Krásne letné dovolenky a prázdniny

Jún 2003 / Prečítané 3112 krát
O pár dní sa začína dlhoočakávaný čas dovoleniek, prázdnin a oddychu. Každý kto môže v letných teplých dňoch odchádza k vode, do letovísk, tam kde nájde vhodné prostredie na relax, nazbieranie nových síl.

Turistická sezóna v našom meste

Ing. Eva Lupová / Jún 2003 / Prečítané 2082 krát
Aj keď turistická sezóna, vzhľadom na špecifiká vínneho turizmu, vrcholí u nás v jesenných mesiacoch i na letných návštevníkov, či oddychuchtivých domácich musíme byť pripravení. Čo sa dá v našom meste využiť v tohtoročnom dovolenkovom období?

Plnenie rozpočtu

Jún 2003 / Prečítané 2094 krát
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2003 je 85 289 tisíc Sk, čo predstavuje 41 percent. Vysoko prekročené sú príjmy najmä u niektorých miestnych poplatkov, ktoré sú splatné začiatkom roka. Vo výdavkovej časti je plnenie 48 744 tisíc Sk, čo predstavuje 22 percent.

NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA

Jún 2003 / Prečítané 2173 krát
V minulých dňoch navštívil Pezinok americký veľvyslanec na Slovensku J.E. Ronald Weiser, ktorý sa tu stretol s predsedom Smeru a poslancom NR SR Róbertom Ficom. Pred týmto stretnutím ich prijal na radnici primátor mesta Oliver Solga a prítomná bola aj poslankyňa NR Monika Beňová.

Vklad mesta do verejnej zelene

Jún 2003 / Prečítané 2160 krát
Na území mesta Pezinka zaberá verejná zeleň asi 46 hektárov na uliciach, sídliskách, námestiach, okolo pomníkov, pred význačnými budovami, v parkoch a na re-kreačných miestach. Stav verejnej zelene podrobne zachytil v roku 1998 materiál Pasportizácia a inventarizácia zelene v meste Pezinku. Od roku 2001 sa uplatňuje nový spôsob organizácie údržby verejnej zelene, ktorá je rozdelená na dvanásť sektorov. Dlhodobým zmluvným partnerom na údržbu mestskej zelene je pezinská firma Petmas s s.r.o.

Zabráňme požiarom

kpt. Ing. Eva Orlická / Jún 2003 / Prečítané 2082 krát
Znovu je tu čas žatevných prác. Aj tentoraz profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičské-ho a záchranného zboru v Pezinku prichádzajú s výzvou, aby občania nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti lánov s obilím, suchých porastov, stohov slamy a sena.

FoTografická súťaž

redakcia / Jún 2003 / Prečítané 2148 krát
Mesto Pezinok a primátor mesta vypisujú fotografickú súťaž na tému Pezinok - Môj domov. Cieľom súťaže je fotografické zdokumentovanie súčasného života obyvateľov Pezinka a jeho historických a prírodných krás. Súťaž je určená fotografom všetkých vekových kategórií a tiež technika je ľubovoľná. Minimálna veľkosť fotografií je 10x15 cm. Garantom súťaže je redakcia časopisu Pezinčan a známy pezinský fotograf Ján Štrba. Uzávierka prvého kola je 15. septembra 2003 a prezentácia fotografií bude počas Vinobrania 19. - 21. septembra 2003. Bližšie informácie získate v redakcii časopisu Pezinčan alebo na čísle 641 3435. Fotografie zasielajte na adresu: Redakcia Pezinčana, Holubyho 42, 902 01 Pezinok.

O čom sa hovorí

Jún 2003 / Prečítané 2008 krát
t Pán primátor, zdá sa, že medzi občanmi sa teraz veľa hovorí o požiadavke Rímsko-katolíckej cirkvi na zriadenie cirkevnej školy v Pezinku. Boli už v tejto veci vôbec nejaké oficiálne rozhovory?

Investície do škôl

Jún 2003 / Prečítané 2029 krát
Podstatná časť investícií z mestského rozpočtu v tomto roku smeruje do rekonštrukcií škôl, ktoré miestna samospráva prevzala od štátu vo viacerých prípadoch v havarijnom stave. Na nevyhnutné opravy v tomto roku mesto vynaloží desať miliónov korún, avšak požiadavky sú dvojnásobné.

Štyri mestské ocenenia

Jún 2003 / Prečítané 2165 krát
Podľa VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach Mesto Pezinok má štyri ocenenia. Najvyšším je Čestné občianstvo Mesta Pezinka, ktoré sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o zveľadenie Pezinka a za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete. Ďalej sú to ocenenia: Za zásluhy o rozvoj mesta, Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho a Cena primátora Mesta Pezinka.

Vstupné na kúpalisko

Jún 2003 / Prečítané 2303 krát
Mestský úrad Pezinok stanovuje pre sezónu 2003 nasledovné ceny vstupného na kúpalisko Sever: JÚN 1. celodenná prevádzka (10.00 - 19.00 hod.) - soboty a nedele - deti do 6 rokov (vrátane) 8 Sk - deti nad 6 rokov a dospelí 20 Sk 2. poldenná prevádzka - pondelok - piatok (14.00 - 19.00 hod.)

VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

Jún 2003 / Prečítané 2439 krát
V utorok 3. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie XI. ročníka Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok. Trojčlenná odborná porota pod vedením PaedDr. Reného Bílika, CSc. (členovia - Magdaléna Steinerová, PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc.) hodnotila 42 súťažných prác v štyroch kategóriach.

Mestské ocenenia za angažovanosť a reprezentáciu

Jún 2003 / Prečítané 2280 krát
V sobotu 14. júna na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdal primátor mesta Oliver Solga pri príležitosti 356. výročia povýšenia Pezinka na kráľovské mesto mestské ocenenia siedmim jednotlivcom a kolektívom. Ceny pre navrhnutých kandidátov schválilo mestské zastupiteľstvo.

Učitelia štrajkovali

Jún 2003 / Prečítané 2243 krát
Všetky základné a materské školy v našom meste zostali zatvorené a pezinskí učitelia sa zapojili do celoštátneho dvanásťhodinového výstražného štrajku, vyhláseného Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy. Odborári svojim protestom chcú dosiahnuť, aby štát zachoval tarifné odmeňovanie zamestnancov verejnej služby (platy podľa tabuliek) a zabezpečil také financovanie školstva, aby mohlo normálne fungovať. Požadujú aj rast reálnych platov. Ak požiadavky nebudú splnené odborári plánujú zatvoriť školy v septembri na neobmedzený čas. Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ pezinských základných a materských škôl súhlas na uzatvorenie škôl nedalo, pracovníci si čerpali náhradné voľno, odvody za tento deň si budú platiť sami.

Jednou - dvoma vetami

Jún 2003 / Prečítané 2192 krát
l Pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA mal 7. júna slávnostný koncert v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Podujatie pri príležitosti 135. výročia svojho založenia zorganizovalo Mestské múzeum v Bratislave. l V sobotu 7. júna sa uskutočnilo vo Svätom Jure slávnostné otvorenie sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste. l Na nádvorí Starej radnice sa 14. júna konal koncert skupiny TAKE ONE (Vlado Minda, Peter Konečný, Peter Preložník, Adam Hittrich). l V dňoch 31.5. - 1.6. 2003 magazín Autotuning usporiadal prvý zraz tunerov a motorkárov spojených s pretekmi do vrchu na pezinskej Babe. Súčasťou podujatia bola nočná houseparty.

Uzávierka cesty na Pezinskú Babu

at / Jún 2003 / Prečítané 2740 krát
Dopravný inšpektorát upozorňuje motoristickú verejnosť, že v dňoch 17. - 20. júla v čase od 8.30 do 17.30 hod. sa uskutočnia Majstrovstvá Európy Slovakia-Matador 2003 na štátnej ceste II/503 v úseku kameňolom Cajla - Horské sedlo Baba. V súvislosti s konaním tohto podujatia treba počítať s uzávierkou cesty na Pezinskú Babu.. Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.

Kedy vyjde Pezinčan

redakcia / Jún 2003 / Prečítané 2429 krát
Čitateľom Pezinčana a inzerentom dávame do pozornosti termíny vydaní Pezinčana v najbližších troch mesiacoch. V júli mestské noviny vyjdú 18. (uzávierka 9.7.), v auguste 28. (uzávierka 20.8.) a v septembri 17. (uzávierka 5.9.).

Vyhodnotenie eko-kampane

Jún 2003 / Prečítané 2238 krát
Benefičným koncertom a vyhlásením výsledkov 6. júna na nádvorí Zámku vyvrcholila eko-kampaň Za čistejší Pezinok. Cieľom kampane, ktorej iniciátormi boli Mesto Pezinok a Komunitná nadácia Revia, bolo zapojiť občanov Pezinka do starostlivosti o čistotu vo svojom meste.

VÝSTAVA MAČIEK

Jún 2003 / Prečítané 2335 krát
V Dome kultúry v Pezinku sa 21. júna uskutočnil 1. ročník Pezinskej výstavy mačiek, ktorú pripravilo Občianske združenie U psej matere v spolupráci so ZO chovateľov mačiek Bratislava I.

Oznam

Mestský úrad / Jún 2003 / Prečítané 2278 krát
Oznamujeme inzerentom, že vydavateľ Pezinčana - Mesto Pezinok, prijal opatrenia k zabezpečeniu inzercie v časopise Pezinčan. Inzercia v hodnote do 500 Sk sa bude hradiť v hotovosti v pokladnici Mestského úradu vždy pred uverejnením inzerátu. Inzercia nad 500 Sk sa bude hradiť vždy vopred zálohovou faktúrou pred uverejnením inzercie.

UNICEF TOUR 2003

Jún 2003 / Prečítané 2140 krát
Vyše 160 účastníkov sa zúčastnilo 14. júna na 4. ročníku turistického pochodu UNICEF TOUR 2003. Trasa pešej túry v dĺžke desať kilometrov viedla Malými Karpatmi, kde účastníkov čakali štyri stanovištia so zábavnými prekážkami.

Vinári vyhrali spor o Vineu

Jún 2003 / Prečítané 2142 krát
Viac ako tri roky trval spor o právo na značu Vinea. Najvyšší súd Slovenskej republiky v minulých dňoch rozhodol, že jediným oprávneným výrobcom Viney je Vinársky závod Pezinok.

Pezinskí baníci opäť sfárali

JM / Jún 2003 / Prečítané 2113 krát
Členovia Malokarpatského baníckeho spolku navštívili staré banícke mesto Kremnicu. Pri tejto príležitosti sfárali do prvej podzemnej elektrárne v Európe z roku 1921, nachádzajúcej sa 245 metrov pod povrchom. Pozreli si tu unikátne technické zariadenia. Oboznámili sa tiež s tzv. turčekovým vodovodom, privádzajúcim vodu z katastrov Turčeka, Krahúl a Kremnických Baní, ktorý vznikol v 15. storočí a slúži ešte aj dnes ako privádzač vody do elektrárne.

Deti predviedli, čo sa naučili

zš / Jún 2003 / Prečítané 2018 krát
Na Základnej škole na Fándlyho ulici sa uskutočnila slávnostná akadémia, v ktorej deti pozdravili svojich spolužiakov pri príležitosti Dňa detí. Cieľom akadémie bolo hlavne ukázať všetko, čo sa deti v priebehu školského roka naučili vo svojom voľnom čase v škole, základnej umeleckej škole a rôznych zariadeniach, ktoré deti navštevujú.

Zážitky zo školy v prírode

Michaela Mihálová / Jún 2003 / Prečítané 2409 krát
Konečne prišiel ten deň, keď ideme do školy v prírode. Všetky deti, aj ja, sme sa veľmi tešili. Miesto aktovky sme do rúk dostali batoh alebo kufor. V pondelok ráno sme nastúpili do autobusu. Zakývali sme rodičom a naša cesta za dobrodružstvom sa mohla začať.

S dychovkou pri vínku v Pezinku

František Féder / Jún 2003 / Prečítané 2095 krát
Po prvom úspešnom podujatí pre milovníkov dychovky dávame do pozornosti, že 29. júna 2003 o 17.00 do 20.00 hod. sa v Kultúrnom dome v Pezinku uskutoční druhý koncert. Do tanca a na počúvanie bude tentoraz vyhrávať II. vicemajster Európy na rok 2001 - Dychová hudba zo Záhoria Skaličané. Ani tento raz nebude chýbať dobré vínko od niektorého pezinského vinára. Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji na vrátnici Kultúrneho domu v Pezinku (v predpredaji 60 Sk, v deň koncertu 70 Sk). Príďte sa pobaviť s dychovkou pri vínku v Pezinku.

JUNIÁLES V PRÍRODE

org / Jún 2003 / Prečítané 2204 krát
Združenie občanov Na pomoc bližnemu svojmu - HILÁRKO a Mestský klub Slovenského orla Pezinok pozývajú občanov Pezinka i okolia na II. Benefičný juniáles u Hilára, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. júna v lokalite Sirková, nad Psychiatrickou nemocnicou.

Vinosadka na púti

mv / Jún 2003 / Prečítané 2129 krát
Dychová hudba Vinosadka sa už tradične aj tento rok (31.5.) zúčastnila spolu s veriacimi z farností Pezinok a Modra na púti v pútnickom mestečku Mariazell v Rakúsku.

Vyjazdili si pokutu

Jún 2003 / Prečítané 2130 krát
Hliadka Mestskej polície v Modre pristihla Jaroslava K. a Mareka B. z Pezinka pri Observatóriu na Pieskoch ako jazdia s terénnymi motocyklami po lesných chodníkoch. Za priestupok dostali blokovú pokutu po 1000 Sk a vykázali ich z tohto územia.

Horúca linka Sociálnej poisťovne

kad / Jún 2003 / Prečítané 2140 krát
V Sociálnej poisťovni funguje horúca linka, na ktorej pracovníci oddelenia kontroly a sťažností zaznamenávajú sťažnosti občanov.

DAROVALI KRV

Jún 2003 / Prečítané 2102 krát
V utorok 27. mája prišla do Pezinka mobilná odberová jednotka Slovenského Červeného kríža. Na bezplatnom odbere v Dome kultúry sa zúčastnilo 48 ľudí. Medzi nimi bolo aj dvadsať študentov z miestneho Gymnázia.

Cena pre TV Pezinok

Peter Bittner / Jún 2003 / Prečítané 2146 krát
Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2003 sa deviaty raz konal v Košiciach. Prvýkrát si cenu z tohto podujatia odniesla aj TV PEZINOK. Ocenený bol dokument YAD VASHEM autorov Pravdová, Schmogrovits. V rámci dvanásťhodinovej súťažnej prehliadky bolo odvysielaných 35 programov, ktoré vyrobilo 22 európskych televíznych spoločností, vrátane nezávislych tvorcov.

Koncert vážnej hudby

redakcia / Jún 2003 / Prečítané 2105 krát
Pozývame vás na koncert Vážna hudba v srdciach mladých, ktorý sa uskutoční v piatok 4. júla o 18.00 hodine na nádvorí Starej radnice. Účinkujú Diana Deáková a Klaudia Vašinová - študentky bratislavského konzervatória, v hudobnom sprievode M. Spustu, A. Riga a P. Vargu.

Odovzdali do užívania nový most v Grinave

Jún 2003 / Prečítané 2387 krát
V polovici júna bol daný do užívania nový most nad železničnou traťou v Grinave. Táto stavba je súčasťou modernizácie železnice na trati Bratislava - Trnava, ktorou sa má docieliť zrýchlenie vlakov na 160 kilometrovú rýchlosť. nový most v Grinave Pôvodný most bol nízky a úzky, opory boli blízko koľajníc, nevyhovoval novým požiadavkám. Nový most je vyšší, 40 metrov dlhý a 12 metrov široký.

Ako je to s výstavbou Tesca?

Jún 2003 / Prečítané 2158 krát
V marcovom čísle Pezinčana sme uverejnili informáciu o pripravovanej výstavbe supermarketu Tesco na Myslenickej ulici, medzi sídliskom Juh a družstvom Karpaty. Z rozhovoru s Ing. Viliamom Fričom, konateľom firmy D.I.S.I., ktorá pripravuje výstavbu obchodného centra v tejto oblasti, sme sa vtedy dozvedeli, že supermarket Tesca by mohol byť odovzdaný do užívania ešte v tomto roku.

Cyklistický pozdrav partnerským mestám

Jún 2003 / Prečítané 2247 krát
V nedeľu 8. júna tesne pred poludním po temer 200-kilometrovej trase dorazili do cieľa na Radničnom námestí v Pezinku prví účastníci I. ročníka cyklomaratónu Pezinok - Mosonmagyaróvár - Neusiedl am See-Pezinok.

Tatársky vpád a boje s vojvodom Fridrichom

Peter Wittgrúber / Jún 2003 / Prečítané 3515 krát
V marci 1241 prenikli cez karpatské priesmyky do Uhorska Tatári. Zničili malé vojsko, ktoré malo pod velením palatína Dionýza zabezpečovať obranu priesmykov, vpadli do krajiny a 17.marca 1241 dobyli Vacov. K rozhodujúcej bitke došlo na rieke Slaná 11.apríla1241.

NAŠLI SA FRESKY

os / Jún 2003 / Prečítané 2113 krát
Pri obnove fasády na hoteli Jeleň na Radničnom námestí sa objavili dve vzácne farebné, barokové fresky sv. Floriána, patróna hasičov, a sv. Jána Nepomuckého. Mesto Pezinok teraz zabezpečuje finančné prostriedky a reštaurátorov, ktorí tieto vzácne historické pamiatky dajú do pôvodného stavu.

Spomíname

Jún 2003 / Prečítané 2202 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Jún 2003 / Prečítané 4397 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti...

Akadémia k jubileu knižnice

Jún 2003 / Prečítané 2195 krát
V zasadačke Mestského úradu na Štefánikovej ulici sa uskutočnila 28. mája slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia založenia knižnice.

Štúrova Modra

Jún 2003 / Prečítané 3241 krát
V Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre sa 11. júna uskutočnila krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy ŠTÚROVA MODRA. Na súťaži, ktorej hlavným organizátorom bolo Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku, sa zúčastnilo 26 súťažiacich zo všetkých okresov Bratislavského kraja.

Príjemné popoludnie pri pesničke s amatérskymi spevákmi

Jún 2003 / Prečítané 3737 krát
Ani vyše tridsaťstupňová horúčava neodradila vari tristo Pezinčanov, aby prišli v druhú júnovú nedeľu do Domu kultúry na jubilejný piaty ročník celomestskej súťaže Pezinok spieva - spievajte s nami. Tí čo prišli určite neobanovali, pretože výkony viacerých súťažiacich boli ozaj kvalitné.

Piate stretnutie mladých umelcov

Jún 2003 / Prečítané 2066 krát
V tomto roku sa už piatykrát uskutočnilo v našom meste tvorivé stretnutie mladých hudobných umelcov. V priestoroch Regionálneho vzdelávacieho zariadenia na Tehelnej ulici prežili päť rušných dní, pozostávajúcich z tvorivých dielní, seminárov a koncertov.

Sedemdesiatiny J.M. Dubovského

redakcia / Jún 2003 / Prečítané 2062 krát
V týchto dňoch sa dožil sedemdesiatín PhDr. Ján Milan Dubovský, historik, prekladateľ, publicista, pedagóg. Jubilant dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Okresného štátneho archívu. Je autorom viacerých publikácií - dejín miest a obcí nášho okresu a cirkevných dejín.

Spomienka na sv. Annu

Peter Sandtner / Jún 2003 / Prečítané 2170 krát
Vo štvrtok 24. júla o 18.30 hod. v rámci cyklu pravidelných vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka sa uskutoční vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie spomienkové podujatie pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky nášho mesta. Slávnosť začne pobožnosti k tejto svätej, pokračovať bude sv. omšou a vyvrcholí prednáškou PhDr. Jána Milana Dubovského o vývoji erbu mesta Pezinok od sv. Anny po Pannu Máriu. Súčasťou programu bude aj príhovor primátora mesta Mgr. Olivera Solgu.

Čierna kronika

at / Jún 2003 / Prečítané 2180 krát
Ukradol svadobné šaty Neznámy páchateľ sa 9. júna vlámal do svadobného salónu na Holubyho ul. v Pezinku, odkiaľ odcudzil 60 kusov svadobných šiat, šesť spoločenských dámskych šiat a finančnú hotovosť 3200 Sk. Spôsobená škoda bola vyčíslená na viac ako 750 tisíc korún. Vyšetrovaním prípadu sa zaoberá Okresný úrad justičnej polície Pezinok.

Konferencia o psychosomatike

MUDr. Pavel Černák / Jún 2003 / Prečítané 2082 krát
Každý druhý rok sa koná v našom meste veľká odborná akcia slovenskej psychiatrie - konferencia na vybranú tématiku z rozsiahlej problematiky, súvisiacej s ľudskou psychikou a s účasťou odborníkov z rôznych disciplín. Keďže oblasť duševnej činnosti ľudského indivídua je predmetom záujmu nielen medicínskych odborov, ale i napr. psychológie, sociológie, filozofie, etológie, antropológie, politológie atď.

CAJLANÉ NA FESTIVALE

Ing. Eva Lupová / Jún 2003 / Prečítané 2196 krát
Už tradične v polovici júna organizuje partnerské mesto Mosonmagyaróvár medzinárodný festival dychových hudieb. Aj tohto roku Pezinok na uvedenom podujatí (14.6.) reprezentovala kapela Cajlané. Okrem samostatného koncertu na pešej zóne sa naši muzikanti zúčastnili s ďalšími piatimi hudobnými telesami (zo Šamorína, Neusiedl am See, dvoch z Mosonmagyaróváru a Myjavy) spoločnej interpretácie pochodu Williama Tella (od Rossiniho) a Beethovenovej Európskej hymny.

Osemdesiate výročie smrti Jozefa Ľudovíta Holubyho

Martin Hrubala / Jún 2003 / Prečítané 2175 krát
Dňa 15. júna uplynulo 80 rokov od smrti Jozefa Ľudovíta Holubyho, evanjelického farára, významného slovenského národopisca, príležitostného historika, archeológa, ale najmä vynikajúceho botanika a presvedčeného národovca, ktorý časť mladosti a záverečné roky svojho života prežil v malokarpatskom regióne, konkrétne v Modre a Pezinku. Narodil sa 25. marca v Lubine (pri Novom Meste nad Váhom), študoval na gymnáziu v Modre v čase rektorstva Jána Kalinčiaka, neskôr teológiu na evanjelických lýceách v Bratislave a Viedni.

Nová športová aktivita

Mgr. Mária Miklášová / Jún 2003 / Prečítané 2153 krát
Deťom mladšieho školského veku (I. stupeň ZŠ) chýbajú športové a pohybové aktivity, ktoré sú zdrojom príjemných zážitkov (úspech, radosť). Upevňujú kladný postoj k vlastnému zdraviu a k aktívnemu využívaniu športu a pohybu, ako neodmysliteľnej súčasti svojho života.

Nespadnite do kanála !

Jún 2003 / Prečítané 2083 krát
Naša čitateľka J.S. nás 14. mája upozornila, že na Hrnčiarskej ulici pred domom č. 13 chýba už dlhší čas kovový kanalizačný kryt. Diera je nezabezpečená a je plná špinavej vody. Nedávno do nej spadlo dieťa, našťastie okrem toho, že sa ufúľalo sa mu nič nestalo.

Kultúrne centrum Pezinok Holubyho 42, Pezinok

Jún 2003 / Prečítané 2151 krát
vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Ide o nasledovný priestor: - na I. poschodí DK s rozmerom 18 m2 Bližšie podmienky prenájmu sa dozviete na sekretariáte KC. Prihlášky do výberového konania doručte poštou na adresu: Kultúrne centrum, Holubyho42, 902 01 Pezinok alebo osobne na sekretariát KC do 30.6. 2003.

Dôležité telefónne čísla

Jún 2003 / Prečítané 2210 krát
Hasiči 150 Záchranná služba 155 Polícia 158 Mestská polícia 159 Policajná linka dôvery 02/5557 1110 Linka detskej istoty 0820 112 112

DVAJA NA OLYMPIÁDU

Jún 2003 / Prečítané 2029 krát
Prednedávnom sme informovali o tom, že atlétka Barbora Micháliková sa zúčastní na európskej mládežníckej olympiáde (EYOF) v Paríži. Dozvedeli sme sa však, že Pezinok bude mať na tomto mládežníckom podujatí dvojnásobné zastúpenie. Postup naň si ako jediný slovenský dorastenecký džudista vybojoval aj 16-ročný Milan Randl (na obr.), ktorému sme položili niekoľko otázok.

Historický úspech nášho MBK

pr / Jún 2003 / Prečítané 2238 krát
Starší žiaci MBK Pezinok dosiahli cenný úspech v tomto ročníku žiackej basketbalovej ligy, keď obsadili na finálovom turnaji v Žiline 2. miesto a v krátkej histórii nového klubu získali prvé medaily. Mužstvo pod vedením trénera Justína Sedláka vyhralo jeden zápas a dva prehralo, čo v konečnej tabuľke stačilo na 2. priečku. Hráči Patrik Klimek a Pavol Lošonský sa dostali do najlepšej päťky turnaja.

Víťazom Pezinská zmes

pr / Jún 2003 / Prečítané 2086 krát
V sobotu 21. júna vyvrcholil záverečnými zápasmi 4. ročník Mestskej minifutbalovej ligy. V semifinálových zápasoch sa stretli: Čeko tím - NŠK 4:3 po predĺžení a Pezinská zmes - Pohoda 9:2. V súboji o 3. miesto zdolal tím NŠK Pohodu 5:4, vo finále zdolala Pezinská zmes Čeko tím 4:3 a získala tak celkové prvenstvo. Najproduktívnejším hráčom súťaže sa stal Imrich Nagy (Džin tím) so 45 bodmi, najlepším strelcom je Tomáš Sobolič z Pohody a asistentom Jozef Hubrich tiež z Pohody (30 nahrávok). Ďalší ročník Mestskej minifutbalovej ligy odštartuje v auguste.

Vynikajúci domáci

Ing. Pavol Hodák / Jún 2003 / Prečítané 2223 krát
Stolnotenisový oddiel ŠKP Pezinok usporiadal v telocvični Strednej odbornej školy Policajného zboru otvorené Majstrovstvá Pezinka v stolnom tenise mužov. Okrem domácich hráčov sa na turnaji zúčastnili stolní tenisti z Ivánky pri Dunaji, Senca, Vinosadov, Karlovej Vsi a Bernolákova.

Napriek problémom v pokojnom strede tabuľky

Jún 2003 / Prečítané 2122 krát
Posledným 30. kolom sa v nedeľu 15. júna skončila 3. futbalová liga, skupina Bratislava. PŠC Pezinok v ňom doma podľahol rezerve seneckej Koby 0:2 a s celkovou bilanciou dvanásť víťazstiev, šesť remíz a dvanásť prehier obsadil 8. miesto. Riadiaci orgán súťaže mužstvu odrátal 3 body za inzultáciu rozhodcu hráčom po jednom zo zápasov v jesennej časti. Po poslednom zápase sme oslovili trénera Dušana Jacka a požiadali ho o zhodnotenie tohto futbalového ročníka:

Extraligu predali

pr / Jún 2003 / Prečítané 2093 krát
Pád pezinského mužského basketbalu pokračuje. Vedenie BK Pezinok predalo miestenku v Extralige družstvu BC Prievidza. Prečo sa to stalo a čo ďalej s mužským basketbalom v našom meste nás informoval Milan Černický, posledný tréner mužstva: - Hlavným dôvodom boli jednoznačne financie.

PŠC Pezinok - SR 21 1:5

Jún 2003 / Prečítané 2179 krát
Futbalisti PŠC Pezinok zohrali v utorok 3. júna na svojom ihrisku prípravný zápas so slovenským výberom do 21 rokov. Mladí reprezentanti vyhrali 5:1 (2:1). Góly: 77. a 84. Gottwald, 6. Ančic, 16. Šesták, 81. Jež - 34. Pätoprstý.

Prví slovenskí hospes - rytieri

Jún 2003 / Prečítané 2400 krát
V piatok 13. júna sa v priestoroch Zámockej vinárne v Pezinku uskutočnilo oficiálne založenie Slovenského konzulátu Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu (EVIRS) so sídlom v Pezinku a slávnostná akreditácia 17 slovenských hospes - rytierov.

Vychádzky po pamätihodnostiach

Peter Sandtner / Jún 2003 / Prečítané 2108 krát
Aj na toto leto pripravilo Mesto Pezinok pre návštevníkov i domácich pravidelné štvrtkové vychádzky (celý júl a august) po pamätihodnostiach Pezinka. Na programe je:

Program Kultúrneho centra

Jún 2003 / Prečítané 2147 krát
Júl 2003

Program Amfiteáter

Jún 2003 / Prečítané 2195 krát
Júl 2003

Výstavy v Mestskom múzeu

Jún 2003 / Prečítané 2056 krát
V priestoroch Mestského múzea v Starej radnici boli nainštalované prvé dve výstavy, ktorých vernisáže sa uskutočnili 14. júna. Vernisáž výstavy v Mestskom múzeu Na základe dohody s rakúskym veľvyslanectvom a rakúskym kultúrnym fórom vznikla veľmi pekná výstava obrazov pätnástich rakúskych výtvarníkov, ktorú rozšírili práce troch českých výtvarných umelcov.

ERB OBCE CAJLA

Dr. Ján Milan Dubovský / Jún 2003 / Prečítané 3620 krát
Poznávacím znakom - erbom obcí, ktorých obyvatelia sa zamestnávali prevažne vinohradníctvom, sú viničné ratolesti, strapce hrozna, vinohradnícky nôž, ktorý predchádzal dnešným vinohradníckym nožniciam. Preto neudivuje, že aj Cajla, prvá obec pripojená k Pezinku, má v obecnej pečati vinohradnícky motív: vinohradnícky nožík a po stranách dva strapce hrozna s viničnými listami.

Turnaj v malom futbale

Ján Nagy / Jún 2003 / Prečítané 2056 krát
Na ihrisku Baníka Pezinok na Cajle sa 28. júna uskutoční 8. ročník turnaja v malom futbale NOVÝ ŽIVOT CUP - memoriál Milana Bacigála. Štartovať bude 20 družstiev z Bratislavy, Prievidze, Piešťan, Šenkvíc, Šurian a Pezinka. Zápasy sa budú hrať na viacerých miniihriskách naraz. Podujatie začína o 8.00 hod., vstup pre divákov je voľný. O občerstvenie je postarané.