POZOR NA ZMENY V CESTOVNÝCH PORIADKOCH

August 2018 / Prečítané 828 krát

   Nové cestovné poriadky so zmenenými trasami liniek a upravenými odchodmi autobusov zabezpečia lepšiu nadväznosť autobusov a vlakov v regióne a prinesú viac spojov. Výrazne by sa to malo dotknúť aj spojov v našom meste. Takto nás o tom ubezpečujú aj predstavitelia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Tento systém bol spustený len nedávno. Ešte predtým – 14. júla sa primátor mesta Oliver Solga stretol s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Slovak Lines, ktorá prevádzkuje autobusovú dopravu aj na území mesta. Hovorili spolu nielen o výhodách a zvýšenom počte autobusov, ale najmä o problémoch, ktoré nový systém môže priniesť občanom Pezinka.
   Zástupcovia Slovak Lines vyzvali mesto, aby monitorovalo situáciu a prípadné problémy okamžite oznámilo autobusovej spoločnosti a zároveň na BSK. Ak sa problémy vyskytnú, je vôľa zainteresovaných operatívne ich riešiť. Primátor upozornil najmä na zmeny, ktoré spôsobujú nezladenia príchodu a odchodu vlakov s autobusmi. Stalo sa, že autobus prišiel na vlakové nádražie o dve minúty neskôr, ako bol odchod vlaku. Z tohto dôvodu vyzýva vedenie mesta občanov Pezinka, aby o problémoch informovali priamo kanceláriu primátora alebo pracovníka OŽP Ing. Záleského. Mimochodom, prvé ohlasy občanov, zatiaľ neoficiálne, už poukazujú na vypustenie niektorých priamych spojov z Cajle či Severu priamo do Bratislavy.
   Primátor informoval zástupcov spoločnosti aj o tom, že mesto je aj naďalej pripravené, tak ako doteraz, sa podieľať aj na dofinancovaní rozšírenia služieb (zachádzania autobusov, zhustenia intervalov a pod.) tam, kde sa to ukáže ako potrebné.
   Informačný leták „Trasy liniek – Pezinok a okolie“ je k dispozícii na Mestskom úrade v Pezinku, v Informačnej službe na Radničnom námestí a na mnohých iných miestach. Občania tu získajú podrobnú informáciu, ako sa bude cestovať v regióne po novom. Zástupcovia IDS BK ubezpečujú klientov o tom, že odchody regionálnych autobusov sú prispôsobené cestovným poriadkom vlakov. Napríklad na železničnú stanicu v Pezinku budú zachádzať všetky linky (s výnimkou linky č. 528). Zmien je, samozrejme, oveľa viac a sú opísané v spomínanom informačnom letáku. Dôležitá je však aj informácia, že nové cestovné poriadky nájdete na webových stránkach www.slovaklines.sk , www.idsbk.sk . Cez vyhľadávač spojenia www.cp.sk  a v mobilnej aplikácii IDS BK. Po uzávierke novín v stredu 22. augusta sa uskutočnilo na BSK veľké stretnutie zainteresovaných organizácií o novom grafikone dopravy týkajúce sa aj občanov Pezinka. Všetky aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke mesta – www.pezinok.sk

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: