Prokurátorská kontrola

August 2018 / Prečítané 715 krát

   Dňa 9. 8. 2018 sa na úrovni primátora uskutočnilo pracovné stretnutie s prokurátorkou Okresnej prokuratúry Pezinok – Mgr. J. Barinkovou. Predmetom pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní mesta Pezinok v zmysle zákona o sociálnych službách. V rovnakom období bola vykonaná previerka stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní mesta Pezinok ako príslušného stavebného úradu v zmysle Stavebného zákona.
   Výsledok: vykonanou previerkou neboli zistené žiadne porušenia hmotnoprávnych ani procesnoprávnych predpisov, ako ani ďalšie pochybenia, ktoré by vyžadovali prijatie niektorého z prokurátorských opatrení.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: