SLOVENSKÝ CYKLISTICKÝ KRÁĽ Filip Polc

Február 2000 / Prečítané 2288 krát
V Pezinku máme cyklistického kráľa. Slovenská asociácia klubov horskej cyklistiky začala v roku 1998 udeľovať titul Kráľ hôr, ktorým poctia najlepšieho horského cyklistu. Na záver sezóny ho volia zástupcovia klubov. Víťazom prvého ročníka ankety sa stal 17-ročný Pezinčan Filip POLC, jazdec českého tímu Merida KCK Oslany. V druhom ročníku ankety, ktorej výsledky nedávno vyhlásili, tento triumf zopakoval.

Anketa o najlepšiu predajňu roka

Február 2000 / Prečítané 2147 krát
Vážení občania, najneskôr do 31. marca 2000, môžete poslať do redakcie Pezinčana vaše návrhy do tradičnej ankety O najlepšiu predajňu mesta Pezinok v roku 1999. Vo svojom písomnom návrhu uveďte, ktorú predajňu označujete v minulom roku za najlepšiu (názov predajne a adresu). Pripojte aj vaše meno a adresu, aby sme Vás mohli zaradiť do zlosovania o ceny pre účastníkov ankety. Píšte na adresu: Redakcia Pezinčan, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok.

Plesová sezóna vrcholí

Február 2000 / Prečítané 2061 krát
Čas plesov, bálov a zábav sa pomaly končí. Ani tento rok nechýbali príležitosti zábavychtivým užiť si. Na plese púonikateľov sme stretli aj známu televíznu moderátorku Markízy Janu Hospodárovú a herca Romana Pomajbu, v sprievode hlavného organizátora Milana GrellaNa školách, kde mali možnosť, všade využili ponúkanú šancu získať týmto spôsobom nejakú korunku do pokladnice na zlepšenie neutešenej finančnej situácie.

Plesová sezóna vrcholí

Február 2000 / Prečítané 2018 krát
Čas plesov, bálov a zábav sa pomaly končí. Ani tento rok nechýbali príležitosti zábavychtivým užiť si. Na plese púonikateľov sme stretli aj známu televíznu moderátorku Markízy Janu Hospodárovú a herca Romana Pomajbu, v sprievode hlavného organizátora Milana GrellaNa školách, kde mali možnosť, všade využili ponúkanú šancu získať týmto spôsobom nejakú korunku do pokladnice na zlepšenie neutešenej finančnej situácie.

Stavebné konanie na benzínovú pumpu zastavené

Február 2000 / Prečítané 2175 krát
V posledných dňoch sa v našom meste dosť hovorí o pripravovanej výstavbe benzínovej pumpy firmou OMV na súkromnom pozemku na Moyzesovej ulici (pred bývalou budovou ZST). Proti zamýšľanej výstavbe sa rozbehla petičná akcia občanov, ktorí v nej vyjadrujú nesúhlas s tým, aby sa stavba realizovala v centre mesta a v blízkosti základnej školy.

Pred sviatkom žien

Február 2000 / Prečítané 2095 krát
Rok čo rok, sme si u nás jednotne 8.marca pripomínali Medzinárodný deň žien. Tento sviatok sa stal vhodnou príležitosťou prejaviť vďaku a úctu príslušníčkam nežného pohlavia - partnerkám, matkám, starým matkám, priateľkám, kolegyniam. V posledných rokoch sa mnohí už preorientovali na májový Deň matiek, ale je ešte veľa takých, čo oslavujú MDŽ.

Chceme zostať s Bratislavou

Február 2000 / Prečítané 2049 krát
V ostatnom čase sa veľa diskutuje o novej koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Navrhovateľ koncepcie predpokladá vytvorenie jedenástich vyšších územných celkov (VÚC) a mesta Bratislavy ako samostatného územia na úrovni VÚC. Mestá a obce Malokarpatského regiónu nesúhlasia so zaradením okresu Pezinok do regiónu VÚC Trnava ako to navrhuje spracovateľ. Dôvodia tým, že náš región je dlhodobo ekonomicky i historicky previazaný na Bratislavu.

