Program Malokarpatskej knižnice

December 2017 / Prečítané 754 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

Potopené duše – beseda v spolupráci so spolkom Živena o knihe s rovnomenným názvom, ktorá prináša rozsiahly výber básnických textov z tvorby dvanástich výnimočných poetiek. Termín: 16. januára 2018 o 17.00 h. Hostia: historička Andrea Bokníková. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Literatúra v Radnici: História trochu inak! Termín: 29. januára 2018 o 19.00 h. Hostia: historička Tünde Lengyelová, moderuje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe, bar, restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na január: Fašiangy, Turíce... - literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Čo sa skrýva v lese – polročný tematický cyklus z literárno-vzdelávacích podujatí – termíny po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Výstava Čarovný les – výstava Galérie Fantázia, v ktorej sa kniha Čarovný les rozprestrie do priestoru, aby vás privítala v útulnej chalúpke, ktorá pohladí dušu a osloví srdce atmosférou domova a detstva. Termín: od 8. decembra 2017 do 31. januára 2018. Miesto: výstavná miestnosť Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5

Čítanie a tvorivé workshopy k výstave Čarovný les – sprievodné podujatia a workshopy k výstave Čarovný les, počas ktorých budú deti v prostredí útulnej chalúpky pracovať s textom
a obrazom, tvoriť z prírodných materiálov a spoznávať tak prírodu i seba samých. Termín: od 8. decembra 2017 do 31. januára 2018 (podľa dohody so školami a škôlkami) Miesto: výstavná miestnosť Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5

Beseda so Zuzanou Kuglerovou o knihe Vinohradnícke povesti. Termín: 22. januára 2018 o 10.00 h. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Literárny ateliér - FÍHA! KNIHA! – cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu. Termín: 31. januára 2018 o 16.30 h. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Tradičné podujatia:
 
Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny informačnej výchovy, Čítanie je IN, Veľké vítanie prváčikov.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: