EURÓPSKY ŠAMPIONÁT ORIENŤÁKOV

pr / Júl 2003 / Prečítané 2256 krát
Pretekári v uliciach Pezinka behali povedľa ľudí sediacich pri kávičke. V dňoch 20. - 22. júna sa v Pezinku a okolí uskutočnilo významné športové podujatie - Majstrovstvá Európy dorastu v orientačnom behu. Štartovalo na ňom vyše 270 pretekárov z 19 krajín.

V októbri sa v Pezinku uskutoční divadelný festival To najlepšie z českého humoru

Júl 2003 / Prečítané 2396 krát
Slovensko-česká kultúrna agentúra ZUZA art production, ktorá má sídlo v Prahe, usporiada 1. ročník divadelného festivalu To najlepšie z českého humoru v Dome kultúry v Pezinku v dňoch 19. - 24. októbra 2003. Podujatie nadväzuje na minuloročný festival v pražskom DIVADLE ABC, kde sa českému publiku predstavil slovenský humor.

Sucho poznačilo úrody

Júl 2003 / Prečítané 2232 krát
V uplynulých dňoch prebiehal zber prvých poľných kultúr aj na pezinskom Vinohradnícko-vinárskom družstve podielnikov Karpaty v Grinave. I keď pestovanou kultúrou číslo jeden na tomto družstve, ako to už zo samotného názvu vyplýva, je vinič, majú tu tiež rastlinnú výrobu. Aké mali úrody, sme sa spýtali predsedu družstva Ing. Jána Satka:

Majstrovstvá Európy automobilov

Júl 2003 / Prečítané 2271 krát
V dňoch 19. - 20. júla sa Pezinok opäť stane dejiskom Majstrovstiev Európy v pretekoch automobilov do vrchu Baba SLOVAKIA MATADOR. Štartovať bude vyše sto pretekárov z Francúzska, Talianska, Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska a Slovenska.

Krajské ocenenia Pezinčanom

Júl 2003 / Prečítané 2263 krát
Na júnovom zasadnutí Bratislavského samosprávneho kraja udeľovali ocenenia. Medzi ocenenými boli aj Pezinčania - výročnú cenu Samuela Zocha za organizovanie významných kultúrnych podujatí v Pezinku získal Ľudovít Slimák a jubilujúca Malokarpatská knižnica bola za päťdesiatročnú prácu ocenená pamätným listom BSK.

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Júl 2003 / Prečítané 2121 krát
Dňa 27. júna 2003 sa za účasti 21 poslancov uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré prerokúvalo: * informáciu o činnosti mestského úradu a hlavnej kontrolórky * poistenie školského majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe (schválilo poistenie u spoločnosti Brasco s.r.o. Viničné)

Za skúsenosťami v zahraničí

Júl 2003 / Prečítané 2201 krát
Primátor mesta bol 20. a 21. júna na návšteve v partnerskom meste Mladá Boleslav, kde sa zúčastnil na podujatí Historické trhy. Spolu so starostom Svatoplukom Kvaizarom si so záujmom pozrel tiež penzióny pre dôchodcov a hospis v Mladej Boleslavi.

NÁVŠTEVY NA RADNICI

Júl 2003 / Prečítané 2264 krát
Dňa 10. júna 2003 prijal primátor Oliver Solga námestníka ministra kultúry Poľskej republiky Macieja Klimczaka a dvanásť najvýznamnejších riaditeľov kultúrnych a historických inštitúcií a predstaviteľov mesta Krakov. Hostia navštívili Mestské a Malokarpatské múzeum.

Adresy poslancov MsZ

Ing. Eva Lupová / Júl 2003 / Prečítané 2188 krát
Na základe podnetov občanov opäť uverejňujeme zoznam a adresy poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktorí boli zvolení na funkčné obdobie r. 2002 - 2006. Sú zástupcami občanov v orgánoch miestnej samosprávy a možno sa na nich obrátiť pri riešení problémov súvisiacich so životom v našom meste.

SNEM ÚNIE MIEST

Júl 2003 / Prečítané 2207 krát
Primátor mesta Oliver Solga sa 20. júna zúčastnil v Bratislave na XIII. sneme Únie miest Slovenska, ktorý hodnotil celé obdobie do komunálnych volieb v roku 2002. Snem uložil Prezídiu ÚMS razantne presadzovať komplexnú reformu verejnej správy s akcentom na úlohu miest ako miestneho a regionálneho významu a aktívne presadzovať nový decentralizačný model financovania verejnej správy. Mesto Pezinok je zakladajúcim členom Únie miest Slovenska.

Kancelária prvého kontaktu

Júl 2003 / Prečítané 2353 krát
Dňa 30.6. ukončila svoju činnosť obchodná kancelária energetických závodov v budove radnice na Radničnom námestí. Elektromontéri budú mať sídlo v budove ZSE na Seneckej ceste č. 41. V uvoľnených priestoroch v budove radnice bude zriadená kancelária prvého kontaktu. Bude tu matrika, podateľňa a ďalšie kancelárie s referátmi, s ktorými občan najčastejšie dochádza do styku.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Júl 2003 / Prečítané 2150 krát
Napriek dovolenkovému obdobiu aj v prvú stredu v auguste bude Poslanecký deň. Uskutoční sa 6.8. od 16. do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, I. posch., dv. č. 19. Ponúka príležitosť na konzultácie s poslancami Mestského zastupiteľstva, na ktorých sa môžu občania obrátiť so svojimi podnetmi či pripomienkami, požiadať ich o radu pri riešení problémov a hľadať vysvetlenie rozhodovania orgánov samosprávy.

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Júl 2003 / Prečítané 2269 krát
v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, v znení neskorších predpisov, na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, s týmito predpokladmi a požiadavkami: I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Júl 2003 / Prečítané 2248 krát
v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, v znení neskorších predpisov, na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy na Kutuzovovej ulici, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Chcú udržiavať banícke tradície

Jozef Mišuta / Júl 2003 / Prečítané 2445 krát
Členov Malokarpatského baníckeho spolku (MBS) prijal primátor mesta Oliver Solga. Pri tejto príležitosti v Obradnej sieni na radnici prítomní duchovní - farár rímsko-kat. cirkvi Zdenko Sitka a evanj. farárka Helena Benková vysvätili novú zástavu spolku.

eselá rozlúčka so školským rokom

Anna Krasňanská / Júl 2003 / Prečítané 2210 krát
Ako odmenu - namiesto vysvedčení - sme 27. júna 2003 pre deti a ich rodičov uskutočnili rozlúčkový karnevalový juniáles s opekačkou v záhrade našej Materskej školy na Oreší. Učiteľky s deťmi pripravili pre rodičov a verejnosť kultúrny program plný piesní, básní a scénok, deti sa po občerstvení roztancovali v rytmoch disca, pre rodičov a ostatných hostí k dobrej nálade pripravila koncert dychová hudba Grinavanka.

Deti v športovo-výchovnom tábore

Mgr. Ľudovít Farbula / Júl 2003 / Prečítané 2157 krát
Mestská polícia Pezinok za podpory Mesta Pezinok v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany realizuje v tomto mesiaci v dvoch turnusoch športovo-výchovný tábor v kaštieli v Lúke nad Váhom. Pobyt všetkých detí z Pezinka a Piešťan v tábore sponzorsky podporili podnikatelia z Piešťan, pričom pobyt detí z Pezinka hradí v plnej výške mesto.

Pomôžte Valtrovi Schlegelovi

ľm / Júl 2003 / Prečítané 2232 krát
Môžete ho denne stretávať na jeho trojkolesovom bicykli v Grinave či v inej časti Pezinka. Má 23 rokov. Je to komunikatívny, priateľský mladý muž, ktorý má rád hudbu, počítače, priateľov, chce byť užitočný. Valter má po detskej mozgovej obrne, ktorú prekonal v detstve, problém s jemnou motorikou a mechanikou, s chôdzou.

Noví sprievodcovia

Ing. Eva Lupová / Júl 2003 / Prečítané 2211 krát
Na prahu letnej turistickej sezóny úspešne absolvovalo kurz mestských sprievodcov osem mladých ľudí z Pezinka a okolia. Po piatich konzultáciach pod vedením pracovníka Mestského múzea Petra Wittgrúbera sa podrobili písomným i ústnym skúškam, v ktorých preukázali svoje znalosti z histórie aj súčasnosti nášho mesta a schopnosť "predať" ho záujemcom o jeho bližšie spoznanie.

Pezinčan k Vinobraniu

redakcia / Júl 2003 / Prečítané 2241 krát
Do septembrového čísla, ktoré vyjde k Vinobraniu 17. septembra, pripravujeme prílohu s podrobným programom oberačkových slávností a mnohými zaujímavosťami z oblasti vinohradníctva a vinárstva. V tomto rozšírenom čísle poskytneme väčší priestor aj na inzerciu, záujemcovia si ju môžu objednať do 3. septembra 2003 priamo v redakcii.

Turnaj v petangu

pw / Júl 2003 / Prečítané 2335 krát
V Zámockom parku sa 1. júla uskutočnilo zaujímavé športovo-charitatívne podujatie. Pod záštitou Lions klubu Pezinok a Občianského združenia Karpaty Slovakia sa konal v Pezinku vôbec prvý turnaj v petangu, hry, ktorú mnohí poznajú z francúzskych filmov alebo letnej dovolenky pri mori.

Ako to bude s mužským basketbalom?

pr / Júl 2003 / Prečítané 2288 krát
Po skončení basketbalovej sezóny sme sa porozprávali s členom výboru MBK Pezinok RNDr. Ľubomírom Blažekom. l Mohli by ste zhodnotiť činnosť MBK Pezinok v uplynulej sezóne? - V prvom roku našej činnosti hrali tri družstvá celoslovenské súťaže.

Policajné informácie na INTERNETE

at / Júl 2003 / Prečítané 2276 krát
Od júla 2001 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku využíva na informovanie občanov pezinského okresu aj internet. Na stránke s adresou www.acc.sk/policia-pk sú sprístupnené informácie o činnosti a pôsobnosti okresného riaditeľstva PZ, dôležité informácie o bezpečnostnej a dopravnej situácii v pezinskom okrese, zaujímavé preventívne aktivity ako aj rady ako si chrániť svoje zdravie a majetok.

Niektorí lepia plagáty načierno

Milan Oravec / Júl 2003 / Prečítané 2267 krát
V našom meste je v platnosti Nariadenie č. 1/1997 o mestskej výlepovej službe, ktoré upravuje podmienky na propagáciu formou plagátov, veľkoplošných pútačov a transparentov na vyhradených verejných priestranstvách a plochách. Správou plôch a priestranstiev určených na propagáciu je Kultúrne centrum Pezinok. Riaditeľky tejto inštitúcie Ingrid Noskovičovej sme sa spýtali:

Čierna kronika

at / Júl 2003 / Prečítané 2174 krát
Mŕtvola neznámeho muža V areáli Pinelovej nemocnice bola 25. júna nájdená mŕtvola neznámeho muža vo veku 30 - 35 rokov. Podľa vyjadrenia privolaného lekára smrť nebola zavinená inou osobou. Muž skonal pravdepodobne následkom pádu z povaly budovy, kde prespával.

Gambado 2003

Júl 2003 / Prečítané 2199 krát
V jazdeckom areáli Rozálka sa cez druhý júlový víkend uskutočnili preteky v parkúrovom skákaní Gambado 2003. Počas troch dní sa konalo jedenásť súťaží, v ktorých sa predstavila slovenská pretekárska špička a 160 koní.

Dopravu čakajú nové riešenia

Milan Oravec / Júl 2003 / Prečítané 2452 krát
Pravdepodobne už na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v septembri budú poslanci schvaľovať návrh zadania Dopravného generelu mesta Pezinok. Spracovateľom tohto materiálu je vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Pezinku Ing. Michal Ondrovič, ktorého sme požiadali o rozhovor.

Urbanistický vývoj Pezinka

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Júl 2003 / Prečítané 2346 krát
Existenciu mesta či obce vnímame úplne samozrejme. Ako však vznikli? Ako napríklad vzniklo mesto Pezinok? Prvá písomná zmienka o "terra Bozen" pochádza z roku 1208. Ide o donačnú listinu kráľa Ondreja II., ktorou daroval územie, ktoré je dnes stotožnené s chotárom mesta Pezinok, nitrianskemu županovi Tomášovi, zakladateľovi rodu grófov zo Sv. Jura a Pezinka. Napriek tomu, že viacerí historici predpokladajú, že územie Pezinka bolo v tom čase osídlené, písomnú zmienku o existencii dediny Pezinok máme až z druhej polovice 13. storočia, z obdobia tesne po tatárskom vpáde.

Streetparty 2003

Daniel Minda / Júl 2003 / Prečítané 2221 krát
Streetparty 2003 - je názov kultúrno-spoločenskej akcie, ktorej cieľom je dať mládeži možnosť zašportovať si počas letných prázdnin. Kultúrna časť má poukázať na talent mladých výtvarných umelcov a hudobníkov v našom regióne.

Prihláste sa na zájazd

Výbor MO JDS / Júl 2003 / Prečítané 2216 krát
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku oznamuje svojim členom, že zájazd do Kremnice sa uskutoční vo štvrtok 4. septembra 2003. Členovia JDS sa môžu prihlásiť v Klube dôchodcov na Sládkovičovej a Hrnčiarskej ulici, kde dostanú podrobnejšie informácie. Prihlásiť sa môžu od 1. augusta t.r.

POĎAKOVANIE SPEVÁCKEMU ZBORU

Peter Sekáč / Júl 2003 / Prečítané 2278 krát
Dňa 29. júna 2003 koncertoval v Banskej Belej v starobylom chráme sv. Jána evanjelistu pri príležitosti oslavy sv. apoštolov Petra a Pavla pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA. Toto vystúpenie v Banskej Belej bolo v poradí už druhé a opäť veľmi vydarené. Aj touto cestou by som chcel vyjadriť obdiv a poďakovanie celému zboru, ako aj prianie všetkého dobrého, veľa úspechov a Božie požehnanie.

Patrónke mesta

Júl 2003 / Prečítané 2180 krát
V sobotu 26. júla o 18.00 hod. sa uskutoční vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie spomienkové podujatie pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky nášho mesta. Po pobožnosti bude sv. omša a prednáška PhDr. Dubovského o vývoji erbu mesta Pezinok od sv. Anny po Pannu Máriu.

Spomíname

Júl 2003 / Prečítané 2320 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Júl 2003 / Prečítané 2293 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Júl 2003 / Prečítané 3611 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

HODOKVAS sa presťahoval do Pezinka

Milan Oravec, pr / Júl 2003 / Prečítané 3667 krát
V dňoch 21. - 23. augusta sa v Pezinku uskutoční multimediálny festival Hodokvas. Toto podujatie je určite fanúšikom kultúry z celého Slovenska známe, veď predchádzajúce ročníky, ktoré sa konali v susednej Modre mali výbornú úroveň a prilákali veľa fanúšikov. Naše mesto však ponúklo organizátorom lepšie podmienky a našli tu aj vyhovujúcejšie priestory, tak sa rozhodli presťahovať ho do Pezinka.

III. ročník festivalu dychových hudieb Dychovky v preši

František Féder / Júl 2003 / Prečítané 2575 krát
Po dvoch úspešných ročníkoch súťažného festivalu Dychovky v preši je tu III. ročník, ktorý sa uskutoční 23. a 24. augusta. Pezinský festival je výnimočným a jedinečným podujatím, ktoré patrí v tomto žánri medzi najväčšie v celom Bratislavskom kraji.

Ocenené práce v literárnej súťaži

Júl 2003 / Prečítané 2404 krát
Spoznala som mladíka. Nemal viac ako 28 rokov. A už za tú krátku dobu ho sám život zaškolil. Rozpovedal mi svoj životný príbeh, ktorý sa mi zdal tak trochu pritiahnutý za vlasy, ale okolnosti ma prinútili veriť mu.

Prvá pezinská FYZOLNAČKA

Ing. Eva Lupová / Júl 2003 / Prečítané 2154 krát
Jedným z pripravovaných sprievodných podujatí tohtoročného Vinobrania bude I. ročník FYZOLNAČKY - súťaže vo varení tradičnej pezinskej fazuľovej polievky. Prípravný výbor pod vedením šéfa súťaže Pavla Boriša zostavil jej propozície, z ktorých sme vybrali:

Pezinskí hasiči sa venujú športu

šin / Júl 2003 / Prečítané 2416 krát
Keďže o pezinských hasičoch viete len veľmi málo, chceli by sme vám priblížiť nielen ich prácu, ale aj vedľajšie aktivity, ktorým sa venujú po celý rok. Naši hasiči sa okrem iného zaoberajú aj požiarnym športom, kde dosahujú slušné výsledky. Fyzická kondícia získana pri športovej činnosti im pomáha pri plnení náročných pracovných úloh.

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

Júl 2003 / Prečítané 2694 krát
v zmysle zákona o verejnej službe vypisuje výberové konanie na funkciu vedúci/vedúca útvaru knižnično-informačných služieb. Neodpustiteľné kvalifikačné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie uniuniverzitného smeru (knihoveda, literatúra)

Veronika bola s výkonom spokojná

pr / Júl 2003 / Prečítané 2213 krát
Veronike Vachovej, osemnásťročnej Pezinčanke, sme položili niekoľko otázok o Majstrovstvách Európy: l Ako hodnotíte svoje výkony na ME? Ako sa vám bežalo na domácich tratiach?

Černický v Komárne

Júl 2003 / Prečítané 2247 krát
Bývalý tréner basketbalistov Pezinka Milan Černický sa stal novým trénerom prvoligového klubu MBK Rieker Komárno. S predstaviteľmi klubu sa dohodol na ročnom kontrakte.

Futbal-tabuľky

Júl 2003 / Prečítané 2386 krát
Futbal-tabuľky

Polc opäť zranený

pr / Júl 2003 / Prečítané 2162 krát
Pezinský zjazdár na horskom bicykli Filip Polc má v posledných mesiacoch smolu. V minulej sezóne sa po operácii ruky dlho nemohol dostať do formy, po sezóne mu v českom tíme Author oznámili, že horskú cyklistiku už nebudú podporovať.

Príťažlivý Pezinský Permoník

Jiří Vitáloš / Júl 2003 / Prečítané 2308 krát
V dňoch 16. - 17. augusta sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry ďalšia zaujímavá akcia. Pezinský Permoník, ako kultúrne a spoločenské podujatie spojené s Pouličným ryžovaním zlata sa stalo známe nielen medzi Pezinčanmi, ale aj medzi zberateľmi a návštevníkmi z okolitých krajín.

Víťazom turnaja Nový život

Ján Nagy / Júl 2003 / Prečítané 2217 krát
Na ihrisku TJ Baník sa uskutočnil 8. ročník minifutbalového turnaja Nový život cup - Memoriál Milana Bacigála. Zúčastnilo sa na ňom 20 družstiev z Pezinka, Modry, Bratislavy, Šurian, Piešťan a Prievidze. Tímy bojovali v piatich štvorčlenných skupinách. Potom nasledovali vyraďovacie zápasy, v ktorých sa stretli víťazi skupín s mužstvami na druhých miestach.

Úspechy orientačných bežcov na krátkej trati

pp / Júl 2003 / Prečítané 2234 krát
V druhom júlovom týždni sa v estónskom meste Polva uskutočnili Majstrovstvá sveta juniorov v orientačnom behu. Pekné výsledky na nich dosiahli v slovenskom drese dvaja pretekári Sokola Pezinok - Lukáš Barták obsadil na krátkej trati 5. a na klasickej 13. miesto, Martin Piják bol na krátkej trati 12. a na klasickej trati obsadil 57. priečku. Na týchto MS sa zúčastnilo 120 pretekárov z vyše 40 krajín.

Program Kultúrneho centra

Júl 2003 / Prečítané 2144 krát
August 2003

Program Amfiteáter

Júl 2003 / Prečítané 2286 krát
August 2003

Červený kameň

Milan Oravec / Júl 2003 / Prečítané 2356 krát
Cieľom návštev našich i zahraničných turistov v našom regióne je často zrekonštruovaný hrad Červený Kameň. Okrem prehliadky zaujímavej expozície a samotného hradu tu pre návštevníkov organizujú cez víkendy burzy starožitností a umelecko-remeselných výrobkov, letové ukážky orlov a sokolov a ukážky historického šermu. V auguste budú tiež Červenokamenská púť (10.8.) a Rytierske hry (23.-24.8.). Bližšie informácie získate na tel. č.033/649526, 6905832.

KULTÚRNE LETO

Júl 2003 / Prečítané 2201 krát
August 2003