Mesto proti bezpečným odpadom.

Február 1999 / Prečítané 1873 krát
Vybudovanie skládky a spaľovne nebezpečného odpadu na území nášho mesta je problém, ktorému sa na stránkach nášho časopisu venujeme pravidelne.

Prvonarodený Pezinčan.

Február 1999 / Prečítané 2183 krát
Prvonarodeným Pezinčanom v roku 1999 je Martin Valent.

Prezentácia knihy A. Ilečka

Február 1999 / Prečítané 2101 krát
V stredu 24. februára 1999 sa uskutočnila v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave milá slávnosť.

Pozvánka

Február 1999 / Prečítané 1981 krát
Od 20. marca Galéria G5 predstaví Pezinčanom voľnú grafiku a poštovú známkovú tvorbu akad. maliara Martina Činovského.

Triedenie odpadu v roku 1998.

Február 1999 / Prečítané 2228 krát
Problém ukladania komunálneho odpadu je v súčasnosti viac sledovaný ako inokedy. Súvisí to so zámerom vybudovať v Pezinku novú skládku odpadov a technologické centrum.

Navštívili nás

Február 1999 / Prečítané 2078 krát


Navštívili sme.

Február 1999 / Prečítané 1884 krát


V kresle Ján Satko

Február 1999 / Prečítané 2075 krát
Ako sme avizovali, 5. hosťom v rámci cyklu besied s osobnosťami nášho mesta bol Ing. Ján Satko, Csc.

Nové prevádzky

Február 1999 / Prečítané 2317 krát


Pozor besnota

Február 1999 / Prečítané 2178 krát
Regionálna veterinárna správa Pezinok oznámila vznik náklazlivého ochorenia u zvierat.

Informácia z verejného prerokovania

Február 1999 / Prečítané 2142 krát
“Správy o hodnotení činnosti A. Pezinok-skládky a B. Pezinok - technologického centra”, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.2.1999 v Kultúrnom centre v Pezinku.

Zjednotený Pezinok

Február 1999 / Prečítané 2043 krát
Hlásené a jednoznačné NIE nebezpečnému odpadu

26.marec Deň narcisov

Február 1999 / Prečítané 2163 krát
V spolupráci s Ligou proti rakovine v Bratislave, sa náš klub Venuša spolu s MsÚ Pezinok a OkÚ Pezinok, rozhodol pomôcť dobrej veci a zapojiť sa do projektu Dňa narcisov.

Z činnosti klubu Venuša

Február 1999 / Prečítané 2635 krát
V dňoch 14. - 17.1.1999 sa v Piešťanoch uskutočnil seminár pre onkologických pacientov projektu: Onkologické Info Centrum, Lien Phare-Tacis, ktorého cieľom bolo zabezpečiť čo najširšiu informovanosť o onkologických chorobách.

Program CVČ - marec 1999

Február 1999 / Prečítané 2003 krát
Podujatia pre ŠK, OŠ, MŠ

PROGRAM KC - marec 1999

Február 1999 / Prečítané 2143 krát
marec 1999

Kino ZORA - marec 1999

Február 1999 / Prečítané 2343 krát
marec 1999

Sami-sebe

Február 1999 / Prečítané 2102 krát
Dávno sme sa nestretli s toľkými otázkami na našu adresu ako v ostatnom čase. Zjavne to spôsobili letáčiky, ktoré sa aj vďaka našim členom a priateľom dostali takmer do všetkých pezinských domácností.

Nové prospekty

Február 1999 / Prečítané 2054 krát
Pre lepšiu informovanosť občanov i návštevníkov vydalo Mesto Pezinok v decembri 3 propagačné materiály.

4.ročník súťaže o "Suvenír mesta Pezinka"

Február 1999 / Prečítané 2003 krát
Málokedy si uvedomujeme, ako rýchlo letí čas. Až keď vidíme naše deti.

Ako to robili naše babky

Február 1999 / Prečítané 2051 krát
...pod názvom, uvedeným v titulku, začína cyklus kurzov prípravy tradičných gastronomických špecialít.

Pozvánka na vychádzku

Február 1999 / Prečítané 2023 krát
Po zimnej prestávke pokračuje cyklus prechádzok po pamätihodnostiach Pezinka.

Výstavy Ivett Axamitovej

Február 1999 / Prečítané 2115 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku pozýva milovníkov umenia na výstavu profesionálnej výtvarníčky, keramikárky Ivett Axamitovej.

TV Pezinok členom LOTOSu

Február 1999 / Prečítané 2044 krát
Televízia Pezinok sa stala členom spolku lokálnych staníc Slovenska známym pod skratkou LOTOS.

METAMORFÓZY A VÍZIE ONDREJA ŠTEBERLA

Február 1999 / Prečítané 2072 krát
Po úspešnej výstave insitného maliara Ondreja Šteberla, ktorá bola v roku 1994 v pezinskom Malokarpatskom múzeu, sa opäť 7. februára sprístupnila v pezinskom Schaubmárovom mlyne na Cajlanskej ulici č. 255.

Ocenení Pezinčania

Február 1999 / Prečítané 2084 krát
Literárny časopis Slovenské pohľady udeľoval koncom roka Ceny Slovenských pohľadov.

Malokarpatská vínna cesta do sveta

Február 1999 / Prečítané 2176 krát
Oslovili sme p. Strížovú z cestovnej kancelárie KMC Pezinok, ktorá má vo svojej náplni aj propagáciu Malokarpatskej vínnej cesty.

Blahoželáme

Február 1999 / Prečítané 1976 krát
Mesto Pezinok si určite nemôže sťažovať na nezáujem médií, nech už je to rozhlas, televízia, ale najmä denníky.

Výstavy

Február 1999 / Prečítané 2337 krát
11. februára otvorili v Galérii G5 na ul. M. R. Štefánika výstavu akademického maliara Michala Studeného.

Ťahanice o limbašské lesy spestrovali mestečku Pezinok aj grófovi Pálffymu

Február 1999 / Prečítané 3076 krát
VÝLET DO HISTÓRIE

Tri nové známky

Február 1999 / Prečítané 2136 krát
Nestor slovenskej známkovej tvorby akademický maliar Jozef Baláž je autorom trojice známok.

Bola v Pezinku Teutónska Komenda?

Február 1999 / Prečítané 2382 krát
V roku 1994 bol v Pezinčanovi uverejnený článok “Mestský špitál”. Jeho autor, pán Dubovský v ňom vysvetlil predpoklad, že v Pezinku v stredoveku pôsobila rehoľa nemeckých rytierov Panny Márie, známa tiež pod názvom Teutónsky rád.

Spomienky na V. ples farnosti Pezinok

Február 1999 / Prečítané 2071 krát
Tradičným podujatím, ktoré obohatilo kultúrny i spoločenský život v našom meste cez tohtoročné fašiangy, bol aj V. ples farnosti Pezinok.

Prehľad o pohybe obyvateľstva od roku 1990 do 31.12.1998

Február 1999 / Prečítané 2286 krát


Spoločenská kronika

Február 1999 / Prečítané 3142 krát
Noví občiankovia,zosobášili sa, navždy nás opustili

SPOMÍNAME SI

Február 1999 / Prečítané 2238 krát
Naši jubilanti.

Blahoželanie

Február 1999 / Prečítané 3791 krát


POĎAKOVANIE

Február 1999 / Prečítané 2140 krát


Pezinkí odbojári bilancovali

Február 1999 / Prečítané 1963 krát
Dňa 24.januára sa uskutočnila hodnotiaca výročná členská schôdza Mestskej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov s bohatým programom.

Čo ohrozuje deti v okrese Pezinok?

Február 1999 / Prečítané 2005 krát
Ak by sme Vám takúto otázku položili, akiste by ste celkom ľahko našli aspoň jednu odpoveď: napr. zlé podmienky na využívanie voľného času.

20 rokov tenisu v Pezinku

Február 1999 / Prečítané 3485 krát
Športový organizovaný tenis začal písať v Pezinku svoje dejiny na jeseň roku 1978.