Vitajte na vinobraní v Pezinku

September 2003 / Prečítané 3590 krát
Vitajte na vinobraní v Pezinku

Vo vládnom návrhu sa s obvodným úradom v Pezinku ráta

September 2003 / Prečítané 2232 krát
Vláda schválila návrh zákona, podľa ktorého má k 1. januáru 2004 dôjsť k zrušeniu 79 okresných úradov. Majú ich nahradiť obvodné úrady a úrady špecializovanej štátnej správy. Časť agendy má byť prenesená na obce.

Kancelária prvého kontaktu už funguje

September 2003 / Prečítané 2645 krát
Do uvoľnených priestorov po kancelárii Západoslovenských energetických závodov (presťahovala sa do Nitry) na prízemí v budove Mestského úradu v Pezinku na Radničnom nám. 7 sa nasťahovala Kancelária prvého kontaktu.

Mestské zastupiteľstvo v októbri

September 2003 / Prečítané 2099 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 24. októbra. Poslanci prerokujú rozbor hospodárenia Podniku bytových služieb, TV Pezinok a Kultúrneho centra za I. polrok, informáciu o príprave rozpočtu na rok 2004, novelu rozpočtu na rok 2003, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálneho odpadu, správu o stave zabezpečenia verejno-prospešných služieb, správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a iné. Zasadnutie bude v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7, začiatok o 8.30 hod.

MESTO PEZINOK - predá formou obchodnej verejnej súťaže

September 2003 / Prečítané 2128 krát
nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok na Jesenského ul. 15, parc. č. 3050 - zast. plocha o výmere 570 m2, zapísanej na LV č. 2617 a parc. č. 3051 - záhrada o výmere 602 m2 zapísanej na LV č. 2617.

Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2003

September 2003 / Prečítané 2235 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 12. septembra zobrali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2003. Rozpočet mesta v príjmovej časti po II. novele z 27.6. 2003 ráta s príjmami 212 275 tisíc Sk. Plnenie k 31.6. je 119 415 tisíc Sk, čo predstavuje 56 percent. Vo výdavkovej časti ročný rozpočet predpokladá sumu 222 977 tisíc Sk, skutočné plnenie k 30.6. je 109 769 tisíc Sk, čo je 49 percent.

NÁVŠTEVA E. KUKANA

September 2003 / Prečítané 2286 krát
V pondelok 25. augusta navštívil naše mesto minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Návšteva bola súčasťou jeho predvolebnej prezidentskej kampane pod názvom Štastná hodinka, v rámci ktorej prezentoval svoju knihu a zdôvodnil rozhodnutie prečo prijal kandidatúru na post hlavy štátu.

TELEVÍZIA PEZINOK oslavuje piate narodeniny

redakcia / September 2003 / Prečítané 2813 krát
Piatok 16. októbra 1998. Deň v kalendári. Pre TV PEZINOK - deň narodenín. Pred piatimi rokmi o osemnástej hodine v tento deň sa dostalo do štyritisíc domácností v káblovom rozvode prvé obrazové vysielanie - relácia Týždeň v Pezinku. Viac o tomto výročí nám povedal Peter Bittner, konateľ a riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.:

ŠKOLA ZAČALA...

September 2003 / Prečítané 2304 krát
V utorok 2. septembra sa začal po dvojmesačných prázdninách na všetkých základných a stredných školách v našom meste nový školský rok. Žiaci prišli do čistučkých, na niektorých školách i vynovených tried. Do školských lavíc zasadli plní očakávaní i tí najmenší - prváčikovia, ktorých na prvom stretnutí s pani učiteľkou ešte doprevádzali rodičia. Naša snímka je zo Základnej školy na Holubyho ulici, kde otvorili dve prvé triedy.

Na ZŠ robili cez prázdniny opravy

September 2003 / Prečítané 2264 krát
Riaditeľov pezinských základných škôl sme sa začiatkom septembra opýtali, aké opravy a rekonštrukcie sa robili cez prázdniny v ich školách. Mgr. Milan Janoga, ZŠ Fándlyho ul.: - V našej škole sme vymaľovali 4 triedy, chodby na I. poschodí, časť chodieb pri odborných učebniach a opravili sme nátery v troch triedach. Nová podlahová krytina je v 13 triedach.

Rekonštrukčné práce na teplovode

September 2003 / Prečítané 2220 krát
Už sme viackrát písali, že tepelné hospodárstvo v našom meste je nevyhnutné rekonštruovať. Bude to náročná investičná akcia, ktorá po zrušení schválených investícií PHARE (2,160 mil. eúr), značne zaťaží rozpočet mesta.

Výstavy v Mestskom múzeu

pp / September 2003 / Prečítané 2241 krát
Vo štvrtok 18. septembra o 19.00 hod. sa v Starej radnici vernisážou dvojvýstavy PEZINOK - ZO ZEME a PEZINOK - Z ATELIEROV uskutoční slávnostné otvorenie Mestského múzea v Pezinku. Prvá výstava prezentuje archeologické nálezy z Pezinka a blízkeho okolia od praveku po stredovek, druhá predstaví práce viacerých známych pezinských výtvarníkov. Výstavy potrvajú do 31. decembra 2003.

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC

mos / September 2003 / Prečítané 2161 krát
V dňoch 14. a 15. novembra 2003 sa uskutoční na Malokarpatskej vínnej ceste od Rače až po Trnavu IV. ročník Dňa otvorených pivníc. Návštevníci budú môcť navštíviť viac ako 30 pivníc malých a veľkých producentov vína. Vstupenka v cene 600 Sk vás oprávni vstúpiť do vybraných pivníc, kde zažijete neopakovateľnú, výnimočnú atmosféru. Súčasťou vstupenky bude degustačný pohárik s logom podujatia, orientačná mapa, bonus 200 Sk na nákup vína a vínny pas, ktorý bude žrebovateľný.

Žiadosti na príspevky

mk / September 2003 / Prečítané 2385 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA vyzýva: - pezinské základné školy, ktoré majú záujem o finančnú podporu svojich školských neziskových projektov športového, dlhodobého charakteru, ktoré by vytvorili mestskú atletickú ligu medzi jednotlivými školami v meste;

Známka J. Baláža

September 2003 / Prečítané 2221 krát
Akademický maliar Jozef Baláž je autorom výtvarného návrhu ofsetovej známky s podobizňou Jána Pavla II. Známka bola slávnostne uvedená 7. septembra 2003 v Trnave. Je vytlačená ofsetovou technikou, má nominálnu hodnotu 12 Sk a vychádza v náklade 1,8 milióna kusov. Známka bola vytlačená v tlačiarni Walsall Security Printers Ltd. vo Veľkej Británii.

Služby v Informačnom centre

September 2003 / Prečítané 2220 krát
Počas Vinobrania v piatok 19.9., v sobotu 20.9. a nedeľu 21.9. bude Informačné centrum na Radničnom nám. 9 otvorené od 8.00 do 20.00 hod.

Nová riaditeľka CVČ

September 2003 / Prečítané 2231 krát
Od 2. septembra 2003 sa na základe konkurzu riaditeľkou Centra voľného času v Pezinku stala Mgr. Lucia Fodorová.

Vývoj nezamestnanosti v okrese

September 2003 / Prečítané 2494 krát
V roku 2003 má nezamestnanosť v okrese klesajúcu tendenciu. V januári bolo na Okresnom úrade práce evidovaných 1941 nezamestnaných (6,56 percent), k 31.7. to bolo už 1747 (5,89 percent). Počet evidovaných nezamestnaných klesol o 194.

Oznam

Tibor Lenčucha / September 2003 / Prečítané 2419 krát
Chcete si zahrať 3. ligu v šachu? Hľadáme záujemcov o pezinský šach na patričnej úrovni. Hláste sa na tel. č. 0905 452 910 alebo na http://male-karpaty.szm.sk .

Alkohol za volant nepatrí

September 2003 / Prečítané 2457 krát
Je tu čas oberačkových slávností, čas ochutnávania burčiaku i vína. Nič proti tomu, ale takmer denne sa dozvedáme, že vodič pod vplyvom alkoholu zrazil nevinného človeka alebo spôsobil dopravnú nehodu s následkom smrti. Dobre si rozmyslite, či si dáte pohárik na guráž predtým, ako si sadnete za volant. Veríme, že sa rozhodnete správne.

Ekumenický zájazd do Maďarska

EB / September 2003 / Prečítané 2077 krát
Združenie kresťanských dôchodcov usporiadalo za podpory Mestského úradu Pezinok a sponzorov ekumenický zájazd do Maďarska. Zlatým klincom programu bola návšteva benediktínskeho opátstva na Panónskom vrchu v Panonhalme.

Úspech pezinského vína

September 2003 / Prečítané 2124 krát
V rámci nitrianskeho Agrokomplexu v dňoch 21. - 26. augusta sa uskutočnila VII. výstava slovenských vín AGROVÍNO. Jej usporiadateľom bolo VÍNO NITRA s.r.o., garantom Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku.

JAMY NA PARKOVISKU

Oľga Lennerová / September 2003 / Prečítané 2091 krát
Bývam na sídlisku Juh na Bratislavskej č.114. Trápi ma problém s parkovaním motorových vozidiel. Autá parkujú pozdĺž hlavnej cesty, iné parkovisko tu nie je. A problém je ten, že sú tam strašné jamy, na autách sa nám poškodzujú podvozky. Okrem toho, keď naprší, jamy sú plné vody, tá tam potom dlho stojí, zapácha a vytvára blato.

Uchádzajte sa o granty

Ing. Eva Lupová / September 2003 / Prečítané 2371 krát
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike zastúpené Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) uverejnili dve výzvy - jednu ku grantovej schéme rozvoja priemyslu a druhú ku grantovej schéme rozvoja cestovného ruchu.

V dychovkárskom preši najlepšia Križovianka

September 2003 / Prečítané 2389 krát
Pred tromi rokmi sa Spolok dychovej hudby Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub Cajlané rozhodli pravidelne organizovať Medzinárodný súťažný festival pod názvom Dychovky v preši. Podujatie malo za cieľ obohatiť kultúrny život v našom meste a propagovať dychovú hudbu.

Hodokvas obohatil kultúrny život v našom meste

Tomáš Prokop / September 2003 / Prečítané 3703 krát
V dňoch 21. - 23. augusta sa uskutočnil v Pezinku multimediálny festival HODOKVAS. O tomto úspešnom podujatí a jeho prínose sme písali už v minulom čísle. Počas troch dní ho navštívilo dvanásťtisíc návštevníkov, prevažne mladých ľudí. Budúci ročník Hodokvasu sa má uskutočniť v dňoch 19. - 21. augusta 2004 na tom istom mieste ako v tomto roku. Zaujímali nás názory niektorých jeho účastníkov i občanov:

Na počesť maliara

Ing. Eva Lupová / September 2003 / Prečítané 2217 krát
K významným osobnostiam Pezinka, ktoré v našom meste žili a tvorili, isto patrí akademický maliar, pedagóg a publicista Fridrich Moravčík. V deň 10. výročia jeho úmrtia 15. októbra 2003, sa o 16.00 hod. uskutoční v Malokarpatskom múzeu v Pezinku spomienkové stretnutie. Súčasťou podujatia bude i prehliadka obrazov zo súkromnej zbierky jeho rodiny a tiež múzea.

Spomíname

September 2003 / Prečítané 2687 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

September 2003 / Prečítané 2204 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

September 2003 / Prečítané 2374 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

September 2003 / Prečítané 3294 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Milan Randl majstrom Európy v džude kadetov

pr / September 2003 / Prečítané 2322 krát
Už v minulom čísle sme priniesli krátku informáciu o úspechu pezinského džudistu Milana Randla, ktorý získal na I. oficiálnych Majstrovstvách Európy kadetov v džude zlatú medailu. Člen 1. JC Sokol Pezinok reprezentoval Slovensko v azerbajdžanskom Baku ako jediný Slovák. Milan absolvoval po EYOF-e (písali sme o ňom v minulom čísle) dve sústredenia v Maďarsku spolu s maďarskými a rumunskými reprezentantmi a jedno krátke sústredenie v Kolárove.

Pezinský strapec do Slovinska

pr / September 2003 / Prečítané 2111 krát
Víťazom 17. ročníka tradičného predsezónneho volejbalového turnaja Pezinský strapec v dňoch 5. - 7. septembra sa stalo slovinské družstvo OK Nova Maribor. Turnaj mal opäť výborné obsadenie, veď na ňom štartovali dvaja majstri svojich krajín (maďarská Nyiregyháza a bieloruský Brest) a dvaja vicemajstri (slovinský Maribor a bieloruský Minsk).

Vstúpi petang na pezinskú športovú scénu?

September 2003 / Prečítané 2653 krát
Nedávno sa uskutočnil v Zámockom parku v Pezinku prezentačný turnaj v petangu. Tento šport má dlhoročnú tradíciu vo Francúzsku, ale udomácnil sa i v mnohých ďalších krajinách. Rekreačne sa hrá najmä v prímorských letoviskách. Na Slovensku sa mu venujú zatiaľ v Bratislave. Zaujalo nás, že petang súťažne hrá aj Pezinčan, 46-ročný Milan Sobolič, ktorý na nedávnych majstrovstvách sveta v Ženeve reprezentoval Slovensko.

Program Kultúrneho centra

September 2003 / Prečítané 2146 krát
Október 2003

Program kina v Dome kultúry

September 2003 / Prečítané 2139 krát
Október 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

September 2003 / Prečítané 2421 krát
Október 2003

Záujmové krúžky v KC Pezinok

September 2003 / Prečítané 2891 krát
Kultúrne centrum v školskom roku 2003/2004 otvára tieto záujmové krúžky v Dome kultúry: BALETNÉ ŠTÚDIO RONDO - pre deti od 4 rokov, otvorenie 12. septembra, stretnutia každú stredu a piatok; JÓGA - otvorenie 24. septembra o 18.30 hod., stretnutia každú stredu; KALANETIKA - otvorenie 2. októbra o 19.00 hod., stretnutia každý utorok a štvrtok; ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK - otvorenie 7. októbra o 17.30 hod., stretnutie každý utorok.

VÝLETY PRE DETI

Daniela Debnárová / September 2003 / Prečítané 2341 krát
V letných mesiacoch júl a august zorganizovalo KC Pezinok letné výlety pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Deti spolu s pracovníčkami KC navštívili veľa zaujímavých miest, napr. jaskyňu Driny, Detskú farmu HUMANITA, absolvovali výstup na rozhľadňu na Veľkej Homoli. Deti mali veľkú radosť z návštevy kúpalísk vo Vincovom lese a na bratislavskom Tehelnom poli. Tieto výlety mohlo KC Pezinok uskutočniť vďaka sponzorom, ktorým za ich podporu i touto cestou ďakujeme.

Výstava Bonsajov

aš / September 2003 / Prečítané 2276 krát
Karpatský bonsaj klub usporiada pre verejnosť v dňoch 10. - 12. októbra na nádvorí Malokarpatského múzea výstavu bonsajov. Slávnostné otvorenie výstavy bude v piatok (10.) o 16.00 hod.

PEZINSKÝ STRAPEC

September 2003 / Prečítané 2175 krát
medzinárodná tanečná súťaž sa uskutoční v sobotu 25. októbra o 19.00 hod. v Dome kultúry.

VITAJTE na pezinskom Vinobraní

Mgr. Oliver Solga / September 2003 / Prečítané 2161 krát
Vážení hostia, milí spoluobčania, mám vzácnu a príjemnú povinnosť, aby som vás ako nový primátor mesta srdečne pozdravil a privítal na tohtoročnom Vinobraní 2003 v Pezinku. O práci vinohradníkov a vinárov sa toho najmä v tomto čase vždy popísalo veľa poetického a vzletného, pretože poézia a literárne zveličenie akosi k vínu patria.

Ocenené vína na výstave MVP 2003

September 2003 / Prečítané 2592 krát
Už tradične sa 22. augusta konalo v priestoroch Zámockej vinárne hodnotenie vín prihlásených do súťažnej prehliadky poriadanej pri príležitosti Malokarpatského vinobrania. Napriek množstvu súťažných i nesúťažných prehliadok, ktoré sa konali v tomto roku, zhromaždili organizátori z Vinárskeho závodu Pezinok s.r.o., prevádzka Pezinok, 174 vzoriek vína.

Z histórie vinobrania v Pezinku

Ing. Eva Lupová / September 2003 / Prečítané 2693 krát
Prvé správy o pezinských vinohradoch a slávnostiach pri začiatku oberačiek - vinobraniach, pochádzajú z 13. storočia. Prvý dúšok Bakchovho daru museli ochutnať richtár, mešťanosta a páni senátori, samozrejme za vyhrávania cigánskej muziky.

O vidieckej turistike

Ing. Eva Lupová / September 2003 / Prečítané 2251 krát
Sprievodným podujatím Vinobrania v Pezinku je seminár na tému Možnosti rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky v Bratislavskom kraji, ktorý sa uskutoční 19. septembra 2003 o 9.30 hod. v zasadačke na Štefánikovej ul. 10 (I. poschodie).

Červené víno vraj predlžuje život

September 2003 / Prečítané 2201 krát
Americkí vedci potvrdzujú, že pitie červeného vína zrejme predlžuje ľudský život. Výskumníci Harvardovej univerzity objavili vo víne molekulu, ktorá vo zvieracích organizmoch dokázateľne spomaľuje starnutie. Laboratórne pokusy zverejnené v časopise Nature ukazujú, že polyfenoly pôsobia podobne aj na ľudské bunky, čo zrejme vysvetľuje aj dlhovekosť francúzskej populácie.

Pavelkovci sa zameriavajú na kvalitu

September 2003 / Prečítané 3295 krát
Pod stráňami Malých Karpát sú v plnom prúde oberačky. Z vinohradov hrozno putuje do pivníc, kde sa spracúva a premieňa na víno. V dňoch oberačiek sme navštívili známeho pezinského vinohradníka Ing. Milana Pavelku a položili mu niekoľko otázok.

O VÍNE A VÍNNEJ TURISTIKE

redakcia / September 2003 / Prečítané 2600 krát
hovoríme s vinohradníckym a vinárskym odborníkom Ing. Františkom Slezákom, CSc., prokonzulom Senátu Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu l Začiatok oberačiek v Malokarpatskom regióne sa datuje už veľa rokov do druhej polovice septembra.

Zlatý vek pezinského vinohradníctva

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / September 2003 / Prečítané 2685 krát
História pestovania viniča a dorábania vína v Pezinku i v celej Malokarpatskej oblasti siaha do dávnej minulosti. Vinohradníctvo a vinárstvo významnou mierou ovplyvňovalo hospodársky i politický život v Pezinku. Vinohradníctvo malo v minulosti osobitné postavenie v štruktúre cechov a poľnohospodárskej výroby, bola to špecifická poľnohospodárska práca, ktorá v sebe zahŕňala aj prvky remeselnej výroby.

PROGRAM VINOBRANIA 2003 PEZINOK

September 2003 / Prečítané 3722 krát
Dom kultúry 17.00 Jitka Bezúrová - Grafika otvorenie výstavy

PREMENY PEZINKA

Vladimíra Büngerová / September 2003 / Prečítané 3704 krát
Vinobranie je sviatkom oslavujúcim víno a koniec ťažkej práce vo vinohradoch. Ulice mesta sa v tomto období naplnia domácimi, návštevníkmi z celého Slovenska i zo zahraničia. Všetkým je určená výstava pod tajuplným názvom Premeny mesta Pezinok v Malokarpatskom múzeu. Výstava je zameraná najmä na architektúru, ale aj sprievodné javy s ňou súvisiace, na ľudí v meste, v ich domovoch, na, architektonické detaily a doplnky v premenách času.

Výstavy v Malokarpatskom múzeu

September 2003 / Prečítané 2184 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo pri príležitosti Vinobrania 2003 tri zaujímavé výstavy: Premeny mesta Pezinok vo výstavných priestoroch múzea a v pivničných priestoroch múzea výstavy Drevené plastiky, ktorá v kurátorskej koncepcii Evy Ševčíkovej predstaví rezbárske diela členov a hostí Spoločnosti rozvinutej fantázie (SPOROFA) a tradičnú výstavu Keramika v kurátorstve Danky Kopálovej prezentujúcu Cech slovenských keramikárov.

Myšlienky o víne

September 2003 / Prečítané 2581 krát
Dobré víno robí dobrú náladu, dobrá nálada prináša dobré myšlienky, dobré myšlienky dávajú vznik dobrým skutkom a dobré skutky robia človeka človekom. ® ® ® Ten kto sa pri víne smeje, ten žije dlhšie.

Vinohradnícke LISY

Mgr. Martin Hrubala / September 2003 / Prečítané 5197 krát
Spracovávanie hrozna po jeho zbere, lisovanie hroznových bobúľ a vytláčanie šťavy je jednou z najdôležitejších fáz, ktoré ovplyvňujú kvalitu vína. Ako všetky ľudské činnosti, aj spôsob drvenia hrozna sa postupne vyvíjal a zdokonaľoval.

Poškodenie DOBRÉHO MENA

Mestský úrad / September 2003 / Prečítané 3824 krát
Dôvodom tohto oznamu sú opakované nepravdivé tvrdenia a informácie na adresu zainteresovaných ohľadne Bytového domu Zelený dvor v Pezinku, najmä na adresu zakladajúcich stavebníkov Ing. Pavla Satinu a Ing. Petra Satinu.

Svätý Otec poctil svojou prítomnosťou naše mesto

September 2003 / Prečítané 2302 krát
Ťažko je niekoľko dní po návšteve Svätého Otca, hodnotiť historický význam jeho návštevy i skutočnosť, že na svojej ceste z Bratislavy do Trnavy poctil svojou prítomnosťou aj naše mesto.

PEZINOK NA ZNÁMKE

September 2003 / Prečítané 2131 krát
Poprvýkrát vo svojej histórii bude mať Pezinok svoju poštovú známku. Je ňou prvá slovenská stokorunová známka, ktorej inaugurácia sa uskutoční vo štvrtok 18. septembra o 17.00 hod. v modranskej galérii Merum a o 19.00 hod. v Obradnej sieni pezinskej Starej radnice. Súčasťou bude i príležitostne vydaná obálka s vedutou Pezinka a poštová pečiatka. Autorom známky, obálky a pečiatky je Oliver Solga.

Pezinčania na Salamandri

September 2003 / Prečítané 2084 krát
V dňoch 11. - 13. septembra sa uskutočnili v Banskej Štiavnici tradičné Salamandrové dni, ktoré sú nielen oslavou a pripomienkou ťažkej baníckej práce a jej bohatej histórie, ale aj radosťou zo stretnutí so starými priateľmi.

Dôležitý oznam energetikov

ZSE / September 2003 / Prečítané 2405 krát
Akciová spoločnosť Západoslovenská energetika nám oznámila otvorenie Telefónneho zákazníckeho centra v Nitre na čísle 0850 111 555 z pevnej telefónnej linky odkiaľkolvek na Slovensku len za cenu miestneho hovoru.

Generálny partner pri organizovaní Vinobrania VITIS PEZINOK

September 2003 / Prečítané 2515 krát
V dňoch 19. až 21. septembra sa uskutoční v Pezinku tradičné malokarpatské Vinobranie, ktorého hlavným organizátorom je mesto Pezinok a generálnym partnerom je Vitis Pezinok (predtým Vinársky závod).

Do Pezinska "píšu" aj duchovia

OS / September 2003 / Prečítané 2274 krát
Tak to aspoň vyzeralo v čísle 22, kde vo veľkom článku adresovanom ako otvorený list primátorovi, uvádza istý čitateľ svoje kritické pripomienky súvisiace so skládkou odpadu v Starej jame spolu s upodozrievaním primátora z rokovaní s vedením Pezinských tehelní, ktoré sa však nikdy neuskutočnili. Ďalej píše o strate dôvery, ktorú do osoby primátora vkladal pred voľbami, atď...