Príjemné prežitie vianočných sviatkov

redakcia, Ing. Ivan Pessel / December 2000 / Prečítané 2799 krát
Vážení spoluobčania, už niekoľko dní žije naše mesto nádhernou vianočnou atmosférou, ktorú navodzuje sviatočná výzdoba ulíc a obchodov, vianočné koncerty a iné podujatia. Žijeme v radostnom očakávaní najkrajších sviatkov roka - Vianoc. Tešíme sa na stretnutia v rodinnom kruhu, pri štedrovečernom stole.

Tajomstvo vianoc - tajomstvo Božej lásky

Zdenko Sitka / December 2000 / Prečítané 2678 krát
Každý rok naplní dušu malých i veľkých krásny pocit z tajomstva, ktoré sa skrýva za slovom Vianoce. Očakávanie a príprava na vianočné sviatky majú svoje čaro, ktoré sa dotýka tých najhlbších citov takmer každého človeka. Veď ústredným tajomstvom Vianoc nie je hocijaká udalosť ale taká, ktorá má osobitný význam pre každého z nás, pre náš život, pre naše šťastie, pre našu budúcnosť vo predvianočné Radničné námestievečnosti. Boh nás tak miloval, že sa nezmieril s tým, že by nás mal stratiť.

VÍTANIE NOVÉHO ROKU

December 2000 / Prečítané 2060 krát
Už len pár dní nás delí od chvíle, keď privítame nový rok a tretie tisícročie. V našom meste už tradične na prelome starého a nového roka, v prvých minútach po polnoci, sa schádzame spoločne na námestí. Bude to tak aj tentoraz. Zraz na Radničnom námestí bude prvého januára o 0.45 hod., o 01.00 odznie novoročný príhovor primátora.

Príjemné nákupy

December 2000 / Prečítané 2259 krát
Aj v tomto roku Malokarpatské osvetové stredisko pripravilo v našom meste tradičné predvianočné podujatie Vianočné inšpirácie. Návštevníci, nielen z nášho mesta, si po dva dni mohli v stánkoch priamo na námestí, symbolicky pri vianočnom strome, kúpiť pre svojich najbližších drobný darček alebo vianočnú ozdobu.

POSLANCI SCHVÁLILI DEFICITNÝ ROZPOČET

December 2000 / Prečítané 2168 krát
Vo štvrtok 14. decembra sa zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Hlavnými bodmi programu boli rozpočet a ekonomické zámery mesta na rok 2001, finančné plány Podniku bytových služieb, TV Pezinok a Kultúrneho centra. Poslanci stanovili aj ceny za vývoz odpadov, výšku dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov.

Kontrolná činnosť ÚHK

December 2000 / Prečítané 2067 krát
Útvar hlavnej kontrolórky (ÚHK) vykonal v tomto roku 13 tématických a 32 čiastkových previerok na úseku zmluvných vzťahov, rozpočtu mesta, pokladníc MsÚ a mestských organizácií. V rámci neplánovanej kontrolnej činnosti ÚHK riešil 15 sťažností, prevažne z oblasti dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení mesta. Dve tretiny sťažností bolo oprávnených alebo čiastočne oprávnených.

Budeme platiť za vývoz odpadu?

December 2000 / Prečítané 2159 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo v súlade s príslušnými zákonmi a VZN mesta tieto ceny za vývoz komunálneho odpadu v roku 2001:

Spýtali sme sa viceprimátora Olivera Solgu

December 2000 / Prečítané 2112 krát
Pán viceprimátor, spred budovy radnice bola odstránená fontána so súsoším. Občania sa pýtajú, čo bude na uvoľnenom mieste?

Navštívili sme

December 2000 / Prečítané 2034 krát
# 18.-26.11. sa zúčastnil prednosta MsÚ Ladislav Šafár na študijnom pobyte vo Francúzsku so zameraním na samosprávu obcí a regiónov, ktorý organizovala Asociácia prednostov obcí a miest SR; # 21.11. sa zúčastnil primátor v Limbachu na školení okresného štábu Civilnej ochrany obyvateľstva; # 24.11. viedol primátor vo Viničnom zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu;

Navštívili nás

December 2000 / Prečítané 2165 krát
# 24.11. sa zúčastnili primátor Ivan Pessel a zástupca primátora Oliver Solga na pracovnom stretnutí s ministrom školstva Ľ. Ftáčnikom a ministrom obrany P. Kanisom; # 28.11. rokoval primátor s riaditeľom Polikliniky Pezinok Petrom Nagyom o možnosti jej odštátnenia; # 28.11. rokoval primátor so zástupcami občianského združenia Pezinské rozprávkové divadlo o pomoci mesta ich aktivitám v roku 2001;

Ocenenia darcom krvi

December 2000 / Prečítané 2340 krát
V pondelok 20. novembra sa zišli na pezinskej radnici darcovia krvi z nášho mesta a z okolitých obcí. Cieľom stretnutia, ktoré organizoval Slovenský červený kríž, bolo odovzdanie ocenení - Jánskeho plakiet za bezplatné darcovstvo krvi.

Prečo nepokračuje výstavba parkoviska?

December 2000 / Prečítané 2155 krát
Na Hrnčiarskej ulici malo byť do konca tohto roku vybudované nové parkovisko so 64 miestami. Prečo sa nepokračuje vo výstavbe? - spýtali sme sa vedúceho oddelenia výstavby MsÚ Ing. Michala Ondroviča:

Betlehemské svetlo

December 2000 / Prečítané 2135 krát
Aj v tomto jubilejnom roku 2000 príde Betlehemské svetlo do nášho mesta tradične prostredníctvom pezinských skautov a skautiek. Prevziať ho boli 16. decemdbra v Bratislave, kde sa pri tejto príležitosti konala pobožnosť v Kapucínskom kostole. Pozvaní boli aj do prezidentskej záhrady, kde Betlehemské svetlo prevzal Rudolf Schuster.

Kalendár podujatí na rok 2001

December 2000 / Prečítané 2145 krát
Na základe dobrých skúseností z predchádzajúcich vydaní pripravilo mesto Pezinok aj pre prvý rok nového milénia celoročný Kalendár podujatí. Táto 20-stranová brožúrka vyšla v 1000-kusovom náklade a možno ju bezplatne získať v Informačnom centre na Radničnom námestí č. 9 v Pezinku.

ZÁKON O INFORMÁCIÁCH

JUDr. Eva Bakalárová / December 2000 / Prečítané 2107 krát
Dňa 1. januára 2001 nadobudne účinnosť zák. č. 211/2000 Z.z. o slobode informácii. V zmysle zákona má každá osoba (fyzická i právnická) právo na sprístupnenie informácií. Informácie sú povinné sprístupniť: štátne orgány, obce a ďalšie právnické osoby uvedené v zákone (príspevkové a rozpočtové organizácie obce alebo štátu, obchodné spoločnosti ak hospodária s verejnými financiami a nakladajú s majetkom obce, alebo štátu a ďalšie).

Dieťa človeka

December 2000 / Prečítané 2077 krát
Kultúrne centrum Pezinok v spolupráci s Hnutím HUMAN - medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva a ČLOVEK V OHROZENÍ usporiadali v rámci podujatia Až kým to nestretne aj teba výstavu svetových fotografov pod názvom Dieťa človeka. Námetom vystavených fotografií, prevažne z Bosny, Kosova a Čečenska, je utrpenie detí, ktoré sú denno-denne vystavené násiliu, biede, vojnovým útrapám, pohlavnému zneužívaniu. Aj keď sa môže zdať, že nás sa táto vec netýka, predsa sa vyskytujú aj na Slovensku prípady týrania a zneužívania detí. Preto by aj nás nemal tento problém nechať ľahostajnými.

Nové prevádzky

December 2000 / Prečítané 3267 krát
# HORTI s.r.o., nákup a predaj osív, sadív, záhradkárskych potrieb a pod., Bratislavská 79, Po-Pi: 7.30-16.00 hod.; # ARA, Vladimír Kočnár a Slavomíra Kočnárová, predaj chovateľských potrieb, krmív a drobných zvierat, Svätoplukova 11/f, Po-Pi: 13.00-20.00 hod., So: 9.00-13.00 hod.;

Dvakrát stretnutie najúspešnejších

December 2000 / Prečítané 2595 krát
Koniec roka už tradične býva vhodnou príležitosťou na bilancovania a rôzne hodnotenia. Primátor mesta Pezinok Ivan Pessel v tejto súvislosti ako prejav ocenenia dobrej reprezentácie mesta pozval na spoločné stretnutie úspešných športovcov, ktorí dosiahli počas tohto roku výborné výsledky.

Diabetici nesúhlasia s doplatkami za inzulín

Ján Šindler / December 2000 / Prečítané 2209 krát
Na nedávnej besede s vedúcou Odboru sociálnych vecí OkÚ Pezinok Mgr. Máriou Ivicovou členovia Základnej organizácie Zväzu diabetikov vyjadrili nesúhlas s postupom vlády SR pri odsúhlasovaní návrhu doplatku za inzulíny, podľa novej kategorizácie liekov.

Princezná Sayako ďakuje

December 2000 / Prečítané 2239 krát
Japonský veľvyslanec Hiroto Ishida v mene princeznej Sayako poďakoval primátorovi Pezinka I. Pesslovi za srdečné prijatie počas nedávnej návštevy nášho mesta. Princezná strávila na Slovensku štyri dni, v Pezinku navštívila Malokarpatské múzeum.

Ukončená výsadba stromov

December 2000 / Prečítané 2067 krát
V novembri bola dokončená výsadba vysokej zelene v novovybudovanom parku na sídlisku Sever podľa sadovníckej štúdie. Počas dvoch mesiacov tu zasadili 107 kusov odrastených stromov v náklade 300 tisíc korún. Nájdete tu javory, duby, buky, smreky, borovice, ale aj viacero exotických druhov.

Po stopách maliarov

Ing. Eva Lupová / December 2000 / Prečítané 2168 krát
Prvou v roku 2001 a 13. v celkovom poradí bude Vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka, ktorá sa uskutoční 25. januára, po stopách Jána Kupeckého a iných pezinských maliarov. Jej scenár je dielom študentky EU Zuzany Frnovej a Stanislava Pátka. Druhý menovaný bude celé podujatie viesť. Zraz účastníkov je o 15.00 hod. pred Mestským úradom na Radničnom nám. 7.

Deň strašidiel

Dagmar Gádošiová / December 2000 / Prečítané 2185 krát
Deti v Materskej škole na Bystrickej ulici mali 26. októbra čarovný deň. Od rána bola celá trieda zahalená do tajomného šera, v ktorom svietil veľký svetlonos. Kraľoval na Strašihrade, kde bola tma-tmúca. Malé strašidielka, celé v bielom sa ničoho nebáli ani tmy, ani svetlonosa, ba ani veľkého vešiakového strašidla.

Ľudia zvieratám

Ing. Helena Jakubčíková / December 2000 / Prečítané 2150 krát
Koncom októbra sa uskutočnilo spoločné stretnutie občianskych združení U psej matere a Pezinského spolku na ochranu zvierat. Hlavným bodom stretnutia bola príprava dobročinnej zbierky s názvom Ľudia zvieratám. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na výstavbu útulku pre opustené zvieratá, na cintorín pre zvieratá, zvieracu kliniku a v neposlednom rade činnosti smerujúce k ochrane opustených zvierat a zvierat žijúcich na ulici..

Zomrel Ján Wittgrúber

December 2000 / Prečítané 2239 krát
Dňa 8. decembra 2000, krátko po dožití 91 rokov, zomrel dlhoročný pezinský cvičiteľ a telovýchovný funkcionár JÁN WITTGRÚBER

TV Pezinok

Peter Bittner / December 2000 / Prečítané 2105 krát
Všetkým občanom mesta Pezinok ďakujeme za priazeň prejavenú našej televízii a svojim obchodným partnerom za spoluprácu v uplynulom roku. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok.

NAJ v meste roku 2000

December 2000 / Prečítané 2038 krát
# Najreprezentatívnejším plesom v tohtoročnej sezóne, podobne ako v minulých rokoch, bol ples podnikateľov. # Mesto získalo grant z PHARE vo výške 2 milióny eúr na rekonštrukciu tepelného hospodárstva. # V polovici októbra bol daný do užívania Útulok Svätej Anny na Komenského ulici s kapacitou 40 lôžok.

Japonská princezná Sayako

December 2000 / Prečítané 2294 krát
V októbri bola na pozvanie vlády SR na Slovensku na návšteve Jej cisárska Výsosť japonská princezná najvzácnejšia návštevaSayako. V rámci svojho pobytu navštívila aj Pezinok, kde po srdečnom prijatí (zúčastnili sa na ňom desiatky občanov) v sprievode primátora mesta I. Pessela, zástupcu primátora O. Solgu, riaditeľky múzea D. Kopálovej si pozrela vinohradnícku expozíciu Malokarpatského múzea a krátko besedovala s hostiteľmi.

Deň otvorených pivníc

December 2000 / Prečítané 2248 krát
Významným príspevkom k rozvoju cestovného ruchu v našom meste sa po prvýkrát stala vinárska akcia - Deň otvorených pivníc. Rozšírila už tradičné pezinské podujatia - Vinobranie, Vínne trhy, Svätomartinské požehnanie mladého vína.

Mestská plaváreň

December 2000 / Prečítané 2538 krát
V septembri bola dNajväčšia stavbaaná do užívania Mestská plaváreň. Jej výstavba trvala osem mesiacov. Stavbu v náklade 29 miliónov realizovali Stavebno-obchodné združenie Ing. Krajčovič - Cíferský, Modra, UNIKOSTAV, spol. s.r.o., Pezinok a ďalší subdodávatelia. Projekt vypracoval KONŠTRUKT Bratislava. Investorom najväčšej mestskej investičnej akcie bolo mesto Pezinok.

Celomestský Deň detí

December 2000 / Prečítané 2070 krát
Najväčšou a hádam aj najzáslužnejšou akciou pre deti bolo celomestské podujatie Deň detí. Iniciátorom a hlavným organizátorom, podobne ako vlani, bola firma Grafit - Milan Grell. Organizačne pomáhali Centrum voľného času a Kultúrne centrum, sponzorsky prispeli viaceré pezinské firmy.

Sedmohradskí vojvodovia z Pezinka

Peter Wittgrúber / December 2000 / Prečítané 2249 krát
Rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka nie je známy len na území dnešného Slovenska, Maďarska a Rakúska. Jeho vplyv siahal až do dnešného Rumunska, kde niekoľko členov rodu pôsobilo vo vysokých kráľovských funkciách na území Sedmohradského vojvodstva, ktoré bolo poplatné Uhorskému kráľovstvu.

Za Vladimírom Hacajom

Ing. Ivan Pessel, Milan Oravec / December 2000 / Prečítané 2090 krát
Vladko, nečakane smutná správa o Tvojom úmrtí nás doslova ohromila. Nechceli sme veriť tým slovám, veď ešte pred pár dňami si bol u nás v redakcii. Ešte svieži, s dobrou náladou, hovoril si o svojich najbližších plánoch.

SPOMÍNAME

December 2000 / Prečítané 2219 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

December 2000 / Prečítané 3097 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Zapojte sa do ankety

December 2000 / Prečítané 2190 krát
Vážení občania, znovu vám pripomíname, že najneskoršie do 2. februára 2001 môžete poslať hlasovací lístok do ankety Najlepšia predajňa roka 2000 v Pezinku, ktorú už po ôsmykrát organizuje redakcia Pezinčana v spolupráci s mestom Pezinok a Klubom pezinských podnikateľov.

Dôstojná spomienka

December 2000 / Prečítané 2169 krát
Občianske združenie P.R.D. pripravilo aj tento rok dôstojnú spomienku na svetoznámeho hudobníka a mierového aktivistu Johna Lennona, ktorého pred 20 rokmi zastrelili v New Yorku. Podujatie Deň človeka - Lennon´s day malo tentoraz zmenenú dramaturgiu.

HOTEL NEPOSTAVIA

December 2000 / Prečítané 2196 krát
Firma IRI, a.s. Bratislava mala zámer vybudovať v lokalite Rozálka v Areáli zdravia nový hotel, o čom sme písali aj v našich novinách. Koncom októbra oznámilo vedenie firmy mestu Pezinok, že hotel v tejto lokalite nevybuduje.

S ministrami o reformách

December 2000 / Prečítané 2148 krát
Koncom novembra zorganizoval Republikový výbor SDĽ výjazd svojich ministrov a členov poslaneckého klubu do Bratislavského kraja. Naše mesto navštívili minister školstva Milan Ftáčnik a minister obrany Pavol Kanis. Samostatne, podľa svojich rezortov zavítali do Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici a do Pezinskej brigády Ľudovíta Štúra.

Šiestykrát na Slovakiatour

December 2000 / Prečítané 2116 krát
Po šiestykrát sa naše mesto spolu s ostatnými 21 mestami a obcami Malokarpatského regiónu zúčastní na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour. Podujatie sa uskutoční 18.-21. januára 2001 na bratislavskom výstavisku Incheba. Už tradične budú naše mesto reprezentovať okrem predstaviteľov samosprávy na čele s primátorom Ivanom Pesselom i pezinskí vinári (M. Pavelka, M. Sobolič, P. Matyšák), ľudoví umelci (manželia Hanúskovci, D. Poláková), hudobníci (country kapela Arion) a podnikatelia.

Okienko spotrebiteľa

December 2000 / Prečítané 2140 krát
Pracovníčky Odboru živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa OÚ v Pezinku MVDr. Evy Šaligovej sme sa spýtali:

Prídte medzi nás!

MO Únie žien v Pezinku / December 2000 / Prečítané 2079 krát
Mestská organizácia Únie žien Slovenska bola založená v roku 1998. Jej úsilím je nielen ženy organizovať, ale aj niečo pre ne urobiť. Usoradúvame stretnutia s lekárom, rôzne súťaže, snažíme sa podchytiť mládež organizovaním speváckej súťaže Spieva celé mesto, ktorá bude mať už tretie pokračovanie.

Kolenčíkovci v G5

December 2000 / Prečítané 2046 krát
Priestory súkromnej galérie G 5 v závere roka ožili dielami bratislavských výtvarníkov Tamary a Vojtecha Kolenčíkovcov. Obaja sa venujú grafickej tvorbe a tvorbe šperku. Svoje práce vystavovali vo viacerých

ZREŠTAUROVANÁ MESTSKÁ ZÁSTAVA

December 2000 / Prečítané 2362 krát
V Malokarpatskom múzeu si návštevníci môžu pozrieť vzácny exponát - reštaurovanú mestskú zástavu z roku 1649. Slobodnému kráľovskému mestu BOZIN ju daroval panovník Uhorska kráľ Ferdinand III.

Ukážky zručnosti učňov

December 2000 / Prečítané 2110 krát
V Dome kultúry sa uskutočnilo v dňoch 1.-6. decembra podujatie Tak toto vieme v rámci Dňa učňovského školstva v Pezinku. Zorganizovali ho Stredné odborné učilište na Komenského ulici a Stredné odborné učilište na ulici M.R. Štefánika v spolupráci s Kultúrnym centrom v Pezinku.

Mikuláš medzi deťmi

December 2000 / Prečítané 2191 krát
Medzi pezinské deti zavítal 6. decembra Mikuláš. Najsamprv sa na koči spolu so snehulienkou a čertom previezol po uliciach mesta, najmä však popri materských školách, kde je najviac detí. Po zotmení prišiel na námestie, kde na veľkú radosť najmenších zažal vianočný stromček.

Divadelný festival CIBULÁK

December 2000 / Prečítané 2191 krát
V dňoch 23.-24. júna sa uskutočnil v Pezinku v poradí už trinásty ročník Medzinárodného divadelného festivalu CIBULÁK. Ozdobou tohto ročníka boli francúzski akrobati Nicolas Moreau a Arnaud Jamin, Bolek Polívka alias Don Quijote, japonský zabávač Ken Mai, nitrianske Teatro Tatro, bratislavská Stoka, domáce PIKI a ďalší.

Festival chrámových zborov AD UNA CORDA

December 2000 / Prečítané 2119 krát
Začiatkom mája bolo naše mesto dejiskom III. ročníka medzinárodného festivalu chrámových zborov. Štvordňový festival bol venovaný pamiatke svetoznámeho skladateľa Johanna Sebastiana Bacha. Zúčastnilo sa na ňom šesť kvalitných zborov z piatich krajín zo Slovinska, Českej republiky, Rakúska, Spojených štátov a Slovenskej republiky.

Ďalšie významné podujatia

December 2000 / Prečítané 2080 krát
# Deň človeka Lennon ´s Day spomienka na Johna Lennona s novou dramaturgiou; # Pezinský škopek, 4. ročník súťaže malých dychových hudieb; # Pezinok spieva - spievajte s nami, 2. ročník celomestskej súťaže;

Tanečná súťaž PEZINSKÝ STRAPEC

December 2000 / Prečítané 2614 krát
Medzinárodná tanečná súťaž PEZINSKÝ STRAPEC sa v tomto roku (30. septembra) konala.už šestnástykrát Toto najstaršie a najvýznamnejšie podujatie tohto druhu v okrese si získalo veľa priaznivcov, pre mnohých je účasť na ňom doslova sviatkom.

Vinšujeme vám

František Féder / December 2000 / Prečítané 2106 krát
Veľavážení priatelia, milí a úprimní naši ctitelia, vinšujeme vám na toto Krista Pána narodenie, žeby vám Pán Boh dal lepších rokov sa dožiť, s menšími hriechmi, s večnou radosťou a Božou milosťou, a nech vás Boh dobrotivý v tomto roku novom živí, dá vám zdravia, šťastia veľa, to vám všetkým vrúcne želá a na vás spomína dychovácka rodina.

Telegraficky

December 2000 / Prečítané 1993 krát
* Vo výstavnej sieni nábytku Rosana Pezinok, na Jesenského ulici, otvorili výstavu tapisérií a objektov autora Petra Matisa, ktorá potrvá do konca roku 2000. * V dňoch 5.12.2000 - 5.1.2001 vystavuje pezinská výtvarníčka Dana Poláková svoje obrazy v bratislavskej galérii CAFÉ PARNAS na Panskej ul. č. 12. * Občianské združenie DOTYK usporiadalo 7. decembra v priestoroch Pinelovej nemocnice veľký kultúrny program, v ktorom účinkovali amatérske hviezdy z radov pacientov. Na benefičnom podujatí nechýbal kúzelník, Mikuláš a hudba a tanec.

Výstavy v Bratislave

pš, mo / December 2000 / Prečítané 2180 krát
V Slovenskej národnej galérii, kde sa koná 6. ročník Trienale insitného umenia INSITA 2000, si môžete do 28.2.2001 pozrieť výstavu insitných obrazov a plastík. Päť obrazov tu vystavuje aj pezinský rodák Ondrej Šteberl. V Galérii Siemens Fórum Bratislava predstavili tvorbu slovenských umelcov, širokej škály výtvarných techník - kresby a kresleného humoru, maľby, litografie, keramickej plastiky, šperku. Jedným z autorov bol pezinský výtvarník Oliver Solga.

Výročia osobností mesta

December 2000 / Prečítané 2043 krát
* Augustín Bárta st., - maliar (3.1.1876 - 1.9.1957), 125. výročie narodenia; * Daniel Lačný - publicista, remeselník-debnár (19.1.1826 - 12.5. 1902), rodák, 175. výročie narodenia; * Pavol von Wernhardt - generál, vojnový veliteľ, spisovateľ (25.1. 1776 - 13.9.1846), rodák, 225. výročie narodenia; * František Barč (Barts) - matematik, cirkevný hodnostár (7.10. 1814 - 3.1.1896), 105. výročie úmrtia; * Ľudovít Pitthordt - maliar, reštaurátor (22.6.1860 - 10.1.1946), rodák, 55. výročie úmrtia. (Pripravujeme v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou).

Záľubu našli v starých bicykloch

Ing. Eva Lupová / December 2000 / Prečítané 4131 krát
Veteran Victoria bike-club Väčšina z nás žije s predsudkami, že mladí ľudia nemajú úctu k ničomu starému. Túto domnienku jednoznačne vyvracia skupina jedenástich mladých Pezinčanov, ktorých koníčkom je reparovanie a spojazdňovanie starých bicyklov. Z rozprávania Rasťa Slaného sme sa o nich dozvedeli:

Vianočný koncert

December 2000 / Prečítané 2169 krát
V piatok 15. decembra sa uskutočnil v Evanjelickom kostole Vianočný koncert známeho huslistu Alexandra Jablokova, ktorý pripravilo Kultúrne centrum. V programe odzneli skladby svetoznámych autorov N. Paganiniho, F. Schuberta, A. Vivaldiho a ďalších. Premiéru mala Vianočná omša pre štvoro huslí V. Godára.

Oznámenie

Výbor MO SRZ / December 2000 / Prečítané 2042 krát
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Pezinku oznamuje, že zriadila vlastnú kanceláriu na adrese - Pezinok, Radničné nám. č. 9, I. posch., kde bude zabezpečovať aj predaj povolení na rybolov pre rok 2001. Predaj bude vykonávaný počnúc dňom 28.12.2000 každú stredu a štvrtok v čase od 15.00 do 18.00 hod.

ME automobilov do vrchu

December 2000 / Prečítané 2039 krát
V bohatom športovom dianí v našom meste si už pevné miesto našla motoristická akcia - Majstrovstvá Európy automobilových pretekov do vrchu SLOVAKIA MATADOR na Pezinskej Babe. Patrí k najväčším motoristickým podujatiam v Slovenskej republike.

Majster Slovenska v basketbale

December 2000 / Prečítané 2553 krát
Už piatykrát sa stali basketbalisti BK SLOVAKOFARMA PEZINOK majstrami Slovenska. V poslednú májovú nedeľu zvíťazili v Bratislave nad Interom 80:71 a uzavreli finálovú sériu so skóre 4:0 na zápasy. O dominancii Slovakofarmy svedčí aj fakt, že počas sezóny prehrala len dva zápasy.

Majsterka sveta v pretláčaní rukou

December 2000 / Prečítané 2363 krát
V 5-člennej slovenskej výprave na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou v americkom Virginia Beach bola ako jediná žena 21-ročná Pezinčanka MARTINA PASTUCHOVÁ. Na šampionáte za účasti 400 športovcov z 29 krajín si počínala vynikajúco: v pretláčaní ľavou rukou nad 80 kg získala striebornú (zopakovala úspech z MS 1998 v Grécku) a pravou rukou zlatú medailu. Spolu s Jánom Germánusom patrila k najúspešnejším reprezentantom.

Ďalšie úspechy pezinských športovcov

December 2000 / Prečítané 2096 krát
# Slovenská reprezentantka v rádioorientačnom behu Ľubica Toporová (exmajsterka sveta z roku 1997) skončila na majstrovstvách sveta v Číne na 4. mieste. # Michal Noskovič na majstrovstvách Európy žiakov v rádioorientačnom behu získal bronzovú medailu. # Majstri Slovenska (ročník 1999/ 2000) v karate: Svatava Špániková (kumite, ženy), družstvo Svatava Špániková, Marcela Tahotná, Pavlína Fričová (dorastenky, kumite), družstvo Alena Hupková, Zuzana Gregušová, Michaela Kohútová (staršie žiačky, kumite).

Deväť zlatých Kamily Korčekovej

December 2000 / Prečítané 1992 krát
O talentovanej pezinskej plavkyni, pretekárke STU Trnava, Kamile Korčekovej (12 rokov) sme už písali. V tomto roku opäť na slovenskom šampionáte dosiahla vynikajúce výsledky. V júli v Žiline v 50 metrovom bazéne zvíťazila v 7 disciplínach a dvakrát bola druhá.

Program Kultúrného centra

December 2000 / Prečítané 1985 krát
Január 2001

Program kina v Dome kultúry

December 2000 / Prečítané 2016 krát
Január 2001

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2000 / Prečítané 2208 krát
Január 2001

Malokarpatské múzeum

December 2000 / Prečítané 2169 krát
Január 2001

Mesto Pezinok vypisuje konkurz

December 2000 / Prečítané 2061 krát
na obsadenie funkcie riaditeľa TV Pezinok, s.r.o. s týmito požiadavkami - vysokoškolské vzdelanie - minimálne 3-ročná prax v tlačových alebo audio-vizuálnych médiách

V Slovakofarme Lake a Simon

pr / December 2000 / Prečítané 2024 krát
Počas novembrovej reprezentačnej prestávky sa udiali zmeny v kádri basketbalistov Slovakofarmy Pezinok. Z družstva odišli obaja Američania Jason Hartman a Kipp Christianson. Vedenie klubu však za nich hneď rýchlo náhradu - už 2. decembra sa pezinským divákom predstavili iní Američania, tentokrát čierni. Krídlo Devon Lake je 192 cm vysoký a v tejto sezóne hral v Mexiku. Pivot Melvin Simon má 203 cm a naposledy hral za cyperský klub Keravnos Keo. Obaja majú 29 rokov. Veríme, že budú pre náš klub prínosom.

POĎAKOVANIE

December 2000 / Prečítané 2074 krát
Úprimne ďakujeme...