SUPERMARKET JEDNOTY na sídlisku Sever

Február 2001 / Prečítané 2425 krát
Víťazom 8.ročníka ankety NAJLEPŠIA PREDAJŇA ROKA sa stali: Už ôsmykrát organizovala redakcia Pezinčana v spolupráci s mestom a Klubom podnikateľov v Pezinku anketu Najlepšia predajňa roka.

REDAKCIA PEZINČANA SA SŤAHUJE

Február 2001 / Prečítané 2288 krát
Od pondelka 2. apríla 2001 nás nájdete už v Dome kultúry na Holubyho ul. č. 42 (vchod zboku - z pravej strany od evanjelickej fary) na II. poschodí, č. dv. 317 a 318, tel./fax: 0704/6413435.

Klubové priestory pre mladých

Február 2001 / Prečítané 2302 krát
Mladí Pezinčania majú dôvod na radosť. Naplnila sa ich túžba mať vlastné klubové priestory, ktoré im poskytlo mesto v Dome kultúry. Slávnostné otvorenie klubu sa uskutočnilo v piatok 9. februára. Túto chvíľu si nenechali ujsť nielen mladí ľudia, ale zvedavosť tam zaviedla aj tých skôr narodených.

Ako je to slikvidáciou čerpacej stanice? Spýtali sme sa primátora mesta Ing. Ivan Pessela

Február 2001 / Prečítané 2444 krát
Pán primátor, v uplynulých dňoch ste rokovali so zástupcom akciovej spoločnosti Slovnaft Benzinol o likvidácii jestvujúcej čerpacej stanice pohonných hmôt na Jesenského ulici. Môžete nám povedať, ktoré dôvody vedú k zrušeniu tohto čerpadla a kedy sa to má uskuuskutočniť?

Sociálna starostlivosť o občanov

Február 2001 / Prečítané 2435 krát
Mestské zastupiteľstvo 1. marca bude prerokúvať vyhodnotenie sociálnej koncepcie za rok 2000. Koncepcia zahŕňala starostlivosť o rodinu a deti, starostlivosť o starých a ťažko chorých občanov a občanov vyžadujúcich osobitnú pomoc. “V hodnotiacej správe uvádzame, že na úseku starostlivosti o rodinu a deti sme pozornosť zamerali na nefunkčné, zlyhávajúce a slabé rodiny.

SČÍTACÍ KOMISÁRI

Milan Oravec / Február 2001 / Prečítané 2472 krát
Ako sme už v našich novinách informovali v termíne 25. a 26. mája 2001 (rozhodujúcim okamihom je polnoc) sa uskutoční v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Podrobnejšie o organizácii sčítania budeme ešte informovať, zatiaľ nás zaujímalo, akým spôsobom boli zabezpečovaní sčítací komisári. O odpoveď sme požiadali prednostu MsÚ Ladislava Šafára:

MESTO PEZINOK

Ing. Ivan Pessel / Február 2001 / Prečítané 2283 krát
na NÁJOM nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.Pezinok, časť parc.č.816/1 - trvalý trávnatý porast s výmerou cca 2,86ha, v lokalite Rozálka (Kejda)

Rozšírenie štúdijných možností

RNDr. Alžbeta Vodová / Február 2001 / Prečítané 2275 krát
Riaditeľstvo Gymnázia v Pezinku oznamuje, že v školskom roku 2001/2002 otvorí jednu triedu osemročného štúdia a dve triedy štvorročného štúdia.

Navštívili nás

Február 2001 / Prečítané 2263 krát
# 15.1. rokoval primátor Ivan Pessel s predstaviteľom firmy Interdat K. Hamalom o riešení rozostavaného objektu na Holubyho ul.; # 22.1. rokoval primátor so zástupkyňou Asociácie pre vedu a techniku ohľadne priestorov; # 22.1. rokoval primátor s p. Lukšíkom z Prevencie AD o spolupráci s mestom;

Navštívili sme

Február 2001 / Prečítané 2248 krát
# 13.1. sa zúčastnil zástupca primátora na gymnaziálnom plese; # 14.1. zástupca primátora bol na Valnom zhromaždení dobrovoľného požiarneho zboru; # 15.1. na Krajskom úrade v Bratislave rokoval primátor o zvýšení počtu tried na Gymnáziu a o privatizácii polikliniky; # 16.1. navštívili primátor so zástupcom Charitný dom ohľadne spolupráce v sociálnej oblasti;

Grinavský občianský výbor

Daniela Klamová / Február 2001 / Prečítané 2330 krát
Začiatkom tohto roku začal svoju činnosť Grinavský občiansky výbor (GOV). Vznikol ako reálna potreba obyvateľov Grinavy, ktorá zapláta komunikačnú dieru medzi nimi, mestským úradom a ostatnými orgánmi a inštitúciami. Hlavným poslaním GOV je zlepšiť životné podmienky obyvateľov miestnej časti. Cieľom je komunikácia s predstaviteľmi MsÚ, koordinácia postupov napomáhajúcich rozvoju obce, získavanie a šírenie informácií o aktuálnom dianí v obci a jej rozvoj vo viacerých oblastiach (kultúra, šport a pod.).

Ocenenia mladým vytvarníkom

Mjr. PO Peter Ronec / Február 2001 / Prečítané 2365 krát
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v spolupráci s Centrom voľného času v Pezinku zorganizoval výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl okresu Pezinok na tému Požiarna ochrana očami detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriach: starší a mladší žiaci. Do okresnej súťaže boli zaradené najlepšie práce zo školského kola.

DIABETICI CHCÚ PROTESTOVAŤ

jš / Február 2001 / Prečítané 2224 krát
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Pezinku sa pripojila k celoslovenskej petičnej akcii diabetikov za zrušenie doplatku za inzulín.

ÚHK prešetril petíciu

Február 2001 / Prečítané 2198 krát
Obyvatelia domu na Muškátovej ulici č. 22-24 doručili na Mestský úrad v Pezinku petíciu proti zámeru mesta vybudovať v susedstve ich bytoviek ďalší bytový dom s 24 bytmi. Petíciu prešetrovala hlavná kontrolórka mesta Elena Antalová.

Vkladná knižka pre prvého Pezinčana

Február 2001 / Prečítané 2233 krát
Slávnostný akt zápisu prvého dieťaťa narodeného v treťom tisicročí sa uskutočnil na pezinskej radnici v sobotu 10. februára. Prvorodeným Pezinčanom v tomto roku sa stal Patrik Noga, ktorý prišiel na svet 1. januára o 0.44 hod. Primátor mesta I. Pessel na slávnostnom prijatí odovzdal rodičom Patrika dar mesta - vkladnú knižku s obnosom 5 tisíc korún.

Naši slávni rodáci

Ing. Eva Lupová / Február 2001 / Prečítané 2507 krát
Pre záujemcov o históriu mesta pripravil Mestský úrad v spolupráci s Malokarpatským múzeom v poradí už 14. vychádzku po pamätihodnostiach Pezinka. Uskutoční sa 29. marca 2001 a bude venovaná osobnostiam spojených s našim mestom. Zraz účastníkov je o 15.00 hod. pri rodnom dome Jána Kupeckého na Kupeckého ulici. Odtiaľ povedie cesta do múzea, kde pripravili jeho pracovníci rozprávanie a obhliadku vzácnych exponátov súvisiacich so životom a dielom slávnych Pezinčanov, či J. Zigmundíka, J. Ľ. Holubyho, F. K. Meissla a ďalších.

Začali prípravy Vinobrania

Ing. Eva Lupová / Február 2001 / Prečítané 2235 krát
Hoci nás od tejto jednej z najvýznamnejších udalostí pezinského programového kalendára tohoto roka delí sedem mesiacov, organizátori už rozbehli jeho prípravu. Postupne budeme čitateľov o aktuálnych skutočnostiach informovať. Zatiaľ uvádzame termín konania tohoto podujatia - 21. až 23. september 2001. Známe je i to, že mu bude predchádzať prezentácia partnerského mesta Neusiedl am See z Rakúska v Pezinku, ktorá sa uskutoční od 16. do 23. septembra s vyvrcholením práve na Vinobranie.

Budú makovať

Ing. Eva Lupová / Február 2001 / Prečítané 2257 krát
Kto by nemal rád makové rezance, buchty, štrúdľu a iné dobroty z tejto suroviny. Osvedčené recepty našich babičiek podľa ktorých pripravovali spomínané dobroty a nielen tie, sa budú môcť dozvedieť a prakticky vyskúšať účastníci ďalšieho kurzu prípravy regionálnych špecialít. Už tradične ho organizuje Malokarpatské múzeum vo svojich priestoroch pod vedením riaditeľky Danky Kopálovej a najbližšie stretnutie sa uskutoční 22. marca o 16.00 hod.

Strom vyrúbali so súhlasom

Milan Oravec / Február 2001 / Prečítané 2137 krát
Vlani v decembri sme dostali do redakcie list občianky Anny Andelovej, ktorá s pohoršením reagovala na výrub stromu pri ich bytovke na ul. Obrancov mieru č. 43, ktorý bol použitý ako Vianočný strom na Radničnom námestí. Pisateľka okrem iného uviedla, že strom zasadili chlapi z ich bytovky pred 30 rokmi a krášlil ich okolie a chránil ich pred vetrami, preto je smutné, že takto oň nechtiac prišli.

CHCEM PLATIŤ!

Ivan Tichý / Február 2001 / Prečítané 2431 krát
Pred rokmi som si v hodinárstve HOFI na ulici Holubyho 35 v Pezinku kúpil pánske náramkové hodinky, teraz už dávno po záručnej lehote. Mojim nešťastným zaobchádzaním mi sporadicky odpadlo z ciferníka zopár číselných označení. Posledne (už tretíkrát) 13. januára.

Ekumenické stretnutie veriacich

Oľga Čechová / Február 2001 / Prečítané 2354 krát
Dňa 24.1. sme sa zúčastnili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na ekumenickom stretnutí veriacich Rímsko-katolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi v pezinskom evanjelickom kostole. Celý program sa niesol v duchu ekumenizmu, či už v kázňach pani farárky Heleny Benkovej a pátra Františka Očenáša, modlitbách veriacich alebo v krásnych náboženských piesňach. Domov sme odchádzali naplnení krásou tejto chvíle, keď dominovali najmä slová, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus “... aby sme všetci jedno boli” (Evanjelium podľa Jána 1721).

Súťaž v písaní na stroji a počítači

Február 2001 / Prečítané 3010 krát
Obchodná akadémia v Pezinku z poverenia Krajského úradu usporiadala 9. februára krajské kolo súťaže žiakov stredných odborných škôl v písaní na stroji a počítači a úprave textu na počítači. Na súťaži sa zúčastnilo 37 žiakov z ôsmich bratislavských škôl a z Obchodnej akadémie v Pezinku.

Drevárarska fabrika zamestná 450 ľudí

Milan Oravec / Február 2001 / Prečítané 2426 krát
Vlani v auguste sme uverejnili správu o problémoch v Malokarpatskej drevárskej fabrike, ktorá sa dostala do konkurzu a hrozilo ku koncu roku hromadné prepúšťanie pracovníkov. Túto informáciu sme mali potvrdenú z Okresného úradu práce. Našťastie k tomuto už nedošlo, lebo jedna z najväčších fabrík v okrese zmenila majiteľa.

JARNÉ PRÁZDNINY

Február 2001 / Prečítané 2456 krát
Jarné prázdniny na školách v Bratislavskom kraji budú v termíne 5.-9. marca 2001. Vyučovanie sa začne 12. marca.

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

Február 2001 / Prečítané 2236 krát
Na Mestskom úrade v Pezinku zaevidovali v roku 2000 spolu 31 sťažností, z toho štyri od anonymných pisateľov. Z uvedeného počtu bolo 12 oprávnených, 7 čiastočne oprávnených a 12 neoprávnených. Opodstatnené sťažnosti sa týkali dodržiavania všeobecne záväzných nariadení o chove zvierat, cintorínoch a odpadoch, stavebného zákona (oplotenie, stavba chlievov, šopy), zmluvného stavu PBS s.r.o. a užívania majetku mesta.

Pozvánka na vínne trhy

Organizátori VTP 2001 / Február 2001 / Prečítané 2178 krát
Združenie pezinských vinárov a vinohradníkov v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom, Združením malokarpatská vínna cesta a mestom Pezinok už šiestykrát privíta v Kultúrnom centre 20.-21. apríla 2001 vinárov z celého Slovenska a Českej republiky na vínnych trhoch.

Výstava ĽUBOMÍRA RAPOŠA

Február 2001 / Prečítané 2343 krát
V Malokarpatskom múzeu v Pezinku otvorili 15. februára výstavu modranského fotografa a maliara Ľubomíra Rapoša. Autor je známy nielen svojim experimentovaním na rozhraní fotografických techník a maľby ale aj svojim vzťahom k nášmu vinohradníckemu regiónu, ktorý sa mu stal inšpiráciou i láskou.

DAJTE NÁM O TOM VEDIEŤ

Február 2001 / Prečítané 2259 krát
* Stalo sa, alebo bude niečo zaujímavé v Pezinku? * Máte vy, alebo váš sused zaujímavého koníčka?

Marian Krajčovič v G5

OSA / Február 2001 / Prečítané 2391 krát
Pezinský rodák, maliar Marian Krajčovič (1952) sa predstaví prvýkrát v našom meste výberom zo svojej výtvarnej tvorby od 2. marca v Galérii G 5 na ul. M. R. Štefánika č. 5. Dielo tohto umelca je známe nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, najmä vo Francúzsku, kde mal niekoľko výstav.

S. Tot na dovolenke

Február 2001 / Prečítané 2192 krát
Tréner Slovakofarmy Pezinok po prehre s Chemosvitom Svit požiadal vedenie klubu o dovolenku. V zápase v Košiciach ho zastupoval jeho asistent Milan Černický. S. Tot sa netají sklamaním z vypadnutia zo Saportovho pohára i z prehry vo Svite v najvyššej slovenskej basketbalovej súťaži. To, že na čas odchádza od mužstva odôvodňuje tým, že má za sebou veľmi dlhú a namáhavú prípravu na sezónu a mimoriadne ťažké zápasy v nej, z čoho sa cíti veľmi unavený.

Nielen zlaté ruky, ale aj zlaté srdce

Veronika Penyaková / Február 2001 / Prečítané 2209 krát
Chcem sa poďakovať primárke interného oddelenia MUDr. Noskovičovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Juranovej a kolektívu sestričiek, ktoré pracujú v Nemocnici s poliklinikou v Modre, za ich nesmiernu láskavosť, trpezlivosť, vľúdne slovo s akým pristupujú k svojim pacientom. Želám im veľa šťastia, zdravia a úspechov.

Blahoželáme

Február 2001 / Prečítané 2179 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Február 2001 / Prečítané 2189 krát
Úprimne ďakujeme...

Spomienka

Február 2001 / Prečítané 2341 krát
Spomienka na našich najbližších...

Milan Rastislav Štefánik a Pezinok

Mgr. Jozef Motešický / Február 2001 / Prečítané 2615 krát
V súvislosti s výstavou prof. J. Fusku z Nadácie M. R. Štefánika: M. R. Štefánik - astronóm, vojak, diplomat v pezinskom Malokarpatskom múzeu sa popri iných vynára aj otázka vzťahu M. R. Štefánika k Pezinku. Vzťah Štefánika k Pezinku, ak obídeme obdobie jeho detských a stredoškolských študentských čias, treba chápať predovšetkým v zmysle jeho kontaktu s rodinou rozhľadeného pezinského vzdelanca Jána Zigmundíka.

Spomíname

Február 2001 / Prečítané 2269 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Február 2001 / Prečítané 3662 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Vyhlásenie literárnej súťaže

Február 2001 / Prečítané 2180 krát
Mestský úrad v Pezinku v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlásili 9. ročník literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok. Poslaním súťaže je podporiť a spropagovať literárnu tvorbu mladých talentov.

SÚŤAŽE V KNIŽNICI

Február 2001 / Prečítané 2281 krát
Malokarpatská knižnica (MK) v Pezinku usporiadala pre žiakov základných škôl vlastivednú súťaž o našom meste. Pozostávala z desiatich kôl a zúčastnilo sa na nej 35 súťažiacich. Prvé miesto obsadil Ľubomír Kanka, žiak ZŠ na Fándlyho ul., druhé Adam Danišovič a tretie Jozef Veverka (obaja z pezinského Gymnázia).

Víťazstvo S. Špánikovej

Február 2001 / Prečítané 2350 krát
V sobotu 27. januára sa uskutočnilo v Pezinku 3. kolo Slovenského pohára v kickboxe. Súťaž pozostávala z troch kategórií - semi, light a full contact. Pezinskí pretekári z Karate klubu ZŠ Kupeckého ul. ani tentoraz nesklamali. Najväčším úspechom bolo 1. miesto Svatavy Špánikovej v ženskej kategórii 60 kg semi.

Vyrastá nový športový talent

Február 2001 / Prečítané 2587 krát
V sobotu 3. februára sa uskutočnili v hale ELÁN v Bratislave majstrovstvá Slovenskej republiky v ľahkej atletike žiakov. Vynikajúce úspechy na šampionáte dosiahla žiačka ZŠ Na bielenisku Barbora Micháliková, ktorá vyhrala beh na 60 m a na 150 metrov skončila druhá.

Postupujú do CHYNORIAN

jh / Február 2001 / Prečítané 2350 krát
V pezinskom Dome kultúry sa vo februári uskutočnila oblastná súťaž recitátorov z Trnavského a Bratislavského kraja v prednese poézie. Najúspešnejší súťažiaci postúpili na 8. ročník slovenského festivalu poézie Ponitrie Valentína Beniaka 2001.

TRI PRVÉ MIESTA

Február 2001 / Prečítané 2347 krát
Mladí pezinskí džudisti sa zúčastnili 28. januára na Medzinárodnom turnaji žiakov a žiačok v maďarskom Mosonmagyaróváre. Výsledky: žiačky - 1. miesto Patrícia Siekelová (do 30 kg), 1. miesto Monika Siekelová (do 33 kg), 2, miesto Romana Noskovičová (do 27 kg), žiaci - 1. miesto Roman Oravec (do 30 kg), 3. miesto Adam Uherek (do 44 kg).

Basketbal

Február 2001 / Prečítané 2275 krát
Basketbalisti Pezinka dosiahli vo februári dva mimoriadne výsledky - v Krompachoch dosiahli najvyššie ligové víťazstvo 129:41 a vo Svite utrpeli v tohtoročnej súťaži prvú prehru vysokým rozdielom 86:64.

Výročia osobností MESTA

Február 2001 / Prečítané 2256 krát
* František Bokes - historik, publicista (24.3.1906 - 20.3.1968), rodák, 95. výročie narodenia; * Jozef Ľudovít Holuby - botanik, etnograf, kultúrny pracovník, (25.3. 1836 - 15.6.1923), 165. výročie narodenia; * Jozef Hanúsek - herec (12.11. 1927 - 27.3.1971), rodák, 30. výročie úmrtia; * Ján Bahýľ - vynálezca, stav. a strojný inžinier (25.5.1856 - 13.3. 1916), 85. výročie úmrtia. (Pripravujeme v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou).

Program Kultúrneho centra

Február 2001 / Prečítané 2197 krát
Marec 2001

Program kina v Dome kultúry

Február 2001 / Prečítané 2215 krát
Marec 2001

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2001 / Prečítané 2169 krát
Marec 2001

POĎAKOVANIE

OSA / Február 2001 / Prečítané 2229 krát
Mesto Pezinok a jeho obyvatelia ďakujú za pekný novoročný ohňostroj firme PYRA Bratislava a Pezinčanom, ktorí ho už niekoľko rokov pripravujú a to menovite p. Mariánovi Polakovičovi, p. Kovačovskému so synom a p. Bedecsovi.