Príjemné prežitie vianočných sviatkov

redakcia / December 2001 / Prečítané 2567 krát
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok

Na záver roka

Ing. Ivan Pessel / December 2001 / Prečítané 2135 krát
Milí spoluobčania, o pár dní sa skončí rok 2001. Pre samosprávu i pre naše mesto to bol náročný rok. Pre množstvo úloh, ale i preto, že pri príprave viacerých rozvojových zámerov narážame na nedostatok financií. I napriek tomu, môžem konštatovať, že sa nám v Pezinku darí celkom úspešne plniť úlohy, ktoré máme zakotvené v programovom vyhlásení mestského zastupiteľstva, bez toho, že by sme mesto zadlžovali.

Novoročné oslavy

December 2001 / Prečítané 2109 krát
Aj tento rok sa uskutoční v našom meste spoločné privítanie nového roka a oslava štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Tradičné stretnutie občanov, na ktoré vás srdečne pozývame, bude 1. januára na Radničnom námestí. O 1.00 hodine oslava začne štátnou hymnou, po nej bude nasledovať novoročný príhovor primátora mesta. Vyvrcholením bude ohňostroj.

Boh ešte dôveruje človekovi!?

Peter Slepčan / December 2001 / Prečítané 2120 krát
Keď človek niečo tvorí a dielo mu nevyjde, zvyčajne nepodarok zničí a začne odznovu. Keď to však ide veľmi ťažko, tak sa svojho zámeru zriekne a venuje sa niečomu inému. Vianoce nám pripomínajú, že Boh sa so svojím najväčším dielom človekom takto nespráva.

K urnám prišlo málo voličov

December 2001 / Prečítané 2135 krát
V sobotu 1. decembra sa uskutočnili prvé regionálne voľby na Slovensku. Poznačila ich nezvyčajne nízka účasť voličov. Voliť prišlo v rámci Slovenska 26 percent, v Bratislavskom kraji 24 percent, v okrese Pezinok a v samotnom Pezinku len 22 percent voličov.

Do roku 2002 s vyrovnaným rozpočtom

December 2001 / Prečítané 2020 krát
Vo štvrtok 13. decembra poslednýkrát v tomto roku rokovalo Mestské zastupiteľstvo. Hlavnými bodmi programu boli rozpočty mesta a mestských firiem na rok 2002, hlavné ekonomické zámery, návrh tvorby a čerpania fondov, Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, vyhodnotenie činnosti orgánov mesta a iné.

Osobitné ekonomické zámery mesta na rok 2002

December 2001 / Prečítané 2045 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2002 tieto ekonomické zámery: 1. Cestný svetelný priechod v Grinave (pri ev. kostole) 750 tis. Sk 2. Cestný svetelný priechod pri Poliklinike 500 tis. Sk

SPÝTALI SME SA JUDr. Ladislava Šafára, prednostu MsÚ

December 2001 / Prečítané 2227 krát
Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslankyňa Alžbeta Šipošová poukázala na to, že v našom meste nezastavuje ani jeden rýchlikový spoj, kým v Senci takéto vlaky stoja. Robí mestský úrad niečo preto, aby stáli i u nás niektoré rýchliky?

Spomienka na Meissla

Ing. Eva Lupová / December 2001 / Prečítané 2198 krát
Pri mene F.K. Meissla sa mnohým Pezinčanom vybaví maximálne ulica v meste, ktorá je po ňom pomenovaná. Nie všetci vedia, že to bol významný lekárnik, vedecký pracovník a pezinský kronikár.

Pre lepšiu orientáciu

Ing. Eva Lupová / December 2001 / Prečítané 2208 krát
Mesto Pezinok vydalo už piatykrát Kalendár podujatí. Najnovší - na rok 2002, je k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9. Vyšiel v náklade tisíc kusov a obsahuje prehľad tradičných i nových kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pripravovaných v Pezinku na budúci rok.

Zmeny sobášných dní

December 2001 / Prečítané 2099 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo od 1. januára 2002 za sobášne dni - každý piatok a každú párnu sobotu v mesiaci. Zároveň splnomocnilo primátora mesta v prípadoch osobitného zreteľa udeliť výnimku na iný sobášny deň.

GRANT na riešenie rekreačnej oblasti

December 2001 / Prečítané 2189 krát
Lyžiarsky oddiel Pezinok získal Grant z programu PHARE pre cestovný ruch na riešenie štúdie rekreačnej oblasti Baba - Stupy. Projekt by mal komplexne zahrnovať služby poskytované priamo lyžiarskym oddielom, ale aj záležitosti, ako sú doprava, parkovanie na Babe, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie vôd, riešenie kameňolomu a takisto aj jeho kontakt s rekreačnou oblasťou Stupy, cykloturistickými a pešími trasami, v nadväznosti na náučné chodníky - Holubyho chodník a banský chodník.

Skauti žiadajú o pomoc

December 2001 / Prečítané 2048 krát
Na zasadnutie MsZ prišli zástupcovia pezinského skautského zboru Modrý oblak s požiadavkou, aby im mesto poskytlo vhodnejšie priestory na činnosť.

Navštívili nás

December 2001 / Prečítané 2043 krát
# 19.11. rokoval primátor Ivan Pessel so zástupcami firmy Batea o uvažovanej výstavbe nového cintorína; # 19.11. rokoval primátor s Jánom Kovalčíkom vo veci zmeny organizácie dopravnej zdravotnej služby v okrese Pezinok; # 22.11. rokoval primátor s riaditeľom pobočky PKB ohľadne možnosti využitia jej bankových služieb;

Navštívili sme

December 2001 / Prečítané 2054 krát
# 15.11. sa primátor zúčastnil na kontrolnom dni na Starej radnici; # 16.11. sa primátor zúčastnil na basketbalovom turnaji stredných škôl Bratislavského kraja na SOU na Komenského ulici; # 19.11. sa zúčastnil primátor na slávnostnom odovzdávaní Jánskeho plachiet viacnásobným darcom krvi;

Novozvolení poslanci regionálneho parlamentu za okres Pezinok

December 2001 / Prečítané 2615 krát
Výsledky volieb poslancov (počet hlasov)

Kde získali hlasy?

December 2001 / Prečítané 2099 krát
O počte hlasov kandidátov na poslancov VÚC rozhodovali voliči v celom okrese, ktorý tvoril jeden volebný obvod. Zo štyroch novozvolených poslancov za okres sú traja z Pezinka.

Vďaka za podporu

Ivan Pessel / December 2001 / Prečítané 1996 krát
Milí občania, ďakujem vám za podporu, ktorú ste mi prejavili vo voľbách za poslanca Vyššieho územného celku Bratislavského kraja. Chcem vás ubezpečiť, že sa vynasnažím počas môjho poslaneckého pôsobenia v regionálnom parlamente čo najúčinnejšie presadzovať spoločné záujmy obyvateľov Pezinka a okresu.

JANUÁROVÉ PREZENTÁCIE

Ing. Eva Lupová / December 2001 / Prečítané 2119 krát
Aj tohto roku sa predstaví Malokarpatský región a v rámci neho i naše mesto v samostatnej expozícii na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Slovakiatour. Na ploche 60 m2 budeme spolu s ďalšími mestami a obcami patriacimi do Malokarpatskej vínnej cesty ponúkať potenciál Pezinka hlavne v oblasti cestovného ruchu.

Zapojte sa do ankety PREDAJŇA ROKA

Ing. Eva Lupová / December 2001 / Prečítané 2089 krát
Udeľovanie titulu Predavač roka a neskôr Predajňa roka má v Pezinku už pevnú tradíciu. Kým v minulosti o víťazoch tejto súťaže rozhodovali vyplnené hlasovacie lístky s menami predavačov, či názvami predajní, ktoré zasielali do redakcie čitatelia časopisu Pezinčan, postupne sa škála hlasujúcich rozšírila aj o užívateľov internetu a minulý rok do rozhodovovania zasiahli účastníci špeciálnej ankety.

Pátranie

December 2001 / Prečítané 2059 krát
Pracovníci kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku žiadajú majiteľov osobných motorových vozidiel zn. Škoda 105 alebo 120, ktorým v čase od 1.10. do 25.11. 2001 z vozidiel odcudzili autorádio na týchto pezinských parkoviskách: na Štefánikovej ul., pred obchodným domom Jednota, Holubyho ul. z bočnej strany Domu kultúry (vchod do TV) a Potočná ul. pred Net-Café, aby to oznámili na kriminálnu políciu, tel. č. 096152 3301, alebo osobne na OR PZ v Pezinku, Šenkvická 14.

Vyškolili mestských sprievodcov

December 2001 / Prečítané 2577 krát
V obradnej sieni Mestského úradu odovzdal primátor Pezinka Ivan Pessel vo štvrtok 6. decembra štrnástim úspešným účastníkom kurzu mestských sprievodcov osvedčenia. Ich držiteľov oprávňujú k výkonu sprievodcovskej činnosti po meste Pezinok a zároveň sú pre potencionálnych záujemcov o tieto služby zárukou kvality. Sú medzi nimi:

Povolenia na rybolov

December 2001 / Prečítané 2141 krát
Výbor Mestskej organizácie Pezinok Slovenského rybárskeho zväzu oznamuje svojim členom, že vydávať povolenia na rybolov na rok 2002 bude v kancelárii MsO SRZ v Pezinku na Radničnom nám. č. 9 v týchto termínoch:

Ách tí vodári...

December 2001 / Prečítané 2176 krát
Pred prvým decembrovým víkendom sa vyskytla porucha na vodovodnej sieti v uličke zv. Fortna, ktorá spája Hrnčiarsku a Holubyho ulicu. Pracovníci Vodární a kanalizácií urobili za pomoci strojov výkop a poruchu odstránili. Všetko by bolo v poriadku, keby vykopanú jamu v najužšom úseku uličky aj zahrnuli.

Neublížte si zábasvnou pyrotechnikou

December 2001 / Prečítané 2217 krát
Každý rok sa vyskytujú prípady úrazov spôsobených zábavnou pyrotechnikou, najmä počas silvestrovskej noci a na Nový rok. Výbušniny rozhodne nepatria do rúk deťom, hlavne nie bez dozoru dospelej osoby. Deti do 18 rokov môžu po poučení používať prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, búchacie guličky, lietajúce motýle, včely, malé fontánky, ohnivé krúžky, blikavky, vystreľovacie konfety.

PRÍĎTE K ROZHĽADNI NA VEĽKEJ HOMOLE

December 2001 / Prečítané 2187 krát
Pred pár dňami odovzdali do užívania novú rozhľadňu na Veľkej Homole. Organizátori z radov dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na jej výstavbe, pozývajú Pezinčanov na stretnutie milovníkov Malých Karpát, uskutoční sa 1. januára 2002 o 13.00 hod. pri rozhľadni.

Priechody pre chodcov v Grinave

František Somorovský / December 2001 / Prečítané 2217 krát
V polovici novembra tohto roka sa v hornej časti Grinavy tesne popri štátnej ceste II/502, ba i v telese tejto cesty začali na dvoch miestach vŕtať robotníci. Zbíjačkami rozbili betóny, krompáčmi a lopatami vyhĺbili jamy, ktoré neskôr zasypali betónovou zmesou. Keď na betónové podstavce priskrutkovali kovové telesá, ktoré horným ramenom zasahovali nad teleso štátnej cesty už sme vedeli, že ide o vybudovanie nových priechodov pre peších so svetelnou signalizáciou.

Na okraj

December 2001 / Prečítané 2140 krát
Škoda pán Somorovský, že ste sa nezúčastnili na stretnutí občanov z grinavskej časti mesta s primátorom Ivanom Pesselom, vedúcim oddelenia výstavby MsÚ Michalom Ondrovičom a vedúcou odboru životného prostredia a výstavby OkÚ Pezinok Annou Gaálovou, ktoré zorganizoval Grinavský občiansky výbor. Tam sa o priechodoch hovorilo. Reč bola aj o priechode pri Grobskej ceste, ktorý je medzi ekonomickými zámermi mesta na budúci rok.

Napísali ste nám...

Mgr. Alena Berezňáková, Š.P., IF / December 2001 / Prečítané 2140 krát
Obraciam sa na Vás s troma záležitosťami, ktoré ma trápia, alebo mám voči ním výhrady. Najskôr k otázke, ktorú ste v mene istých poslancov položili v minulom čísle Pezinčana, ohľadom organizovania Vinobrania v Pezinku každý rok. Myslím si, že netreba zatiaľ vymýšľať, stačí keď táto akcia bude u nás každé dva roky. V tejto zlej ekonomickej situácii to nemôže predsa mestu ani nám občanom prospieť.

Prezentovali svoju zručnosť

December 2001 / Prečítané 2006 krát
Aj v tomto roku sa uskutočnili v priestoroch Domu kultúry Dni učňovského školstva. Pod názvom TAK TOTO VIEME sa žiaci SOU Štefánikova a Komenského ul. predstavili s praktckými ukážkami učebných odborov, kde prezentovali svoj um a zručnosť.

Svetelná križovatka v prevádzke

December 2001 / Prečítané 2346 krát
Minulý mesiac bola daná do užívania riadená svetelná križovatka na uliciach Holubyho-Jesenského-Moyzesova. Vyriešil sa tým viacročný problém, ktorého riešenia sa dožadovali občania z radov chodcov i motoristov. Pri zhustenej premávke na hlavnej ceste sa chodci takmer nemohli dostať na druhú stranu alebo vodiči zaradiť sa do prúdu z vedľajšej komunikácie.

Zapojili sa do európskej spolupráce

Žiaci 9. A ZŠ Kupeckého v Pezinku / December 2001 / Prečítané 2025 krát
Základná škola na Kupeckého ulici sa v rámci programu SOKRATES zúčastňuje na projekte Traditional feasts and festivals (Tradičné jedlá a slávnosti), ktorý prebieha od 1. augusta 2001 do 31. júla 2002. Koordinujúcou školou sme my a partnerskými školami sú IES Sebastian Fernandez, Cartaya v Španielsku a Scuola Media Statale Luigi Valli, Narni Scalo v Taliansku.

Kominár Miško v službe aj sviňu zabíjal...

Milan Oravec / December 2001 / Prečítané 3449 krát
Kominára sme vždy spájali so šťastím. Rozhodli sme sa preto, že na prahu nového roku jedného vyhľadáme. Avšak nájsť dnes kominára nie je také jednoduché. Spomenuli sme si na všetkým nám dobre známeho, 76-ročného Michala Slezáka. Pod prezývkou Kominár Miško ho poznajú nielen Pezinčania, ale aj v širokom okolí. Aj keď kominárčinu zavesil na klinec, stále má k nej blízky vzťah.

Sedemdesiatnik Anton Urban

December 2001 / Prečítané 2324 krát
23. decembra 2001 sa dožíva významného životného jubilea - 70 rokov, Ing. Anton Urban. Narodil sa v Černovej pri Ružomberku. Po skončení gymnázia pokračoval v štúdiu na vysokej škole ČVUT v Prahe.

Betlehémske svetlo

December 2001 / Prečítané 2162 krát
Opäť sa blíži čas Vianoc, sviatky porozumenia a pokoja. I vy si môžete vziať malý plamienok pokoja do vašich príbytkov. Pezinskí skauti budú rozdávať Betlehemské svetlo 23. decembra od 10.00 do 15.00 hod. pri skautskej klubovni v mestskom parku (napravo od Zámockej vinárne). Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať i v kostoloch, termín bude oznámený včas.

Nedožité šesťdesiatiny Vladimíra Nosáľa

redakcia / December 2001 / Prečítané 2106 krát
Dňa 6.11. 2001 sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny dobrého priateľa, vzácneho človeka, dlhoročného redaktora Slovenského rozhlasu, humoristu, autora veselých scénok a knižiek Ing. Vladimíra Nosáľa.

Povesť o KUBRICKÉHO MLYNE

Peter Sandtner / December 2001 / Prečítané 3216 krát
Neďaleko Pinelovej nemocnice sa nachádzajú ruiny Kubrického mlyna, o ktorom sa nám zachovala táto povesť. V tých časoch žil v mlyne mladý mlynár so svojou ženou a malým dieťaťom. Raz poobede mlynár sekal na dvore mlynský kameň a pritom vznikal rytmický klepotavý zvuk. Jeho žena zatiaľ pestovala v kuchyni dieťa.

Blahoželáme

December 2001 / Prečítané 2195 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spomíname

December 2001 / Prečítané 2183 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

December 2001 / Prečítané 3220 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Zomrel D. Slobodník

December 2001 / Prečítané 2145 krát
Vo štvrtok 13. decembra vo veku nedožitých 75 rokov náhle zomrel poslanec Národnej rady SR za Hnutie za demokratické Slovensko Dušan Slobodník.

SLOVENSKO očami veľvyslankyne

Peter Šoula / December 2001 / Prečítané 2158 krát
V bratislavskej Galérii Z na Ventúrskej ulici bola výstava rakúskej veľvyslankyne Gabriely Matznerovej - Holzerovej pod názvom Servus Slovensko. Pozostávala z 58 obrazov hradov, zámkov a miest. Z Pezinského okresu boli dva motívy zo Svätého Jura a po jednom z Modry a Červeného Kameňa. Všetky boli maľované gvašovou technikou (vodové krycie farby).

Cajlané v roku 2001

František Féder / December 2001 / Prečítané 2323 krát
Od začiatku roku sme sa pripravovali na XVI. celoštátnu prehliadku malých dychových hudieb v Lednickom Rovnom v dňoch 15.-17. júna. Zúčastnilo sa na nej tridsať kapiel. Naša DH Cajlané postúpila spolu s ďalšími desiatimi dychovkami do hlavnej súťaže, kde získala 83,1 bodu zo sto možných. Zabezpečila si tak zlaté pásmo - 2. miesto a okrem toho jej speváčky získali cenu odbornej poroty za spev.

ORIGINÁL 2001

December 2001 / Prečítané 2050 krát
K obohateniu kultúrneho života v našom meste každoročne významne prispieva Galéria G 5, ktorej podujatia možno označiť visačkou vysokej kvality.

Koncert M. Rottrovej

December 2001 / Prečítané 2268 krát
Veľký úspech zaznamenala na novembrovom koncerte v Pezinku nezhasínajúca hviezda česko-slovenskej hudobnej scény Marie Rottrová. V preplnenej sále Domu kultúry zaspievala jej preslávené soulovo ladené pesničky z konca 60. rokov i piesne z najnovšieho albumu Podívej, ktorý vyšiel pri príležitosti jej šesťdesiatín.

PODUJATIA detského knižnižného oddelenia

Marta Follrichová / December 2001 / Prečítané 2489 krát
V roku 2001 naše oddelenie popri bežnej výpožičnej činnosti pripravilo pre svojich detských čitateľov aj množstvo kvalitných podujatí, na ktorých sa deti mohli stretnúť so zaujímavými osobnosťami kultúrnej obce. Bolo to napríklad stretnutie s vydavateľstvom Perfekt, ktoré nám sprostredkovalo besedu s autormi knihy O fyzike trochu inak Erikom Kleinom a Vladimírom Lukešom.

Hľadá sa nový priestor na cintorín

December 2001 / Prečítané 2273 krát
Mesto Pezinok vzhľadom na naplnenosť jestvujúceho cintorína musí neodkladne riešiť výstavbu nového. Podľa schváleného územného plánu má byť zriadený v priestore na ľavej strane od cesty II/503 v smere na Viničné (medzi areálom firiem Batea a Lineál). Tieto pozemky v rámci konkurzného konania Poľnohospodárskeho družstva Pezinok zakúpila firma Batea.

Záchranná a dopravná služba

December 2001 / Prečítané 3215 krát
Od 1. januára 1992 existuje štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR - Záchranná a dopravná zdravotnícka služba (ZDZS) so sídlom v Bratislave. Počas svojej existencie sa rozrástla na organizáciu s viac ako 350 zamestnancami. Svoje pracoviská má v Bratislave a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok. Spádová oblasť pre zásahovú činnosť má rozlohu 2053 km2 s takmer 620 tisíc obyvateľmi.

ČO PRINESIE NOVÉ VZN O ODPADOCH

Oľga Moťovská / December 2001 / Prečítané 2254 krát
V nadväznosti na nový zákon o odpadoch Mestské zastupiteľstvo v Pezinku prijalo nové všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch, ktoré nadobudne účinnosť 1.1. 2002.

NOVÉ PREVÁDZKY

December 2001 / Prečítané 5301 krát
# AUTOOPRAVOVŇA - Peter Hlavanda, Šenkvická cesta 1, Pezinok. Po-Pi: 8.00-16.00 hod.; # STILL STREET - predaj textilu, Maroš Tarábek, M.R. Štefánika 35, Pezinok. Po-Pi: 9.00-18.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.; # AGW, s.r.o., finančno-poradenské služby, M.R. Štefánika 25, Pezinok. Po-Pi: 8.00-18.00 hod.;

QUO VADIS výchova?

RNDr. Katarína Horváthová / December 2001 / Prečítané 2366 krát
V dňoch 25. a 26. októbra sa v našom meste už po štvrtýkrát konal festival Eugena Suchoňa - celoslovenské stretnutie najlepších mladých hudobných interpretov základných umeleckých škôl, víťazov súťaží. Je známe, že hudba šľachtí človeka, navyše naše deti navštevujú ZUŠ, vybrali sme sa preto vo štvrtok večer na 1. festivalový koncert, ktorý sa konal v estrádnej sále KC.

Reakcia na článok

o / December 2001 / Prečítané 1988 krát
Dovoľujeme si v mene organizátorov reagovať na kritický postreh uverejnený na tejto strane a týkajúci sa výstavy svetového fotografa slovenského pôvodu Roberta Vana, ktorú v rámci Mesiaca fotografie pripravilo Občianske združenie P.R.D. Okrem iného tu boli vystavené aj dva umelecké mužské akty, no v žiadnom prípade, ako mali možnosť vidieť aj stovky návštevníkov, sa nejednalo o nevkus alebo pornografiu, pretože aj pisateľka článku hovorí o umení.

Historický úspech pezinského džuda

jt / December 2001 / Prečítané 1888 krát
Športová hala Butterfly v Rači bola dejiskom semifinálových a finálových bojov družstiev mužov v džude. Favoritom šampionátu bolo družstvo Pezinka, ktoré postúpilo do play off z prvej priečky.

Slovakofarma vo finále Česko-Slovenského pohára

December 2001 / Prečítané 1987 krát
V dňoch 29.11. - 1.12. sa v Pezinku hrala jedna z dvoch semifinálových skupín 1. ročníka Česko-Slovenského pohára v basketbale. Okrem domácej Slovakofarmy mohli diváci vidieť aj tri české mužstvá - Spartu Praha, NH Ostrava a SČP Ústí nad Labem.

Víťazstvo Horákovej

kt / December 2001 / Prečítané 2104 krát
Pezinskí kickboxeri sa 1. decembra zúčastnili na II. kole slovenského pohára v Nitre. Opäť dosiahli skvelé výsledky. Alexandra Horáková triumfovala v kategórii semi kontakt dorastenky - 55 kg, Marcela Tahotná (semi kontakt ženy - 55 kg) a Michal Peniak (light kontakt muži, +81 kg) získali druhé a Viktor Džogánik (light kontakt muži - 81 kg) štvrté miesto.

KARATISTI V HURBANOVE

K. Tahotný / December 2001 / Prečítané 2160 krát
V Hurbanove sa 8. decembra uskutočnila posledná tohtoročná súťaž karatistov. Naši pretekári si vďaka tvrdej tréningovej príprave vybojovali pekné umiestnenia. Sedem z nich získalo prvé miesto (Michaela Kohútová 2x, Natália Gavorníková, Lukáš Kuchta, Martina Poizlová, družstvo dorasteniek - Hupková, Gregušová, Kohútová, družstvo žiačok - Poizlová, Gavorníková, Pravdová). Na druhých priečkach sa umiestnili: Marcela Tahotná 2x, Igor Voštiar, Martin Žilinský, družstvo žiakov - Lisičan, Voštiar, Kuchta.

Vianočný turnaj

December 2001 / Prečítané 1969 krát
Grinavský občiansky výbor organizuje v stredu 26. decembra v telocvični ZŠ Orešie Vianočný turnaj v sálovom futbale 2001. Začiatok je o 14.00 hod.

LYŽOVAČKA NA BABE

December 2001 / Prečítané 2352 krát
Na pezinskej Babe, ktorá je najvýz- namnejším strediskom zimných športov v Malých Karpatoch (výška 527 m.n.m.), je lyžiarska sezóna v plnom prúde.

FUTBAL potrebuje POMOC

December 2001 / Prečítané 2023 krát
Pezinský futbal sa dostal do zložitej ekonomickej situácie, ktorá sa odrazila aj na postavení áčka PŠC v III. lige po jesennej časti (posledné miesto). Klubová pokladnica je prázdna, nieto peňazí ani na zaplatenie základných výdavkov. Alarmujúci stav by mala riešiť komisia, ktorá sa bude v najbližších dňoch pezinským futbalom zaoberať celoplošne (vrátane ďalších dvoch oddielov Baníka a GFC). Komisia by mala načrtnúť riešenie existenčných problémov, zlepšenie systému práce ale aj stanovenie náročnejších kvalitatívnych športových cieľov.

Basketbalový turnaj gymnazistov

Ľubomír Blažek / December 2001 / Prečítané 2065 krát
V dňoch 16.-17. novembra zorganizovali členovia Rady rodičov gymnázia, v spolupráci s riaditeľkou Alžbetou Vodovou, v športovej hale SOU na Komenského ulici medzinárodný basketbalový turnaj o Pohár 17. novembra, na ktorom sa zúčastnili gymnáziá z Bratislavy, Levíc, družobného Wiener Neustadt a domáceho Pezinka.

Program Kultúrneho centra

December 2001 / Prečítané 2110 krát
Január 2002

Program kina v Dome kultúry

December 2001 / Prečítané 1987 krát
Január 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2001 / Prečítané 2107 krát
Január 2002

Mikuláš v GRINAVE

December 2001 / Prečítané 1951 krát
Aj medzi grinavské deti, vďaka Grinavskému občianskemu výboru, v onen zasnežený deň zavítal Mikuláš. V pastoračnom centre mu tí najodvážnejší zarecitovali, spoločne mu všetci zaspievali Tichú noc a Mikuláš im za odmenu nechal veľký kôš plný sladkostí. Anjelikovia mu pomohli rozdať všetky darčeky a po ich odchode si deti ešte schuti zatancovali na diskotéke. Daniela Klamová

Posedenie pri hudbe

Štefan Šutta / December 2001 / Prečítané 1968 krát
Základná organizácia telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Pezinok usporiadala 17. novembra v Dome kultúry Posedenie pri hudbe pre zdravotne postihnutých občanov okresu Pezinok. Zúčastnilo sa na ňom 210 členov zo základných organizácií z Pezinka, Senca, Modry a Šenkvíc.

Stretnutie najúspešnejších

December 2001 / Prečítané 1822 krát
Primátor Pezinka Ivan Pessel pozýva 25. januára 2002 najúspešnejších Pezinčanov, ktorí reprezentovali v uplynulom roku naše mesto v oblasti športu na majstrovstvách Slovenska, Európy a sveta. Toto poďakovanie je symbolickým poďakovaním za ich úsilie a ocenením ich mimoriadnych športových výkonov.

VIANOČNÉ TRHY V MÚZEU

December 2001 / Prečítané 1874 krát
Bez celomestských vianočných trhov by sme si vari december v Pezinku už ani nevedeli predstaviť. V tomto roku sa stánku s vianočnými ozdobami, darčekmi a rozvoniavajúcimi dobrotami presťahovali z námestia pred múzeum a do jeho dvora. Zmenil sa i hlavný organizátor podujatia, po desiatich rokoch sa ním znovu stalo Malokarpatské múzeum v spolupráci s Kultúrnym centrom a Mestom Pezinok.