Stanovisko

August 2018 / Prečítané 818 krát

   Mesto Pezinok ako gestor a sponzor Pezinského športového klubu – futbalového oddielu sa musí dôrazne ohradiť proti zavádzajúcim informáciám kandidáta na primátora Jozefa Chynoranského týkajúce sa investícii mesta do športu a starostlivosti o športové zariadenia, konkrétne PŠC, ktoré negatívne prezentoval na svojej stránke. Chynoranský nafilmoval poškodené oplotenia na štadióne PŠC v Pezinku (popukané betóny oplotenia). Okrem toho, že J. Chynoranský bol dlhé roky členom vedenia tohto klubu a teda mohol iniciovať nápravu, nikdy tak neurobil. Veľmi dobre však vie, že vedenie mesta na čele s primátorom Solgom sa v ostatných rokoch zaslúžilo o generálnu rekonštrukciu zdevastovanej budovy štadióna a dalo vybudovať dôstojné priestory pre klub, a to šatne pre seniorov, deti a mládež, sprchy a sociálne zariadenia, spolu vo výške viac ako 300 000 eur. Okrem toho mesto vybudovalo multifunkčné ihrisko, na ktorom v tomto roku zabezpečilo nový umelý trávnik za 23 000 eur. Mesto každoročne dotuje klub sumou 9 000 eur a platí ďalšie nemalé „skryté“ náklady.
   Vyjadrenie J. Chynoranského je preto účelové a zavádzajúce, lebo zatajuje, čo všetko mesto na štadióne vybudovalo a koľko peňazí do neho z verejných prostriedkov investovalo.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: