Redakcia Pezinčana odsťahovaná!

Marec 2001 / Prečítané 2517 krát
Od 2. apríla nás nájdete už na novej adrese: Holubyho 42 (Dom kultúry) II. poschodie č. dv. 317 a 318. tel./fax: 641 34 35.

TRÚFOL SI POSTAVIŤ LIETADLO

Milan Oravec / Marec 2001 / Prečítané 6750 krát
Splnil sa mu sen Odjakživa obdivoval lietadlá. Lietanie vždy považoval za vrchol ľudskej činnosti. Avšak ako chlapec z chudobnej rodiny mohol o mnohom iba snívať.

ETNOFESTIVAL

OSA / Marec 2001 / Prečítané 2344 krát
Možno je trochu i rúhavé konštatovať, že akékoľvek podujatie, ktoré organizuje Pezinské rozprávkové divadlo je zárukou úspechu a diváckej príťažlivosti. Tak je to aj v prípade tradičného medzinárodného divadelného festivalu Cibulák, i multimediálneho Lennon´s day a vyzerá to tak, že rovnako populárny bude aj Etnofestival.

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Marec 2001 / Prečítané 2144 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretli na tohtoročnom prvom, od volieb už 17. zasadnutí. V programe rokovania mali vyše dve desiatky hodnotiacich správ, návrhov koncepcií a riešení aktuálnych problémov.

Mestské zastupiteľstvo v apríli

Marec 2001 / Prečítané 2221 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 26. apríla. Poslanci budú pre- rokúvať: rozbor hospodárenia mesta, PBS s.r.o. a TV Pezinok s.r.o. za rok 2000, inventarizácia ma- jetku, lesné a poľovné hospodárstvo, vyhodnotenie separovaného zberu, informáciu o stave životného prostredia, informáciu o činnosti komisie územného rozvoja, prípra- va verzie ÚPN a iné. Zasadnutie sa začne v zasadačke MsZ na Štefánikovej ulici o 8.30 hod.

Priority samosprávy Pezinka v roku 2001

Ing. Eva Lupová / Marec 2001 / Prečítané 2185 krát
Pohľad do zákona o obecnom zriadení, ďalej do Programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 1998-2002, do koncepcií mesta, či do tohtoročného rozpočtu a iných schválených dokumentov by dali presnú odpoveď na otázku, čo práve robí, prípadne čo tohto roku pripravuje samospráva Pezinka pre svojich občanov. Nie každý má však dosť času, možností a vari aj trpezlivosti, aby všetky tieto materiály preštudoval.

Vyhlásenie výsledkov ankety

Marec 2001 / Prečítané 2175 krát
Dňa 12. marca sa uskutočnilo v obradnej sieni na radnici vyhlásenie výsledkov ankety Najlepšia predajňa roka 2000. Vyhlasovatelia súťaže Mesto Pezinok, redakcia Pezinčan a Klub pezinských podnikateľov naň pozvali zástupcov predajní, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

Navštívili nás

Marec 2001 / Prečítané 2283 krát
# 19.2. sa zúčastnili primátor Ivan Pessel a prednosta Mestského úradu Ladislav Šafár na zmluvnom rokovaní so správcom pezinských cintorínov; # 2.3. zástupcovia Prezídia PZ SR uskutočnili na Mestskej polícii kontrolu zbraní a streliva; # 7.3. sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa ÚZ Rozálka;

Navštívili sme

Marec 2001 / Prečítané 2149 krát
# 15.2. sa zúčastnil prednosta MsÚ na konferencii o uplatňovaní zákona o verejnom prístupe k informáciám v Banskej Bystrici; # 15.2. sa zúčastnil primátor na rokovaní o transformácii š.p. Vodárne a kanalizácie v Bratislave; # 19.2. sa zúčastnil prednosta MsÚ na rokovaní ZvaK vo Svätom Jure;

Stretnutie primátorov

Marec 2001 / Prečítané 2230 krát
V utorok 20. marca sa uskutočnilo v Historickej sále pezinského Zámku stretnutie dvanástich primátorov zo slovenských miest s premiérom Mikulášom Dzurindom. Bolo to jedno z pravidelných stretnutí akademického poradného zboru, ktoré organizuje poradca premiéra p. Kopčák.

Šampión z pivnice Petra Matyšáka

Marec 2001 / Prečítané 2155 krát
V dňoch 20.-21. apríla sa budú konať už po šiestykrát v Dome kultúry v Pezinku tradičné Vínne trhy. Predchádza im odborná degustácia súťažných vzoriek (23.3.). Osem degustačných komisií pod vedením Ing. Gabriely Vojtekovej hodnotilo vyše 500 vzoriek slovenských, českých, rakúskych a maďarských vín.

DEŇ NARCISOV

Marec 2001 / Prečítané 2332 krát
Už tretíkrát v našom meste sa bude konať verejná zbierka pri príležitosti Dňa narcisov. Celoslovenským organizátorom akcie je Liga proti rakovine (LPR), v Pezinku ju organizačne zabezpečuje Svojpomocný klub Venuša, zastúpený Annou Mrázovou. Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na čiastočné krytie nákladov na liečbu ľudí postihnutých onkologickými ochoreniami.

OSLAVY OSLOBODENIA

Marec 2001 / Prečítané 2254 krát
V piatok 30. marca 2001 sa uskutočnia oslavy 56. výročia oslobodenia mesta Pezinok. Slávnostný príhovor a akt kladenia vencov a kytíc sa bude konať o 15.00 hod. pri pomníku na Mladoboleslavskej ulici. Zraz účast-níkov osláv bude v Zámockom parku. Usporiadateľom celomestských osláv bude Mesto Pezinok a MO SZPB v Pezinku.

Prehľad o počasí v roku 2000

Marec 2001 / Prečítané 2488 krát
Aj v tomto roku sme získali exkluzívny materiál - prehľad o počasí v našej oblasti v roku 2000, ktorý pre nás vypracoval vedúci Observatória MFF UK Modra-Piesok Dušan Kalmančok. Merania sa vykonávajú na klimatickej stanici umiestnenej v Malých Karpatoch.

Celoslovenská súťaž v reze viniča

Marec 2001 / Prečítané 2617 krát
Firmy AGROFOX - Andrea Líšková, Pezinok a BAHCO Tools, s.r.o. Bratislava v spolupráci s Vinohradníckym a vinárskym družstvom podielnikov Karpaty v Grinave usporiadali 20. februára II. ročník celoslovenskej súťaže v reze viniča. Pokiaľ v minulom roku aktérmi boli len súťažiaci z nášho regiónu, tentoraz mala súťaž už celoslovenské zastúpenie.

Požiarnici hodnotili

Peter Ronec / Marec 2001 / Prečítané 2291 krát
V uplynulých dňoch sa uskutočnilo výročné Valné zhromaždenie Dobrovoľného požiarneho zboru (DPZ) Pezinok-mesto. Okrem členov sa na ňom zúčastnili i hostia - Rudolf Nemčovič, predseda OV DPO, plk. PO Anton Vaškovič, náčelník OPO OU Pezinok a Mgr. Oliver Solga, viceprimátor mesta Pezinok.

Prednáška o osteoporóze

jds / Marec 2001 / Prečítané 2468 krát
Hlavnou náplňou práce Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) je zabezpečiť primeraný život staršej generácie po stránke sociálnej, zdravotnej, kultúrno-spoločenskej a výchovno- vzdelávacej. Skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti o dôchodcov a starších ľudí patrí medzi hlavné priority JDS. Je známe, že zdravie dôchodcov je zlé a úroveň zdravotnej starostlivosti o nich klesá.

Deň učiteľov

ľb / Marec 2001 / Prečítané 2416 krát
Dňa 28. marca sme si pripomenuli Deň učiteľov. Odbor školstva OkÚ Pezinok zorganizoval v Modre pri tejto príležitosti slávnostné stretnutie učiteľov s predstaviteľmi okresu. Viacerí učitelia boli ocenení pozdravnými listami.

Názor čitateľa Reklama naša každodenná

ML / Marec 2001 / Prečítané 2808 krát
Máloktorý fenomén dneška je taký kontroverzný ako reklama. Jedni ju velebia priam do neba, iní nenávidia. Raz je vkusná a užitočná, inokedy otravná, niekedy až nepochopiteľná. Všetko s jednym cieľom zaujať a predať - výrobok či službu. Aj v jej prípade však platí, možno viac ako inde, že keď je niečoho veľa, minie sa to účinkom.

OZNÁMENIE

Ing. M. Belan, Ing. H. Čechová / Marec 2001 / Prečítané 2217 krát
Správa cintorínov oznamuje občanom, že bola ukončená inventarizácia neplatených hrobov na cintorínoch na Cajle a v Grinave a bol spracovaný návrh na ich likvidáciu. Zoznamy hrobov po uplynutí nájmu budú uverejnené na informačných tabuliach na cintorínoch a v kancelárii správy cintorínov v dome smútku na cintoríne v Pezinku.

List zo zámoria

Marec 2001 / Prečítané 2148 krát
Do redakcie sme dostali 6. marca e-mail od Jindra Jirku, z ktorého vyberáme: - Od septembra 1995 je nám spolu s manželkou novým domovom Vancouver v Britskej Columbii. Už rok sme kanadskými občanmi a skôr než Slovan Bratislava (kedysi “môj” klub) ma dnes rozhádžu výsledky Vancouver Canucks.

Počet nehôd mierne klesol

Marec 2001 / Prečítané 2283 krát
V roku 2000 sa stalo na cestách okresu Pezinok 696 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 34 menej. Na následky zranení pri nehodách zomrelo osem osôb, 48 bolo ťažko a 52 ľahko zranených.

Pokuty v sume štvrť milióna

Marec 2001 / Prečítané 2221 krát
Na Okresnom úrade v Pezinku bolo v minulom roku zaevidovaných 331 priestupkových vecí, z ktorých 29 bolo odstúpených alebo odložených. V 131 prípadoch boli priestupky riešené pokutou v celkovej sume 244 tisíc korún, 41 bolo ukončených pokarhaním, 3 zmierom, 3 prerokovaním bez uloženia sankcie, 58 zastavením konania.

NAJZÁVAŽNEJŠIE TRESNÉ ČINY - NÁSILNÁ KRIMINALITA

at / Marec 2001 / Prečítané 5001 krát
Na území okresu Pezinok sa v uplynulom roku stalo 959 trestných činov, z ktorých polícia objasnila 547. Pracovníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku teda objasnili 57 percent trestných činov, čo ich zaraďuje na prvé miesto v rámci Bratislavského kraja.

Zvony v pezinských kostoloch - časť GRINAVA

Peter Sandtner / Marec 2001 / Prečítané 3732 krát
Na žiadosť niektorých občanov Grinavy uvádzam pokračovanie článku o nápisoch na zvonoch vo vežiach pezinských kostolov. V miestnej časti Pezinka - Grinave sa nachádzajú dva kostoly rímsko-katolícky a evanjelický a.v.

Z úcty k osobnostiam

Ing. Eva Lupová / Marec 2001 / Prečítané 2266 krát
Pravidelní návštevníci už asi na mestskom cintoríne na Seneckej ulici zaregistrovali novú informačnú tabuľu a systém smeroviek. Tieto nové prvky slúžia na lepšiu orientáciu tých, ktorí sa chcú pokloniť pamiatke významných osobností pochovaných v Pezinku. Samospráva mesta, z ktorej iniciatívy sa tento počin uskutočnil, aj takýmto spôsobom prejavuje úctu k ľuďom, ktorí sa v našom meste narodili alebo v ňom žili. Súčasťou prvej etapy značenia je šestnásť hrobov. Mesto Pezinok ďakuje za spoluprácu Jaroslavovi Zápražnému zo Slovenského Grobu, ktorý zhotovil orientačnú mapu a Jánovi Antalovi z Pezinka, autorovi kovových prvkov.

BLAHOŽELÁME

Marec 2001 / Prečítané 2185 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Marec 2001 / Prečítané 3375 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

V máji nás čaká sčítanie

JUDr. Jana Vallová / Marec 2001 / Prečítané 2080 krát
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične uskutočňujú v desaťročných intervaloch. Význam sčítania je predovšetkým v tom, že k jednému rozhodujúcemu okamihu sa zisťujú vybrané údaje o obyvateľoch, ich demografické, ekonomické, sociálne a kultúrne charakteristiky, základné údaje o úrovni bývania v domácnostiach, ako aj údaje o domovom a bytovom fonde.

Nariadenie o deratizácii

MUDr. Darina Lopušná, MPH. / Marec 2001 / Prečítané 2387 krát
Okresný úrad v Pezinku, štátny okresný hygienik, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. I, písm. n/ a § 5 ods. 2 zák. NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy ..., § 18 ods. 1 písm. c, § 20 písm. d a v súlade s § 7 písm. g zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí nariaďuje z dôvodu premnoženia hlodavcov na území mesta Pezinok a na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí vykonať v termíne od 2. 4. 2001 do 12. 4. 2001 celoplošnú preventívnu deratizáciu na celom území mesta Pezinok.

PEZINOK SPIEVA - SPIEVAJTE S NAMI

Marec 2001 / Prečítané 2415 krát
Únia žien Slovenska, Mestská organizácia Pezinok organizuje už III. ročník celomestskej súťaže PEZINOK SPIEVA - SPIEVAJTE S NAMI. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 6. mája 2001 v Dome kultúry v Pezinku. Ešte stále sa môžete do súťaže aj prihlásiť. Musíte to ale urobiť do soboty 7. apríla 2001 u Kataríny Tomkovej v predajni obuvi na Štefánikovej ul. 20 v Pezinku, tel.č. 641 2115. Tu dostanete aj bližšie informácie o súťaži. Keď radi spievate, neváhajte s podaním prihlášky, potešíte seba aj druhých.

Výberové konanie

Marec 2001 / Prečítané 2267 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na výkon technického dozoru stavby: Rekonštrukcia Starej radnice v Pezinku. Dodanie služby je podmienené splnením odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 136/ 1995 Z.z. na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Termín realizácie stavby: 04/2001 - 08/2002.

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat

RK / Marec 2001 / Prečítané 2219 krát
Na základe oznámenia Regionálnej veterinárnej správy so sídlom v Senci o zákaze presunu hospodárskych zvierat vnímavých na SLAK (slintačku a krívačku) vyzývame občanov, ktorí na rok 2001 nemajú splnenú oznamovaciu povinnosť hospodárskych zvierat v súlade s VZN MsZ č. 9/99 o usmerňovaní a evidencii chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach, aby to urobili vo vlastnom záujme najneskôr do 15.4. 2001.

VÍŤAZSTVO ZA ČERVENÉ

Ing. Eva Lupová / Marec 2001 / Prečítané 2246 krát
Ďalším potvrdením kvality vín pezinských vinárov je ocenenie na 1. ročníku súťažnej Ochutnávky vín v Šenkviciach, ktorá sa uskutočnila 17. marca 2001. Šampióna za červené vína prevzal Pezinčan Milan Pavelka za Alibernet ročník 1999.

Vínne trhy Pezinok

Marec 2001 / Prečítané 2443 krát
20. - 21. apríla 2001 Dom kultúry Pezinok Ochutnávka vín z celého Slovenska a Čiech

Bude mať Pezinok svoje múzeum?

Marec 2001 / Prečítané 2157 krát
Na ostatnom zasadaní Mestského zastupiteľstva 1. marca vystúpil poslanec MsZ a viceprimátor Mgr. Oliver Solga s neobvyklým, ale o to zaujímavejším návrhom na zriadenie mestského múzea a galérie. Navrhovateľa sme sa opýtali na podrobnosti jeho iniciatívy:

Stretnutie s tvorbou Mariána Krajčoviča

OSA / Marec 2001 / Prečítané 2311 krát
Naše stretnutie s maliarskou tvorbou Mariána Krajčoviča (1952) ťažko nazvať návratom “strateného syna”. Nemôže byť totiž ani reči o tom, že by sa bol niekedy stratil, to len my v Pezinku sme o ňom nevedeli. Kvalitu jeho tvorby skôr objavili Francúzi a iní cudzozemci, ako my, tu v jeho rodnom meste.

Príjemne na farskom plese

František Féder / Marec 2001 / Prečítané 2199 krát
Posledný februárový víkend, pred popolcovou, škaredou stredou, sa uskutočnil v Dome kultúry, za účasti päť stoviek účastníkov, 7. Ples farnosti Pezinok. Večer začal slávnostným prípitkom pána farára Zdenka Sitku, viceprimátora Olivera Solgu a hlavného organizátora Františka Fédera. Po úvodnom predtančení tanečníkov z Petanu začala zábava. Farníci v ozaj príjemnom prostredí strávili radostné chvíle, ukázali, že sa vedia slušne zabávať, lepšie sa spoznali, nadviazali nové priateľstvá.

1. apríl - Deň vtákov

dk / Marec 2001 / Prečítané 2433 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku pozýva všetkých 1. apríla 2001 o 14.00 hod. na netradičné otvorenie rovnako netradičnej výstavy Deň vtákov. Súčasťou tejto voľne a rozmanito ladenej akcie je výstava vtákov od výmyslu sveta, detská výtvarná súťaž, anketa O Nayftákovitejšieho ftáka a iné zábavné “vtákoviny”. Pozor, v deň otvorenia vstup zdarma, pripravená je degustácia vtáčieho mlieka a sprievodný program pre malých i veľkých. Výstava potrvá do 9. apríla 2001.

Výtvarná súťaž

Marec 2001 / Prečítané 2351 krát
Ministerstvo vnútra SR a Národ-né osvetové centrum Bratislava vyhlásili IV. ročník výtvarnej súťaže Polícia očami detí. Súťaž v kategóriách maľba, kresba, koláž a priestorová práca je určená pre deti materských a základných škôl a iných detských zariadení, podľa veku detí 3-6 rokov, 6-8, 9-11 a 12-15 rokov.

Vystavujú v Bojniciach

Ing. Eva Lupová / Marec 2001 / Prečítané 2266 krát
Pezinskí výtvarníci Dana Poláková a Jirko Vyhnálek predstavujú svoju tvorbu na samostatnej autorskej výstave v stredosloven-ských Bojniciach. Ich predajná výstava je prístupná od 15. marca v Galérii U dobrej víly a návštevníci na nej uvidia Danine obrazy, bábiky a aranžmány zo sušených kvetov, Jirko sa prezentuje už tradične svojou originálnou keramikou.

Výročia osobností mesta

Marec 2001 / Prečítané 2276 krát
# Alexander Lombardini - národovec, historik, archivár, právnik (12.4.1851 - 26.4.1897), 150. výročie narodenia; # Ján Zigmundík - spisovateľ, ľudovýchovný pracovník, pedagóg, publicista (1.4.1846 - 26.2.1938), 155. výročie narodenia;

Pozor na nákazu!

Marec 2001 / Prečítané 2286 krát
Zástupca prednostu Okresného úradu Pezinok Igor Lacko nás informoval, že 7. marca zasadala Okresná protinákazová komisia (OPK), ktorá sa zaoberala nákazovou situáciou v okrese a výskytom tzv. choroby šialených kráv (BSE) a slintačky a krívačky (SLAK) v niektorých európskych krajinách.

SPOMÍNAME

Marec 2001 / Prečítané 2339 krát
Spomienky na našich najbližších...

POĎAKOVANIE

Marec 2001 / Prečítané 2283 krát
Úprimne ďakujeme...

ZOMREL J. BOGNÁR

Marec 2001 / Prečítané 2370 krát
Dňa 9.3. 2001 zomrel vo veku 78 rokov JÁN BOGNÁR, bývalý tajomník Mestského úradu v Pezinku. Česť jeho pamiatke!

ÚSPECH PEZINSKEJ TV

redakcia / Marec 2001 / Prečítané 2165 krát
V dňoch 15.-17. marca 2001 V Martine sa uskutočnil pod názvom WORKSHOP 2001 v poradí už 3. ročník prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska.

Tatra banka do stredu mesta

Marec 2001 / Prečítané 2456 krát
Viacerí občania sa na nás obrátili so žiadosťou, aby sme napísali čo sa stavia na Moyzesovej ulici, vedľa budovy firmy ANECTEL (Globtel) a rožným objektom s vežičkou na Kollárovej ulici.

"Letí" Simona a Adam

Marec 2001 / Prečítané 2512 krát
V redakcii sme zisťovali, ktoré mená sa v minulom roku v Pezinku najčastejšie objavovali na rodných listoch novorodencov. U dievčat najobľúbenejším menom bola Simona (6x), ďalej Hana (5), Viktória (5), Dominika, Alexandra a Petra (4). U chlapcov “letí” Adam (7), Marek (5), Richard, Martin, Jakub, Matúš, Ján, Lukáš (4). Medzi 92 menami sa vôbec nenachádzajú u nás dosť často vyskytujúce sa mená - Mária, Anna, Marta, František, Štefan, Vladimír, Juraj, Anton, Dušan.

Najviac je Krasňanských

Marec 2001 / Prečítané 2313 krát
V januárovom čísle sme priniesli informáciu, že Pezinok k 31.12.2000 mal 21 865 obyvateľov. Zaujímalo nás, ktoré z priezvísk sa medzi našimi obyvateľmi vyskytuje najčastejšie. Zostaviť poradie najpočetnejších priezvisk za pomoci počítača nám pomohla pracovníčka oddelenia občianskych záležitostí MsÚ Alena Šindlerová. Tu je sedmička stovkárov: Krasňanskí (137), Guštafíkovci (134), Horváthovci (118), Demovičovci (116), Klamovci (103), Hanúskovci (102), Slimákovci (101). Tesne pod stovkou sú Slezákovci (96) a Čechovci (94).

Úspechy pezinského Taekwon-da

Adam Solga / Marec 2001 / Prečítané 2935 krát
Pezinský oddiel Taekwon-da sa 3. marca zúčastnil na Majstrovstvách SR v Bratislave, kde si počínal veľmi úspešne. Naši pretekári získali spolu 7 medailí, päť zlatých a dve bronzové.

Pezinčanky na atletickom šampionáte

Marec 2001 / Prečítané 2202 krát
V sobotu 24.2. sa v bratislavskej športovej hale ELÁN konali Majstrovstvá Slovenska v atletike dospelých. Na tomto šampionáte štartovali aj dve Pezinčanky, členky Slávie UK Bratislava, Barbora Micháliková a Martina Zborovanová.

ODIŠLI ZO SLOVAKOFARMY

Marec 2001 / Prečítané 2274 krát
Čierny Američan Melvin Simon (205 cm), pivot Slovakofarmy Pezinok, sa stal v kádri úradujúceho majstra “nadbytočným”, klub ho po ligovom zápase so Žilinou a tiež predchádzajúcich slabších výkonoch uvoľnil. Účinkovanie na poste trénera Slovakofarmy skončil aj tréner Stevan Tot. Po prehre jeho zverencov vo Svite a nevydarenej účasti v Saportovom pohári požiadal o dovolenku, ale vedenie klubu už o jeho služby neprejavilo záujem. Nahradil ho jeho asistent Milan Černický.

PSČ sa chce vyhnúť bojom o záchranu

Marec 2001 / Prečítané 2295 krát
Futbalisti PŠC Pezinok začali jarnú časť súťaže prekvapujúcim víťazstvom (1:0) na ihrisku vedúceho Rapidu Bratislava. Ale až ďalšie zápasy ukážu, či na poslednú chvíľu pozliepaný tím pred začiatkom súťaže, potvrdí svoje terajšie nečakané postavenie v strede tabuľky. Kormidelníka Vladimíra Ženiša čaká neľahká úloha, pretože cez zimnú prestávku jeho tím opustilo desať hráčov a prišlo len šesť posíl.

Veľká cena veteránov

Marec 2001 / Prečítané 3050 krát
VETERAN CAR CLUB Pezinok usporiada 28. apríla V. ročník Veľkej ceny veteránov do vrchu Pezinská Baba ako medzinárodnú jazdu pravidelnosti historických vozidiel.

Matutzek víťazne v Leondingu

Marec 2001 / Prečítané 2184 krát
Džudista Marek Matuszek sa po dlhšej prestávke, ktorá nasledovala po Olympiáde v Sydney, zúčastnil na významnejšom podujatí. V rakúskom Leondingu sa uskutočnil A-turnaj v džude, kde vyhral kategóriu do 66 kg. Marek porazil všetkých svojich súperov, vo finále Kórejčana Hwana.

Pohár v karate

Marec 2001 / Prečítané 2444 krát
Dňa 17.2. sa uskutočnilo v Banskej Bystrici II. kolo Slovenského pohára v karate a v bojových umeniach. Umiestnenie mladých pezinských karatistov:

NOVÉ PREVÁDZKY

Marec 2001 / Prečítané 3847 krát
# Zememeračská kancelária, Ľuboš Teyerl, Obrancov mieru 29, Pezinok; # TECHMIX - centrum zváracej techniky, Peter Illy, Bratislavská 79, Pezinok, Po-Pi: 7.30-16.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.; # Kaderníctvo EMKA, Katarína Vachová, Tehelná 9, Pezinok, Po-Ut: 8.00-15.00 hod., St-Pi: 12.00-19.00 hod.;

Program Kultúrneho centra

Marec 2001 / Prečítané 2446 krát
Apríl 2001

Program kina v Dome kultúry

Marec 2001 / Prečítané 2169 krát
Apríl 2001

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Marec 2001 / Prečítané 2344 krát
Apríl 2001