Posledná rozlúčka

Január 1999 / Prečítané 2432 krát
Začiatkom januára sme sa rozlúčili so vzácnym človekom prof. Karolom Gábrišom, ktorý zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 26. decembra 1998.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení

Január 1999 / Prečítané 2381 krát
Mesto Pezinok pozýva všetkých občanov mesta na: Verejné prerokovanie správy o hodnotení, ktorá bola vypracovaná k navrhovanej činnosti.

Pezinok na Slovakiatoure

Január 1999 / Prečítané 2393 krát
Mesto Pezinok a Malokarpatský región sa veľmi úspešne pre- zentoval na tohoročnom Slova- kiatoure.

Sľub primátora a poslancov

Január 1999 / Prečítané 2858 krát
Vážení spoluobčania, už v minulom čísle Pezinčana sme Vás stručne informovali o výsledkoch komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 18. – 19. 12. 1998.

Novým primátorom mesta

Január 1999 / Prečítané 2510 krát
Novým primátorom mesta sa stal ING. IVAN PESSEL

Nový viceprimátor

Január 1999 / Prečítané 2542 krát
Na slávnostnom zasadnutí novozvolených orgánov samosprávy mesta Pezinok sa uskutočnila aj voľba zástupcu primátora. Stal sa ním s podporou všetkých poslancov Mgr. Oliver SOLGA.

Otázka na telo primátorovi mesta Ing. Ivanovi PESSELOVI

Január 1999 / Prečítané 2372 krát
Pán primátor, Vláda Slovenskej republiky vstúpila do nového rozpočtového roku s “balíčkom opatrení” a v priebehu prvého štvrťroku predloží parlamentu zákon o štátnom rozpočte na rok 1999.

Niekoľko informácií pre rybárov

Január 1999 / Prečítané 2984 krát
Pre rybárov začiatok roka okrem iného znamená aj začiatok novej rybárskej sezóny a obstaranie si povolenia na rybolov a rybárskeho lístka.

NAVŠTÍVILI NÁS

Január 1999 / Prečítané 2354 krát
- 15.1 - 16.1. boli na oficiálnej návšteve Pezinka zástupcovia družobného mesta Mladá Boleslav, starosta Mgr. Jaroslav Plívka so zástupcami Ing. Petrom Kadaníkom a Mgr. Milanom Positom.

VÝSTAVA

Január 1999 / Prečítané 2346 krát
Dňa 14.1. sa v budove Farského úradu v Pezinku uskutočnila Výstava ručných prác pani Jozefíny Milkovej.

Slovakiatour

Január 1999 / Prečítané 2351 krát
Mesto Pezinok nechýbalo ani na piatom ročníku Medzinárodnej výstavy cestovného ruchu SLOVAKIATOUR’ 99, ktorý sa uskutočnil 14. – 17. januára na výstavisku INCHEBY v Bratislajve.

Večer pre hosťa

Január 1999 / Prečítané 2326 krát
V prvý februárový štvrtok (4.) o 17.00 hod. zasadne na symbolické kreslo pre hosťa v Malej sále Kultúrneho centra známy pezinský vinohradnícky a vinársky odborník, nositeľ vyznamenania za zásluhy o rozvoj Pezinka Ing. Ján Satko, CSc.

Americkí dobrovoľníci v Pezinku

Január 1999 / Prečítané 2382 krát
Vo štvrtok 21. januára prijali v obradnej sieni MsÚ člen Mestskej rady Ing. Ľubomír Straka a prednosta MsÚ JUDr. Ladislav Šafár účastníkov Medzinárodnej konferencie v dobrovoľníctve, ktorú poriadali Americké mierové zbory.

Navštívili sme

Január 1999 / Prečítané 2542 krát
- 4.1. zástupcovia mesta na čele s primátorom sa zúčastnili poslednej rozlúčky s prof. Karolom Gábrišom, bývalým evanjelickým farátom v Pezinku.

ÚNSS informuje

Január 1999 / Prečítané 2373 krát
V niekoľkých článkoch v priebehu tohto roka sa Vám chcem prihovoriť, ale hlavne priblížiť činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Aj vy ste prispeli?

Január 1999 / Prečítané 2439 krát
Ďakujeme všetkým obyvateľom Pezinka, ktorí prispeli na konto „Tomáš“ a pomohli nám vyzbierať 7 779,- Sk .

NEHODOVOSŤ V ROKU 1998

Január 1999 / Prečítané 2356 krát
Stáva sa už tradíciou začiatkom nového roka oboznamovať čitateľov s výsledkami a činnosťou Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku.

SAMI-SEBE

Január 1999 / Prečítané 2254 krát
Je názov komunitného združenia, ktoré pôsobí v Pezinku. Pre tých, ktorí ešte o združení nepočuli, alebo nerozumejú dobre jeho poslaniu, či spôsobu činnosti, uvádzame aspoň heslovite.

Nové prevádzky

Január 1999 / Prečítané 2990 krát


Deň zimných radostí

Január 1999 / Prečítané 2336 krát
Mládežnícke združenie Kompas usporiada v sobotu, 6. februára Deň zimných radostí.

Prvá stavebná sporiteľňa

Január 1999 / Prečítané 2884 krát
Prvá stavebná sporiteľňa už má 6 rokov. Za ten čas si stihla vybudovať významné postavenie medzi slovenskými finančnými inštitúciami.

Rybník v zámockom parku máme vyčistený

Január 1999 / Prečítané 2548 krát
V priebehu mesiaca novembra 1998 pracovníci fy PETMAS, s.r.o., Pezinok na náklady Mesta Pezinok vyhrabali brehy a vybagrovali čiastočne dno asi z dvoch tretín vypusteného zámockého rybníka.

Prevencia AD v roku 1999

Január 1999 / Prečítané 2388 krát
Občianske združenie na podporu zdravia, prevenciu užívania drog a šírenia HIV/AIDS PREVENCIA AD ďakuje všetkým Pezinčanom, ktorí nás v roku 1998 podporili.

Vážení občania

Január 1999 / Prečítané 2376 krát
Chceli by sme Vám oznámiť, že v októbri 1998 začalo svoju činnosť Centrum výchovnej a psychologickej prevencie, ako samostatné oddelenie PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE PEZINOK.

Ocenený Malokarpatský región na veľtrhu

Január 1999 / Prečítané 2324 krát
V sobotu a nedeľu bol stánok Malokapatského regiónu na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour ’99 spestrený “Diplomom za vytvorenie príjemnej atmosféry”.

Miestne poplatky

Január 1999 / Prečítané 2573 krát
Na území mesta Pezinok sa vyberajú tieto druhy poplatkov.

Výzva občanom

Január 1999 / Prečítané 2557 krát
V priebehu roku 1997 a 1998 uskutočnil správca cintorínov inventarizáciu hrobov a platieb.

Príspevky poskytnuté mestom v r.1998

Január 1999 / Prečítané 2374 krát
Fond kultúpry, fond športu, rezervný fond.

Pezinský HOROR

Január 1999 / Prečítané 2866 krát
(alebo olovené chrámy nad Pezinkom)

Praveká osada v Pezinku

Január 1999 / Prečítané 2795 krát
Mesto Pezinok je historicky doložené od roku 1208. Tento letopočet však v žiadnom prípade nemôžeme považovať za dátum vzniku nášho mesta.

Naši jubilanti

Január 1999 / Prečítané 4772 krát
V mesiaci januári sa dvaja významní výtvarní umelci, ktorí sú zviazaní životom i tvorbou s naším mestom, dožili životného jubilea.

Pezinčania vo Varšave

Január 1999 / Prečítané 2264 krát
V Slovenskom inštitúte vo Varšave otvorili 20. januára výstavu kresleného humoru Olivera Solgu a jeho kolegu – bratislavského karikaturistu Františka Okruhlicu.

Spomíname

Január 1999 / Prečítané 2605 krát


Blahoželanie

Január 1999 / Prečítané 3037 krát


Poďakovanie

Január 1999 / Prečítané 2268 krát


Spoločenská kronika

Január 1999 / Prečítané 6012 krát
Noví občiankovia, navždy nás opustili, zosobášili sa, naši jubilanti

Centrum voľného času v Pezinku

Január 1999 / Prečítané 2379 krát


Pozvánka na ples.

Január 1999 / Prečítané 5283 krát


PROGRAM KC PEZINOK

Január 1999 / Prečítané 3021 krát
február 1999

Program kina

Január 1999 / Prečítané 2338 krát
feruár 1999

AKO STE CHODILI DO KINA V ROKU 1998

Január 1999 / Prečítané 2359 krát
V roku 1998 navštívilo naše kino v DK a prírodné kino spolu 51 259 návštevníkov.