Október v ZOS Komenského ul.

November 2018 / Prečítané 705 krát

   V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú púť. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky. Roky sa míňajú a jedného dňa je tu staroba ani sa nenazdáme ako. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším želáme všetkým seniorom, aby sa stretávali s úprimnou úctou, doplnenou pomocnou rukou, láskou a porozumením.
   S radosťou a potešením sme v Mesiaci úcty k starším privítali v Zariadení opatrovateľskej služby, Pezinok, deti z Materskej školy Bystrická, žiakov zo Základnej školy Fándlyho a Spojenej školy Komenského, ktoré pripravili pre našich seniorov kultúrny program plný piesní, básní a tancov, ktorý vyčaril úsmev všetkým členom zariadenia. Na záver deti obdarili seniorov vlastnoručne vyrobenými drobnými darčekmi. Za milé a veselé vystúpenie dostali sladkú odmenu, ktorá naopak potešila a vyčarila úsmev na tvárach detí.
   My sme sa tiež snažili pripraviť čo najviac radosti, pohody a spokojnosti našim seniorom a dňa 26. 10. 2018 sme si spoločne spríjemnili popoludnie rozhovorom pri veselej hudbe, voňavej kávičke a pochutinách.
   Ďakujeme všetkým za pekné strávené chvíle v našom zariadení a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby, Komenského 23 ul.

 


Ohodnoťte článok: