Pápež vojde do (histórie) Pezinka

Zdenko Sitka / August 2003 / Prečítané 2246 krát
Každá generácia píše históriu. Každá generácia sa zapisuje do kroniky nášho mesta osobitnými a neopakovateľnými udalosťami. Mnohé z nich časom upadnú do zabudnutia, mnohé si odnesú ich účastníci do večnosti.

Zatiaľ neuvažujú o predaji vodární

August 2003 / Prečítané 2134 krát
Po zániku Západoslovenských vodární a kanalizácií vznikla Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) a.s., so sídlom v Bratislave, Prešovská ul. 48. Jej akcionármi sú mestá a obce z Bratislavského kraja, podľa počtu obyvateľov. Hlavným akcionárom je Bratislava, ktorá vlastní 59 percent akcií, Pezinok má 2,90 percenta akcií.

Čo sa chystá na Vinobranie

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 2128 krát
Prípravy Vinobrania (19. - 21. septembra) sa už dostávajú do záverečnej fázy. Organizátori doťahujú svoje posledné zámery, ktoré majú jediný cieľ, dôstojne pripraviť akciu roka v Pezinku. Keďže hlavným magnetom na podujatiach tohto druhu býva popri dobrom občerstvení pútavý program, prezradíme niekoľko zaujímavých účinkujúcich, ktorí prídu zabávať hostí.

Projekty na nové parkoviská

August 2003 / Prečítané 3204 krát
Aj keď je čas dovoleniek, Pezinok žije čulým ruchom. Nezastavila sa ani príprava niektorých investičných akcií, ktoré by sa mali v najbližšom čase realizovať. Informácie nám poskytol primátor Oliver Solga:

Spýtali sme sa primátora Mgr. Olivera Solgu

August 2003 / Prečítané 2212 krát
l Pán primátor, najmä mladí ľudia, majú pocit, že ste "zabudli" na predvolebné sľuby, týkajúce sa výstavby nových bytov v Pezinku. Je to tak?

Rokovali o poliklinike

August 2003 / Prečítané 2121 krát
Na Bratislavskom samosprávnom kraji sa uskutočnilo rokovanie primátora Olivera Solgu a zástupcu Združenia lekári a zdravotnícki pracovníci Pezinok (MUDr. Mojmír Kváčala) s predsedom BSK Ľubom Romanom, ohľadom prenájmu polikliniky pre mesto Pezinok. "Myslím si, že je to už na dobrej ceste. Mesto bude správcom polikliniky, dohodli sme sa na konkrétnych podmienkach prenájmu. Považujem to za prvý krok k tomu, aby sme polikliniku získali do majetku mesta," povedal nám O. Solga.

Na sídliskách sa bioodpad netriedi

Ing. Oľga Moťovská / August 2003 / Prečítané 2273 krát
Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo úpravu systému triedeného zberu tuhého komunálneho odpadu na sídliskách. Pre občanov rodinných domov sa nič nemení, ale pre občanov sídlisk to znamená zrušenie triedenia biologického odpadu.

Mestké zastupiteľstvo v septembri

August 2003 / Prečítané 2069 krát
Podľa ročného plánu práce sa najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku uskutoční 12. septembra 2003. Poslanci prerokujú: správu o realizácii investičnej výstavby, hodnotenie práce orgánov mesta (Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada), informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2003 a iné. Zasadnutie bude v zasadačke MsÚ na Radničnom námestí 7, začiatok o 8.30 hod.

Dlho sme sa netešili

August 2003 / Prečítané 2132 krát
Príkladom dobrej susedskej spolupráce môže byť aj likvidácia divokej skládky odpadu medzi Viničným a Sencom. O odstránenie veľkej kopy smetí, hyzdiacej okolie blízkej frekventovanej cesty vedúcej z Pezinka do Senca, sa postarali primátori oboch miest a starosta obce Viničné. Dlho sme sa z vábnejšieho pohľadu na okolitú prírodu však netešili, lebo o pár dní, ktosi bezcitný na zlikvidovanú skládku vyviezol fúry odpadu znovu. Nad úbohosťou konania niektorých ľudí možno len zaplakať...

Zápisník pre prváčikov

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 2086 krát
Aj v tomto roku prváčikom všetkých pezinských základných škôl, ako spomienku na prvý deň v škole, venuje v mene všetkých občanov primátor Pezinka Oliver Solga školský zápisník (zrkadielko) Do školičky, do školy. Mal by uľahčiť každému škôlkárovi prechod do základnej školy a pedagógom zase pomôcť nadviazať kontakt s rodičmi.

FOTOgrafická súťaž

redakcia / August 2003 / Prečítané 2251 krát
Mesto Pezinok a primátor mesta vypisujú fotografickú súťaž na tému Pezinok - Môj domov. Cieľom súťaže je fotografické zdokumentovanie súčasného života obyvateľov Pezinka a jeho historických a prírodných krás. Súťaž je určená fotografom všetkých vekových kategórií a tiež technika je ľubovoľná. Minimálna veľkosť fotografií je 10x15 cm.

Mesto Pezinok - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mgr. Oliver Solga / August 2003 / Prečítané 2089 krát
Primátor mesta Pezinok ako správny orgán podľa ust. § 13 zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna, vyhlasujem:

ÚPRAVA TRATE

August 2003 / Prečítané 2067 krát
Ojedinelý pohľad - železničné spojenie medzi Bratislavou a Pezinkom je dlhší čas len po jednej koľaji. Odstránenie starých a vybudovanie nových koľajníc sa robí v rámci rozsiahlej rekonštrukcie, na ktorej financovaní sa podieľa Európska únia.

Seminár o turistike

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 2139 krát
Jedným zo sprievodných podujatí tohtoročného Vinobrania v Pezinku bude seminár na tému Možnosti rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky v Bratislavskom kraji. Jeho cieľom je zhodnotiť súčasný stav turizmu na našom území, informovať najmä miestnych podnikateľov o možnostiach podpory vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku a umožniť výmenu skúseností medzi podnikateľmi v tejto oblasti.

Nový prospekt v Informačnom centre

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 2293 krát
Mesto Pezinok v rámci podpory cestovného ruchu v meste vydalo nový prospekt Pezinok, ktorý obsahuje základné informácie o miestnom turistickom potenciáli - predstavením produktov cestovného ruchu počnúc a zoznamom ubytovacích a stravovacích zariadení končiac.

Starostlivosť o detské ihriská

Ing. Jana Gubániová / August 2003 / Prečítané 2289 krát
V lete tohto roku Mestský úrad v Pezinku zadal spoločnosti Petmas, s.r.o. opravu, náter a výmenu prvkov na detských ihriskách po celom meste. Ešte v máji a júni boli zrušené z hygienických dôvodov niektoré pieskoviská, ale v zostávajúcich bol dôkladne vymenený piesok, Detské ihrisko na Bystrickej ulici na sídlisku Juh.ktorý zamestnanci Petmasu priebežne udržiavajú v čistote.

Oslavy SNP

Mestský úrad / August 2003 / Prečítané 2151 krát
Mesto Pezinok a Miestna organizácia Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku usporiadajú vo štvrtok 28. augusta mestské oslavy 59. výročia Slovenského národného povstania a Dňa Ústavy SR. Zraz účastníkov osláv bude o 15.00 hod. pred Zámkom.

Baníci do Štiavnice

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 2034 krát
Ani na tohtoročnom najväčšom slovenskom festivale baníkov Salamander nebudú chýbať naši baníci. Hostiteľskú Banskú Štiavnicu navštívia pod hlavičkou Malokarpatského baníckeho spolku v piatok 12. septembra. Zúčastnia sa aj na slávnostnom nočnom sprievode. Odhalia i pamätnú dosku v štôlni Glanzenberg, ktorá bude obsahovať venovanie Malokarpatského baníckeho spolku Banskoštiavnicko-hodrušskému baníckemu spolku.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 1921 krát
Pripomíname občanom Pezinka možnosť stretnutia s poslancami Mestského zastupiteľstva v rámci pravidelného Poslaneckého dňa, ktorý sa koná na Mestskom úrade každú prvú stredu v mesiaci. Ten najbližší sa uskutoční 3. septembra od 16.00 - 18.00 hod. na Radničnom nám. č. 7, v miestnosti č. 19. Túto príležitosť môžu občania Pezinka využiť na podávanie návrhov, pripomienok, či dožadovať sa od poslancov vysvetlenia rôznych rozhodnutí mestského parlamentu.

PRÍĎTE DAROVAŤ KRV

jk / August 2003 / Prečítané 2215 krát
Miestna organizácia Slovenského červeného kríža v Pezinku oznamuje, že v utorok 23. septembra 2003 sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku odber krvi mobilnou jednotkou SČK od bezpríspevkových darcov. Odber začína o 7.30 hod. v miestnosti č. 222 na I. poschodí.

MOS sa sťahuje do Modry

August 2003 / Prečítané 2194 krát
Malokarpatské osvetové stredisko (MOS), ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, sa sťahuje v septembri z Pezinka do Modry. Novým sídlom tejto kultúrnej inštitúcie bude budova Starej vinohradníckej školy (vyše Hornej brány), ktorá je majetkom BSK.

Výzva občanom!

kpt. Ing. Eva Orlická / August 2003 / Prečítané 2084 krát
Vzhľadom na pretrvávajúce teplé a suché počasie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzýva všetkých občanov na dôsledné dodržiavanie zákazu vypaľovania akýchkoľvek porastov a v súčasných klimatických podmienkach aj na nevhodnosť a obmedzenie zakladania ohňov v prírode a spaľovania odpadov.

Poslanec sa vzdal odmeny

OŠSV / August 2003 / Prečítané 2083 krát
Na Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ zavítal najmladší poslanec Mestského zastupiteľstva v Pezinku Peter Wittgrúber, ktorý sa rozhodol, že svoju odmenu za poslaneckú funkciu každý mesiac venuje sociálne odkázanej rodine.

Opäť vydarená streetparty

pr / August 2003 / Prečítané 2181 krát
V sobotu 9. augusta sa konal II. ročník Streetparty, akcie na ktorej majú možnosť mladí ľudia zašportovať si i kultúrne sa vyžiť.

Mestská polícia zasahovala

August 2003 / Prečítané 2067 krát
Krádeže bicyklov. V.M. z Pezinka 31. júla oznámil, že mu pred predajňou M-Market na ulici 1. mája ukradli bicykel zn. Modet, ktorý mal uzamknutý v stojane na bicykle. Krádežou mu vznikla škoda 2990 Sk. Dňa 31.7. oznámil J.B. z Pezinka, že mu v obytnom dome na Muškátovej ul. ukradli uzamknutý bicykel zn. Merida v hodnote 3000 Sk. V oboch prípadoch sa začalo objasňovanie priestupku proti majetku.

Ďakujeme za perfektný program

Eva Balážová / August 2003 / Prečítané 2122 krát
Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakovala vedeniu Centra voľného času, ako aj celému kolektívu, za perfektne pripravený program, pre pobyt detí cez prázdniny od 3. - 10. júla 2003 v CVČ. Moje vnúčatá Katarína (8 rokov) a Zuzanka (6 rokov) s veľkou radosťou vstávali ráno a tešili sa na pestrý program. Modelovali z hliny, robili rôzne malé veci z drôtu, absolvovali výlety do okolia - bolo to podľa nich fajn, už teraz si zabezpečovali, že na budúci rok pôjdu na dva týždne.

Kanál je zakrytý

August 2003 / Prečítané 2153 krát
V Pezinčanovi č. 6 sme uverejnili kritický postreh pod názvom Nespadnite do kanála. Upozornili sme v ňom, že na Hrnčiarskej ulici pred domom č. 13 chýba už dlhší čas kryt na kanalizačnom otvore, čo ohrozuje chodcov i motoristov. Aj keď to vodárom trvalo dosť dlho kanál je konečne zakrytý. V mene našej čitateľky J.S., ktorá nás na problém upozornila, ale i ďalších užívateľov tejto komunikácie, vodárom za opravu ďakujeme.

Mladí lesníci súťažili v Lazoch

Mgr. Milan Janoga / August 2003 / Prečítané 2208 krát
V dňoch 3. - 5. júla sa skupina detí Mladí lesníci zo Základnej školy na Fándlyho ulici zúčastnila na 3. ročníku Celoslovenských lesníckych hier v Lazoch pod Makytou. Priamo v prírode v praktickej časti súťaže detí určovali jednotlivé druhy drevín, ich plodov, cicavcov, vtákov, hmyzu, húb a náradia používaného pri práci v lese.

Parkovacie miesta pre invalidov

August 2003 / Prečítané 2229 krát
Naša čitateľka, ktorá nechce aby sme uverejnili jej meno, nám napísala, že ako telesne postihnutá má problémy zaparkovať na parkovisku pri trhovisku na Kupeckého ulici. Pri vyznačovaní parkovacích miest kompetentní zabudli na vyčlenenie miest pre invalidov, čím im spôsobili veľké problémy s parkovaním. Nie je to však jediné parkovisko v našom meste, kde invalidi nemajú šancu zaparkovať.

Náhradná vychádzka

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 2109 krát
Keďže v čase vychádzky so sprievodcom na cintoríny v Pezinku, plánovanej na 14. augusta pršalo, organizátor pripravil pre záujemcov náhradné podujatie. Uskutoční sa vo štvrtok 18. septembra o 17.00 hod. Zraz účastníkov je pri vchode na mestský cintorín v Pezinku. Po ňom bude nasledovať prehliadka židovského cintorína na Slnečnej ulici. Sprevádzať bude Stanislav Pátek.

RADÍME SI NAVZÁJOM

nc / August 2003 / Prečítané 2252 krát
Doslúžilo mi tesnenie na pumpe na vodu, musel som zohnať nové. Zvykol som ho nakupovať v Stratexe, ten je však už zrušený. Nepochodil som ani v Záhradkárovi, aj tu som ho niekedy kúpil, ale tento tovar vraj už nedržia.

Vzácne kamene lákali

Milan Oravec / August 2003 / Prečítané 3588 krát
Tohtoročný Permoník prilákal do Domu kultúry asi 1200 návštevníkov. Väčšina z nich si pozrela burzu minerálov a viaceré sprievodné akcie, poniektorí si vyskúšali alebo len sledovali, atraktívne ryžovanie zlata v exteriéri.

Na prahu nového školského roka

Ing. Ľubomír Macháček / August 2003 / Prečítané 2176 krát
V období prípravy nového školského roka je potrebné uvedomiť si, že výchova a vzdelávanie v našich školách bude viac než kedykoľvek predtým determinovaná ekonomickými podmienkami. Redukcia záujmu spoločnosti na výnosné podnikanie, obchod, peniaze, zvyšovanie osobnej spotreby a prestíže v ostatnom období je síce pochopiteľná, ale na druhej strane nemožno poprieť, že jej vplyvom došlo k negatívnym zmenám v oblasti životného štýlu a preferencie hodnôt.

Zavraždená žena v parku

at / August 2003 / Prečítané 2273 krát
V nedeľu 10. augusta v skorých ranných hodinách oznámil na Mestskú políciu Pezinok strážca Zámockého parku, že tam našiel ležať neznámu ženu v jazierku bez znakov života. Podľa vyjadrenia privolaného súdneho lekára smrť zavinila iná osoba a mnohopočetné zranenia na tele obete svedčili o úderoch.

Blahoželáme

August 2003 / Prečítané 2548 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

August 2003 / Prečítané 6910 krát
Úprimne ďakujeme...

Spomíname

August 2003 / Prečítané 2348 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

August 2003 / Prečítané 3958 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Kultúrne leto

in / August 2003 / Prečítané 2395 krát
Kultúrne leto 2003 v Pezinku sa nieslo v znamení účinkujúcich z pezinských hudobných skupín, krúžkov a kurzov Kultúrneho centra a iných záujmových aktivít. Dali sme tak príležitosť prezentovať sa mladým ľuďom, ktorí počas roka usilovne nacvičujú, ale k tomuto kroku nás núti aj finančná situácia.

Revízia knižničného fondu

Mgr. Anna Gašparovičová / August 2003 / Prečítané 2180 krát
Pravidelní čitatelia Malokarpatskej knižnice v Pezinku zaregistrovali, že knižnica je počas týchto prázdnin zatvorená. Dôvodom je kompletná revízia knižničného fondu, ktorú sme povinní vykonať v zmysle knižničného zákona raz za 10 rokov.

Agentúra ZUZA privezie český humor

August 2003 / Prečítané 2107 krát
V dňoch 19. až 24. októbra 2003 sa stane naše mesto opäť raz výnimočným. V Dome kultúry sa uskutoční prvý ročník medzinárodného divadelného festivalu To najlepšie z českého humoru. Hlavnej organizátorke a iniciátorke tohto projektu, rodáčke z Pezinka - Zuzane Horovej (Čollákovej), sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok:

Pocta rodákovi Eugenovi Suchoňovi

Peter Šoula / August 2003 / Prečítané 2213 krát
Dňa 5. augusta, pri príležitosti 10. výročia úmrtia a 95. výročia narodenia národného umelca prof. Eugena Suchoňa, sa konal v Hudobnom salóne Zichyho paláca spomienkový večer.

RADNICA OŽILA HUDBOU

Zuzana Andelová / August 2003 / Prečítané 2207 krát
V podvečer prvého júlového piatka sa z okien starobylej radnice ozývali ľúbivé melódie starých majstrov. V sviežej interpretácii dvoch mladých speváčok, študentiek tretieho ročníka Cirkevného konzervatória v Bratislave, lákali okoloidúcich vstúpiť.

Pezinský strapec neskoršie

August 2003 / Prečítané 2083 krát
Podľa Kalendára podujatí v meste Pezinok sa mala v septembri uskutočniť tradičná medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci Pezinský strapec. Ako sme sa dozvedeli od hlavnej organizátorky Mgr. Kvetoslavy Štrbovej, súťaž sa z objektívnych dôvodov bude konať v neskoršom termíne, pravdepodobne v novembri.

Výročia najstarších Pezinčaniek

August 2003 / Prečítané 2300 krát
V týchto dňoch oslavujú svoje životné výročia dve najstaršie občianky Pezinka - pani Zuzana Masaryková a pani Brigita Čechová. Aj keď nejde o okrúhle jubileá, neušli našej pozornosti, lebo takáto dlhovekosť je vzácnosťou.

Divadelná hra Cesta k Láske

August 2003 / Prečítané 2334 krát
V istom zmysle bol 14. jún 2003 významným dňom. Svetlo sveta uzrela hra pezinských autoriek Terézie Barokovej a Márie Meszárošovej s názvom Cesta k Láske. Nielen mňa, ale aj ostatných divákov oslovila hlbokými myšlienkami, krásnou hudbou a charizmou jednotlivých hercov. Vznikla na počesť 750. výročia úmrtia sv. Kláry, zakladateľky rehole klarisiek. Ústrednou témou hry sú udalosti zo života sv. Kláry.

Poďakovanie za účasť v kampani

Drahoslava Finková / August 2003 / Prečítané 2240 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA usporiadala 16. júna v rámci kampane Deň úsmevu akciu Smejme sa srdcom. Úsmevy a dobrú náladu, program či drobné darčeky vám rozdávali naši dobrovoľníci zo základných škôl, miestni skauti a mládež z Centra pedagogicko - psychologickej prevencie v Pezinku.

Klavírny koncert Veroniky Čechovej

August 2003 / Prečítané 2146 krát
V rámci pezinského Kultúrneho leta sa uskutočnil v Dome kultúry klavírny koncert pezinskej rodáčky Veroniky Čechovej (1973). Mladá umelkyňa uviedla Prelúdium op. 28 Frederica Chopina a Fantáziu C dur Franza Schuberta.

Pomoc mentálne postihnutým

Helena Marecová, / August 2003 / Prečítané 2110 krát
Naše Združenie pre mentálne postihnutých v Pezinku iste mnohí z vás poznajú. Naše aktivity sa popri poradenskej činnosti zameriavajú najmä na náplň voľného času našich členov. Pripravujeme pre nich výlety, klubové posedenia a akcie k rôznym príležitostiam.

Panstvá a majetky Pálfiovcov

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / August 2003 / Prečítané 4798 krát
Po vymretí rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka v roku 1543 došlo v Malokarpatskej oblasti k postupnej zmene vlastníckych pomerov. Po viacerých záložných majiteľoch pezinského a svätojurského panstva sa obe stali súčasťou majetkov šľachtického rodu Pálfiovcov, ktorý ich vlastnil až do 20. storočia. Tento rod patril až do poslednej štvrtiny 16. storočia medzi nevýznamné uhorské šľachtické rody.

PRÍDTE NA OSÚCHY

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 2533 krát
Po prázdninovej prestávke, hneď v prvú stredu v septembri (3.9.), sa o 16.00 hod. začne v dielni Malokarpatského múzea v Pezinku ďalší kurz prípravy regionálnych špecialít. Tentokrát sa môžete zoznámiť s postupom ako robiť domáce osúchy. Budú sa piecť slané a sladké. Vstup na podujatie je voľný.

Peter vybojoval bronzovú medailu

August 2003 / Prečítané 2263 krát
O Petrovi Valkovi (43) sme v Pezinčanovi písali už viackrát. Ako o človeku, ktorý už vyše dvadsať rokov bojuje s osudom, keď po vážnej havárii na motocykli mu ochabli nohy a skončil na vozíčku, ale aj ako o výbornom stolnom tenistovi.

Majstrovstvá Európy v športovom lezení

JK / August 2003 / Prečítané 2097 krát
V dňoch 27. - 29. júna sa konali majstrovstvá Európy v športovom lezení v talianskom morskom letovisku Marina di Ravena, na ktorých sa zúčastnili aj súrodenci Kováčikovci. Súťaž sa konala v troch disciplínach - boulderingu, obtiažnosti a pre diváka najpríťažlivejšej rýchlosti. Vo veľmi silnej konkurencii Dominika obsadila 7. miesto, Jakub skončil ôsmy.

Na Babe traťový rekord Taliana Zardu

Milan Oravec / August 2003 / Prečítané 2107 krát
V dňoch 19. - 20. júla sa Pezinok stal dejiskom siedmeho podujatia seriálu majstrovstiev Európy v pretekoch automobilov do vrchu Slovakia - Matador 2003. Už sa zdalo, že vrcholné motoristické podujatie u nás po rezignácii Studeničovho Motorsportu nebude, ale zvládla ho, a veľmi dobre, priamo Slovenská asociácia motoristického športu.

Kvalitný Pezinský strapec

pr / August 2003 / Prečítané 2018 krát
Volejbalový klub VTC Pezinok tradične organizuje na začiatku novej sezóny prípravný turnaj s veľmi kvalitnou účasťou Pezinský strapec. Tentoraz sa tento výnimočný turnaj uskutoční 5. - 7. septembra. Na jeho 17. ročníku si fanúšikovia volejbalu budú môcť pozrieť tieto mužstvá:

Mezeiová strieborná na Majstrovstvách Európy v streľbe

pr / August 2003 / Prečítané 2106 krát
Slovenská juniorská reprezentantka, Pezinčanka Jana Mezeiová, bola úspešná na Majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Brne, ktoré sa konali na prelome júla a augusta. V disciplíne trap junioriek získala striebornú medailu a vylepšila si tak dojem z nie celkom najvydarenejšej sezóny. Minuloročná majsterka Európy nestačila na Barsukovú z Ruska, ktorá nastrieľala 92 bodov. Jana získala striebro za výkon o sedem bodov horší.

Kedy na futbal

August 2003 / Prečítané 1938 krát
III. liga - seniori 14.9. PŠC Pezinok - Jarovce 16.30 hod. 28.9. PŠC Pezinok - ŠK Vrakuňa 16.00 hod. 12.10. PŠC Pezinok - FK Rača 15.30 hod. 26.10. PŠC Pezinok - FC Lamač 14.00 hod. 9.11. PŠC Pezinok - D. Lužná 13.30 hod.

Basketbalový klub

August 2003 / Prečítané 2024 krát
Mládežnícky basketbalový klub Pezinok pozýva do svojich radov chlapcov narodených 1.9. 1990 a mladších. Informácie na tel. č. 0903 569 580.

Dojmy mladých športovcov z vrcholných podujatí

pr / August 2003 / Prečítané 1940 krát
Pezinská atlétka Barbora Micháliková má za sebou dve významné športové podujatia. V dňoch 10. - 13. júla štartovala na Majstrovstvách sveta atlétov do 17 rokov, ktoré sa konali v kanadskom Sherbrooku. V šprinte na 100 m nepostúpila z rozbehu a obsadila 31. miesto. Na 200 m trati obsadila 13. miesto keď po postupe z rozbehu sa už nedostala ďalej zo semifinále. A ako vidí svoje účinkovanie na majstrovstvách Barbora?

Program Kultúrneho centra

August 2003 / Prečítané 1993 krát
September 2003

Program kina v Dome kultúry

August 2003 / Prečítané 1991 krát
September 2003

Do kroniky mesta: Divadlo na Cajle

Milan Oravec / August 2003 / Prečítané 2340 krát
Divadelná ochotnícka činnosť na Cajle (do 1.1. 1948 samostatná obec) mala bohatú tradíciu. Pri jej zrode stála iniciatívna osvetárka, neskoršie režisérka Agáta Stohlová. Už v tridsiatich rokoch sa jej podarilo zoskupiť okolo seba niekoľko nadšencov, s ktorými nacvičovala jednudve hry do roka.

Nadstavba bytovky na ulici 1.mája

August 2003 / Prečítané 2766 krát
Nadstavba bytovky na ulici 1.mája

VARÍTE FYZULNAČKU?

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 1915 krát
V rámci tohtoročného Vinobrania sa uskutoční 1. ročník súťaže vo varení pravej pezinskej fazuľovej polievky (fyzulnačky). Súťažiť budú 3-členné tímy neprofesionálnych kuchárov (napr. občianskych združení, škôl, rodín, susedov, priateľov a pod.). Variť sa bude vo vlastných minimálne 10-litrových kotloch.

Pezinčan k Vinobraniu

redakcia / August 2003 / Prečítané 1951 krát
Budúce číslo Pezinčana vyjde v rozšírenom náklade k Vinobraniu. Okrem rozvozu (17. septembra) na obvyklé miesta po celom meste, bude k dispozícii tiež návštevníkom oberačkových slávností v nasledujúcich dňoch.

Važení spoluobčania

Mgr. Oliver Solga / August 2003 / Prečítané 1955 krát
Už len niekoľko týždňov nás delí od sviatku všetkých vinohradníkov a vinárov, ako i milovníkov vína, od Vinobrania 2003, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 21. septembra. Všetci sa na tieto oslavy nielen tešíme, ale sa na ne i všestranne pripravujeme.

HODOKVAS o hudbe a tolerancii

August 2003 / Prečítané 1939 krát
Naše mesto sa stalo minulý víkend prvýkrát od roku 1976 a 1977 (slávne Koncerty mladosti) hostiteľom a spoluorganizátorom hudobného podujatia takéhoto rozmeru a kvality.

Socha ako dar

August 2003 / Prečítané 2179 krát
Na festivale Hodokvas 2003 sa okrem niekoľkých hudobníkov a divadelníkov z Pezinka zúčastnili vo výtvarnej sekcii aj dvaja naši sochári Tomáš Molnár a Ján Fečo, ktorí spolu s Tomášom Polonským vytvorili monumentálnu betónovú plastiku vinára sediaceho na sude.

Program návštevy Svätého Otca

August 2003 / Prečítané 1944 krát
Po prvýkrát vo svojej skoro tisícročnej histórii bude Pezinok poctený návštevou Svätého Otca, ktorý by mal so svojim sprievodom prechádzať cez Pezinok vo štvrtok 11. septembra o 17.00 hod.

Začala sa rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Mestský úrad / August 2003 / Prečítané 1977 krát
Už v minulom mesiaci si mohli občania všimnúť na sídlisku Juh a na ulici 1. mája rozkopávky miestnych komunikácií a areálu Základnej školy na Fándlyho ulici. V týchto priestoroch sa začala plánovaná rekonštrukcia tepelného hospodárstva.

Úspech M. Randla na majstrovstvách Európy

August 2003 / Prečítané 1989 krát
V nedeľu 24. augusta dosiahol mladý pezinský športovec, džudista Milan Randl z 1. Judo klubu Pezinok, významné víťazstvo, keď na prvých oficiálnych majstrovstvách Európy kadetov v azerbajdžanskom Baku vybojoval pre Slovensko zlatú medailu. Šestnásťročný Pezinčan zvíťazil v konkurencii šestnástich súperov v hmotnostnej kategórii do 81 kg, keď všetky štyri zápasy vyhral pred časovým limitom. Vedenie mesta i spoluobčania úspešnému športovcovi srdečne blahoželajú.

ÚHYN RÝB V DOLNEJ TEHELNI

August 2003 / Prečítané 2596 krát
Nad známym pezinským rybárskym revírom by sme mohli po minulej sobote vyvesiť symbolickú čiernu zástavu. Vtedy tam totiž došlo k tragickému úhynu najmä veľkých rýb.

PROGRAM VINOBRANIA 2003 PEZINOK

August 2003 / Prečítané 2145 krát
Dom kultúry 17.00 Jitka Bezúrová - Grafika otvorenie výstavy Malokarpatské múzeum 16.00 Slávnostné otvorenie výstavy