Mestský cintorín na Seneckej ulici prechádza komplexnou obnovou

August 2018 / Prečítané 771 krát

FOTO: (VZ)   V rokoch 2016 a 2017 boli na ploche celého cintorína zrekonštruované chodníky, starý asfaltový povrch bol nahradený zámkovou dlažbou a predpripravené chráničky na novú podzemnú kabeláž pre obnovu osvetlenia.
   V tomto roku, v mesiacoch jún – august bola riešená z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu obnova celej osvetľovacej sústavy. Hlavnou požiadavkou mesta na rekonštrukciu bolo odstránenie poruchovej vzdušnej kabeláže, výmena nevyhovujúcich stožiarov a výmena zastaraných sodíkových výbojok za moderné LED osvetlenie, pričom úspora elektrickej energie dosahuje až 60% oproti pôvodnému osvetleniu.
   Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia bola realizovaná spoločnosťou Asemid, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, v celkovej hodnote 35 252,80 eur s DPH. V súčasnosti prebieha povoľovacie konanie na rekonštrukciu domu smútku, ktorá je naplánovaná na rok 2019.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: