Prezentácie regiónu na akciách cestovného ruchu

Január 2002 / Prečítané 2058 krát
V dňoch 17.-21. januára sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe 8. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR. Medzi stovkami vystavovateľov, v rámci spoločnej účasti, boli aj mestá a obce združené v Malokarpatskej vínnej ceste - okrem všetkých z okresu Pezinok, aj bratislavská časť Rača, z okresu Trnava Suchá nad Parnou, z okresu Senec Čataj a Chorvátsky Grob.

Bude aj u nás materské centrum?

Barbora Mindová / Január 2002 / Prečítané 2121 krát
Myšlienka založiť materské centrum (MC) v Pezinku vznikla ako odozva na fantastický nápad, ktorý realizujú matky vo svete, ale aj u nás. Prvé Materské centrum na Slovensku sa podarilo realizovať skupine aktívnych mamičiek v Poprade pred dvoma rokmi. Čo je materské centrum?

Tohtoročná zima

Január 2002 / Prečítané 2080 krát
Nezvyčajne bohatou nádielkou snehu a mrazmi nás prekvapila tohtoročná zima. Prvé snehové vločky pokryli mesto už 25. novembra. Aj keď sa roztopili, sneh zakrátko napadol znovu. Potom už vydržal niekoľko týždňov. Potešili sa mu najmä deti, ktoré všetky voľné chvíle trávili na zasnežených kopcoch a ľadových plochách.

Lekárska pohotovosť len v PEZINKU

Január 2002 / Prečítané 2922 krát
Od 1. januára 2002 vstúpilo do platnosti rozhodnutie štátneho okresného lekára o zmene v organizácii Lekárskej služby prvej pomoci. Od tohto termínu sa ruší LSPP v Modre a pre celý okres sa budú tieto služby zabezpečovať už len na Poliklinike Pezinok.

FILIP POLC sa stal najlepším slovenským cyklistom roku 2001

Január 2002 / Prečítané 2174 krát
Devätnásťročný horský cyklista Filip Polc sa stal najlepším slovenským cyklistom roku 2001. Rozhodli o tom v ankete novinári a odborníci zo Slovenského zväzu cyklistiky. Filip aj napriek tomu, že takmer celú sezónu absolvoval so zlomenou rukou, dosiahol doteraz najvýznamnejšie úspechy vo svojej športovej kariére.

Zostaňte nám verní

Milan Oravec / Január 2002 / Prečítané 2023 krát
Milí čitatelia, máme za sebou desiatky novoročných želaní od našich najbližších, priateľov, spolupracovníkov. Každé úprimné prianie človeka povzbudí a dobre naladí. Aj my sme sa potešili vašim novoročným vinšom, ktoré ste nám poslali do redakcie alebo ste nám ich tlmočili ústne pri osobných stretnutiach.

Mestské zastupiteľstvo vo februári

Január 2002 / Prečítané 2066 krát
V tomto roku je naplánovaných osem zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Prvé rokovanie sa uskutoční 28. februára. Poslanci budú prerokúvať: správu o plnení Programového vyhlásenia MsZ za rok 2001, hlavné úlohy CO na rok 2002, koncepciu kultúry a informáciu o stave kultúrneho života v meste, hodnotenie koncepcie cestovného ruchu, sociálnu koncepciu, schválenie ÚPZ Centrálnej mestskej zóny, správu o delikvencii na území mesta, novelu rozpočtu na rok 2002, správu o vybavovaní sťažností a iné. Uskutoční sa aj voľba hlavného kontrolóra mesta.

ROZPOČET MESTA NA ROK 2002

Január 2002 / Prečítané 2007 krát
V rozpočte sa neráta s finančnými vzťahmi týkajúcimi sa prechodu kompetencií: od 1.1. 2002 - matrika, od 1.4. 2002 - SOS Bratislavská ul., Hrnčiarska ul., od 1.7. 2002 školstvo. Na základe zákona o verejnej službe príde k novému zaradeniu pracovníkov mesta do platových tried. Zmeny budú vykonané v rámci noviel rozpočtu.

Výrub stromov

Ing. Miloš Bačák / Január 2002 / Prečítané 2342 krát
V zmysle odborného posudku Zhodnotenie zdravotného stavu drevín vo verejnej zeleni v Pezinku (cintorín a Zámocký park), ktorý vyhotovila Doc. Ing. Gabriela Juhásová a Ing. Katarína Serbinová, požiadalo mesto Pezinok, oddelenie životného prostredia na okresnom úrade v Pezinku, o súhlas na výrub devätnástich stromov.

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat

Január 2002 / Prečítané 2075 krát
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č. 9/90 o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach ukladá chovateľom povinnosť zahlásiť chov do 30 dní od jeho začiatku a potom každý rok do 31. marca. Ohlasovacie miesto je Mestský úrad, oddelenie životného prostredia, Radničné nám. 7, Pezinok. Povinnosť evidencie chovu sa vzťahuje na tieto hospodárske zvieratá: kôň (osol, mulica), hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy. Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na chov, ktorý netrvá dlhšie ako 6 mesiacov s výnimkou uvedených zvierat.

Navštívili nás

Január 2002 / Prečítané 2080 krát
# 10.12. prijal zástupca primátora Oliver Solga zástupcu riaditeľa TA SR I. Melicherčíka; # 17.12. rokoval primátor Ivan Pessel so zástupcami Tatrabanky o nových bankových produktoch; # 21.12. prijal primátor veľvyslanca USA v SR Ronalda Weisera pri jeho oficiálnej návšteve Pezinka;

Navštívili sme

Január 2002 / Prečítané 1998 krát
# 18.12. rokoval zástupca primátora v Národnej galérii v Prahe o ďalšej spolupráci ohľadne Jána Kupeckého; # 20.12. prebral primátor pre mesto výhru od firmy Coca Cola vo výške 70 000 Sk; # 7.1. rokoval primátor s podpredsedníčkou vlády Máriou Kadlečíkovou o grante z Phare;

VÍTANIE NOVÉHO ROKU

Január 2002 / Prečítané 2046 krát
Stovky Pezinčanov sa v prvých minútach nového roka zišlo na Radničnom námestí, aby spoločne privítalo rok 2002 a pripomenulo si Deň vzniku Slovenskej republiky.

Naša koncepcia zaujala

Ing. Eva Lupová / Január 2002 / Prečítané 2045 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo v minulom roku Komplexnú stratégiu komunikácie samosprávy mesta Pezinok, ktorá bola prvou a jedinou tohto druhu na Slovensku (mesto Kremnica má komunikačnú stratégiu, ale zameranú len na občanov). Tento počin je nielen prínosom pre mesto, ale zaujal aj okolie, dokonca zahraničie. Dôkazom toho je jej uverejnenie v plnom znení v zborníku Image miest a rozvoj regiónov, ktorý vydala Mandelova univerzita v Brne.

Zmena k lepšiemu

Január 2002 / Prečítané 2034 krát
Ešte v máji roku 2000 sme kritizovali, že v okresnom meste Pezinok nie je cez víkendy alebo v pracovných dňoch po 18. hodine otvorená ani jedná lekáreň. Konečne už môžeme oznámiť, že nastala zmena k lepšiemu. Ako nás informovala štátna okresná lekárka MUDr. Irena Aulitisová od 1. januára 2002 bude v Pezinku otvorená už jedna lekáreň každý deň v čase od 8.00 do 21.00 hodiny. Týmto sa zlepší situácia aj pre ostatných obyvateľov okresu, pretože doteraz lekárenské služby vo všedné dni po 18. hodine a cez dni pracovného voľna poskytovali iba v Bratislave.

Návšteva ministra

Ing. Eva Lupová / Január 2002 / Prečítané 1923 krát
V piatok 11. januára zavítal do Pezinka minister vnútra SR Ivan Šimko na pracovnú návštevu. Prijal ho primátor I. Pessel. Hosť sa vľavo: Minister vnútra SR - Ivan ŠImko vpravo: primátor mesta Pezinok - Ing. Ivan Pesselzoznámil s aktuálnymi problémami života v meste, hlavne v oblasti kriminality a dopravy. Primátor tlmočil ministrovi prosbu o sprísnenie cestnej kontroly zo strany dopravného inšpektorátu najmä v grinavskej časti.

Zásahy požiarnej jednotky

Január 2002 / Prečítané 2023 krát
V uplynulom roku vzniklo na území okresu Pezinok 125 požiarov, ktoré spôsobili škodu takmer tri milióny korún. Príslušníci pezinskej jednotky požiarnej ochrany uchránili hodnoty v sume 29,4 milióna Sk. Požiare sa našťastie obišli bez úmrtí, zranená bola len jedna osoba.

Čakáme na Vaše tipy

Január 2002 / Prečítané 1986 krát
Už v minulom čísle sme vás informovali, že redakcia Pezinčana v spolupráci s Mestským úradom v Pezinku pripravuje vyhodnotenie tradičnej ankety Predajňa roka. Do 4.februára 2002 môžete poslať svoj tip - s ktorou predajňou (ochota personálu, sortiment, kvalita a ceny tovarov, vzhľad predajne, otváracie hodiny, vybavovanie reklamácií) ste boli v roku 2001 najviac spokojní.

Prevencia AD oznamuje

IL / Január 2002 / Prečítané 2172 krát
Občianske združenie Prevencia AD sa v roku 2002 bude venovať dvom oblastiam:životnému prostrediu v meste Pezinok a okolí a právam detí v škole. V projekte o životnom prostredí V zdravom meste zdravý vzduch vypisujeme konkurz na redaktora a správcu knižnice.

Navštívili chorých

Január 2002 / Prečítané 2041 krát
Členovia Grinavského občianskeho výboru Rudolf Čechovič a Anna Krasňanská navštívili medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom desať starších občanov v Grinave, ktorí sú pripútaní na lôžko. Priniesli im balíčky s ovocím a porozprávali sa s nimi o ich životných radostiach a starostiach. Na darčeky sponzorsky prispel podnikateľ Milan Grell.

Ceny za lyžovanie

Robert Povrazník / Január 2002 / Prečítané 2289 krát
Rozhodol som sa využiť príležitosť zalyžovať si na Babe. Je to napokon jediná možnosť v okruhu desiatich kilometrov na zjazdové lyžovanie. Bližšie informácie som sa snažil získať z webovej stránky www.lkbaba.sk , ktorá patrí lyžiarskemu klubu.

JARNÉ PRÁZDNINY

Január 2002 / Prečítané 2120 krát
Jarné školské prázdniny v našom kraji budú od 25. februára do 1. marca.

Práčka z nadácie

Január 2002 / Prečítané 2144 krát
Nadácia Markíza poskytla Útulku sv. Anny dar vo forme automatickej práčky. Na slávnostnom odovzdaní sa za nadáciu zúčastnili Eva Černá a Jana Stančeková, za mesto Pezinok zástupca primátora Oliver Solga a vedúca oddelenia občianskych záležitostí MsÚ Alžbeta Strapáková.

Svetelné priechody na hlavnú cestu

Január 2002 / Prečítané 1952 krát
V rozpočte mesta na rok 2002 sa uvažuje s budovaním dvoch svetelných priechodov pre chodcov pri Poliklinike a na Myslenickej ulici pri Evanjelickom kostole. Oddelenie výstavby MsÚ objednalo projektovú dokumentáciu, ktorá sa už spracúva. Prvý priechod pri poliklinike by mal byť kompletne hotový do mája, druhý v grinavskej časti bude ukončený neskôr, pretože je komplikovanejší kvôli obmedzeným priestorom (úzky chodník).

Činnosť Slovenského orla

Január 2002 / Prečítané 2158 krát
Činnosť Miestneho klubu Slovenského orla začala po ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala 25. júla 2001. Po príprave priestorov v Kresťanskom dome sme začali so športmi - stolným tenisom, volejbalom a turistikou. Súbežne sa členovia klubu zúčastnili na rekonštrukcii javiska v Kresťanskom dome, ktoré potom využili na kultúrnu činnosť.

Spýtali sme sa plk. PO Ing. Antona Vaškoviča náčelníka odboru požiarnej ochrany

Január 2002 / Prečítané 2001 krát
Od 1. apríla 2002 vstupuje do platnosti zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore. Aké zmeny to prinesie? - V súčasnosti sme zaradení pod okresné úrady. Jednotka je samostatná, má svoj rozpočet. Od 1.4. 2002 podľa uvedeného zákona prechádzame do systému Ministerstva vnútra, priamo pod Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Znížil sa počet planých poplachov

Január 2002 / Prečítané 2038 krát
Službukonajúcim príslušníkom pezinskej jednotky požiarnej ochrany isté obdobie znepríjemňovali život plané poplachy na základe nepravdivých telefonických oznámení, ktoré pochádzali najmä od detí. Autori nezmyselnej hry si neuvedomovali, že pri planých výjazdoch vznikajú zbytočné náklady a požiarnici môžu v týchto chvíľach chýbať na mieste, kde je to ozaj potrebné.

Vandali škodia nám všetkým

Január 2002 / Prečítané 2061 krát
Človeka musia nazlostiť prejavy vandalstva, s ktorými sa stretávame v uliciach Pezinka. Na jednom mieste vidíte už po niekoľkýkrát rozbitú propagačnú skrinku, inde prevrátený kvetináč alebo smetnú nádobu, sprejárske čmáranice po múroch a domoch, či znetvorený stromček.

Problematická križovatka s provizórnym riešením

Január 2002 / Prečítané 2152 krát
Miestom častých nehôd a komplikovaným dopravným uzlom je križovatka štátnych ciest II/502 a III/5025 (pri objekte bývalého Poľnohospodárskeho družstva). Podľa prieskumu, ktorý bol vykonaný 5. 9. 2000 prešlo križovatkou zo štyroch smerov za 16 hodín (od 5.00 do 21.00 hodiny) 18 063 vozidiel.

Zasadnutie Združenia miest a obcí

Január 2002 / Prečítané 1962 krát
Za účasti primátorov a starostov sa uskutočnilo v Pezinku prvé tohtoročné zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu. Rokovanie viedol predseda Ivan Pessel. Na programe bola účasť regiónu na turistickom veľtrhu Slovakiatour v Bratislave. O účasti na výstave cestovného ruchu GO Brno informovala riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska Anna Píchová.

Pocta najúspešnejším

Január 2002 / Prečítané 2119 krát
Prednosta Okresného úradu Pezinok René Bílik pozval najúspešnejších športovcov a umelcov okresu na slávnostné stretnutie. Vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihol ich vynikajúce výsledky a poďakoval sa im za vzornú reprezentáciu.

Diabetici bilancovali

Január 2002 / Prečítané 2013 krát
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Pezinku usporiadala 17. decembra 2001 členskú schôdzu spojenú s predvianočným posedením. Program spestrili deti z Materskej školy na sídlisku Sever s vianočným programom. Chceme poďakovať sponzorom - Zelka - p. Popluhárová a Ovocie-zelenina - p. Slamka, ktorí nám pri tejto príležitosti poskytli ovocie.

Prvé Patrikové kroky

Január 2002 / Prečítané 2043 krát
Prvým Pezinčanom 21. storočia je Patrik Noga. Narodil sa 1. januára 2001 o 0.44 hod. Začiatkom januára, krátko po prvom výročí, nám ho mamička Monika Nogová priniesla ukázať do redakcie.

NA SLOVÍČKO s Jozefom Valovičom, riaditeľom AUTO KARPATY a.s.

redakcia / Január 2002 / Prečítané 2130 krát
Pred Pezinkom, smerom od Bratislavy, popri štátnej ceste, vyrástol v pomerne krátkom čase rozsiahly objekt pre motoristov. Čo v ňom nájdu? - Bude tu predajňa Škoda koncept typu B, akých bude na Slovensku len jedenásť. Zákazníci u nás nájdu všetok komfort pri výbere a nákupe vozidla.

Výstava J. Kamana

Január 2002 / Prečítané 2060 krát
V Dome kultúry je inštalovaná výstava fotografií nezávislého fotografa a publicistu Juraja Kamana (31) pod názvom Z Indie na blízky východ. Snímky sú z polročnej expedičnej cesty po Indii, Nepále, Iráne, Pakistane, Sýrii, Jordánsku, Izraeli a Egypte. Výstava potrvá do 15.2. 2002.

Služby Božie v televízii

Január 2002 / Prečítané 2064 krát
Evanjelické služby Božie z pezinského kostola v priamom prenose vysielala Slovenská televízia 25. decembra na prvý sviatok vianočný. Liturgovala ich domáca zborová farárka Helena Benková a kázal zborový farár Jozef Benka.

Knihy pezinských autorov

Január 2002 / Prečítané 2123 krát
Koncom minulého roka sme zaznamenali neobvyklý kultúrny jav - vydanie niekoľkých kníh od pezinských autorov. Najprv v októbri vyšla kniha Bigbeatown Pezinok, o histórii kapiel a hudobného života v našom meste, ktorá je svojou formou i obsahom malý knižný zázrak.

J. Štrba v Boleslavi

Január 2002 / Prečítané 2148 krát
Vynikajúci fotograf starých ľudí a hudobníkov Ján Štrba sa predstaví so svojou tvorbou v gotickom paláci Templ v partnerskom meste Mladá Boleslav. Výstava potrvá do 24. marca, slávnostné otvorenie sa uskutoční 20. februára, za účasti predstaviteľov obidvoch miest.

BLAHOŽELÁME

Január 2002 / Prečítané 2109 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

SPOMÍNAME

Január 2002 / Prečítané 2187 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Január 2002 / Prečítané 2896 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

ETNOFESTIVAL 2002 Pezinok - 16.2.2002

Veronika Hanuliaková / Január 2002 / Prečítané 2033 krát
Po minuloročnom úspechu úvodného podujatia Etnofestival, pod osvedčenou pečiatkou OZ. P.R.D., je tu jeho druhý ročník. Zhovárame sa s prezidentom združenia Rasťom Kuttnerom a jeho spoločníkmi Jurajom Janíkom a Pettrom Bittnerom:

Trojkráľový koncert AD UNA CORDA

Január 2002 / Prečítané 2141 krát
Pezinský spevácky zbor AD UNA CORDA sa v nedeľu 6. januára predstavil v Kláštornom kostole kapucínov s koncertným programom pod názvom - Trojkráľový koncert.

Vyhlásenie literárnej súťaže

Január 2002 / Prečítané 1982 krát
Mestský úrad v Pezinku v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlásili X. ročník literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok. Poslaním súťaže je podporiť a propagovať literárnu tvorbu mladých talentov. Podmienky súťaže:

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Január 2002 / Prečítané 1987 krát
Malokarpatské múzeum sídli v meštianskom renesančnom vinohradníckom dome z roku 1739. Budova je jednou z historických dominánt mesta a je vzácnym pamiatkovým objektom. Na prehliadku ponúka dve expozície:

Dobrovoľní požiarnici hodnotili

Január 2002 / Prečítané 2127 krát
Na svojom ročnom hodnotení činnosti sa zišli v januári členovia Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Pezinku. Správu o činnosti predniesol predseda ZO Gabriel Guštafík. Organizácia má 101 členov, z toho 26 žien. Sú medzi nimi i mladí ľudia.

SPÝTALI SM SA Ivana Pessela

Január 2002 / Prečítané 2050 krát
poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja • Dňa 16. januára ste mali prvé pracovné zasadnutie zastupiteľstva. O čom ste rokovali? - Keďže išlo o prvé zasadnutie, na programe bola voľba orgánov - podpredsedu, hlavného kontrolóra a predsedov a členov komisií.

Nové prevádzky

Január 2002 / Prečítané 2458 krát
# ANNA SHOP - predaj metrového textilu, galantérie a pletených výrobkov, Daniel Pisarčík, Bratislavská 6, Po-Pi: 10.00-18.00 hod., So: 9.00-12.00 hod.; # RISTORANTE - PIZZERIA MILANO, Sulejman Sulejmani, Holubyho 25, Po-Ne: 9.30-22.00 hod.;

Kompetencie zatiaľ bez peňazí

Január 2002 / Prečítané 1969 krát
Od 1. januára 2002 v zmysle kompetenčného zákona bol na Mesto Pezinok delimitovaný matričný úrad s pracovníčkami. Zatiaľ sídlom matriky zostáva Okresný úrad na ul. M.R. Štefánika. I napriek tomu, že delimitácia sa už udiala, zatiaľ mesto nemá na túto činnosť rozpis rozpočtu ani finančné prostriedky.

Diskusia o cestovnom ruchu

Január 2002 / Prečítané 2054 krát
Na prahu nového roka, a ako zdroj podnetov a názorov pre hodnotenie koncepcie cestovného ruchu mesta Pezinok, sa uskutočnilo 24. januára na pôde Mestského úradu v Pezinku stretnutie miestnych subjektov cestovného ruchu. Na toto podujatie boli pozvaní nielen prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, ale aj zástupcovia cestovných kancelárií a združení, ktorých činnosť súvisí s rozvojom turizmu.

K výročiu J. Kupeckého

Január 2002 / Prečítané 2102 krát
Vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea sa od 7.2. do 28.3. uskutoční výstava k 335. výročiu narodenia Jána Kupeckého. Bude skromnou spomienkou na tvorbu tohto významného stredoeurópskeho barokového maliara orientujúceho sa predovšetkým na portrét.

POŽIARNA OCHRANA očami detí

P. Ronec / Január 2002 / Prečítané 2256 krát
Koncom minulého roka sa uskutočnilo 2. kolo okresnej súťaže grafických prác žiakov základných škôl na tému Požiarna ochrana očami detí, ktorú pripravilo Centrum voľného času v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou - Základná organizácia Stredné odborné učilište Komenského ul. a OV DPO Pezinok.

ŠPORTOVÉ výkony uplynulého roka

Milan Oravec / Január 2002 / Prečítané 2704 krát
Aj rok 2001 bol pre pezinský šport mimoriadne úspešný. Niektorí naši športovci dosiahli výkony svetovej triedy. Veru, je až obdivuhodné, ako vysoko sa dostali reprezentanti nášho mestečka.

Mičuda opäť tretí

Január 2002 / Prečítané 2066 krát
Hráč Slovakofarmy Pezinok Peter Mičuda sa umiestnil v celoslovenskej ankete o najlepšieho basketbalistu roku 2001 na 3. mieste. Rovnaké umiestnenie dosiahol i v predchádzajúcom roku.

Matej bez trénerky

Január 2002 / Prečítané 1808 krát
Trojnásobný majster Európy vo vodnom lyžovaní Matej Kunert bude v novej sezóne bez trénerky. Mnohým je známe, že talentovaného vodného lyžiara trénuje nevlastná matka Helena Kunertová, ktorá čaká dieťa. V rodine Kunertovcov si budú musieť s týmto problémom poradiť, aby Matejova výkonnosť po jeho najlepšej pretekárskej sezóne neutrpela.

Turistický pochod

Peter Šoula / Január 2002 / Prečítané 2098 krát
Turistický oddiel Malé Karpaty, Športový klub Modra, usporiada v sobotu 23. februára 19. ročník turistického pochodu po trase Modra, Štúrova lavička, Veľká Homoľa, Tri jazdce. Štart je o 9.00 hod. pred kinom v Modre, cieľ medzi 12. až 13. hodinou na Troch jazdcoch Odtiaľ možno pokračovať na Zochovu chatu alebo na Polesie a do Pezinka. Trasu v dĺžke 15 kilometrov možno absolvovať peši alebo na lyžiach.

Opäť zmena v BK Pezinok

Január 2002 / Prečítané 2024 krát
Neprejde hádam ani jeden mesiac, aby sme vás neinformovali o zmenách v kádri nášho basketbalového majstra. Posledná akvizícia, čierny Američan Titus Warmsley sa aj napriek veľkej obľube medzi fanúšikmi v Pezinku dlho neohrial. Vedenie klubu i tréner vyslovili s jeho účinkovaním nespokojnosť a tak sa po niečo vyše mesiaci musel s Pezinkom rozlúčiť.

Termíny niektorých podujatí v roku 2002

Január 2002 / Prečítané 1984 krát
* 29.3. XXV. ročník Behu mesta Pezinok - orientačný beh * 19. - 20.4. Motosport Baba 2002 - automobilové preteky * 28.4. Veľká cena veteránov - jazda pravidelnosti na Babu * 25. - 26.5. 45. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok - orientačný beh * 20.-21.7. MS Európy automobilov v jazde do vrchu SLOVAKIA MATADOR 2002 * 29.9. Posledné tankovanie - jazda historických vozidiel

Program Kultúrneho centra

Január 2002 / Prečítané 1943 krát
Február 2002

Program kina v Dome kultúry

Január 2002 / Prečítané 1807 krát
Február 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2002 / Prečítané 1951 krát
Február 2002

LIONS KLUB

Január 2002 / Prečítané 2102 krát
V decembri vznikol v Pezinku Lions klub Bozin, ktorý je súčasťou slovenského a celosvetového hnutia, ktoré má vo svojom motte napísané: We serve, po slovensky SLÚŽIME. Hlavným poslaním je pomáhať ľuďom v núdzi. Po celom svete sú členmi klubov významné osobnosti, ale i obyčajní ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud jednotlivca a našej civilizácie.

Adventné stretnutie PAX CHRISTI

Január 2002 / Prečítané 2011 krát
Posledný piatok pred vianočnými sviatkami sa uskutočnilo v Kresťanskom dome už tradičné stretnutie kresťanskej organizácie Pax Christi, ktorá má svoje celoslovenské sídlo v Pezinku. Predseda Tomáš Molnár hovoril o bohatej činnosti v oblasti duchovnej i kultúrnej, aj o plánoch do budúcnosti. Členom a sympatizantom hnutia sa prihovorili tiež J.E. biskup Andrej Imrich a viceprimátor Oliver Solga.

Vinobranie v neskoršom termíne

Január 2002 / Prečítané 1982 krát
Už tradične niekoľko rokov sa Vinobranie v našej malokarpatskej oblasti koná okolo 20. septembra. V tomto roku sa pre voľby do Národnej rady Vinobranie v Modre uskutoční až 27.-29. septembra. Informoval o tom primátor Modry Vladimír Medlen.

Využite informátora

PZ / Január 2002 / Prečítané 2124 krát
Od 1. januára je na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Pezinku na prízemí pre občanov k dispozícii informátor - tel. č. 096152 3913. Informácie môžete získať telefonicky alebo osobne v čase stránkových hodín a v utorok a vo štvrtok od 7.00 do 15.30 hod.

Darujte krv

Január 2002 / Prečítané 1999 krát
Slovenský červený kríž, miestna organizácia Pezinok, pozýva dobrovoľných darcov krvi na odber, ktorý sa uskutoční 12. februára o 7.30 hod. na rehabilitačnom oddelení Polikliniky Pezinok. Slovenský červený kríž želá všetkým členom a darcom krvi všetko najlepšie v novom roku.

Upozornenie

Odd. ŽP MsÚ / Január 2002 / Prečítané 2051 krát
Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na povinnosť oznámiť do 15. februára na Mestský úrad, odd. životného prostredia, údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Zvlášť chceme upozorniť na ustanovenie § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z., podľa ktorého príslučný orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu tomu prevádzkovateľovi, ktorý si túto povinnosť nesplnil.

Oznam

odd. ŽP MsÚ / Január 2002 / Prečítané 2053 krát
Vážení občania, pri údržbe verejných priestranstiev - zľadovatelých chodníkov, si môžete pomôcť posypovým materiálom - technickou soľou, ktorú bezplatne v primeranom množstve získate na Šenkvickej ulici č. 12 (sídlo fy Petmas).

Pozvánka na ples Farnosti

Január 2002 / Prečítané 2114 krát
v piatok 8. februára 2002 o 20.00 hod. v Kultúrnom centre v Pezinku