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Február 2000 / Prečítané 2105 krát
Na prvom tohtoročnom zasadnutí, ktoré bolo v poradí už desiate od komunálnych volieb, sa zišli 17.februára poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe bolo hodnotenie delikvencie na území mesta, koncepcie kultúry, cestovného ruchu a sociálnych vecí, činnosť komisií a novelizáciu nariadení mesta. Zasadnutie viedol primátor mesta Ivan Pessel.

Útulok zatiaľ na ul. M.R. Štefánika

Február 2000 / Prečítané 2144 krát
Poslanci MsZ sa mali 17.februára vyjadriť k návrhu na zriadenie útulku pre občanov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, bez prístrešia. V našom meste takéto zariadenie sociálnej starostlivosti zatiaľ chýba, aj keď stále pribúdajú prípady, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie. V súčasnosti MsÚ eviduje 22 bezdomovcov.

TERESTRIÁLNE VYSIELANIE

Február 2000 / Prečítané 2240 krát
O informáciu, ako postupujú prípravy na terestriálne televízne vysielanie sme požiadali riaditeľku TV Pezinok Oľgu Bejdákovú:

Komisie mestského zastupiteľstva

Február 2000 / Prečítané 2091 krát
Komisia verejného poriadku pod vedením predsedu Ing. Vladimíra Prešinského mala v roku 1999 dve zasadnutia. Zaoberala sa hlavne činnosťou mestskej polície, s cieľom skvalitniť prácu policajtov v teréne. Členovia komisie sa podrobne oboznámili so štruktúrou MsP a pozreli si jej pracovisko.

Navštívili sme

Február 2000 / Prečítané 2101 krát
# 26.1. sa zúčastnil zástupca primátora Oliver Solga zasadnutia Kultúrnej komisie # 27.1. bol zástupca primátora na zasadnutí Sociálnej komisie # 1.2. sa zúčastnil primátor Ivan Pessel kontrolného dňa v krytej plavárni

Navštívili nás

Február 2000 / Prečítané 2066 krát
# 2.2. primátor rokoval so zástupkyňou skupiny predajcov textilného tovaru v Pezinku ohľadne trhov v KC # 4.2. sa u primátora uskutočnilo rokovanie s Lesmi, š.p. Smolenice # 8.2. rokoval primátor s firmou IPOS ohľadne areálu zdravia Rozálka

NOVÉ PREVÁDZKY

Február 2000 / Prečítané 2204 krát
Sušené ovocie, Holubyho 27, Pezinok, Maroš Tarábek, Po-Pi: 08.00-18.00 hod.; So: 08.00-12.00 hod.; - IDF Remeselnícke doplnky, Za koníčkom 11, Pezinok, František Libant, Po-Pi: 07.30-15.30 hod.

NOVÁ TECHNIKA PRE POŽIARNIKOV

Február 2000 / Prečítané 2268 krát
V areáli požiarneho útvaru v Pezinku sa uskutočnilo v piatok 18. februára slávnostné odovzdanie nových vozidiel požiarnej ochrany pre okresy Pezinok a Senec.

Z regionálneho združenia

Február 2000 / Prečítané 2114 krát
Na svojom druhom tohtoročnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 11. februára na MsÚ v Pezinku, sa Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu venovalo problematike územného plánovania, vyhodnoteniu účasti regiónu na 6. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour a koncepcii reformy verejnej správy.

Kto bude v kresle?

Február 2000 / Prečítané 2188 krát
Protagonistom 9. Večera pre hosťa, ktorý si od nového roku zobrala "pod krídla" mestská televízia, bude vtedy už osemdesiatnik Vladimír Milko, nositeľ vyznamenania Za zásluhy o rozvoj Pezinka. Podujatie sa uskutoční v rámci pravidelnej relácie Hodinovka v stredu 29. marca o 18.00 hod.

VÍNNE TRHY PEZINOK 2000

Organizačný výbor VTP 2000 / Február 2000 / Prečítané 2201 krát
Piaty ročník Vínnych trhov Pezinok 2000 sa uskutoční v dňoch 14.-15. apríla v priestoroch Domu kultúry v Pezinku. Do súťažnej degustácie možno zaslať vína biele, ružové, červené tiché a šumivé prírodné hroznové. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať šesť fliaš, ktoré musia byť označené názvom vína, ročníkom výroby, menom a adresou výrobcu. Súťažná degustácia pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. sa bude konať 17. marca 2000.

Čísla zo štatistiky

Február 2000 / Prečítané 2143 krát
* k 31.12.1999 malo mesto Pezinok 21 838 obyvateľov, z toho 11 186 žien a 10 652 mužov * v minulom roku sa narodilo 183 detí, z toho 169 z manželstiev * zo 139 sobášov bolo 64 cirkevných a 75 civilných * v 65 prípadoch došlo k rozvodu manželstva * v meste žije 2986 dôchodcov

Kam kvôli stratenej veci?

Február 2000 / Prečítané 2651 krát
Možno aj vám sa stalo, že v tom každodennom zhone, ste čosi stratili, či už to boli kľúče, peňaženka alebo iný predmet. Takáto situácia nám niekedy môže poriadne skomplikovať život a potrápiť nás. Predpokladáme, že niektorí z vás ani nevedia, ako postupovať v takýchto prípadoch, kde hľadať pomoc. Na mestskom úrade, na oddelení správy majetku, je úsek, kde sa evidujú straty a nálezy. Agendu vedie pracovníčka Magdaléna Vencelová, ktorej sme položili zopár otázok:

CHÝBA VÁM PEZINČAN?

Február 2000 / Prečítané 2081 krát
Vážení čitatelia, pokiaľ si odkladáte Pezinčana a chýba vám niektoré číslo z minulého roku, príďte k nám do redakcie, môžeme vám vašu zbierku skompletizovať výtlačkami z našej redakčnej rezervy.

JEDNOU-DVOMA VETAMI

Február 2000 / Prečítané 2165 krát
# Vážení čitatelia a obchodní partneri, znovu vám pripomíname zmenu telefónneho čísla našej redakcie. Naše nové číslo je 6901 106, fax 641 2303 (označte, že je pre redakciu Pezinčana) # Tohtoročné Malokarpatské vinobranie sa uskutoční v Modre v dňoch 22. - 24. septembra.

ČAKÁME NA VAŠE NÁVRHY

Február 2000 / Prečítané 2203 krát
Vážení občania, najneskôr do 31. marca 2000, môžete poslať do redakcie Pezinčana vaše návrhy do tradičnej ankety O najlepšiu predajňu mesta Pezinok v roku 1999. Vo svojom písomnom návrhu uveďte, ktorú predajňu označujete v minulom roku za najlepšiu (názov predajne a adresu). Pripojte aj vaše meno a adresu, aby sme Vás mohli zaradiť do zlosovania o ceny pre účastníkov ankety. Píšte na adresu: Redakcia Pezinčan, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok.

Plesová sezóna vrcholí

Február 2000 / Prečítané 2091 krát
Čas plesov, bálov a zábav sa pomaly končí. Ani tento rok nechýbali príležitosti zábavychtivým užiť si. Na plese púonikateľov sme stretli aj známu televíznu moderátorku Markízy Janu Hospodárovú a herca Romana Pomajbu, v sprievode hlavného organizátora Milana GrellaNa školách, kde mali možnosť, všade využili ponúkanú šancu získať týmto spôsobom nejakú korunku do pokladnice na zlepšenie neutešenej finančnej situácie.

VINOFÓRUM 2000 V CHORVÁTSKU

Fedor Malík / Február 2000 / Prečítané 2136 krát
Stredoeurópske medzinárodné prehliadky vín, známe už takmer desať rokov pod označením VINOFÓRUM sa dostávajú do trvalého povedomia vinárskej verejnosti. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1991 v Modre. Neskôr sa prehliadky uskutočnili v slovinskom Maribore (1992), štajerskom Grazi (1993), moravskom Znojme (1994), v Pezinku (1995), v Prešove (1997), opäť v Slovinsku - v mestečku Ptuj (1998) a minulý rok úspešnú prehliadku zorganizovali juhomoravské mestečká Lednice a Valtice.

Vysoké poplatky za KÁBLOVÚ TELEVÍZIU

Február 2000 / Prečítané 2346 krát
O vysokých poplatkoch za káblovú televíziu, ktorú v Pezinku prevádzkuje firma KABEL PLUS a.s. Bratislava, sme už v našich novinách písali. Na túto tému nám napísala čitateľka T.D. (plná adresa v redakcii), ktorá sa zodpovedných pracovníkov firmy pýta: Koľko nás budú stáť vaše služby v rokoch 2000, 2001, 2002 ...? Čitateľka namieta, že pokiaľ v Pezinku sa poplatky za túto službu stále zvyšujú, v Bratislave a Trnave, kde sú iní prevádzkovatelia káblovej televízie, sú ročné ceny len 1500-1700 Sk.

STROMY "režú na čapíky"

Február 2000 / Prečítané 2523 krát
V súčasnom období pracovníci Petmasu postupne dokončujú práce na zimnom tvarovacom reze stromov v našom meste. Pozornejší občania si určite povšimli zmeny v spôsobe rezu.

ODSÚDENÝ ZA VRAŽDU

Február 2000 / Prečítané 2138 krát
Senát Krajského súdu v Bratislave odsúdil 34-ročného Rudolfa Minaroviča z Pezinka na jedenásť rokov väzenia za vraždu svojej 71-ročnej starej matky Márie A. Odsúdený, prezývaný Očko, si trest odpyká v druhej nápravnovýchovnej skupine. Poškodená bývala spolu s vnukom, ktorý ju po predchádzajúcej hádke zaškrtil a okradol o peniaze a prsteň. Potom nakúpil víno a cigarety a odišiel s kamarátmi kempovať do neďalekého lesa. Po piatich dňoch sa priznal k vražde priateľovi, ktorý skutok ohlásil na polícii. Rozsudok je právoplatný.

Mikrointerview s prednostom Okresného úradu v Pezinku René Bílikom

Február 2000 / Prečítané 2212 krát
Pán prednosta, aké sú vyhliadky na dostavbu administratívnej budovy v priestoroch bývalého kúpaliska na Mladoboleslavskej ulici? Táto stavba je, a zrejme ešte dlho aj bude, pre nás veľkým problémom. Očakávali sme, že dostaneme na dostavbu potrebné peniaze.

Testovanie IQ

Mensa Slovensko / Február 2000 / Prečítané 2134 krát
Dňa 22.3.2000 o 17.00 hod. bude testovanie IQ (inteligenčný kvocient) v Dome kultúry v Pezinku. Testy sú medzinárodne uznávané organizáciou Mensa international, ktorá má sídlo v Londýne. Na Slovensku pôsobí národná organizácia Mensy. Jej členom sa môže stať ten kto v teste získa 130 bodov.

Z REDAKČNEJ KUCHYNE

Február 2000 / Prečítané 2027 krát
Do redakcie dostávame každý mesiac viac pozvánok na zaujímavé podujatia, ktoré organizujú rôzne organizácie, inštitúcie a školy v Pezinku a v okolitých obciach. Mrzí nás, že nie všade z časových dôvodov môžeme prísť, snažíme sa však aspoň o nich v krátkosti informovať.

Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Ing. Ivan Pessel / Február 2000 / Prečítané 1997 krát
na nájom nebytových priestorov v k.ú. Pezinok, v objekte na Komenského ul. č.23 - prízemný objekt o využiteľnej ploche 420 m2 s vlastným parkoviskom, celý objekt samostatne stojaci na pozemku o celkovej výmere 1340 m2 a týmito podmienkami:

Najväčšie starosti sú s autíčkármi

Február 2000 / Prečítané 2154 krát
Ako nás informoval riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pezinku mjr. Ján JASLOVSKÝ, v uplynulom roku bolo v Pezinku spáchaných šesť trestných činov lúpežného prepadnutia, z ktorých bola polovica objasnená. Policajti odhalili všetkých páchateľov zaregistrovaných trestných činov ublíženia na zdraví (13 prípadov), znásilnenia (2) a pohlavného zneužívania (1).

Správy o činnosti mestskej polície

Február 2000 / Prečítané 2139 krát
V roku 1999 Mestská polícia v Pezinku riešila 1474 priestupkov spáchaných na území mesta. Z toho 606 bolo vyriešených peňažnou pokutou v blokovom konaní a u 241 sa začalo objasňovanie priestupku. Najviac z týchto priestupkov bolo na úseku dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (358), verejného poriadku (319) a majetkového charakteru (92). Policajti uložili pokuty v sume vyše 123 tisíc korún.

Vyrábali drogy

Február 2000 / Prečítané 2219 krát
Vyšetrovateľ OÚV v Pezinku vzniesol obvinenie z trestného činu nedovolenej výroby a držania psychotropných látok, jedov a prekurzorov ako i obchodovania proti 25-ročnému Jozefovi L. z Dunajskej Lužnej a 27-ročnému Patrikovi H. z Pezinka. Menovaní v dvoch pezinských bytoch vyrábali pervitín a zároveň prechovávali väčšie množstvo prekurzorov na jeho výrobu. Oboch mužov, bez pracovného pomeru, umiestnili v cele s návrhom na vzatie do väzby.

ŠAGÁT O MODRANSKEJ NEMOCNICI

Február 2000 / Prečítané 2170 krát
Už sme písali v našich novinách, že primátori a starostovia Malokarpatského regiónu nesúhlasia so zrušením modranskej nemocnice, ktoré pripravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Primátor mesta Modra V. Medlen požiadal ministra Šagáta o vysvetlenie. Z odpovede ministra vyberáme:

TV PEZINOK

Február 2000 / Prečítané 2102 krát
v prípade súrných správ volajte č. 0905 848 444

Diabetici pozývajú

Február 2000 / Prečítané 2142 krát
Dňa 20. marca 2000 o 17.00 hod. sa uskutoční v reštaurácii U Dariny (pri železničnej stanici) výročná členská schôdza ZO Zväzu diabetikov v Pezinku. V rámci programu bude predstavená špeciálna obuv, nápoje a bylinné produkty zdravej výživy pre diabetikov. Bude možnosť zakúpiť si diabetické sladidlá za výrobné ceny i odmerať si hladinu glykémie, tlaku a cholesterolu. Každý záujemca je vítaný.

KOMUNITNÉ ZDRUŽENIE SAMI-SEBE PEZINOK

Február 2000 / Prečítané 2319 krát
ponúka obsadenie pracovného miesta výkonný riaditeľ (štatutárny zástupca s celkovou zodpovednosťou) Podmienky: * vyzretý etický postoj k verejným potrebám * samostatnosť, sebadisciplína * výborné organizačné schopnosti, systematické myslenie * výborné komunikačné schopnosti (aj v anglickom jazyku) * užívateľské zvládnutie PC * výpis z registra trestov

Blahoželanie

Február 2000 / Prečítané 2385 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Február 2000 / Prečítané 4333 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKÝCH ZARIADENÍ

Február 2000 / Prečítané 2003 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí hodnotilo kultúrny život v meste. Súčasťou tejto správy, ktorú predložil zástupca primátora mesta Oliver Solga, bolo aj vyhodnotenie minuloročnej činnosti Kultúrneho centra, mesačníka Pezinčan, Televízie Pezinok a Informačného centra, ktoré sú v priamom riadení mesta.

Z. Chalupová navštívila Pezinok

Február 2000 / Prečítané 2234 krát
Počas januárovej návštevy Slovenska zavítala do nášho mesta najznámejšia insitná maliarka na svete, Zuzana Chalupová z Kovačice (Vojvodina). Najprv si pozrela Galériu insitného umenia v Schaubmarovom mlyne, kde sú vystavené aj jej obrazy.

Knižnica nemá peniaze na knihy

Február 2000 / Prečítané 2162 krát
Malokarpatská knižnica Pezinok je príspevkovou organizáciou, ktorá plní nielen funkciu metodického a regionálneho centra, ale aj funkciu mestskej knižnice. Neustálym zvyšovaním vydavateľských cien a znižovaním finančného príspevku na literatúru sa knižnica dostala do situácie, že musí znižovať nákup kníh a periodík. Na rok 2000 na nové knihy a periodiká pre 4316 stálych čitateľov v rozpočte rátajú so 110 tisíc korunami. Aj preto sa vedenie knižnice obrátilo na radnicu, aby im finančne pomohla. Mestské zastupiteľstvo sa žiadosťou zaoberalo, a aj za stavu, že ani v mestskej pokladnici nie je peňazí nazvyš, odsúhlasilo podporu v sume 50 tisíc korún.

V galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne Laukove návraty

Február 2000 / Prečítané 2126 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne bola 5. februára otvorená výstava významného slovenského insitného umelca JURAJA LAUKU (1894-1974) - NÁVRATY. J. Lauko sa narodil v Sarvaši (Maďarsko), kam sa jeho predkovia z Novohradskej župy vysťahovali v 18. storočí. Zomrel v Bratislave. Bol vyučený údenár. Ťažká srdcová choroba ho donútila odísť do dôchodku, odvtedy všetky svoje voľné chvíle venoval maľovaniu.

BUBAJA klub pre deti

Február 2000 / Prečítané 2147 krát
V pezinskom BUBAJA klube sa detské diskotéky stali nedeľnou chvíľkou tanca a súťaží. Každú nedeľu sa tu koná akcia spojená s diskotékou pre deti. Deti sa vždy vopred dozvedia priamo v klube alebo z infotextu Televízie Pezinok (ktorá je mediálnym partnerom), o čo sa nasledujúci týždeň bude súťažiť.

Kultúrne drobničky

Február 2000 / Prečítané 2163 krát
Pezinské rockové hudobné skupiny Krtinec, Revízna šachta, My Pigs Might Fly koncom januára vystúpili v koncertnom programe v petržalskom Dome kultúry Lúky.

Na ZŠ Kupeckého ul. rozbiehajú projekt Podaj mi ruku ŽIACI NAVRHLI LOGO A ZÁSTAVU

Mgr. Eva Čapkovičová / Február 2000 / Prečítané 2332 krát
Od začiatku tohto školského roku sme na našej škole, ZŠ Kupeckého ul. v Pezinku, začali robiť prvé krôčky v príprave projektu s názvom Podaj mi ruku. Tento program má za cieľ zlepšenie a skrášlenie života všetkých žiakov i učiteľov školy. Chceme, aby sa deti tvorivo a uvedomelo zapájali do života školy, aby boli na ňu hrdí.

Snažia sa o zvýšenie kvality života mladých

Jana Petrakovičová / Február 2000 / Prečítané 2130 krát
Občianske združenie Prevencia AIDS a Drogy bolo zaregistrované roku 1996. Vzniklo na zefektívnenie predchádzajúcich snáh v oblasti prevencie. Sleduje ciele v oblasti zvyšovania kvality života detí a mládeže. Konkrétne nám ide o podporu zdravých životných štýlov, demokratizáciu vzťahov dospelí-deti, prevencie šírenia choroby AIDS a drogových závislostí.

NAPIEKLI KOLÁČE NA BESIEDKU

V. Wedlová / Február 2000 / Prečítané 2227 krát
Deti zo IV. triedy Materskej školy na Pekníkovej ulici v Pezinku v predvianočnom období zhotovili ozdoby a naučili sa pod vedením učiteliek spievať vianočné pesničky. Spoločne napiekli tiež koláčiky, na ktorých si pochutnávali na vianočnej besiedke.

Pomôžte skautom

Včielky, vĺčatá, skautky,skauti a dospelí pezinského skautského zboru / Február 2000 / Prečítané 2093 krát
Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka. Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti. Toto je cieľ a náplň práce skautských oddielov, aj pezinského.

Najchutnejšia bola nivová

Katarína Petrášová / Február 2000 / Prečítané 1944 krát
Materská škola na Vajanského ulici v Pezinku sa zapojila tento školský rok 1999/ 2000 do projektu Škola podporujúca zdravie. V rámci tohto projektu sme pripravili pre rodičov a deti ochutnávku nátierok. Ochutnávka sa uskutočnila 26. januára. Naše pani kuchárky pripravili trinásť druhov nátierok, ktoré mali u rodičov i detí veľký úspech. Rodičia ohodnotili najchutnejšiu nátierku žetónom. Najviac hlasov získala nivová. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili a sľubujeme, že takáto ochutnávka nebola posledná.

POČASIE V ROKU 1999, Dušan Kalmančok, vedúci AGO MFF UK Modra-Piesok

Február 2000 / Prečítané 3724 krát
Klimatická stanica AGO MFF UK Modra-Piesok je v prevádzke od roku 1988. Merajú sa tu všetky základné parametre atmosféry tak, ako na všetkých klimatických staniciach po celom svete.

Zverejňovanie bez diskriminácie

Február 2000 / Prečítané 2046 krát
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 292/ 1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zamestnanosti, v ustanovení paragraf 112 ods. 1 sú stanovené podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ získať zamestnancov vlastným výberom alebo za pomoci okresných úradov práce.

PO PRVOM KOLE TRETÍ

Február 2000 / Prečítané 1946 krát
Po prvom kole 1. SNL mužov v džude sú pezinskí džudisti na tretej priečke, bolo by pekné, keby aj po poslednom kole bolo naše mužstvo na niektorej medailovej pozícii. Minulý rok skončili Pezinčania na štvrtej priečke, no a tento rok sa až do poslednej chvíle váhalo, či Pezinok vôbec bude zápasiť v prvej slovenskej národnej lige mužov.

Klub priateľov pezinského športu

Február 2000 / Prečítané 2075 krát
V utorok 8.februára sa zišli funkcionári mesta, miestni podnikatelia, najúspešnejší športovci a ďalší hostia na slávnostnom otvorení Klubu priateľov pezinského športu vo vynovených priestoroch espressa na Kupeckého ulici.

ZLODEJI V SKLADE

Február 2000 / Prečítané 2081 krát
Do skladu firmy VITIS TRADE v Pezinku sa vlámali v piatok 11.februára vo večerných hodinách neznámi páchatelia. Na zadnej bráne prestrihli visaciu zámku a potom násilím otvorili dvere na sklade. Odtiaľ odcudzili vozík s tromi paletami alkoholu, čím spôsobili majiteľovi firmy škodu za 900 tisíc korún. zámku a potom násilím otvorili dvere na sklade. Odtiaľ odcudzili vozík s tromi paletami alkoholu, čím spôsobili majiteľovi firmy škodu za 900 tisíc korún.

Tretí pohárový triumf

P.ROMAN / Február 2000 / Prečítané 1920 krát
V sobotu 5.februára vyvrcholil 6.ročník Slovenského pohára v basketbale mužov. V bratislavskej hale na Pasienkoch sa vo finále stretli domáci Inter Bratislava a naši basketbalisti Slovakofarmy Pezinok. Vo veľmi dobrom zápase triumfovali naši hráči a získali tak do svojej zbierky túto trofej už tretíkrát.

SHOW, aká tu ešte nebola

Február 2000 / Prečítané 1947 krát
Na Pezinskej Babe sa v prvú februárovú sobotu konala nezvyčajná športová akcia - Red Bull bikercross Showmania - zjazd horských bicyklov na snehu. Podujatie bolo prvým zo štvorsérie, ktorá bude pokračovať v Čechách, Poľsku a v Taliansku.

Maratón v aerobiku

Február 2000 / Prečítané 2088 krát
Fit centrum Dr. Rimana usporiadalo 5. februára v Dome kultúry v Pezinku 1.ročník Pezinského maratónu v aerobiku. Na podujatí sa zúčastnilo 43 súťažiacich, medzi ktorými boli aj dvaja muži. Konkurencia na parkete bola ozaj silná, súťažiaci prišli zo širokého okolia. Najlepšími boli Zuzana Gábrišová a Anna Majzlíková z Liptovského Mikuláša, na tretej priečke skončila Iveta Čuntálová z Trnavy.

Minifutbalová liga

Február 2000 / Prečítané 1990 krát
Od apríla 2000 začína v Pezinku mestská minifutbalová liga. Hrávať sa bude na hádzanárskom ihrisku pri parku systémom jar-jeseň, t.j. apríl-jún a september-november. Hracím dňom bude sobota, v prípade dohody oboch mužstiev zabezpečenia rozhodcu aj v inom termíne. Bližšie podmienky sa dozviete v oznamovacej tabuli na hádzanárskom ihrisku alebo telef. na č. 641 24 11.

ZIMNÝ TURNAJ V HÁDZANEJ

Február 2000 / Prečítané 2012 krát
ŠKH AGROKARPATY Pezinok usporiada už III. ročník zimného turnaja starších pánov v hádzanej, ktorý sa uskutoční 26. februára od 8.30 do 17.00 hod. v športovej hale na Komenského ul. v Pezinku. Štartovať budú tímy Bošian, Jablonice, Malaciek, Holíča, Slovnaftu Bratislava, Bojníc, Cífera a domáceho Pezinka.

Mladí karatisti žnú úspechy

Február 2000 / Prečítané 1954 krát
V pezinskej športovej hale sa uskutočnilo 23.januára II.kolo Slovenského pohára federácie v karate mládeže. Naši mladí pretekári sa pred domácim publikom blysli, trikrát stáli na najvyššom stupienku. Primát si vybojovali Adam Lysičan (kata chlapci 6-8 rok.), Svatava Špániková (kumite dievčatá 15-18 rok.) a dievčenské družstvo v zložení Hupková, Gregušová, Kohútová (kumite), Marcela Tahotná bola tretia (kata, 12-14 roč., od 4 kyu), P.Lukáč (2.miesto), P.Remenár (3.), A.Hupková (3.), chlapčenské družstvo - Leshinger, Lukáč, Remenár (3.miesto).

Najlepšie výsledky na ďalších podujatiach:

Február 2000 / Prečítané 2030 krát
* 15.1. - Pohár kniežaťa Pribinu, Nitra: M.Tahotná, M.Greguš, S.Špániková (všetci zvíťazili) * 30.1. - II.kolo Slovenského pohára v kick-boxe, Košice: Svatava Špániková (1.miesto semi contact - 55 kg, 15-18 rok.), Marcela Tahotná (2.miesto semi contact - 50 kg, 12-15 rok.) * 5.2. - II.kolo Slovenského pohára federácie v karate juniorov, Šaľa: Ivan Marko (1.miesto kumite - 78 kg), Ivan Marko (3.miesto kata), Svatava Špániková (2.miesto kumite 60 kg). K.Tahotný

Marek Matuszek najlepším džudistom minulého roka

Február 2000 / Prečítané 2377 krát
Zatiaľ neoficiálne, my však to už máme potvrdené, že pretekár Dukly B.Bystrica a slovenský reprezentant v džude MAREK MATUSZEK bude vyhlásený za najlepšieho džudistu roku 1999. Slávnostné vyhlásenie sa uskutoční 15.apríla v Galante pri príležitosti konania slovenského šampionátu.

Szabo odišiel domov

Február 2000 / Prečítané 2036 krát
Prvoligový basketbalový tím BK Slovakofarma Pezinok v januári opustil pivot Brett Szabo. K predčasnému ukončeniu jeho pôsobenia v našom klube prispeli slabšie výkony z posledného obdobia. Američan po operácii kolena v minulom roku vyšiel z formy a nedosahoval už požadovanú výkonnosť.

KAM ZA ŠPORTOM I. basketbalová liga skupina A

Február 2000 / Prečítané 2081 krát
4.3. Pezinok - Inter Bratislava 11.3. Svit - Pezinok 15.3. Pezinok - Levice 18.3. Žilina - Pezinok

Program Kultúrneho centra

Február 2000 / Prečítané 2028 krát
Marec 2000

Program kina v Dome kultúry

Február 2000 / Prečítané 1994 krát
Marec 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2000 / Prečítané 1971 krát
Marec 2000

AKO SME NAVŠTEVOVALI KINO

Február 2000 / Prečítané 2011 krát
V roku 1999 navštívilo naše kino 40942 návštevníkov, čo je pri 360 predstaveniach v priemere 114 návštevníkov na jedno predstavenie. Priemerná cena vstupenky bola 45,80 Sk. Treba pripomenúť, že minimálne vstupné určuje distributér - majiteľ filmu, ktorému kino odvádza 55 percent z tržby.

Hovory o zdraví

Február 2000 / Prečítané 1881 krát
V piatok 17. marca o 18.00 hod. pokračuje v Dome kultúry cyklus prednášok Viery Černuškovej, zdravotníčky z Bratislavy, ktorá pri stretnutiach s ľuďmi dáva návody na zlepšenie kvality života, zbavuje ich strachu zo smrti a bolesti. Stretnutia budú pokračovať, vždy v tretí piatok v mesiaci. pri stretnutiach s ľuďmi dáva návody na zlepšenie kvality života, zbavuje ich strachu zo smrti a bolesti. Stretnutia budú pokračovať, vždy v tretí piatok v mesiaci.