Aktivity gymnázia z pohľadu študentov

November 2018 / Prečítané 797 krát

   Na Gymnáziu v Pezinku sa každoročne uskutočňuje množstvo projektov a aktivít. Okrem každoročného Dňa otvorených dverí a plesu sme tu mali aj veľa diskusií s významnými osobnosťami. V rámci projektu Európskeho parlamentu nazvaného Euroscola gymnázium navštívili veľvyslanci Švédska a Portugalska a viacero europoslancov. Študenti dvakrát vyhrali celoslovenské kolo a raz skončili na druhom mieste. Odmenou im boli návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde sa zúčastňovali simulovaných zasadnutí parlamentu a mali možnosť vyskúšať si aj prácu v komisiách. Po vynútenej prestávke má škola záujem pokúsiť sa zopakovať tieto úspechy.
   Keďže naše gymnázium podporuje šport, uskutočňujeme aj športové akcie ako sú Medzitriedny futbalový a florbalový turnaj, Vianočný turnaj vo volejbale a iné. Každoročne sa zapájame aj do Európskeho týždňa športu. Úlohou tejto súťaže je zrealizovať športovú aktivitu, do ktorej sa zapojí čo najväčší počet ľudí. Každý september v mestskom parku bežia žiaci aj učitelia. Po jednom povinnom okruhu okolo Zámockého parku sa konajú štafety. Nedávno naša škola zaviedla aj akciu, ktorá sa volá Olympijský deň. Touto akciou sa snažíme propagovať olympionizmus. Žiaci 1. - 4. ročníka osemročného štúdia si tak môžu porovnať svoje sily v disciplínach ako skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, sed-ľah, člnkový beh a prekážková dráha.
   Škola povzbudzuje mladých ľudí i k čítaniu literatúry, takže sme sa zapojili do projektov Čítanie je in a Záložka do knihy.
   K vydareným projektom patria Hodiny slovenčiny s Danielom Hevierom a besedy so spisovateľmi v Malokarpatskej knižnici.
Living memory je ďalší z projektov, do ktorého sa gymnázium rozhodlo zapojiť. Tento projekt vzdeláva o totalitnom režime na Slovensku formou podnecujúcou kritické myslenie. Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl. V priebehu školského roka sa žiaci oboznamujú populárnou formou s historickými skutočnosťami, ktoré ďalej formujú ich kritické myslenie vo vzťahu k alternatívam ponúkaným extrémistickými skupinami.
   Zapájame sa aj do množstva charitatívnych akcií ako sú Úsmev ako dar, Biela pastelka, Žltý narcis, Zber trvanlivých potravín a drogistického tovaru pre ľudí v núdzi a iných charitatívnych akcií.
   Každý rok žiaci kvinty organizujú Vianočnú kométu. Nielen že si celá škola pochutná na chutných koláčikoch, ktoré pripravujú, no ich kúpou aj prispejeme na dobrú vec. Vyzbierané peniaze darujú žiaci spoločnosti alebo konkrétnemu človeku, ktorý to v živote nemá najľahšie. Takto vyčarujeme úsmev nielen iným ľuďom ale aj nám. K podobným akciám sa radí aj Sladký Valentín.
   Minulý školský rok si naša trieda (5.A kvinta) uctila pamiatku na 100. ýročie vzniku Československa zapojením sa do súťaže 100 rokov od vzniku ČSR. Zostavili sme výstavu rôznych predmetov z čias ČSR, ktoré sme ponachádzali doma alebo u príbuzných. Takto si ľudia mohli zaspomínať na tieto časy, alebo naopak mladší sa naučiť niečo o našej nedávnej histórií a každodenných veciach a o predmetoch, ktoré sa používali.
   Tím študentov našej školy sa zúčastnil súťaže Českej televízie a v programe pre mladých Haló republika! porazil partnerské Gymnázium v Mladej Boleslave.
   Z posledných projektov nás oslovil medzinárodný Projekt cirkulárnej ekonomiky. Všetci študenti sa zúčastnili vzdelávania zaoberajúceho sa separovaním odpadu a predchádzaním jeho vzniku. Je len na nás akú planétu si zachováme pre nás a pre ďalšie generácie.
   Ďalším projektom je Junior Achievement Manager, kde sme sa poučili ako vytvárať podniky, ktoré sú schopné ponúknuť pracovné miesta pre ťažko zamestnatelných ľudí.
   No a najviac sme hrdí na Cenu Vojvodu z Edinburghu. Je to medzinárodne uznávaný projekt manžela Britskej kráľovnej Alžbety II. Máme prvých nositeľov bronzovej a striebornej medaily a jednu uchádzačku o zlatú. Prvé ocenenie si študenti prevzali z rúk Kráľovskej výsosti Princa Edwarda pri jeho oficiálnej návšteve Bratislavy v minulom roku. Aktivít a projektov má škola ešte viacej. Radi k účasti na nich pozývame aj nových študentov.

 


   Študenti 5.A Kvinty – V. Lupčová, M. Nespala, J. Poliak, N. Drgalová, S. Hotová

 

 


Ohodnoťte článok: