Výber zo zbierok Malokarpatského múzea

November 2018 / Prečítané 722 krát

   Zbierky Výtvarného umenia Malokarpatského múzea v Pezinku sú budované od roku 1951. Jednotliví kurátori nakupovali a získavali predmety podľa skromných možností inštitúcie. Nachádzajú sa v nich prekvapujúce a kvalitné diela významných domácich autorov.
   Bronzová plastika od českého sochára Josefa Mařatku Hlava talianskeho chlapca, bola do zbierky výtvarného umenia získaná darom v roku 1960.
   V Zbierkach výtvarného umenia v našom múzeu máme zastúpených dvoch sochárov 19. a 20. storočia Alojza Rigeleho a Jozefa Arpáda Muramanna. Významnú kolekciu máme aj od pezinského sochára Štefana Prokopa.
   Maľbu zastupuje Milan Paštéka či Gustáv Mallý, ktorých diela boli získané tiež darom. 
  Jednu z najrozsiahlejších kolekcií máme od Štefana Polkorába, doplnenú aj listovou korešpodenciou medzi autorom a modelom – pani lekárnikovou. 
   Tieto diela môžete vidieť na výstave s názvom Lapiť umenie do 31. 3. 2019. Pre mladších návštevníkov je pripravený program, kde deti môžu zistiť, aký je rozdiel medzi kópiou a originálom. Dozvedia sa, čo je asambláž. Môžu hľadať predmety, ktoré do zbierky nepatria a predsa sme ich na výstavu zaradili. Umožňujeme prelistovať si reštaurátorskú správu a pozrieť obraz po zreštaurovaní. Milovníkom remesla a materiálov predstavíme, s akými materiálmi v minulosti pracovali sochári a ako sa postupom času technológie a materiály menia. Ako kraj a prostredie ovplyvňuje vyjadrovanie umelca. Napríklad moderné čepce z papiera a kovu od výtvarníčky Danice Tykovej.
   Sprievodnými podujatiami výstavy budú sobotňajšie výtvarné dielne, na ktorých si môžu deti aj dospelí niečo vyrobiť a odniesť domov.

 

(ET)


Ohodnoťte článok: