Mestská plaváreň pred otvorením

August 2000 / Prečítané 2427 krát
Vo štvrtok 31. augusta bude slávnostne otvorená mestská plaváreň na Komenského ulici. Dodávatelia stavebnej a technologickej časti ukončili práce a svoje dielo odovzdajú užívateľom. Nielen vlastné bazény a príslušné sociálne zariadenia, ale aj espresso a rehabilitačné stredisko, kde bude odborný lekár so sestrami a masérom.

Môžeme sa tešiť darom prírody

August 2000 / Prečítané 2065 krát
Blížiaci sa september nám dáva už na vedomie, že končí čas letných dovoleniek a detvákom odzváňa koniec najdlhších školských prázdnin. Užili sme si leta v rôznych podobách, na rôznych miestach. Niektorí dali prednosť domácemu prostrediu, iní hľadali hrejivejšie podnebie na plážach južných morí. Podstatné je to, že sme si oddýchli a načerpali nových síl, do dní, v ktorých už budú prevládať starosti.

NOVÝ HOTEL V CENTRE MESTA

August 2000 / Prečítané 2276 krát
V rekonštruovanom objekte na Kollárovej ulici č. 20 (vedľa hotela Grand) bude v najbližších dňoch otvorený nový hotel LIPA, ktorého majiteľmi sú pezinskí podnikatelia Daniela a Imrich Gašparovičovci. Ubytovacie priestory budú v nadzemných podlažiach a v podkroví. V hoteli bude deväť izieb s vlastným sociálnym zariadením a tri dvojizbové bunky. Celková ubytovacia kapacita bude tridsať lôžok, s možnosťou prístelky. Izby budú zariadené atypickým nábytkom vyššieho štandardu.

Pocta Kupeckému

August 2000 / Prečítané 2119 krát
Mesto Pezinok už po druhýkrát pripravuje dôstojnú spomienku slávneho rodáka - významného barokového maliara Jána Kupeckého. Dňa 9. septembra sa uskutoční Pocta Kupeckému II. venovaná 260. výročiu jeho úmrtia. Autorom projektu je zástupca primátora Mgr. Oliver Solga, historik umenia.

Verejná vyhláška

Ing. Ivan Pessel / August 2000 / Prečítané 2210 krát
V zmysle § 3 ods. 1 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna dňom 8. augusta 2000 do odvolania vyhlasujem ZÁKAZ VSTUPU ako i ZÁKAZ VJAZDU motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku. Zákaz sa nevzťahuje na vlastníkov, správcov alebo nájomcov resp. obhospodárova- teľov vinohradov alebo ich pracovníkov. Nedodržanie tohto zákazu je sankcionovateľné podľa osobitných predpisov (§ 46, § 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch alebo § 13 a zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel).

Nenakrúcalo sa na mestskom kúpalisku

August 2000 / Prečítané 2818 krát
V denníku Nový čas vyšiel 3.8. 2000 článok pod názvom Nakrúcal detské pornofilmy, zrejme prevzatý z agentúry TASR. V článku sa uvádza, že na pezinskom kúpalisku sa uskutočnilo v apríli tohto roku nakrúcanie pornografických videofilmov. Mesto Pezinok má vážne výhrady voči skresľujúcej informácii, dotýkajucej sa dobrého mena Mesta Pezinok z týchto dôvodov:

Rozprávkové povolenia na prípojky

Ing. Helena Kobzová / August 2000 / Prečítané 3084 krát
Nie každý, kto stavia, vie, že vydaním stavebného povolenia nemá všetko "povolené". Veľmi dôležité je rozkopávkové povolenie, ktoré sa týka prípojok na verejné siete. Vzhľadom na to, že sa v praxi veľakrát stretáme s prekvapením typu "ja som si myslel, že keď mám stavebné povolenie, môžem rozkopávať komunikáciu", rozhodli sme sa informovať našich spoluobčanov o povinnosti požiadať v zmysle vydaného stavebného povolenia mesto (ako správcu miestnych komunikácii) o vydanie rozkopávkového povolenia, v ktorom sa určia presné podmienky a termín realizácie.

NÁVŠTEVA JAPONSKEJ PRINCEZNEJ

August 2000 / Prečítané 2249 krát
Naše mesto poctí svojou návštevou 7. októbra tohto roku jej cisárska výsosť, japonská princezná Sayako. V sprievode primátora mesta si pozrie časť expozície Malokarpatského múzea. Súčasťou jej sprievodu bude aj skupina japonských žurnalistov. Celkovo princezná strávi na Slovensku päť dní a miestami jej pobytu budú okrem Pezinka, samozrejme, hlavné mesto Bratislava a susedná Modra.

Mestské zastupiteľstvo v septembri

August 2000 / Prečítané 2189 krát
Vo štvrtok 14. septembra 2000 sa zídu po dvojmesačných letných prázdninách poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku na riadnom zasadnutí, ktoré bude už 14. od komunálnych volieb. Na programe rokovania budú správy: Kultúrny život v meste, Informácia o činnosti kultúrnej komisie, Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho centra, Informačného centra a TV Pezinok, Informácia o terestriálnom vysielaní TV a i. Rokovanie Mestského zastupiteľstva je verejné.

NIŽŇANSKÝ JE PROTI

August 2000 / Prečítané 2130 krát
Splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy Viktor Nižňanský sa vyslovil vo večernom žurnále rádia Twist dňa 13. augusta, že ani po ďalších rokovaniach nemení svoj názor, že vyšší územný celok Bratislava by mal byť bez prímestských okresov Pezinok, Senec a Malacky. O tom, že návrh novej územnej reformy ráta s tým, že mestá a obce bývalého okresu Bratislava-vidiek majú byť pričlenené do Trnavského vyššieho územného celku sme už písali.

Výročie SNP

plk. v.v. Ing. Ľudovít Šušol / August 2000 / Prečítané 3036 krát
Päťdesiatešieste výročie Slovenského národného povstania si pripomíname bezprostredne pred blížiacim sa tretím tisícročím. Vraciame sa k nemu s vedomím a úctou. Povstaním sme účinne vstúpili na svetovú scénu boja pokrokových síl proti hitlerovskému fašizmu.

Požiarnici medzinárodne

August 2000 / Prečítané 2264 krát
V piatok 22. septembra sa uskutoční v Pezinku jubilejný 15. ročník medzinárodnej súťaže v požiarnickom športe MALOKARPATSKÝ POHÁR. Organizátori pozvali na súťaž špičkové požiarne jednotky z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Štartovať bude aj víťaz z predchádzajúcich dvoch ročníkov Hasičský záchranný zbor mesta Ostravy.

Navštívili nás

August 2000 / Prečítané 2223 krát
# 19.7. prijal primátor Ivan Pessel pezinských vinárov a prerokoval s nimi riešenie ich problémov; # 24.7. prijal primátor členov organizačného výboru divadelného festivalu Cibulák 2000; # 24.7. prijal primátor zástupcov občianskej iniciatívy Človek v meste, ktorí mu odovzdali petičné hárky s podpismi občanov proti výstavbe benzínového čerpadla;

Navštívili sme

August 2000 / Prečítané 2179 krát
# 18.7. sa zúčastnil primátor na výberovom konaní na dodávateľa terestriálneho vysielania; # 28.7. sa zúčastnil primátor na tlačovej besede v Bratislave o návrhu koncepcie územnej správy a začlenenia obcí a miest regiónu do Trnavského vyššieho územného celku;

NET CAFE

August 2000 / Prečítané 2608 krát
Nejedno želanie mladých ľudí bolo, aby v našom meste vznikla internetová kaviareň. Ten čas sa naplnil. Na Potočnej ulici vyrástla kaviareň, ktorá svojím osobitým štýlom vhodne rozšírila sieť našich pohostinských zariadení.

Pri dopravných nehodách v okrese zomreli traja ľudia

August 2000 / Prečítané 2272 krát
Na území nášho okresu bolo od 1.1. do 30.6. 2000 308 dopravných nehôd, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku pokles o 66 nehôd. Pri nehodách bolo 49 osôb zranených, z toho 17 ťažko (o 5 viac ako v 1. polroku m.r.) a 29 ľahko, traja ľudia boli usmrtení.

V pezinskom drevokombináte hromadné prepúšťanie

August 2000 / Prečítané 2068 krát
K 31.12.2000, po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty, ukončí pracovný pomer v Malokarpatskej drevárskej fabrike a.s. Pezinok, ďalších 166 pracovníkov, z toho 12 administratívnych, 14 odborných majstrov, 132 robotníkov a 8 pomocných robotníkov. Tým sa úplne zastaví výroba v jednej z najväčších pezinských firiem.

Verejnoprospešné práce

August 2000 / Prečítané 2405 krát
Od prvého augusta začala platiť novela zákona o zamestnanosti, ktorá umožňuje vytvárať pre dlhodobo nezamestnaných možnosti verejnoprospešnej práce pomocou účelovej dotácie. Okresný úrad práce z pridelených financií môže zamestnávateľom (obciam, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam, štátom uznaným cirkvám, nadáciam, Červenému krížu a pod.), ktorí možnosti v rámci verejnoprospešných prác vytvoria, uhradiť mzdové a poistné náklady.

Na rade sú mlyny

August 2000 / Prečítané 2415 krát
Cieľom v poradí už 11. vychádzky po pamätihodnostiach Pezinka sú miestne vodné mlyny. Keďže prehliadka všetkých 14 (alebo miest, kde stáli) by bola časovo náročná, organizátor podujatia Mestský úrad si vybral iba zachovalejšie z nich - Schaubmarov mlyn a po ceste účastníci uvidia i Fabiánov mlyn a dozvedia sa kde stál Kubrický mlyn.

Výstava psov

August 2000 / Prečítané 2505 krát
Vo Vinosadoch sa 9. septembra uskutoční špeciálna výstava psov plemien Čierny teriér, Hovawart, Cavalier King Spaniels a Nemecký pinč. Súčasťou podujatia bude oblastná výstava psov všetkých plemien. Začiatok o 9.00 hod. na futbalovom ihrisku.

Program VINOBRANIA 2000 v Modre

August 2000 / Prečítané 2210 krát
V dňoch 22.-24. septembra sa uskutočnia v Modre tradičné malokarpatské oberačkové slávnosti VINOBRANIE 2000. Organizátori pre návštevníkov pripravili bohatý program:

NOVÉ PREVÁDZKY

August 2000 / Prečítané 2259 krát
* Second Hand NINA, Elena Futasová, Kupeckého 23, Pezinok, Po-Pi: 10.00-18.00 hod., So: 08.00-12.00 hod.; * PEDIKÚRA, Danica Holzmannová, KC-Holubyho 42, Pezinok, Po-Pi: 10.00-17.00 hod.; * AGADOS Slovakia, s.r.o., výroba a predaj prívesných vozíkov, Myslenická 1, Pezinok, Po-Pi: 07.30-16.00 hod.

Z DOPRAVNÉHO IHRISKA TRHOVISKO

August 2000 / Prečítané 2332 krát
LIST ČITATEĽA Dočítal som sa v Pezinčanovi, že v priestore dopravného ihriska na Kupeckého ulici bude trhovisko. Nikde som sa však nedočítal, čo bude s ihriskom, so zeleňou, so stromami. Bude sa po kúskoch prenajímať, predávať, až zanikne? Myslím si, že občania by s tým nesúhlasili, veď je to pre deti najbezpečnejšie miesto na výučbu pravidiel cestnej premávky.

List čitateľky

Jozefína Trginová, redakcia / August 2000 / Prečítané 2132 krát
Aj keď už dlhé roky nebývam v Pezinku, vždy sa tam rada vraciam. Keď mám možnosť, vždy si so záujmom prečítam Vaše noviny - od prvej do poslednej strany. Teším sa zo všetkých úspechov, ktoré Pezinok dosiahol. Mám úprimnú radosť, keď čítam alebo počúvam pochvaly, ako sa Vaše (ale aj moje) mesto mení k lepšiemu.

Nechceli dopustiť rozpad klubu

August 2000 / Prečítané 2146 krát
Nebolo žiadnym tajomstvom, že futbal v PŠC Pezinok sa dostal do hlbokej krízy. V priebehu minulého ročníka klub opustili prezident P. Mašura, tréner Š. Slezák, potom aj ich nástupcovia. Mužstvo seniorov, účastník III. ligy, skončilo v súťaži na nelichotivom 12. mieste, keď v jarnej časti získalo len päť bodov. Bezvládie v klube sa odrazilo samozrejme v hráčskej disciplíne i v malom záujme reprezentovať klub a mesto.

Kde sú veci z Bolívie?

August 2000 / Prečítané 2198 krát
Do redakcie sme dostali list B. Petrika z Košíc, z ktorého vyberáme: - Srdce mi poskočilo radosťou, keď som po dlhom čase, na mojom sedemmesačnom putovaní po štátoch Južnej Ameriky, začul v Bolívii slovenčinu. Prihovoril som sa preto, nemenej prekvapeným rodákom, mieracim práve na pivo. Pridal som sa k nim. Pri debate som sa dozvedel, že ide o troch podnikateľov z Pezinka a jedného z Rače.

PLAVÁREŇ

August 2000 / Prečítané 3746 krát
Osem mesiacov trvala rozsiahla rekonštrukcia mestskej plavárne na Komenského ulici. Následne potom čo mesto získalo od Krajského úradu do svojho majetku nefunkčnú školskú plaváreň, začalo realizovať jednu z najväčších investičných akcií z mestského rozpočtu (29 mil. Sk).

Kapucíni v Pezinku

August 2000 / Prečítané 3827 krát
Arcibiskup Juraj Selepčéni povolal z Viedne kňazov kapucínske-ho rádu ako misionárov. Do Pezinka boli slávnostne uvedení 10. júna 1674. Nasťahovali sa do fary na Farskej ulici a do správy dostali vtedajší farský kostol Panny Márie. Venovali sa obnove duchovného života v Pezinku i na okolí. Získali si uznanie u vtedajších vládcov za svoju charitatívnu činnosť (opatrovanie postihnutých morom v roku 1711).

Spomienky

August 2000 / Prečítané 2311 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovania

August 2000 / Prečítané 2375 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

August 2000 / Prečítané 2271 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

August 2000 / Prečítané 3170 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Pouličné ryžovanie zlata na PERMONÍKU

August 2000 / Prečítané 2525 krát
Organizátori tohtoročného PEZINSKÉHO PERMONÍKA zaradili do programu atrakciu – pouličné ryžovanie zlata. Vraj, zatiaľ ešte nikto na Slovensku takéto čosi neusporiadal. A tak, okolo prístreškov s kaďami, naplnenými vodou, sa hemžilo neustále veľa ľudí. Počas dvojdennej akcie si ryžovanie skúsilo stotridsať návštevníkov. Usporiadatelia pripravili 333 sáčkov s pieskom, v ktorých boli po tri zlatinky,

Pezinok bol týždeň srdcom hudobnej Európy mladých

August 2000 / Prečítané 2201 krát
V rámci projektu Hudba bez hraníc v srdci Európy, zaštíteného Európskou úniou, sa od 24. do 28.7. 2000 uskutočnil v Pezinku medzinárodný work-shop mladých autorov a interprétov vážnej hudby. Zúčastnilo sa na ňom vyše 20 mladých ľudí z Rakúska, Maďarska, Bulharska, Talianska, Česka a Slovenska.

Pocta Kupeckému

August 2000 / Prečítané 2179 krát
Pri príležitosti 260. výročia smrti pezinského rodáka, barokového maliara, portrétistu Jána Kupeckého sa 9. septembra 2000 uskutoční otvorenie výstavy a vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže POCTA KUPECKÉMU II.

LOGO KNIŽNICE

Mgr. Anna Gašparovičová / August 2000 / Prečítané 2223 krát
Dňa 10.8.2000 rozhodla výberová konisia o víťazovi súťaže - LOGO Malokarpatskej knižnice v Pezinku, ktorá bola vyhlásená v apríli. Súťaž bola anonymná a mená autorov návrhov boli zverejnené až po určení víťazného návrhu. Víťazom sa stal Pezinčan Rudolf Kujovič, študent 5. ročníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Telegraficky

August 2000 / Prečítané 2215 krát
Spoločný koncert ľudovej hudby Buchgrabler z partnerského rakúskeho mesta Neusiedl am See a pezinskej dychovej hudby Cajlané sa uskutoční v nedeľu 27. augusta o 17.30 hod. v Zámockom parku.

Vyšli maxipohľadnice

August 2000 / Prečítané 2186 krát
Jednou ranou 24 múch - tak možno výstižne označiť vydanie pohľadnice formátu A 5, ktorá sa v júli objavila vo vybranej sieti predajní v Pezinku. Je na nej už spomínaných 24 vydarených fotografií Pezinčana Jána Štrbu, ktoré vytvárajú reprezentačnú mozaiku nášho vinohradníckeho mesta. S podobnou filozofiou je urobená i pohľadnica Malokarpatského regiónu.

Výročia osobností mesta

August 2000 / Prečítané 2234 krát
# Pavol Libay - umelecký zlatník (16.9.1800 - okt. 1866), rodák, 200. výročie narodenia; # Teodor Hirner - hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg (20.4. 1910 - 14.9.1975), pôsobil v Pezinku v rokoch 1932-39 ako učiteľ a zbormajster, 25. výročie úmrtia; # Ján Mockovčák - náboženský spisovateľ, autor duchovných piesní, kňaz (22.1.1799 - 19.9.1885), 115. výročie úmrtia.

Kontroly nelegálnej práce

JUDr. Ida Konopová / August 2000 / Prečítané 2244 krát
Pri hodnotení polročnej kontrolnej činnosti Národného úradu práce, Okresný úrad práce v Pezinku sa po prvýkrát pozornosť venovala aj oblasti výkonu kontroly nelegálnej, tzv. čiernej práce. Túto oblasť kontroly vykonával NÚP OÚP Pezinok v odbornej súčinnosti s Daňovým úradom Pezinok, Okresným úradom Pezinok a OR PZ SR Pezinok v zmysle vzájomnej Dohody z apríla 2000, ktorej gestorom bolo MPSVaR SR.

S mladými o mladých - II.

August 2000 / Prečítané 2367 krát
V júlovom vydaní nášho časopisu sme otvorili diskusiu na tému života mladých ľudí v našom meste. Ako sme avizovali, v tomto čísle bude reč o tom: 1. Čo mesto pre mládež robiť musí, lebo mu to ukladá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - o. i. je v ňom zakotvené, že mesto: - ...utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú činnosť, telesnú kultúru a šport; - ...obstaráva a schvaľuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestal;

JUBILEUM POLICAJNEJ ŠKOLY

August 2000 / Prečítané 7566 krát
V Pezinku sídli stredná odborná škola Policajného zboru. Má tridsaťročnú tradíciu. V roku 1969 bol uznesením Federálnej vlády vytvorený Pohotovostný útvar Verejnej bezpečnosti. Rozkazom ministra vnútra v roku 1991 bola zriadená Stredná odborná škola Policajného zboru.

Medaila mladej atlétky pri rozlúčke so školou

August 2000 / Prečítané 2143 krát
Vynikajúci úspech zaznamenala mladá atlétka Martina Zborovanová zo ZŠ na Fándlyho ul., zverenkyňa trénerky Mgr. Ireny Hlinkovičovej, keď na International Childrens Games Millenium Festival v Hamiltone v Kanade vybojovala druhé miesto vo vrhu guľou a domov si priviezla striebornú medailu.

Desiate preteky automobilov do vrchu na Babe

August 2000 / Prečítané 2584 krát
Ďalšie motoristické podujatie s visačkou európskej kvality sme mohli vidieť v Pezinku. V nedeľu 23. júla sa na Pezinskej Babe už po desiatykrát uskutočnili automobilové preteky do vrchu Slovakia Matador, ktoré prilákali tisícky divákov. Podujatie bolo ôsmym v rámci seriálu majstrovstiev Európy a rakúšan Leitgeb so svojou Fadewoubolo zároveň súčasťou rakúskeho i slovenského šampionátu.

SLOVAKOFARMA pred novou sezónou

August 2000 / Prečítané 3790 krát
Hráči 5-násobného slovenského majstra BK Slovakofarma Pezinok začali s prípravou na novú sezónu 17.júla. Prípravu pod vedením nového trénera Stevana Tota, ktorého asistentom sa stal Milan Černický (ukončil hráčsku kariéru) začali títo hráči: Kuznecov, Lukjanec, Mičuda, Weiss, Snopko, Štec, Ďuračka, Berdzenišvili (návrat z hosťovania v Leviciach), Beťko a Háger. Príprava prebiehala až do 7. augusta v domácich podmienkach, využívala sa športová hala, posilňovňa i bežecké terény. Začiatkom augusta sa pripojili k mužstvu aj opory Ristanovič a Naglič a nový hráč Dragan Aleksič.

LIBANTOVCI vo vynikajúcej forme

August 2000 / Prečítané 2146 krát
Na Silickej planine pri Rožňave sa uskutočnili tri etapy 24. ročníka Veľkej ceny Slovenska v orientačnom behu. Prvé dve etapy boli súčasťou Slovenského pohára elity a rátali sa tiež do súťaže o Cenu Prvej stavebnej sporiteľne. Na pretekoch štartovalo 1500 pretekárov z 11 európskych krajín. Horúcimi želiezkami v ohni boli Pezinčania - súrodenci Katarína a František Libantovci. Reprezentantka Sokola Pezinok vyhrala suverénne všetky tri etapy s výsledným časom 166:27 min. (trate 3x7 km, prevýšenie 190 až 285 m), pred Bokrošovou (Maď.) 193:38 a Ryšavou (ČR) 195:23.

Volejbalistky v októbri

August 2000 / Prečítané 2202 krát
Nový ročník extraligy žien začína 7. októbra. Pezinské VTC v prvom kole hostí nováčika VITAL Bratislava. V našom družstve nenastali oproti minulému ročníku podstatnejšie zmeny. Odišla len Veiglová. Káder doplnia Andrášová z Kežmarku a niektoré juniorky. Príprava začala 1.augusta. Jej súčasťou sú plánované turnaje v Liptovskom Hrádku, Senici, Znojme a v Pezinku a sústredenie v Liptovskom Jáne. Kompletné vylosovanie základnej časti prinesieme v budúcom čísle.

Šampionát cyklistov

August 2000 / Prečítané 2139 krát
Pretekári pezinského Klubu horskej cyklistiky KLIMATEX SCHWINN sa začiatkom augusta zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v cross-country v Trenčíne. Na veľmi ťažkej až nebezpečnej trati sa najlepšie umiestnili - Táňa Kutlíková v kategórii žien na druhej pozícii a Matúš Uher medzi juniormi taktiež druhý. Na júlových majstrovstvách Slovenska na dráhe si v kategórii kadetov (14-15 roční) dobre viedol Štefan Petergáč, ktorý obsadil 3. pozíciu v špurte a 7. v pevnom štarte.

Malokarpatský fučiak

Peter Šoula / August 2000 / Prečítané 2328 krát
Klub slovenských turistov Lokomotíva Bratislava pripravuje na sobotu 9. septembra 15. ročník turistického pochodu Veľký Malokarpat-ský fučiak. Trasy sú na 45 kilometrov s 1600 m prevýšením a na 35 km s 1400 m prevýšením. Štart je od 7. do 8. hodiny pred kinom Nádej na námestí hrdinov v Rači. Cieľ je tiež v Rači.

Program Kultúrneho centra

August 2000 / Prečítané 2151 krát
September 2000

Program kina v Dome kultúry

August 2000 / Prečítané 2261 krát
September 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

August 2000 / Prečítané 2172 krát
September 2000

Noví majstri Slovenska

August 2000 / Prečítané 2033 krát
Tohtoročnými majstrami Slovenska vo vodnom lyžovaní v kategórii dofénov sa stali mladí Pezinčania reprezentujúci bratislavský Inter - Matej Kunert (12) a Simona Šimon-čičová (13), zverenci trénerky Heleny Kunertovej. Obaja pretekári boli víťazmi slovenského šampionátu aj v minulom roku.

Na Cajlanskej je to tak!

ER / August 2000 / Prečítané 1998 krát
Ideš do dôchodku tiež, že si pokoj užiješ? Ale pravda tá je taká, ver, nevieš čo ťa čaká. Lebo naša mládež nová potrebuje psychológa, a smolu máš, keď je blízko, škola či kúpalisko.

VÝŠIVKY

August 2000 / Prečítané 2714 krát
Kultúrne centrum v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Pezinku usporiadali výstavu výšiviek pod názvom Naše babky nezaháľajú. Výstava, pozostávajúca z takmer 150 ručných prác, bola inštalovaná na I. poschodí v Dome kultúry a potrvá do 31. augusta 2000.

Jazykové kurzy

August 2000 / Prečítané 2385 krát
Anglický a nemecký jazyk pre dospelých - organizuje Mgr. Viola Nováková na Fándlyho škole Pezinok, 2 hod. týždenne celý školský rok 2000-2001, poplatok za hodinu 25 Sk. Otvorenie kurzov: 12.9. 2000 o 18.00 hod. na Fándlyho škole v Pezinku. Informácie: Obrancov mieru 15, 902 01 Pezinok, č.tel. 0704/ 641 1311, 0905 662 504.