Vážení Pezinčania,

redakcia / Jún 2000 / Prečítané 2262 krát
všetkým vám, čo sa chystáte na letné dovolenky a prázdniny, želáme príjemné dni oddychu s pekným počasím a krásnymi zážitkami.

Pezinok žil Cibulákom

Jún 2000 / Prečítané 2409 krát
Pezinok cez posledný júnový víkend žil divadlom a hudbou. Už po trinásty raz sa tu konal tradičný medzinárodný divadelný festival CIBULÁK. Meno podujatia, ktorého história sa začala v skromnučkých podmienkach písať v roku 1987, už dobre poznajú nielen na Slovensku a v Čechách, ale i vo Francúzsku a v Japonsku.

AKO PO ZRUŠENÍ MALÉHO TRHOVISKA?

Jún 2000 / Prečítané 2339 krát
Už sme informovali, že Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení tzv. malého trhoviska pri obchodnom dome. Na dôvod sme sa spýtali zástupcu primátora Mgr. Olivera Solgu:

Trojuholník ako symbol spolupráce a priateľstva

Jún 2000 / Prečítané 2770 krát
V nových spoločensko-ekonomických podmienkach integrujúcej sa Európy si aj mesto Pezinok hľadá partnerov na spoluprácu, výmenu kultúrnych aktivít, kontaktovanie škôl a mladých ľudí, ale i možnosti rozvoja turistiky, podnikania a pod. Spoločným úsilím sa nám podarilo vytvoriť družobné vzťahy s maďarským mestom MOSONMA- GYARÓVÁR a rakúskym NEUSIEDL AM SEE. Primátori spomínaných miest Ivan Pessel, Pál Stipkovits a Kurt Lentsch slávnostne podpísali 21. júna v Neusiedl am See dohodu o cezhraničnej spolupráci aj s konkrétnymi aktivitami až do roku 2003.

NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY

Jún 2000 / Prečítané 2605 krát
Od 28. mája t.r. sú v platnosti nové cestovné poriadky železničnej a autobusovej dopravy. Vzhľadom na viaceré zmeny odporúčame cestujúcim, ktorí využívajú verejnú dopravu nepravidelne, aby sa o odchode vlaku či autobusu informovali vopred.

O PLAVÁRNI A STAREJ RADNICI

Jún 2000 / Prečítané 2178 krát
Podľa informácie preberacie konanie rekonštrukčných prác plavárne začne 30. júna 2000. Montáž a dodávka interiérov má byť ukončená do 20.7., oplotenie, vonkajšie úpravy a chodníky do 30.7. t.r. Zatiaľ nebude dokončená sauna, pretože pri sondáži stavbári zistili nedostatky v izoláciach a tiež v použití azbestocementových materiálov.

Reštaurovanie vzácnej pamiatky

Jún 2000 / Prečítané 2193 krát
V minulom mesiaci bolo ukončené výberové konanie na reštaurovanie Mariánského stĺpa na Radničnom námestí (pri veži Dolného kostola). Reštaurovanie bude robiť bratislavská firma VILLARD, ktorú vybrala odborná komisia z 12-tich uchádzačov. Vzácne súsošie je z roku 1749 a bude zreštaurované a slávnostne odhalené 14. júna v roku 2001. Umiestnené bude na mieste dnešnej fontány na Radničnom námestí.

OKNO Z KONCA 14. STOROČIA

Jún 2000 / Prečítané 2224 krát
Mnohí Pezinčania si už iste všimli, že dom na Holubyho ulici č. 9 (starší obyvatelia ho ešte stále označujú ako "Švarcov fotoateliér") prežíva svoju renesanciu. Majiteľ domu dal tento objekt kompletne a odborne zreštaurovať a práve pri umelecko-historickom prieskume objavili aj vzácne gotické okno na uličnej fasáde.

Nezabudnite na anketu

Jún 2000 / Prečítané 2294 krát
Vážení občania, v minulom čísle sme uverejnili dotazník zameraný na prípravu výstavby rodinných domov v obytnej zóne Rozálka. Pripomíname vám, že odpovede na otázky treba doručiť na Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, odd. výstavby, do 10. júla 2000. V prípade, že sa vám dotazník nedostal do rúk môžete oň požiadať v redakcii Pezinčana alebo priamo na oddelení výstavby MsÚ.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA MSÚ

Jún 2000 / Prečítané 2135 krát
Dňa 8. júna t.r. sa konal na Mestskom úrade v Pezinku už po tretíkrát Deň otvorených dverí. Uskutočnilo sa deväť besied predstaviteľov mestskej samosprávy s občanmi na aktuálne témy (bezpečnosť a verejný poriadok, uvažované riešenie centrálnej mestskej zóny, ekologické problémy Pezinka, kultúrny život v meste, vybavovanie sťažností a pod.).

Prázdniny v mestskom parlamente

Jún 2000 / Prečítané 2206 krát
Vo štvrtok 29. júna sa uskutočnilo posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pred dvojmesačnými prázdninami. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 14. septembra 2000. Keďže sa júnové zasadnutie uskutočnilo po uzávierke tohto čísla, bližšie informácie prinesieme až v júlovom čísle.

O najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Jún 2000 / Prečítané 2273 krát
V marcovom čísle sme vyhlásili ďalší ročník súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu, ktorej organizátorom je Mestský úrad Pezinok, oddelenie životného prostredia. Návrhy do hodnotenia pripravujú samotní vyhlasovatelia súťaže a občania. Súťaž má tri kategórie: najkrajšia kvetinová výzdoba okna balkóna, predzáhradky a verejnej budovy.

Navštívili sme

Jún 2000 / Prečítané 2146 krát
# 23.5. sa zúčastnil zástupca primátora O. Solga na výberovom konaní na dodávateľa rekonštrukcie Mariánskeho stĺpa # 25.5. primátor a zástupca primátora navštívili redakciu mestskej televízie v Komárne, aby získali skúseností s prevádzkou terestriálneho vysielania # 25.5. primátor, zástupca primátora a prednosta MsÚ L. Šafár navštívili primátora mesta Mosonmagyaróvár a konzultovali možné partnerstvo medzi oboma mestami

Navštívili nás

Jún 2000 / Prečítané 2171 krát
# 23.5. rokoval primátor I. Pessel s riaditeľom pobočky PKB z Malaciek # 26.5. rokoval primátor so zástupcami firmy Siemens o spolupráci pri príprave rekonštrukcie tepelného hospodárstva # 26.5.rokoval primátor s D. Korytárom z poisťovne Kooperatíva vo veci možného prepoistenia majetku mesta

Mestské ocenenie AD UNA CORDA

Jún 2000 / Prečítané 2265 krát
Medailu Za zásluhy o rozvoj mesta Pezinka odovzdal 14. júna v obradnej sieni na radnici primátor I. Pessel speváckemu zboru AD UNA CORDA. Na slávnost-nom zhromaždení pri tejto príležitosti sa zúčastnili poslanci MsZ, členovia zboru a ďalší hostia.

Spolupráca so susednými krajinami

Jún 2000 / Prečítané 2147 krát
V priebehu mája a júna zástupcovia samosprávy Pezinka usku-točnili tri návštevy susedného Maďarska a Rakúska, s ktorými vytvorili základ trojstrannej spolupráce geograficky, historicky i kultúrne blízkych miest - Mosonmagyaróváru, Neusiedl am See a Pezinka. V rámci nich sa nielen bližšie spoznali primátori spomínaných partnerských miest, ale sa už dohodli i konkrétne spoločné podujatia (účasť na súťaži v portrétovej tvorbe Pocta Kupeckému II v septembri, vystúpenie hudobníkov z Neusiedl am See v Pezinku v rámci Kultúrneho leta v auguste, Týždeň Pezinka v Neusiedl am See v októbri).

Ceny vstupného na kúpalisko

Jún 2000 / Prečítané 3067 krát
Mestský úrad v Pezinku stanovil na sezónu 2000 nasledovné ceny vstupného na mestské kúpalisko na sídlisku Sever: 1.)CELODENNÁ PREVÁDZKA ( v máji a júni soboty a nedele, v júli a auguste všetky dni).

Nové prevádzky

Jún 2000 / Prečítané 3719 krát
# Vinotéka KIKA, Jana Kloknerová, predaj darčekových predmetov a značkového alkoholu, Holubyho 24, Pezinok, Ut-Pi: 11.00-18.00 hod., So: 08.00-13.00 hod. # Kníhkupectvo - Soňa Valková, ul. M.R.Štefánika 26, Pezinok, Po-Pi: 09.00-18.00 hod., So: 08.00-12.00 hod.

Jednou - dvoma vetami

Jún 2000 / Prečítané 2192 krát
Petičný výbor proti výstavbe benzínovej pumpy na Moyzesovej ulici, ktorú má realizovať firma OMV, ukončil petičnú akciu, ktorú svojim podpisom podporilo vyše 3900 občanov. Ako nám povedal zástupca občianskej iniciatívy Človek v meste Milan Konfráter podpísané petičné hárky odovzdajú na Mestskom úrade v Pezinku.

TRANSPLATÁCIA SA VYDARILA

Jún 2000 / Prečítané 2291 krát
V apríli v minulom roku sme priniesli správu o náročnej operácii transplantácii kostnej drene, ktorej sa podrobil 17. februára 1999 mladý Pezinčan Tomáš Šustek. Všetci sme si veľmi želali, aby bola operácia úspešná a Tomáš sa vyzdravel. Po roku prichádza radostná správa, že pri vyšetrení vzorky drene 19-ročného pacienta bolo zistené stopercentné ujatie transplantovaného štepu kostnej drene neznámeho českého darcu. Vo vzorke pacienta zistili iba genotip darcu, bez zmiešaného chimerizmu. Tomáš už neberie lieky, pritom sa cíti výborne.

Rozhľadňa na Veľkej homole

Milan Ružek / Jún 2000 / Prečítané 2724 krát
Veľká homoľa (709,2 m) je piaty najvyšší a svojou polohou najvýraznejší vrch na východnej strane v jilustračná predstavaužnej časti Malých Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území Modry, v tesnej blízkosti hranice katastra Pezinka. Neďaleko je skalný útvar Traja jazdci, obľúbený cieľ turistov zo širokého okolia, ale najmä pezinských.

Talenty v prednese

Jún 2000 / Prečítané 2312 krát
Aj keď televízia a počítače zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v našom živote a čoraz menej mladých ľudí siaha po knihe, predsa sa nájde dosť takých, ktorí majú radi poéziu a prózu. V apríli si na ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku zmerali svoje sily milovníci hovoreného slova. To, že talentov je na tejto škole dosť, dokazuje i vysoká účasť súťažiacich.

CENA ZA ODYSEU MYSLE

Ing. Oľga Bejdáková / Jún 2000 / Prečítané 2268 krát
Holandské ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom programu MATRA, ktorý sa zaoberá spoločenskou transformáciou v strednej a východnej Európe financovalo projekt vzdelávania pracovníkov slovenských regionálnych televíznych spoločností, cieľom ktorého je zvýšenie profesionálnej úrovne vysielania. Školenie zorganizovalo Európske centrum žurnalistiky v Maastrichte. TV Pezinok zaradili do tohoto programu spolu s TV Lučenec, TV Poprad Tatry, TV Púchov a TV Martin.

Prázdne jamky na záhonoch

Jún 2000 / Prečítané 2164 krát
Každý rok sú na záhony pri lekárni, pomníkoch a na Radničnom námestí vysadené letničky, ktoré skrášľujú prostredie mesta. Pohľad na tieto kvietky určite poteší takmer každého občana mesta aj návštevníka. Bohužiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí si záhony mýlia so samoobsluhou. Na peknom vzhľade mesta im nezáleží. Bez výčitky svedomia zoberú to, čo patrí nám všetkým a vysadia si to na svojom "piesočku". A tak na záhone, ktorý ešte večer žiaril farebnými kvietkami, ráno nájdeme len prázdne jamky, niekedy aj po čerstvo vysadených kríkoch. Podľa hesla "z cudzieho krv netečie". Ale tu nejde o cudzie, ale o naše.

Jazda zručnosti pre postihnutých

Š. Šutta / Jún 2000 / Prečítané 2157 krát
Jazdu zručnosti na osobných automobiloch v areáli Auto moto šport centra na Dubovom vŕšku usporiadala Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Pezinok. Na pretekoch sa zúčastnilo 17 zdravotne postihnutých pretekárov. V jednotlivých kategóriach zvíťazili: ženy ručné ovládanie - J. Karolčíková, ženy bez ručného ovládania - M. Kožuchová, muži ručné ovládanie - P. Valka, muži bez ručného ovládania - M. Rigáň.

Na tému integrácie

Jún 2000 / Prečítané 2221 krát
V priestoroch 37. protilietadlovej raketovej brigády v Pezinku sa uskutočnila beseda s exprezidentom SR Michalom Kováčom, ktorý je čestným predsedom mimovládnej organizácie Centrum pre európsku politiku (CEP). Témou besedy, na ktorej sa zúčastnili profesionálni vojaci, občianski zamestnanci a vojaci základnej služby z pezinskej posádky, bola integrácia SR do európskych a transatlantických štruktúr. Spolupráca s CEP trvá od júla 1999 a realizované vzdelávacie projekty sa hradia zo zahraničných grantov.

Opäť list z Kanady

Katarína (Pavlíčková) Dugovičová / Jún 2000 / Prečítané 2326 krát
Srdečne vás pozdravujem z Ottawy v Kanade. Už dlhší čas sledujem a čítam Váš mesačník, a som zvedavá na všetky novinky a správy z môjho rodného mesta. Veľmi sa mi páči najmä rubrika Spoločenská kronika. Týmto spôsobom si človek mnohokrát pripomenie známych ľudí, aspoň na okamih sa prenesie domov, do prostredia, kde vyrastal a strávil mnoho pekných chvíľ.

Prichádza rad na RADNICU

Jún 2000 / Prečítané 2163 krát
Stará radnica je jedným z najvýznamnejších objektov v centre mesta. Má svoju históriu, siahajúcu do 17. storočia. Bohužiaľ, dmes sa nachádza v neutešenom stave.

Z HISTÓRIE RADNICE

Jún 2000 / Prečítané 2288 krát
- Budova radnice vznikla v polovici 17. storočia spojením, prestavbou a rozšírením dvoch obytných domov. - Pri osudnom požiari v roku 1832 zhorela aj celá radnica. Mesto ju obnovilo, no už nie do pôvodného stavu (neobnovili barokové kupoly nad arkiermi a všetky klenby v druhom podlaží, zjednodušili hlavnú fasádu).

DEŇ DETÍ

Jún 2000 / Prečítané 2232 krát
Tak ako vlani, aj tento rok, prišla firma Grafit - Milan Grell s iniciatívou usporiadať celomestské podujatie pre deti, pri príležitosti ich sviatku. Na organizačnej príprave tejto akcie úzko spolupracovali Centrum voľného času a Kultúrne centrum.

Spoločenská kronika

Jún 2000 / Prečítané 3758 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Tridsať odvážnych na pódiu

Jún 2000 / Prečítané 2556 krát
Členky mestskej organizácie Únie žien mali v minulom roku poriadnu dávku odvahy, keď sa pustili do organizovania speváckej súťaže SPIEVA PEZINOK - SPIEVAJTE S NAMI. Ten kto má skúsenosti s organizovaním podobných podujatí musí oceniť snahu nadšených organizátoriek, ktoré iste veľa presviedčali, aby získali na prvý ročník, aspoň zopár, súťažiacich. Napokon sa im ich podarilo zabezpečiť trinásť.

HLAVNÁ CENA VIŠTUČANKE

Jún 2000 / Prečítané 2206 krát
Na tohtoročnom IV. ročníku Pezinského škopku sa zišlo šesť dychových hudieb. Organizátori na čele s krajským tajomníkom Združenia dychových hudieb Slovenska a kapelníkom DH Cajlané Františkom Féderom na sú-ťažný festival pozvali Duslanku, Križovianku, Šenkvičanku, Vištučanku a moravskú Dambořanku. Hlavnú cenu (10 tis. Sk) získala mladá dychová hudba Vištučanka, ktorá si odniesla aj Cenu diváka. Druhé najvyššie ocenenie Cenu primátora získala Križovianka a Cenu poroty Dambořanka. Moravania získali cenu aj za Pieseň večera, ktorou sa stala skladba Sentimentální.

Japonskí grafici v galérii

Jún 2000 / Prečítané 2205 krát
Galéria G5 vás pozýva na výstavu ART-STUDIO ITSUKAICHI, na ktorej sa v kurátorskej koncepcii Olivera Solgu predstavujú traja japonskí výtvarníci - Ritsuko Ozeki (1971), Yosuke Imai (1965), Jun Shirasu (1965) a pezinský výtvarník akademický maliar Igor Piačka. Výtvarné diela vznikli počas trojmesačného študijného pobytu v grafickej dielni ART Studio Itsukaichi v meste Akiruno neďaleko Tokia a môžete si ich pozrieť do 31. júla 2000.

Telegraficky

Jún 2000 / Prečítané 2237 krát
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku a Rada rodičov usporiadali koncom mája a začiatkom júna v Kultúrnom centre dva verejné koncerty absolventov školskom roku 1999/ 2000. V programe sa predstavili hudobný, literárno-dramatický a výtvarný odbor.

Mladá Boleslav jubilantka

Jún 2000 / Prečítané 2132 krát
Pezinok udržiava s Mladou Boleslavou už vyše 50-ročné intenzívne priateľské vzťahy. Preto niet divu, že mladoboleslavský starosta Jaroslav Polívka pozval zástupcov nášho mesta spolu s ďalšími partnerskými mestami Vantou z Fínska, Diesburgom z Nemecka a King´s Lynn z Anglicka - na oslavy 400-výročia povýšenia Mladej Boleslavy na kráľovské mesto.

Blahoželanie Márii a Viliamovi BILČÍKOVÝM

Bea a dcéry / Jún 2000 / Prečítané 2614 krát
Milí rodičia, loďka Vášho manželského života už 45 rokov pláva. Vychovali ste nás a my sme šťastní, že kyticu ruží do rúk Vám môžeme dať a zo srdca blahopriať. Deti aj vnúčence, aj rodina celá, prajeme Vám nech je aj naďalej Vaša plavba skvelá.

Pomáhala nám

Združenie kresťanských dôchodcov / Jún 2000 / Prečítané 2164 krát
Smutná správa o úmrtí Janky Antalovej nás hlboko rozžialila. Strácame v nej veľkú priateľku a spolupracovníčku. Ona nám pomáhala tvoriť kresťanské programy. Tešila sa na každú akciu nášho združenia. Jej plány boli rozsiahle. Nezostáva nám iné, len v spomienkach jej zaďakovať a modliť sa, aby v blaženej večnosti očakávala stretnutie so všetkými, ktorí ju mali radi.

Blahoželanie

Jún 2000 / Prečítané 2523 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Tragédia na Rázusovej ulici

Jún 2000 / Prečítané 2347 krát
V utorok 6. júna sa rozniesla mestom smutná správa, že v dome na Rázusovej ulici sa stala rodinná tragédia, pri ktorej vyhasli dva ľudské životy. V rodinnom dome na poschodí býval 41-ročný bývalý automechanik Marián K., jeho manželka 29-ročná učiteľka ZŠ Anita K. a dve maloleté deti vo veku 4 a 7 rokov. Matka Anity, ktorá býva na prízemí, objavila ráno v spálni v kaluži krvi mŕtvoly svojej dcéry a zaťa.

Pred odchodom na dovolenku

Jún 2000 / Prečítané 2212 krát
Ak chcete prežiť pokojnú dovolenku, mali by ste okrem cestovných dokladov a ubytovania dobre zabezpečiť svoje obydlie proti krádeži. Práve v období dovoleniek, keď sa dlhšie nezdržiavate doma, je vyššia pravdepodobnosť vykradnutia vášho bytu či rodinného domu. Nie je v silách polície fyzicky chrániť všetky objekty, každý občan musí uvedomelejšie pristupovať k ochrane svojho majetku. Ako si správne zabezpečiť svoje obydlie:

Využite letné detské tábory. Milé deti,

Jún 2000 / Prečítané 2182 krát
ak ešte neviete, kam pôjdete cez prázdniny v júli, tak vám dáme jeden tip: Kultúrne centrum Dom kultúry Pezinok organizuje prvýkrát LETNÝ DENNÝ TÁBOR v dňoch 10.-14.7. prímestskou formou.

SPOLUPRÁCA OBVODNÉHO ODDELENIA PZ a Mestskej polície Pezinok

Jún 2000 / Prečítané 2548 krát
Spolupráca medzi Obvodným oddelením PZ Pezinok a Mestskou políciou v Pezinku sa uskutočňuje na základe dohody medzi mestom Pezinok a Okresným riaditeľstvom PZ v Pezinku, ktorú uzatvorili 11.6. 1999 riaditeľ OR PZ v Pezinku a primátor mesta Pezinok. Spolupráca spočíva predovšetkým:

ÚSPEŠNÉ ZÁSAHY PROTI ZLODEJOM

Jún 2000 / Prečítané 2322 krát
Krádež vlámaním do pohostinstva U švagra Dňa 26.5. 2000 o 3.30 hod. bola hliadka OO PZ Pezinok vyslaná na preverenie anonymného oznámenia, že v Pezinku-Grinave v pohostinstve U švagra na Myslenickej ulici sa v objekte pohostinstva pohybujú osoby. Na mieste boli pri pokuse o krádež zadržaní hliadkou OO PZ Pezinok v spolupráci s hliadkou MsP Pezinok dvaja páchatelia a to Marek S. (26) a Richard K. (24) obaja z Chorvátskeho Grobu.

Radónové nebezpečenstvo

Jún 2000 / Prečítané 2600 krát
Podľa informácie uverejnenej v Pravde mesto Pezinok, ako to vyplynulo z výskumov, má najvyššie radónové riziko na Slovensku z miest nad 10 tisíc obyvateľov. Až 38,5 percent územia je vysokorizikového. Druhým mestom s podobnou diagnózou je Žilina (14,3 percent).

Skončili sa futbalové súťaže

Jún 2000 / Prečítané 2233 krát
Najlepším pezinským tímom GRINAVSKÝ FUTBALOVÝ KLUB

František Rón zažil publikum, aké dosiaľ nepoznal

Jún 2000 / Prečítané 2193 krát
Ako sme informovali už v minulom čísle, po dvojročnom pôsobení opúšťa BK Pezinok tréner František Rón. My sme ho požiadali o zhodnotenie svojho účinkovania v našom tíme: - Boli to pre mňa, čo sa basketbalu týka, dva plodné roky. Vďaka manažmentu klubu som pracoval s kvalitnými hráčmi, s ktorými sme odohrali veľa ťažkých zápasov. Zažil som tu publikum, aké som ešte nepoznal. Pezinský divák je nároč ný a rozmaznaný a bolo ťažké sa mu zavďačiť, bola to však pre nás aj motivácia.

Z ROZHOVORU SO ŠTEFANOM TOTOM V ŠPORTE

Jún 2000 / Prečítané 2219 krát
Novým trénerom basketbalového majstra Slovenska Slovakofarmy Pezinok od novej sezóny sa stáva Juhoslovan Stevan Tot, ktorého priaznivci basketbalu poznajú z pôsobenia vo Svite. Denník Šport priniesol s ním 5. júna t.r. rozhovor, z ktorého vyberáme:

Strieborná Pastúchová

Jún 2000 / Prečítané 2223 krát
V Istanbule sa konali 10. Majstrovstvá Európy v pretláčaní rukou, na ktorých štartovala aj Pezinčanka Martina Pastuchová. V seniorskej ženskej kategórii (do 80 kg) skončila na druhom mieste a získala pre Slovensko striebornú medailu, aj v pretláčaní ľavou rukou.

Zaznamenali sme

Jún 2000 / Prečítané 2093 krát
# Primátor mesta osobitným telegramom a prostredníctvom Pezinskej televízie blahoželal hráčom, prezidentovi a trénerovi BK Slovakofarma Pezinok k získaniu piateho titulu v basketbale. # Na Majstrovstvách sveta v horskej cyklistike juniorov v španielskej Sierra Nevade sa slovenský reprezentant Filip Polc umiestnil v zjazde na 10. mieste. Mladý Pezinčan, ktorý sa týmto vystúpením lúčil s juniorskou kategóriou, mal tentoraz veľkú smolu, jazdil na prvej pozícii avšak pár metrov pred cieľom nešťastne spadol.

Program Kultúrneho centra

Jún 2000 / Prečítané 2201 krát
Júl 2000

Program Amfiteáter

Jún 2000 / Prečítané 2386 krát
Júl 2000

Malokarpatské múzeum

Jún 2000 / Prečítané 2180 krát
Júl 2000

POĎAKOVANIE

Jún 2000 / Prečítané 2085 krát
Úprimne ďakujeme...

Spomienka

Jún 2000 / Prečítané 2329 krát
Spomienky na našich najbližších...