Výstavy

August 2018 / Prečítané 890 krát

   Od 6. júna je v Mestskom múzeu výstava s názvom Prebudenie hliny pezinského sochára Alexandra Ilečku, ktorá potrvá do 28. augusta 2018. Nepremeškajte výstavu umelca, na ktorého môže byť Pezinok hrdý, že tu žije a tvorí. „To, čo robím, je moja spoveď, môj zápas o tvar, farbu, materiál, prostriedok na vyjadrenie toho, čo cítim a viem. Chcem, aby moje plastiky vytvárali pokojnú atmosféru, aby z nich bolo cítiť ducha harmónie, aby sa nad nimi človek zamyslel. Nič viac od nich neočakávam, pretože aj toto je veľmi veľa.“ Alexander Ilečko.


   Do 2. septembra 2018 máte možnosť v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku spoznať činnosť Cechu kachliarov, ktorý patrí medzi najväčšie profesijné remeselné organizácie na Slovensku. Cech kachliarov vznikol po roku 1989 zásluhou niekoľkých nadšencov, no veľmi rýchlo sa rozšíril a dnes je jeho súčasťou viac ako 300 odborných firiem.
   Napriek tomu, že kachliarstvo má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, pre nezáujem o toto remeslo bol v roku 1965 ukončený posledný ročník výučby a odbor prakticky zanikol. Medzi najväčšie úspechy Cechu kachliarov patrí v spolupráci so Stredným odborným učilišťom stavebným v Bratislave zrealizovanie myšlienky opätovného zriadenia učebného odboru kachliar na tomto učilišti. Členovia cechu výrazne pomohli pri zrode učebných osnov a v roku 2010 sa začalo kachliarske remeslo opäť vyučovať. Spoznajte cech kachliarov, pozrite si kachle či nákresy kachieľ zo zbierok Malokarpatského múzea. Na prezentáciu je vstup voľný.

   Výstava v Schaubmarovom mlyne pod názvom Z KRUHU VON je náhľad do modernej a súčasnej slovenskej keramiky, zasadený nie náhodou do prostredia pezinského Schaubmarovho mlyna. Sleduje niekoľko tém, ktoré majú v keramike status archetypu – nádoba, tanier, figúra. Výstava sa sústredí na ateliérovú keramiku a predstavuje ju v polohe úžitkového artefaktu i voľného objektu.
   Je pohľadom do zbierky keramiky SNG a vyberá z nej tvorcov, ktorí prenikali cez konzervativizmus disciplíny i prostredia. Slovo dostali zásadní súčasní tvorcovia i predstavitelia moderny a taktiež absolventi a študenti Ateliéru keramiky VŠVU v Bratislave. Výstava potrvá do 31. januára 2019. Bližšie informácie nájdete na: https://www.sng.sk/sk/-vystavy/1572_z-kruhu-von#