vám kedysi naliali dobrého vína z poslednej úrody a ponúkli vás pagáčikom, hriankami alebo dokonca špecialitami z nedávnej zabíjačky. Každý vinohradník dostal na niekoľko dní v roku príležitosť čiastočne speňažiť svoju celoročnú prácu a na viechu sa pripravil podľa svojich možností.

Zlatá medaila za dezertné vína

Milan Oravec / Január 2004 / Prečítané 2745 krát
Na XI. medzinárodnej výstave DANUBIUS GASTRO 2004 v bratislavskej Inchebe získala firma Petra Matyšáka z Pezinka zlatú medailu za dezertné vína - Porto Matyšák biele a červené. Súťažná komisia vyhlásila tieto vinárske výrobky za najlepší exponát výstavy a ocenila ich diplomom a zlatou medailou. Ocenené vína mohli ochutnať aj návštevníci Gastra vo firemnom stánku.

Pomohli sme tým, ktorí to potrebujú

Január 2004 / Prečítané 2233 krát
Vianoce sú sviatky, počas ktorých sme plní emócií, citov a aspoň na chvíľu sa stávame lepšími a milšími. Je to obdobie, keď by sme sa mali zastaviť a zamyslieť nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov, pretože Vianoce sú predovšetkým o darovaní šťastia a lásky.

ĽUDOVÉ TRADÍCIE ŽIJÚ

R. Šmahovská / Január 2004 / Prečítané 4026 krát
Krása jazyka je skrytá v literatúre, krásu národa zachycujú dejiny. A dejiny - to je aj dedičstvo otcov, skryté v kráse ľudových zvykov, tancov, veršov. A to je dobré, že sa prenáša z generácie na generáciu. Dôkazov o tom máme v našich regiónoch dosť.

Poteší aj milé slovo

Grinavskí dôchodcovia / Január 2004 / Prečítané 2192 krát
Obetaví členovia výboru Klubu dôchodcov Grinava pripravili pre nás členov vianočný darček - Stretnutie pri jedličke. V miestnosti nás čakal vyzdobený stromček, sviatočne vyzdobené stoly s dobrotami. Ticho znela vianočná hudba, s krásnymi koledami nás potešili Mirka, Barborka, Maruška, Lucka K. a Lucka D. Mladí ľudia nám tak dali najavo, že na nás skoršie narodených nezabúdajú, že si nás ctia.

Poukazujeme na škodlivosť drog

Mgr. Zuzana Štrbová / Január 2004 / Prečítané 3820 krát
Drogová scéna v Slovenskej republike je charakteristická prudkou dynamikou rozvoja. Zvyšuje sa počet konzumentov z vekovo čoraz mladších kategórií a osôb závislých od drog. Celé medzinárodné spoločenstvo sa snaží nájsť prostriedky na reguláciu problému drog. K tomuto problému nemôžeme zostať ľahostajní. Veľmi dôležitú úlohu zohráva škola, pedagogickí pracovníci a koordinátori projektu prevencie.

Občan sa pýta ?

ek / Január 2004 / Prečítané 2303 krát
Prechádzam pomerne často revírom Poľovníckeho združenia Rozálka, a aj občania, ktorí chodia do prírody mi iste dajú za pravdu, že je raritou uvidieť v tomto revíre zajaca alebo bažanta. Dňa 27. decembra 2003 sa uskutočnila v tomto revíre poľovačka práve na bažantov a zajacov za účasti veľkého množstva poľovní- kov, aj hostí z iných revírov. Bolo by zaujímavé si vypočuť týchto poľovníkov aké mali úlovky.

Primátor mesta odpovedá na otázky čitateľov

Január 2004 / Prečítané 2291 krát
V minulom čísle sme vás informovali, že chceme zvýšiť informovanosť občanov o činnosti samosprávy a zámeroch mesta a preto pripravujeme stretnutie s primátorom Mgr. Oliverom Solgom, ktorý prisľúbil zodpovedať na vaše otázky, ktoré ste nám mali poslať do 15. januára. Spomedzi tých, ktoré sme do redakcie dostali sme vybrali štyri, ktoré uverejňujeme spolu s primátorovými odpoveďami:

Malokarpatský Slávik 2003

Rastislav Blaško / Január 2004 / Prečítané 2390 krát
Koncom minulého roka sa uskutočnila v Slovenskom Grobe súťaž amatérskych spevákov MALOKARPATSKÝ SLÁVIK 2003, ktorú zorganizovalo Malokarpatské stredisko v Modre a Bratislavský samosprávny kraj.

Požiare spôsobili škody za vyše deväť miliónov

kpt. Ing. Eva Orlická / Január 2004 / Prečítané 2215 krát
V pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Pezinku sú od roku 2002 okresy Senec a Pezinok. V minulom roku zasahovali hasiči pri 779 mimoriadnych udalostiach.

SPOMÍNAME

Január 2004 / Prečítané 2565 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Január 2004 / Prečítané 2330 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Január 2004 / Prečítané 3167 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Výzva pre talenty

Január 2004 / Prečítané 2161 krát
Vyhlásenie literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinka Mestská samospráva v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasujú XII. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinka. Jej poslaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mladých talentov.

Pozvánka na ples

ff / Január 2004 / Prečítané 2626 krát
V piatok 20. februára sa uskutoční v Dome kultúry X. jubilejný Ples farnosti Pezinok. Do tanca a na počúvanie budú hrať Dychová hudba CAJLANÉ, hudobná skupina STRAPEC, ľudová muzika rodiny Krígovských a Disco J&T. Predtančenie zabezpečia Pezinské roztlieskavačky LET´S DANCE. Organizátori pripravia tiež výstavy - 10 rokov Plesu farnosti a Vo víre opráv. Vstupné: 250 Sk v hlavnej sále, 200 Sk vo foyeri. Predpredaj vstupeniek: František Féder, Farská 7, Pezinok (mobil 0905 342 261). Zisk z podujatia bude venovaný na opravu interiéru Farského kostola v Pezinku.

Vyhlásenie súťaže KRÁĽOVNÁ VÍNA 2004

Január 2004 / Prečítané 2611 krát
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, mesto Pezinok a Združenie malokarpatská vínna cesta vyhlasujú II. ročník súťaže KRÁĽOVNÁ VÍNA 2004. Je to výzva pre dievčatá, ktoré si chcú overiť svoje schopnosti a šarm. Nositeľka tohto titulu bude oprávnená reprezentovať Malokarpatský región na rôznych regionálnych, celoslovenských, prípadne medzinárodných akciách a súťažiach súvisiacich s vínom a regionálnymi tradíciami.

Udalosti roka 2003 v Pezinku

Január 2004 / Prečítané 2433 krát
Najväčšie spoločenské podujatie Najväčším podujatím v minulom roku bolo Vinobranie. Podľa odhadov organizátorov sa na ňom počas troch dní zúčastnilo 180 tisíc návštevníkov. Tieto oberačkové slávnosti boli mimoriadne úspešné, nielen čo sa týka počtu návštevníkov, ale aj pestrosti programu, rozsiahlosti a ekonomického prínosu.

Synagóga židovskej obce

Vladimíra Büngerová / Január 2004 / Prečítané 5477 krát
Na výstave Premeny mesta Pezinok v Malokarpatskom múzeu mohli návštevníci vidieť fotodokumentáciu budovy synagógy, ktorá sa pôvodne nachádzala na mieste, kde dnes stojí budova Slovenskej sporiteľne.

Boj o okresný súd trvá

Milan Oravec / Január 2004 / Prečítané 2605 krát
Z médií sme sa dozvedeli, že Ministerstvo spravodlivosti a vláda SR navrhujú zrušiť Okresný súd v Pezinku a do tejto budovy umiestniť Protikorupčný súd, ktorý bude prejednávať najťažšie trestné činy v ekonomickej oblasti.

Športovci roka 2003 v Pezinku

Január 2004 / Prečítané 2789 krát
Garantom vyhodnotenia ankety a vyhlásenia najúspešnejších športovcov roka 2003 bola Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve za mediálnej spolupráce redakcie mesačníka Pezinčan.

Hlavný cieľ - zachrániť sa!

Milan Oravec / Január 2004 / Prečítané 2237 krát
V našich novinách sme priniesli informáciu o zmenách vo futbalovom klube PŠC Pezinok, ktoré nastali po mimoriadnej členskej schôdzi. O prvých krokoch novozvoleného výboru sme sa pozhovárali s predsedom Ing. Františkom Moravčíkom (na snímke).

Pastuchová pretekárkou desaťročia

Január 2004 / Prečítané 3220 krát
Pezinčanka Martina Pastuchová sa stala najlepšou pretekárkou v pretláčaní rukou na Slovensku za uplynulých desať rokov. Rozhodla o tom Slovenská asociácia pretláčania rukou, ktorá ocenenia odovzdávala vo štvrtok 15. januára v Bratislave.

Archeologický výskum na Pezinskom hrade

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Január 2004 / Prečítané 3339 krát
V septembri 2003 sa začal v lokalite, pracovne nazvanej Starý zámok II., dlhoočakávaný archeologický výskum stredovekej fortifikácie, ktorá bola stotožňovaná s Pezinským hradom, známym z písomných materiálov z 13. storočia. Archeologický výskum sa uskutočnil vďaka pomoci a spolupráci viacerých inštitúcií.

Benefičné podujatie

JS / Január 2004 / Prečítané 2225 krát
Vedenie Mládežníckeho basketbalového klubu Pezinok zorganizovalo dňa 27.12. 2003 basketbalové benefičné podujatie pod názvom Hoď a bež, z ktorého finančný výťažok bol Manažér MBK Pezinok Justín Sedlák a člen výboru Ľubomír Blažek odovzdávajú Maťovi Kohútovi finančný dar a dres klubu.venovaný študentovi Maťovi Kohútovi ako príspevok na jeho nevyhnutnú rehabilitačnú liečbu.

Prístup na INTERNET

Centrum voľného času / Január 2004 / Prečítané 2294 krát
Centrum voľného času má pre vás jedinečnú možnosť prístupu na internet s farebnou tlačou. Využite nekonečné možnosti internetu - každý pondelok od 14. do 17. hod. za minimálny poplatok 30 Sk za hodinu. Tešia sa na vás pracovníci oddelenia techniky na Mladoboleslavskej 9 v Pezinku.

Poďakovanie

rod. F. Matiašovského / Január 2004 / Prečítané 2230 krát
Chceme sa poďakovať P. Bartošovi a jeho rodine z Grinavy, ktorí keď videli oznam o strate psíka Darky nám zatelefonovali, že pes je u nich, a hoci ho už niekoľko dní mali za svojho, čestne a ochotne ho vrátili. Ďakujeme.

Stredoeurópska zimná liga

PP / Január 2004 / Prečítané 2305 krát
V nedeľu 11. januára sa uskutočnilo v Pezinku 4. kolo CEWOL-u - Stredoeurópskej zimnej ligy v orientačnom behu. Preteky v uliciach mesta usporiadal Klub orientačného behu TJ Sokol Pezinok. Štartovali pretekári zo Slovenska, Rakúska a Česka.

Hádzanári Pezinka v pohári s Trnavou

Milo Matonog / Január 2004 / Prečítané 2205 krát
V stredu 4. februára o 18.30 hod. sa v športovej hale SOU na Komenského ul. uskutoční ďalšie kolo Slovenského pohára v hádzanej mužov. Postup si zabezpečil aj domáci tím ŠKH, keď po vynikajúcom výkone v minulom kole vyradil favorizovanú juniorku ŠKP Bratislava. Najbližším súperom ŠKH AGROKARPATY Pezinok bude účastník medzinárodnej hádzanárskej súťaže HIL - družstvo Trnavy.

Program Kultúrneho centra

Január 2004 / Prečítané 2356 krát
Február 2004

Program kina v Dome kultúry

Január 2004 / Prečítané 2150 krát
Február 2004

Príďte sa hrať do CVČ

Centrum voľného času / Január 2004 / Prečítané 2238 krát
Srdečne pozývame rodičov s deťmi na hravé dopoludnia pod názvom Mama, ocko poď sa hrať! Podujatie sa koná každú stredu od 10. do 12. hod. v Centre voľného času v Zámockom parku v Pezinku a pozostáva z hier, tvorivých dielní, rozprávok. Sprístupnená je aj Ríša zvierat, kde si môžete zblízka pozrieť zajačika, morča, či exotické zvieratá, akými sú pieskomil alebo achatín, najväčší slimák pôvodom z Afriky. Ponúkame vám príjemne strávené chvíle v kolektíve.

TRAJA KRÁLI

Január 2004 / Prečítané 2410 krát
Šiesteho januára na Troch kráľov sme mohli strenúť v uliciach mesta trojicu počerných mladých ľudí, oblečených v bielych pánskych košeliach, s vysokými čapicami na hlavách. Prechádzali od bytu k bytu a kde im otvorili, tam odrecitovali trojkráľový vinš. Iste dobrý nápad ako si "legálne" zarobiť nejaké korunky. Nenadarmo sa vraví, komu sa nelení, tomu sa zelení...

Stredisko zimných športov Baba

Január 2004 / Prečítané 2345 krát
INFORMÁCIE o službách v pezinskom stredisku zimných športov Baba dostanete na tel. čísle 033/640 2312 alebo na internetovej stránke www.holidayinfo.sk .

Motoristická výstava v mestskom múzeu

Január 2004 / Prečítané 2575 krát
V piatok 16. januára sa uskutočnila v Mestskom múzeu za účasti početných návštevníkov vernisáž výstavy Na plný plyn, z histórie pezinského motošportu. Časť expozície motoristickej výstavy Na výstave sa s množstvom fotografií, výstrižkov z novín, plagátov, programov, trofejí a iných exponátov prezentujú automotokluby, ktoré vyvíjajú činnosť na území mesta.

HĽADAJÚ NÁLEZCU

pp / Január 2004 / Prečítané 2226 krát
Klub orientačného behu TJ Sokol Pezinok prosí čestného nálezcu, ktorý našiel označenie kontrolného stanovišťa č. 44 pre orientačný beh, aby ho odovzdal na mestskú políciu. Označenie sa stratilo v nedeľu 11. januára.