Basketbalisti Slovakofarmy Pezinok po štvrtý krát majstrami Slovenska

Apríl 1999 / Prečítané 2470 krát
Obrovská radosť našich trénerov, funkcionárov a fanúšikov zavládla po ukončení tretieho zápasu Slovakofarmy Pezinok.

Beh mesta Pezinok

Apríl 1999 / Prečítané 2412 krát
31. marca sa Zámocký park zmenil na veľké športovisko. Po jeho chodníkoch viedla trasa už tradičného bežeckého podujatia.

Od spaľovne sa upúšťa

Apríl 1999 / Prečítané 2339 krát
Našim čitateľom je známy zámer Pezinských tehelní a.s. a firmy EKO-SALMO vybudovať na novej jame ďalšiu skládku odpadov a spaľovňu.

K sviatku matiek

Apríl 1999 / Prečítané 2086 krát
V stredu 12. mája si s úctou k našim ženám pripomenieme Deň matiek.

Voľby hlavy štátu

Apríl 1999 / Prečítané 2134 krát
V sobotu 15. mája 1999 sa uskutočnia v Slovenskej republike voľby hlavy štátu.

Prvomájové oslavy

Apríl 1999 / Prečítané 2202 krát
Aj tento rok sa uskutočnia v našom meste oslavy Sviatku práce - 1. mája.

Medialistky u premiéra

Apríl 1999 / Prečítané 2281 krát
Premiér Mikuláš Dzurinda s ďalšími predstaviteľmi vlády a predsedom parlamentu Jozefom Migašom prijali 25. marca t.r. v bratislavskom hoteli Bôrik 139 športovcov.

Tématická strana

Apríl 1999 / Prečítané 2172 krát


Poslanci o delikvencii a kultúre

Apríl 1999 / Prečítané 2235 krát
V piatok 26. marca sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 3. zasadnutí.

Navštívili sme

Apríl 1999 / Prečítané 2161 krát


Navštívili nás

Apríl 1999 / Prečítané 2109 krát


Májové mestské zaskupiteľstvo

Apríl 1999 / Prečítané 2237 krát
V piatok 21. mája od 8.30 hod. sa bude konať v zasadačke na Štefánikovej ulici 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Nariadenie o vykonaní deratizácie

Apríl 1999 / Prečítané 2390 krát
Okresný úrad v Pezinku, štátny hygienik, nariadil z dôvodu premnoženia hlodavcov.

Relaxačné cvičenia

Apríl 1999 / Prečítané 2507 krát
Ako príspevok k Medzinárodnému roku seniorov chceme v Dome kultúry v Pezinku realizovať jednoduché relaxačno-rehabilitačné cvičenia.

Deň plný žltých kvetov

Apríl 1999 / Prečítané 2194 krát
V piatok 26. marca sa konal Deň narcisov, ktorý organizovala Liga proti rakovine SR.

Náš rozhovor s primátorom Ing.Ivanom Pesslom

Apríl 1999 / Prečítané 2286 krát
O DNI OTVORENÝCH OČÍ

Prezentácia regiónu v Budapešti

Apríl 1999 / Prečítané 2255 krát
Po dobrých skúsenostiach z minuloročného predstavenia Malokarpatského regiónu v Slovenskom inštitúte v Prahe sa pripravuje podobná prezentácia v Budapešti.

Nové prevádzky

Apríl 1999 / Prečítané 2163 krát


Noví členovia redačnej rady

Apríl 1999 / Prečítané 2285 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 26. marca t.r. schválilo zloženie redakčnej rady časopisu Pezinčan.

Odvody brancov

Apríl 1999 / Prečítané 2385 krát
V súlade s príslušnými ustanoveniami §12 zákona č. 351/1997 Z.z. Branný zákon budú v termíne od 24. 5. 1999 do 16.6. 1999 vykonané pravidelné odvody brancov ročníka narodenia 1981 a starších, ktorí sa doposiaľ odvodu nepodrobili.

Výzva

Apríl 1999 / Prečítané 2238 krát
Vedenie Polikliniky Pezinok sa obracia s prosbou na občanov a podnikateľov mesta Pezinok a priľahlých obcí patriacich do regiónu Pezinok o finančnú pomoc potrebnú na zakúpenie nového sanitného vozidla pre polikliniku Pezinok.

Zakuklenci nás ohrozujú

Apríl 1999 / Prečítané 2235 krát
Od mala bývam v našom meste a jeho ďalší osud mi preto leží na srdci.

JEDINÁ OTÁZKAIng. Jurajovi BAKAlÁROVI ved.odd.výstavby MsÚ

Apríl 1999 / Prečítané 2292 krát
V novembri m.r. sme v našom časopise priniesli správu, že mesto získalo do svojho vlastníctva plaváreň pri SOU - stavebnom na Komenského ul.

AD: KTO SA NÁS ZASTANE?

Apríl 1999 / Prečítané 2115 krát
Od 1.1. 1999 zvýšila naša spoločnosť ceny za požívanie služieb káblovej televízie v TKR Pezinok na výšku 255 Sk za ponuku KLASIK a na 89 Sk za ponuku ŠTANDARD.

Vyjadrenie hlavnej kontrolórky mesta

Apríl 1999 / Prečítané 2289 krát
Cenový nárast poskytovaných služieb je predmetom hromadnej sťažnosti občanov nášho mesta, na ktorej sa zúčastnilo 244 občanov.

Pomoc spolublížnym

Apríl 1999 / Prečítané 2164 krát
Dnes už ťažko, čo i len približne, čo všetko a aké množstvo priniesli humanitné zberové akcie, ktoré v našom meste organizoval tunajší Klub KDH.

Oznam

Apríl 1999 / Prečítané 2177 krát
Riaditeľstvo ZŠ Pezinok, Orešie oznamuje rodičom druhákov, že v školskom roku 1999/2000 otvára triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

Kedy bude chodník na Bratislavskej ulici?

Apríl 1999 / Prečítané 2206 krát
V Pezinčanovi sa píše, čo všetko sa v našom meste porobilo. Súhlasím, že sa toho urobilo naozaj dosť, ale mrzí ma, že sa zabúda na Bratislavskú ulicu.

Viac objasnených trstných činov

Apríl 1999 / Prečítané 2488 krát
V roku 1998 sme zaznamenali v rámci OO PZ Pezinok nápad 407 skutkov celkovej kriminality.

Priestupky riešené mestskou polícou

Apríl 1999 / Prečítané 2398 krát
V roku 1998 bolo mestskou políciou (MsP) vyriešených 2200 priestupkov, z tohoto počtu bolo 737 vyriešených.

Niektoré prípady tresnej činnosti v r.1998

Apríl 1999 / Prečítané 2247 krát
Okrádal príbuzných, kradli bicykle,falošný vodičák

Dejiny mesta PEZINSKÝ STARHRAD

Apríl 1999 / Prečítané 2392 krát
Historickou dominantou Pezinka je určite miestny hrad, ktorý obyvatelia mesta poznajú skôr pod zaužívaným názvom "zámok".

Poďakovanie

Apríl 1999 / Prečítané 2312 krát


Večer pre hosťa

Apríl 1999 / Prečítané 2241 krát
Hosťom 6. večera v rámci cyklu besied s osobnosťami Pezinka bude akademický sochár Alexader Ilečko.

Chcete športovať?

Apríl 1999 / Prečítané 2198 krát
Obecný úrad vo Vinosadoch vychádza v ústrety záujmovým skupinám o športovanie s možnosťou poskytnutia priestorov telocvične.

Spoločenská kronika

Apríl 1999 / Prečítané 3037 krát
Noví občiankovia,navždy nás opustili,naši jubilanti

III. pezinský Jazz and hot dance duel `99

Apríl 1999 / Prečítané 2283 krát
O kvalitnú džezovú hudbu v našom meste je stále väčší záujem

Drôtená krása

Apríl 1999 / Prečítané 2252 krát
V Malokarpatskom múzeu v Pezinku sa dňa 7. mája 1999 sprístupňuje prvá autorská výstava ľudového výrobcu Emanuela Hodála.

Vyzdvihnite si výhry

Apríl 1999 / Prečítané 2246 krát


Vínne trhy

Apríl 1999 / Prečítané 2198 krát
Po dva dni - 16. a 17. apríla - sa konal v Dome kultúry v Pezinku štvrtý ročník Vínnych trhov.

