Stará radnica v novom šate

December 2002 / Prečítané 3830 krát
Tak sme sa dočkali. Štvrtého decembra odovzdali do užívania zrekonštruovanú Starú radnicu, ktorá svojim novým šatom vzbudzuje obdiv nielen Pezinčanov, ale i návštevníkov mesta.

Voľby - nový primátor a 15 poslancov

December 2002 / Prečítané 2406 krát
V dňoch 6. a 7. decembra sa uskutočnili komunálne voľby. V našom meste z celkového počtu zapísaných voličov 17 287 sa na nich zúčastnilo 6826, čo predstavuje 39,5 percentnú účasť.

NovozvoVážení spoluobčania, milí Pezinčania,lený primátor

Mgr. Oliver Solga / December 2002 / Prečítané 2116 krát
želám vám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania v novom roku 2003. Ďakujem aj za vašu podporu a priazeň a verím, že sa nám spoločným úsilím podarí vybudovať z Pezinka ten najkrajší a najpríjemnejší domov.

Radostná zvesť evanjelia bude znieť aj pre vás

Helena Benková / December 2002 / Prečítané 2244 krát
V čom spočíva príprava na Vianoce? V tom, že myslíme na svojich najbližších, na rodičov, deti, súrodencov, priateľku či priateľa a chceme im urobiť radosť? V tom, že chceme na Vianoce prežiť spolu s nimi krásny čas? Ak myslíme, uvažujeme o Vianociach, určite k tomu patrí predstava o radostne prežitých sviatkoch.

Účasť voličov vo voľbách

December 2002 / Prečítané 2317 krát
Na komunálnych voľbách v Pezinku sa zúčastnilo 6826 voličov zo 17 287 zapísaných, čo predstavuje účasť 39,49 percenta. V piatich volebných obvodoch bola takáto účasť:

Koľko hlasov získali kandidáti na poslancov

December 2002 / Prečítané 3687 krát
Do Mestského zastupiteľstva v Pezinku kandidovalo v tohtoročných komunálnych voľbách v piatich volebných obvodoch 98 kandidátov na poslancov. Na žiadosť viacerých čitateľov prinášame podrobnú informáciu, koľko hlasov získali jednotliví kandidáti:

2 otázky novozvolenému primátorovi Pezinka Mgr. Oliverovi Solgovi

December 2002 / Prečítané 2156 krát
l Čo vám preblesklo hlavou, keď ste sa dozvedeli, že ste boli zvolený za primátora Pezinka? - V prvom momente to bol pocit radosti, pretože sa naplnili moje očakávania a vôľa spoluobčanov, ktorí vložili do mojej osoby nádej na zmenu. Verím, že ich nesklamem. Moja vďaka však patrila nielen mojim voličom, ale najmä mojej rodine, manželke a synovi, ktorí mi pomáhali prežiť s úsmevom aj stresujúce chvíle.

Najmladší a najstarší

December 2002 / Prečítané 2195 krát
Priemerný vek poslancov, ktorí vzišli z tohtoročných volieb, je 45,01 rokov. Najmladším poslancom je kandidát SZS 28-ročný Peter Wittgrúber. Najstaršími poslancami sú 64-roční Mgr. Stanislav Pátek a Ing. Ján Satko, CSc.

ŽENY VO VOĽBÁCH

December 2002 / Prečítané 2210 krát
Na kandidátnej listine v tohtoročných voľbách bolo 25 žien. Zvolených bolo 5 žien (20 percent). Dve boli poslankyňami aj v uplynulom volebnom období.

Neúspešné strany

December 2002 / Prečítané 2083 krát
Vo voľbách neboli úspešné štyri strany, ktoré nezískali ani jedno poslanecké miesto. Za SDSS kandidovali 9 kandidáti, KSS 4 kandidáti, SOP 2 kandidáti a Ľavicový blok 1 kandidát.

Opäť zvolení len desiati

December 2002 / Prečítané 2104 krát
Do Mestského zastupiteľstva sa dostalo 10 doterajších poslancov: Ing. Stanislav Sobota, PaedDr. René Bílik, CSc., PaedDr. Katarína Vladová, RNDr. Juraj Čech, Ing. Alžbeta Šipošová, Ing. Juraj Pátek, Ing. Ján Čech, Ing. Jozef Chynoranský, František Féder, Ing. Ján Satko, CSc. Doterajší poslanec a zástupca primátora Mgr. Oliver Solga vyhral voľby primátora. Do MsZ sa nedostalo 15 doterajších poslancov, ktorí sa o tento post znovu uchádzali.

Nové prospekty

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 2116 krát
Pri príležitosti kolaudácie Starej radnice vydalo mesto Pezinok novú mapu na zväčšenom formáte A3, na rube ktorej je stručná vizitka tohto zrekonštruovaného objektu spolu s pozvánkou do taktiež vynovenej Mestskej vinotéky. Materiál by sa mohol stať užitočnou pomôckou nielen pre Pezinčanov, ale aj návštevníkov mesta. Vyšiel v slovenskej, nemeckej a anglickej mutácii. Záujemcom je k dispozícii v Informačnom centre na Radničnom nám. 9.

Ocenenie dobrovoľníkov

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 2186 krát
Pri príležitosti medzinárodného dňa telesne a duševne postihnutých sa uskutočnil 3. decembra na pôde Mestského úradu v Pezinku NÁŠ DEŇ. Na pozvanie primátora mesta Ivana Pessela sa stretli dobrovoľníci z rôznych organizácií v meste, ktorí pomáhajú spoluobčanom s poškodeným zdravím uľahčiť život. Medzi 25 pozvanými boli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, Únie nevidiacich, Zväzu diabetikov, Hestie, Klubu Venuša a ďalší.

RODÍ SA NOVÝ SYMBOL MESTA

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 2196 krát
Na podnet Jána Slimáka Mesto Pezinok vypisuje súťaž na hymnu Pezinka, ktorá by sa mala stať zatiaľ neoficiálnym mestským symbolom. Vyzývame preto všetkých potencionálnych autorov podať návrhy jej podoby do 31. januára 2003 na sekretariát Mestského úradu v Pezinku v notovom zázname aj s textom v dvoch vyhotoveniach.

Na Slovakiatoure po novom

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 2156 krát
Aj na 9. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2003, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. - 19. januára, bude mať Malokarpatský región svoju expozíciu. Vďaka získaniu grantu na podporu cezhraničnej spolupráce z Ministerstva zahraničných vecí, sa bude Slovakiatour 2002Pezinok prezentovať aj v spoločnej expozícii s partnerskými mestami Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár.

Prvý sneh tohtoročnej zimy napadol v nedeľu 15. decembra.

December 2002 / Prečítané 2246 krát
Prvý sneh tohtoročnej zimy napadol v nedeľu 15. decembra.

Primátor pozýva na novoročné oslavy

December 2002 / Prečítané 2205 krát
Novozvolený primátor mesta Oliver Solga pozýva občanov na spoločné privítanie nového roka a oslavu štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Tradičné stretnutie občanov bude 1. januára 2003 na Radničnom námestí o 1.00 hodine v noci. Oslava začne štátnou hymnou, po nej bude novoročný príhovor primátora. Na záver sa uskutoční ohňostroj.

Rodičovský príspevok

December 2002 / Prečítané 2274 krát
Od 1. novembra 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 280/2002 o rodičovskom príspevku. Nárok na príspevok si rodič môže uplatniť na odbore sociálnych vecí Okresného úradu, ul. M.R. Štefánika 10, I. posch. č. dv. 108. Pracovníčky odboru žiadateľom poradia a pomôžu žiadosti správne vyplniť.

Bilancovanie turistickej sezóny

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 2069 krát
Vo štvrtok 12. decembra sa na pôde Mestského úradu v Pezinku stretli subjekty cestovného ruchu, aby zhodnotili uplynulý rok. Pripomienky, ktoré vyplynuli z tohto podujatia, sa premietnu do hodnotenia koncepcie cestovného ruchu a plánu aktuálnych úloh na rok 2003.

Po radnici so sprievodom

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 2163 krát
Po oficálnom sprístupnení zrekonštruovanej Starej radnice sa tento objekt stane miestom prvej vychádzky po pamätihodnostiach Pezinka v roku 2003. Podujatie je naplánované na stredu 29. januára so zrazom účastníkov o 16.00 hod. pred vchodom do radnice z ulice M.R. Štefánika. Sprevádzať a rozprávať o jej histórii bude Peter Wittgrúber.

Vyhlásenie súťaže KRÁĽOVNA VÍNA 2003

December 2002 / Prečítané 2065 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje 1. ročník súťaže KRÁĽOVNÁ VÍNA - PEZINOK 2003. Je to výzva pre dievčatá, ktoré si chcú overiť svoj šarm, znalosti a schopnosť zaujímavo ich podať. Nositeľka tohto titulu bude oprávnená reprezentovať Mesto Pezinok a Malokarpatský región na Vínnych trhoch Pezinok, na Vinobraní v Pezinku a na medzinárodnej súťaži Region Regina v Brne. Kritériá účasti v súťaži:

Ďakujeme

redakcia / December 2002 / Prečítané 2197 krát
Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, dopisovateľom a obchodným partnerom za vynikajúcu spoluprácu v uplynulom roku. Dúfame, že v nej budeme pokračovať aj v roku nastávajúcom.

STRETNUTIE PRI JEDLIČKE

December 2002 / Prečítané 2088 krát
V Klube dôchodcov na Hrnčiarskej ulici sa v decembri zišli členovia na tradičnom podujatí, ktoré organizujú pod názvom Stretnutie pri jedličke. Vyvrcholila ním bohatá celoročná činnosť klubu, ktorý s počtom 219 členov patrí k najväčším v meste.

Proti drogám a násiliu

December 2002 / Prečítané 2163 krát
Minulý mesiac sme si pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám (18. - 24.11.), Deň boja proti násiliu (19.11.) a Deň bez fajčenia (21.11.).

Pripomenuli si výročie klubu

zl / December 2002 / Prečítané 2389 krát
V uplynulých dňoch si zakladajúci členovia Klubu dôchodcov v Grinave na svojom stretnutí pripomenuli 12. výročie otvorenia klubu v tejto časti mesta. Prvý výbor v roku 1988 tvorili: Rudolf Čechovič (predseda), Gracia Maceková, Mária Gaštanová, Oľga Ježíková, Štefan Ondrovič, Štefan Vašík, Oskar Köplinger, R. Rusnáková, D. Kadlečíková, Emília Hadeková, Anna Pajongová a Michal Franko. Neskôr pribudli - Teofil Krasňanský, Eduard Tomašovič, Zita Ciprušová a Elena Krajčovičová.

EKO KAMPAŇ

Guštafíková, Katarína Popluhárová, Veronika Noskovičová / December 2002 / Prečítané 2198 krát
Od októbra prebieha v našom meste kampaň Za čistejší Pezinok, ktorej iniciatorom sú Mesto Pezinok a komunitná nadácia REVIA. Cieľom kampane, do ktorej sa zapojili jednotlivci i skupiny dobrovoľníkov, je zlepšenie ekologického myslenia a konania ľudí.

Ďakovný list

rč / December 2002 / Prečítané 2293 krát
Kňazi a rehoľné sestry z Charitného domova Pezinok poslali ďakovný list pedagógom a žiakom ZŠ Orešie Pezinok z ktorého vyberáme: - Chceme sa Vam poďakovať za program, ktorým ste nás potešili. Oceňujeme Vašu iniciatívu a záujem o starých a chorých ľudí. Želáme Vám, aby ste i naďalej boli vynaliezaví v láske ku všetkým ľuďom a svojimi prácami, či iným, prinášali radosť do sŕdc ľudí.

Piate výročie pobočky Colného úradu

December 2002 / Prečítané 2118 krát
Na Bratislavskej ulici má sídlo samostatná pobočka Colného úradu Bratislava. Od jej založenia 1.10. 1997 uplynulo päť rokov. Pobočka Pezinok je jednou z desiatich vnútrozemských pobočiek Colného úradu Bratislava.

Zmena otváracích hodín

December 2002 / Prečítané 2155 krát
Slovenská autobusová doprava, odštepný závod Pezinok, upozorňuje cestujúcich na zmenu otváracích hodín v predpredaji v Pezinku: Pondelok, streda, piatok 13.15 - 17.00 hod., utorok, štvrtok, sobota a nedeľa - voľný deň.

Cena pre rodáka

mil / December 2002 / Prečítané 2048 krát
Pezinský rodák, básnik, kňaz, salezián, pedagóg - Don Štefan SANDTNER (1916) dostal v minulých dňoch verejné ocenenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov, kde v súčasnosti pôsobí. Cenu mu udelili za mimoriadnu ľudskú a občiansku statočnosť, morálnu a materiálnu podporu duchovného života v tejto mestskej časti Bratislavy.

Najviac je katolíkov

December 2002 / Prečítané 2306 krát
Podľa štatistických údajov z posledného sčítania obyvateľov žije v Pezinku 13 668 príslušníkov Rímsko-katolíckej cirkvi, čo je 65 percent všetkých obyvateľov.

Skauti opäť prinesú Betlehemské svetlo

December 2002 / Prečítané 2207 krát
V tomto roku je to trinásť rokov, čo slovenskí skauti prvýkrát prevzali od rakúskych priateľov Betlehemské svetlo - symbol lásky a priateľstva ľudí dobrej vôle. Členovia Slovenského skautingu každoročne rozvezú Betlehemské svetlo takmer po celom Slovensku. Vďaka skautom sa toto svetlo dostane do mnohých domovov a zariadení nášho mesta.

Spomíname

December 2002 / Prečítané 2215 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

December 2002 / Prečítané 2110 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

December 2002 / Prečítané 3881 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Výstava betlehemov

December 2002 / Prečítané 2131 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne si môžete do 2. februára 2003 pozrieť výstavu insitných betlehemov pod názvom GLORIA IN EXCELSIS DEO (Sláva Bohu na výsostiach). Zaujímavá výstava sa koná pri príležitosti 5. výročia vzniku galérie, ktorá patrí SNG Bratislava.

Škriatkovia v Grinave

Daniela Klamová / December 2002 / Prečítané 2138 krát
Určite ste už počuli o škriatkoch alebo trochu mysticky - gnómoch. Sú to malí ľudkovia prebývajúci v zemi, sú zlí a neprajní a v ľudskej mysli vyvolávajú závisť, ohováranie, zlobu. Je lepšie si ich nevšímať, lebo ak ich vyprovokujete, dokážu vám riadne znepríjemniť život. A nielen jednotlivcovi, ale dokonca celej obci.

Proti drogám a násiliu

sá / December 2002 / Prečítané 2283 krát
Minulý mesiac sme si pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám (18. - 24.11.), Deň boja proti násiliu (19.11.) a Deň bez fajčenia (21.11.). Pri tejto príležitosti v škole na ZŠ Na bielenisku vyhlásili súťaž o najpútavejšiu nástenku na tému Zdravý život bez drog. Pedagógovia s deťmi pripravili plagáty so symbolmi týrania a sexuálneho zneužívania detí, na ktoré písali svoje myšlienky, odkazy i povzbudivé slová svojim spolužiakom.

MAĽBY V OKNÁCH

Danica Tyková / December 2002 / Prečítané 2196 krát
Začiatkom novembra bola inštalovaná výstava malieb výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Pezinku v exteriéri - v oknách starej, neopravenej kúrie na Rudnayovom námestí v Bratislave.

Knižka J. Štrbu

December 2002 / Prečítané 2079 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici sa uskutočnil krst knihy pezinského fotografa Jána Štrbu TAKÝ VZDIALENÝ DEŇ. Spoluautorom textovej časti je Marián Pauer. Knihu vydalo Pezinské rozprávkové divadlo.

Malokarpatské múzeum v Pezinku

December 2002 / Prečítané 2166 krát
vypisuje konkurz na voľné miesto pre odborných pracovníkov: - historika/čku - archeológa/ičku

Tvorba keramičky Edity Balážovej Tajomná alchýmia sveta

Michaela Gajdošová / December 2002 / Prečítané 2636 krát
Ako často ste použili v posledných mesiacoch lupu? Že so zväčšovacími a farebnými sklami sa hrajú iba deti a optici? Nechajte sa vyviesť z omylu. Nechajte sa uviesť do sveta farieb a štruktúr, ktoré vytvárajú pestré hravé glazúry na keramike. Je to trochu hra, trochu veda a trochu i tajomná mágia.

VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE

December 2002 / Prečítané 2548 krát
Tradičné ľudovo-umelecké vianočné trhy v Pezinku sa tento rok uskutočnili v Mestskej vinotéke a na Radničnom námestí. Návštevníci si tu mohli počas troch dní od drobných výrobcov zakúpiť vianočné ozdoby, darčeky a rozvoniavajúce dobroty. Ľudoví umelci z nášho regiónu ponúkali keramické a drevené výrobky, pestrofarebné sviečky a svietniky, medovníky, oblátky a iné.

Stretnutie pri rozhľadni

Organizátori z Modry a Pezinka / December 2002 / Prečítané 2164 krát
V poradí druhé stretnutie milovníkov Malých Karpát a Klubu priateľov turistickej rozhľadne sa uskutoční 1. januára 2003 o 13.00 hod. na Veľkej Homoli. Prezentácia s "kvapkami slnka" z vínorodých svahov, nad ktorými rozhľadňa dominuje, je vítaná. Heslo: Pohyb, dobrý humor a pohár vína denne.

Prevencia AD príjme...

December 2002 / Prečítané 2296 krát
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku prijme do zamestnania psychológa, liečebného pedagóga alebo sociálneho pracovníka s nástupom od 1.2. 2003. Krátky pracovný životopis zašlite na kontaktnú adresu do 10.1. 2003. Kontaktná adresa: Centrum výchovnej a psychologickej prevencie, Cajlanská 95, Pezinok 902 01, tel./fax: 033/640 4388, e-mail: PrevenciaAD@nextra.sk .

BATEA

December 2002 / Prečítané 2473 krát
V minulých dňoch dali do užívania novú administratívnu budovu pezinskej stavebnej firmy BATEA (popri ceste smerom na Viničné). V areáli, ktorý firma budovala od roku 1998, sa nachádza aj výrobňa plastových a hlinikových okien, garáže a dielne.

Príbeh rodiny prednostu stanice V. Schellberga

Vladimíra Büngerová / December 2002 / Prečítané 2534 krát
Návštevníci prichádzajú do múzeí z rôznych dôvodov. Navštíviť stále expozície, premenlivé výstavy alebo aj so študijnými zámermi. Ale prichádzajú tiež návštevníci, aby obohatili nielen seba, ale i samotné múzeum a doplnili zbierkový fond vzácnymi predmetmi, spomienkami, dokumentmi a tým doplnili históriu novými poznatkami a informáciami.

Dokážu sa obetovať pre iných

December 2002 / Prečítané 2093 krát
Podľa republikových štatistík a odhadov je u nás 256 tisíc diabetikov. Ďalších asi sto tisíc ľudí vôbec nevie, že túto chorobu má. Ide teda o ochorenie, ktoré je u nás značne rozšírené, preto mu treba venovať pozornosť. V našom meste má sídlo Základná organizácia Zväzu diabetikov. O jej činnosti sme sa porozprávali s predsedom Jánom Šindlerom.

MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

December 2002 / Prečítané 2079 krát
na obsadenie miesta prednostu Mestského úradu v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Mikuláš do nášho mesta zavítal v piatok 6. decembra

December 2002 / Prečítané 2292 krát
Mikuláš do nášho mesta zavítal v piatok 6. decembra. Najskôr deti pozdravil v uliciach mesta, kadiaľ v sprievode anjela a čerta prechádzal na koči. Navečer po zotmení sa zhromaždeným deťom na námestí prihovoril z balkóna radnice a rozsvietil vianočný stromček.

Nabudúce asi zostanem DOMA

Andrea Zajacová / December 2002 / Prečítané 2251 krát
Spolu s 5-ročnou dcérkou som sa zúčastnila na Vítaní Mikuláša na námestí. Tá bola plná očakávania, a myslím si, že aj ostatné staršie i mladšie deti, ktoré tam prišli. Verte však, i mne samej bolo ťažko pri srdci, keď som videla ako ten "Mikuláš" vybabral s deťmi.

Prepojenie vínnych ciest

December 2002 / Prečítané 2128 krát
V zámku v Rohrau neďaleko Hainburgu podpísali dohodu o spolupráci medzi Rímskou vínnou cestou Römerweinestrasse Carnuntum a Malokarpatskou vínnou cestou. Za slovenskú stranu zmluvu podpísal predseda združenia MVC Milan Pavelka a za rakúsku Michaela Gansterer. Prvým krokom spolupráce bude obojstranná výmena vín. Rakúšania pri tejto príležitosti vydali sprievodcu s trasami oboch vínnych ciest.

V dramatickom finále - víťazstvo Dukly

December 2002 / Prečítané 2264 krát
V pezinskej športovej hale na Komenského ulici v sobotu 30. novembra vyvrcholila súťaž I. ligy družstiev v džude. ilustračné foto V semifinále sa vo vzájomných súbojoch stretli dvojice Dukla Banská Bystrica - JC ZTS Martin a Pozemné Stavby Bratislava - 1. JC Sokol Pezinok. V prvom dueli boli úspešní banskobystrickí vojaci (7:0), v druhom Pezinčania (4:3).

KTO bude športovcom roka v Pezinku?

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 1999 krát
Predchádzajúce tri roky pozýval primátor mesta Pezinok úspešných športovcov so zámerom poblahoželať im k dosiahnutým výsledkom a poďakovať za dobrú reprezentáciu mesta bez toho, že by bol z nich vyhlásený najúspešnejší. Tentokrát bude mať bilancovanie uplynulého športového roka trošku inú podobu.

Mezeiová v jedenástke najlepších

December 2002 / Prečítané 2109 krát
Pezinskú strelkyňu Janu Mezeiovú (na snímke), ktorá preteká v trape za ŠSK Stupava, vybrali do jedenástky najlepších slovenských strelcov roku 2002. Slovenský strelecký zväz tým ocenil najmä jej zisk zlatej medaily na júnových majstrovstvách Európy juniorov v Lonato v Taliansku.

Basketbalový turnaj gymnazistov

December 2002 / Prečítané 2091 krát
V športovej hale na Komenského ulici sa v dňoch 28. a 29. novembra uskutočnil II. ročník basketbalového turnaja o Pohár 17. novembra. Zúčastnili sa na ňom štyri družstvá gymnazistov z Haanovej a Hubeného v Bratislave, Levíc a Pezinka. Víťazom turnaja sa stalo družstvo gymnázia Hubeného, naši skončili tretí. Pezinčana Petra Hágera vybrali do najlepšej päťky turnaja.

POZVÁNKA NA TURNAJ

pr / December 2002 / Prečítané 2249 krát
MBK Pezinok pozýva všetkých fanúšikov mládežníckeho basketbalu na Vianočný basketbalový turnaj starších žiakov, ktorý sa uskutoční 27. - 28. 12. v športovej hale na Holubyho ulici. Zúčastnia sa na ňom BK Levice, BSC Bratislava, Lokomotíva Sereď a MBK Pezinok. Začína sa vždy o 9.30 hod.

Karatisti na súťažiach

Marcela Tahotná / December 2002 / Prečítané 2130 krát
Pezinskí karatisti sa zúčastnili na 3. ročníku Mikulášskeho turnaja mládeže v Hurbanove, kde získali tri zlaté, päť strieborných a štyri bronzové medaily. Zlato získali Michaela Kohútová v kata i kumite dorasteniek a Natália Gavorníková v kumite - žiačky. Na Vianočnom turnaji v Trnave za účasti reprezentantov Slovenska, Česka a Anglicka v kumite žien vyhrala Svatava Špániková.

Matejove triumfy na vode

December 2002 / Prečítané 1926 krát
O úspechoch vodného lyžiara Mateja KUNERTA sme v našich novinách písali už viackrát. Pozoruhodné výsledky tento pätnásťročný Pezinčan dosiahol i v tomto roku, hoci prvýkrát štartoval v náročnejšej juniorskej kategórii.

Kovačikovci opäť skvelí

December 2002 / Prečítané 2177 krát
Mladí pezinskí športoví lezci - Jakub a Dominika Kováčikovci absolvovali minulý Dominika v strede - na prvom miestemesiac viacero súťaží. Na posledných pretekoch Slovenského pohára v Modre vo svojich kategóriach zvíťazili, rovnako aj na súťaži Lanex CUP v Trutnove. Vo finále Českého pohára mládeže v Hořiciach skončili na druhých miestach.

Na BABE sa už lyžuje

December 2002 / Prečítané 2119 krát
V stredisku zimných športov na Babe sa od soboty 14. decembra rozbehla nová lyžiarska sezóna. Na začiatok si pomohli umelým snehom, ktorého dvadsaťcentimetrovú vrstvu navŕšili na tratiach pri vlekoch VL 500 a H 60. Koncom 51. týždňa dajú do prevádzky aj ostatné vleky. Ceny lístkov zostali nezmenené.

Program Kultúrneho centra

December 2002 / Prečítané 2108 krát
Január 2003

Program kina v Dome kultúry

December 2002 / Prečítané 2090 krát
Január 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2002 / Prečítané 2080 krát
Január 2003

Recept na rok2003

Ján Šindler / December 2002 / Prečítané 2151 krát
Vezme sa dvanásť mesiacov, poriadne sa očistia od akejkoľvek zlomyseľnosti a nenávisti. Každý mesiac sa rozkrája na 30 alebo 31 dielov (s výnimkou februára), takže zásoba vystačí na celý rok. Potom sa každý deň upraví tak, že sa vezme jedna porcia dôvery, jedna dávka poctivej práce, dve dávky dobrej nálady, pridajú sa tri vrchovaté lyžice optimizmu, čajová lyžička znášanlivosti, zrnko trpezlivosti a štipka taktu. Všetko sa bohato zaleje láskou. Takto pripravené sa ozdobí lyžičkou pozornosti a podáva sa s milým úsmevom a dobrým slovom.