Poďakovanie

August 2018 / Prečítané 950 krát

   Touto cestou by som chcela poďakovať členom DHZ Pezinok – menovite pánom: Rudolfovi Adamčíkovi, Danielovi Slanému, Viktorovi Bedečovi a Jozefovi Poláčkovi, ktorí pomohli vyniesť ležiaceho ochrnutého pacienta na 6. poschodie. Za túto nezištnú a ušľachtilú pomoc ďakujeme. Šimkovci.

 


Ohodnoťte článok: