PREZIDENTA ZVOLÍME AŽ V II. KOLE

Máj 1999 / Prečítané 2841 krát
PREZIDENTA ZVOLÍME AŽ V II. KOLE postupujú R. Schuster a V. Mečiar

Veľká cena veteránov

Máj 1999 / Prečítané 2389 krát
VETERÁN CAR CLUB Pezinok usporiada 11. júla 4. ročník Veľkej ceny veteránov jazdy do vrchu.

Navštívili divadelný festival

Máj 1999 / Prečítané 2475 krát
CIBULÁK 99

Deň naších detí

Máj 1999 / Prečítané 2328 krát
Prvý jún je dňom, ktorý každoročne patrí deťo, vtedy viac na deti myslia nielen rodičia, učitelia, vychovávatelia, ale aj organizátori rôznych detských podujat.

Poslanci o rozpočtoch

Máj 1999 / Prečítané 2269 krát
Poslanci MsZ na svojom zasadnutí 21. mája schválili rozbor hospodárenia mesta na rok 1998.

Úspechy našich športovcov

Máj 1999 / Prečítané 2240 krát
Do vienka úspechov pezin-ských športovcov prispeli v minulých dňoch naši traja pretekári.

Deň otvorených dverí na MsÚ

Máj 1999 / Prečítané 2353 krát
Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku bude mať Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku svoju prvú reprízu. Uskutoční sa vo štvrtok 17. júna 1999 v priestoroch MsÚ na Radničnom nám.

Navštívili nás

Máj 1999 / Prečítané 2178 krát


Navštívili sme

Máj 1999 / Prečítané 2203 krát


Chystáme sa na vinobranie

Máj 1999 / Prečítané 2929 krát
Hoci sa zdá, že do septembra, kedy bude Vinobranie, je ešte času dosť, prípravy naň sú už v plnom prúde.

Mestské vyznamenania

Máj 1999 / Prečítané 2267 krát


Mestské zastupiteľstvo v júni

Máj 1999 / Prečítané 2355 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 24. júna o 8.30 hod. v zasadačke na Štefánikovej ul. č. 4.

O najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Máj 1999 / Prečítané 2354 krát
V marcovom čísle sme vyhlásili nový ročník súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdoby predzáhradky, okna, balkónu, či verejnej budovy.

Náš región sa predstavil v Budapešti

Máj 1999 / Prečítané 2281 krát
Nie prvýkrát prezentovali "vo svete" obce a mestá malokarpatského regiónu svoj historický, hospodársky a kultúrny potenciál.

Väčšie využitie kultúrneho centra

Máj 1999 / Prečítané 2339 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku prerokovalo len nedávno Koncepciu rozvoja kultúry.

Poslanci na jednodňovom školení

Máj 1999 / Prečítané 2355 krát
V apríli sa konalo v rekreačnom stredisku Kablo na Stupoch jednodenné školenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Kandidáti na prezidenta za voličmi v Pezinku

Máj 1999 / Prečítané 2415 krát
V rámci predvolebnej kampane zavítali do nášho mesta traja z deviatich kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky.

Ako postupovať pri úmrtí v rodine

Máj 1999 / Prečítané 5046 krát
Stáva sa, že nás celkom nečane zastihne úmrtie v rodine a stojíme pred úlohou zabezpečiť pohreb

Nové prevádzky

Máj 1999 / Prečítané 2336 krát


Podujatie pre matky

Máj 1999 / Prečítané 2402 krát
Tak ako po minulé roky, i tento rok zorganizoval Mestský úrad Pezinok v Dome kultúry celomestské podujatie pre matky.

Prijatie novinárov

Máj 1999 / Prečítané 2249 krát
Primátor mesta I. Pessel prijal na mestskom úrade skupinu zahraničných novinárov.

Školský časopis HEURÉKA

Máj 1999 / Prečítané 2534 krát
Dostalo sa nám do rúk najnovšie číslo časopisu HEURÉKA.

Príručka pre vystavovateľov

Máj 1999 / Prečítané 2311 krát
Ministerstvo hospodárstva SR - sekcia cestovného ruchu spracovalo podľa publikácie Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO).

Okresný snem DÚ

Máj 1999 / Prečítané 2307 krát
Okresná rada DÚ v Pezinku zvolala na 28.4. 1999 riadny Okresný snem DÚ okresu Pezinok, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre.

Pútnický zájazd na Velehrad

Máj 1999 / Prečítané 2627 krát
Mesiac máj, ktorý je aj mariánskym mesiacom , bol podnetom pre tunajšie Združenie kresťanských dôchodcov k zorganizovaniu pútnickeho zájazdu na Velehrad a Sv. Hostín.

Výročné rokovanie JDS

Máj 1999 / Prečítané 2319 krát
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Pezinku sa zišli 21. apríla na výročnej členskej schôdzi v Kultúrnom centre.

Ad: Neopodstatnené odpojenie

Máj 1999 / Prečítané 2244 krát
PEZINČAN č.3/99

Konkurz

Máj 1999 / Prečítané 2400 krát


Svojvoľné vylepovanie plagátov

Máj 1999 / Prečítané 2339 krát
Pezinok patrí medzi mestá, ktoré sa vyznačujú čistotou, zdravým ovzduším a udržiavanou zeleňou

Rekonštrukcia MARIÁNSKEHO STĹPA

Máj 1999 / Prečítané 2225 krát
Mesto Pezinok pripravuje rekonštrukciu a novoosadenie Mariánskeho stĺpa, ktorý sa v súčasnosti nachádza pri Dolnom kostole.

Údaje o počasí

Máj 1999 / Prečítané 2274 krát
V roku 1998 bola najväčšia maximálna teplota 12. augusta 32,5 °C.

Pezinčan sa pyta

Máj 1999 / Prečítané 2492 krát
Ako ste si pripomenuli sviatok svojho patróna, Svätého Floriána?

SEVER - najväčšie pezinské sídlisko

Máj 1999 / Prečítané 5231 krát
Sídlisko Sever je najväčším pezinským sídliskom. Od centra mesta je vzdialené dva kilometre.

Minianketa

Máj 1999 / Prečítané 2270 krát
Ako ste spokojní so službami na sídlisku Sever?

Prečo separovať?

Máj 1999 / Prečítané 2995 krát
Viete, že jeden človek na Slovensku vyprodukuje za rok priemerne 315 kg tuhého komunálneho odpadu?

Spomienka

Máj 1999 / Prečítané 2495 krát


Spoločenská kronika

Máj 1999 / Prečítané 3575 krát
Noví občankovia,navždy nás opustili, naši jubilanti.

Vyhodnotenie literárnej súťaže

Máj 1999 / Prečítané 2383 krát
Dňa 14. 5. t.r. bol slávnostne vyhodnotený 7. ročník literárnej súťaže žiakov a študentov O cenu primátora mesta Pezinok.

"Zuškári" vystavujú v Bratislave

Máj 1999 / Prečítané 2373 krát
Leonardo da Vinci - maliar, vynálezca. Menej tohto najznámejšieho florentínčana poznáme ako vedca, biológa, bájkara.

Vyšla publikácia OSOBNOSTI PEZINKA

Máj 1999 / Prečítané 2361 krát


Vernisáže výstavy obrazov

Máj 1999 / Prečítané 2364 krát
V rodnom dome Jána Kupeckého sa konala 7. mája vernisáž výstavy obrazov.

Autogramiáda Terezy Michalovej

Máj 1999 / Prečítané 2390 krát


DEŇ ZEME - hra naladená na eko-strunu

Máj 1999 / Prečítané 2545 krát
Ekológia takmer profánny pojem, o ktorý denno - denne zakopávame , často, žiaľ bez toho, aby sme sa zamysleli, zastavili, jednoducho si povedali dosť!

Starostlivosť o najmenších

Máj 1999 / Prečítané 2462 krát
Ráno čo ráno defilujú zástupy detí do škôl, odpoludnia z nich. Vzniká potom priestor voľný a v náväznosti otázka: Čo s voľným časom?

Spomienak na posviacku kostola

Máj 1999 / Prečítané 2410 krát
V tomto roku - 29. júna - si pripomenieme 50. výročie posviacky zreštaurovaného kostola Božského Spasiteľa (na námestí).

Na májových grinavských hodoch bolo všetko

Máj 1999 / Prečítané 2297 krát
FUTBAL SI ZAHRAL AJ PÁN FARÁR

Ocenenie J. Dubovskému

Máj 1999 / Prečítané 2264 krát
Riaditeľ Štátneho okresného archívu pre okresy Pezinok, Malacky a Senec PhDr. Ján Milan Dubovský bol 6. mája ocenený zlatou medailou.

Blahoželanie

Máj 1999 / Prečítané 2588 krát


Poďakovanie

Máj 1999 / Prečítané 2364 krát


Prehra až vo finále

Máj 1999 / Prečítané 2345 krát
V dňoch 1.-5. apríla sa uskutočnil tradičný medzinárodný turnaj mládeže v hádzanej - PRAGUE HANDBALL CUP 99.

Oznámenie

Máj 1999 / Prečítané 2348 krát
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť a.s. Pezinok, oznamuje vlastníkom pôdy, obchodným partnerom a všetkým stránkam, že dňom 10.5. 1999 sa zmenilo sídlo spoločnosti.

Pezinské basketbalové double

Máj 1999 / Prečítané 2690 krát
Koncom apríla skončila domáca basketbalová sezóna. Pre BK Slovakofarma Pezinok mimoriadne úspešne.

Spíker

Máj 1999 / Prečítané 2487 krát


Turnaj v minifutbale

Máj 1999 / Prečítané 2216 krát
Turnaj v minifutbale

PROGRAMY na jún 1999

Máj 1999 / Prečítané 2283 krát
Kultúrne centrum Holubyho 42, te./fax:41 39 49

Amfiteáter - letné kino

Máj 1999 / Prečítané 6097 krát
Začiatok predstavení o 21:00 hod.

Centrum voľného času

Máj 1999 / Prečítané 2337 krát
Mladoboleslavská 3, tel.: 41 20 20

Cibulák 99

Máj 1999 / Prečítané 2333 krát
CIBULÁK 99 25. - 26.6.

Pezinský fotograf

Máj 1999 / Prečítané 3902 krát
Martin Črep po úspešnej prezentácii svojich fotografií z Afriky (ľudia, zvieratá, príroda)

Šampionát v karate

Máj 1999 / Prečítané 2232 krát
V druhú aprílovú nedeľu sa uskutočnili v športovej hale na Komenského ulici majstrovstvá Slovenska družstiev v karate (verzia WKC).

Volejbalový turnaj

Máj 1999 / Prečítané 2380 krát
V polovici mája sa konal v športovej hale SOU Pezinok volejbalový turnaj zmiešaných družstiev pracovníkov okresných úradov a KÚ v Bratislavskom kraji.