Vinobranie 2001

September 2001 / Prečítané 2443 krát
Jeseň je pre poľnohospodárov obdobím zberu úrody. Aj vinohradník zhodnocuje plody celoročnej práce, ale v nemalej miere i priazeň prírody. Od oboch činiteľov totiž veľmi závisí, ako kvalitný vínny mok sa dostane na náš stôl. K jeseni neodmysliteľne patria i tradičné malokarpatské oberačkové slávnosti. Už desiatky rokov takto veľkolepo oslavujeme a vzdávame hold práci vinohradníkov, vinárov a ich blahodarnému produktu.

Vzácne jubileum našej spoluobčianky

Mgr. Oliver Solga / September 2001 / Prečítané 2220 krát
Dňa 7. októbra sa dožije naša spoluobčianka Brigita Čechová, rod. Klamová vzácneho životného jubilea - storočnice. Narodila sa v Grinave. Otec tu bol viac rokov richtárom.

Medaily z majstrostiev sveta

Karol Tahotný, Milan Oravec / September 2001 / Prečítané 2541 krát
V dňoch 22.-27. augusta sa konali vo Viedni majstrovstvá sveta v kickboxe. Slovensko i naše mesto reprezentovali štyria pretekári - Svatava Špániková, Marcela Tahotná, Katarína Šidová a Michal Peniak.

Týždeň Neusiedl am See v Pezinku

September 2001 / Prečítané 2258 krát
V dňoch 17. - 23. septembra sa v Pezinku predstavuje rakúske družobné mesto Neusiedl am See. Pri tejto príležitosti sa konajú výstavy, hudobné programy, divadelné predstavenia, športové zápolenia a spoločné stretnutia dôchodcov, študentov a predstaviteľov oboch miest.

Mestská rada v októbri

September 2001 / Prečítané 2215 krát
V súlade s celoročným plánom sa najbližšie zasadnutie Mestskej rady uskutoční 25. októbra. V programe rokovania je informácia o plnení rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2001, novela rozpočtu na rok 2001, informácia o príprave rozpočtu na rok 2002, správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálného odpadu a iné. Rokovanie Mestského zastupiteľstva s rovnakým programom sa bude konať vo štvrtok 8. novembra.

Astronomický krúžok

ľd / September 2001 / Prečítané 2277 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2001/2002 astronomický a sci-fi krúžok. Je určený záujemcom, bez rozdielu veku, o vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii ponúka i pozorovanie slnka a hviezdnej oblohy astronomickými ďalekohľadmi, fotografie, diaobrázky a video.

Nový riaditeľ mestskej televízie

redakcia / September 2001 / Prečítané 2369 krát
Poslanci MsZ na svojom zasadnutí v septembri schválili do funkcie riaditeľa TV Pezinok s.r.o. Mariána Bartáka, doterajšieho šéfredaktora tohto mestského média. Predchádzajúci riaditeľ Mgr. Martin Štetina, sa po krátkom pôsobení funkcie vzdal.

Finančné príspevky mládežníckemu športu

September 2001 / Prečítané 2321 krát
Na návrh Komisie športu a mládeže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku grantovú podporu pre kolektívy mládežníckeho športu na rok 2001 v odvetviach basketbal, futbal, hádzaná a volejbal.

Pezinskí stolní tenisti by radi zakotvili v druhej lige

September 2001 / Prečítané 2222 krát
Seniori stolnotenisového oddielu ŠKP Pezinok v posledných troch ročníkoch postupovali z piatej do tretej ligy. Treťoligovú súťaž Pezinok doteraz ešte nikdy nehral. Nie sú bez šancí postúpiť ešte vyššie, povedal predseda oddielu Ľudovít Ronec.

Pohár v basketbale

September 2001 / Prečítané 2385 krát
V dňoch 25.-27. septembra sa uskutoční v Leviciach turnaj Česko-Slovenského pohára v basketbale za účasti štyroch tímov - BK Vyšehrad, BK Děčín (obaja ČR), VTJ Levice a Slovakofarma Pezinok.

Skoré uzdravenie, Lajo!

Milan Oravec / September 2001 / Prečítané 2535 krát
V stredu 5. septembra havaroval a ťažko sa zranil Ľudovít Slimák, zakladajúci člen Pezinského rozprávkového divadla a organizátor známeho Cibuláku a ďalších významných kultúrnych podujatí v našom meste. Lajo, ako ho známi a priatelia volajú, sa aktívne podieľal aj na príprave tohtoročného Vinobrania. Želáme mu všetci skoré uzdravenie.

Navštívili nás

Ing. Eva Lupová / September 2001 / Prečítané 2174 krát
# 17.7. rokoval primátor Ivan Pessel so šéfredaktorkou časopisu Rodinné spoločenstvo o prezentácii Pezinka v tomto periodiku; # 19.7. prijal primátor delegáciu zástupcov samospráv z Kazašska a Kirgizska a diskutoval s nimi o skúsenostiach z privatizácie komunálnych bytov;

Navštívili sme

Ing. Eva Lupová / September 2001 / Prečítané 2156 krát
# 16.7. sa zúčastnil primátor na rokovaní s Vojenským projektovým ústavom o projektovej príprave sídliska IBV Rozálka; # 16.7. rokoval primátor v Bratislave v republikovom sídle Unicef o spolupráci s mestom; # 19.7. sa zúčastnil primátor na slávnostnom otvorení expozitúry Prvej komunálnej banky v Pezinku;

Rekonštrukcia Starej radnice

Milan Oravec / September 2001 / Prečítané 2776 krát
V máji tohto roku sme priniesli správu o začatí rekonštrukcie Starej radnice. Stavebný ruch na objekte vzbudil u mnohých občanov, ale aj návštevníkov mesta, zvýšený záujem o informácie o tejto stavbe. Preto sme sa rozhodli, že o rekonštrukcii napíšeme viac. O informácie sme požiadali primátora mesta Ing. Ivana Pessela:

Ocenenie J. Balážovi

September 2001 / Prečítané 2318 krát
Akademický maliar, zaslúžilý umelec JOZEF BALÁŽ (78), ktorý pôsobil v Pezinku, prevzal v pondelok 3. septembra na Bratislavskom hrade z rúk prezidenta R. Schustera štátne vyznamenanie RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA II. triedy. J.Baláž je známym maliarom, grafikom, ilustrátorom a tvorcom známok.

Termín volieb do VUC je známy

redakcia / September 2001 / Prečítané 2595 krát
Predseda Národnej rady SR vyhlásil na sobotu 1. decembra 2001 voľby do orgánov vyšších územných celkov (VÚC). Občania budú voliť 401 regionálnych poslancov a osem predsedov samosprávnych celkov.

Pomoc zaplavenej obci

September 2001 / Prečítané 2254 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo na základe výzvy Únie miest Slovenska finančnú pomoc zaplavenej obci Koškovce v sume 50 tisíc korún. Naše mesto tým prejavilo solidaritu s jednou zo slovenských obcí, ktoré boli postihnuté tohtoročnými záplavami.

Votívne obrazy v Schaubmarovom mlyne

Peter Šoula / September 2001 / Prečítané 2332 krát
V sobotu 8. septembra bola v Galérii insitného umenia na Schaubmarovom mlyne vernisáž výstavy Ex voto. Výstava je exkurzom do histórie insitného umenia. Predstavuje votívne maľby a sošky (z latinského názvu de votio, ktoré znamená zbožnosť alebo úctu). Tvorili ich neškolení maliari.

50 rokov SOU Pezinok

sou / September 2001 / Prečítané 3395 krát
V týchto dňoch si na Strednom odbornom učilišti M.R. Štefánika pripomínajú 50. výročie vzniku. V roku 1951 tu v skonfiškovanej budove začala svoju činnosť Odborná škola tehliarska a tehliarsky učňovský domov. V roku 1958 škola zmenila názov na Závodnú účňovskú školu Pezinok.

Hľadáte ideálne miesto na bývanie?

September 2001 / Prečítané 2326 krát
Ponúkame stavebné pozemky situované na južnom svahu Malých Karpát, v krásnej lokalite Turie Brehy, v katastri mesta Pezinok. Atraktívne miesto zabezpečuje pokojné bývanie s priamym kontaktom s malokarpatskou prírodou a dostupnosťou centra hlavného mesta do 25 min.

MOJE HOBBY

Milan Oravec / September 2001 / Prečítané 2239 krát
Záľubou čerstvého sedemdesiatnika Tibora Kudelu je u mužov zriedkavý koníček - vyšívanie. Venuje sa mu už 44 rokov. Skúsil to vraj, keď bola žena v pôrodnici a od toho času ho to drží.

Napísali ste nám...

Občania Cajlanskej ulice / September 2001 / Prečítané 2231 krát
Chceli by sme poďakovať Mestskej polícii v Pezinku, že urobila poriadok pri parkovaní motorových vozidiel na Cajlanskej ulici, hlavne v okolí hostinca.

Diskusný večer

Patrik Dubovský / September 2001 / Prečítané 2236 krát
Pozývame vás na diskusný večer s názvom Ľudia v ohrození, ktorý v spolupráci s Pezinským rozprávkovým divadlom organizuje Občianske združenie Človek v ohrození.

Prázdninový týždeň v tábore

ke / September 2001 / Prečítané 2335 krát
V dňoch 20. - 26. augusta prežilo päťdesiat detí z Pezinka prekrásny týždeň v detskom tábore v Trenčianskom Jastrabí. Zaujímavý program pre ne pripravili obetaví mladí ľudia pod vedením Združenia saleziánskych spolupracovníkov. Tento projekt sa uskutočnil i vďaka finančnej podpore Mestského úradu v Pezinku, Komunitného združenia SAMI-SEBE a ďalších sponzorov.

Bocianie zastavenie

Blanka Halásová / September 2001 / Prečítané 2261 krát
V piatok 24. augusta navečer sme mali možnosť vidieť zriedkavý, avšak veľmi nádherný obraz. Do mesta priletelo šesť krásnych bocianov a usadili sa na vrchnú časť strechy kláštora. Jeden z nich, zrejme vodca skupiny, zaujal miesto na najvyššom bode - na kríži. Aj keď bol pomerne silný vietor, bociany presedeli na streche celú noc. v sobotu ráno spoločne odleteli a viac sme ich už nevideli. Ani najstarší obyvatelia si na takéto niečo nepamätajú.

Poklady mincí z Pezinka

Peter Wittgrúber / September 2001 / Prečítané 3006 krát
Územie dnešného Pezinka ležalo od dávnych čias na dôležitej komunikácii, ktorá spájala severné a južné oblasti Uhorska a viedla ďalej, až na pobrežie Baltského mora. Práve po tejto ceste k nám prichádzali poľskí a sliezski obchodníci, diplomati, vedci, no často aj nepriateľskí vojaci a útočníci.

BLAHOŽELÁME

September 2001 / Prečítané 2372 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

SPOMÍNAME

September 2001 / Prečítané 2537 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

September 2001 / Prečítané 3491 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Dychovky ozaj v preši

September 2001 / Prečítané 2482 krát
Na nádvorí Zámku sa v poslednú augustovú nedeľu za veľmi teplého počasia tiesnili stovky milovníkov dychovky. Kultúrne centrum a Spolok dychovej hudby Cajlané tu organizoval I. ročník medzinárodného súťažného festivalu dychových hudieb pod názvom Dychovky v preši.

Spomienka na sochára Štefana Prokopa

OSA / September 2001 / Prečítané 2375 krát
Práve v čase, keď deň sa kráti a vinice sa odievajú do farieb jesene spomíname na človeka, ktorému osud nedoprial vydať celú úrodu svojho tvorivého talentu, spomíname na vynikajúceho sochára a priateľa Štefana Prokopa, ktorý by sa práve v tomto čase bol dožil svojich 60-tich narodenín.

Pred novou basketbalovou sezónou

September 2001 / Prečítané 2615 krát
Ako ste prijali ponuku trénovať šesťnásobného majstra Slovenska? - Pre každého trénera je takáto ponuka výzvou. Videl som za tým oživenie svojej trénerskej činnosti, možnosť získania nových skúseností. Za dnešnej situácie je Slovakofarma jediné družstvo, ktoré má ambície každoročne hrať medzinárodné pohárové súťaže. V tomto roku bude účinkovať v Saportovom pohári.

Slovo kapitána

pr / September 2001 / Prečítané 2248 krát
Kapitánom BK Pezinok ostáva aj v nasledujúcej sezóne Peter Mičuda. Práve jeho sme požiadali, aby nám povedal, čo chcú spraviť hráči pre splnenie klubových cieľov a ako chcú prilákať divákov späť do hľadiska.

VIZITKY nových hráčov BK Pezinok

September 2001 / Prečítané 3373 krát
DENIS MUJAGIČ (32) Narodil sa v Zadare, má 193 cm a 86 kg. Hrá na pozícii krídla. Doteraz hral v KK Zadar, KK Rijeka a HKK Brotnjo Citluk. V minulej sezóne pôsobil v Bnei Hertzliya (Izrael) a UNIA Tarnow (Poľsko).

I. Liga Mužov

September 2001 / Prečítané 2355 krát
22.9. Pezinok - Váhostav Žilina 29.9. Baník Handlová - Pezinok 6.10. Pezinok - BC Prievidza 10.10. E.S.O. Lučenec - Pezinok

Program Kultúrneho centra

September 2001 / Prečítané 2262 krát
Október 2001

Program kina v Dome kultúry

September 2001 / Prečítané 2251 krát
Október 2001

Tri zlaté z medzinárodnej súťaže

jcp / September 2001 / Prečítané 2228 krát
V nedeľu 26. augusta sa konal v Banskej Bystrici medzinárodný turnaj v džude mužov Veľká cena SNP. V pomerne silnej konkurencii siedmich európskych štátov Pezinčania obstáli veľmi dobre, keď v troch zo siedmich váhových kategórií získali zlaté medaily. Vo váhovej kategórii do 66 kg Marek Matuszek, do 73 kg Jozef Tománek a do 81 kg Martin Tománek.

Vítajte na oberačkových slávnostiach

Ing. Ivan Pessel / September 2001 / Prečítané 2353 krát
Opäť po roku, keď vinohradníci po ťažkej celoročnej práci vchádzajú do slnkom zaliatych viníc na malokarpatských stráňach, aby pozberali sladké zlatisté strapce úrody hrozna a ožíva celý Malokarpatský región, mesto Pezinok sa stáva centrom sviatku oberačkových slávností Vinobranie 2001.

PRIAZNIVÉ ÚČINKY VÍNA

September 2001 / Prečítané 11889 krát
O priaznivých účinkoch červeného aj bieleho vína na ľudský organizmus sa píše už dlhšie. Podľa najnovších medicínskych výskumov má striedma konzumácia vína veľa pozitív. Zistilo sa napríklad, že úmrtnosť ľudí, ktorí pijú víno (3 poháre denne), je v 10-ročnom časovom horizonte len polovičná v porovnaní s ľuďmi, ktorí víno absolútne nepijú. Zistili to dánski vedci počas dlhodobého výskumu.

Milovníci vína myslia pozitívne

September 2001 / Prečítané 2383 krát
Pozitívne myslenie je možno dôvodom priaznivého vplyvu konzumácie vína na zdravie, tvrdia dánski vedci, ktorí zistili, že milovníci vína sa považujú za zdravších.

Vinárstvu venovali kus života

Milan Oravec / September 2001 / Prečítané 4718 krát
Začiatkom augusta sme sa stretli na besede s troma starými pezinskými vinohradníkmi a vinármi. Našimi hosťami boli Michal Matiašovský, Karol Čech a Michal Rajner. Debata sa uskutočnila v príjemnom prostredí súkromnej pivnice M. Matiašovského.

Navštívte výstavy v Malokarpatskom múzeu

mm / September 2001 / Prečítané 2253 krát
Chceli by sme všetkých Pezinčanov a návštevníkov Vinobrania 2001 pozvať na sériu výstav v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Veríme, že na svoje si prídu záujemcovia o históriu, obdivovatelia dekoratívnej aj úžitkovej keramiky, vtipkári a Pezinčania hrdí na svoje mesto.

Prezentačné podujatie pekárov

September 2001 / Prečítané 2247 krát
Novinkou na pezinskom Vinobraní, ale i na Slovensku vôbec, bude propagačná, prezentačná akcia pekárskeho umenia pre verejnosť pod názvom Chlieb a víno. Na bližšie podrobnosti sme sa spýtali predsedu organizačného výboru Ing. Vojtecha Gottschalla (na obr.), ktorý je podpredsedom Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska.

Čo je vo víne

September 2001 / Prečítané 2270 krát
Hovorí sa, že vo víne je pravda. Okrem nej obsahuje napríklad flavonoidy, ktoré chránia prganizmus pred voľnými radikálmi, látkami, ktoré urýchľujú starnutie buniek. Niektoré flavonoidy pôsobia dokonca proti tumorom, katechín znižuje riziko infarktu a mozgovej porážky.

S úsmevom

September 2001 / Prečítané 2139 krát
To je neuveriteľné, ako sa to maličké podobá na otca, - hovorí priateľka priateľke, obdivujúc jej potomka. Máš pravdu. Obaja kričia, keď im beriem fľašu.

Myšlienky o víne

September 2001 / Prečítané 2331 krát
Kto pije, nevie ako víno škodí, kto nepije, nevie ako prospieva. (Japonské príslovie) ******************************* Vína dodávajú odvahu a budia v nás nadšenie. (Ovídius)