Vystúpenia v kostoloch

Apríl 1999 / Prečítané 2228 krát
Pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA pripravil k Roku kresťanskej kultúry na Slovensku niekoľko umeleckých podujatí.

Veľkonočný koncert

Apríl 1999 / Prečítané 2263 krát
JUNIOR BRASS QUINTET zahral diela svetoznámych skladateľov.

VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDAJ priestorov po bývalej MŠ v bytovom dome na Suvorovovej ul. č. 38 - 40

Apríl 1999 / Prečítané 2198 krát
v bytovom dome na Suvorovovej ul. č. 38 - 40

VÝBEROVÉ KONANIE NA NÁJOM nebytových priestorov na Holubýho ul.č.35(58+79m2)

Apríl 1999 / Prečítané 2264 krát
nebytových priestorov na Holubýho ul.č.35(58+79m2)

Chovateľská prehliadka poľovnických trofejí

Apríl 1999 / Prečítané 2509 krát
Marec bol pre Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu Pezinok dôležitý z hľadiska dvoch významných podujatí.

Zachranili sme

Apríl 1999 / Prečítané 2194 krát
Takto vyberali na Veľkonočnú nedeľu zo skalísk na Troch jazdcoch záchranári z pezinského požiarneho útvaru 23-ročného.

Tomáš je po operácii

Apríl 1999 / Prečítané 2336 krát
TOMÁŠ ŠUSTEK, o ktorom sme viackrát písali, absolvoval 17. februára t.r. na Klinike transfuziológie a hematológie na Partizánskej ulici v Bratislave náročnú operáciu.

Blahoželanie od dcéry z Kanady

Apríl 1999 / Prečítané 2366 krát
Prostredníctvom internetu sme dostali správu z Kanady od Viery Kabátovej.

Martina Pastúchová chce obhájiť minuloročné svetové postavenie

Apríl 1999 / Prečítané 2434 krát
V marci, na naše pozvanie, navštívila redakciu úspešná slovenská pretekárka v pretláčaní rukou - Martina Pastuchová.

Majsterka sveta Ľubica Toporová túži po európskom zlate

Apríl 1999 / Prečítané 2336 krát
So športovaním začala ešte ako žiačka na Základnej škole na Kupeckého ulici. Vo štvrtom ročníku, ako jedenásťročná, to skúsila s orientačným behom.

O stredoškolský titul v baskedbale

Apríl 1999 / Prečítané 2265 krát
V športovej hale na Komenského ulici sa uskutočnili za účasti štyroch družstiev dvoj-denné majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl v basketbale chlapcov.

Veľkonočný turnaj vo Viedni

Apríl 1999 / Prečítané 2137 krát
V dňoch 30. marca až 3. apríla sa uskutočnil medzinárodný basketbalový turnaj vo Viedni.

Športová trieda

Apríl 1999 / Prečítané 2022 krát
Základná škola Na bielenisku 2 v Pezinku otvára aj v školskom roku 1999 - 2000 športovú triedu.

Programy na máj 1999

Apríl 1999 / Prečítané 2083 krát
KULTÚRNE CENTRUM Holubyho 42, tel./fax: 41 39 49

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Mladoboleslavská 3, tel.:41 20 20

Apríl 1999 / Prečítané 2054 krát
Mladoboleslavská 3, tel.:41 20 20

Galéria insitného umenia Cajlanská 255, tel.: 402144

Apríl 1999 / Prečítané 2125 krát
Cajlanská 255, tel.: 402144

Galéria G5 Štefánikova ul.5, tel.: 41 21 44

Apríl 1999 / Prečítané 2113 krát
Štefánikova ul.5, tel.: 41 21 44

Kino Zora v dome kultúty

Apríl 1999 / Prečítané 2395 krát


Tradičný festival dychových hudieb

Apríl 1999 / Prečítané 2127 krát
PEZINSKÝ ŠKOPEK,

Okresný kongres SOP

Apríl 1999 / Prečítané 2116 krát
Okresná organizácia Strany občianskeho porozumenia (SOP), ktorá vznikla len v júni m.r., hodnotila výsledky svojej práce na marcovom kongrese.

Zmena telefónnych čísel

Apríl 1999 / Prečítané 2168 krát
V priebehu mesiaca máj 1999 dôjde k prečíslovaniu účastníkov zapojených na digitálnu ústredňu Pezinok.